Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Ron Paul-Mitt Romney and Republican Party witth “Voter Fraud issue! Did Mormons@Mormonism bough out Republican Party in GOP 2012? <><><>Việt Nam Doanh Nghiệp Nhà Nước@Ngân Hàng Nhà Nước Phá Sản bao nhiêu phần trăm năm 2012? " từ 80.000 đến 200.000 DN Phá sản?Ron Paul-Mitt Romney and Republican Party witth “Voter Fraud issue! Did Mormons@Mormonism bough out Republican Party in GOP 2012?

My comment below is what I believed. That is trust!?
Mormons & Mormonism bough out Republican Party for Mitt Romney? How about issue on “ Ron Paul voter fraud victim? Ron Paul voter uncounted? How Republican@US Mainstream Media, blackout Ron Paul Campaign-vote fraud?
I also believed with out Ron Paul win election 2012. American people is losses. Locals of Republican Party, has “Bought out and Influence “by Mormons conviction! 
Should Ron Paul run for Third Party, to get American back on track!
What next game of Barack Obam@DNC will play?  Keep eyes on watch!

Watch this video:
 http://www.youtube.com/watch?v=us1nzgEhP74 -Ron Paul
http://www.youtube.com/watch?v=tHYrnW1vE6E -Ron Paul Visits UC Davis
http://www.youtube.com/watch?v=IQ8i_Y_Lh1E&feature=relmfu - Ron Paul 2012

 <><><><><><><><>


Việt Nam Doanh Nghiệp Nhà Nước@Ngân Hàng Nhà Nước Phá Sản bao nhiêu phần trăm năm 2012? " từ 80.000 đến 200.000 DN Phá sản?

 http://danlambaovn.blogspot.com/ --Đề Tài : Phát hành vàng giấy để trả cho vàng thật!?

Phải chăng có khoảng 80 phần trăm các doanh nghiệp Quốc Doanh, và tư nhân ở Việt Nam sẽ phá sản năm 2012. "Từ Khoảng 80.000 đến 200.000 Doanh Nghiệp ở Việt Nam phá sản trong năm 2012?"
Chính Quyền Hà Nội dùng các ngân hàng nhà nước, để bơm tiên cứu đám Doanh nghiệp Quốc Doanh của Đảng? “Cái vòi con bạch tuột của đảng CSVN”  Còn các doanh nghiệp tư nhân thì bị bị các ngân hàng nhà nước siết nợ, nợ chìm+nợ nổi…
Phải chăng các Ngân Hàng Nhà Nước VN đã phá sản, sẻ theo nhau phá sản như thế nào? Liệu trước khi đóng cửa, họ gắng vướt vát cái hụi chót, gọi là:  Cầm giữ vàng là chắc ăn”. Cái u nhọt  mưng mủ đã nằm trong lâu năm, trong hệ thống kinh tế đảng quyền tham nhũng kiểm soát,  thiếu minh bạch này. Nay nó đã ung thối bể ra..? Bể ra, điềm báo tốt hay xấu? Vấn đề vàng thật của khách hàng gởi Ngân Hàng? Nay chuyển đổi thành tờ giấy chứng chỉ mạ vàng!  Trả lại cho khách hàng?
Biết đâu tiền Hồ rồi cũng phá giá, phá sản, lạm phát gia tăng như đã xảy ra. Bạn vào Google [search] để tìm kiếm và tham khảo về vấn đề: Ngân Hàng Nhà Nước Viêt Nam Phá Sản trong năm 2012! Doanh Nghiệp Nhà nước VN phá sản trong năm 2012! Bạn sẽ hiểu thêm mà tìm cách đối phó…

Nhớ lại câu nói của Ông Nguyễn Văn Thiệu. Cựu Tổng Thống của chế độ Sài Gòn, VNCH xưa đã từng nói “ĐỪNG NGHE[ĐỪNG BAO GIỜ NGHE-ĐỪNG TIN] NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI, HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM. 
Thiết nghĩ, chuyện vàng giấy vàng thật! Chuyện doanh nghiệp, Chuyện ngân hàng nhà nước VN ngày nay, sẽ phá sản ra sao? Nó sẽ còn nhiều những đề tài tiếp theo...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét