Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

CHUYỆN LÝ TỐNG ĂN PHẢI XƯƠNG GÀ@CA DỤ ĐÀM VĨNH HƯNG! PHẢI CHĂNG CÓ BÀN TAY LÔNG LÁ CỦA ĐÁM NÀO, MUA BÁN LÝ TỐNG? XEM KÌA, ĐÁM CẢNH SÁT MỸ XỊT HƠI CAY, DÙNG DÙI CUI ĐÁNH VÀO MẮT SINH VIÊN BIỂU TÌNH! HỌ CÓ PHẢI RA TÒA ÁN XỬ PHẠT TÙ KHÔNG? Lý Tống tuyệt thực, tuyệt thực cho đến chết để phản đối!!! Niếu Luật Pháp nước Mỹ không không bảo vệ quyền lợi cho người công dân Mỹ! MÀ NGƯỢC LẠI, LUẬT PHÁP MỸ CÒN TÌM CÁCH THÙ VẶT, TRÙ ÉM, KỲ THỊ, CHÈN ÉP NHẬN CHÌM NGƯỜI CÔNG DÂN MỸ. VÌ BỊ CỘNG SẢN VIỆT NAM MUA ĐÁM “ BÀN TAY LÔNG LÁ@THẨM PHÁN”. LIỆU LÝ TỐNG CÓ NÊN TỪ BỎ CÔNG DÂN MỸ TRƯỚC KHI CHẾT!? "LÝ TỐNG NHÂN VẬT HUYỀN THOẠI"

CHUYỆN LÝ TỐNG ĂN PHẢI XƯƠNG GÀ@CA DỤ ĐÀM VĨNH HƯNG!
PHẢI CHĂNG CÓ BÀN TAY LÔNG LÁ CỦA ĐÁM NÀO, MUA BÁN LÝ TỐNG?

Lý tống là một công dân Mỹ, một nhân vật đấu tranh vì lý tuởng chống Cộng Sản Độc tài gian ác, bất công… Luật pháp Mỹ đã không bảo vệ cho quyền lợi công dân của họ, mà còn kỳ thị, trù dập dìm xuồng nhân vật Lý Tống…
Thiết nghi nếu là một người thường khác hành động nhu Lý Tống, nguời đó không có tên tuổi, thành tích chống cộng nhu Lý Tống thì vụ việc này đã im re, xù từ lâu…

XEM KÌA, ĐÁM CẢNH SÁT MỸ XỊT HƠI CAY, DÙNG DÙI CUI ĐÁNH VÀO MẮT SINH VIÊN BIỂU TÌNH! HỌ CÓ PHẢI RA TÒA ÁN XỬ PHẠT TÙ KHÔNG?

Xem vụ của Tướng Vàng Pao mấy năm trước, bị bàn tay lông lá đám Mỹ thân Cộng Sản Lào. Nó ghép ông vào tội khủng bố gì đó!!?? Cuối cùng rồi cũng xù, vì cộng đồng người Lào@Hermong đoàn kết đấu tranh…

Lý Tống tuyệt thực, tuyệt thực cho đến chết để phản đối!!!

Niếu Luật Pháp nước Mỹ không không bảo vệ quyền lợi cho người công dân Mỹ! MÀ NGƯỢC LẠI, LUẬT PHÁP MỸ CÒN TÌM CÁCH THÙ VẶT, TRÙ ÉM, KỲ THỊ, CHÈN ÉP NHẬN CHÌM NGƯỜI CÔNG DÂN MỸ. VÌ BỊ CỘNG SẢN VIỆT NAM MUA ĐÁM “ BÀN TAY LÔNG LÁ@THẨM PHÁN”. LIỆU LÝ TỐNG CÓ NÊN TỪ BỎ CÔNG DÂN MỸ TRƯỚC KHI CHẾT!?
 
Thiết nghĩ các cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản Hải Ngoại, các đảng phái tổ chức chính trị, đấu tranh bất bạo động, và bạo động để dân chủ hóa Việt Nam… Nên đoàn kết lại, ủng hộ và giúp đỡ Lý Tống về tình thần, pháp lý để Lý Tống sớm được tư do…
          Đợt này đám báo chí@bồi bút của Đảng trong nước “Cá nước nằm trong chậu nước trong” tha hồ xả hơi phồng mũi, viết về nhân vật Lý Tống!!

Trần Nguyễn Thiên Hiền@Louielamson2000
Posting from Hai Phong Vietnam may 26, 2012

Links:  http://www.baocalitoday.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6062:hang-ap-cho-la-ong-ly-tng-co-th-i-din-vi-mc-an-3-nm-8-thang-tu-giam-&catid=1:cng-ng&Itemid=49
"LÝ TỐNG NHÂN VẬT HUYỀN THOẠI"

http://www.truyenhinhvietnam.us/index.php?option=com_content&view=article&id=331:ting-noi-t-trong-nc-v-v-ly-tng&catid=7:movie&Itemid=13 "LÝ TỐNG NHÂN VẬT HUYỀN THOẠI"

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/05/120525_lytong_buivanphu.shtml -"LÝ TỐNG NHÂN VẬT HUYỀN THOẠI"


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét