Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Kinh tế Việt Nam-Vàng thật đổi vàng giấy? Doanh Nghiệp Nhà Nước@Ngân Hàng Nhà Nước Vietnam, phá Sản bao nhiêu phần trăm năm 2012? " Khoảng từ 80.000 đến 200.000 DN ở VN phá sản trong năm 2012-2013?Kinh tế Việt Nam-Vàng thật đổi vàng giấy?  Doanh Nghiệp Nhà Nước@Ngân Hàng Nhà Nước Vietnam,  phá Sản bao nhiêu phần trăm năm 2012? " Khoảng từ 80.000 đến 200.000 DN ở VN phá sản trong năm 2012-2013?

Bao nhiêu phần trăm các doanh nghiệp Quốc Doanh, Doanh Nghiệp tư nhân ở Việt Nam sẽ phá sản năm 2012. " Khoảng 80.000 đến 200.000 Doanh Nghiệp ở Việt Nam phá sản trong năm 2012?"
Chính Quyền Hà Nội dùng các ngân hàng nhà nuớc, để bơm tiền cứu đám Doanh nghiệp Quốc Doanh của Đảng? “Cái vòi con bạch tuột của đảng CSVN. Còn các Doanh Nghiệp tư nhân bị các ngân hàng nhà nuớc siết nợ, nợ chìm + nợ nổi…
Ngân Hàng Nhà Nước VN đã phá sản bao nhiêu? Gọi là kinh tế thị trường do đảng quyền kiểm soát thiếu minh bạch, nạn tham nhũng lan tràn có hệ thống. Lạm phát, phá giá của đồng tiền Hồ. Nó như cái un nhọt mưng mủ, nay nó bể ra!? Bể ra, điềm báo tốt hay xấu? Ai có vàng "Cầm giữ vàng là chắc ăn...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét