Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

Louielamson2000 Channel Promote to: Education Societal Networks-Nonprofit Networks also writing Vietnamese & English Poems... Quảng bá văn hóa, chính trị, giáo dục, tin học, khoa học, kinh tế... Bình luận phê phán, và phản biện xã hội qua nhiều đề tài. Chính trị là gì? Chính trị khác (Cai trị mị dân). Phải chăng chính trị là một nghề nghiệp. nghề nghiệp làm chính phù hợp cho những người có khả năng, năng lực để vào (Chính trường-Chíến trường-Võ đài) làm nghề chính trị!? Chính trị nó cũng là một nghề làm việc, như tất cả các nghề nghiệp khác. Các thể chế độc tài như cộng sản Việt Nam thiếu dân chủ, chính quyền của một đảng cướp không được dân bầu lên gọi là (chính quyền cai trị mị dân) nó dùng 2 chữ chính trị để quan trong hóa lên. đó là chủ trương bần cùng hóa ngu dân, lừa bịp mị dân của Cộng sản độc tài đảng trị, cũng nhủ các thế chế quân phiệt độc tài khác trên thế giới, họ sử dụng 2 chữ (chính chị) để xuyên tạc, vu khống, đàn áp và khủng bố người dân, khi người dân bày tỏ sự bất đồng quan điểm, đối kháng với chính quyền. Ngôn từ chữ (Chính Trị-làm chính trị) bị chính quyền cộng sản độc tài, sự dụng nó như một công cụ “để bị quy kết là « phản động », « phản cách mạng », « lợi dụng dân chủ để phá hoại định hướng xã hội chủ nghĩa, làm rối loạn định hướng tư tưởng», v.v....” (from viet.rfi.fr) để tòa án của chính quyền, gán ghép vu khống một cách mơ hồ, để đàn áp bắt tù tội đối với những người cầm viết, bloggers. Xét xử theo luật rừng của cộng sản, đối với những người bất đồng chứng kiến ở Việt Nam hiện nay, đang đầu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo... Gần 60 mươi năm qua ở Việt Nam. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã áp dụng chính sách Công An Trị, dùng 2 chữ (chính trị) theo ý đồ riêng của họ, để đe dọa, gieo rắc tâm lí sợ hãi trong tâm trí người dân, và toàn xã hội khi nhắc đến chữ chính trị, làm chính trị... Đó là chính sách cại tri ngu dân, bần cùng hóa dân phản dân chủ, hạn chứ sự phát triển về tư duy sáng tạo về mọi mặt của mỗi con người. Đồng thời nó là vũ khí của Công An Trị, để phân hóa cô lập gây chia rẽ tôn giáo, hội đoàn doanh nghiệp, tổ chức từ thiện phi chính phủ, khi họ bày tỏ quan điểm, phê phán, phản biện tố cáo, và đấu tranh chống lại các sai lầm, bất công trong xã hội mà chính quyền cai trị vi phạm. Nghề làm chính trị, cần phải được chính quyền quảng bá rộng rãi cho mọi tầng lớp trong xã hội được quyền tham gia. Nhất là cho các thế hệ học sinh sinh viên, các thành phần trí thức trẻ. Ở Việt Nam ngày nay. Chính quyền Cộng Sản Hà Nội và bộ máy tuyên truyền Công An Trị của Đảng, sử dụng 2 chữ chính trị là sự độc quyền của Đảng Cộng Sản. Riêng đối với người dân, và các thành phần tri thức ưu tú, tinh hoa hoa trong xã hội thì 2 chữ (chính trị) như là một vấn đề nhạy cảm. Đảng cấm nói-cấm làm. luôn gieo rắc sự sợ hãi trong lòng người dân. hạn chế dân chủ vi phạm luật nhân quyền (Hiến Chương Quốc Tế Nhân Quyền 1948). Để đàn áp và khủng bố người dân. Nghề làm chính trị không phải là cai trị mị dân, như đảng cộng sản việt nam, độc tài tham nhũng, bất công gian ác vô thần. Hiện nay tại Việt Nam, người dân đang bị ĐCSVN độc tài, độc quyền cai tri đất nước bằng luật rừng…. Nghề làm chính trị phải có sức thuyết phục nhân dân qua sự cạnh tranh minh bạch, để đem lại lợi ích cho xã hội, trong đó có lợi ích cho gia đình và cộng đồng...Cần phải có Đối Lập, cần phải có Phê Phán, cần phải có Đấu Tranh, cần phải có sự Phản Biện xã hội qua nhiều đề tài...
My daughter posted this video movie on Facebook. I have yet watched this full movie. But the title and introduction in first few words of movie: “4 children set out on their own after their mother's death, to avoid being separated by foster care.” Seen to me is lucky for all 4 children of that family, because their children (brother sister) love together, help together and willing devoted for each another, to avoid not separated, not go foster home!!!
Unfortunate that is not on my family, my children case. It is horrible for my children life. After a judges, a lawyers in U.S court system. City Charlotte North Carolina ordered...
My children walked out the court room, like walked inside the war zone. Police roundup children outside court house, gave ordered put children in Greyhound bus, for 10 hour trip with they mother, go to place her living with boyfriend, abused my children…While older kids ran try to escaped, called for they father came to help want to stayed with father…
Yes! I think they setup war zone inside my family, and almost destroyed my children life. Yes, I saw judges, lawyers they washed off they hand and walks a ways like nothing happened. All children are victim (sufferer). That is my children story for over 14 years ago 1999-2013. This movie is fiction. But many, many real case in U.S is WORST…
After watched half of this movie. I have written few lines in Vietnamese language:
  "Con tôi sống đứa mỗi nơi
Buồn cha hận mẹ cuộc đời gian truân.
Mười năm (10) gặp được một lần,
Tình cha con đã dần dần nhạt phai.
Hoa Kỳ (USA) đất nước tương lai !!??
Con nuôi con đẻ sòng bài của ai !!?? ” Feb 25, 2013

<><><><><><><><><><><> 
http://huynhngocchenh.blogspot.com  <> http://youtube.com/watch?v=Xvnd2LatFPQ  Video Phỏng vấn Huỳnh Ngọc Chênh
http://hdgmvietnam.org/thu-cua-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-nhan-dinh-va-gop-y-sua-doi-hien-phap/4750.116.3.aspx  Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tuyên bố về sửa đổi Hiến Pháp 1992 <><> http://boxitvn.blogspot.com
ĐÃ CÓ TRÊN 6200 NGƯỜI KÝ TÊN VÀO TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO Cập nhật ngày 7-3-2013. CHỪNG NÀO CÓ 120.000-12.200.000 NGƯỜI KÝ TÊN VÀO TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO CHO NGƯỜI DÂN VIỆT NAM?
DANH SÁCH NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 23) (BoxitVN). Đã có trên 9000 người ký tên. Đợt này có 548 chữ ký.
http://boxitvn.blogspot.com  DANH SÁCH NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 23) http://anhbasamvn.wordpress.com
(Kiến nghị  về sửa đổi hiến pháp 1992 !? Coi chừng cái bẫy trá hình của Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên để mị dân!?)
(BoxitVN). Đã có trên 9000 người ký tên. (Danh sách cập nhật ngày 8 tháng 3-2013) Posted from Trà Vinh Vietnam March 09, 2013.
"Em xin hứa: Obama sẽ KHÔNG được sang thăm Việt Nam!"
 - Hội nghị Thượng Đỉnh khối Asean tại Căm-pu-chia cuối năm 2012 đánh dấu một nỗi nhục nhã ê chề của Việt Nam. Tổng Thống Obama tham dự nhưng đã không sang tham Việt Nam mà để ngoại trưởng Hilary làm thay và ông ta đi Miến Điện... QLB
Bình luận (comment)  khi đọc qua bài viết này của “QUAN LÀM BÁO” . Comment này vượt ra ngoài chủ đề của bài viết này…
http://quanlambao.blogspot.com/2013/03/x-obama-se-khong-uoc-sang-tham-viet-nam.html#more
Đúng là Barack Obama không nên qua Việt Nam trong chuyến đi đó. Qua để làm gì trong bối cảnh đó!!! Còn vấn đề Obama thắng Mitt Romney đó là điều chắc chắn. Tôi đã viết những comments trước đó 3 tháng, sau khi đảng Cộng Hòa quyết định cho Mitt Romney thắng phiếu (gian lận phiếu) ông Ron Paul. Republican Party I told you so. Only Ron Paul can beat Barack Obama. tôi còn viết thêm " no matter who wins in this election, without Ron Paul American is loser..." Cơn bão Hurricane Sandy-Super Storm hit East Coast of United States trước đó mấy ngày, đó là 1 báo hiệu sự mất mát của nước Mỹ... Trước ngày bầu cử, tôi có gọi qua Skype nói chuyện với con gái, con trai tôi...
(Cơn bão lớn Hurricane Sandy (Super Storm Sandy) đã tàn phá miền đông bắc nước Mỹ trước mấy ngày bầu cử… Hiện tượng này cảnh báo điềm xấu cho nước Mỹ sắp tới)
Cơ hội cho đảng Cộng Hòa thắng cử vào White Houe 2012 đã do chính đảng Cộng Hòa tự phá mình làm thất bại. Ngày nay đảng Cộng Hòa mất uy tín nhiều với người dân... Ông Ron Paul đã bị Đảng Cộng Hòa bán đứt cho đạo Mormon (Latter Day Saint movement). 
( http://en.wikipedia.org/wiki/Mormonism ) Mormonism các tỷ phú sòng bài, truyền thông, khách sạn, chứng khoán... Bài học này bao giờ phe đảng Cộng Hòa mới thấy... Sau khi Mitt Romney được chọn ứng cử viên đảng Cộng Hòa... Tôi đã viết trên blog youtube-comment: "Mitt Romney following footstep of John Mccain 2008" . Tôi tin chắc Mitt Romney sẽ theo gót chân của John Mccain năm 2008. Và đúng vậy, người Mỹ đã lựa chọn Barack Obama, đó là một sự lựa chọn đúng... Nay thì mọi việc đã qua rồi. Bốn năm còn lại trong nhiệm kỳ 2 của Tổng Thống Mỹ,  thường vẫn được báo chí truyền thông Mỹ (American News-Media) bình luận với câu : "Blind Duck-Vịt Mù ". Ngồi chơi xơi nước, đi vận động kiếm tiền xây thư viện cho Tổng Thống sau khi nghỉ hưu. Vận động (Lobby) cho đảng mình để củng cố lấy thêm ghế Dân biểu, Thượng viện, Thống đốc...Tổng Thống nhiệm kỳ 2 ngồi chơi xơi nước!? Tuy nhiên cũng có trường hợp, nhiều vị Tổng Thống Mỹ đã cải tổ, sửa đổi thêm nhiều đạo luật tốt, phúc lợi cho dân trong nhiệm kỳ 2. Vị Tổng Thống đó đặc quyền lợi người dân, quyền lợi Quốc Gia lên trên chính đảng của họ… Dân chúng Mỹ hãy xem Barack Obama làm những gì trong 4 năm tới!!!  Chứ không phải là "Vịt Mù" " Blind Duck" như báo chí thuật ngữ...
Trở lại vấn đề Obama không qua Việt Nam trong thời gian dự hội nghi Thượng đỉnh tại Campuchia là cao kiến...
Còn tương lai  Barack Obama nên sang Việt Nam vào thời điểm nào, đó là điều cần tham khảo và đặt đề...
This comment posted from Cuu Long 2 Hotel Tra Vinh. March 8, 2013.
http://youtube.com/watch?v=-Aaf4-6VlpQ 31/1/2013 Nông Dân Dương Nội- Hà Đông giữ đất http://youtube.com/watch?v=TwH5iYVfQGk 31-1-2013 Dân Dương Nội-Hà Đông giữ đất http://youtube.com/watch?v=61w5E1YxFRM  31-1-2013 Dân Dương Nội-Hà Đông giữ đất http://youtube.com/watch?v=lxVlqiOrg50  31-1-2013 Dân Dương Nội-Hà Đông giữ đất.
CauNhatTan: Dân Dương Nội kiên cường bẻ gãy đợt phản công mới
http://caunhattan.wordpress.com/2013/01/31/dan-duong-noi-kien-cuong-day-lui-dot-phan-cong-da-binh-chung "Một số hình ảnh do các phóng viên hiện trường kịp quay: (CauNhatTan)
Danh sách trên 7000 người ký tên kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp 1992 (Xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp-Đòi Đảng Cộng Sản Việt Nam phải chấm dứt vi phạm nhân quyền, đàn áp khủng bố, bắt tù đày những nhà bất đồng chứng kiến tại Việt Nam. Vi phạm và đàn áp tự do ngôn luận, tự do tôn giáo).
Bộ Luật Hình sự Điều 88 là công cụ của Đảng Cộng Sản Việt Nam, dùng để ngăn cản đường phát triển văn hóa tri thức, phản dân chủ. Bộ luật hình sự 88 và điều 4 hiến pháp, vi phạm Hiến Chương Quốc Tế Nhân Quyền (1948). Đồng thời nó là vũ khí của ĐCSVN, dùng Công An Trị độc quyền sinh sát đàn áp, trù ém tiêu diệt giới trí thức, và nhiều thành phần tinh hoa khác trong xã hội Việt Nam ngày nay.
http://anhbasam.wordpress.com/2013/01/22/1566-kien-nghi-ve-sua-doi-... (Kiến nghị thứ nhất về Lời nói đầu và về Chương I. Bỏ điều 4 Hiến pháp, không chấp nhận Đảng CSVN )
Giới văn sĩ trí thức, các quan chức trong bộ máy cầm và Đảng viên Cộng Sản, giới công chức, cựu công chức Đảng Viên Cộng Sản và cán bộ các nghành, giáo viên sinh viên, giới công nông dân, dân oan Việt Nam hãy “ Đứng lên ngửng mắt mà đi, nhìn thẳng vào kẻ thù của nhân dân, đang hãm hại cản đường bước tiến phát triển của dân tộc đất nước Việt Nam. Đó là đảng độc tài bất công tham nhũng và thối nát, phản dân chủ phản nhân quyền. Đứng lên để đòi lại quyền sống làm người được ghi trong bản “ Hiến Chương Quốc Tế Nhân Quyền 1948” mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã cam kết ký.
Những ngày đầu xuân năm hết tết đến, xin đừng bỏ quên hàng trăm ngàn tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, bloggers. Những người đã dấn thân, đấu tranh chống độc tài tham nhũng bất công, để đòi có dân chủ nhân quyền. Những người đã biểu tình phản đối Trung Cộng xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam. (Hoàng Sa-Trường Sa-Biển Đông). Tất cả họ đang bị Cộng Sản Việt Nam giam cầm tra tấn, hành hạ và khủng bố trong lao tù. Xin hảy nhớ đến họ, gia đình họ và cùng nhau cầu nguyện cho họ. Vinh Feb 06, 2013
http://boxitvn.net/bai/44588 <> http://boxitvn.net/bai/44614 "DANH SÁCH NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 " http://boxitvn.net/bai/44602 "Quyền tự do bất khả phân: Tự do cá nhân, tự do chính trị, tự do kinh tế" http://boxitvn.net/bai/44649 Tìm hiểu & tham khỏa Hiến Pháp Hoa Kỳ
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_Hoa_K%E1%BB%B3 Hiến Pháp Mỹ 17/9/1787
http://quanlambao.blogspot.com/2013/01/tuong-nguyen-trong-vinh-khon... Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Không cần ghi điều 4 vào Hiến pháp <>http://rfa.org/vietnamese/in_depth/the-draft-of-changing-constituti... (Dự thảo hiến pháp: Thử thách sự sống còn của chế độ)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_Qu%E1%BB%91c_t%E1... “Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền” (10-12-1948)
http://un.org/News/Press/docs/2006/sc8710.doc.htm Resolution 1674 (2006).

Tham Khảo Hiến Chương 91. Đảng Việt Nam Dân Chủ [Vietnam Democratic Party-VDP] Reference Chapters 91 of Vietnam Democratic Party (VDP)

Tổng Hợp Tuyên Ngôn # 10 Mục Tiêu Của Hiến Chương 91.
Mục Tiêu Của Đảng Việt Nam Dân Chủ.
Mời tham dự vào Thành Viên Hiến Chương 91-Đảng Việt Nam Dân Chủ.
Đảng Việt Nam Dân Chủ, mong muốn sự hợp tác tham gia giúp đỡ của nhiều thành phần khác nhau trong xã hội Việt Nam ngày nay...Thành viên của Đảng Việt Nam Dân Chủ... Mục tiệu của Đảng Việt Nam Dân Chủ... Ý Nguyện và mong muốn... Đảng Việt Nam Dân Chủ đi song-song với Hiến Chương 91... Giới thiệu tổng hợp về những cơ bản, và mục tiêu của Đảng Việt Nam Dân Chủ...

ĐỌC TÌM HIỂU BA (3) HIẾN CHƯƠNG-TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_Qu%E1%BB%91c_t%E1... TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948) THE CHARTER-A DECLARATION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS (1948)
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/czechoslovakia/cs_appnd.html English version-Manifesto Charter 77
http://to-quoc01.blogspot.com/2011/05/tuyen-ngon-hien-chuong-77.html
MANIFESTO OF CHARTER 77 CZECHOSLOVAKIA (Václav Havel Architects and Founding Members)
Tuyên Ngôn-Hiến chương 77 của Tiệp Khắc (Václav Havel là kiến trúc sư và các thành viên sáng lập)
http://louielamson2000.blogspot.com/2012/08/tham-khao-hien-chuong-9... THAM KHẢO BA (3) HIẾN CHƯƠNG-SOẠN THẢO HIẾN CHƯƠNG 91.
<><><><><><><><><><> 
 Louielamson2000 Channel Promote to: Education Societal Networks-Nonprofit Networks also writing Vietnamese & English Poems... Quảng bá văn hóa, chính trị, giáo dục, tin học, khoa học, kinh tế... Bình luận phê phán, và phản biện xã hội qua nhiều đề tài. Chính trị là gì? Chính trị khác (Cai trị mị dân). Phải chăng chính trị là một nghề nghiệp. nghề nghiệp làm chính phù hợp cho những nguời có khả năng, năng lực để vào (Chính truờng-Chíến truờng-Võ đai) làm nghề chính trị!? Chính trị nó cung là một nghề làm việc, nhu tất cả các nghề nghiệp khác. Các thể chế độc tài nhu cộng sản Việt Nam thiếu dân chủ, chính quyền của một đảng cuớp không đuợc dân bầu lên gọi là (chính quyền cai trị mị dân) nó dùng 2 chữ chính trị để quan trong hóa lên. đó là chủ truong bần cùng hóa ngu dân, lừa bịp mị dân của Cộng sản độc tài đảng trị, cung nhủ các thế chế quân phiệt độc tài khác trên thế giới, họ sử dụng 2 chữ (chính chị) để xuyên tạc, vu khống, đan áp và khủng bố nguời dân, khi nguời dân bày tỏ sự bất đồng quan điểm, đối kháng với chính quyền. Ngôn từ chữ (Chính Trị-làm chính trị) bị chính quyền cộng sản độc tài, sự dụng nó nhu một công cụ “để bị quy kết là « phản động », « phản cách mạng », « lợi dụng dân chủ để phá hoại định huớng xã hội chủ nghia, làm rối loạn định huớng tu tuởng», v.v....” (from viet.rfi.fr) để tòa án của chính quyền, gán ghép vu khống một cách mo hồ, để đan áp bắt tù tội đối với những nguời cầm viết, bloggers. Xét xử theo luật rừng của cộng sản, đối với những nguời bất đồng chứng kiến ở Việt Nam hiện nay, đang đầu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo... Gần 60 muoi năm qua ở Việt Nam. Đảng Cộng Sản Việt Nam đa áp dụng chính sách Công An Trị, dùng 2 chữ (chính trị) theo ý đồ riêng của họ, để đe dọa, gieo rắc tâm lí sợ hãi trong tâm trí nguời dân, và toàn xã hội khi nhắc đến chữ chính trị, làm chính trị... Đó là chính sách cại tri ngu dân, bần cùng hóa dân phản dân chủ, hạn chứ sự phát triển về tu duy sáng tạo về mọi mặt của mỗi con nguời. Đồng thời nó là vu khí của Công An Trị, để phân hóa cô lập gây chia rẽ tôn giáo, hội đoàn doanh nghiệp, tổ chức từ thiện phi chính phủ, khi họ bày tỏ quan điểm, phê phán, phản biện tố cáo, và đấu tranh chống lại các sai lầm, bất công trong xã hội mà chính quyền cai trị vi phạm. Nghề làm chính trị, cần phải đuợc chính quyền quảng bá rộng rãi cho mọi tầng lớp trong xã hội đuợc quyền tham gia. Nhất là cho các thế hệ học sinh sinh viên, các thành phần trí thức trẻ. Ở Việt Nam ngày nay. Chính quyền Cộng Sản Hà Nội và bộ máy tuyên truyền Công An Trị của Đảng, sử dụng 2 chữ chính trị là sự độc quyền của Đảng Cộng Sản. Riêng đối với nguời dân, và các thành phần tri thức uu tú, tinh hoa hoa trong xã hội thì 2 chữ (chính trị) nhu là một vấn đề nhạy cảm. Đảng cấm nói-cấm làm. luôn gieo rắc sự sợ hãi trong lòng nguời dân. hạn chế dân chủ vi phạm luật nhân quyền (Hiến Chuong Quốc Tế Nhân Quyền 1948). Để đan áp và khủng bố nguời dân. Nghề làm chính trị không phải là cai trị mị dân, nhu đảng cộng sản việt nam, độc tài tham nhung, bất công gian ác vô thần. Hiện nay tại Việt Nam, nguời dân đang bị ĐCSVN độc tài, độc quyền cai tri đất nuớc bằng luật rừng. Nghề làm chính trị phải có sức thuyết phục nhân dân qua sự cạnh tranh minh bạch, để đem lại lợi ích cho xã hội, trong đó có lợi ích cho gia đinh và cộng đồng. Cần phải có Đối Lập, cần phải có Phê Phán, cần phải có Đấu Tranh, cần phải có sự Phản Biện xã hội qua nhiều đề tài...

( 900 trăm nhân viên thuộc (CAM-Công An Mạng) Việt Nam, vừa đuợc Hà Nội (thuê muớn) thuyển dụng 2013. Họ lập ra nhiều chi nhánh mạo danh nhu : Giáo dục-Kinh Doanh-Tin học… Liệu nó có tác dụng, hay phản tác dụng về các vấn đề, mà nguời dân và xã hội Việt nam ngày nay. Họ đang cần thiết đoi hỏi phải đổi mới, thay đổi!?)

Mấy ngày qua mình ở Trà Vinh (Cửu Long 2 Hotel). Mỗi lần mở máy laptop vào internet online, để cập nhật xem tin tức, viết sửa đổi và update my blog. Bị 2 lần hacker xóa sạch phần duới của trang web trong khi đang update : Louielamson’s Page-Pickensplan.
http://push.pickensplan.com/profile/LOUIELAMSON2000
Đây là lần đầu tiên Hacker đánh phá trang web kiểu này. Thiết nghi phần mềm virus của hacker, đã gài vào máy này lâu rồi!!! Liệu cài lại windows mới, với phần mềm diệt virus có hiệu quả không? Hay là cung chỉ đuợc vài ngày? Bạn vào có truờng hợp giống mình thì nên làm? (Hacker deleted files today). Tra Vinh Vietnam Feb 27, 2013
http://louielamson2000.blogspot.com (H.C 91) http://pickensplan.com ... http://www.bing.com/search?q=louielamson2000
http://webstats-ranks.com/www/louielamson2000.blogspot.com (The website is currently hosted in: Mountain View United States,on a server with the IP: 74.125.128.132). Aol search for louielamson2000 http://google.com (email)http://bing.com/videos/search?q=human+race+evolution&qpvt=human... Science-Philosophy-Theology with the development of Human race evolutionhttp://search.ultrasurf.us/search?q=louielamson2000&c=ultrasurf
http://search.aol.com/aol/search?enabled_terms=&s_it=comsearch5... http://twitter.com/louielamson2000 ...http://linkedin.com/pub/dir/+/Tran-Nguyen
http://facebook.com louielamson.TranNguyen/Facebook
https://twitter.com/download/blackberry?lang=en BlackBerry SmartPhones BB10 http://en.wikipedia.org/?title=BlackBerry BlackBerry Điện Thoại Thông Minh.. http://us.blackberry.com/smartphones.html United States (U.S) Blackberry Canada (En) Canada (Fr) United Kingdom-Blackberry South-East Asia

VĂN HÓA CHÂU ÂU-KHOA HỌC MỸ-NGA-ĐỨC-NHẬT-ANH-PHÁP...
Tìm hiểu về văn hóa Nhật-Anh-Mỹ-Châu Âu… Sự tiến hóa của loài nguời-Cái nôi văn hóa của trung tâm nhân loại, bắt đầu xuất phát từ noi đâu? Văn hóa-Khoa học-Thần Học-Triết Học
http://en.wikipedia.org/wiki/Human The cultural cradle of the human race, starting from where? (Human race evolution-Khoa học-Triết học-Thần học) Cultural-Science-Philosophy-Theology. The development of the science with the human groups. The development of the spiritual culture of the human race. The development of theology of religions with the human species. http://en.wikipedia.org/wiki/Human_evolution Tiến bộ phát triển của loài nguời các lãnh vực: Văn hóa,Khoa học,Triết học,Thần học,Tôn giáo,Tâm linhhttp://bing.com/videos/search?q=human+race+evolution&qpvt=human...; Phát triền khoa hoc của loài nguời. Phát triền văn hóa tâm linh của loài nguời. Phát triền thần học của tôn giáo với loài nguời...
Tại sao những tinh hoa trí thức của nhân loại, đa số sinh sản và phát triển từ Châu Âu (Đức-Pháp-Nga-Anh…) và Mỹ. Nguời Nhật văn hóa Nhật, đất nuớc Nhật, họ đa thu thập học hỏi nghiên cứu, phát minh thêm những tổng hợp tinh hoa khoa học của Châu Âu-Mỹ. Ngày nay nuớc Nhật có nền công nghiệp kỹ nghệ cao, sản xuất xe hoi, các loại máy co khí, máy điện toán, thiết bị y tế, quốc phòng, nông nghiệp, hiện đại thành công đứng trên thế giới.
http://hightechindustryinjapan.blogspot.jp/2012_05_01_archive.html
Châu Âu, Mỹ là cái nôi đa sinh sản và phát triển ra nhiều tinh hoa trí thức, đem lợi ich cho toàn nhân loại. Ngôn ngữ văn hóa, chính trị, kinh tế, khoa học, tin học, y tế, toán học, không gian, quốc phòng…
Phần lớn các nhà khoa học, bác học, toán học, tin học, y học, văn học (nghệ si-nhạc si) triết gia, kinh tế học, chính trị gia...Gọi: “Intellectual Class-Humanities and Cultural of Intellectuals People Thinking” Tầng lớp nguời trí thức ở Châu Âu-Châu Mỹ từ thế kỷ 15,18, 20, 21. ( Văn hóa tri thức tinh hoa nhân loại)
http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectuals "Economic liberal & classical liberal views of intellectuals" Humanities and Cultural Intellectuals People Thinking
Tìm hiểu hệ thống thu viện văn hóa Mỹ, Anh, Nhật, Pháp, Đức, Nga… United States Libraries System-Public Libraries in the United States
http://flavorwire.com/362890/is-this-the-most-amazing-library-in-th... James B. Hunt Jr. Library http://flavorwire.com/240819/the-25-most-beautiful-college-librarie... The 25 Most Beautiful College Libraries in the World-(25 Thu viện ĐH đẹp trên TG) Thu viện noi luu trữ văn hóa tri thuc của tinh hoa nhân loại.http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Library_of_Congress Thu Viện Quốc Hội Mỹ-Hệ thống thu viện noi luu trữ văn hóa tri thức của tinh hoa nhân loại.http://librarytechnology.org/USpubliclibraries.p Thu viện quốc gia Hoa Kỳhttp://barnesandnoble.com Barnes & Noble. Tiệm sách đứng đầu nuớc Mỹhttp://en.wikipedia.org/wiki/Barnes_%26_Noble#History Barnes & Noble Bookshttp://starbucks.com/coffee Starbucks Coffee of American Cultural-Starbucks http://youtube.com/watch?v=JagNph-q9LU Starbucks cafe điểm giao luu văn hóa, mua và đọc sách báo chí Mỹ. http://youtube.com/watch?v=wA6GM_5mmuo Starbucks & Square Wallet http://chapters.indigo.ca/home Bookstore and Music Toronto Canada http://youtube.com/watch?v=pjNM8drAqG0 (Social Media)
http://youtube.com/watch?v=GCwTfBnueFw ABC World News with Diane Sawyer: America and Energy Independence "Use Domestic Oil & Gas Made In America"http://youtube.com/watch?v=hknMemX82hI Car Parts: 'Made in America'?http://youtube.com/watch?v=38MfZ17nT50 ABCNews: What's In Your Home?http://youtube.com/watch?v=OttqMTDIUFw ABCNews: Labor Made in America!?http://youtube.com/watch?v=yGDWAVBrM18 BBC Four-The Curse of Oil-P 1-3
Videos inspire of the people, who has success in business to became the billionaire in America. Learning, working and teaching of the billionaire in America, around the World. (Rich & Poor In America) 'Rich dad Poor dad'
http://youtube.com/watch?v=oYLaN7tbFFY Park Avenue-Money, Power & the American Dream [HD] http://youtube.com/watch?v=Y841tx0LLaw American Dream Part 4 of 4 http://youtube.com/watch?v=hWXKXombMUo Park Avenue - Money, Power & the American Dream Part 1 of 4. http://youtube.com/watch?v=e7xTMYee8AA Why is 46 Million People living in Poverty within the U.S.?http://youtube.com/watch?v=MLI_wDD6dsQ Story American Culture & Societyhttp://acfb.org “The Atlanta Community Food Bank distributes over 35 million pounds of donated grocery products a year to more than 600 nonprofit partner agencies that feed the hungry ” http://en.wikipedia.org/wiki/America%E2%80%99s_Second_Harvest_-_The... Feeding America http://feedingamerica.org
http://youtube.com/watch?v=OMcjxe8slYI S.Billionaire: The Chuck Feeney Storyhttp://youtube.com/watch?v=_4Bk2iT-qFQ The Life Of Steve Jobs (1955-2011)
http://youtube.com/watch?v=J0rDFbrhjtI Craig Venter Interview with CBS Newshttp://youtube.com/watch?v=dK_RnxYdrqU U.S Kids “Hard times generation"http://youtube.com/watch?v=L2hzRPLVSm4 America "Hard Times Generation"http://youtube.com/watch?v=CwpdGyIY2fQ American “Unemployment Benefits”http://youtube.com/watch?v=4ECi6WJpbzE Overdose: The Next Financial Crisishttp://youtube.com/watch?v=AiZyHn_7SUI J. Craig: "New Frontiers of Genomic"http://youtube.com/watch?v=shkFDPI6kGE Bloom Energy made from sand beachhttp://youtube.com/watch?v=5RehT-Do9bs BloomBox Energy with K.R. Sridharhttp://youtube.com/watch?v=s3RlCVtQ6mA Elon Musk-Space Exploration.http://youtube.com/watch?v=4xinbuOPt7c W.Buffett Interview School Studenshttp://youtube.com/watch?v=WstJM_aNSj8 Wall Street: The Speed Tradershttp://youtube.com/watch?v=WTQGsr_4DPg High Frequency Trading (Nuts)http://youtube.com/watch?v=mKrteO73UG0 Buffett-Gates go back to Schoolhttp://youtube.com/watch?v=mKrteO73UG0 Buffett-Gates go back to Schoolhttp://youtube.com/watch?v=xVOn371TCPo Charlie Rose-Warren Buffetthttp://youtube.com/watch?v=S27_hIKKT2c Warren Buffett's 10 Ways to Get Richhttp://youtube.com/watch?v=hrj9RnzwxDM Richard Branson & Michael Dell
Never too late to learning. (Think different)
Học tập và làm việc trong thời niên thiếu của các tỷ phú trên thế giới...
Không bao giờ quá muộn để học và tìm hiểu... (chấp nhận sự nghi khác nhau, sự phản biện khác nhau)

Pickensplan- Renewable Energy Independent

1.9 Million American has signed up for the Pickensplan will you?
"More and more Trucks and buses are switching to natural gas ".
http://youtube.com/watch?v=8xta2-ckwyk&NR=1 Boone Pickens at the American Trucking Associations (ATA) Natural Gas Summit in Washington D/C on December 02, 2012http://youtube.com/watch?NR=1&v=XUHEMt2KEW0 Governor Bill Graves America Trucking Associations President & CEO “ATA Summit on Natural Gas in Trucking. He explains why natural gas is important to the future of the trucking industry.” (December 02, 2012)http://youtube.com/watch?v=ezgmLjMMCZY&NR=1 T. Boone Pickens: 'I've Lost My A-' in Wind Power-The Jobs Are in the Oil and Gashttp://youtube.com/watch?NR=1&v=VhCDK1OCRlc "The Science of Success: Lessons from my Father-Charles G. Koch."
Will and when, Charles G. Koch (Koch Industries) & T. Boone Pickens (Pickens Plan) seat down together, to discussion on the issue Renewable Independence Energy for America !?
http://youtube.com/watch?v=uMlIofFsqZM Will and when, Charles G. Koch (Koch Industries) & T. Boone Pickens (Pickens Plan) seat down together, to discussion on the issue Renewable Independence Energy for America!

I have no experience working in the field of Alternative Renewable Energy. I have no experience on marketing, doing business with Wind Energy, Solar Energy, Green Energy, Clean Energy…
But I believe we need to take the subject, advertising and education widely to the American public. This is the long term plans and strategic, to address the source of the Independent Renewable Energy for American people.
Next step need change, transfer 8.5 million of 18-wheelers trucks, engine run on diesel (OPEC oil), and convert 8.5 million engines run on Natural Gas. Use Domestic Natural gas-Production Tax Credit (PTC)
I agreed with Boone Pickens Says: "you get the 8.5 million trucks and fleet vehicles on domestic natural gas," (American Trucking Industry's-American Trucking Associations.) Nov 02, 2012
http://trucking.org/Pages/Home.aspx American Trucking Associationshttp://fhwa.dot.gov Federal Highway Administration-U. S Department of Transportationhttp://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Transporta http://en.wikipedia.org/wiki/American_Trucking_Association American Trucking Assochttp://americantruckingcompany.com American Trucking Company (ATC)
I think American Trucking Associations (ATA)Trucking Industry’s, need support and help from U.S Government for the new regulations, (PTC-Production Tax Credit ) provides the rules for 18-wheelers trucks, run on natural gas. (PTC)
http://domesticfuel.com/2012/11/01/federal-tax-credit-success
http://youtube.com/user/pickensplan Watch Pickensplan American Renewable Energyhttp://youtube.com/watch?v=UOczaEzzxaM Pickens Testimony in Congress 7-22-2008http://youtube.com/results?search_query=t.boone+pickens+plan+interv Interviewshttp://bing.com/search?q=ATLANTIC+OCEAN Using wind energy, ocean waves, the heat from the Sun for (Renewable Energy) from Atlantic Ocean & Pacific Ocean. http://bing.com/search?q=+PACIFIC+OCEAN Wind-Waves-Solar- Renewable Energy.
The issues: Renewable Alternative Energy! Will U.S Gov support Production Tax Credit (PTC) for 8.5 million, 18-Wheelers Trucks, run on Domestic Natural Gas?
Think about how much percent of energy, came from sunlight, wind and ocean waves on our earth?! We use sunlight, wind, waves, and transfer into Renewable Sources of Alternative Energy. This can help our World, reduction Environmental Pollution, threatening the living life of Human. (Do the climate change-global warming-caused hurricanes, drought and the variety of all the human species.)
In today World, the Developed Countries are using large amounts of Oil, Gas, Coals, Nuclear power plants, Hydropower Dams…, for Expansion Economic.
I think sooner or later, this issue must proceed. Because according to the needs of Economic Development Worldwide (EDW), also because the oil and gas energy, will be established in the future.
We have Renewable Alternative Energy (Tái tạo năng lượng để thay thế.) Came from the sunlight, wind, waves… So, why don’t we take advantage to use them, for cutback environmental pollution thread to Human life? (Global Warming-Climate Change)

Vâng, thiết nghĩ rằng có bao nhiêu phần trăm nguồn năng lượng, đến từ ánh sáng mặt trời, gió và biển sóng trên trái đất của chúng ta?
Chúng ta sử dụng ánh sáng mặt trời, gió, sóng, chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo. Điều này có thể giúp thế giới của chúng ta, cắt giảm ô nhiễm môi trường, đe dọa tới sự sống con người. ( đang làm khí hậu thay đổi-toàn cầu nóng lên- gây nên bão lụt, hạn hán và nhiều loại bệnh tất cho loài người…)
Trên thế giới ngày hôm nay, các quốc gia phát triển đang sử dụng một lượng lớn dầu, khí đốt, than đá, nhà máy điện hạt nhân, đập thủy điện..., để phát triển mở rộng nền kinh tế.
Tôi nghĩ rằng sớm hay muộn, vấn đề này phải tiến hành. Bởi vì, theo nhu cầu của kinh tế phát triển trên toàn thế giới (EDW), bởi vì dầu và khí đốt, các nguồn năng khác nó sẽ cạn kiệt đi trong tương lai.
Bước tiếp theo cần thay đổi, chuyển 8,5 triệu, xe tải 18-bánh xe, động cơ chạy bằng diesel (OPEC dầu), thay đổi động cơ xe tải này, chạy bằng khí đốt tự nhiên. (Sử dụng khí đốt tự nhiên trong nước, không sử dụng dầu diesel của OPEC)
Tôi đồng ý với Boone Pickens nói: " ta (American Trucking Associations-ATA) có 8,5 triệu xe tải (18 bánh)
và các đội xe (nghiệp đoàn) vận tải, phải (sửa đổi đầu máy dầu-diese)l thay đầu máy chạy bằng khí đốt (domestic gas) trong nước,"
Tôi nghĩ rằng Hiệp hội vận tải Mỹ (ATA) vận tải đường bộ, và các nghiệp đoàn xe tải hạng nặng 18 bánh, cần sự hỗ trợ giúp đỡ từ chính phủ Mỹ cho các quy định mới, cung cấp các quy tắc cho các xe tải 18-bánh, chạy bằng khí tự nhiên. (Natural gas-Domestic gas)
Vâng, chúng tôi có tất cả năng lượng tái tạo đến từ ánh sáng mặt trời, gió, sóng... Vì vậy, tại sao chúng ta không tận dụng, và sử dụng chúng?! Ô nhiễm môi trường, đe dọa cho cuộc sống con người. (Sự hâm nóng lên toàn cầu-khí hậu thay đổi). Posed from Hanoi Vietnam Nov 02, 2012

Một bộ phim ngắn ghi lại công việc của người tài xế lái xe vận tải hạng nặng, loại xe truck 18 bánh, chạy qua những đại lộ xuyên liên bang nước Mỹ. Cũng để biết thêm về hệ thống đường giao thông, của ngành công nghiệp vận tải đường bộ ở Mỹ-Canada.
http://youtube.com/watch?v=EFoKU7xhsjo Watch short movie about the struggling trucking industry and how it affects you. (Một bộ phim ngắn ghi lại cộng việc vất vả và nguy hiểm, của người tài xế lái xe tải 18 bánh, trong ngành công nghiệp vận tải đường bộ ở Canada, Hoa Kỳ. Đề tài này nó có ảnh hưởng đến đời sống của bạn?

David Philp ghi lại những đoạn phim ngắn, hình ảnh công việc làm ngày đêm của một tài xế lái xe tải hạng nặng 18 bánh (18-wheeler Truck). Chở hàng di chuyển khắp nước Mỹ và Canada…Cho bạn hiểu biết thêm ngành vận tải giao thông, trên các xa lộ xuyên liên bang Mỹ-Canada. Mình có dịp lái xe đi xuyên qua nước Mỹ bốn lần, từ bờ biền phía Tây Thái Bình Dương, sang phía Đông Đại Tấy Dương ( California-Florida-North Carolina) trên 3 xa lộ lớn 10-20-40... Chứng kiến những đoàn xe vận tải 18 bánh chay suốt đêm ngày, trên các xa lô 10-20-40. (Highways 10-20-40). Ở những năm 2002-2003-2004-2005. Mời xem những videos dưới đây...
http://youtube.com/watch?v=YmgH4Wm-64g The Life of a Trucker-Episode 1http://youtube.com/watch?v=EFoKU7xhsjo The Life of a Trucker-Episode 4http://youtube.com/watch?v=ncz3vK9MZEU The Life of a Trucker-Episode 5http://youtube.com/watch?v=zI2-XHXqupU The Life of a Trucker-Episode 6http://youtube.com/watch?v=ASixSkxiV4Y The Life of a Trucker-Episode 7http://youtube.com/watch?v=UWi5ucnhh-Q The Life of a Trucker-Episode 8http://youtube.com/watch?v=LQ5YuIxg3Ss The Life of a Trucker-Episode 9

The Projects of Laos Hydropower Dams (Xayaburi Dam-Nam Ngum Dam) build on Mekong river-Các dự án của Lào, xây dựng đập thủy điện (Xayaburi Dam ) trên sông Mekong. (Laos Hydropower Dams)
Watch these videos to reviews the subjects, and projects of Laos, build Hydropower Dams on Mekong River!? Xem video này để đánh giá các đối tượng, và các dự án của Lào, xây dựng đập thủy điện trên sông Mê Kông!? Đánh giá chủ đề và các dự án, đập thủy điện của Lào, xây dựng trên sông Mê Kông !?
http://youtube.com/watch?v=ewFeLw505CE Mekong River in Southeast Asia. http://youtube.com/watch?v=qxf_SBfLBlY "Risky Business; the Nam Theun 2" Lao
Watch this video: “Xayaburi dam construction, June 2012“- “Our Living River: Voices against Xayaburi”. Xem video này: "Xayaburi xây dựng đập, tháng 6 năm 2012"- “Chúng tôi vì sự sống của dòng sông: Lên tiếng nói chống lại Xayaburi"
http://youtube.com/watch?v=ewFeLw505CE  Lao Dams on Mekong River-Asiahttp://youtube.com/watch?v=QV9OFgDVap4 Environmentalists protest against damshttp://youtube.com/watch?v=p3uQgyM3Bp0 Xayaburi dam construction, June 2012http://youtube.com/watch?v=PPrgoUEWW3Q Dam threatens livelihood of Cambodiahttp://youtube.com/watch?v=tMSuB55ePtY  China rejects Mekong drying blamehttp://youtube.com/watch?v=6mKS8YqgZ4c "Damming the Mekong- Xayaburi"http://youtube.com/watch?v=eWhB9OT2bss "China's and Mekong river" Lao Damshttp://youtube.com/watch?v=VXybaxvxaso Laos build Hydropower dam on Mekonghttp://youtube.com/watch?v=pQBuSYUkDiM Lào xây đập thủy điện trên Mekonghttp://youtube.com/watch?v=zcPXjsoHtT8 The subjects of Laos Dams on Mekonghttp://youtube.com/watch?v=1zwK9YP046g Laos-Hydropower Dams on Mekong
"Tôi chưa có kinh nghiệm làm việc trong lãnh vực, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch... Tuy nhiên, tôi đã nghiên cứu và đi du lịch qua nhiều nơi, từ bờ biển phía Tây (Đại Tây Dương) đến bờ biển phía Đông (Thái Bình Dương) Hoa Kỳ, và trên thế giới trong hai mươi năm qua. Tôi đã giữ trong tâm trí và suy nghĩ về vấn đề này !?
Thử nghĩ, có bao nhiêu phần trăm của năng lượng đến từ ánh sáng mặt trời, gió và sóng biển trên trái đất của chúng ta !?
Ánh sáng mặt trời và năng lượng tái tạo, có thể giúp thế giới ngày nay để làm giảm sự nóng lên toàn cầu, và không khí ô nhiễm là thảm họa, đe dọa tới sự sống của loài người... Bởi vì trong thế giới ngày nay, chúng ta sử dụng một lượng lớn dầu đốt + khí và loại than cho kinh tế mở rộng trong thế giới !?
Nếu chúng ta có tất cả các năng lượng này đến từ mặt trời, gió và biển sóng...
Vì vậy, tại sao chúng ta không thể sử dụng tất cả các năng lượng tái tạo, để tận dụng lợi thế của chúng ta ?

Will American people continue dependence on foreign oil? If so, I believe American Energy Downturn will be not fixing. Without Energy Independence, Americans will not have future economy goals. Neither for short term or long term…
Will Americans people, Congress, and new President-Elect work with T Boone Pickens Plan to fix this problem?

“It’s never too late to learn, or to fix a problem of your mistaken. It’s only too late when you do nothing, or ignore the problem of your mistaken.
“ Nó không bao giờ quá muộn, để học hỏi sửa chữa những vấn đề bạn đã sai lầm. Nó chỉ quá muộn khi bạn không làm gì, hoặc bỏ qua vấn đề bạn sai lầm.”

Think before you say. Says and write what you believed
Hãy suy nghĩ trước khi bạn nói. Nói và viết những gì bạn tin tưởng.

Louielamson2000 is my pen name. On my life journeys try to learn."Think Different"
Marketing-Research Renewable Energy & Learning Cultural-Politics-Education...Freelance Writing Poetry At:
http://louielamson2000.blogspot.com/
http://push.pickensplan.com/profile/LOUIELAMSON2000
http://push.pickensplan.com/photo/2187034:Photo:1865651?page=30
http://push.pickensplan.com/photo/2187034:Photo:1865651/next?contex

<><><><><><><><><><><>

POPE JOHN PAUL II -- GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ II.
ENGLISH AND VIETNAMES LANGUAGE.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_Paul_II
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gioan_Phaol%C3%B4_II
http://en.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Binh_Khiem NGUYEN BINH KHIEM-SẤM TRẠNG TRÌNH 500 YEARS http://lysoviet.com/showthread.php?t=688 "Gặp thời, gặp thế, gặp nguời Trời cho mới biết đuợc hay sự tình." http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BB%89nh_Khi%C3%AAm SẤM TRẠNG TRÌNH 500 NĂM TRUỚC-GẠCH LÓT ĐUỜNG TIẾP BUỚC TIÊN TRI...“Vua nào tôi ấy đã bày-Trên đầu bất chính dưới nay dấy loàn Ðua nhau bội bạn nghịch vi-Ích gia phi kỷ dân thì khốn thay”http://oanhblog.wordpress.com/2012/08/10/thu-doi-chieu-sam-trang-tr...http://nguoivietquocgia.wordpress.com/2011/03/21/s%e1%ba%a5m-tr%e1%... “Bao giờ Đá nổi Lông chìm, Đồng khô Hồ cạn Búa Liềm ra tro” Trạng Trình-Nguyễn Bỉnh Khiêm 1491-1585http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_T%E...
Nguyễn Trường Tộ 1830-1871. Kiến trúc sư, nhà cải cách xã hội Việt Nam ở thế kỷ 19
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_B%E1%BB%99i_Ch%C3%A2u Phan Bội Châu nhà cách mạng Việt Nam-Hồ Chí Minh (Cộng Sản Đệ Tam) bán đứng cụ Phan Bội Châu cho Mật Thám Pháp bao nhiêu tiền !?
http://tumasic.blogspot.com/2009/12/hcm-ban-dung-phan-boi-chau-cho Ai bán PBC
http://my.opera.com/communistdevil/blog/2007/09/09/ho-chi-minh-ban-HCM-PBChauhttp://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_%C4%90%E1%BB%A9c_Th%E1%BB%A5 "Hồ Chí Minh và Lâm Đức Thụ bán đứng nhà yêu nước Phan Bội Châu năm 1925"
http://youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zTTekIGHBXM <> http://2lanthan.wordpress.com/2009/02/09/h%E1%BB%93-chi-minh-la-h%E Hồ Chí Minh & Hồ Tập Chuong giả thiệt ra sao!? Tham khảo tìm hiểu HCM là ai?http://tdhctct.com/index.php?option=com_content&view=article&am... "Hồ Chí Minh Sanh Bình Khảo" Tình báo Trung Cộng Hồ Tập Chương, có phải là Hồ Chí Minh!!?? http://my.opera.com/labika/forums/topic.dmlid=258829&t=13590308... Hồ Chí Minh Sanh Bình Khảo "(Khảo cứu về cuộc đời Hồ Chí Minh) do tác giả Giáo sư Hồ Tuấn Hùng (Đài Loan) dầy công nghiên cứu trong nhiều năm qua..". BBC Vietnamese (Nhận xét về cuốn Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo)http://bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2008/12/081231_hochiminh_bo Những bí mật và sự thật về Hồ Chí Minh, lien quan đến Hồ Tập Chương!? (Sinh Bình Khảo)http://trieunguyen.kilu.de/HoChiMinhBinhSanhKhao.html "Hồ chí Minh sanh bình khảo 胡志明生平考"
Phải chăng Lê Duẩn đã từng nói với đám đàn em, cấp duới của ông rằng: “ Ta (Công Sản Việt Nam) đánh Mỹ là đánh thuê cho Trung Quốc Liên Xô…” !? Vậy thì trong thâm tâm của ông Lê Duẫn, có bao ông giờ nghĩ về những bí mật của ông Hồ Chi Minh-Hồ Tập Chương!? Hồ Chí Minh-Lê Duẩn và Trung Quốc. Lê Duẩn đối xử với Hồ Chí Minh!?
http://toandanlentieng.blogspot.com/2011/09/le-duan-va-trung-quoc.html Lê Duẩn nói về Trung Quốc!!!
Hồ Chí Minh nói : “Bác có thể sai, trung ương có thể sai, nhưng Mao chủ tịch không bao giờ sai.” Có phải những ngày cuối đời của Hồ Chí Minh nằm trên dường bệnh, ông chỉ mong ước được người nữ Y tá Trung Quốc ngồi bên cạnh, hát những bài ca bằng tiếng Trung Hoa?
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/02/ban-ve-ho-chi-minh-ho-tap-c...
Lăng tẩm xác uớp các nhà độc tài trên thế giới-Lăng tẩm xác uớp Hồ-Mao-Lenin…
http://vietvungvinh.com/2011/index.php?option=com_content Lăng Hồ Lăng Vua..
Di Sản Hồ Chí Minh-Nhân dân Việt Nam ngày nay lựa chọn giải pháp nào!?

“DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ? Bài viết của nhà văn Hoàng Lại Giang đăng trên QuanLamBao ”
http://quanlambao.blogspot.com/2013/01/thu-cua-nha-van-hoang-lai-gi... Bài viết với tầm nhìn sâu xa và lòng tâm đắc của tác giả, thật sự quan tâm tới hiện trạng đất nuớc Việt Nam ngày nay. Nhân dân Việt Nam ngày nay lựa chọn giải pháp nào !?

Việt Nam ngày nay lựa chọn gì !? Nhân dân Việt Nam ngày nay lựa chọn giải pháp nào !?

Hoà bình là sự cần thiết cho một quốc gia, để xây dựng phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, công nghệ khoa học và văn hóa… Nhung quốc gia đó phải có một nền hiến pháp thật sự dân chủ. Chính phủ, quốc hội, tòa án và hệ thống luật pháp của quốc gia, phải do chính nguời dân lựa chọn bầu lên, làm đại diện cho họ để giám sát. Dù đó là hội luật su, đảng phái, hội đoàn, công đoàn hay là hội doanh nghiệp {DN}… Tôn trọng nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí, phản biện xã hội, và luật trung cầu dân ý, phải đuợc luật pháp, tòa án, nguời thi hành công vụ của chính phủ, tuyệt đối bảo vệ họ, tôn trong đúng theo hiến pháp. Tu do ngôn luận, tự do báo chí, phản biện xã hội, trung cầu dân ý trong sự cạnh tranh minh bạch lành mạnh, là để bài trừ cái xᾥu, tội ác, chế độ độc tài tham nhung, bất công, phản dân chủ hại dân… Những mục đích trên, là để đem lại lợi ích cho xã hội, cho cộng đồng, cho nguời dân mà họ đuợc quyền. Có ghi rõ trong (Hiến Chuong Quốc Tế Nhân Quyền 1948.) « Tuyên Ngôn về quyền của dân tộc bản địa » “ Dân tộc bản địa”

Vấn đề hòa bình đa nêu lên, vài ý so luợc ở trên. Vậy thì : Chiến tranh là sự cần thiết phải có cho một quốc gia, nhu Việt Nam trong tuong lai!? Nếu có, khi nào sự cần thiết phải bắt đầu !?

Một cuộc cách mạng đoi tự do, nhân quyền dân chủ, hay một cuộc chiến tranh giải phóng cho nguời dân, thoát khỏi sự cai trị của một chế độ độc tài tàn ác, tham nhung bất công, phản dân chủ phản nhân quyền..., nó xứng đáng không ngoài mục đích phải thay đổi mới, để kiến tạo một sự hòa bình, phát triển lâu dài. Sự hòa bình đem lại cho quốc gia một nền hiến pháp, thật sự có dân chủ và nhân quyền, tự do, độc lập. ( Dù hình thức nào, bất bạo động hay bạo động phải đổ máu!!! Còn phải tùy thuộc!!! Đẳng cấp của con nguời khác loài vât, là biết suy nghi về thiện ác, tội lỗi, sự dày xé luong tâm, cung nhu niềm tin, uớc mo, sự sống, sự bất di dịch của quy luật sinh và tử. (Chết vinh còn hon sống nhục), lựa chọn sự hy sinh lúc cần thiết, để cái chết có giá trị đem lại sự sống cho nguời khác. Chết là một quy luật không ai tránh khỏi. Niếu con nguời phải sống trong một chế độ nhà tù, đầy rẫy sự dối trá, bất công, tàn ác khủng bố bao trùm!!! Gọi là tù ngoài xã hội, tù trong tâm hồn! Sự sống đó có giá phải trả. Chết là một quy luật không ai tránh khỏi.
Vậy thì khởi sự một cuộc cách mạng để đoi có nhân quyền, tự do, dân chủ... Dù bất bạo động, hay bạo động chiến tranh, cung không ngoài mục đích, để tìm kiếm một giải pháp cho sự hòa bình lâu dài…
http://schoolworkhelper.net/french-revolution-causes-significant-ev... "The French Revolution 1789-Cuộc cách mạng Pháp 1789..."

Nhìn lại lịch sử "Chiến tranh hòa bình" trên thế giới trong thế kỷ 20, 21 và hiện tại. Riêng Việt Nam nguời dân đa nếm đủ mùi vị của chiến tranh. Sau ngày 30-4-1975, Miền Nam là một cái nhà tù, cả nuớc Việt Nam là cái trại cải tạo. Việt Nam ngày nay thực tế ra sao !? Hòa bình hay chiến tranh, giải pháp nào cần thiết !?
Thiết nghi với những nhân vật nhu Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Lenin, Stalin, Mao, Ho Chi Minh, Pot Pot ( Khmer Rouge) Cộng Sản North Korean, Cu Ba, Moammar Gadhafi's…Những nguời này không thể tin họ nói chuyện hòa bình. Chế độ Cộng Sản độc tài,họ không bao giờ thật sự đối thoại, nói chuyện hòa hợp hòa giải, hòa bình đối với kẻ yếu hon họ.

Đất nuớc Việt Nam ngày nay, trong trạng thái gọi hòa bình!!! Nguời dân oan đang bị cai trị bởi một chế độ Cộng Sản độc tài độc đảng, tham nhung bất công, vi phạm nhân quyền, phản dân chủ !!! Đất nuớc Việt Nam đang tụt hậu về nhiều mặt. Nền kinh tế đất của nuớc nằm trong tay vài trùm {Trọc Phú}, nhóm cấu kết với vài nhóm lợi ích Mafia đỏ đở đầu. Về mặt văn hóa, giáo dục, khoa học, y tế…, cung bị các nhóm đó đầu co chế tài, kiếm soát. Lợi ích của các nhóm quan chức Tuớng lãnh trong phe Công An, phe Quân Đội, phải chăng cung đang bị các nhóm này cúng quả, trao qua tay đồng chí X!!! Hố sâu cách biệt giữa giàu nghèo gia tăng trong xã hội.
Dân oan bị chính quyền (Công An) cuỡng chiếm cuớp đất ruộng vuờn, bị đan áp trù dập, theo luật rừng xã hội đen mỗi ngày gia tăng. Nguời nông dân nghèo, công nhân lao động [nô lệ] rẻ tiền, họ là thành phần chịu thiệt thòi nhất, họ bị các nhà chủ thầu ngoại quốc vắt kiết hệ sức lao động, cả về thể lần tâm hồn. Những nguời công nhân làm dày da, may mặc, nhiều nhành nghề khác nhu ở Trà Vinh, Long An, ngoại ô Sài Gòn, khu công nghiệp Biên Hòa, Bình Duong, Khu Công Nghiệp TP Vinh, Hải Duong, Hải Phòng… Công nhân lao động trẻ Việt Nam làm việc cho các công ty Trung Quốc, Đai Loan, Đại Hàn…Nghe qua lời tâm sự của nguời công nhân kể chuyện: "chúng em là những đan gà công nghiệp, nhốt làm việc trong lồng mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 8-9 giờ đem, luong mỗi tháng chua tới 2 triệu VND ($100 dollar). Họ làm việc bảy ngày mỗi tuần, với đồng luong mỗi tháng rẻ mạt…
Đa số họ là những giới trẻ, nam nữ sinh sau 1975-1980-1990… Trong chế độ Cộng sản Việt Nam ngày nay, tầng lớp công nhân lao động, dân oan, nông dân, họ và gia đinh họ là thành phần chịu nhiều sự thiệt thòi…

Những năm tháng gần đậy, giới kinh doanh tu nhân {DNVN} Việt Nam bị phá sản, sập nghiệp thua lỗ nhiều, lý do nhu thế nào vào đọc trang QUAN LÀM BÁO, DÂN LÀM BÁO, DÂN LẦM THAN, DÂN LÊN TIẾNG, BOXITVN, HOLAM.VNWEBLOGS, CẦU NHẬT TÂN, BIỂN ĐÔNG, BÁO LỀ TRÁI…
Giới Doanh Nghiệp Tu Nhân Việt Nam, họ tao ra rất nhiều công ăn việc làm cho nhiều thành phần trong xã hội, có những nguời tạo dựng lên co nghiệp từ hai bàn tay trắng, rồi bị cuớp mất trở thành trắng tay chỉ qua đem!!! Có nhiều lý do đua đến, nhung không ít các Doanh Nghiệp bị các đám Trọc Phú, Mafia đỏ, đen, chèn ép, đầu co, cuớp giật thanh toán...

Vấn đề hệ thống ngân hàng quốc doanh (NHNN), chính quyền quản lý yếu kém, thiếu minh bach, nay chuyển sang cổ phần hóa, bị các Trọc Phú, các nhóm lợi ích thừa co “ Đục nuớc béo cò” xâu xé nhau tranh dành quyền lợi… Chính những đám này, nhóm này đa cày xé nát nền kinh tế Việt Nam trong gần 7 năm qua… Nạn tham nhung, lừa đảo, rửa tiền, Việt Nam đồng lạm pháp, tiền lãi suất gia tăng, vật giá gia tăng, nợ xấu gia tăng theo tiền bôi tron dự án, bay vào túi các quan quyền tham nhung Việt Nam. Tham nhung có hệ thống từ Làng Xã, Huyện, Tỉnh lên đến Trung Uong… Dịch vụ buôn bán nhà đất, thổi phồng nhu bong bỏng, nhà đất ở Hà Nội Việt Nam đắt nhất hành tinh…Bởi vậy ở Việt Nam ngày nay mới có đại họa cuớp đất, cuớp ruộng vuờn của nhân dân, dân oan là nghề làm giàu nhu trúng số độc đắc…
Cuớp đất của dân thì phải là chính quyền, những quan chức có quyền và tiền…
Với khẩu hiệu “Ăn nhiều không ăn ít-Cán bộ đảng viên quan quyền sống để mà ăn, ăn nhiều sống lâu để làm quản giáo nhân dân… Sống để ăn chứ không phải ăn để sống…Tiếp vào đoạn này, cần viết sửa lại…

Khoảng 6 tháng truớc, trên trang web của BBC Vietnamese, có đăng một bài viết của nhà lý luân gia Marxist, Ông Lữ Phuong với chủ đề : Ai xây "Chủ nghia tu bản man rợ" ở VN? ( Thiết nghi phải chi ai xây chủ nghia tu bản văn minh nhu ở Mỹ, thì quá tốt cho nguời dân Việt Nam)

Ngày nay Đảng Cộng Sản Viêt Nam vẫn hô hào khẩu hiệu, theo Chủ nghia Marx Lenin + Tu tuởng HCM, tiến lên XHCN!? Phát triển kinh tế thị truờng theo đuờng lối XHCN! Đọc qua cái tên gọi thấy mo hồ, rồi hỏi mấy ông cựu chiến binh dân Hải Phòng, từng là cán bộ đảng viên, từng làm thuyền truởng lái tàu không số năm xua… Ông bạn tôi chỉ có lắc đầu cung không hiểu. Ông nói: “Tôi cung chỉ là một nạn nhân, bạn bè cùng thế hệ tuổi của tôi là những đan lừa, chúng tôi là công cụ làm bia đỡ đạn cho Đảng Cộng Sản Viêt Nam xâm chiếm Miền Nam, bắn giết gây đau thuong tan nát cho nhiều gia đinh nguời anh em cùng dòng máu Việt Nam. Ông bạn tôi nói trong ngẹn ngào đau khổ, "tôi chở vợ tôi đi chùa cầu Phật, còn tôi chỉ đứng ngoài nhìn vào, tôi nghi vì bàn tay tôi đa có dính máu, máu của nguời anh em bên kia trận chiến, đa cho tôi đuợc sống ngày hôm nay, tuy nhiên trong thân thể tôi vẫn nhiều viết thuong đau nhức, đau ở trên đầu, đau ở cổ, lung, cột sống, chân tay. Nhung thua ông, cái đau nhiều nhất vẫn là ở hai con mắt của tôi ... Nhung tôi không có tội, kẻ có tội là ông Hồ, ông Duẩn và Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tôi cung chỉ là một nạn nhân". Hỏi về vấn đề Biển đông, Hoàng Sa-Truờng Sa, những kinh nghiệm của ông từng là một vị thuyền truởng lái tàu, chở hàng đi xuyên biển đông Á Châu, gần 20 năm sau ngày chiến tranh kết thúc. Ông chỉ lắc đầu không trả lời…
http://dackien.wordpress.com/2013/02/25/vai-loi-voi-tbt-dcs-vn-nguy...
Liệu Công An Hà Nội có tìm cách trù dập, bắt Nguyễn Đắc Kiên vào trại tâm thần ?
http://quanlambao.blogspot.com/2013/02/bao-nhieu-nguoi-viet-ve-dan-...
Bao nhiêu nguời Viết về dân chủ bị vào trại tâm thần? ( Ông Hồng Quang-Nguyen Duc D bị nhốt 777 ngày đem trong xà lim nhà tù Cộng Sản Hà Nội. Cộng thêm thời gian ông bị giam giữ sống và chứng kiến trong 2 trại tâm thần ở Hà Nội (B14-Cầu Biêu)

Ông Hồng Quang (Nguyễn Đức D) năm nay đa hon 80 tuổi ở Hà Nội. Ông nghiên cứu và giải mã về trống đồng, lịch vạn niên (Truờng xuân), ông học chữ Tàu, hiểu biết chữ nôm. Ông đa có một thời gian, từng dịch giải những tài liệu riêng cho Tuớng Võ Nguyên Giáp...Ông Hồng Quang theo Việt Minh Cộng Sản từ năm 17 tuối...Tiếp

Vấn đề chiến tranh và hòa bình, giải pháp lựa chọn của mỗi nguời dân, mỗi nguời lính chua hẳn giống nhau... Nếu xảy ra chiến tranh ở Việt Nam trong-tuong lai! Tôi tin chắc một điều: Nguời dân trên toàn cõi Việt Nam, không còn tin những gì của Đảng CSVN tuyên truyền nữa. Họ có thể nghe vào tai rồi bỏ ra. Họ sẽ không chứa chấp, giúp đỡ ủng hộ các thành phần Cán bộ, Công An, Quân đội nhu truớc đây trong cuộc Chiến Tranh Vietnam 1945-1954-1975... Đó là thực tế không thể thay đổi...

Nhớ câu nói của một vị Tuớng Mỹ:"Chiến tranh sẽ tạo ra những anh hùng hào kiệt-Patton-Mỹ ".Nhung theo tôi: Chiến tranh sẽ tạo ra nhiều tên đồ tể-sát nhân, đem đến những thảm hoạ cho nhân loại. Dẫn chứng Hitller của Đức. Staline của Nga. Mao của Trung Cộng “Mao's Bloody Revolution” Hô Chí Minh của Việt Nam…
Chế độ diệt chủng Pol Pot-Khmer Đỏ của xứ Chùa Tháp-Campuchia... Vậy thì giải pháp chiến tranh là cần thiết, để ngăn chặn sự diệt chung và để kiến tạo sự hòa bình.

Việt Nam hiện tại ở trong trạng thái gọi hòa bình. Sự hòa bình trong giả tạo, hòa bình trong trong ung thu và nhiều loại bệnh tật, nhà tù có nhiều, Công An quản giáo rải khắp noi, để theo dõi canh chừng, từng nguời dân và gieo rắc sự sợ hãi…Nhiều nguời nói rằng, đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ lèo lái con thuyền của đảng, đi theo giống Bắc Triều Tiên, Cu Ba. Nhu ông Tổng Bí Thu Trọng đa rao giảng phải tiến nhanh lên XHCN…

Nhung Ông Lữ Phuong, nhà lý luận gia Marxist cho rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay không hề “liên quan” gì tới Chủ nghia Marx, mà chỉ đang “lợi dụng” chủ thuyết này trong việc xây dựng một thứ "chủ nghia tu bản man rợ, rừng rú." Nghe qua cuộc trả lời cuộc phỏng vấn của phóng viên đai BBC. Ông Lữ Phuong đa phân tích rõ, nêu lên cái cốt lõi nguồn gốc tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế.., nạn tham nhung bất công bóc lột nguời dân, ở Việt Nam ngày nay…

Trong năm nay, qua những lần gặp gỡ nguời dân, chính Ông Chủ Tịch Nuớc Truong Tân Sang, đa phải thừa nhận qua câu nói, “ Một con sâu đa nguy hiểm rồi, một bầy sâu, là chết cái nuớc này”.
Bảy [7] năm truớc, sau chuyến về thăm Viêt Nam lần đầu tiên, trở về Mỹ tôi có viết bài tho: “Đan sâu của Đảng”. Phải chăng nó cung trùng hợp với ý nghi của Ông Sang ngày nay? “Một con sâu, một bầy sâu?”
Phải chăng đất nuớc và nhân dân Việt Nam ngày, nay đang cai trị bởi “một bầy sâu”. Ông Truong Tấn Sang đa phát biểu…

Vậy thì cuộc chiến tranh chống lại “một bầy sâu”, để kiến tạo hòa bình, nó thật nan giải và phức tạp, cho 90 triệu dân Việt Nam… From Hai Phong December 28, 2012

Di Sản Cụ Hồ-Trồng Cây Trồng Nguời: Lăng Hồ lăng Vua

Cố Đô Huế có Lăng Vua
Chôn sâu dấu kín vẫn thua Lăng Hồ.{ Lăng Hồ Chí Minh }.
Lăng Hồ chiếm đất Thủ Đô,
Tốn tiền canh giữ tốn tiền thuế dân.
Thuế dân đóng trả nợ nần
Dân cần truờng học tự do nhân quyền
Lăng Hồ đe ém tổ tiên
Phản văn hóa phản cổ truyền Việt Nam…

Hon 60 năm qua chế độ Công An trị của đảng Công sản Việt Nam, tìm mọi thủ đoạn muu kế để gieo rắc sự sợ hãi vào từng con nguời. Họ áp đặt một hệ thống tuyên truyền khủng khiếp, họ thần thánh hóa nhân vật ông Hồ Chí Minh!? Đạo đức của ông Hồ Chí Minh nhu một ông Thánh, không có vợ con. Họ tuyên truyền tẩy não, nhồi sọ vào đầu từng đứa trẻ từ khi còn học mẫu giáo, thắt cổ bằng khăn quàng đỏ... Tâm hồn của tuổi ấu tho, đẹp nhất là sự vô tu và niềm mo uớc…Sự nhồi nhét ép buộc, tẩy não và nhồi sọ vào đầu trẻ tho, những gì quá tải, sẽ ảnh huởng… Từ một một thiếu niên lên thanh niên, bắt học tập vào đoàn, vào đảng. Suốt ngày đem bị nhồi sọ, học thờ Marx, Lenin, Hồ Chí Minh, đa làm cho con nguời đó biến dạng, từ lối suy nghi…Gần đây dân chúng ở Hồng Kong, họ phản đối đạo luật nhồi sọ này do đảng Cộng Sản Trung Quốc áp đặt vào sách giáo khoa. Gần nửa triệu nguời dân Hồng Kong đa xuống đuờng biểu tình để phản đối đạo luật này.

Ở Việt Nam, có nền văn hóa truyền thống tốt đẹp lâu đời của nguời dân, đa bị Đảng Cộng Sản phân hóa, hủy giệt hầu nhu toàn bô gần 60 năm qua. Chứng minh cụ thể cho vấn đề trên đó là: Cải cách ruộng đất ở Miền Bắc từ 1953 ở Thái Nguyên, đến 1954-1956…
Ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, đa phát động chiến dich tuyền truyền, xúi dục toàn dân đấu tố triệt hạ lẫn nhau, dân nghèo đấu tố nguời giàu có ruộng đất, co sở buôn bán… Nhung mà cái tàn nhẫn nhất là, chúng xúi dục con cháu đấu tố cha mẹ, ông bà. Chúng xúi dục anh chị em đấu tố nhau, vợ đấu tố chồng, xóm giềng làng xóm đấu tố nhau, gây ra thành kẻ thù.
Chúng đập phá chiếm đoạt đền thờ, văn miếu, chùa chiền, di tích văn hóa, nhà thờ, ném tuợng Phập, tuợng Chúa, tuợng thần thánh xuống hồ, ao. Những noi thờ phuợng của dân, nhu đinh làng làm chổ đấu tố xứ bắn nguời, sau lấy làm kho hợp tác xã [HTX], đua trâu bò đến…
Ông Truờng Chinh còn lôi cả cha đẻ ra, để xỉ nhục đấu tố…

Năm 1954-1955, có gần một triệu nguời bỏ Miền Bắc chay vào Nam Tỵ Nạn. Đây là di sản mà ông Hồ, và đảng Cộng Sản Việt Nam để lại sau ngày thực dân Pháp rút khỏi Miền Bắc. Di sản đó tính đến nay đa gần 60 năm.
Những thế hệ sinh ra sau 4-1975, sau chiến tranh, dù ở họ Miền Bắc, Miền Trung, Miền Tây Nam Bộ. Họ không trực tiếp liên quan đến chiến tranh, chứng kiến những sự đau thuong mất mát, của bên thua cuộc. Mặc dù có thể những bậc cha mẹ họ, ông bà chú bác, anh chi của họ là nguời trong cuộc. Dù sao đi nữa thì những Di Sản, Hậu Quả của ông Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam để lại, có ảnh huởng về nhân quả, họa báo hành đến nhiều đời con cháu, chắt của họ. Những gì đa và đang xảy ra trên đất nuớc Việt Nam ngày nay!!! Nó là một sự chứng minh có sức thuyết phục rõ ràng.

Riêng ở Miền Nam sau ngày chiến tranh kết thúc (Sau ngày Cộng Sản chiếm Miền Nam). Đến nay đa hon 37 năm trôi qua. Dân Miền Nam đa sống và trải nghiệm mùi vị Cộng Sản. Những gì ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản đa thuc hành, cai tri dân Miền Bắc. Đuợc Lê Duân, Lê Đức Thọ cùng đám Cộng Sản Miền Nam, rập khuôn lại, họ đua và áp dụng cho dân chúng Miền Nam sau 4-1975-1985, đến ngày nay.

Lịch sử là bài học của quá khứ để tham khảo, nhận xét, theo khách quan cho trung thuc... Ở Việt Nam ngày nay, di sản của ông Hồ Chí Minh đang đuợc đảng Cộng Sản Việt Nam lập khuôn, áp đặt lại những gì họ đa cai trị mị dân trong gần 60 năm qua. Cai tri duới một chế độ Công An trị, bằng nhà tù, đan áp, bằng độc tài sắt máu, tham nhung bất công. Di sản của ông Hồ Chí Minh để lại ngày nay. Một chế độ đang vi phạm nghiêm trong về luật nhân quyền, phản dân chủ. Độc tài đi đôi với tham nhũng có hệ thống, đang gia tăng sự bất công vô cảm trong xã hội, văn hóa đạo đức xuống cấp đang ngăn cản mọi ngả đường đi lên của người dân Việt Nam .

Xã hội Việt Nam ngày đang bị xuống cấp, tụt hậu về nhiều mặt. Nền Văn hóa, Giáo dục, Y tế , Nông nghiệp, môi trường ô nhiễm xuống cấp và băng hoại, nạn vô cảm và gian dối trong đủ điều. Đó là di sản cụ Hồ, di sản của Đảng Cộng Sản Việt Nam để lại, 60 mươi năm qua!!!

Học tập đạo đức Hồ Chí Minh theo châm ngôn “Trồng cậy-Trồng người”
Trồng cây ai cũng biết trồng
Trồng người Đảng dạy lấy chồng Đài Loan.
Khổ thân con cháu Bác Hồ
Xuất khẩu lao động Nam Hàn nó chê!

Di sản cụ Hồ!!! Hậu quả để lại cho một đất nước Việt Nam ngày nay là:
Làm thuê ( xuất khẩu lao động-nô lệ ) rải khắp toàn cầu
Kiếm tiền nuôi Đảng làm giàu Mafia…
http://thongtinberlin.de/tailieu/suthatvehochiminh.htm Phim tài liệu: Sự Thật Về Hồ Chí Minh-DVD

(TÀI LIỆU TỪ INTERNET)
“Một nền chính trị nhằm phát triển con nguời phải lấy tình liên đới làm phuong tiện và kiểu mẫu”. Tại sao người ta có thể từ khước quyền tham gia chính trị của những con nguời có đủ khả năng, có đủ thiện chí vì lợi ích của quốc gia, vì lợi ích của cộng đồng? Tại sao vậy? Chẳng lẽ vì dựa vào lý lịch chính trị? Chẳng lẽ vì người ấy là nguời Công Giáo? Khi người ta phân biệt như thế là người ta đã tước mất cái quyền của con người sống trong tình liên đới."

Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha viết tiếp: “Kết quả hoạt động của chính trị mang tính liên đới, kết quả mà mọi người ước mong nhưng chưa đạt được, chính là hòa bình.” Ngài nhấn mạnh: “Các tín hữu Giáo Dân không thể khoanh tay ngồi nhìn như kẻ bàng quan lười biếng trước những gì phá hoại hay tổn thương hòa bình, như vũ lực và chiến tranh, tra tấn hay khủng bố, trại tập trung, quân sự hóa chính trị, thi đua võ trang, đe dọa nguyên tử… Ngược lại, là môn đệ của Đức Giêsu Kitô – Vua hòa bình, các tín hữu Giáo Dân phải nhận lãnh bổn phận làm người kiến tạo hòa bình bằng cuộc sống trở về với Chúa và bằng các hoạt động vì sự thật, vì tự do, vì công bình, vì bác ái; đó là những nền tảng vững chắc của hòa bình.”.
http://hdgmvietnam.org/thu-cua-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-nhan-dinh-va-gop-y-sua-doi-hien-phap/4750.116.3.aspx  Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tuyên bố về sửa đổi Hiến Pháp 1992. <><> http://boxitvn.blogspot.com


TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948).

Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam, đã vi phạm những điều luật gì trong bản: Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1948)?
Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam phải có trách nhiệm tuân thủ, và thực sự thi hành đúng theo những điều lệ, mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đã cam kết ký.

ĐỌC THAM KHẢO TÀI LIỆU TỔNG HỢP CỦA BẢN: Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1948)

( Tài liệu này lấy từ Internet )
Công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền này như một tiêu chuẩn thực hiện chung cho tất cả các dân tộc và quốc gia, sao cho mỗi cá nhân và đoàn thể xã hội luôn nhớ tới bản tuyên ngôn này, nỗ lực phát huy sự tôn trọng các quyền tự do này bằng học vấn và giáo dục, và bằng những biện pháp huy tiến trên bình diện quốc gia và quốc tế, bảo đảm sự thừa nhận và thực thi trên toàn cầu các quyền tự do này cho các dân tộc thuộc các quốc gia hội viên hay thuộc các lãnh thỗ bị giám hộ.

Điều 1: Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợi, có lý trí và lương tri, và phải đối xử với nhau trong tình bác ái.

Điều 2: Ai cũng được hưởng những quyền tự do ghi trong bản Tuyên Ngôn này không phân biệt đối xử vì bất cứ lý do nào, như chủng tộc, màu da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hay quan niệm, nguồn gốc dân tộc hay xã hội, tài sản, dòng dõi hay bất cứ thân trạng nào khác.Ngoài ra không đựợc phân biệt về quy chế chính trị, pháp lý hay quốc tế của quốc gia hay lãnh thổ mà người đó trực thuộc, dù là nước độc lập, bị giám hộ, mất chủ quyền hay bị hạn chế chủ quyền.

Điều 3: Ai cũng có quyền được sống, tự do, và an toàn thân thể.

Điều 4: Không ai có thể bị bắt làm nô lệ hay nô dịch; chế độ nô lệ và sự mua bán nô lệ dưới mọi hình thức đều bị cấm chỉ.

Điều 5: Không ai có thể bị tra tấn hay bị những hình phạt hoặc những đối xử tàn ác, vô nhân đạo, làm hạ thấp nhân phẩm.

Điều 6: Ai cũng có quyền được công nhận là con người trước pháp luật bất cứ tại đâu.

Điều 7: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ bình đẳng không kỳ thị. Mọi người đều được bảo vệ chống lại mọi kỳ thị hay xúi giục kỳ thị trái với Tuyên Ngôn này.

Điều 8: Ai cũng có quyền yêu cầu tòa án quốc gia có thẩm quyền can thiệp chống lại những hành động vi phạm những quyền căn bản được hiến pháp và luật pháp thừa nhận.

Điều 9: Không ai có thể bị bắt giữ, giam cầm hay lưu đầy một cách độc đoán.

Điều 10: Ai cũng có quyền, trên căn bản hoàn toàn bình đẳng, đuợc một toà án độc lập và vô tu xét xử một cách công khai và công bằng để phán xử về những quyền lợi và nghiã vụ của mình, hay về những tội trạng hình sự mà mình bị cáo buộc.

Điều 11:
1. Bị cáo về một tội hình sự đuợc suy đoán là vô tội cho đến khi có đủ bằng chứng phạm pháp trong một phiên xử công khai với đầy đủ bảo đảm cần thiết cho quyền biện hộ.
2. Không ai có thể bị kết án về một tội hình sự do những điều mình đa làm hay không làm, nếu những điều ấy không cấu thành tội hình sự chiếu theo luật pháp quốc gia hay luật pháp quốc tế hiện hành; mà cung không bị tuyên phạt một hình phạt nặng hon hình phạt đuợc áp dụng trong thời gian phạm pháp.

Điều 12: Không ai có thể bị xâm phạm một cách độc đoán vào đời tu, gia đình, nhà ở, thu tín, hay bị xúc phạm đến danh dự hay thanh danh. Ai cung có quyền đuợc luật pháp bảo vệ chống lại những xâm phạm ấy.

Điều 13:
1. Ai cũng có quyền tự do đi lại và cu trú trong quản hạt quốc gia.
2. Ai cung có quyền rời khỏi bất cứ quốc gia nào, kể cả quốc gia của mình, và có quyền hồi huong.

Điều 14: 1. Khi bị đan áp, ai cũng có quyền tìm noi tị nạn và đuợc huởng quyền tị nạn tại các quốc gia khác.
2. Quyền này không đuợc viện dẫn trong truờng hợp sự truy tố thực sự chỉ căn cứ vào những tội trạng không có tính cách chính trị hay vào những hành động trái với mục đích và tôn chỉ của Liên Hiệp Quốc.

Điều 15:
1. Ai cũng có quyền có quốc tịch.
2. Không ai có thể bị tuớc quốc tịch hay tuớc quyền thay đổi quốc tịch một cách độc đoán.

Điều 16:
1. Đến tuổi thành hôn, thanh niên nam nữ có quyền kết hôn và lập gia đình mà không bị ngăn cấm vì lý do chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo. Họ có quyền bình đẳng khi kết hôn, trong thời gian hôn thú cung nhu khi ly hôn.
2. Hôn thú chỉ có giá trị nếu có sự thuận tình hoàn toàn tự do của những nguời kết hôn.
3. Gia đình là đon vị tự nhiên và căn bản của xã hội, và phải đuợc xã hội và quốc gia bảo vệ.

Điều 17:
1. Ai cũng có quyền sở hữu, hoặc riêng tu hoặc hùn hiệp với nguời khác.
2. Không ai có thể bị tuớc đoạt tài sản một cách độc đoán.

Điều 18: Ai cũng có quyền tự do tu tuởng, tự do luong tâm và tự do tôn giáo; quyền này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín nguỡng và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín nguỡng qua sự giảng dạy, hành đạo, thờ phụng và nghi lễ, hoặc riêng mình hoặc với nguời khác, tại noi công cộng hay tại nhà riêng.

Điều 19: Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phuong tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia.

Điều 20:
1. Ai cũng có quyền tự do hội họp và lập hội có tính cách hoà bình.
2. Không ai bị bắt buộc phải gia nhập một hội đoàn.

Điều 21:
1. Ai cũng có quyền tham gia chính quyền của quốc gia mình, hoặc trực tiếp hoặc qua các đại biểu do mình tự do lựa chọn.
2. Ai cung có quyền bình đẳng tham gia công vụ trong nuớc.
3. Ý NGUYỆN CỦA QUỐC DÂN PHẢI ĐUỢC COI LÀ CĂN BẢN CỦA MỌI QUYỀN LỰC QUỐC GIA;
Ý NGUYỆN NÀY PHẢI ĐUỢC BIỂU LỘ QUA NHỮNG CUỘC TUYỂN CỬ CÓ ĐỊNH KỲ VÀ TRUNG THỰC, THEO PHUONG THỨC PHỔ THÔNG ĐẦU PHIẾU KÍN, HAY THEO THỦ TỤC TUYỂN CỬ TỰ DO TUONG TỰ.

Điều 22: Với tu cách là một thành viên của xã hội, ai cung có quyền đựợc huởng an sinh xã hội, cung nhu có quyền đòi đuợc huởng những quyền kinh tế, xã hội và văn hoá cần thiết cho nhân phẩm và sự tự do phát huy cá tính của mình, nhờ những nỗ lực quốc gia, sự hợp tác quốc tế, và theo cách tổ chức cùng tài nguyên của quốc gia.

Điều 23
1. Ai cũng có quyền đuợc làm việc, đuợc tự do lựa chọn việc làm, đuợc huởng những điều kiện làm việc công bằng và thuận lợi và đuợc bảo vệ chống thất nghiệp.
2. Cùng làm việc ngang nhau, mọi nguời đuợc trả luong ngang nhau, không phân biệt đối xử.
3. Người làm việc được trả lương tương xứng và công bằng, đủ để bảo đảm cho bản thân và gia đình một đời sống xứng đáng với nhân phẩm, và nếu cần, sẽ đuợc bổ sung bằng những biện pháp bảo trợ xã hội khác.
4. Ai cũng có quyền thành lập nghiệp đoàn hay gia nhập nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình.

Điều 24: Ai cũng có quyền nghỉ ngơi và giải trí, đuợc hưởng sự hạn định hợp lý số giờ làm việc và những ngày nghỉ định kỳ có trả lương.

Điều 25:
1. Ai cũng có quyền đuợc huởng một mức sống khả quan về phuonng diện sức khỏe và an lạc cho bản thân và gia đình kể cả thức ăn, quần áo, nhà ở, y tế và những dịch vụ cần thiết; ai cung có quyền đuợc huởng an sinh xã hội trong truờng hợp thất nghiệp, đau ốm, tật nguyền, góa phụ, già yếu, hay thiếu phuong kế sinh nhai do những hoàn cảnh ngoài ý muốn.
2. Sản phụ và trẻ em đuợc đặc biệt săn sóc và giúp đỡ. Tất cả các con, dầu là chính thức hay ngoại hôn, đều đuợc huởng bảo trợ xã hội nhu nhau.

Điều 26:
1. Ai cũng có quyền đuợc huởng giáo dục. Giáo dục phải đuợc miễn phí ít nhất ở cấp sơ đẳng và căn bản. Giáo dục so đẳng có tính cách cuỡng bách. Giáo dục kỹ thuật và chuyên nghiệp phải đuợc phổ cập. Giáo dục cao đẳng phải đuợc phổ cập cho mọi sinh viên trên căn bản bình đẳng, lấy thành tích làm tiêu chuẩn.
2. Giáo dục phải nhằm phát huy đầy đủ nhân cách, tăng cuờng sự tôn trọng nhân quyền và những quyền tự do căn bản; phải đề cao sự thông cảm, bao dung và hữu nghị giữa các quốc gia, các cộng đồng sắc tộc hay tôn giáo, đồng thời yểm trợ những hoạt động của Liên Hiệp Quốc trong việc duy trì hoà bình.
3. Cha mẹ có quyền ưu tiên lựa chọn giáo dục cho các con.

Điều 27:
1. Ai cũng có quyền tự do tham gia vào đời sống văn hoá của cộng đồng, thưởng ngoạn nghệ thuật, đuợc huởng các tiến bộ khoa học và lợi ích của những tiến bộ ấy.
2. Ai cũng đuợc bảo vệ bởi những quyền lợi tinh thần và vật chất phát sinh từ những sản phẩm khoa học, văn học hay nghệ thuật của mình.

Điều 28: Ai cũng có quyền đuợc huởng một trật tự xã hội và trật tự quốc tế trong đó những quyền tự do ghi trong bản Tuyên Ngôn này có thể đuợc thực hiện đầy đủ.

Điều 29:
1. Ai cũng có nghiã vụ đối với cộng đồng trong đó nhân cách của mình có thể đuợc phát triển một cách tự do và đầy đủ.
2. Trong khi hành xử những quyền tự do của mình, ai cung phải chịu những giới hạn do luật pháp đặt ra ngõ hầu những quyền tự do của nguời khác cung đuợc thừa nhận và tôn trọng, những đòi hỏi chính đáng về đạo lý, trật tự công cộng và an lạc chung trong một xã hội dân chủ cũng đuợc thỏa mãn.
3. Trong mọi truờng hợp, những quyền tự do này không thể hành xử trái với những mục tiêu và tôn chỉ của Liên Hiệp Quốc.

Điều 30: Không một điều khoản nào trong Tuyên Ngôn này có thể giải thích để cho phép một quốc gia, một đoàn thể, hay một cá nhân nào đuợc quyền hoạt động hay làm những hành vi nhằm tiêu hủy những quyền tự do liệt kê trong Tuyên Ngôn này.

(Phỏng theo bản dịch của Trung Tâm Việt Nam Về Nhân Quyền
với sự tu chính của Ủy Ban Luật Gia Bảo Vệ Nhân Quyền.)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_Qu%E1%BB%91c_t%E1... “Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền” ( Ngày 10 tháng 12-1948) “ Trang này đuợc sửa đổi lần cuối lúc 00:26, ngày 13 tháng 2 năm 2013.”http://un.org/en/documents/udhr/ The Universal Declaration of Human Right http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights Human Right Chapterhttp://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2n_quy%E1%BB%81n Quốc tế Nhân quyền “ Trang này đuợc sửa đổi lần cuối lúc 21:37, ngày 25 tháng 2 năm 2013.”http://un.org/News/Press/docs/2006/sc8710.doc.htm Resolution 1674 (2006).
http://bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/01/130123_constitution_pet... Kiến nghị Hiến pháp bỏ Điê`u 4. “Ha`ng trăm trí thúc đa~ ký tên va`o một bản kiến nghị vê` sủa đổi Hiến pháp 92, hiện đang luu ha`nh trên mạng internet. ” (BBC Vietnamese). "KIẾN NGHỊ VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992"http://anhbasam.wordpress.com/2013/01/22/1566-kien-nghi-ve-sua-doi-... "Kiến nghị thứ nhất về Lời nói đầu và về Chương I". Bỏ điều 4 Hiến pháp, không chấp nhận Đảng CSVN "là lực luợng lãnh đạo Nhà nuớc và xã hội"
Giới văn si trí thức, các quan chức trong bộ máy cầm và Đảng viên Cộng Sản, giới công chức, cựu công chức Đảng Viên Cộng Sản và cán bộ các nghành, giáo viên sinh viên, giới công nông dân, dân oan Việt Nam hãy “ Đứng lên ngửng mắt mà đi, nhìn thẳng vào kẻ thù của nhân dân, đang hãm hại cản đuờng buớc tiến phát triển của dân tộc đất nuớc Việt Nam. Đó là đảng độc tài bất công tham nhung và thối nát, phản dân chủ phản nhân quyền... Đứng lên để đòi lại quyền sống làm nguời đuợc ghi trong bản “ Hiến Chuong Quốc Tế Nhân Quyền 1948” mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã cam kết ký…
Những ngày đầu xuân năm hết tết đến, xin đừng bỏ quên hàng trăm ngàn tù nhân luong tâm, tù nhân chính trị, bloggers…Những nguời đã dấn thân, đấu tranh chống độc tài tham nhung bất công, để đòi có dân chủ nhân quyền… Những nguời đã biểu tình phản đối Trung Cộng xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam. (Hoàng Sa-Truờng Sa-Biển Đông). Tất cả họ đang bị Cộng Sản Việt Nam giam cầm tra tấn, hành hạ và khủng bố trong lao tù… Xin hảy nhớ đến họ, gia đình họ và cùng nhau cầu nguyện cho họ …
http://boxitvn.net/bai/44588 <> http://boxitvn.net/bai/44614 "DANH SÁCH NGUỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 " http://boxitvn.net/bai/44602 "Quyền tự do bất khả phân: Tự do cá nhân, tự do chính trị, tự do kinh tế" http://boxitvn.net/bai/44649 Tìm hiểu & tham khỏa Hiến Pháp Hoa Kỳhttp://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_Hoa_K%E1%BB%B3 Hiến Pháp Mỹ 17/9/1787http://boxitvn.net/bai/44614 Danh sách 9.000 người ký tên kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp 1992 (xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp)http://quanlambao.blogspot.com/2013/01/tuong-nguyen-trong-vinh-khon Tướng Nguyễn Trọng Vinh: Không cần ghi điều 4 vào Hiến pháp <>http://rfa.org/vietnamese/in_depth/the-draft-of-changing-constituti... (Dự thảo hiến pháp: Thử thách sự sống còn của chế độ)

Trọng Lú đi Tây?

Xem kìa Trọng Lú tuyên truyền
Tay do mắt híp, răng nghiền cổ co?
Giáo Hoàng liếc mắt thăm dò
Việt Nam Cộng Sản dở trò gì đây ?
Đầu năm Trọng Lú đi Tây
Tuyên truyền chém gió xứ nầy ai nghe ?
Nhìn qua video cảnh ông Nguyễn Phú Trọng, (Trọng Lú) vào gặp Bố Già Công Giáo (Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI). Liên tuởng nghi tới mấy ông Tây Ba Lô, đứng xem biểu diễn, ở trong rạp múa rối nuớc Thăng Long-Hà Nội.

Ban Công Lý và Hòa Bình Giáo phận Vinh phản đối bản án phi pháp và bất công
21/01/13 6:13 AM
HTTP://NUVUONGCONGLY.NET/CONG-LY/BCLHBGP_VINHPDOI

Phát xuất từ niềm tin Kitô giáo và trách nhiệm công dân với uớc nguyện góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng một đất nuớc phát triển vững bền, dân chủ và nhân ái, cùng với những nguời yêu chuộng công lý và hòa bình, tự do và dân chủ, bình đẳng và bác ái, chúng tôi phản đối các quyết định trên của TAND tỉnh Nghệ An và các quyết định tuong tự, đồng thời kêu gọi nhà cầm quyền tôn trọng sự thật và xem xét lại bản án trong phiên tòa phúc thẩm, trả tự do cho những nạn nhân của các quyết định vi hiến và bất công đó.
Ngày 08/01/2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ an đa mở phiên tòa so thẩm xét xử 14 thanh niên Công giáo và Tin lành về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại điều 79 Bộ luật Hình sự. Đây là một bản án bị du luận và những nguời yêu chuộng công lý cho là phi pháp và bất công vì không minh bạch từ đầu đến cuối. Ban Công lý và Hòa bình giáo phận Vinh bày tỏ quan ngại và lặp lại những quan điểm đã khẳng định truớc đây, đồng thời nhấn mạnh thêm một vài điểm sau:
1. Việc công dân tham gia hoạt động đảng phái, bày tỏ lập truờng quan điểm chính kiến chính trị là quyền của một nguời dân bình thuờng đuợc luật pháp quốc tế bảo đảm.
Để đảm bảo tính hiệu lực trên phạm vi Quốc tế, Điều 30 Tuyên ngôn Nhân quyền quy định: “Không đuợc diễn giải bất kỳ điều khoản nào trong bản Tuyên ngôn này theo huớng ngầm ý cho phép bất kỳ quốc gia, nhóm nguời hoặc cá nhân nào đuợc quyền tham gia vào bất cứ hoạt động hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm mục đích phá hoại bất kỳ quyền hoặc tự do nào nêu trong bản Tuyên ngôn này”. Theo đó, Nhà nuớc không thể dựa vào các yếu tố quốc gia, dân tộc, tôn giáo, văn hoá truyền thống, các điều kiện lịch sử, chính trị, xã hội, v.v… để tùy tiện diễn giải dẫn đến phủ nhận tính phổ quát của quyền con nguời – kết quả của nhận thức chung, mục đích chung, nguyện vọng chung của tất cả mọi cá nhân trong xã hội về quyền con nguời; Nhà nuớc cung không thể viện vào các điều kiện đặc thù của quốc gia, khu vực hay dân tộc để áp đặt ý thức hệ lên trên quyền con nguời. Khoản 1 Điều 6 Luật ký kết, tham gia và thực hiện Điều uớc Quốc tế của Việt Nam đuợc Quốc Hội thông qua ngày 14/6/2005 quy định: “trong truờng hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều uớc quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghia Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều uớc quốc tế”. Nghia là Nhà nuớc đã thừa nhận giá trị pháp lý của luật Quốc tế lớn hon luật quốc gia. Đây cung là nguyên tắc nhất quán của luật quốc tế.
2. Quyết định của TAND Nghệ An đã đi nguợc Hiến pháp Việt Nam hiện hành
Điều 69 Hiến pháp Việt Nam năm 1992 cung khẳng định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền đuợc thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình”. Nhu vậy, những thanh niên này cung có quyền tham gia hay thành lập các tổ chức, kể cả các đảng phái chính trị. Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ an cáo buộc 14 thanh niên Công giáo và Tin lành tham gia Đảng Việt Tân nhằm lật đổ chính quyền Nhà nuớc Việt Nam là thiếu luận cứ và luận chứng xác đáng. TAND tỉnh Nghệ an cáo buộc họ có hành vi tham gia các khóa huấn luyện về “đấu tranh bất bạo động”, kỹ năng thuyết phục nguời khác tham gia vào đảng Việt Tân, kỹ năng tuyên truyền về tự do, dân chủ và nhân quyền cho nguời khác và tìm hiểu, tham gia vào đảng Việt Tân, là chua đủ các yếu tố cấu thành tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại điều 79 Bộ luật Hình sự. Mặt khác, đấu tranh bất bạo động là hình thức đấu tranh hòa bình, phi bạo lực nhằm mục đích thay đổi đất nuớc, xã hội theo chiều huớng tự do, dân chủ và tiến bộ hon là trách nhiệm của mọi công dân truớc vận mạng của đất nuớc. Hình thức này đuợc cộng đồng quốc tế tuyệt đối ủng hộ. Những thanh niên này tham gia các hoạt động xã hội để phát huy quyền làm chủ của công dân, nhằm xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh là điều hợp hiến.
3. Tiến trình tố tụng thiếu minh bạch và sai pháp luật tố tụng
Trong khi đó, các co quan Tu pháp đã không tuân thủ quy định của Luật Tố tụng hình sự về quy trình tố tụng từ công đoạn bắt nguời, điều tra, truy tố, xét xử. Trên thực tế, có những nguời bị bắt vào ngày 30, 31/7/2011 nhung lệnh bắt lại ghi ngày 02/8/2011. Sự chênh lệch về khoảng thời gian chính thức bị bắt so với lệnh bắt không có một văn bản nào nói rõ về việc này. Khi các bị cáo khai ở phiên tòa mới lộ ra là không có lệnh bắt, lệnh tạm giữ. Đó là những việc làm tùy tiện, xem thuờng pháp luật, coi rẻ nhân phẩm và sinh mạng con nguời của các co quan tu pháp. Hon nữa, bản cáo trạng của đại diện Viện kiểm sát đã không chứng minh đuợc những thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Trong thực tế, 14 thanh niên này cung không có hành vi bạo động, tàng trữ vu khí để thực hiện âm muu lật đổ chính quyền. Nếu nói cấu thành “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” là cấu thành tội phạm cắt xén, nghia là chỉ cần có hành động biểu hiện ý định phạm tội thì tội phạm đa ở thời điểm hoàn thành, không cần tính đến hành vi nguy hiểm cho xã hội, hậu quả nguy hiểm cho xã hội và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả thiệt hại từ hành vi đó, phải chăng đó cung là một kiểu lý luận vòng vo, áp đặt đa gây nên bao mối oan sai cho nhiều nguời? Điều 79 quy định “Nguời nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì…”, nhung nhu thế nào là tham gia, làm những việc gì, thực hiện những hành vi gì thì bị coi là “tham gia”. Cung không có văn bản nào huớng dẫn cụ thể về điều luật này. Ngoài ra, Hồ so đã không thu thập đuợc những tôn chỉ mục đích, hiến chuong, điều lệ của đảng Việt Tân mà nói rằng đảng Việt Tân là một tổ chức khủng bố, một đảng phản động thì chua đuợc đầy đủ và thiếu tính thuyết phục.
Chúng tôi thấy cần nhắc lại quan điểm của Công đồng Vatican II về vai trò và sứ mệnh của Giáo Hội Công Giáo đối với xã hội trần thế: “Do sứ vụ và thẩm quyền, Giáo Hội hoàn toàn không thể hòa lẫn vào một cộng đồng chính trị, và cung không hề bị ràng buộc vào bất cứ hệ thống chính trị nào”; “Trong khi rao giảng chân lý Tin Mừng, khi dùng giáo lý và chứng tá đời sống các Kitô hữu để soi sáng mọi linh vực của sinh hoạt con nguời, Giáo Hội vẫn luôn tôn trọng và cổ vu cho tự do cung nhu trách nhiệm của các công dân trong phạm vi chính trị” (GS, số 76). Thật vậy, Giáo Hội không thể và không phải thay thế nhà nuớc, nhung Giáo Hội cung không thể và không phải đứng bên lề của cuộc đấu tranh cho công lý.
Đất nuớc đang buớc vào giai đoạn chuyển mình, những tác động của nó phát xuất từ thực tiễn đời sống xã hội, từ tâm nguyện của nguời dân, từ những khát vọng có một đời sống công bằng, tự do, dân chủ. Đó là những giá trị chân chính mà nhân loại tiến bộ ghi nhận, kết quả đấu tranh lâu dài và gian khổ của con nguời trong tiến trình lịch sử phát triển xã hội. Chẳng lẽ Nhà nuớc Việt Nam lại phủ nhận những giá trị mà cộng đồng quốc tế đang cổ võ và đang tâm chà đạp lên những quyền tự do căn bản của con nguời?
Phát xuất từ niềm tin Kitô giáo và trách nhiệm công dân với uớc nguyện góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng một đất nuớc phát triển vững bền, dân chủ và nhân ái, cùng với những nguời yêu chuộng công lý và hòa bình, tự do và dân chủ, bình đẳng và bác ái, chúng tôi phản đối các quyết định trên của TAND tỉnh Nghệ An và các quyết định tuong tự, đồng thời kêu gọi nhà cầm quyền tôn trọng sự thật và xem xét lại bản án trong phiên tòa phúc thẩm, trả tự do cho những nạn nhân của các quyết định vi hiến và bất công đó.
Ban Công Lý Hòa Bình Giáo phận Vinh
Nguồn: GPVO
http://boxitvn.blogspot.com/2012/12/loi-keu-goi-thuc-thi-quyen-con-... LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGUỜI THEO HIẾN PHÁP TẠI VIỆT NAM <> HỦY BỎ ĐIỀU BỘ LUẬT 88 http://bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/12/121229_loikeu_goi_quyen... Giới trí thức và nguời dân Việt Nam, lên tiếng ký tên bảo vệ nhân quyền: “ Kêu Gọi Quốc Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam-Hủy Bỏ (Điều Bộ Luật 88) ”http://viet.rfi.fr/viet-nam/20121230-hang-tram-nguoi-viet-nam-ky-%C... RFI "Hàng trăm nguời Việt Nam ký « Lời kêu gọi » bảo vệ nhân quyền - « Lời kêu gọi thực thi quyền con nguời theo Hiến pháp tại Việt Nam » đuợc công bố. Cho đến nay, văn bản này đã đuợc hàng trăm nguời Việt Nam, trong đó có nhiều nhân si trí thức nổi tiếng, ký tên ủng hộ." (RFI VIET-NAM)http://voatiengviet.com/content/tu-do-bao-chi-tai-viet-nam-phong-va... VOA " Tự do báo chí tại Việt Nam-Phỏng vấn Đại diện của CPJ (phần 2)

Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam đa vi phạm những điều luật gì, trong bản: Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1948)?
Chính Quyền Cộng SảnViết Nam phải có trách nhiệm tuân thủ, và thực sự thi hành đúng theo những điều lệ mà ĐSVN đã cam kết ký.!? Posted from Hai Phong Vietnam November 29, 2012

Vietnam: Attack on human rights lawyer Mr Le Quoc Quan ( December 27, 2012 )
http://vietnamhumanrightsdefenders.wordpress.com/2012/08/24/vietnam... (Việt Nam: hành hung luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân) ... http://chuacuuthenews.wordpress.com/2012/12/28/truoc-gio-xu-dieu-ca... Việt Nam-Chính Quyền Cộng Sản Hà Nội: " Khủng bố, trấn áp xung quanh phiên xử 3 Blogger CLB Nhà Báo Tự Do " . December 28, 2012. Vietnam Communist trial 3 blogger in Saigon.http://youtube.com/watch?v=X_tBndleuVU December 28, 2012. Vietnam Communist trial 3 blogger in Saigon.

“DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ? Bài viết của nhà văn Hoàng Lại Giang đăng trên QuanLamBao ”
http://quanlambao.blogspot.com/2013/01/thu-cua-nha-van-hoang-lai-gi... Bài viết với tầm nhìn sâu xa và lòng tâm đắc của tác giả, thật sự quan tâm tới hiện trạng đất nuớc Việt Nam ngày nay. Nhân dân Việt Nam ngày nay lựa chọn giải pháp nào !?
http://rfa.org/vietnamese/in_depth/appel-cr-trial-3blog-12282012062... Vietnam trail 3 bloggerhttp://danlambaovn.blogspot.com/2012/12/khung-bo-tran-ap-xung-quanh... Việt Nam-Chính Quyền CS Hà Nội: "Khủng bố, trấn áp xung quanh phiên xử 3 Blogger CLB Nhà Báo Tự Do". 28/12/ 2012http://youtube.com/watch?feature=player_embedded Hoàng Vi :Sự Bách Hại -29.12.2012 .

BORIS YELTSIN NÓI: “ CỘNG SẢN KHÔNG THỂ THAY ĐỔI MÀ PHẢI DẸP BỎ ! ”

COMMUNIST IS A DEADLY VIRUS LIES WAITING INSIDE HUMAN HEART!!
CỘNG SẢN LÀ LOÀI VI TRÙNG CHẾT NGUỜI NẰM CHỜ TRONG TIM CON NGUỜI!!

Từ “ phản động” và đề tài : Con Vẹt con Khỉ khác nhau !? ( Lenin muốn bộ óc của con nguời phải đuợc cải huấn, biến đổi sự cảm nhận, và lối suy nghi giống nhu con Vẹt, con Khỉ, sau khi đuợc Cán bộ đảng Cộng sản huấn luyện, nhồi sọ, tẩy não và chỉ huy theo mệnh lệnh...) . Đề tài này đuợc Lenin trao đổi, chỉ thị cho các nhà bác học, nhà tu tuởng triết học Nga, văn hào Nga… Phải nghiên cứu ra đuợc phuong thức để thực hành… Phải chăng Adolf Hitler và Heinrich Himmler SS, và các nhà bác học Đức. Họ đã sử dụng ý tuởng phuong thức của Lenin, để chế ra loại khí độc giết nguời hàng loạt, sử dụng trong các lò thiêu, giết 6-7 triệu dân Do Thái, trong chiến tranh Thế Giới thứ II-1939-1945... Còn tiếp về đề tài này…

Từ “ phản động” đuợc những loại nguời nào, và ai thuờng hay sử dụng ?!
Phản biện-Tranh luận-Tranh đấu bị quy thành “ phản động ” duới chế độ Cộng Sản độc tài!?

Ở Việt Nam mấy tuần qua, từ ngày đại hội kín của ĐCSVN TU6 Khai mạc. Nguời dân Việt, ở trong lẫn ngoài nuớc. Họ phán đoán, chờ đợi và huy vọng những gì xảy ra sau vở tuồng hạ màn kết thúc…Có lẽ tâm lý của họ, nhu đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về cho kẹo…
Truớc và trong thời gian “ Hụi kín đảng họp” có một [1] vaì tờ báo mạng (Internet), gọi báo lề trái.: Quân Làm Báo, Dân Làm Báo, Cầu Nhật Tân…Đua lên những tin tuởng nhu đua, nhung rồi có thật. Sau vụ Công An bắt bố già Kiên đầu bạc ở Hà Nội…Tin này đuợc QLB phát tán truyền đi, tuờng thuật về một phi vụ không tuởng, nhu chuyện Lý Tống cuớp máy bay, rải truyền đon chống cộng xuống Sài Gòn năm xua… Trang web Quan Làm Báo đuợc nguời dân truy cập nhiều, theo dõi tin tức, giống nhu cảnh dân Hà Nội ngồi quanh Hồ Guom, chờ đón pháo đem giao thừa… Quân Làm Báo năm nay đuợc mùa trúng số… Trong khi đó đám làng báo lề phải của đảng, bị ế ảm nhu cảnh chợ chiều cuối tháng tu… Còn tiếp..

NHÂN VẬT VÀ TRUYỆN-THỔ PHỈ ĐẢNG CUỚP VIỆT NAM 37 NĂM SAU VẪN GIỐNG XUA!!!
NGUỜI LÍNH VÀ THI SI ” 1974-1975-1980...
{ A TALE OF SAIGON CITY AFTER THE WAR ENDED 1975-1980-"A tale of Saigon city after war" [ Disastrous memoir of Saigon after war ended 1975-1980...]
NHỮNG NHÂN VẬT CÓ THẬT TRONG 2 CHUONG CÂU CHUYỆN…
1) A TALE OF SAIGON CITY AFTER THE WAR ENDED 1975-1980... NHỮNG CÂU CHUYỆN Ở TP SÀI GÒN SAU NGAY CHIẾN TRANH KẾT THÚC 1975-1980..
2) LOOK LIKE TWO TWIN SISTER SAME!? “TRÔNG GIỐNG NHU HAI CHI EM SINH ĐÔI!? ( Viết sửa lại )

ĐẢNG CUỚP THỔ PHỈ VIỆT NAM TỪ 1945-1954-1975 ĐẾN NGÀY NAY 2012. ĐANG ĐUA ĐẤT NUỚC VÀ NGUỜI DÂN VIẾT NAM, ĐẾN ĐUỜNG CÙNG CỦA SỰ TỤT HẬU BĂNG HOẠI VỀ VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KINH TẾ…THẢM HỌA TÀN PHÁ VỀ MÔI TRUỜNG SINH THÁI Ô NHIỄM, TẠO RA MỘT XÃ HỘI ĐẦY RẪY SỰ BẤT CÔNG, ĐẠO ĐỨC SỐNG CON NGUỜI XUỐNG CẤP VÀ BĂNG HOẠI. LUNG LOẠN TÔN GIÁO, KHỦNG KHOẢNG NIỀM TIN SỰ SỐNG CON NGUỜI…

ĐẢNG CUỚP CỘNG SẢN VIỆT NAM, NGÀY NAY ĐÃ LỘ RÕ NGUYÊN HÌNH CHO TOÀN DÂN VIỆT NAM VÀ CẢ THẾ GIỚI NHẬN DIỆN RA!!?? ĐẢNG CUỚP THỔ PHỈ!!?? ĐẢNG CUỚP THỔ PHỈ 60 MUOI NĂM TỪ 1954 Ở MIỀN BẮC VN, 37 NĂM Ở MIỀN NAM TỪ THÁNG 4-1975 ĐẾN NAY VẪN THẾ…BẢN CHẤT THỔ PHỈ VẪN LÀ THỔ PHỈ!! KHỈ VẪN LÀ KHỈ!! THỔ PHỈ TỪ RỪNG XANH HANG ĐỘNG, TRÀN XUỐNG ĐỒNG BẰNG, VÀO THÀNH PHỐ CUỚP NHÀ CUỚP ĐẤT, CUỚP RUÔNG VUỜN HÃM HẠI DÂN LÀNH, CHÚNG VO VÉT CỦA DÂN, HÚT XUONG MÁU THỊT CỦA NGUỜI DÂN MIỀN NAM MỘT CÁCH TÀN BẠO, NHIỀU NGUỜI CẦM BÚT TỪNG CÓ THỜI GIAN CHỨNG KIẾN, {NHÂN CHỨNG SỐNG-SAU NGÀY CỘNG SẢN CHIẾM MIỀN NAM}.

“ NGƯỜI LÍNH VÀ THI SI ” 1974-1975-1980...

A TALE OF SAIGON CITY AFTER THE WAR ENDED [1975-1980]. Disastrous memoir of Saigon after war ended 1975-1980...
NHỮNG NHÂN VẬT CÓ THẬT TRONG 2 CHUONG CÂU CHUYỆN…XEM VIDEO ĐẢNG CUỚP CỘNG SẢN VN. TRẢ THÙ HÈN HẠ, TÀN PHÁ MỒ MẢ NGUỜI QUÁ CỐ, Ở NGHIA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA…
http://youtube.com/watch?v=ZufxFbLH5BE Communist Vietnam Destroyed "South Vietnam National Military Cemetery" Cộng Sản Việt Nam-Tàn Phá Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa..http://youtube.com/watch?v=S3Y7_74jmD8 CSVN Giam Cầm Cải Tạo, Ly-Tán Dân Miền Nam. Communists Vietnam, Separatists and Imprisoned Southern Vietnamese people after war.http://youtube.com/watch?v=E2aNisIPiY8 Tội ác của Cộng Sản Việt Nam…http://youtube.com/watch?v=ubKcDJCvSHI CSVN-Tàn Phá Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
NHÀ TÙ VÀ TỘI ÁC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, ĐỐI VỚI NHÂN DÂN VIỆT NAM… Trại giam cổng trời-Tội ác của Cộng Sản.
http://youtube.com/watch?v=JJ4kHqkbgBA Trại Giam Cổng Trời P 1-Tội ác CSVNhttp://youtube.com/watch?v=XexIA1H8Ytw Trại giam Cổng Trời P 2http://youtube.com/watch?v=4JLmrckxpYo Trại Giam Cổng Trời P 3http://youtube.com/watch?v=RpEMzjzkfTw Nguyễn Chí Thiện: Hoa Địa Ngục http://youtube.com/watch?v=E9XcHpBAL7A Nguyễn Chí Thiện phát biểu về chế độ Cộng Sản Miền Bắc-Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện "The Flowers of Hell"http://youtube.com/watch?v=Nq28V6e37-s  PV Nguyễn Chí Thiện-Hoa Địa Ngụchttp://youtube.com/watch?v=2CGlcmkatmw NCT-Long Trời Lở đấthttp://youtube.com/watch?v=2v-Lqg6gkuM P.V Nguyễn Chí Thiệnhttp://youtube.com/watch?v=YCL_OoDv8Kk Nguyễn Chí Thiện-Hoa Địa Ngụchttp://youtube.com/watch?v=leQ-7G6LEjk CA Hà Nội đào phá mồ mả dân
WATCH THIS VIDEO. VIETNAMESE POLICE, DIG UP AND SMASHED TOMBS OF DEAD PEOPLE, IN HANOI..TERRIBLE. XEM CÔNG AN NHÂN DÂN ĐAO, ĐẬP PHÁ MỒ MẢ NGUỜI CHẾT. KHỦNG KHIẾP...

"THE SOVIET STORY". CRIMES OF COMMUNISN (COMMUNIST) AND BLOODY WAR AGAINST HUMANITY “TỘI ÁC CỦA CHỦ NGHIA CỘNG SẢN, GÂY CHIẾN TRANH ĐẪM MÁU ĐỐI NHÂN LOẠI!” TỘI ÁC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (HỒ CHÍ MINH) ĐỐI VỚI NHÂN DÂN VIỆT NAM TỪ 1945-1954-1975-1980-2012. TẬP PHIM TÀI LIỆU: CÂU CHUYỆN XÔ VIẾT: "THE SOVIET STORY" (Tội ác của Cộng Sản )
http://youtube.com/watch?v=AwpFwgVmkp4 Câu Chuyện Xô Viết 1/8http://youtube.com/watch?v=uN0pvlEqLOc Câu Chuyện Xô Viết 2/8http://youtube.com/watch?v=cS8Or6DUXvY Câu Chuyện Xô Viết 3/8http://youtube.com/watch?v=FZNl9i7_mio Câu Chuyện Xô Viết 4/8http://youtube.com/watch?v=TXia9Av1584 Câu Chuyện Xô Viết 5/8http://youtube.com/watch?v=rBCY433aHz4 Câu Chuyện Xô Viết 6/8http://youtube.com/watch?v=jz-5i-OTk7Q Câu Chuyện Xô Viết 7/7http://youtube.com/watch?v=pPIDyVybDW8 Câu Chuyện Xô Viết 8/8

1) A Tale of Saigon city after the war ended from 1975-1980... Những câu chuyện ở Thành Phố Sài Gòn, sau ngày chiến tranh kết thúc từ 1975-1980…
2) Look like two twin sister same!? “Trông giốn nhu hai chi em sinh đôi”!?
Nhân vật hai chị em giống nhau, nhìn qua tuởng nhu sinh đôi. Nguời chị lớn hon em 3 tuổi làm Bác si, cô em gái vừa học xong Duợc si. Nguời mẹ và nguời chị hiểu rõ bản chất của đám quân thổ phỉ cộng sản, trong ánh mắt nghi ngờ sợ hãi và thù hận… Hai me con nhìn nhau, gợi nhớ lại những hình ảnh bỏ Hà Nội, dắt nhau rời bến tàu Đồ Son-Hải Phòng, di cu vào Nam (Đa Nẵng-Vung Tàu) năm 1954-1955…
(Hàng Cỏ, Ba Đình Phố cổ xua
Sân ga kỷ niệm buổi chiều mua
Chuyến tàu năm cu khi rời bến
Bãi biển Đồ Son đến Vung Tàu…
Cô em gái khờ dại mê muội, yêu một tên Y Tá cán bộ Công Sản… Tình tiết, diễn biễn của các nhân vật trong câu chuyện đa xảy ra, là thảm cảnh, bi cảnh cho gia đinh của hai chị em… Đó là một báo hiệu đau thuong, mất mát và bất hạnh cho nguời dân Miền Nam. Sau ngày chiến tranh kết thúc 4-1975
http://maps.com/ref_map.aspx?pid=11336 50 Years of Communist Vietnamese Crimeshttp://ngothelinh.tripod.com/50_years_communist_crimes.html 50 Năm Tội Ác Cộng Sảnhttp://talawas.org/talaDB/showFile.php?res=6221&rb=08 "Giải khăn sô cho Huế" (1969)http://youtube.com/watch?v=BhU4gb2vI84 Giải khăn sô cho Huế P1-Nhà văn Nhã Ca.http://youtube.com/watch?v=BhU4gb2vI84&feature=related Giải khăn sô cho Huế P2
“Chính sách mị dân, và ngu dân của CSVN đa thành công, đối với nguời dân Miền Nam trong chiến tranh… Sau khi hòa bình, bộ mặt thật của ĐCSVN lại một lần nữa hiện rõ, nhu những gì họ đa làm ở Miền Bắc, trong cuộc (Cải Cách Ruộng Đất) từ 1954-1956-1958… Ở TP Sài Gòn, vào những ngày đầu tháng 5-1975…
“Những đám quân bộ đội chính quy Bắc Việt, đám du kích gọi (Việt Cộng) từ rừng sâu tràn vào TP… Tệ hại hon gọi là đám 30-4, đám VC nằm vùng, nhìn chúng với những khuôn mặt non choẹt, hai cặp mắt vênh váo, cử chỉ hống hách, một tay cầm điếu thuốt lá đang hút dở, một tay cầm khấu súng AK 47 chia vào đoàn nguời, đoàn xe đang bắt dừng lại kiểm soát trên QL1 A, QL 4, QL 14, TL 10, TL 15…
Từ Sài Gòn ra vùng ngoại ô, đi Miền Trung, Miền Tây, Miền Đông, … Nhìn những tên lính đó, nghi đến những du kích quân Khờ Me Đỏ-Căm Phu Chia (The Khmer Rouge-Cambodia) (Pol Pot and khmer Rouge). Những đám lính, Bộ đội Bắc Kỳ, Nam nữ nhiều loại thành phần khác nhau, đua nhau tràn vào Sài Gòn, tràn vào Miền Nam, nhanh tay vo vét cuớp của nguời dân Miền Nam, chúng nó tịch thu nhà cửa, tài sản…
Cha đón tết trong tù cải tạo (1975-1976)
Bảy lăm (1975) năm đã hết rồi
Nhà con chẳng thấy có nồi bánh chung
Lạnh bàn trồng bếp mắt sung ( Gió rừng vùng kinh tế mới )
Mẹ con ôm mặt khóc rung từng hồi
Nhớ cha tù chốn núi đồi
Tết trong ngục tối đang ngồi ngáp hoi.
Khổ đau không nói nên lời
Lao tù Cộng Sản muôn đời không quên…
"Hận thù Cộng sản muôn đời khó quên"
( Cha đón tết trong tù cải tạo, Mẹ ở nhà hết gạo nuôi con)
http://www.quehuongngaymai.com/forums/showthread.php?t=184309&p Bên T Cuộc "
(Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trông thấy mà đau đớn lòng) Nguyễn Du
https://sites.google.com/site/hoikysite/thoi-cua-thanh-than "Thời của Thánh Thần"http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspxtid=2qtqv3m3237nvn0nqnnn2n31 T.C Thần"http://diendantheky.net/2012/12/huy-uc-vi-sao-toi-viet.html " Bên Thắng Cuộc "http://bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/12/121220_binh_luan_ve_ben. Bên T Cuộchttp://quanlambao.blogspot.com/2012/12/ben-thang-cuoc-chuong-ii-cai... Bên thắng cuộc–Chuong II: Cải tạo–Phần–Ngụy quyền, Ngụy quân "Huy Đức-Vì sao tôi viết? "http://youtube.com/watch?v=GqBo7TWgLe4 Phỏng Vân Cựu Thiếu Tuớng QLVNCH Trần Văn Khôi P1. "Những ngày cuối cùng tháng 4 năm 1975 với Thiếu Tuờng Trần Văn Khôi"http://youtube.com/watch?v=cfefzbirKMw&list PV Cựu Thiếu Tướng QLVNCH Trần Văn Khôi P2. "Những ngày cuối cùng tháng 4 năm 1975 với Tướng Trần Văn Khôi"http://youtube.com/watch?v=ueZqxKYof4s&list PV Cựu Thiếu Tướng QLVNCH Trần Văn Khôi P3. "Những ngày cuối cùng tháng 4 năm 1975 với Tường Trần Văn Khôi"http://youtube.com/watch?v=vKpswWEg-MQ (PV Cựu TT VNCH Nguyễn Văn Thiệu)http://youtube.com/watch?v=FMTpDHju-PU Chuyện kể 30.04.1975 của phi công VMThttp://www.youtube.com/watch?v=RAAo-ievY5g Vuợt Sóng-phim về 2 triệu nguời Việt chết trên biển “ Vuợt Sóng (tựa tiếng Anh: Journey from the Fall-Hành trình từ sự sụp đổ) là một bộ phim độc lập của đạo diễn nguời Mỹ gốc Việt Trần Hàm và nhà sản xuất Nguyễn Lâm về cảnh ngộ của những thuyền nhân và những tù nhân trong trại cải tạo tại Việt Nam sau sự kiện 30 tháng 4, 1975. Phim bắt đầu trình chiếu tại bốn thành phố tại Hoa Kỳ (Westminster, Garden Grove, San Jose, California, và Thành phố New York) từ ngày 23 tháng 3 năm 2007 và mở rộng ra ít nhất 20 rạp toàn quốc vào những tuần sau đó.” http://youtube.com/watch?v=r-jqH1REBF4 MIỀN TRUNG: DI TẢN BUỒN 1975... http://youtube.com/watch?v=66m4xLveTaY Tiểu Sử của năm (5) Vị Tướng trong QLVNCH. Đã Tử Tiết trước và sau ngày 30-4-1975. http://youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=-jD_noY1BzE Phỏng Vấn Cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu-Phần 1-4 -HNC ... http://youtube.com/watch?v=m4eUqTcu8e4 PV ông Nguyễn Văn Thiệu-Cố Tổng Thống VNCHhttp://youtube.com/watch?v=8WbjutYpUPs Tội Ác của Đảng Cộng Sản VN (1954-1975-2012)
Ngày nay đã 37 năm trôi qua, những nguời lính đó, những du kích quân trẻ ngày xua, nay họ trở thành vai vế, gọi là các bậc làm cha me, ông bà của thế hệ con cháu họ, nhung con cháu của họ nó không hiểu biết gì về sự thật, của lịch trong cuộc chiến tranh Việt Nam 1954-1975. Gọi là cuộc chiến Quốc Gia-Cộng Sản…
Ngày nay nhìn lại những đám nguời đó ở Việt Nam, họ có gì thay đổi..? Không thể vo đua cả nắm, để chỉ trích…Vì trong đa số những nguời lính đó, gọi là (Bộ Đội Cụ Hồ) họ rất đau khổ và hối hận, và thù hận nữa… Vì họ đa bị ĐCS tuyên truyền lừa gạt, để họ tình nguyện vào cuộc chiến xâm chiếm Miền Nam, gây ra bao nhiêu đau thuong, tội ác…Phần vì họ bị áp lực, bắp phải đi…Ngày hôm nay có nhiều nguời lính cựu chiến binh Miền Bắc, cung đang là nạn nhân đau khổ nhu Đoàn Văn Vuong ở Tiên Lãng-Hải Phòng. Dân Oan Văn Giang-Hung Yên…
http://music.vietfun.com/trview.php?ID=6148&cat=15&qlfont=16 Thời của Thánh Thầnhttp://tuanvannguyen.blogspot.com/2008/10/thi-ca-thnh-thn.html Thời của Thánh Thần
Nhung cung không thể phủ nhận rằng, có nhiều nguời trong đám lính quân cán đó, nay họ là những Tú Ông –Tú Bà, đang làm quan chức ở trong nhiểu nghành nghề…Trong đó có cả nghề mua quan, bán chức, tham nhung, cuớp ruộng đất vuờn của nông dân, dân oan để mở sòng bài sân Golf, bất động sản, khách sạn làm nghề buôn bán ma túy gái mãi dâm, Trung tâm ăn choi theo lối sống xa hoa… Ăn hút xuong máu của các thế hệ trẻ… Bọn này giàu có do tham nhung, bóc lột tàn tệ của sức lao nguời công nhân, và buôn bán phụ nữ trẻ em, xuất khẩu lao động (nô lệ) ra nuớc ngoài…Chúng nó giàu có lên, không phài do làm ăn luong thiện, cạnh tranh lành mạnh, trải qua vất vả khó khăn để tạo nên từ hai bàn tay trắng… Chúng nó giàu có do cuớp đất ruộng vuờn của nguời nông dân, đục khoét bán tài nguyên đất nuớc, rút ruột tiền thuê dân, ăn chận, ăn bứt tiền cho vay của các nuớc phát triển, giúp đỡ dân nghèo Việt Nam, nhu vốn ODB…
http://yourviet.blogspot.com/2012/09/vietnam-corruption-in-vietnam-... Vietnam Corruption Ranking http://bing.com/search?q=Vietnam+Corruption+Ranking ( Việt Nam tham nhung xếp hạng !? )
Con cái cháu chắt chúng sinh ra, gởi đi Tây-Mỹ học rồi cung vậy…Chúng trở về Việt Nam, cung giống nhu mèo mả gà đồng về làng vào nhà dân... Cha mẹ xua gia nhập vào Thổ Phỉ Đảng Cuớp. Nay con học trở về cung vào làm nghề Đảng Cuớp Thổ Phỉ…Chúng có nhiều tiền của, nhiều biệt thự nhà lầu xe hoi, lấy tiền từ tham nhung, bòn rút xuong máu tiền thuế của dân…Với danh xung Đại Gia Này, Đại Gia nọ… Nhung nhìn vào bộ mặt, và bản chất của nó, thấy bần bạc, bèo keo kiệt vô nhân đức, sống vô cảm với nguời dân làm công nghèo khổ, kiếm từng đồng cắc…Bạn thử nghi, khi nghe câu chuyện này. Chuyện nguời bảo vệ của chủ một vuờn cafe ở Buôn Mê Thuột, để cho đan chó cắn xé xác một phụ nữ, nhặt hạt cafe cho đến khi phụ nữ chết... Đọc xem câu chuyện>>
http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/phap-luat/2010/03/3ba1940b/ (Rẫy ông Thành 507) Câu chuyện này báo chí đăng lên… http://google.com/search?hl=en&site=&source=hp&q=r%E1%B... (Rẫy ông Thành 507)
Ngày nay dù chúng nó có mang đầy mâm cổ vật quý báu, tiền vàng đi vô chùa, vô nhà thờ cấu tài, cầu phuớc cầu đức, cầu an… Họ thật tâm làm phuớc giúp cho nguời nghèo, phải chăng đã quá muộn hay vô nghia..!?
http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/chuyen-an-chuyen-hoc-chuye...
" Ăn nhiều chúng mật hon heo, Để cho dân phải đói nghèo nhu ri...

Bác si Y tá là những người học làm nghề thầy thuốc, chữa bệnh gọi: “Lương Y Kiêm Từ Mẫu- Đức Thiện Mỹ ”. Y khoa gắn liền với khoa hoc, để nghiên cứu phát triển về đời sống, bảo vệ sức khẻo cho con nguời. Nghề kinh doanh nào cũng vậy, kiếm lợi nhuận làm ăn lương thiện và minh bạch để phát triển.
Nghề Y Tá Bác si, Duợc sĩ rất cần thiết cho xã hội..Nhưng nó vẫn là một nghề làm kinh doanh, cần phải có lợi nhuận để phát triển và duy trì sự tồn tại. Nghề để đảm bảo nuôi sống vợ con gia đinh. Và dĩ nhiên là phải phát triển để làm giàu có, phúc lợi cho xã hội.

Ở Việt Nam trong thời gian gần đây, cái tên nick name (Y Tá), đuợc các trang mạng Internet báo lề trái, gọi ông Thủ Tuớng Nguyễn Tấn Dung là Y Tá, bởi vì trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Ông Nguyễn Tấn Dung là một Y Tá, từng phục vụ trong quân đôi Cộng Sản, thuờng gọi là (Việt Cộng). Cái tên Y Tá-Thủ Tuớng Nguyễn Tấn Dung thời gian qua, đã làm cho nguời dân ở Việt Nam, và Thế Giới hiểu biết thêm về con nguời, thân thế của ông rõ ràng hon…
Riêng nhân vật tên Thiếu Úy Y Tá, của Quân đội chính quy Cộng Sản Bắc Việt, trong câu truyện "Nguời Lính Và Thi Si 1975-1980" tôi đề cập tới, nằm ngoại lệ và khác biệt…(Viết sửa lại)
Đoạn phim tài liệu chiến tranh Việt Nam-Sụp đổ của chính quyền Sài Gòn 4-1975
http://youtube.com/watch?v=hz276uryS4s Vietnam War: Fall of Saigon (1975)
Việt Nam-10 ngàn ngày chiến tranh-Cộng sản Hà Nội xậy dựng 1 xã hội du kích (VC) ở Miền Nam
http://youtube.com/watch?v=XsW3q0oWhxM Vietnam-The Ten Thousand Day War "The Guerilla Society" Episode 1 http://youtube.com/watch?v=bHNeb2K46ss Episode 3 http://youtube.com/watch?v=oNaseLLswuU Episode 4-Chiến Tranh Việt Nam http://youtube.com/watch?v=1ULeMaPwtxU Episode 5http://youtube.com/watch?v=ZSbFjtalzm0 Episode 6 http://youtube.com/watch?v=HEygzd5LCbI Episode 9
 http://youtube.com/watch?v=N-UqfO1f7LQ Episode 16 "Frontline America"
PBS DOC FILM (VIETNAM WAR HISTORY 1954-1975) Phim tài liệu chiến tranh Việt Nam 1954-1975.

“The night of April 29, 1975, the Capital Saigon felt as though it were shaking. The peoples knew there was doom, and waiting silently inside their homes, on the streets and everywhere for something to happen. The night slowly passed, minute by minute, which felt like hours, as the Marshall Law settled in, the Southern troops moved towards to the Capital Saigon to protect it, during this times the mass exodus inside the Capital of South Vietnam began… “ (Soldiers and Poet)

PBS DOC FILM (VIETNAM WAR HISTORY 1954-1975) Phim tài liệu chiến tranh Việt Nam 1954-1975.
http://bing.com/search?q=%2bPBS+DOC+FILM+VIETNAM+WAR+HISTORY+1954-1975
Xem nhiều đoạn phim tài liệu chiến tranh Việt Nam 1954-1975. Su sụp đổ của chính quyền Sài Gòn VNCH ngày 30-4-1975.
http://bing.com/videos/search?q=PBS+DOC+FILM+(VIETNAM+WAR+HISTORY)

Nhắn gởi về em

Em ạ từ ngày tháng Tư đen (30-4-1975)
Bảy lăm(1975) anh dang dở sách đèn
Bỏ quên đá sỏi con đuờng cũ
Để mấy hàng cây đứng lặng chờ.
* * *
Anh tủi anh buồn trong bơ vơ
Đêm ra đi xa thật bất ngờ
Bỏ quê bỏ nước vì sự sống
Bỏ lại mẹ cha vội xuống tàu.
* * *
Cũng đã lâu rồi ta xa nhau
Lần cuối gặp em đứng bên cầu
Bức tho trao vội trong ngày ấy
Giữa buổi chiều mua Phố Thị-Nghè.
* * *
Em ạ thời gian cũng phôi pha
Bao nhiêu năm xa cách quê nhà
Anh đi tìm cuộc đời yên phận
Quên lãng tình xưa bỏ bạn bè.
* * *
Anh ở bên này vẫn lắng nghe
Những tiếng kêu than thở khò khè
Tiếng cha tiếng mẹ già rên rỉ
Xích nặng còng lưng Búa Đảng Đè.
* * *
Em ạ mùa hè Mỹ nóng ghê
Mùa đông tuyết phủ lạnh tái tê
Mùa xuân hoa nở chờ ong bướm
Đợi mãi rồi hoa rụng lá vàng.
* * *
Đâu những dòng thơ viết dở dang
Hai lăm năm qua giữa [25] điêu tàn
Sài Gòn hôm ấy trời ảm đạm
Sấm sét rồi mưa nước ngập bờ.
* * *
Em ạ đêm rồi anh nằm mơ
Anh về thăm lại đất Cần-Thơ
Khi qua Mỹ-Thuận xe dừng đó
Sông rộng nhìn quanh đợi chuyến phà.
* * *
Anh bỗng giật mình tưởng nhớ ra
Bao nhiêu kỷ niệm cu quê nhà
Những lần xuôi nguợc ngày xua ấy
Qua những dòng sông những xóm làng.
* * *
Năm tháng trôi qua thật phũ phàng
Sau ngày Cộng Sản chiếm Miền Nam
Dân nghèo đói khổ đầy tội ác
Tổ Quốc lầm than Đảng Độc Tài.
* * *
Bao năm trôi qua chặng đuờng dài
Quê cha quê mẹ hỏi còn ai
Đau thương em chịu nhiều bất hạnh
Không một ngày xuân vui có em.
* * *
Em ạ đem dài phải rạng đông
Sẽ có bình minh ấm nắng hồng
Em oi làm chủ ngày xuân tới
Dân Chủ Tự Do hết Độc Tài.
* * *
Anh viết bài thơ gởi về em
Ngòi bút lần đưa dưới ánh đèn
Giờ này có lẽ trời sắp sáng
Nửa trái đất tròn vẫn còn xoay.
* * *
Anh ước mơ sao có một ngày
Quê cha quê mẹ phải đổi thay
Không còn Cộng Sản trên nước Việt
Tôn Giáo, Tự-Do có Nhân Quyền.
* * *
Nhớ lại năm xưa trên chiếc thuyền
Bỏ nhà bỏ nước phải vượt biên
Ra đi không một lời từ giã
Chỉ thấy trùng dương tối mịt mờ.
* * *
Anh biết quê hương vẫn đợi chờ
Mong anh trở lại trao bức tho
Thắp hương cầu nguyện hồn tử sĩ
Vì nước quên thân đã bỏ mình.
* * *
Em ạ đem này anh làm thơ
Bút nghiêng mực thấm duới đen mờ.
Tâm tư đao bới từng kỷ niệm
Nhắn gởi về em để thỏa lòng.

Charlotte, NC. USA. April, 2001.
Rewriting and editing in Hanoi October 26, 2012

TRONG TRUYỆN “ CUỐN THEO CHIỀU GIÓ - MARGARET MITCHELL’S ” NHÂN VẬT. SCARLETT O’HARA!!! DÙNG NGÔN TỪ CHUỞI RỦA ĐÁM LÍNH MIỀN BẮC YANKEE- {Yankee soldiers in the North}. The United States Civil War 1861-1864}.. Thực ra Quân Lính Miền Yankee của Lincoln, vào đánh chiếm Miền Nam xong rồi trở về quê quán cu .. Họ không tràn vào cuớp bóc tài sản, xâm chiếm ruộng đất và di nguời vào đồng hóa Miền Nam nhu Thổ Phỉ Cộng Sản VN đã làm sau 4-1975... Nhu Ông Võ Văn Kiệt đã từng nói sau 4-1975 ở Miền Nam!!?? Nhân vật 2 chị em: Trông giống nhau nhu hai chi em sinh đôi” trong truyện “ Nguời Lính và Thi Si-Soldier and Poet. Nhân vật nguời chị Bác Si, đã nguyền rủa đám dân Bắc Kỳ {Phụ Nữ + Đan Ông}
Đã cấu kết với đám dân du kích 30-4... VC nằm vùng!!!, Thổ Phỉ rừng xanh vo vét cuớp đoạt của cải dân Miền Nam duới thời Lê Duẩn!!! Nhân vật câu truyện đuợc mô tả bộ mặt thật của tên Y Tá Bắc Kỳ {cấp bập Thiếu Úy} Nguời chị gái Bác Si chuởi tên Y Tá, đã hãm hại cô em gái duợc sỹ vừa mới học xong!. Hình ảnh và nhân vật trong câu chuyện này liên tuởng đến những gì đa và đang xảy ra tại Việt Nam ngày hôm nay… (Viết sửa lại)

NGÔN NGỮ-THÀNH NGỮ MÀ NGUỜI VIỆT NAM NGÀY NAY THUỜNG NÓI CÂU: “ CHẤP NHẬN SỐNG CHUNG VỚI LU ”. VÂNG, SỐNG CHUNG VỚI LU ĐỄ HIỂU BIẾT VỀ LU, VÀ CUNG LÀ ĐỄ HỌC HỎI THÊM VÌ NGUYÊN NHÂN NÀO GÂY RA LU!!!
CÓ THỂ SỐNG CHUNG VỚI LU, HAY SỐNG CHUNG VỚI ĐÁM THỔ PHỈ-ĐẢNG CUỚP LỪA DÂN!!?? HẢI TẶC CUỚP BIỂN!!?? NHUNG KHÔNG THỂ SỐNG CHUNG VỚI RẮN RẾT, LOÀI SÂU ĐỘC, CÁ SẤU, CHÓ SÓI, HỔ ĐÓI VÀ ĐÁM ĐỈA HÚT MÁU!!! NGUỜI DÂN OAN Ở VIỆT NAM NGÀY NAY ĐANG SỐNG TRONG TRẠNG HUỐNG NÀO!? (Viết sửa lại)

VỪA QUA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ÁP DỤNG LUẬT THỔ PHỈ RỪNG, TRONG VỤ XỬ ÁN BỎ TÙ 3 NHÀ BLOGGERS TẠI SÀI GÒN!!! NÓ LÀ CÁI TÁT ĐÁNH VÀO MẶT CÁC NHÀ NGOẠI GIAO TÂY PHUONG-MỸ, CHÂU ÂU!? MÀ TUONG LAI HỘI ĐỒNG LHQ VỀ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM, PHẢI ĐỐI ĐẦU VỚI THỰC TRẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, ĐANG GIA TĂNG VI PHẠM NHÂN QUYỀN TỒI TỆ. ĐAN ÁP KHỦNG BỐ, BẮT TÙ ĐAY CÁC NHÀ BẤT ĐỒNG CHỨNG KIÊN TRONG NUỚC. ĐAN ÁP, BÓP CHẾT TỰ DO NGÔN LUẬN, TỰ DO BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY…( viết thêm và sửa lại)

THE UN HUMAN RIGHTS COUNCIL HAS THE RIGHT TO OPPOSE THE MEASURE, OF Hanoi REGIME [COMMUNIST OF VIETNAM ], TO TAKE ACTIONS, STOP ALL CASE IMMEDIATELY HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OF COMMUNIST IN VIETNAM, REPRESSION AND RELIGIOUS PERSECUTION OF DISSIDENTS IN VIETNAM TO WITNESS. Xem Video
http://youtube.com/watch?v=Yu9cick1p6k&feature=related
Nông Dân Oan Văn Giang-Ecopark Bị Chính Quyền Công An+Quân Đội Cuỡng Chế
http://youtube.com/watch?v=gX19RBEiZyc Dân Oan Văn Giang bị cuop mất đâthttp://youtube.com/watch?v=KIOxhwNIrEw Dân Oan Văn Giang bị cướp mất đấthttp://youtube.com/watch?v=85gT0xsCgaM Cuỡng chế đất tại TP Hà Tinh 1http://youtube.com/watch?v=mKAYB3Ur-B8 Cuỡng chế đất nhà tại Hà Tinh 2http://youtube.com/watch?feature=player_embedded Dân biểu tình chống thu hồi đất-Kim Son-Đông Triều-Quảng Ninh."Cưỡng chế đất có đụng độ ỏ Quảng Ninh" (BBC) 21/12/201http://www.change.org/petitions/u-n-secretary-general-and-world-lea...
“ THỈNH NGUYỆN THU PHẢN ĐỐI CS VIỆT NAM GIA NHẬP HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC ”

VẤN ĐỀ NÀY CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MỘT BẰNG CHỨNG CỤ THỂ, VỀ VỤ VIỆC SAU ĐÂY:
Sự cố vụ việc, đóng cửa Viện Nghiên Cứu Độc lập IDS là một buớc lùi-tục hậu cho đất nuớc Việt Nam. Chính Quyền Cộng Sản Hà Nội ra quyết định đóng cửa IDS là một mất mát to lớn cho giới nghiên cứu trí thức Hà Nội Việt Nam.
Điều này không khác gì Mao Trạch Đông đa từng nói và làm, cách đây gần 50 năm qua, trong thời kỳ gọi là cuộc cách mạng văn hóa. Mao Trạch Đông gọi "Trí thức là cục.!? Ngày nay ở Việt Nam, anh Y tá Ba Dung đang học theo ông Mao!? Vấn đề này có liên quan đến bài bình luận của tôi khi: ĐỌC QUA BÀI "Những giả thuyết ngây tho "Alan Phan-VIETNAMNET**.
Nghi đến đề tài: VIỆT NAM TRÊN CON ĐUỜNG CHẮP VÁ** If-nếuVietnam không thay đổi, để cho nguời dân thật sự có Tự do dân chủ-Nhân Quyền-Tự do ngôn luận.Tự do tu duy độc lập sáng tạo..!? (sửa lại)

HỌC MIẾN ĐIỆN, MÙA XUÂN Á RẬP, ĐỂ THAY ĐỔI THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ THỔ PHỈ-THAM NHUNG ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ, THIẾU VĂN HÓA-VÔ VĂN HÓA!!! TOÀN DÂN PHẢI ĐOÀN KẾT ĐỨNG DẬY LÀM CUỘC CÁCH MẠNG-KÊU GỌI TRUNG CẦU DÂN Ý…
PHẢI Xóa bỏ thủ tục: KIỂM SOÁT LÝ LỊCH-PHÂN CHIA-ĐÈ ÉM-KỲ THỊ THÀNH PHẦN GIAI CẤP, CON CHÁU CỦA CÁC CÔNG
DÂN VNCH..[ĐCSVN HIỆN NAY ĐỐI XỬ VỚI VIỆT KIỀU NHU CON BÒ SỮA, ĐCSVN CHỈ DÙNG ĐỂ HÚT SỮA, NHU HÚT XUONG MÁU CỦA DÂN OAN Ở VIỆT NAM !?]. (Viết sửa lại)

PHẢI Nâng cấp giáo dục dân
trí, văn hóa, tôn giáo đạo đức sống tình nguời. Hòa hợp dân tộc bằng cách nào!? Phải chăng bản chất và con nguời của Đảng Cộng Sản Việt Nam, không thể nói chuyện hòa giải dân tộc đuợc?! Phát triển nền kinh tế trí thức cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ ô nhiễm môi truờng có quy hoạch... Nếu Việt Nam không thực hiện, và giải quyết đuợc những vấn đề căn bản trên, thì 50-100 năm sau không thể nào theo kịp các nuớc nhu Thailand-Malaysia-Korean-Taiwan.Thậm chí VN là bãi xả rác của TRUNG CỘNG, và các nuớc phát triển. Việt Nam Cộng Sản cung chỉ loanh quoanh trong tụt hậu, chắp vá theo CNXH nửa vời không tuởng... CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG RẺ TIỀN Ở VIỆT NAM NGÀY NAY, SẼ LÀM CÔNG CỤ NÔ LỆ CHO ĐẢNG CSVN!!! QUA TAY CÁC CAI CHỦ THẦU, TU BẢN NGOẠI QUỐC TRÊN THẾ GIỚI TRONG NHỮNG THẾ HỆ TỚI !? (Viết sửa lại)

BORIS YELTSIN NÓI: “ CỘNG SẢN KHÔNG THỂ THAY ĐỔI MÀ PHẢI DẸP BỎ ! ”

Di sản cụ Hồ-Di sản Đảng cuớp. "Việt Nam tham nhũng anh hùng
Đạo đức xuống cấp bần cùng hóa dân…“ (Đàn sâu của đảng)

Việt Nam Thủ Tứớng đám này
Lớp năm [5] văn hóa mặt dày mắt sâu !?
Cử Nhân Luật học ở đâu !?
U Minh, Rạch Sỏi bên Lào hay Miên !?
Năm xưa bán bến lấy vàng (Công An Rạch Giá Kiên Giang bán bến cho tàu vượt biên ở những năm 1980's... Thế kỷ truớc)
Nay làm Thủ Tướng đô (dollars-gold) vàng đầy kho.
Cà Mau, Rạch Giá thiếu bò (Công An cuỡng chiếm giở trò cướp đêm)
Biển đông Trung Cộng luỡi bò liếm vô.
Đây là di sản cụ Hồ...
Di sản Đảng cướp tội đồ hại dân…
http://rfa.org/vietnamese/in_depth/appel-cr-trial-3blog-12282012062...http://danlambaovn.blogspot.com/2012/12/khung-bo-tran-ap-xung-quanh... Khủng bố, trấn áp xung quanh phiên xử 3 Blogger CLB Nhà Báo Tự Dohttp://youtube.com/watch?v=2ukv2m_i4l8 "Cuỡng chế, giải tỏa đất đai ở Kim Son-Đông Triều-Quảng Ninh 21/12/2012" http://youtube.com/watch?v=8cToeNDI-gs "21/12/2012 Dân biểu tình chống thu hồi đất-Kim Son-Đông Triều-Quảng Ninh" ( BBC Vietnamese )http://youtube.com/watch?v=KWTAIdnwzSk "Fortenberry Voices Concern for Human Rights Violations in Vietnam " Thế giới cần theo dõi, đua Vietnam vào danh sách vi phạm Nhân Quyền...
Phải chăng luật chống tham nhung của chính quyền Cộng Sản Việt Nam ngày nay, so sánh giống nhu chuyện cuời chủ nhà bảo đan mèo, chúng mày phải canh giữ miếng thịt mỡ cho tao, cấm ăn nha. ( Câu chuyện đàn chuột canh giữ thùng gạo khi chủ nhà đi vắng)
http://youtube.com/watch?v=leQ-7G6LEjk CA đào phá mồ mả của dân Hà Nội http://www.youtube.com/watch?v=CgCGI9A2EbE (Công An Hà Nội đao mả nhân dân)
Xem hình ảnh Công An CSVN man rợ quá. Lính trung thành nhất của Thủ Tuớng Ba Dung, (Công An Nhân Dân) đang làm nhiệm vụ đao mồ mả của dân, bảo vệ nhân dân? Học tập đạo đức Hồ Chí Minh!
http://gocnhinalan.com/bai-cua-khach/lai-chuyen-nguoi-va-ta.html Văn Hóa & Luật Pháp ở Nhật.
Xem qua cảnh Công An Cộng Sản Việt Nam, áo vàng áo xanh đao phá mồ mả của dân, chặn đuờng đón bắt xe dân để ăn tiền hối lộ, vung luới cá đuổi bắt bắt xe máy của dân ở ngoài đuờng, thấy mà ngao ngán. Xem những videos trên Youtube-Google, thấy sự nhếch nhác, quá bôi bác của ngành Công An Nhân Dân Việt Nam, đối xử quá tồi tệ với nguời dân. Công An gì mà làm nhiệm vụ như dzậy.?!
Bạn đọc qua bài: Lại chuyện “người” và “ta”. Thử hỏi văn hóa & luật rừng của Việt Nam, làm sao để người dân ý thức thực thi. 100-200 năm nữa, Việt Nam có thể được như Nhật Bản ngày nay?
Rewritten & Update on Feb 28, 2013. From Tra Vinh Vietnam Hacker deleted files.
 ((( http://en.wikipedia.org/wiki/UltraSurf Read who is UltraSurf !? http://appladdin.com/ultrasurf Cài vào PC, Laptop của bạn phần mềm (Software) UltraSurf để vuợt tuờng lửa )))

Nhân dân Hà Nội@Sài Gòn Việt Nam biểu tình chống: CỘNG SẢN TRUNG QUỐC LẤN CHIẾM + XÂM LUỢC LÃNH THỔ VIỆT NAM. NGÀY 09/12/2012. Công An Cộng Sản Việt Nam đàn áp người biểu tình.
http://youtube.com/watch?v=QtmUQTtQDrw SG biểu tình chống TQ 09/12/2012.
Dân Nam nhớ lấy câu này, Độc tài tham nhũng cướp ngày cướp đêm... “Đỏ như máu đen như than, gian ác thâm độc như đám Cộng sản Tàu bành trướng-Cộng sản Việt bán nước”
(CauNhatTan-CAM?)
http://caunhattan.wordpress.com/2012/12/13/hoang-trung-hai-giup-tru... (Hoàng Trung Hải giúp Trung Quốc chiếm vị trí yết hầu của Việt Nam) 13/12/2012 Câ`u Nhật Tân
" Bản chất của vấn đề mà ai cung nhận ra ở đây là: với muu sâu kế hiểm, Trung Quốc chỉ cần bỏ ra rất ít tiền mua quan chức chóp bu Việt Nam và đã làm chủ ngay đuợc một vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng hạng nhất của nuớc ta.
Vung Áng (Kỳ Anh tỉnh Hà Tinh) là khu vực nuớc sâu nằm ở cửa phía Nam vịnh Bắc Bộ. Từ đây, có thể khống chế tàu thuyền ra vào cảng Hải Phòng cung nhu giao thông đuờng biển với toàn miền Bắc, tiếp cận thuận lợi các mục tiêu phòng thủ chiến luợc trên Biển Đông nhu đảo Cồn Cỏ, Hòn Mê, Hòn Khói … Vị trí này nằm ở chân núi Hoành Son dọc Quốc lộ 1, vị trí yết hầu của cả nuớc, có thể chia cắt giao thông Bắc – Nam.
Năm 2007, “tập đoàn” Formosa quốc tịch Đai Loan (hiện đã sang nhuợng toàn bộ cổ phần cho Trung Quốc) tiếp cận các quan đầu tỉnh của Hà Tinh nhằm thôn tính vị trí đắc địa này phục vụ muu đồ chiến luợc lâu dài. Họ vẽ ra 1 dự án đầu tu 100% vốn nuớc ngoài lên đến 23 tỉ USD, cộng với khoản lót tay hậu hi nhằm làm mờ mắt các quan to.
Ngày 16/1/2008, UBND tỉnh Hà Tinh gửi Tờ trình 102/UBND-CN2 lên Thủ tuớng Chính phủ xin Chính phủ cho phép Hà Tinh thực hiện dự án khủng này. Trong khi “nhà đầu tu” chua thực hiện các thủ tục theo Luật Đầu tu để có tu cách pháp nhân thì ông Phó Thủ tuớng gốc Tàu Hoàng Trung Hải đã nhanh chóng đuợc Thủ tuớng phân công ký thay cả Chính phủ và Thủ tuớng cho phép Hà Tinh thực hiện dự án trên (Quyết định 323/Ttg-QHQT ngày 4/3/2008). Luu ý là chỉ trong vòng 1 tháng ruỡi từ 16/1 đến 4/3/2008 (trừ thời gian nghỉ Tết gần nửa tháng), các Bộ, Ban Ngành chức năng của Việt Nam đa nhanh nhảu hoàn tất mọi đánh giá, báo cáo khả thi, kể cả đánh giá môi truờng, đánh giá an ninh quốc phòng, thẩm định dự án để “phụ họa” thuyết phục Thủ tuớng đồng ý cho phép Hà Tinh thực hiện ngay dự án trên. Tu cách pháp nhân của “nhà đầu tu” cung đuợc các co quan trung uong và địa phuong thần tốc hoàn thiện “giúp”. Nhiều thủ tục pháp lý của “nhà đầu tu” còn chua thực hiện sau khi Hoàng Trung Hải ký quyết định phê duyệt “dự án đầu tu”.
Cần nói rõ rằng quyết định do Hoàng Trung Hải ký, mọi văn bản thẩm định của các Bộ, Ngành liên quan “phụ họa” cho dự án này là hoàn toàn trái pháp luật và làm khống vì đều đuợc ký khi “nhà đầu tu” chua có tu cách pháp nhân.
Có đuợc sự bảo kê nói trên, Võ Kim Cự (Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tinh) đa hào phóng ra quyết định cấp ngay 33km2 đất chiến luợc an ninh quốc phòng khu vực cảng Vung Áng (Kỳ Anh, Hà Tinh) cho “tập đoàn” Formosa thuê trong 70 năm. Ngay lập tức, hàng chục nghìn công nhân Trung Quốc đuợc “nhà đầu tu” đua ùn ùn sang Vung Áng. Chúng sinh con đẻ cái, chúng kết hôn với con gái địa phuong và làm nhà làm cửa, định cu ngay tại chỗ. Nhiều ”khu dân cu” Trung Quốc mọc lên nhan nhản quanh Vung Áng. Oái ăm thay, chính chỗ này, 33.000 dân Hà Tinh chính gốc lại bị đẩy đi duới cái tên “tái định cu” để đến noi xa xôi và khó khăn hon nhiều lập nghiệp từ đầu. Chính quyền Trung uong và địa phuong còn ra nhiều chính sách trái pháp luật khác nhằm uu đãi về thuế, về chính sách nhập khẩu hàng hóa cho “nhà đầu tu” để họ gần nhu huởng tự do tuyệt đối trên mảnh đất mà nay đã thành Vuong quốc Vung Áng của riêng họ.
Sau khi chính quyền đã dành hàng nghìn tỉ đồng ngân sách để làm hạ tầng phục vụ “nhà đầu tu”, chi cho di dân tái định cu, gần 5 năm đã trôi qua, nguời dân địa phuong chua thấy tỉ đô la nào đuợc “nhà đầu tu” rót vào Vung Áng, cung chua thấy “nhà đầu tu” giải quyết công ăn việc làm gì cho dân địa phuong. Các hạng mục chính về đầu tu đều chua đuợc triển khai. Điều ai cung nhận ra là “nhà đầu tu”, nay toàn bộ đã thuộc về Trung Quốc, ngang nhiên chiếm đuợc hẳn 1 khu vực cảng nuớc sâu chiến luợc trọng yếu của Việt Nam, chiếm đuợc 33km2 ở khu vực yết hầu của nuớc ta. Bên trong và xung quanh khu vực này, hiện có hàng chục nghìn nguời Trung Quốc định cu với nhiều “khu dân cu” mọc lên rất náo nhiệt. Điều dễ nhận ra nữa là hon 33.000 dân địa phuong sinh sống tại đây từ bao đời đã bị chính quyền tỉnh Hà Tinh dùng công an cuỡng bức đi chỗ khác xa xôi, hẻo lánh, khó khăn hon nhiều.
Bản chất của vấn đề mà ai cung nhận ra ở đây là: với muu sâu kế hiểm, Trung Quốc chỉ cần bỏ ra rất ít tiền mua quan chức chóp bu Việt Nam và đã làm chủ ngay đuợc một vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng hạng nhất của nuớc ta. " (Cầu Nhật Tân)
http://youtube.com/watch?v=p0CMlleLWr0 Cảng Vung Áng, Kỳ Anh, Hà Tinhhttp://youtube.com/watch?v=FCsGRnsx6Ow Cháy KCN Vung Áng-Kỳ Anh-HThttp://youtube.com/watch?v=LzvSxMCWNbI Nguy Co Khai Thác Boxit tại VNhttp://youtube.com/watch?v=8JS4VZbCWj8 Trung Quốc xâm chiếm Biển Đông http://youtube.com/watch?v=UshBxOUfCbM Công nhân TQ đánh hội đồng dân http://youtube.com/watch?v=W-CDMSOGaRY The South China Sea:)http://youtube.com/watch?v=pG225dz89TY TQ lấn chiếm Biển Đông của VN http://youtube.com/watch?v=W-CDMSOGaRY (The South China Sea: )http://youtube.com/watch?v=pG225dz89TY TQ Bành Trướng chiếm Biển Đông
Asian Nations need keep eyes watch on Communist China, threatened with encroachment and expansion in South China Sea. (On the issue in South China sea disputed by China Communist today). Especially with Vietnam. ( VOA News: "80 maps demonstrates the Paracel Islands-Spratly Islands doesn't belong to China" (80 bản đồ cổ chứng tỏ Hoàng Sa-Trường Sa không thuộc về Trung Quốc)
American people need understands, how much Communist China got benefited from U.S Wars since 1991. [First & Second U.S war in Iraq-1991-2003]. Afghanistan-Al-Qaeda Terrorist Wars!
Watch video on Youtube " Understanding the China/US Economic Relationship-Richard Wolff ”
http://youtube.com/watch?v=t-mUVkmlBSA (China/US Economic Relationship)
Communist China a larger lender [Creditor] OF U.S DEBT, over one haft Trillions dollars.
American people also need to known China is bigger thread for U.S in Economy & National Security. Because "China Hackers Stealing U.S. Secrets, Jobs- ABC " watch on Youtube video.
http://youtube.com/watch?v=x6RRv96C9kY (China Hackers Stealing U.S. Secrets, Jobs). Video của đai truyền hình Mỹ ABC News, đua ra những chứng cớ mỗi năm Mỹ mất khoảng $ 250 billion US dollar (250 tỷ dollars) do nạn tin tặc Trung Quốc, ăn cắp tài liệu bí mật Hoa Kỳ, ăn cắp qua Internet các bản quyền sáng chế ra các sản phẩm công nghệ cao. Mất công ăn việc làm cho công dân Mỹ, các công ty Hoa Kỳ. Trung Cộng ăn cắp các tài liệu bản quyền, nghiên cứu của Mỹ về kỹ thuật, kinh tế, tin học kỹ nghê cao… http://youtube.com/watch?v=iqz1QgraG_o Cyber Espionage: The Chinese Threat-Stealing the Secrets of Corporate America ... http://youtube.com/watch?v=sJkRKy6itiA Cyber Espionage: The Chinese Threat U.S? http://youtube.com/watch?v=sQ5FWOhL0nc U.S. defense secrets stolen in cyber attacks http://youtube.com/watch?v=aI53xbq7Tvs China Communist Threat to U.S!?

Today China Communist Control South China Sea!? Panama Cana!? Iraq Oil & Persian gulf oil!?
http://youtube.com/watch?v=6z3luJ9zWMQ Biểu tình chống TQ 9/12/ 2012http://youtube.com/watch?v=8JS4VZbCWj8 TQ Bành Trướng Chiếm Biển Đônghttp://youtube.com/watch?v=9zYUQeI-YFo B.T chống TQ xâm lượchttp://youtube.com/watch?v=Qp1MKKmrFKo HN BT chống TQ xâm luợc 09/12/2012http://youtube.com/watch?v=D5kqyoIGYu4 Biểu tình chống TQ 9/12/2012 .http://youtube.com/watch?v=LvIK5mD_daY BT chống TC xâm luợc 09/12/2012http://youtube.com/watch?v=bElSlMcDpuc Dân Hà Nội biểu tình chống Trung Quốc lấn chiếm + xâm lược Hoàng Sa-Trường Sa VN. Ngày 09/12/2012.http://youtube.com/watch?v=QtmUQTtQDrw Sài Gòn biểu tình chống TQ-XLhttp://rfa.org/vietnamese/in_depth/interview-huynh-tan-mam-mlam-120... RFA Phóng vấn BS Huỳnh Tấn Mẫm vấn đề nguời dân Sài Gòn biểu tình chống Trung Quốc ngày 09/12/2012.http://bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/12/121209_ho_ngoc_nhuan... BBC Phỏng vấn Ông Hồ Ngọc Nhuận, ở Sài Gòn biểu tình chống Trung Quốc ngày 09/12/2012.http://rfa.org/vietnamese/in_depth/hum-right-in-vn-12102012073923.html RFA Phỏng vấn GS Tuong Lai: Vì sao lại ngăn chặn lòng yêu nước?http://viet.rfi.fr/viet-nam/20121210-uoc-mo-cua-tuoi-tre-viet-nam-n... RFI Phỏng vấn Blogger Trịnh Kim Tiến, nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10/12/2012.http://quanlambao.blogspot.com/2012/12/viet-cho-ngay-tu-nhan-luong-... Ngày 10/12/2012, ngày tù nhân luong tâm cho Việt Nam. “Viết cho ngày tù nhân luong tâm Việt Nam 10 tháng 12"http://voatiengviet.com/content/canh-sat-vietnam-giai-tan-bieu-tinh... Công an Việt Nam giải tán biểu tình chống Trung Quốc-http://yourlisten.com/channel/search/danlambao#./danlambao?&_su...http://youtube.com/watch?v=34Joumj_DMM Dân Sài Gòn biểu tình chống TQ lấn chiếm-xâm luợc lãnh thổ Việt Nam ngày 9/12/2012.http://youtube.com/watch?v=chQMqtN5u_0 Nhân dân Sài Gòn (Miền Nam) Biểu tình chống: "CỘNG SẢN TRUNG QUỐC LẤN CHIẾM + XÂM LUỢC LÃNH THỔ VIỆT NAM NGÀY 09/12/2012.http://youtube.com/watch?v=6z3luJ9zWMQ Nguời dân Sài Gòn Biểu Tình Chống Trung Quốc Lấn Chiếm + Xâm Luợc Hoàng Sa-Truờng Sa VN. Ngày 09/12/2012.http://youtube.com/results?search_query=ha+noi+bieu+tinh+chong+trun... Nhân dân Hà Nội (Miền Bắc) biểu tình chống: " CỘNG SẢN TRUNG QUỐC LẤN CHIẾM + XÂM LUỢC LÃNH THỔ VIỆT NAM... "http://youtube.com/results?search_query=Sai+gon+bieu+tinh+chong+tru... Nhân dân Sài Gòn (Miền Nam) Biểu tình chống: "CỘNG SẢN TRUNG QUỐC LẤN CHIẾM + XÂM LUỢC LÃNH THỔ VIỆT NAM..."http://youtube.com/watch?v=r-jwlwv8-Ow 80 bản đồ chứng tỏ TS-HS không thuộc TQ
“ Đỏ nhu máu đen nhu than, gian ác thâm độc nhu bọn Đại Hán Bành Truớng Cộng Sản Tàu, (Trung Quốc) ở thế kỷ 20, 21. Nhân dân Việt Nam nên nhớ lấy câu thành ngữ này.
Thâm độc gian ác nham hiễm nhu Cộng Sản Tàu. ( Đồng ám chỉ đám Vua Chúa Tuớng lãnh nguời Tàu-China truớc đây). Ám chỉ đám Tàu Hán Bành Truớng@Mao Cộng Sản Bành Truớng-Chủ Nghia Cộng Sản Bành Truớng.” Khi đối diện làm ăn kinh doanh, thuong luợng, ngoại giao với họ là phải coi chừng, nhìn truớc sau xem xét kỹ. ( Xin lỗi không ám chỉ nguời Việt gốc Tàu chân chính yêu nuớc, ở Việt Nam hay Hải Ngoại. Hoặc nguời Tàu ở Trung Hoa chân chính, tôn trọng chủ quyền và nhân quyền Việt Nam. ( Câu này dành cho đám Đại Hán Tàu bành truớng & Cộng Sản Tàu bành truớng, chia chác với Công Sản Việt Nam).
Hãy nhìn lại chặng đuờng dài của lịch sử quá khứ, giữa Việt Nam -Trung Quốc!? Để đánh giá, phân tích và thừa nhận một cách trung thuc rằng: Đã mấy ngàn năm qua, dân Việt Nam sống bên cạnh nuớc Trung Quốc (Tàu Hán). Dân Việt Nam vẫn không khá nổi...Vẫn!!! Vẫn? Vẫn? Vẫn tụt hậu. Đã đến lúc nguời dân Việt Nam hãy can đảm ngững mặt nhìn lên, để xem các nuớc láng giềng ở Đông Nam Á, nhu Nhật Bản-Nam Hàn-Thái Lan-Singapore-Đai Loan… Đồng Minh Của Mỹ & Đồng Minh với khối; Liên Minh Châu Âu. (Alliance with the European Union)
Hai Phong Vietnam December 09, 2012.
http://youtube.com/watch?v=fpYuc2gs2bk "Đại Họa Mất Nước" vào Trung Cộnghttp://youtube.com/watch?v=9ojZ9y3pwQ8 Việt Nam Tôi Đâu?-Anh Là Ai?-V.Khttp://youtube.com/watch?v=xp6fk2vIzO8 Trả Ta Sông Núi-Nguyệt Ánh-Việt Dhttp://youtube.com/watch?v=ZySwLPcBuxw Hát cho ngày Sài Gòn quật khởihttp://youtube.com/watch?v=eZtz9-f6cKg Một chút quà cho quê huong-K.Lyhttp://youtube.com/watch?v=YUVUOSy03_I Sài Gòn niềm nhớ không tên-K.Lyhttp://youtube.com/watch?v=TbiC359yXV0 T.Tâm Asia Entertainment DVD 71http://youtube.com/watch?v=YcDOSQzBMwY Asia Entertainment DVD 71http://youtube.com/watch?v=TfSWAsatq4s T.T Asia Entertainment DVD 71http://youtube.com/watch?v=AO9Yd852xQI TK Nam Lộc-Nguời di tản buồn-K.Lhttp://youtube.com/watch?v=HU5zHiGIuMs Ngô T. Miên: Em còn nhớ mùa xuân
<><><><><><> 
SEARCHING RENEWABLE ENERGY IN TODAY WORLD, WITH HIGH-TECHNOLOGY ENERGY COMPANIES OF 21 CENTURY.
SPREAD OUT WORDS TO AMERICAN PEOPLE & THE WORLD.

Boone Picken says: "Fool with no plan". U.S Congress has no Energy Independence Plan for America! we hope to make a change for American Energy Independence in future...

TÌM KIẾM NĂNG LUỢNG TÁI TẠO TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY, VỚI CÁC CÔNG TY NĂNG LUỢNG CÔNG NGHỆ CAO CỦA THẾ KỶ 21.
http://domesticfuel.com/2012/11/01/federal-tax-credit-success U.S Goverment support-Production Tax Credit (PTC) for 8.5 million, 18-Wheelers Trucks, run on (Domestic Natural Gas)http://pickensplan.com
http://windturbines.net
http://windenergy.com
http://energy.siemens.com/entry/energy/us/en
http://windenergysystemsllc.com
http://solarenergy.net
http://solarenergy.org
http://solarenergy.com
http://greenenergysolutions.com.au/index.php
http://owec.com
http://ecowavepower.com
http://energy.ca.gov/oceanenergy/index.html
http://usatourist.com/english/index.html
http://travelchannel.co.uk
http://australian.com
http://europeanworldtravel.com
http://imagetours.com
http://affordabletours.com/Europe
http://jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/di_directions/strategicdirect... UK Economic Advisorshttps://pathmotion.com/career-discovery/job/senior-economic-advisor
http://bing.com/search?q=Economics+Education&FORM=R5FD1
http://fte.org Foundation for Teaching Economicshttp://econlinks.com/teaching.php
http://internet4classrooms.com/social_economics.htm
http://aeaweb.org American Economic Associationhttp://rdwolff.info Richard Wolf D. Professor Economichttp://brightscope.com/financial-planning/firm/25650/American-Econo... American Economic PGI

LOUIELAMSON2000 GLOBAL NETWORK LINKS:
http://geovisite.com/en TRACKING INTERNET USERS IP ADDRESS & LOCATIONS ON GLOBAL-THEO DÕI ĐỊA CHỈ IP NGUỜI DÙNG INTERNET TRÊN TOÀN CẦUhttp://timeanddate.com/worldclock WORLD CLOCK TIMES-MỐI GIỜ THẾ GIỚIhttp://upge.wn.com/louielamson2000 WORLDNEWS 7/24http://louielamson2000.blogspot.com ĐỌC CÁC ĐỀ TÀI!!http://twitter.com/louielamson2000
http://vn.linkedin.com
http://facebook.com
http://xanga.com
http://louielamsontran.xanga.com/weblog
http://louielamson2000.blogspot.com/2009/05/to-friends-on-global-in... Soldier And Poet’http://push.pickensplan.com/photo/2187034:Photo:1865651?page=30 ĐỌC CÁC ĐỀ TÀI-TẾT Ở TRONG TÙ 2012!.. http://search.aol.com/aol/search?page=1&v_t=comsearch50ct13&;... AOL

SEARCH BING-GOOD THINGS BRING FOR YOUR LIFE-USE MICROSOFT TRANSLATIONS LANGUAGES-SỬ DỤNG MICROSOFT DỊCH NGÔN NGỮ
http://bing.com -http://education.com -http://microsofttranslator.com - http://msn.com http://microsoft.com/en-us/translator/developers.aspx
http://youtube.com/watch?v=ZImohBzSRDU Steve Jobs & Bill Gates at D5 Conference
Steve Jobs and Bill Gates is two Great Partners (Great Relationship) from the begining, start in 1975-1976. Steve Jobs và Bill Gates là hai đối tác mối quan hệ tuyệt vời từ đầu, khởi đầu năm 1975-1976...
"HP" is name of Hewlett and Packard. Computer Electronics Companies.
http://shopping.hp.com/en_US/home-office/-/products/Laptops/Laptops
http://hp.com Hewlett Packard Computerhttp://apple.com Apple Computerhttp://ibm.com/us/en IBM Computerhttp://gateway.com/worldwide Gateway Worldwide Connectionshttp://us.gateway.com/gw/en/US/content/home
http://hp.com HP is Hewlett-Packard “one of the world's largest computer and electronics companies. Founded in 1939 by William Hewlett and David Packard, HP is best known today for its line of LaserJet and DeskJet printers. However, it produces more than 10,000 different products, ranging from computer systems to specialized electronic devices.” Notes by: webopedia.com http://webopedia.com/TERM/H/HP.html
http://dell.com Who is Michael Dell ?! “Michael Dell Dishwasher Restaurant, Michael Saul Dell, Owner of Dell corporation, who begin his career as a dishwasher and now become one of richest men in the world.” “Michael Dell, the dishwasher Michael Dell, founder and chairman of Dell Computer Corp., was a dishwasher at a Chinese restaurant earning $2.30 an hour.”http://usspost.com/tag/dell-inc/
http://usspost.com/michael-dell-dishwasher-restaurant-72058
Our life today can survive, without Internet Network .!? If no Internet for the News Media, Global Communications Network!? The World what will be like?! Will be like earth no man's live.?!

EACH TIME WE OPEN COMPUTER , LAPTOP, MOBILE PHONE OR IPAD IPHONE!!!
WE SHOULD THINK ABOUT BING OF MICROSOFT WINDOWS 95 AND APPLE MACINTOSH!!! (STEVEN JOBS)

After all, Internet communications has makes benefits for news, media, and educated for billion people around the world, and for schools!!!
Internet Communications also makes benefits for Science, Banking system, Commercial economic, Stock market, Health, Education, Defense...

MICROSOFT WINDOWS AND APPLE MACINTOSH!!?? ( STEVEN JOBS@BILL GATES) HAS CHANGED THE WORLD IN 21 CENTURY. IF WITHOUT MICROSOFT WINDOWS-APPLE MACINTOSH REVOLUTION. NO GOOGLE, YAHOO INTERNET SEARCH TODAY... SEARCH BING.COM OF MICROSOFT NEXT...

MỖI LẦN CHÚNG TÔI MỞ MÁY TÍNH, MÁY TÍNH XÁCH TAY, ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG HOẶC IPAD IPHONE!
CHÚNG TA NÊN SUY NGHI VỀ BING CỦA MICROSOFT WINDOWS 95 VÀ APPLE MACINTOSH!!! ( STEVEN JOBS )

Phải công nhận tất cả, truyền thông Internet đa làm cho lợi ích cho tin tức, truyền thông, và giáo dục cho tỷ nguời trên toàn thế giới, và cho các truờng học!
Truyền thông Internet cung làm cho lợi ích cho khoa học, ngành ngân hàng, thuong mại kinh tế, thị truờng chứng khoán, y tế, giáo dục, Quốc phòng!!!

MICROSOFT WINDOWS VÀ APPLE MACINTOSH!?!? (STEVEN JOBS@BILL GATES) ĐA THAY ĐỔI THẾ GIỚI TRONG THẾ KỶ 21.
NIẾU KHÔNG CÓ MICROSOFT WINDOWS-APPLE MACINTOSH CÁCH MẠNG. KHÔNG CÓ GOOGLE, YAHOO TĚM KIẾM TRĘN MẠNG NGŔY HÔM NAY... TĚM KIẾM BING.COM CỦA MICROSOFT TIẾP THEO!!!

Đọc bài viết "Apple tôi" "những gì là sự khởi đầu của Apple I 36 năm truớc!
Read articles "Apple 1" " What the beginning of Apple I 36 year ago!!!

Sam sung [Samsung] thua kiện Apple
Bồi thuờng 1 tỷ [over 1 billion US dollar] Apple của ai.
Cạnh tranh lành mạnh đuờng dài
Samsung trả giá học bài tiếp theo...

Samsung lost over 1 billion compensation [over 1 billion US dollar] for Apple 's…
This is Healthy Hiking Competition over US Court Battle for Apple !?
http://edition.cnn.com/2012/08/24/tech/mobile/apple-samsung-verdict...http://www.gadgetslane.com/in-excess-of-2-75-billion-demanded-by-ap...http://money.cnn.com/2012/08/30/technology/apple-1-christies/index.... (APPLE I)http://youtube.com/watch?v=9UeuWONWO2E - Facebook is overpriced?-If Facebook start $14 buck a shares. May have a change...
http://youtube.com/watch?v=J1glriB54oE An Evening With Nat King Colehttp://youtube.com/watch?v=i2uYb6bMKyI Maurizio Polini-Mozart Piano
Astonishing Players! Music like this can lead the way for human thinker, make our soul peaceful and relax. Maurizio Pollini nhạc si nguời Ý- Italian choi Piano nổi tiếng.
http://youtube.com/watch?v=4Tr0otuiQuU Beethoven Moonlight Sonata No: 14http://youtube.com/watch?v=vQVeaIHWWck Beethoven Moonlight Sonata No: 14http://youtube.com/watch?v=5-MT5zeY6CU Moonlight Sonata No: 14-Beethoven
Ánh trăng dòng nhạc-Sonata No: 14 bản nhạc nổi tiếng của Beethoven. Âm nhạc nhu thế này có thể dẫn đuờng cho các nhà tu tuởng, làm thay đổi sự suy nghi của con nguời, làm cho linh hồn của chúng ta hòa bình và thu giãn…
http://sovacopiano.com Làm từ thiện xã hội –Tỏ lòng nhân ái chia sẽ cho nguời nghèo khổ, tàn tật kém may mắn. http://thegioituthien.com/directory/tu-thien-o-viet-nam/ha-noi/quy-... Từ thiện xã hội –Những tấm lòng nhân ái chia sẽ cho nguời nghèo khổ, tàn tật kém may mắn…http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95n_th%E1%BA%A5t_nh%C3%A2n_m%E... (Tổn thất nhân mạng trong Chiến tranh Việt Nam). Việt Nam trong cuộc chiến Quốc Gia-Cộng Sản -http://thuongbinh.blogspot.com/2008/06/cau-chuyen-nguoi-thuong-binh... -Số phận nguời lính thuong phế binh VNCH.. http://gocnhinalan.com/bai-cua-khach/chuyen-an-chuyen-hoc-chuyen-no... Các Ông+Bà Nghị Hách, (Quốc Hội Bù Nhìn VN) ăn nhiều nên đọc bài này, để có K.N.

Great speech of Steve Jobs : ''You've got to find what you love,''
http://youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc Steven Jobs Speech 2005http://youtube.com/watch?v=Hd_ptbiPoXM Steve Jobs speech at Stanford Universityhttp://youtube.com/watch?v=ZImohBzSRDU S. Jobs & B. Gates at D5 Conferencehttp://youtube.com/watch?v=f60dheI4ARg Steve Jobs talks about managing peoplehttp://youtube.com/watch?v=OC3qFtgeogE BBC Documentary: Steve Jobs Billion
“Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma -which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. (Steve Jobs).

BING.COM CHUYỂN DỊCH
Bài phát biểu tuyệt vời của Steve Jobs: ''Bạn đa có để tìm thấy những gì bạn yêu thích,''

"Thời gian sống của bạn là giới hạn, do đó bạn không thể lãng phí nó, sống cuộc sống của nguời khác. Không bị mắc kẹt bởi thuyết nào đó, sống với kết quả theo sự suy nghi của nguời khác. Không để cho tiếng ồn của ý kiến của nguời khác, rút ra khỏi tiếng nói nội tâm của riêng bạn. Và quan trọng nhất, bạn có can đảm để làm theo trái tim của bạn và trực giác. Họ bằng cách nào đó, đa biết những gì bạn thực sự muốn trở thành. Tất cả mọi thứ khác là phụ." (Steve Jobs)

BORIS YELTSIN NÓI: “ CỘNG SẢN KHÔNG THỂ THAY ĐỔI MÀ PHẢI DẸP BỎ ! ”

COMMUNIST IS A DEADLY VIRUS LIES WAITING INSIDE HUMAN HEART!!
CỘNG SẢN LÀ LOÀI VI TRÙNG CHẾT NGUỜI NẰM CHỜ TRONG TIM CON NGUỜI!!

Tham Khảo Hiến Chuong 91. Đảng Việt Nam Dân Chủ [Vietnam Democratic Party-VDP]
Reference Chapters 91 of Vietnam Democratic Party (VDP)
"SOẠN THẢO HIẾN CHUONG 91-NHẬN XÉT THỰC TRẠNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY!? CHỦ NGHIA XÃ HỘI MO HỒ…”. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỚI CNXH NỬA VỜI KHÔNG TUỞNG...

HIẾN CHUONG 91-ĐẢNG VIỆT NAM DÂN CHỦ-CHỦ NGHIA PHÁT TRIỂN DÂN TỘC YÊU NUỚC.
DỰA VÀO LÒNG DÂN LÀM SỨC MẠNH CHO CUỘC CÁCH MẠNG!!!
ĐOÀN KẾT ĐẤU TRANH CHO MỘT ĐẤT NUỚC VIỆT NAM, THẬT SỰ CÓ TỰ DO-DÂN CHỦ-NHÂN QUYỀN VÀ ĐỘC LẬP. ĐUA ĐẤT NUỚC PHÁT TRIỂN VỀ GIÁO DỤC, VĂN HÓA, KINH TẾ, KHOA HỌC…
BÌNH ĐẲNG CÁC TÔN GIÁO, LÀ NỀN MÓNG TỐT CHO MỘT XÃ HỘI, TẠO CHO CON NGUỜI SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC, BÁC ÁI VÀ CÔNG BẰNG...

BBC Vietnamese “ Tiếp tục loạt bài về di sản và xử lý di sản của chủ nghia cộng sản, BBC trân trọng giới thiệu khái luợc với quý vị độc giả góc nhìn của nhà nghiên cứu từ Canada, Phó Giáo su Barbara J. Falk, thuộc Trung tâm Nghiên cứu châu Âu, Nga và Á-Âu, Đại học Toronto. ”
http://bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/12/121223_dissidence_in_comm... BBC Vietnamese- “Bất đồng chính kiến và xã hội cộng sản.” Trích vài đoạn trong trong bài duới đây:

“ Trong một hệ thống cộng sản đuợc bó lại với nhau bằng keo dính của hệ tu tuởng, ở một mức độ nào đó, tất cả các công dân đuợc yêu cầu phải "sống trong dối trá" và chấp nhận, cổ súy những gì đuợc yêu cầu, bất kể là niềm tin thực sự hay chỉ để a dua"

'Chính là thể chế'

Nhóm "bất đồng chính kiến" nổi tiếng nhất mà quy mô của nó quá lớn để gọi nó duới cái tên này là ‘Công đoàn Đoàn kết ở Ba Lan.’ Công đoàn tự do, tự quản và độc lập này truởng thành từ một loạt các cuộc đinh công ở một nhà máy đóng tàu trên bờ biển Baltic của Ba Lan hồi tháng 8/1980. Tuy nhiên, Công đoàn Đoàn kết đa không bị roi vào hu không. Cuối những năm 1970, một loạt tờ báo, tạp chí, bản tin độc lập đa đuợc công bố và một truờng đại học ngầm đa đuợc thiết lập thành công (và trở thành mô hình cho những nỗ lực tuong tự ở những noi khác trong khu vực).

(Cuộc gặp lịch sử giữa cố Giáo hoàng Jean Paul II và lãnh đạo Công đoàn Đoàn kết Walesa tại Gdansk 6/1987)

Các tổ chức sinh viên và thậm chí tổ chức của nông dân độc lập đa liên kết tạo thành một phần của Công đoàn Đoàn kết. Tuy nhiên, Công đoàn Đoàn kết cung gặp một số vấn đề nhu bị phân chia, còn có sự do dự, bị ảnh huởng bởi một số chia tách về thế hệ và chính trị, và tinh thần của hoàn toàn dân chủ của nó đối lập với nhu cầu cần có lãnh đạo chiến luợc tập trung. Thời gian hoạt động ngầm kéo dài sau thiết quân luật làm cho các thành viên tham gia bị mệt mỏi, với nhiều lãnh đạo của Công đoàn bị bỏ tù. Tuy nhiên, cuối cùng chính quyền Ba Lan đa không có sự lựa chọn mà phải cu xử với Công đoàn nhu một tổ chức tái hợp pháp hóa trong bối cảnh kinh tế nghiêm trọng của đất nuớc, và cần đến sự chuẩn y và tham gia của nhiều tổ chức để thực hiện những cải cách triệt để. Nhu nhiều chính phủ trong khu vực bị buộc phải đam phán do làn sóng gia tăng của phong trào quần chúng trong năm 1989, chính phủ Ba Lan vẫn nghi rằng họ có thể quản lý đuợc một đối tác cấp duới, nhung các phong trào quần chúng rộng lớn trong xã hội vốn ủng hộ phe đối lập non trẻ đa quyết định tình hình khác đi.
Phạm trù "bất đồng chính kiến" đa và vẫn còn trong vòng tranh luận. Liệu các độc giả và các nhà sản xuất ra các ấn bản “samizdat” cung là bất đồng chính kiến, hay chỉ những nguời đa viết các tài liệu này mới đóng một vai trò tích cực và công khai hon? Liệu tiếp tục sử dụng thuật ngữ "bất đồng chính kiến" có hàm ý một quan hệ ngầm "chúng ta đối nghịch với họ" mà độc tài cộng sản vẫn áp dụng trong các kinh nghiệm của nó vốn là chỗ dung chứa cho những hành vi thích nghi đôi khí tới mức bệnh hoạn, hay nhiều khi là bàng quan cá nhân nhung đuợc ủng hộ công khai, co hội chủ nghia hay hoàn toàn trung thành với chế độ? Havel đa trào phúng về "bất đồng chính kiến" trong bài viết nổi tiếng của ông "Quyền lực của thảo dân” (Power of the powerless) khi ông mô tả nguời bất đồng chính kiến, và mở rộng ra, tới bản thân ông “nhu một phạm trù về công dân phụ bên ngoài thể chế quyền lực." Các nhà bất đồng chính kiến có thể đuợc ca ngợi ở nuớc ngoài và nhận đuợc các bình luận của giới nhà báo, đại sứ và hoạch định chính sách, nhung họ thuờng bị coi là những cây bút và những kẻ bất tuân phục làm phức tạp hóa cuộc sống của những nguời xung quanh. Trong một xã hội cộng sản đuợc bó lại với nhau bằng keo dính của hệ tu tuởng này, ở một mức độ nào đó, tất cả các công dân đuợc yêu cầu phải "sống trong dối trá" và chấp nhận, cổ súy những gì đuợc yêu cầu, bất kể là niềm tin thực sự hay chỉ để a dua. Bằng cách sống dối trá đó, nhu Havel đa nêu, "các cá nhân xác quyết thể chế, hoàn chỉnh thể chế, tạo lập thể chế, và chính là thể chế.

'Rắc rối lớn nhất'

Rắc rối lớn nhất đối với Havel và những nguời khác là việc nhiều đồng nghiệp bất đồng chính kiến của họ vẫn tiếp tục một cuộc sống khác với sự dối trá, bằng cách tự báo cáo bí mật các hoạt động của mình cho cảnh sát chìm hay mật vụ"

Giai đoạn Hậu 1989

Giai đoạn hậu 1989, nhiều nhà bất đồng chính kiến thuờng đuợc coi không hoàn toàn xác đáng là các anh hùng hay về mặt lịch sử, là các nhà quán quân trong một câu chuyện kể vi đại, trong đó cho rằng sự sụp đổ của chủ nghia cộng sản là không thể tránh khỏi. Những nguời ăn mừng chiến thắng hậu chiến tranh lạnh cho rằng, mặc dù là thiểu số, những cá nhân tự hy sinh đứng lên, nói ra sự thật truớc cuờng quyền, đa đóng góp một phần đáng khen ngợi và cần thiết trong thay đổi chế độ. Thực tế, tất nhiên phῩc tạp, lẫn lộn và khó tiên đoán hon thế. Không có thời điểm nào mà bất kỳ các nhà bất đồng chính kiến hay những phong trào của họ cho thấy dân chủ hóa và tự do hóa trên quy mô lớn là có thể, hoặc rằng một kết thúc hòa bình cho cộng sản có thể xảy ra chỉ thông qua thuong luợng.
Thật vậy, nhiều nguời đa bị những nguời biểu tình trẻ tuổi hay những thành viên cấp tiến cao độ chỉ trích rằng vào những thời điểm quan trọng trong năm 1989, họ đa không đi đủ xa hoặc không có hành động đủ nhanh. Nhung thế hệ cu của những nguời bất đồng chính kiến, dày dạn kinh nghiệm trong lịch sử quốc gia vốn từng trải qua nhiều chu kỳ sóng gió và đan áp, đa tỏ ra thận trọng hon. Ngày 04/6/1989 là ngày cuộc bầu cử tự do đầu tiên giành chiến thắng áp đảo trong vùng của Công đoàn Đoàn kết, nhung nó cung là khởi đầu của cuộc đan áp của Bắc Kinh ở Quảng truờng Thiên An Môn. Và trong khi nhiều nỗ lực kiên trì đam phán đa thu đuợc những kết quả quan trọng và lâu dài, nhu các cuộc đam phán ở Hội nghị Bàn tròn ở Hungary và Ba Lan, không phải tất cả các nhà lãnh đạo cộng sản đều sẵn sàng đồng ý một cách hòa bình để đi tới thùng rác của lịch sử. Nicolai Ceauşescu của Romania là một truờng hợp điển hình. (Nhà cựu độc tài Nicolais Ceaucescu nắm quyền ở Romania từ 3/1974 đến 12/1989)

'Vai trò lịch sử'

Nhiều nhà bất đồng chính kiến thuờng đuợc lãng mạn hóa nhu các hình mẫu lý tuởng và cô đon về lòng can đảm chính trị trên một đại duong mênh mông của sự cúi đầu tuân thủ"

BBC Vietnamese link: Barbara J. Falk --Phó Giáo su Đại học Toronto Cập nhật: 14:55 GMT-chủ nhật, 23 tháng 12, 2012
http://bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/12/121223_dissidence_in_comm...
http://youtube.com/watch?v=X_tBndleuVU December 28, 2012. Vietnam Communist trial 3 blogger in Saigon.
Việt Nam-Chính Quyền Cộng Sản Hà Nội: " Khủng bố, trấn áp xung quanh phiên xử 3 Blogger CLB Nhà Báo Tự Do "
http://rfa.org/vietnamese/in_depth/appel-cr-trial-3blog-12282012062...http://chuacuuthenews.wordpress.com/2012/12/28/truoc-gio-xu-dieu-ca... Việt Nam-Chính Quyền CS Hà Nội: "Khủng bố, trấn áp xung quanh phiên xử 3 Blogger CLB Nhà Báo Tự Do". December 28, 2012

“DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ? Bài viết của nhà văn Hoàng Lại Giang đăng trên QuanLamBao ”
http://quanlambao.blogspot.com/2013/01/thu-cua-nha-van-hoang-lai-gi... Bài viết với tầm nhìn sâu xa và lòng tâm đắc của tác giả, thật sự quan tâm tới hiện trạng đất nuớc Việt Nam ngày nay. Nhân dân Việt Nam ngày nay lựa chọn giải pháp nào !?

Việt Nam ngày nay lựa chọn gì !? Nhân dân Việt Nam ngày nay lựa chọn giải pháp nào !?

Hoà bình là sự cần thiết cho một quốc gia, để xây dựng phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, công nghệ khoa học và văn hóa… Nhung quốc gia đó phải có một nền hiến pháp thật sự dân chủ. Chính phủ, quốc hội, tòa án và hệ thống luật pháp của quốc gia, phải do chính nguời dân lựa chọn bầu lên, làm đại diện cho họ để giám sát. Dù đó là hội luật su, đảng phái, hội đoàn, công đoàn hay là hội doanh nghiệp {DN}… Tôn trọng nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí, phản biện xã hội, và luật trung cầu dân ý, phải đuợc luật pháp, tòa án, nguời thi hành công vụ của chính phủ, tuyệt đối bảo vệ họ, tôn trong đúng theo hiến pháp. Tu do ngôn luận, tự do báo chí, phản biện xã hội, trung cầu dân ý trong sự cạnh tranh minh bạch lành mạnh, là để bài trừ cái xᾥu, tội ác, chế độ độc tài tham nhung, bất công, phản dân chủ hại dân… Những mục đích trên, là để đem lại lợi ích cho xã hội, cho cộng đồng, cho nguời dân mà họ đuợc quyền. Có ghi rõ trong (Hiến Chuong Quốc Tế Nhân Quyền 1948.) « Tuyên Ngôn về quyền của dân tộc bản địa » “ Dân tộc bản địa”

Vấn đề hòa bình đa nêu lên, vài ý so luợc ở trên. Vậy thì : Chiến tranh là sự cần thiết phải có cho một quốc gia, nhu Việt Nam trong tuong lai!? Nếu có, khi nào sự cần thiết phải bắt đầu !?

Một cuộc cách mạng đoi tự do, nhân quyền dân chủ, hay một cuộc chiến tranh giải phóng cho nguời dân, thoát khỏi sự cai trị của một chế độ độc tài tàn ác, tham nhung bất công, phản dân chủ phản nhân quyền..., nó xứng đáng không ngoài mục đích phải thay đổi mới, để kiến tạo một sự hòa bình, phát triển lâu dài. Sự hòa bình đem lại cho quốc gia một nền hiến pháp, thật sự có dân chủ và nhân quyền, tự do, độc lập. ( Dù hình thức nào, bất bạo động hay bạo động phải đổ máu!!! Còn phải tùy thuộc!!! Đẳng cấp của con nguời khác loài vât, là biết suy nghi về thiện ác, tội lỗi, sự dày xé luong tâm, cung nhu niềm tin, uớc mo, sự sống, sự bất di dịch của quy luật sinh và tử. (Chết vinh còn hon sống nhục), lựa chọn sự hy sinh lúc cần thiết, để cái chết có giá trị đem lại sự sống cho nguời khác. Chết là một quy luật không ai tránh khỏi. Niếu con nguời phải sống trong một chế độ nhà tù, đầy rẫy sự dối trá, bất công, tàn ác khủng bố bao trùm!!! Gọi là tù ngoài xã hội, tù trong tâm hồn! Sự sống đó có giá phải trả. Chết là một quy luật không ai tránh khỏi.
Vậy thì khởi sự một cuộc cách mạng để đoi có nhân quyền, tự do, dân chủ... Dù bất bạo động, hay bạo động chiến tranh, cung không ngoài mục đích, để tìm kiếm một giải pháp cho sự hòa bình lâu dài…

Nhìn lại lịch sử "Chiến tranh hòa bình" trên thế giới trong thế kỷ 20, 21 và hiện tại. Riêng Việt Nam nguời dân đa nếm đủ mùi vị của chiến tranh. Sau ngày 30-4-1975, Miền Nam là một cái nhà tù, cả nuớc Việt Nam là cái trại cải tạo. Việt Nam ngày nay thực tế ra sao !? Hòa bình hay chiến tranh, giải pháp nào cần thiết !?
Thiết nghi với những nhân vật nhu Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Lenin, Stalin, Mao, Ho Chi Minh, Pot Pot ( Khmer Rouge) Cộng Sản North Korean, Cu Ba, Moammar Gadhafi's…Những nguời này không thể tin họ nói chuyện hòa bình. Chế độ Cộng Sản độc tài,họ không bao giờ thật sự đối thoại, nói chuyện hòa hợp hòa giải, hòa bình đối với kẻ yếu hon họ.

Đất nuớc Việt Nam ngày nay, trong trạng thái gọi hòa bình!!! Nguời dân oan đang bị cai trị bởi một chế độ Cộng Sản độc tài độc đảng, tham nhung bất công, vi phạm nhân quyền, phản dân chủ !!! Đất nuớc Việt Nam đang tụt hậu về nhiều mặt. Nền kinh tế đất của nuớc nằm trong tay vài trùm {Trọc Phú}, nhóm cấu kết với vài nhóm lợi ích Mafia đỏ đở đầu. Về mặt văn hóa, giáo dục, khoa học, y tế…, cung bị các nhóm đó đầu co chế tài, kiếm soát. Lợi ích của các nhóm quan chức Tuớng lãnh trong phe Công An, phe Quân Đội, phải chăng cung đang bị các nhóm này cúng quả, trao qua tay đồng chí X!!! Hố sâu cách biệt giữa giàu nghèo gia tăng trong xã hội.
Dân oan bị chính quyền (Công An) cuỡng chiếm cuớp đất ruộng vuờn, bị đan áp trù dập, theo luật rừng xã hội đen mỗi ngày gia tăng. Nguời nông dân nghèo, công nhân lao động [nô lệ] rẻ tiền, họ là thành phần chịu thiệt thòi nhất, họ bị các nhà chủ thầu ngoại quốc vắt kiết hệ sức lao động, cả về thể lần tâm hồn. Những nguời công nhân làm dày da, may mặc, nhiều nhành nghề khác nhu ở Trà Vinh, Long An, ngoại ô Sài Gòn, khu công nghiệp Biên Hòa, Bình Duong, Khu Công Nghiệp TP Vinh, Hải Duong, Hải Phòng… Công nhân lao động trẻ Việt Nam làm việc cho các công ty Trung Quốc, Đai Loan, Đại Hàn…Nghe qua lời tâm sự của nguời công nhân kể chuyện: "chúng em là những đan gà công nghiệp, nhốt làm việc trong lồng mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 8-9 giờ đem, luong mỗi tháng chua tới 2 triệu VND ($100 dollar). Họ làm việc bảy ngày mỗi tuần, với đồng luong mỗi tháng rẻ mạt…
Đa số họ là những giới trẻ, nam nữ sinh sau 1975-1980-1990… Trong chế độ Cộng sản Việt Nam ngày nay, tầng lớp công nhân lao động, dân oan, nông dân, họ và gia đinh họ là thành phần chịu nhiều sự thiệt thòi…

Những năm tháng gần đậy, giới kinh doanh tu nhân {DNVN} Việt Nam bị phá sản, sập nghiệp thua lỗ nhiều, lý do nhu thế nào vào đọc trang QUAN LÀM BÁO, DÂN LÀM BÁO, DÂN LẦM THAN, DÂN LÊN TIẾNG, BOXITVN, HOLAM.VNWEBLOGS, CẦU NHẬT TÂN, BIỂN ĐÔNG, BÁO LỀ TRÁI…
Giới Doanh Nghiệp Tu Nhân Việt Nam, họ tao ra rất nhiều công ăn việc làm cho nhiều thành phần trong xã hội, có những nguời tạo dựng lên co nghiệp từ hai bàn tay trắng, rồi bị cuớp mất trở thành trắng tay chỉ qua đem!!! Có nhiều lý do đua đến, nhung không ít các Doanh Nghiệp bị các đám Trọc Phú, Mafia đỏ, đen, chèn ép, đầu co, cuớp giật thanh toán...

Vấn đề hệ thống ngân hàng quốc doanh (NHNN), chính quyền quản lý yếu kém, thiếu minh bach, nay chuyển sang cổ phần hóa, bị các Trọc Phú, các nhóm lợi ích thừa co “ Đục nuớc béo cò” xâu xé nhau tranh dành quyền lợi… Chính những đám này, nhóm này đa cày xé nát nền kinh tế Việt Nam trong gần 7 năm qua… Nạn tham nhung, lừa đảo, rửa tiền, Việt Nam đồng lạm pháp, tiền lãi suất gia tăng, vật giá gia tăng, nợ xấu gia tăng theo tiền bôi tron dự án, bay vào túi các quan quyền tham nhung Việt Nam. Tham nhung có hệ thống từ Làng Xã, Huyện, Tỉnh lên đến Trung Uong… Dịch vụ buôn bán nhà đất, thổi phồng nhu bong bỏng, nhà đất ở Hà Nội Việt Nam đắt nhất hành tinh…Bởi vậy ở Việt Nam ngày nay mới có đại họa cuớp đất, cuớp ruộng vuờn của nhân dân, dân oan là nghề làm giàu nhu trúng số độc đắc…
Cuớp đất của dân thì phải là chính quyền, những quan chức có quyền và tiền…
Với khẩu hiệu “Ăn nhiều không ăn ít-Cán bộ đảng viên quan quyền sống để mà ăn, ăn nhiều sống lâu để làm quản giáo nhân dân… Sống để ăn chứ không phải ăn để sống…Tiếp vào đoạn này, cần viết sửa lại…

Khoảng 6 tháng truớc, trên trang web của BBC Vietnamese, có đăng một bài viết của nhà lý luân gia Marxist, Ông Lữ Phuong với chủ đề : Ai xây "Chủ nghia tu bản man rợ" ở VN? ( Thiết nghi phải chi ai xây chủ nghia tu bản văn minh nhu ở Mỹ, thì quá tốt cho nguời dân Việt Nam)

Ngày nay Đảng Cộng Sản Viêt Nam vẫn hô hào khẩu hiệu, theo Chủ nghia Marx Lenin + Tu tuởng HCM, tiến lên XHCN!? Phát triển kinh tế thị truờng theo đuờng lối XHCN! Đọc qua cái tên gọi thấy mo hồ, rồi hỏi mấy ông cựu chiến binh dân Hải Phòng, từng là cán bộ đảng viên, từng làm thuyền truởng lái tàu không số năm xua… Ông bạn tôi chỉ có lắc đầu cung không hiểu. Ông nói: “Tôi cung chỉ là một nạn nhân, bạn bè cùng thế hệ tuổi của tôi là những đan lừa, chúng tôi là công cụ làm bia đỡ đạn cho Đảng Cộng Sản Viêt Nam xâm chiếm Miền Nam, bắn giết gây đau thuong tan nát cho nhiều gia đinh nguời anh em cùng dòng máu Việt Nam. Ông bạn tôi nói trong ngẹn ngào đau khổ, "tôi chở vợ tôi đi chùa cầu Phật, còn tôi chỉ đứng ngoài nhìn vào, tôi nghi vì bàn tay tôi đa có dính máu, máu của nguời anh em bên kia trận chiến, đa cho tôi đuợc sống ngày hôm nay, tuy nhiên trong thân thể tôi vẫn nhiều viết thuong đau nhức, đau ở trên đầu, đau ở cổ, lung, cột sống, chân tay. Nhung thua ông, cái đau nhiều nhất vẫn là ở hai con mắt của tôi ... Nhung tôi không có tội, kẻ có tội là ông Hồ, ông Duẩn và Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tôi cung chỉ là một nạn nhân". Hỏi về vấn đề Biển đông, Hoàng Sa-Truờng Sa, những kinh nghiệm của ông từng là một vị thuyền truởng lái tàu, chở hàng đi xuyên biển đông Á Châu, gần 20 năm sau ngày chiến tranh kết thúc. Ông chỉ lắc đầu không trả lời…
http://dackien.wordpress.com/2013/02/25/vai-loi-voi-tbt-dcs-vn-nguy...
Liệu Công An Hà Nội có tìm cách trù dập, bắt Nguyễn Đắc Kiên vào trại tâm thần ?
http://quanlambao.blogspot.com/2013/02/bao-nhieu-nguoi-viet-ve-dan-...
Bao nhiêu nguời Viết về dân chủ bị vào trại tâm thần? ( Ông Hồng Quang-Nguyen Duc D bị nhốt 777 ngày đem trong xà lim nhà tù Cộng Sản Hà Nội. Cộng thêm thời gian ông bị giam giữ sống và chứng kiến trong 2 trại tâm thần ở Hà Nội (B14-Cầu Biêu)

Ông Hồng Quang (Nguyễn Đức D) năm nay đa hon 80 tuổi ở Hà Nội. Ông nghiên cứu và giải mã về trống đồng, lịch vạn niên (Truờng xuân), ông học chữ Tàu, hiểu biết chữ nôm. Ông đa có một thời gian, từng dịch giải những tài liệu riêng cho Tuớng Võ Nguyên Giáp...Ông Hồng Quang theo Việt Minh Cộng Sản từ năm 17 tuối...Tiếp

Vấn đề chiến tranh và hòa bình, giải pháp lựa chọn của mỗi nguời dân, mỗi nguời lính chua hẳn giống nhau... Nếu xảy ra chiến tranh ở Việt Nam trong-tuong lai! Tôi tin chắc một điều: Nguời dân trên toàn cõi Việt Nam, không còn tin những gì của Đảng CSVN tuyên truyền nữa. Họ có thể nghe vào tai rồi bỏ ra. Họ sẽ không chứa chấp, giúp đỡ ủng hộ các thành phần Cán bộ, Công An, Quân đội nhu truớc đây trong cuộc Chiến Tranh Vietnam 1945-1954-1975... Đó là thực tế không thể thay đổi...

Nhớ câu nói của một vị Tuớng Mỹ:"Chiến tranh sẽ tạo ra những anh hùng hào kiệt-Patton-Mỹ ".Nhung theo tôi: Chiến tranh sẽ tạo ra nhiều tên đồ tể-sát nhân, đem đến những thảm hoạ cho nhân loại. Dẫn chứng Hitller của Đức. Staline của Nga. Mao của Trung Cộng “Mao's Bloody Revolution” Hô Chí Minh của Việt Nam…
Chế độ diệt chủng Pol Pot-Khmer Đỏ của xứ Chùa Tháp-Campuchia... Vậy thì giải pháp chiến tranh là cần thiết, để ngăn chặn sự diệt chung và để kiến tạo sự hòa bình.

Việt Nam hiện tại ở trong trạng thái gọi hòa bình. Sự hòa bình trong giả tạo, hòa bình trong trong ung thu và nhiều loại bệnh tật, nhà tù có nhiều, Công An quản giáo rải khắp noi, ðể theo dõi canh chừng, từng nguời dân và gieo rắc sự sợ hãi…Nhiều nguời nói rằng, đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ lèo lái con thuyền của đảng, đi theo giống Bắc Triều Tiên, Cu Ba. Nhu ông Tổng Bí Thu Trọng đa rao giảng phải tiến nhanh lên XHCN…

Nhung Ông Lữ Phuong, nhà lý luận gia Marxist cho rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay không hề “liên quan” gì tới Chủ nghia Marx, mà chỉ đang “lợi dụng” chủ thuyết này trong việc xây dựng một thứ "chủ nghia tu bản man rợ, rừng rú." Nghe qua cuộc trả lời cuộc phỏng vấn của phóng viên đai BBC. Ông Lữ Phuong đa phân tích rõ, nêu lên cái cốt lõi nguồn gốc tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế.., nạn tham nhung bất công bóc lột nguời dân, ở Việt Nam ngày nay…

Trong năm nay, qua những lần gặp gỡ nguời dân, chính Ông Chủ Tịch Nuớc Truong Tân Sang, đa phải thừa nhận qua câu nói, “ Một con sâu đa nguy hiểm rồi, một bầy sâu, là chết cái nuớc này”.
Bảy [7] năm truớc, sau chuyến về thăm Viêt Nam lần đầu tiên, trở về Mỹ tôi có viết bài tho: “Đan sâu của Đảng”. Phải chăng nó cung trùng hợp với ý nghi của Ông Sang ngày nay? “Một con sâu, một bầy sâu?”
Phải chăng đất nuớc và nhân dân Việt Nam ngày, nay đang cai trị bởi “một bầy sâu”. Ông Truong Tấn Sang đa phát biểu…

Vậy thì cuộc chiến tranh chống lại “một bầy sâu”, để kiến tạo hòa bình, nó thật nan giải và phức tạp, cho 90 triệu dân Việt Nam… From Hai Phong December 28, 2012

Di Sản Cụ Hồ-Trồng Cây Trồng Nguời: Lăng Hồ lăng Vua

Cố Đô Huế có Lăng Vua
Chôn sâu dấu kín vẫn thua Lăng Hồ.{ Lăng Hồ Chí Minh }.
Lăng Hồ chiếm đất Thủ Đô,
Tốn tiền canh giữ tốn tiền thuế dân.
Thuế dân đóng trả nợ nần
Dân cần truờng học tự do nhân quyền
Lăng Hồ đe ém tổ tiên
Phản văn hóa phản cổ truyền Việt Nam…

Hon 60 năm qua chế độ Công An trị của đảng Công sản Việt Nam, tìm mọi thủ đoạn muu kế để gieo rắc sự sợ hãi vào từng con nguời. Họ áp đặt một hệ thống tuyên truyền khủng khiếp, họ thần thánh hóa nhân vật ông Hồ Chí Minh!? Đạo đức của ông Hồ Chí Minh nhu một ông Thánh, không có vợ con. Họ tuyên truyền tẩy não, nhồi sọ vào đầu từng đứa trẻ từ khi còn học mẫu giáo, thắt cổ bằng khăn quàng đỏ... Tâm hồn của tuổi ấu tho, đẹp nhất là sự vô tu và niềm mo uớc…Sự nhồi nhét ép buộc, tẩy não và nhồi sọ vào đầu trẻ tho, những gì quá tải, sẽ ảnh huởng… Từ một một thiếu niên lên thanh niên, bắt học tập vào đoàn, vào đảng. Suốt ngày đem bị nhồi sọ, học thờ Marx, Lenin, Hồ Chí Minh, đa làm cho con nguời đó biến dạng, từ lối suy nghi…Gần đây dân chúng ở Hồng Kong, họ phản đối đạo luật nhồi sọ này do đảng Cộng Sản Trung Quốc áp đặt vào sách giáo khoa. Gần nửa triệu nguời dân Hồng Kong đa xuống đuờng biểu tình để phản đối đạo luật này.

Ở Việt Nam, có nền văn hóa truyền thống tốt đẹp lâu đời của nguời dân, đa bị Đảng Cộng Sản phân hóa, hủy giệt hầu nhu toàn bô gần 60 năm qua. Chứng minh cụ thể cho vấn đề trên đó là: Cải cách ruộng đất ở Miền Bắc từ 1953 ở Thái Nguyên, đến 1954-1956…
Ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, đa phát động chiến dich tuyền truyền, xúi dục toàn dân đấu tố triệt hạ lẫn nhau, dân nghèo đấu tố nguời giàu có ruộng đất, co sở buôn bán… Nhung mà cái tàn nhẫn nhất là, chúng xúi dục con cháu đấu tố cha mẹ, ông bà. Chúng xúi dục anh chị em đấu tố nhau, vợ đấu tố chồng, xóm giềng làng xóm đấu tố nhau, gây ra thành kẻ thù.
Chúng đập phá chiếm đoạt đền thờ, văn miếu, chùa chiền, di tích văn hóa, nhà thờ, ném tuợng Phập, tuợng Chúa, tuợng thần thánh xuống hồ, ao. Những noi thờ phuợng của dân, nhu đinh làng làm chổ đấu tố xứ bắn nguời, sau lấy làm kho hợp tác xã [HTX], đua trâu bò đến…
Ông Truờng Chinh còn lôi cả cha đẻ ra, để xỉ nhục đấu tố…

Năm 1954-1955, có gần một triệu nguời bỏ Miền Bắc chay vào Nam Tỵ Nạn. Đây là di sản mà ông Hồ, và đảng Cộng Sản Việt Nam để lại sau ngày thực dân Pháp rút khỏi Miền Bắc. Di sản đó tính đến nay đa gần 60 năm.
Những thế hệ sinh ra sau 4-1975, sau chiến tranh, dù ở họ Miền Bắc, Miền Trung, Miền Tây Nam Bộ. Họ không trực tiếp liên quan đến chiến tranh, chứng kiến những sự đau thuong mất mát, của bên thua cuộc. Mặc dù có thể những bậc cha mẹ họ, ông bà chú bác, anh chi của họ là nguời trong cuộc. Dù sao đi nữa thì những Di Sản, Hậu Quả của ông Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam để lại, có ảnh huởng về nhân quả, họa báo hành đến nhiều đời con cháu, chắt của họ. Những gì đa và đang xảy ra trên đất nuớc Việt Nam ngày nay!!! Nó là một sự chứng minh có sức thuyết phục rõ ràng.

Riêng ở Miền Nam sau ngày chiến tranh kết thúc (Sau ngày Cộng Sản chiếm Miền Nam). Đến nay đa hon 37 năm trôi qua. Dân Miền Nam đa sống và trải nghiệm mùi vị Cộng Sản. Những gì ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản đa thuc hành, cai tri dân Miền Bắc. Đuợc Lê Duân, Lê Đức Thọ cùng đám Cộng Sản Miền Nam, rập khuôn lại, họ đua và áp dụng cho dân chúng Miền Nam sau 4-1975-1985, đến ngày nay.

Lịch sử là bài học của quá khứ để tham khảo, nhận xét, theo khách quan cho trung thuc... Ở Việt Nam ngày nay, di sản của ông Hồ Chí Minh đang đuợc đảng Cộng Sản Việt Nam lập khuôn, áp đặt lại những gì họ đa cai trị mị dân trong gần 60 năm qua. Cai tri duới một chế độ Công An trị, bằng nhà tù, đan áp, bằng độc tài sắt máu, tham nhung bất công. Di sản của ông Hồ Chí Minh để lại ngày nay. Một chế độ đang vi phạm nghiêm trong về luật nhân quyền, phản dân chủ. Độc tài đi đôi với tham nhung có hệ thống, đang ngăn cản mọi ngả đuờng đi lên, của nguời dân Việt Nam .

Xã hội Việt Nam ngày đang bị xuống cấp, tụt hậu về nhiều mặt. Nền Văn hóa, Giáo dục, Y tế , Nông nghiệp, môi truờng ô nhiễm xuống cấp và băng hoại, nạn vô cảm và gian dối trong đủ điều… Đó là di sản cụ Hồ, di sản của Đảng Cộng Sản Việt Nam để lại, 60 muoi năm qua.

Học tập đạo đức Hồ Chí Minh theo châm ngôn “Trồng cậy-Trồng nguời”
Trồng cây ai cũng biết trồng
Trồng nguời Đảng dạy lấy chồng Đai Loan.
Khổ thân con cháu Bác Hồ
Xuất khẩu lao động Nam Hàn nó chê…

Di sản cụ Hồ!!! Hậu quả để lại cho một đất nuớc Việt Nam ngày nay là:
Làm thuê ( xuất khẩu lao động-nô lệ ) rải khắp toàn cầu
Kiếm tiền nuôi Đảng làm giàu Mafia…
http://thongtinberlin.de/tailieu/suthatvehochiminh.htm Phim tài liệu: Sự Thật Về Hồ Chí Minh-DVD
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/12/khung-bo-tran-ap-xung-quanh... Việt Nam-Chính Quyền: "Khủng bố, trấn áp xung quanh phiên xử 3 Blogger CLB Nhà Báo Tự Do ". Dec 28, 2012  http://youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=n8O2bBgtv5Y Chị Duong Thị Tân tuờng thuật việc bị công an hành hung.http://youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NM6m7zZSqmQ www.ducme.tv Việt Nam Tuần Qua-Hoàng Vi :Sự Bách Hại -29.12.2012 .

Vietnam: Attack on human rights lawyer Mr Le Quoc Quan
http://vietnamhumanrightsdefenders.wordpress.com/2012/08/24/vietnam... (Việt Nam: hành hung luật su nhân quyền Lê Quốc Quân) Việt Nam-chính quyền Cộng Sản Hà Noi : " Khủng bố, trấn áp xung quanh phiên xử 3 Blogger CLB Nhà Báo Tự Do " ( December 28, 2012 )

Tổng Hợp Tuyên Ngôn # 10 Mục Tiêu Của Hiến Chuong 91.
Mục Tiêu Của Đảng Việt Nam Dân Chủ.
Mời tham dự vào Thành Viên Hiến Chuong 91-Đảng Việt Nam Dân Chủ.
Đảng Việt Nam Dân Chủ, mong muốn sự hợp tác tham gia giúp đỡ của nhiều thành phần khác nhau trong xã hội Việt Nam ngày nay. Thành viên của Đảng Việt Nam Dân Chủ... Mục tiệu của Đảng Việt Nam Dân Chủ. Ý Nguyện và mong muốn. Đảng Việt Nam Dân Chủ đi song-song với Hiến Chuong 91. Giới thiệu tổng hợp về những co bản, và mục tiêu của Đảng Việt Nam Dân Chủ.

ĐỌC TÌM HIỂU BA (3) HIẾN CHUONG-TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_Qu%E1%BB%91c_t%E1... TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948) THE CHARTER-A DECLARATION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS (1948)http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/czechoslovakia/cs_appnd.html English version- Manifesto Charter 77http://to-quoc01.blogspot.com/2011/05/tuyen-ngon-hien-chuong-77.html
MANIFESTO OF CHARTER 77 CZECHOSLOVAKIA (Václav Havel Architects and Founding Members)
Tuyên Ngôn-Hiến chuong 77 của Tiệp Khắc (Václav Havel là kiến trúc su và các thành viên sáng lập)
http://louielamson2000.blogspot.com/2012/08/tham-khao-hien-chuong-9... THAM KHẢO BA (3) HIẾN CHUONG-SOẠN THẢO HIẾN CHUONG 91... REFER AND DRAFTING THE CHARTER 91...

LOUIELAMSON2000 GLOBAL WEBS LINKS:
http://weather.com 2012 HURRICANE SEASON IN ATLANTIC OCEANhttp://weather.com/weather/hurricanecentral/tracker HURRICANE TRACKERhttp://cyclocane.com Interactive Hurricane/Typhoon Tracking Map-Global Weather Tracking Maphttp://nhc.noaa.gov Tracking Hurricane in Atlantic Ocean, Tropical-Cyclone in Pacific Ocean-Bản đồ theo dõi thời tiết toàn cầu: Theo dõi các con bão Đại Tây Duong, bão và gió xoáy Thái Bình Duong...http://takepart.com/article/2012/11/16/look-why-so-many-kids-us-are... "U.S Kids Dropping Out"http://www.nasa.gov/mission_pages/hurricanes/main
http://hurricane.terrapin.com
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww
http://tsunami.geo.ed.ac.uk/local-bin/quakes/mapscript/home.pl
http://redcross.org/about-us/careers
http://wipo.int/portal
http://educationnation.com
http://takepart.com
http://spacex.com
http://nasa.gov
http://space.com
http://spacedaily.com
http://hubblesite.org
http://educationusa.state.gov
http://university-list.net/rank.htm
http://studentsfirst.org
http://pen-international.org
http://pen.org
http://ups.com
http://skype.com
http://voith.com
http://awea.org
http://iea.org
http://nyse.com
http://marketwatch.com
http://nasdaq.net
http://dowjones.com
http://bloomberg.com
http://guardian.co.uk
http://telegraph.co.uk
http://reuters.com
http://rt.com
http://dw.de
http://msn.com
http://aol.com
http://ask.com
http://npr.org
http://atimes.com
http://ibtimes.co.uk
www.afp.com/en/news
http://bbc.com/news
http://france24.com/en
http://boeing.com
http://bombardier.com
http://airbus.com/en
http://msnbc.com
http://cnbc.com
http://pbs.org
http://abcnews.com
http://www.jobcorps.gov/home.aspx
http://forgivestudentloandebt.com
http://antiwar.com
http://washingtonpost.com
http://nytimes.com
http://latimes.com
http://press.org
http://economist.com
http://theage.com.au
http://theaustralian.com.au
http://spiegel.de/international
http://romereports.com
http://newsweek.com
http://politico.com
http://theepochtimes.com
http://www3.nhk.or.jp/daily/english
http://financialstability.gov
https://www.cia.gov Central Intelligence Agency (CIA)http://dia.mil/ Defense Intelligence Agency (DIA)http://wikileaks.org Wikileaks watch (CIA & DIA)https://wefightcensorship.org Cybercensorship Worldwidehttp://ifex.org The global network-The dangerous threat for Freedom Expressionhttp://amnesty.org/en/news/viet-nam-acquit-songwriters-who-face-20-... Amnesty International-Vietnam Communist Regime, Jails Two Dissident Songwriters for Up to 10 Years http://myantiwar.org/view/243388.html VN Jails Two Songwriters-Human Rights Violationshttp://www.ibtimes.co.uk/articles/399745/20121030/vietnam-songwrite... Vietnam Human Rights !?
VIETNAM COMMUNIST IN VIOLATION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW. CỘNG SẢN VIỆT NAM VI PHẠM LUẬT NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ…( VIETNAM COMMUNIST HUMAN RIGHTS VIOLATIONS)
CAO ỦY NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC, VÀ CÁC NUỚC DÂN CHỦ TRÊN THẾ GIỚI. CẦN LÊN TIẾNG PHẢN ĐỐI, HÀNH ĐỘNG ĐAN AP NÀY CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM. YÊU CẦU CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM THẢ NHỮNG NGUỜI TÙ NHÂN-BẤT ĐỒNG CHỨNG NHU BLOGGERS, SONGWRITERS…
http://bbc.co.uk/news/world-asia-20133840 “Vietnam jails two dissident songwriters”http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444433504577649361464... HANOI REGIME CAMPAIGN ATTACKING & CRACKDOWN WEBS, BLOGGERS...http://ibtimes.co.uk/articles/385003/20120917/vietnam-bloggers-arre... " Vietnam Dissident Bloggers Warn: We Fight on despite 20-year Jail Threat "
CHÍNH QUYỀN HÀ NỘI MỞ CHIẾN DỊCH TẤN CÔNG VÀ ĐAN ÁP CÁC TRANG WEBS, BLOGGERS…
http://bing.com/search?q=vuot+tuong+lua&qs=n&form=QBRE Vượt tường lửa http://hoilatraloi.blogspot.com/2010/03/cach-vuot-tuong-lua.html Vượt tường lửahttp://ultrasurf.us/business Vượt tường lửa cài UltraSurf 12.03 vào laptop-PChttp://indcatholicnews.com/news.php?viewStory=20803 HANOI REGIME-ARMED FORCES THREATS "CRACKDOWN ON CATHOLIC CHURCH"

“ Mùa thu tháng tám qua rồi
Dân Oan đau khổ đứng ngồi không yên
Sống trong chế độ xích xiềng
Độc Tài Tham Nhung Quan Quyền Hại Dân.
Việt Nam Cộng Sản Vô Thần
Mồng hai [2-9] dân cần đứng lên.
Mùa thu tháng tám không quên
Việt Nam Cộng Sản tuyên truyền mị dân…"
Mùa Thu Tháng Tám…

Luật Rừng Đảng Cuớp Lừa Dân-Bù nhìn Quốc Hội đứng chân trong ngoài. Việt Nam Cộng Sản Độc Tài + Bất công tham nhung đuờng dài hại dân. Mafia đỏ chia phần Đan sâu của đảng phải giệt ngay. Dở trò bầu bán đám này. Dân nghe dân biết đảng này mị dân…Đảng xua gian ác vô thần, Đảng nay tham nhung cuớp phần com dân. Hải Phòng Tiên Lãng Văn Giang…(Ecopark) Luật Rừng Cộng Sản Dân Oan Biết Rồi. Luật Rừng Cuớp Đất Dân Oan
http://youtube.com/watch?v=Yu9cick1p6k
Nông Dân Oan Văn Giang-Ecopark Bi Chính Quyền Công An+Quân Đội Cuỡng Chế Cuớp Đất…
http://youtube.com/watch?v=gX19RBEiZyc Nông dân Văn Giang bị mất đât khóchttp://youtube.com/watch?v=KIOxhwNIrEw Nông dân Văn Giang-Ecoparkhttp://youtube.com/watch?v=85gT0xsCgaM Cuỡng chế đất nhà tại TP Hà Tinh 1http://youtube.com/watch?v=mKAYB3Ur-B8 Cuỡng chế đất nhà tại Hà Tinh 2
Trạng Trình Sấm Ký (Giang Nam nổi trận mạt thù) “Luật rừng đảng cuớp lừa dân”.
Chính Quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam cuớp đất của dân oan-dân nghèo. Còn gì cuớp nữa của dân..?!
http://bing.com/search?q=dan+oan+van+giang&qs=n&form=QBLH&a... Dân Oan Văn Giang-Ecoparkhttp://youtube.com/watch?v=k4Br05Xaoo4 Cướp Đất Dân Oan Văn Giang-Ecoparkhttp://youtube.com/watch?v=Yu9cick1p6k CQ Cướp Đất Dân Văn Giang-Ecoparkhttp://bing.com/search?q=dan+oan+con+dau+da+nang&qs=n&form= Dân Oan Cồn Dầuhttp://bing.com/search?q=dan+oan+doan+van+vuong-tien+lang+hai+phong... Vụ Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam cưỡng chiềm, cướp đất vườn đầm cá Đoàn Văn Vương…

The Vietnamese Communist in Violation of International Human Rights Law-Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam vi Phạm Luật Nhân Quyền Quốc Tế…
http://youtube.com/watch?v=Y8kl0my59l4
http://fathernguyenvanly.blogspot.com Freedom Dissident Catholic Priest Nguyen V Lyhttp://vietnamhumanrightsdefenders.wordpress.com/2012/08/24/vietnam... ...http://freelequocquan.blogspot.com Vietnam: Attack on human rights lawyer.LQ.Quanhttp://chhv.wordpress.com Đoi CSVN trả tự do CHHV-Free Activist Dissident Cu Huy Ha Vuhttp://vi.wordpress.com/tag/cu-huy-ha-vu Freedom for Activist Dissident Cu Huy Ha Vuhttp://dcctvnnet.wordpress.com/2010/11/13/hrw-release-legal-activis... Đoi CS Trả Tự Do CHHVhttp://bing.com/search?q=cu+huy+ha+vu+blog&qs=AS&form=QBLH&;... Dissident Cu Huy Ha Vuhttp://caulacbonhabaotudo.wordpress.com Đoi CSVN Trả Tự Do-Free Blogger Nguyen Van Haihttp://taphongtan.wordpress.com Đoi CSVN Trả Tự Do-Free Blogger Ta Phong Tanhttp://hrw.org/news/2011/09/14/vietnamese-writers-honored-commitmen... VN Human Rights?https://hrw.org/languages?lang=vi Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam vi phạm nhân quyền gia tăng !?http://bing.com/search?q=ta+phong+tan+su+that+cong+ly&qs=AS&;... CSVN Vi Phạm Nhân Quyềnhttp://bing.com/search?q=C%E1%BB%99ng+s%E1%BA%A3n+vi%E1%BB%87t+nam+...
Cộng Sản Việt Nam Vi Phạm Luật Nhân Quyền Quốc Tế-Vietnam Communist Violations Of International Human Rights Law. Persecution and Imprisonment of many Activist Dissidents...
http://saigon4saigon.blogspot.com “Always Love Saigon ” Sài Gòn Mua Nắng Hai Mùa …http://appladdin.com/ultrasurf Vuợt tuờng lửa, vào trang website này. Download–tải phần mềm UltraSurf 12 .03 cài vào máy tính-Laptop. Phần mềm vuợt tuờng lửa của UltraSurf 12.03, sẽ giúp bạn vào xem đuợc những trang web bị chặn ở Việt Nam, oan toàn và bảo mật. Chúc bạn may mắn.

Watched Fireworks Celebrations New Year's 2013. From Sydney-London-New York-Paris-Dubai... ( Pháo hoa chúc mừng năm mới 2013. Từ Sydney-London-New-York-Paris-Dubai…)
http://www.youtube.com/watch?v=VNU9jYGpnjw 2012 Sydney New Year's Evehttp://youtube.com/watch?v=OrpbdLd-4wg New York Fireworks NewYear 2013http://youtube.com/watch?v=jx9jcUtQjQ4 Fireworks from Dubai-New Year 2013http://www.youtube.com/watch?v=Ihz8ycpXnIo NewYork Fireworks N.Year 2013http://youtube.com/watch?v=1O4_1HuHx7w New Year Fireworks 2013 photoshttp://youtube.com/watch?v=ZIQKFNlTJQY Paris Fireworks New Year 2013http://youtube.com/watch?v=cOIgw8k6ijw Fireworks from Paris New Year 2013http://youtube.com/watch?v=7Rm-2_I5ogg Fireworks Sydney,London,NewYorkhttp://youtube.com/watch?v=59wc52whtUE Sydney Harbor Fireworks NY 2013http://youtube.com/watch?v=4e8vfRTsFU4 London Fireworks-New Year 2013http://timeanddate.com/worldclock World clock times-Mối giờ TP trên Thế giới
http://huynhngocchenh.blogspot.com <> http://boxitvn.blogspot.com
ĐÃ CÓ 8000 NGƯỜI KÝ TÊN VÀO TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO. Cập nhật ngày 3-3-2013. CHỪNG NÀO CÓ 120.000-12.200.000 NGƯỜI KÝ TÊN VÀO TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO CHO NGƯỜI DÂN VIỆT NAM?
DANH SÁCH NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 23) (BoxitVN). Đã có trên 8000 người ký tên. Đợt này có 548 chữ ký.
(Kiến nghị về sửa đổi hiến pháp 1992 !? Coi chừng cái bẫy trá hình của ĐCSVN dựng lên để mị dân!?) Danh sách trên 9000 người ký tên kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp 1992 (Xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp-Đòi Đảng Cộng Sản Việt Nam phải chấm dứt vi phạm nhân quyền, đàn áp khủng bố, bắt tù đày những nhà bất đồng chứng kiến tại Việt Nam. Vi phạm và đàn áp tự do ngôn luận, Tự do tôn giáo.).
http://hdgmvietnam.org/thu-cua-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-nhan-dinh... Hội Đồng Giám Mục Việt Nam lên tiếng về sửa đổi Hiến Pháp 1992
Bộ Luật Hình sự Điều 88 là công cụ của Đảng Cộng Sản Việt Nam, dùng để ngăn cản đường phát triển văn hóa tri thức, phản dân chủ. Bộ luật hình sự 88 và điều 4 hiến pháp, vi phạm Hiến Chuong Quốc Tế Nhân Quyền (1948). Đồng thời nó là vũ khí của ĐCSVN, dùng Công An Trị độc quyền sinh sát đàn áp, trù ém tiêu diệt giới trí thức, và nhiều thành phần tinh hoa khác trong xã hội Việt Nam ngày nay.
http://bbc.co.uk/vietnamese
http://viet.rfi.fr
http://dackien.wordpress.com http://gocnhinalan.com
http://nuvuongcongly.net
http://voanews.com/vietnamese
http://rfa.org/vietnamese
http://ttngbt.blogspot.com
http://nhucaytrevn.blogspot.com
http://saigonbao.info
http://saigonbao.com
http://tinhue.com
http://dcvonline.net
http://danluan.org
http://danchimviet.info
http://bacaytruc.com
http://quenhacarolina.com
http://baocalitoday.com
http://x-cafevn.org
http://sbtn.net
http://vietbao.com
http://nguoi-viet.com
http://vietinfo.eu
http://nguoilotgach.blogspot.com
http://huynhngocchenh.blogspot.com
http://quechoa.vn
http://biendong.net
http://boxitvn.blogspot.com
http://niemtin.free.fr
http://letrai.net
http://holam.vnweblogs.com
http://caunhattan.wordpress.com
http://quanlambao.blogspot.com
http://danlambaovn.blogspot.com
http://danlamthan.wordpress.com
http://danlentieng.wordpress.com
http://vietnamlambao.blogspot.com
http://anhbasamvn.wordpress.com
http://newosin.wordpress.com
http://tapchithegioimoi.com
http://changevietnam.wordpress.com
http://champaka.info
http://khmerkrom.org
http://nguoicham.com
http://mhro.org
http://bpsos.org
http://conggiaovietnam.net
http://hdgmvietnam.org
http://vietcatholic.net
http://chuacuuthe.com
http://giaophanvinh.net
http://tgphanoi.org
http://tgpsaigon.net
http://lamhong.org
http://giaoxuthaiha.org
http://hdgmvietnam.org
http://tonggiaophanhanoi.org
http://gphaiphong.org
http://giaophandanang.org
http://giaophannhatrang.org
http://giaophanvinhlong.net
http://gpbanmethuot.vn
http://giaophankontum.com
http://gpkontum.wordpress.com
http://tonggiaophanhue.net
http://phatviet.com
http://hoahao.org
http://giaohatbotda.net
http://caotraonhanban.org
http://nguyenthaihocfoundation.org
http://freedomforvietnam.wordpress.com
http://tiengnoidanchu.wordpress.com/tag/hoang-xuan-phu ''Hai tử huyệt của chế độ-Hiến pháp 1946 không đề cập đến đất đai.'' GS Hoàng Xuân Phúhttp://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com Việt Nam tham nhũng anh hùng-Đạo đức xuống cấp bần cùng hóa dân..."Đàn sâu của đảng"http://bbc.co.uk/vietnamese/culture_social/2013/01/130109_sex_worke... Di sản văn hóa đạo đức, học tập theo gương(trồng cây trồng người) của Hồ Chí Minh & Đảng Cộng Sản Việt Nam, để lại cho nhiều thế hệ tương lai!?
Các cháu ngoan cổ khăn quoàng đỏ, học bác Hồ trong đỏ ngoài xanh... Học sinh sinh Việt Nam ngày nay học về hai bác điều gì !? Sống học tập theo gương Bác Mao!? Sống học tập theo gương Bác Hồ!?
Mời các cháu đọc cuốn sách viết về Bác Mao của tác giả Pierre Lunel: “Mao Trạch Đông và hàng ngàn thê thiếp (P.1-2-3)
http://oanhblog.wordpress.com/2012/10/02/mao-trach-dong-va-hang-nga... http://blog.yahoo.com/_6R4OZRSUPCPER2SGCIK2WRMF7A/articles/1021696 Mao Trạch Đông và hàng ngàn thê thiếp ( P.1-2-3) http://chuyenthuongngayohuyen.blogspot.com/2012/09/tinh-duc-doi-tra... Mao Trạch Đông và hàng ngàn thê thiếp http://quanlambao.blogspot.com/2013/01/mao-trach-ong-va-hang-ngan-t... Mao Trạch Đông và hàng ngàn thê thiếp (P.1-2-3) Tác giả: Pierre Lunelhttp://thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=17039 "Tình dục, dối trá và chính trị" của Pierre Lunel
Chuyện đời về tình yêu tình dục, đời tu của con nguời. Dù họ làm Vua, Chúa, Lãnh Tụ, Độc tài… Thì họ cung xuất phát sinh ra làm con nguời truớc. Gọi là loài nguời, chứ không phải loài động vật. Nói về đời riêng tu, chuyện tình cảm, tình dục của mỗi nguời thì:
Đời tu tình cảm mỗi nguời
Tình yêu tình dục cung là thuờng thôi.
Những ai chung thủy vợ chồng
Con cháu đuợc huởng phúc hồng tuong lai.
Đời tu những kẻ độc tài
Gây nhiều tội ác học bài đắng cay...

Bác Mao !? Bác Hồ !?
Bác Mao nhiều vợ rõ ràng
Bác Hồ không vợ cháu con hàng đan.
Bác Mao thê thiếp hàng ngàn
Bác Hồ trinh tiết vô vàn kính yêu.
Cháu ngoan gặp bác biết nhiều
Bác Hồ không vợ là đều đáng nghi !? ”
Có vợ con tội tình gì !?
Có con có vợ mới là đan ông. (Nguời đan ông sống độc thân, có quan hệ tình cảm với những nguời phụ nữ độc thân khác, cung là chuyện bình thuờng. Đó là vi phạm đạo đức!?) (Hồ Thập Chuong!?)
http://thongtinberlin.de/tailieu/suthatvehochiminh.htm Phim tài liệu: Sự Thật Về Hồ Chí Minh-DVDhttp://vietnamhumanrightsdefenders.wordpress.com Vietnam: Attack on human rights lawyer L.Q.Qhttp://khoinguontrithucvn.wordpress.com/2012/12/09/viet-cho-nguoi-a Viết cho người anh em bị bắt-Dân Sài Gòn biểu tình chống CSTQ lấn chiếm-xâm lược lãnh thổ Việt Nam ngày 09/12/2012http://luongtamconggiaovietnam.blogspot.com/2012/10/uc-hy-nguyen-va Cố GM Nguyễn Văn Thuận (Thập đại bệnh)http://gocnhinalan.com/bai-cua-khach/nht-bn-mt-tri-mc-nhng-trang-sc Giáo dục ở Nhật Bản
Viêt Nam biển bạc rừng vàng, Câu thơ lục bát rõ ràng thấy chưa !? Việt Nam biển bạc rừng vàng, Câu thơ Lục bát phũ phàng dối dân. Việt Nam biển bạc rừng vàng, Câu thơ lục bát đảng lừa dối dân...
http://sunflowermission.org Sunflower Mission-Build New Schools in Vietnam

“Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm (Nguyễn Văn Thiệu!?)

CHỤP MU, VU KHỐNG, ĐÀN ÁP, KHỦNG BỐ, BỊA ĐẶT DỰNG LÊN CHUYỆN KHÔNG THÀNH CÓ. ĐỂ ÉP BUỘC NẠN NHÂN KHAI NHẬN TỘI, RỒI GHÉP TỘI XÉT XỬ THEO LUẬT RỪNG CỘNG SẢN.. ĐÓ LÀ NHỮNG SỞ TRUỜNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, (CÔNG AN & CHÍNH QUYỀN) HỌ ÁP DỤNG TỪ ĐỊA PHƯƠNG, LÊN ĐẾN TRUNG ƯƠNG. ĐỂ GÂY ÁP LỰC, VÀ GIEO RẮC TÂM LÝ SỢ HÃI CHO NGƯỜI DÂN…
NHỮNG AI TỪNG LÀ NẠN NHÂN, TÙ NHÂN CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM, NHỮNG AI TỪNG LÀ NHÂN CHỨNG SỐNG DƯỚI CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM, ĐỘC TÀI BẤT CÔNG GIAN ÁC VÔ THẦN. VỀ SỰ THẬT QUÁ KHỨ CỦA LỊCH SỬ, NHỮNG GÌ ĐA XẢY RA SAU NGÀY ĐẢNG CSVN CUỚP-NẮM GIỮ CHÍNH QUYỀN. CAI TRỊ DÂN TỪ 1945-1954-1975-2000 ĐẾN NGÀY NAY...

NHỮNG NGƯỜI TÙ CHÍNH TRỊ VÌ LƯƠNG TÂM, HÃY TỈNH TÁO SUY NGHĨ CẨN THẬN, ĐỂ ĐỐI PHÓ LẠI TRƯỚC NHỮNG HÀNH ĐỘNG BẤT LƯƠNG ĐÓ CỦA CÔNG AN CỘNG SẢN VIỆT. HÃY VẠCH TRẦN NHỮNG HÀNH VÀ ĐỘNG TỘI ÁC SAI TRÁI ĐÓ, CHO THẾ GIỚI BIẾT. HÃY ĐẤU TRANH ĐỜI HỎI LUẬT PHÁP CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM, PHẢI THỰC THI ĐÚNG THEO CÔNG ƯỚC  QUỐC TẾ  NHÂN QUYỀN, MÀ ĐCSVN ĐÃ KÝ KẾT. “Chính Quyền CSVN gia tăng đàn áp, bắt tù đày những nhà bất đồng chứng kiến trong nước.

NHỮNG AI TỪNG LÀ NẠN NHÂN, TÙ NHÂN CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM, NHỮNG AI TỪNG LÀ NHÂN CHỨNG SỐNG DƯỚI CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM, ĐỘC TÀI BẤT CÔNG THAM NHŨNG… HÃY SUY NGHĨ NHÌN LẠI VỀ SỰ THẬT QUÁ KHỨ CỦA LỊCH SỬ, NHỮNG GÌ ĐA XẢY RA SAU NGÀY ĐẢNG CSVN CUỚP-NẮM GIỮ CHÍNH QUYỀN. CAI TRỊ DÂN TỪ 1945-1954-1975-2000 ĐẾN NGÀY NAY...
http://ttngbt.blogspot.com Dân chủ-Nhân Quyền-Tự Dohttp://viet.rfi.fr/viet-nam/20121105-chinh-quyen-gia-tang-dan-ap-nh NT-Hoàng Hunghttp://xuandienhannom.blogspot.com/2012/11/144-nhan-si-tri-thuc-gui 144 nhà TTVNhttp://diendanctm.blogspot.com/ Thỉnh nguyện thư trí thức VN gởi ông Truong T.Sanghttp://nguoilotgach.blogspot.com/2012/11/nong-thu-khan-cua-144-nhan T.nguyện thư http://queme.net/eng/thichquangdo.php Dissidents Thich Q. Do-VN Buddhist Monkhttp://bing.com/search?q=thich+quang+do&qs=AS&form=QBLH& Thích Quảng Độhttp://nguyenchithien.webs.com Nguyễn Chí Thiện & Tập Thơ: Hoa Địa Ngục " The Flowers of Hell "
THE UN HUMAN RIGHTS COUNCIL HAS THE RIGHT TO OPPOSE THE MEASURE, OF Hanoi REGIME [COMMUNIST OF VIETNAM ], TO TAKE ACTIONS, STOP ALL CASE IMMEDIATELY HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OF COMMUNIST IN VIETNAM, REPRESSION AND RELIGIOUS PERSECUTION OF DISSIDENTS IN VIETNAM TO WITNESS...
http://voatiengviet.com/audio/audio/222783.html Việt Nam vi phạm nhân quyềnhttp://change.org/petitions/u-n-secretary-general-and-world-leaders...
“ THỈNH NGUYỆN THU PHẢN ĐỐI CS VIỆT NAM GIA NHẬP HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC ”
http://youtube.com/watch?v=KWTAIdnwzSk (Human Rights Violations in Vietnam)http://youtube.com/watch?v=rNkhvFlnYcc Vietnam Human Rights Violationshttp://vietnamhumanrightscommitte.wordpress.com Vietnam Human Rights Violationshttp://khoi8406vn.blogspot.com Tự Do Nhân Quyền-VN Human Rights Violationshttp://vnhrnet.org Tự-Do Nhân Quyền cho Vieunam-VN Human Rights Violationshttp://hrw.org/asia/vietnam Freedom Human Rights for VN-CSVN vi phạm nhân quyềnhttp://vietnamhumanrights.net Cộng Sản Việt Nam vi phạm Nhân Quyềnhttp://youtube.com/watch?v=-HdqqjyYYUE Bùi Tín nói về sự thật Hồ Chí Minhhttp://youtube.com/watch?v=HrNsg-Tq8h4 CỰU ĐẠI TÁ CỘNG SẢN BÙI TÍN-DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN. ÔNG BÙI TÍN. CỰU ĐẠI TÁ CỘNG SẢN VIỆT NAM, NÓI VỀ MAO TRẠCH ĐÔNG CÓ LIÊN QUAN TỚI ÔNG HỒ CHÍ MINH, VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. TỪ 1945-1954 -1970 CỦA ĐẢNG CƯÓP LỪA DÂN...http://youtube.com/watch?v=bxqCX63TDKs P1-Ông Bùi Tín nói về Hồ Chí Minhhttp://youtube.com/watch?v=g4XDp-Fx0mA P2-Ông Bùi Tín nói về Hồ Chí Minhhttp://youtube.com/watch?v=bHcOIGR3Pps P3-Ông Bùi Tín nói về Hồ Chí Minhhttp://youtube.com/watch?v=3fyURdVyQvc P4-Ông Bùi Tín nói về Hồ Chí Minh .http://youtube.com/watch?v=N6o5ruzEWEw Film tài liệu sự that về Hồ Chí Minhhttp://voatiengviet.com/section/bui-tin-blog-page/2708.html Bùi Tín nói về Hồ CMhttp://vinaquehuongtoi.blogspot.com/2012/01/chan-dung-ho-chi-minh.html HCM?
CRIMES OF COMMUNISN AND BLOODY WAR AGAINST HUMANITY-TỘI ÁC CỦA CHỦ NGHIA CỘNG SẢN, GÂY CHIẾN TRANH ĐẪM MÁU ĐỐI NHÂN LOẠI! TỘI ÁC CỦA CSVN THẢM SÁT NGUỜI DÂN HUẾ 1968..
http://youtube.com/watch?v=m5vhQu_l2Mk TỘI ÁC CỦA ĐCSVN & HCM TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT! 1954-1956 MIỀN BẮC... MIỀN NAM SAU 4-1975...
Xem Phỏng Vấn Nhà văn Nhã Ca tác phẩm: Giải khăn sô cho Huế 1969
http://youtube.com/watch?v=BhU4gb2vI84 Giải khăn sô cho Huế P1-(1969)http://youtube.com/watch?v=BhU4gb2vI84 Giải khăn sô cho Huế P2-(Nhã Ca).http://youtube.com/watch?v=EQeR3UCSOUY Tet 1968-Hue Massacre 1968?http://youtube.com/watch?v=kYpaTVrE4Uk Ai đã thảm sát đồng bào Huế 1968?http://youtube.com/watch?v=UnekEInRINQ Tội ác của Cộng Sản Việt Namhttp://youtube.com/watch?v=7UMZrkgMG0I Tội ác Công Sản Vietnam-Huế 1968http://youtube.com/watch?v=DWFkArRMfSw Sự thật về Hồ Chí Minh !?http://youtube.com/watch?v=fpYuc2gs2bk  Xem DVD " Đại Họa Mất Nước "
Hải Chiến Trường Sa 19-01-1974-Trận hải chiến giữa HQVNCH với Trung Cộng…
http://youtube.com/results?search_query=H%E1%BA%A3i+Chi%E1%BA%BFn+H... Hải Chiến Trường Sa ngày 19-01-1974.http://youtube.com/watch?v=Os_39fe09RQ Hải Chiến Trường Sa Phần 1http://youtube.com/watch?v=LDyKotB3tgw Hải Chiến Trường Sa Phần 2http://youtube.com/watch?v=PifK5WsyDKM Hải Chiến Trường Sa Phần 3http://youtube.com/watch?v=ir1u1ClJtk0 Hải Chiến Trường Sa Phần 4http://youtube.com/watch?v=LDyKotB3tgw Hải Chiến Trường Sa 1974 P2http://youtube.com/watch?v=ay9yqc4GbYM Hải Chiến Hoàng Sa 19-01-1974http://youtube.com/watch?v=vLQcfxaIbns Hải Chiến Trường Sa 19-01-1974http://youtube.com/watch?v=munnVp7dUoU TQ chiếm Trường Sa 1988 .http://youtube.com/watch?v=ECbhcqdIN5g Chiến Tranh Việt-Trung 1979http://youtube.com/watch?v=7gaNCdSu62k China Vietnam War 1979 French Ar.http://youtube.com/watch?v=PpzZS4q8Br4 Sự Kiện Hoàng Sa-Trường Sahttp://youtube.com/watch?v=HNqRhOSEzRQ TQ CSVN-Hải Chiến TS 1988http://youtube.com/watch?v=-PYHpBhjqgk T.Quốc có thể chiếm Hà Nội trong...http://youtube.com/watch?v=eEBkpsCwsDY Chiến tranh Việt Trung năm 1979http://youtube.com/watch?v=xEL257wQg2g Trung Quốc chuẩn bị trừng trị VN.http://youtube.com/watch?v=f6Glm2n-R5E Ngu dân Việt Nam lạy hải quân TQhttp://truehochiminh.com Tài liệu sự thật về HCM làm tay sai Quốc Tế Cộng Sảnhttp://vietlist.us/SUB_VietHistory/VNHistory_11.shtml Sự thật lịch sử Việt Namhttp://boxitvn.net Thảm họa bùn đỏ-Bauxite is disaster for Vietnamese people...
Bô xít (beaxite) tàn phá Tây Nguyên-Tổ tiên người Thượng (Dân tôc Bản địa) sẽ nguyền rủa ai !?
Quê Hương nguời Thượng [Hmong & Dân tộc Bản địa] điêu tàn,
Núi rừng sông suối bản làng tan hoang.
Tây Nguyên Bauxite Tàu (China Communist) sang
Núi rừng đào bán kiếm vàng kiếm nhôm.
Nạn nhân bùn đỏ [Bô xít] ai ôm?
Tổ Tiên người Thượng [Dân tộc Bản địa] ngàn năm hận thù.
Tây Nguyên Bô Xít [Bauxite] thế nào?
Việt-Tàu Cộng Sản cài vào khắp nơi.
Quê Hương người Thượng tơi bời
Tổ tiên văn hóa muôn đời giệt vong… 12-2011
http://youtube.com/watch?v=LzvSxMCWNbI CSVN tàn phá Tây Nguyên..Thảm họa bùn đỏ tại Tây Nguyên! Exploitation of bauxite is disaster for Vietnamese people in Central Highland...http://youtube.com/watch?v=AsU7s1avp8A Tổ Tiên Người Thượng Điêu Tàn. CSVN đang khai phá Bauxite Tây Nguyên…http://youtube.com/watch?v=pmoj9ORNR54 Cộng Sản VN bán đất khai thác bauxite cho Tàu Cộng, tàn phá Tây Nguyên. Exploitation of bauxite is disaster for Vietnamese people in Central Highland...http://youtube.com/watch?v=BdL6uF3VZTU Quê hương người Thượng điêu tàn. Vì khai thác bauxite ở Tây Nguyên, thảm họa bauxite tiếp theo!? Will bauxite disaster in Vietnam next !?http://youtube.com/watch?v=BdL6uF3VZTU Công nhân TQ ở mỏ bôxit Tân Rai (LĐ) http://ft.com/intl/cms/s/2/a651f90c-8b5d-11e0-8c09-00144feab49a.html VINASHIN@VINALINES & VIETNAM COMMUNIST BANKING SYSTEM SINKS-NỢ CHÌM !?http://transparency.org/cpi2012/results Communist Vietnam's corruption record, rapid growth in the last ten (10) year ? ! Vietnam corruption ranked 123/176.http://bbc.co.uk/vietnamese/business/2013/01/130110_vietnam_economi...
Việt Nam “Thiếu tự do kinh tế” xếp hạng cung gần cuối bảng, 140/177. (BBC Vietnamese)
http://bbc.co.uk/vietnamese/business/2013/01/130110_vietnam_economi...
Ông Thanh dọa “ hốt liền, không nói nhiều” BBC Vietnamese “Thanh ra Hà Nội chia bài !?”
http://bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/01/130110_nguyen_ba_thanh_... Nguyễn Bá Thanh, trong vai chính đạo diễn phim: “ Bố Già & Tứ Quỷ Gian Hùng Việt Nam” Nguyễn Bá Thanh dọa chống tham nhung phải “ hốt liền, không nói nhiều” không để nguội, hốt liền nhốt dzô mô!!! Nguyễn Bá Thanh nói Ngân Hàng-Đóng tàu Việt Nam Vinashin “vừa ăn vừa phá”. Ăn nhiều béo quá, phá chuồng chui ra, ôm vàng đô-la (dollars) chuyển qua Thụy Si, hô hào chống Mỹ, Tứ quỷ gian hùng. http://youtube.com/watch?v=0nRhO9A4A6I Nguyễn Bá Thanh phát biểu? “Hốt liền”

Thanh ra Hà Nội: “ Hốt liền” chia bài ?

Vỉa hè Hà Nội xì xào
Thanh ra Hà Nội Dung vào Hà Tiên ?
Hai anh chia bến chung thuyền
Đô La (dollars) nhiều tỷ cầm quyền mị dân ?

Mấy ngày đai báo ồn ào
Thanh ra Hà Nội Dung vào Trà Vinh ?
Trầm Bê Tê Giác trong Dinh
Hai sừng bị mất âm binh ém thầy.
http://www.bing.com/images/search?q=Tr%e1%ba%a7m+B%c3%aa+m%e1%ba%a5t+2+s%e1%bb%abng+t%c3%aa+gi%c3%a1c&FORM=HDRSC2 Trầm Bê mất sừng Tê giác http://bing.com/images/search?q=Tr%E1%BA%A7m+B%C3%AA+m%E1%BA%A5t+2+... Dinh nhà Trầm Bê mất 2 sùng tê giác
Dũng vào đem Tướng giải vây
Công An Quân Đội tụi bay sẵn sang !?
Trầm Bê thâu tóm Ngân Hàng
http://buivanphu.wordpress.com/2012/04/11/gi%e1%ba%a5c-m%c6%a1-m%e1... Trầm Bê Kinh Doanh ở Mỹ : “ Trầm Bê mua khu thương mại Vallco ở Cupertino, cạnh San Jose, với giá 64 triệu đôla trả tiền mặt.” BBC
Sa Com Băng (SacomBank) phải vội vàng bàn giao.
Liên hoan chờ đón Dũng vào
Thanh ra Hà Nội hô hào “ hốt liền”
Tham nhũng hệ thống giây chuyền
Xương sống của đảng tuyên truyền lừa ai !?
Dũng Thanh ai chủ sòng bài !?
Thanh ra Hà Nội chia bài đỏ đen…

Đà Nẵng sắp xây phố Tàu !?
Bình Dương- Hà Nội treo cờ sáu (6) sao. (Phố Tàu Bình Dương. Cảng Vũng Áng, Kỳ Anh-Hà Tinh)
Hải Phòng dân chúng xôn xao
Chìm xuồng cái vụ đầm ao năm rồi (Công An Quân Đội trinh sát, triển khai kế hoạch đánh chiếm đầm ông Đoàn Văn Vương. Đại Ca Công An Hải Phòng nói chuyện, vụ Đoàn Văn Vương-Tiên Lãng HP. Ngày 5 tháng 1-2012, giống như truyện chiến dịch "Mùa Xuân Đại Thắng" 1975 của Văn Tiến Dũng)
Thanh ra Hà Nội biết rồi
Phòng chống tham nhũng hay ngồi canh đê!?
Có đi rồi sẽ có về
Thanh ra Hà Nội chủ đề nay mai…

Đà Nẵng bán đất làm giàu
Nghe tin dân nói Phố Tàu sắp xây !?
Thanh ra Hà Nội đợt nầy
Theo sau sư phụ đẩy cày đầu năm !?
Đà Nẵng bán đất làm ăn
Làm giàu bán đất gia tăng mỗi ngày
Quán bars khách sạn mở dày
Phật to Chùa lớn ăn mày tránh xa.
Sòng bài lớn của China.
(Biển Đà Nẵng gọi China beach. Một sòng bài lớn của Trung Quốc, nằm kế bên khu biệt thự sang trong của Nguyễn Bá Thanh). Bàn cờ Thanh-Dũng: Độc chiêu trong ba ván cờ!? Khẩu chiến chống tham nhũng của Bá Thanh-Ba Dũng ở Việt Nam!?
Nguyển Bá Thanh có phải dùng một lúc hai chiêu để khống chế Ba Dũng, như Trương Phi (Tam Quốc Chí) trận chiến trên cầu Trường Bản. Triệu Tử Long phá vây cứu A Đẩu, trong trận Đại chiến Xích Bích (Tam Quốc)!? Hay Thanh-Dũng cũng chỉ đóng tuồng? Kéo màn xong ngồi cùng nhau ăn nhậu lẫu dê!?
"Tam anh Lú Bá Tư"!? Phải tìm đến Gia Cát Luợng (Khổng Minh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_C%C3%A1t_L%C6%B0%E1%BB%A3ng). Phải chi Bá Thanh leo lên núi quan sát, gài bẫy giăng luới, lặng lẽ rình nhử mồi rồi mới hốt. "hốt liền" chém gió, hốt kiểu này hoi sớm. Tào Man thuộc loại gian hùng thủ đoạn đầy mình, xuất thân từ xứ bưng biền rừng núi, bán bến bán nguời, dùng nhiều bùa ngãi là tay không phải vừa...
http://quanlambao.blogspot.com/2013/01/lu-ba-tu-tam-anh-chien-lu-boTrận Đồ 3http://quanlambao.blogspot.com/2013/01/tran-chien-ba-ba-dan-lanh-la Bàn cờ Thanh-Dũng <> http://quanlambao.blogspot.com/2013/01/ong-ba-thanh-cu-loi-ca-lu-li Khẩu chiến Thanh-Dũng  http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_B%E1%.Trận Trường Bảnhttp://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_X%C3%ADch_B%C3%ADch Trận Chiến Xích Bích "TQC"
Cồn Dầu cướp đất dân oan tù đày...
Quán Bar nhộn nhịp đêm ngày
Tiệm sách Thu viện trưng bày ở đâu !?
Sông Hằng có mấy cái cầu !?
Nhà trường giáo dục đảng thầu ra sao !?...

Thanh ra Hà Nội đợt này
Giúp cho sư phụ đi cày đầu năm !?
Trồng dâu không phải nuôi tằm
Nuôi đàn sâu đảng ăn nằm ngày đêm.
Thanh đi Đa Nẵng dân êm !?
Cồn Dầu, Hòa Khánh, biển đêm Sơn Trà !?
Hoàng Sa địa khu Tam Sa. “Tam Sa là thành phố mới nhất của Trung Quốc-Chính quyền Trung Quốc trước đó đã tuyên bố thành lập hội đồng thành phố Tam Sa đặt trụ sở trên đảo Vinh Hưng mà Việt Nam gọi là đảo Phú Lâm” trích từ VOAtiengviet
Trung Quốc Cộng Sản chiến lược thâu tóm xâm chiếm Biển Đông (Hoàng Sa-Trường Sa), qua nhiều giai đoạn trong nửa thế kỷ. Trung Cộng chiến lược bành trướng, lấn chiếm Hoàng Sa-Trường Sa, và Biển Đông của Việt Nam…
http://miscellaneous-land.over-blog.net/article-trung-qu-c-dung-v-l... Video ghi lại cảnh Hoàng Sa bị TQ đánh chiếm. "Trung Quốc đã quyết định chiếm 80% vùng biển này"http://toquoc.vn/Sites/vi-vn/details/7/ho-so-quoc-te/110763/trung-q TQ chiếm Biển Đônghttp://www.tinbiendong.com/nd5/detail/kho-tu-lieu-ho-so-bien-dong/t Trung Quốc bành trướng lấn chiếm biển Đông, Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam.http://danchuvietnam.wordpress.com/2009/09/30/hinh-%e1%ba%a3nh-quan... Hình ảnh quân đội TQ chiếm đóng Hoàng Sa của VN. "Trung Quốc đa quyết định chiếm 80% vùng biển này" http://nghiencuubiendong.vn/gallery-bn-hinh-nh?func=detail&id=78 Đề tài nghiên cứu biển đông...http://bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/01/130112_china_disputed_m TQ thâu tóm Biển đông
Quảng Nam, Quảng Ngãi dân choa biết rồi.
Thanh ra Hà Nội tìm mồi !? (đứng hay ngồi !?)
Phòng chống tham nhũng bên nồi lẫu dê !?
Có đi rồi cũng có về
Thanh ra Hà Nội chủ đề nay mai !?
Posted from Hai Phong Vietnam Jan 11, 2013

Nền kinh tế Việt Nam, ( Vietnam’s Economy ) thị trường chứng khoán (Stock Market) và hệ thống nhà Băng ( Banking System) ở Việt Nam ngày nay bị thâu tóm, thao túng, điều hành và kiểm soát do mấy đám TRỌC PHÚ cỡ như Trầm Bê ?!
Những đám (TRỌC PHÚ) này đuợc phe Công An + Quân Đội uu đai che chở và bảo hộ, qua cơ chế luật rừng của Chính Phủ !?
Những lợi ích của mấy đám TRỌC PHÚ này, là điểm trung gian, để làm ăn móc nối với các tập đoàn QUỐC DOANH của đảng, được độc quyền đầu cơ tham nhũng, làm lũng loạn nền kinh tế Việt Nam ?!
Phải chăng mấy đám TRỌC PHÚ này, so sánh giống như nhân vật NGHỊ HÁCH trong tiểu thuyết “ Giông Tố” của Vũ Trọng Phụng !?
Việt Nam Thủ Tướng vá tàu (Đảng Cộng Sản)
Trường, đường, cầu, cống…, cũng thầu vá luôn.
Xi măng giả trộn làm đường
Cột tre thay sắt dựng sườn bê tông
Dân oan bị cướp đất trồng
Đàn sâu tham nhũng phá đồng lúa non…

Từ “ phản động” và đề tài : Con Vẹt con Khỉ khác nhau !? ( Lenin muốn bộ óc của con nguời phải đuợc cải huấn, biến đổi sự cảm nhận, và lối suy nghi giống nhu con Vẹt, con Khỉ, sau khi đuợc cán bộ đảng Cộng sản huấn luyện, nhồi sọ, tẩy não và chỉ huy theo mệnh lệnh..) . Đề tài này đuợc Lenin trao đổi, chỉ thị cho các nhà bác học, nhà tu tuởng triết học Nga, văn hào Nga… Phải nghiên cứu ra đuợc phuong thức để thực hành… Phải chăng Adolf Hitler và Heinrich Himmler SS, và các nhà bác học Đức. Họ đa sử dụng ý tuởng phuong thức của Lenin, để chế ra loại khí độc giết nguời hàng loạt, sử dụng trong các lò thiêu, giết 6-7 triệu dân Do Thái, trong chiến tranh Thế Giới thứ II-1939-1945... Còn tiếp về đề tài này…

Từ “ phản động” đuợc những loại nguời nào, và ai thuờng hay sử dụng ?!
Phản biện-Tranh luận-Tranh đấu bị quy thành “ phản động ” duới chế độ Cộng Sản độc tài!?

Ở Việt Nam mấy tuần qua, từ ngày đại hội kín của ĐCSVN TU6 khai mạc. Nguời dân Việt, ở trong lẫn ngoài nuớc. Họ phán đoán, chờ đợi và huy vọng những gì xảy ra sau vở tuồng hạ màn kết thúc…Có lẽ tâm lý của họ, nhu đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về cho kẹo…
Truớc và trong thời gian “ Hụi kín đảng họp” có một [1] vaì tờ báo mạng (Internet), gọi báo lề trái.: Quân Làm Báo, Dân Làm Báo, Cầu Nhật Tân…Đua lên những tin tuởng nhu đua, nhung rồi có thật. Sau vụ Công An bắt bố già Kiên đầu bạc ở Hà Nội…Tin này đuợc QLB phát tán truyền đi, tuờng thuật về một phi vụ không tuởng, nhu chuyện Lý Tống cuớp máy bay, rải truyền đon chống cộng xuống Sài Gòn năm xua… Trang web Quan Làm Báo đuợc nguời dân truy cập nhiều, theo dõi tin tức, giống nhu cảnh dân Hà Nội ngồi quanh Hồ Guom, chờ đón pháo đem giao thừa… Quân Làm Báo năm nay đuợc mùa trúng số…Trong khi đó đám làng báo lề phải của đảng, bị ế ảm nhu cảnh chợ chiều cuối tháng tu… Còn tiếp..10-24-2012

Suy thoái kinh tế ở Việt Nam, ngân hàng tham nhung, và cuộc khủng hoảng nợ xấu cho vay...
(Các con nợ không trả lại cho các chủ nợ khoản nợ)
Hầu nhu toàn bộ nền kinh tế Việt Nam, ( Vietnam’s Economy ) thị truờng chứng khoán (Stock Market) và hệ thống nhà Băng ( Banking System) ở Việt Nam ngày nay, đa bị thâu tóm, thao túng, điều hành và kiểm soát do mấy đám TRỌC PHÚ cỡ nhu Trầm Bê ?!
Những đám (TRỌC PHÚ) này đuợc phe Công An + Quân Đội uu đai che chở và bảo hộ, qua co chế luật rừng của Chính Phủ !?
Những lợi ích của mấy đám TRỌC PHÚ này, là điểm trung gian, để làm ăn móc nối với các tập đoàn QUỐC DOANH của đảng, đuợc độc quyền đầu co và tham nhung, làm lung loạn nền kinh tế Việt Nam ?!
Phải chăng mấy đám TRỌC PHÚ này, so sánh giống nhu nhân vật NGHỊ HÁCH trong tiểu thuyết “ Giông Tố” của Vu Trọng Phụng !?

1) Việt Nam là một quốc gia tham nhung nhất trên thế giới ngày nay!?
2) Tại sao bị nhiều hu hỏng, (Tham Nhung) trong hệ thống Ngân Hàng Việt Nam ngày hôm nay!?
3) Bạn có nên đổ tiền của bạn để đầu tu, và làm kinh doanh với với Cộng Sản độc tài tham nhung ở Việt Nam!? KHÔNG!? KHÔNG !? KHÔNG !? TẠI SAO KHÔNG..!? ĐỌC "VIỆT NAM HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THAM NHUNG" TÌM KIẾM THEO
WWW.BING.COM...
http://transparency.org/cpi2012/results Communist Vietnam's corruption record, rapid growth in the last ten (10) year ? ! Vietnam corruption ranked 123/176.
Việt Nam Cộng Sản, kỷ lục tham nhung tăng truởng nhanh trong muời (10) năm qua ?! Việt Nam tham nhung phân hạng 123/176. Năm tới Việt Nam có thể thành công (vuợt kế hoạch chỉ tiêu) lên 154-175 !? " Việt Nam tham nhung anh hùng- Đạo đức xuống cấp bần cùng hóa dân… “Đan sâu của đảng”

Vietnam Economic Downturn, Banking Corruption, and BAD LOANS Debts Crisis...
(The debtor no pay back for creditor debts)
1) Vietnam is a Most Corruption Country in Today World!?
2) How much corrupted, (Corruption) in Vietnam Banking System today!?"
3) Do you dump your money to invest, and doing business with Communist Dictatorial Corruption in Vietnam!? NO!? NO!? NO!? WHY NO..!? READ “VIETNAM BANKING SYSTEM CORRUPTION” SEARCH BY
WWW.BING.COM
http://www.bing.com/news/search?q=vietnam+banking+system+corruption...http://voanews.com/content/vietnam_pm_keeps_post_as_economic_strugg...http://www.bing.com/news/search?q=how+is+corruption+in+vietnam+bank...http://fredw-catharsisours.blogspot.com/2012/08/vietnam-sees-bankst...http://gvnet.com/humantrafficking/Vietnam.htm VN Trafficking Woman and Childrenhttp://censorship-paradise.com/en Don't

CHÍNH SÁCH CƯỠNG CHIẾM, CƯỚP ĐẤT RUỘNG VUỜN CỦA CHÍN QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN OAN…
http://youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8cToeNDI-gs 21/12/2012 Dân biểu tình chống thu hồi đất-Kim Son-Đông Triều-Quảng Ninh.http://youtube.com/results?search_query=doan+van+vuon-tien+l%C3%A3n... Đoàn Văn Vương- Vụ cưỡng chiếm đất đầm cá, Tiên Lãng Hải Phòng…http://youtube.com/watch?v=WGnUyQ6wESs Đoàn Van Vuong-Tiên Lãng HPhttp://youtube.com/watch?v=Y2ILRETTeAo CA đánh nguời-Văn Giang Ecoparkhttp://youtube.com/watch?v=qFBwfuCczGY CA đan áp Dân dã man tại Hà Nộihttp://youtube.com/watch?v=CbTMEJV-9z0 Cuỡng chế: ác độc-tàn bạo-dã manhttp://youtube.com/watch?v=hGZkEKZFdm4 CA cuỡng chế nhà dân ở TP Hà Nộihttp://youtube.com/watch?v=4SOAPmLk9i8 Nỗi thống khổ nhân dân Vũng Tàu.http://youtube.com/watch?v=m9fbHkVJ7Q0 CA Việt Nam đối với người dânhttp://youtube.com/results?search_query=dan+oan+Ecopark+van+giang&a......
Chính quyền CSVN cuớp đất của dân oan Văn Giang HY, xây khu Ecopark cho nhóm lợi ích nào ?
http://youtube.com/results?search_query=van+giang+ecopark&oq=va...
Chính quyền CSVN cuớp đất dân oan Văn Giang xây khu Ecopark, cuớp com áo sự sống của dân nghèo cho lợi ích nhóm...
http://youtube.com/watch?v=7gy0IW2BNlc Chinh Q Tỉnh Bạc Liêu cuớp dất dânhttp://youtube.com/watch?v=oQbjfpzSXL8 CA đánh Giáo dân Cồn Dầu-Đa Nẵnghttp://youtube.com/watch?v=obevMUtpBmU Công An cuớp quan tài ở Cồn Dầuhttp://youtube.com/watch?v=QWAq3-FEzcg CA Cuớp Đất Dân Oan Tại Nha Tranghttp://youtube.com/watch?v=m9fbHkVJ7Q0 Công An Việt Nam đối với nguời dânhttp://youtube.com/watch?v=aR8t4e60DIU Toà Linh Muc bị đánh trọng thuonghttp://youtube.com/watch?v=7d3a1pVhFjw CA đến Thái Hà mùng 6 tết làm gìhttp://youtube.com/watch?v=XYn8ygS1jX0 Giáo dân Cồn Dầu bị cộng sản sát hạihttp://youtube.com/watch?v=IN_QGhLrN8o Công An nhân dân giết nhân dânhttp://youtube.com/watch?v=bEg0cOdMiy0 Vụ đan áp ở Muờng Nhé thực hu ra..http://vinaquehuongtoi.blogspot.com/2012/02/video-nha-ong-vuon-bi-p... ĐOÀN VĂN VUONG-VỤ ÁN CUỚP ĐẦM CÁ CỦA DÂN OAN, Ở TIÊN LÃNG HẢI PHÒNG, BỊ ĐCS CHO CHÌM XUỒNG BỎ QUÊN!?

XEM NHỮNG HÌNH ẢNH NGUỜI CÔNG AN CỘNG SẢN VIỆT NAM!? XUNG DANH CÔNG AN NHÂN DÂN
http://youtube.com/watch?v=Gx1c_0itqjc CA HN đạp vào mặt người biểu tìnhhttp://youtube.com/watch?v=nYQFOPI0bxQ CA Đàn Áp Cướp Đất Dânhttp://youtube.com/watch?v=lXjMino8qYU CA SG-Phá nhà cuớp đất của dânhttp://youtube.com/watch?v=iD98x4ZmiME Công An giao thông lại đánh dânhttp://youtube.com/watch?v=NK3U_A6rxEE CA đan áp nguời biểu tình yêu nuớchttp://youtube.com/watch?v=nZkvZZgA4rw Chinh Q Trãng Bom cuớp đất dânhttp://youtube.com/watch?v=gvz2_O-R2_c Cuớp đất dân bán cho Cty Đai Loanhttp://youtube.com/watch?v=gW-BKttQbZw CA Quân Đội cuỡng chế nhân dânhttp://youtube.com/watch?v=-RfbqjvuI80 CA đan áp cuớp đất dân oan (P1 )http://youtube.com/watch?v=rJehpgySoFM CA đan áp cuớp đất dân oan (P 2)http://youtube.com/watch?v=leQ-7G6LEjk UBND Hoàng mai phá mộ của dânhttp://youtube.com/watch?v=K8anfw2JkA8 CA đánh dân cướp vuờn của dânhttp://youtube.com/watch?v=5ajMPgxnVeg CA đánh đập 2 nhà báo của VOVhttp://youtube.com/watch?v=H3ovQ7a6nrg CA tàn phá mồ mả tại La Duonghttp://youtube.com/watch?v=z-XaIblDvEQ CA trói 2 nữ dân oan bằng xích chóhttp://youtube.com/watch?v=leQ-7G6LEjk CA đào phá mồ mả của dân Hà Nội.
WATCH THIS VIDEO. VIETNAMESE POLICE, DIG UP AND SMASHED TOMBS OF DEAD PEOPLE, IN HANOI..TERRIBLE. XEM CÔNG AN NHÂN DÂN ĐAO, ĐẬP PHÁ MỒ MẢ NGUỜI CHẾT. KHỦNG KHIẾP...

Con đi BỘ ĐỘI làm gì? Bảo vệ THAM NHUNG Hoàng Sa cho Tàu-China
Làm thuê [nô lệ] rải khắp TOÀN CẦU-Kiếm tiền NUÔI ĐẢNG làm giầu MAFIA.
"ANH-CHỊ-EM-CON-CHÁU ĐI NGHIA VỤ LÀM GÌ?
VIỆT NAM NẠN BUÔN BÁN PHỤ NỮ, XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG LÀM CÔNG (NÔ LỆ) RA NUỚC NGOÀI!?
http://voatiengviet.com/audio/audio/70898.html GT dân chủ-Nhân quyền Châu A 2011http://youtube.com/watch?v=ET5NyVPCR8Y “CÂU CHUYỆN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẠI JORDAN”http://youtube.com/results?search_query=vietnam+xuat+khau+lao+dong&;... Việt Nam xuất khẩu lao động [Nô Lệ] ra nuớc ngoài !!?? Việt Nam nan buôn bán phụ nữ trẻ em ra nuớc ngoài !!??http://youtube.com/watch?v=q7R09DHHomI Viet Nam Trafficking Human…http://youtube.com/watch?v=MbXi1_8jvCI Việt Nam buôn bán phụ nữ...http://youtube.com/watch?v=anGJNXvLdCo VN tệ nạn buôn bán phụ nữ...http://youtube.com/watch?v=xfuI4NnKBwg TQ lập làng công nhân ở Hải Phòng 1http://youtube.com/watch?v=FDV86wfy5Zs TQ lập làng công nhân ở Hải Phòng 2http://youtube.com/results?search_query=vietnam+buon+ban+phu+nu+tre... VN buôn bán phụ nữ : http://gvnet.com/humantrafficking/Vietnam.htm
http://asianews.it/index.php?l=en&art=4351 VN Trafficking woman, children for slave trade? http://lotsofessays.com/viewpaper/1711254.html VN Trafficking woman & Children for slave trade?

WRITERS OF AMERICAN AND VIETNAMESE, AUTHORS OF POETRY AND LITERATURE BOOKS.
NHỮNG TÁC PHẨM THO VĂN, CỦA TÁC GIẢ NGUỜI VIỆT NAM VÀ TÁC GIẢ NGUỜI MỸ. AMERICAN FAMOUS (GREATEST) WRITERS. AMERICAN GREAT SONGS WRITERS AND SINGERS.
NHỮNG BẢN TÌNH CA TUYỆT VỜI, SÁNG TÁC CỦA CÁC NHẠC SI VÀ CA SĨ MỸ.
http://youtube.com/watch?v=iLi_osYNsOU Richard Marx-Right Here Waiting…http://youtube.com/watch?v=J1glriB54oE An Evening With Nat King Colehttp://youtube.com/watch?v=Vq8gIQ41wgA Richard Marx- Right Here Waitinghttp://youtube.com/watch?v=82zt5Fk5YTc The Godfather-Andy Williamshttp://youtube.com/watch?v=7jEaIDqHl74 Love Story-Andy Williamshttp://youtube.com/watch?v=yi2AX14eRbk All the girls I loved before-W Nelsonhttp://youtube.com/watch?v=C21G2OkHEYo John Denver-Annie's Songhttp://youtube.com/watch?v=QPtGuSVO9eA Leaving On A Jet Plane-John Denverhttp://youtube.com/watch?v=NKdknYaSHgE John Denver & C Elliot-Leaving Onhttp://youtube.com/watch?v=MWzeInQaUk4 John Denver-Country Roads ( lyrics)http://youtube.com/watch?v=3JWTaaS7LdU I Will Always Love You-W Houstonhttp://youtube.com/watch?v=oyQdCJwJZck W Houston -I Will Always Love Youhttp://youtube.com/watch?v=l61kKhbAHeo to all the girls I loved beforehttp://youtube.com/watch?v=51tvZnkn5V8 To all the girls I loved before- Lyricshttp://youtube.com/watch?v=5A1KZKksGKE Andy Williams-Love Storyhttp://youtube.com/watch?v=ZxEazBfPVFg Love Story (Where Do I Begin?)http://youtube.com/watch?v=J1_cNvFjQNM Richard Clayderman 2012 .http://youtube.com/watch?v=tOifaUXPk4g To All the girls I l’ve loved beforehttp://youtube.com/watch?v=MOpMvhdFllA Best Of Anne Murray Songshttp://youtube.com/watch?v=WF477pY2eFQ A Murray-Just another Woman in lovehttp://youtube.com/watch?v=QrOdxw5CHX8 You need my-Anne Murrayhttp://www.youtube.com/watch?v=iLi_osYNsOU Waiting For You-Richard Marx http://youtube.com/watch?v=QhBj1FS5sXY Right Here Waiting-Sungha Junghttp://youtube.com/watch?v=o7dyJIEUNLU Piano-Right here waiting for youhttp://youtube.com/watch?v=0ZzkuPwYXMc Piano-Right here waiting For you.http://youtube.com/watch?v=PDZcqBgCS74 Lionel Richie-Hellohttp://youtube.com/watch?v=9Q0Eyw3l3XM Imagine Live-John Lennon–72http://youtube.com/watch?v=XLgYAHHkPFs John Lennon-Imaginehttp://youtube.com/watch?v=O4_ghOG9JQM Stand by me-John Lennonhttp://youtube.com/watch?v=n7P5jWu9JLo Stand by me-Cartoonhttp://youtube.com/watch?v=NrLkTZrPZA4 Elton John-Sacrificehttp://youtube.com/watch?v=lFYBLwb3I84 Can you feel the love tonight Livehttp://youtube.com/watch?v=_Efz3s7QiM8 Elton John-Candle In The Wind

Những tình Khúc sống mãi với thời gian, của các nhạc si Miền Nam truớc 1974.
http://youtube.com/watch?v=DXv5efrpGM8 Chiếc Lá Cuối Cùng-Si Phúhttp://youtube.com/watch?v=qjPBKvQm6X4 Mùa Thu Không Trở Lại – Si Phúhttp://youtube.com/watch?v=jYxAy_SIdt8 Nhìn Những Mùa Thu Đi-Lệ Thuhttp://youtube.com/watch?v=eBzYvS2ovbQ Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em-Si Phúhttp://youtube.com/watch?v=_xW8WTQ4vi0 Hà Nội Ngày Tháng Cũ-Ngọc Hạhttp://www.youtube.com/watch?v=PI8zTfcxcK8 Mắt Biếc–Ngô Thùy Miên-Si Phúhttp://youtube.com/watch?v=nBwXYy64GZ0 Tuyết trắng-Sỹ Phúhttp://youtube.com/watch?v=HbjELNvrqBY Trần Thiện Thanh-Biển Mặnhttp://youtube.com/watch?v=PZKKDO0C84I Tạ Từ trong đem-Từ Đó em buồnhttp://youtube.com/watch?v=MzW56rku_38 Trinh CS: Nhìn những mùa thu đi-Elvishttp://youtube.com/watch?v=hIxO50QhLP8 Vu Đ Nghiêm: Gọi Nguời Yêu Dấuhttp://youtube.com/watch?v=Ytmx-QWVsv0 LK Thành Phố Buồn-Lam Phuonghttp://youtube.com/watch?v=6IjM71pmXLc Trúc Phuong-Chuyến Tàu Hoàng Hônhttp://youtube.com/watch?v=vo3yRfKTG3g LK Nỗi buồn hoa phuợnghttp://youtube.com/watch?v=cNVZ-JuBbhI Tuổi Học Trò-Tình cu truờng xuahttp://youtube.com/watch?v=su9jp03_QFI Truờng cu tình xua- Tâm Đoanhttp://www.youtube.com/watch?v=S-UD6MeNILw Biển Mặn-Trần Thiện Thanhhttp://youtube.com/watch?v=g4DSbgKOFm4 Những tiếng hát thần tuợnghttp://youtube.com/watch?v=7zEfLrbZ9ZI DVD Cố NS Trúc Phuong-Cuộc đời http://youtube.com/watch?v=p0A33-O9vKI Trả Lại Ngày Tháng Cu-Trúc Phuonghttp://youtube.com/watch?v=5uAtGSfd9yY Trúc Phuong cuộc đời sự nghiệp sáng táchttp://youtube.com/watch?v=pZSYOV2ASjk Trúc Phương: Tàu Đem Năm Cuhttp://youtube.com/watch?v=razPS6c5X_0 Lam Phuong: Cuộc đời-sự nghiệp sáng táchttp://youtube.com/watch?v=Oinre3AD5Us NS Thanh Son-Cuộc Đời Sáng Tác.http://youtube.com/watch?v=h2ha9NP0UEA Nỗi Buồn Hoa Phuợng-N.Si Thanh Sonhttp://youtube.com/watch?v=lurrRPc_gr8 Áo Mới Cà Mau-Nhạc Si Thanh Sonhttp://youtube.com/watch?v=ATHzVcV0ES4 Áo mới Cà Mau-Thanh Ngânhttp://youtube.com/watch?v=BhrrGSpf1RU Mùa Hoa Anh Đao-Thanh Son-Ngọc Lanhttp://youtube.com/watch?v=H0tv3uH2wAM Trịnh N Ngân-Tôi Đua Em Sang Sônghttp://youtube.com/watch?v=zPQmGwtuZt0 NNgân-Cho Vừa Lòng Em-Nhu Quỳnhhttp://youtube.com/watch?v=XIzwsuyFsdk Xuân nay con không về-Trịnh Lâm Ngânhttp://www.youtube.com/watch?v=Ik7HHq8lQgQ Qua con mê-Trịnh Lâm Ngânhttp://youtube.com/watch?v=Zf2x-HfJwKc Lệ Đá-Tưởng Nhớ Trần Trịnh ra đi..http://www.youtube.com/watch?v=dHQMpUsMMbk Lệ Đá (1968)-NS Trần Trịnhhttp://youtube.com/watch?v=lv3ZKERU-Ns Lệ Đá- NS Trần Trịnh ra đi 10-2012http://youtube.com/watch?v=yzH6VYfItog Paris By Night 19-Tình ca Phạm Duyhttp://youtube.com/watch?v=1Nq3mMe9mOo Mười Năm Tình Cũ -Trần Q Nam http://youtube.com/watch?v=7ukIOUSE71E  Paris By Night 59-Cây Đa Bến Cũhttp://youtube.com/watch?v=3iOlSmNHbfA Nhật Truờng-Trần Thiện Thanhhttp://youtube.com/watch?v=nGQECDtVSUk Duy Khánh-Cuộc đời-Dòng nhạchttp://youtube.com/watch?v=GEg9rGiYwRo Duy Khánh-Xin anh giữ trọn tình quê.http://youtube.com/watch?v=pPxpFJzx7EY Nhạc si Duy Khánh - Đem bơ vơhttp://youtube.com/watch?v=k7GV1fKGGwk Duy Khánh-Giua Long Mien Trung.http://youtube.com/watch?v=zwMHVTqFXq8 Thanh Tuyền & Chế Linh-Ngày xưahttp://youtube.com/watch?v=cHXuq8xMrFQ Ngày xua anh nói-Q.Le & Mai T.Vânhttp://youtube.com/watch?v=siEcXZwRZLQ Chiều Mua Biên Giới-Nguyễn V Đônghttp://youtube.com/watch?v=YUf_D6kNsrQ Asia Entertainment DVD 70http://youtube.com/watch?v=9ojZ9y3pwQ8 Viet Khang-Viet Nam tôi đâu? http://youtube.com/watch?v=xp6fk2vIzO8 Trả Ta Sông Núi-Nguyệt Ánhhttp://youtube.com/watch?v=T2_hEZSGF4g Em Vẫn Mo Một Ngày Về-Ng. Ánhhttp://youtube.com/watch?v=JbvEPwLSTTk Em Vẫn Mo Một Ngày Về-Ngọc Ánhhttp://youtube.com/watch?v=ZySwLPcBuxw Hát Cho Ngày Sài Gòn Quật Khởihttp://youtube.com/watch?v=7mDaAT6-Z1k N.Ánh-Mưa Saigon còn buồn không emhttp://youtube.com/watch?v=eZtz9-f6cKg Một Chút Quà Cho Quê Huong-Khánh Lyhttp://www.youtube.com/watch?v=_viic0vcmj8 Saigon oi vinh biệthttp://www.youtube.com/watch?v=76vDBIREs20 Sài Gòn vinh biệt-Hồ Hoàng Yếnhttp://youtube.com/watch?v=Z9Ombxx8aFI Si Phú-Em còn nhớ mùa xuân-Ngô T Mhttp://youtube.com/watch?v=EWkRQ78E5Yw Ngô T Miên-Em còn nhớ mùa xuânhttp://youtube.com/watch?v=HU5zHiGIuMs Em còn nhớ mùa xuân-Si Phúhttp://youtube.com/watch?v=V6gnRvumDiA Silent Nighthttp://youtube.com/watch?v=UrZ5jzlkKhg Andy Williams-Silent Nighthttp://youtube.com/watch?v=q9VhCuh_UR0 Barbra Streisand-Christmas Collectionhttp://youtube.com/watch?v=vs0J9Fhx9wI Bee Gees-Barbra Streisand & Barry Gibbhttp://youtube.com/watch?v=IX6AKNzeZ40 Barbra Streisand-Woman In Lovehttp://www.youtube.com/watch?v=tmXYMjCsXAo B.Streisand-Woman in Lovehttp://youtube.com/watch?v=Nl9WMIPzd6w Andrea Bocelli-Time to Say Goodbyehttp://youtube.com/watch?v=nzVClfnSZao Silent Night-Nat King Cole "All is calmhttp://youtube.com/watch?v=T4uP32mnAjY Nat King Cole-O Holy Nighthttp://youtube.com/watch?v=UN8oLGBNXpE You'll find that life is still worthwhilehttp://youtube.com/watch?v=eN6v8MSWfRw Audrey Hepburn's Smile-Nat King Colehttp://youtube.com/watch?v=BCZF3C868so Andrea Bocelli-Silent Nighthttp://youtube.com/watch?v=toXGQWckydQ NS Nguyễn Vu "Bài Thánh Ca Buồn"http://youtube.com/watch?v=T5AhcAw8-Iw Lá Thu Trần Thế: Trầm Tử Thiênghttp://youtube.com/watch?v=u_pnGyrzxEM Tình nguời ngoại đạo-Elvis Phuonghttp://youtube.com/watch?v=U2j6gGTxZ3Y Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu-Elvis Phttp://youtube.com/watch?v=zPQmGwtuZt0 Nhật Ngân-Cho Vừa Lòng Em-Nhu Qhttp://youtube.com/watch?v=mOkudU0yaBM Nhật Ngân-Cho Vua long em-Tâm Đoanhttp://youtube.com/watch?v=B2wFR6_4IQQ LK Bài cuối cho nguời tình-Elvis Phuonghttp://youtube.com/watch?v=J4B83C0pBhk Lâu Đai Tinh Ái (TTT)-Dalena-Anh Khoahttp://youtube.com/watch?v=Agk1rvHz5bE Dalena, Anh Khoa-Dư âmhttp://youtube.com/watch?v=KRKDeTWC0IM Về Đây Nghe Em:N N Ngạn- K. Lyhttp://youtube.com/watch?v=Y1YZ6hei2bI Tình Khúc Chiều Mua (Nguyen Anh 9)http://youtube.com/watch?v=8I2Jrv9NXlY Hai Mùa Noel-Tâm Đoanhttp://youtube.com/watch?v=N4VRvnlnhnU Bài Không Tên Cuối Cùng-Vu T Anhttp://youtube.com/watch?v=hyY36DJmIcs Silent Night lyrics-Christmas Songhttp://youtube.com/watch?v=j3yzH861MDY Secrets of the Pros: Autumn Leaveshttp://youtube.com/watch?v=ApBHtlSad2g Within Temptation-Frozen-Pianohttp://youtube.com/watch?v=K_kjc71r7c0 "A Christmas Carol"Charles Dickenshttp://youtube.com/watch?v=Tr1ghncto1k William Shakespeare Set For Chart Success
William Shakespeare with some Famous Quotes!
"Love all, trust a few, do wrong to none."
"Speak low, if you speak love."
“What is the city but the people"
"Neither a borrower nor a lender be; For loan oft loses both itself and friend, and borrowing dulls the edge of husbandry".[Hamlet] [Friends and Friendship] "A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still, gently allows you to grow".
http://william-shakespeare.info/william-shakespeare-quotes.htm (William Shakespeare 1564-1616) "It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves." (Destiny, Stars, Ourselves) W.Shakes

GREAT WRITERS OF WORLD LITERATURE AND POETRY-CÁC NHÀ VĂN LỚN CỦA THẾ GIỚI VĂN HỌC ...
http://internal.org/Robert_Frost AMERICAN POET ROBERT FROST "The Road Not Taken"
Two roads diverged in a yellow wood, And sorry I could not travel both And be one traveler, long I stood And looked down one as far as I could To where it bent in the undergrowth;
Then took the other, as just as fair, And having perhaps the better claim, Because it was grassy and wanted wear; Though as for that the passing there Had worn them really about the same,
And both that morning equally lay In leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day! Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back.
I shall be telling this with a sigh Somewhere ages and ages hence: Two roads diverged in a wood, and I - I took the one less traveled by And that has made all the difference. (Robert Frost)
http://hollywoodnews.com Tin tức điện ảnh Hollygood Mỹ-Films giải thưởng Oscarhttp://hollywoodchannel.com-http://hollywood.com/?CMP=BAC-MivaHPNet IHFilmhttp://channel5.com/shows/inside-hollywood what inside of Hollywood film producershttp://geni.com/projects/Authors-of-Great-Literature/475
http://bing.com/search?q=Famous+American+Writers+List&FORM=QSRE2
http://thefamouspeople.com/writers.php
http://ascensiongateway.com/quotes/people/authors/american-authors
http://thanglong.ece.jhu.edu/Kieu/kieu.html Thơ Truyện Kiều-Nguyễn Duhttp://vietkiosk.com/thovan/nguyendu/nguyendu.html Truyện Kiều-Tale of Kieuhttp://love-poems.me.uk/a_american%20poets.htm
http://akoot.com
http://loc.gov/poetry/about.html
http://americanwriters.org
http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=25194 HỒI KÝ CỦA LM. CAO VĂN LUẬN: BÊN DÒNG LỊCH SỬ 1940-1965: "ĐỌC THAM KHẢO VĂN HỌC MIỀN NAM TRUỚC 1975"http://tusach.vietnhim.com/showthread.php?t=781 Văn học Miền Nam trước 1975http://truyenhay.blogspot.com/2007/04/ma-h-la-phan-nht-nam.html Mùa hè đỏ lửahttp://thuvienaudio.net/diendan/viewtopic.php?f=12&t=2984&s Mùa Hè Đỏ Lửa-PNN http://letungchau.blogspot.com/2009/12/ai-lo-kinh-hoang-quang-tri-1 ĐL Kinh Hoànghttp://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_l%E1%BB%99_Kinh_Ho%C3... Đại Lộ Kinh Hoàng 1972-Cuộc chiến Quảng Trị-Thừa Thiên Huế năm 1972.http://tranlucsaigon.wordpress.com/2011/04/23/d%E1%BA%A1i-l%E1%BB%9 ĐLKHhttp://ngothelinh.tripod.com/DaiLoKinhHoang.html Đại Lộ KH 1972-Tội Ác của CSVNhttp://letungchau.blogspot.com/2010/09/uong-i-khong-en-hoi-ky-cua-x Xuân Vũ-ĐĐKĐ http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=27518 Đường Đi Không Đến-XVhttp://talawas.org/talaDB/showFile.php?res=6221&rb=08 Giải khăn sô cho Huế  (1969)http://namviet.net/blogv/he-thong-giao-duc-tai-mien-nam-truoc-nam-1975 Giáo Dục ở Miền Nam trước 1975 (Education in South Vietnam before 1975). Hệ thống Giáo Dục Miền Nam trước 75http://vonga1.wordpress.com/2012/09/14/he-thong-giao-duc-tai-mien-n Giáo Dục MN http://chuvananbc.com/DacSanCVA2011/pages/06_NghiVeNenGDVN.html GDMNhttp://vcomtech.net/vn/index.php?option=com_content&view=articl Hệ thống Giáo Dục http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87n_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%..Hệ thống giáo dục của Miền Nam truớc 1975 (Education in South Vietnam before 1975)http://music.vietfun.com/trview.php?cat=15&ID=6635 “Bên giòng lịch sử 1940-1965"http://e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=38149 “Bên giong lịch sử 1940-1965"http://vietsuky.wordpress.com/ben-giong-lich-su CVL "Bên giòng lịch sử 1940-1965"http://diendannguoidanvietnam.com/index.php?option=com_content BGLS 1940-1965http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn0nqnvn3n3 BGLS 1940http://nguyenchithien.webs.com Nguyen Chi Thien: Hoa đia nguc-The Flowers of Hell http://youtube.com/watch?v=RpEMzjzkfTw Nguyễn Chí Thiện-The Flowers of Hellhttp://bon-phuong.blogspot.com/2012/10/nha-tho-nguyen-chi-thien-nam Hoa địa ngụchttp://ngoclinhvugia.wordpress.com/2012/10/09/bao-my-viet-ve-cai-ch Hoa địa ngụchttp://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_Nam_(nh%C3%A0_v%C4%83n) Nhà văn Sơn Nam- Ông già đi bộ “Một Mảnh Tình Riêng” “ Hương Rừng Cà Mau”http://gocnhinalan.com/bai-cua-khach/son-nam-nha-van-miet-vuon.html "H.R Cà Mau"http://chimviet.free.fr/quehuong/sonnam/camau00.htm Son Nam: Hương rừng Cà Mauhttp://truyenviet.com/truyen-danh-nhan/131-danh-nhan-viet-nam-khac Một Mảnh T.Rhttp://music.vietfun.com/trview.php?cat=13&ID=1822 Son Nam: Hương Rừng Cà-Mau
I have written few lines in my Vietnamese poem, to remember the Author Son Nam.
Son Nam is one of most writers in short stories, and nonfiction in Vietnam 20th Century. He passed away on August 13, 2008.
Tôi viết vài dòng trong bài tho tiếng Việt Nam, để nhớ tác giả Son Nam. Son Nam là một nhà văn nổi tiếng viết truyện ngắn, và tiểu thuyết ở Việt Nam trong Thế Kỷ 20. Ông qua đời ngày 13 -8 -2008.

Sơn Nam “Một mảnh tình riêng”
Văn chương ngôn ngữ nợ duyên cuộc đời.
Tuổi già tần tảo khắp nơi
Người dân Nam Bộ muôn đời nhớ ông...
* * *
Một đời lặn lội nghiệp văn chương
Sông nước đồng quê đến phố phường.
Sơn Nam ngòi bút ươm mầm sống
Dải đất Miền Tây xứ miệt vườn...
* * *
Ông già Nam Bộ ra đi [Nhà văn Sơn Nam]
Vẫn còn để lại những gì nhớ thương
Bút văn gởi lại ruộng vườn
Ông già Nam Bộ trên đường qui tiên…
http://bing.com/images/search?q=nh%c3%a0+v%c4%83n+s%c6%a1n+nam&FORM=HDRSC2  Hình ảnh của nhà văn Sơn Nam
This comment posed on Youtube on August-2008
From Hanoi October 16, 2012.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Binh_Khiem Nguyen Binh Khiem-Trạng Trình http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BB%89nh_Khi%C3%AAm Sấm Trạng Trình 500 trăm năm trước-Gạch lót đuờng tiếp bước tiên tri... “Bao giờ Đá nổi Lông chìm, Đồng khô Hồ cạn Búa Liềm ra tro” http://samtrangtrinh.blogspot.com/2012/05/sam-trang-trinh-bach-van- Long vĩ xàhttp://nguoivietquocgia.wordpress.com/2011/03/21/s%e1%ba%a5m-tr%e1% "Vua nào tôi ấy đa bày-Trên đầu bất chính dưới nay dấy loàn Ðua nhau bội bạn nghịch vi-Ích gia phi kỷ dân thì khốn thay” Trạng Trình-Nguyễn Bỉnh Khiêm 1491-1585http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_T%E...
Nguyễn Trường Tộ 1830-1871. Danh sĩ, kiến trúc sư, nhà cải cách xã hội VN ở thế kỷ 19
http://hobieuchanh.com/main.html Hồ Bửu Chánh "Ngọn cỏ gió đùa-Cay đắng mùi đời"
Cửu Long (Mekong River) sông nước đồng xanh-Văn Hồ Bửu Chánh nay thành ca dao...
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A1ch_Lam Thạch Lam "Gió Đầu Mùa"
Phố Cổ Hà Thành:
Người dân Phố Cổ Hà Thành (Hà-Nội)
Thức khuya dậy sớm rất rành thời gian
Ngày xưa Phố cổ là làng
Bây giờ Phố cổ quán hàng bán mua.
Cây đa giếng nước đình chùa
Dân cư văn hóa bốn mùa ra sao.!?  Louielamson2000
Thạch Lam viết: "Đối với tôi, văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên, trái lại, văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hơn". “Sự thành thực chưa đủ cho nghệ thuật. Có thể, nhưng một nhà văn không thành thực không bao giờ trở nên một nhà văn giá trị. Không phải cứ thành thực là trở nên một nghệ sĩ. Nhưng một nghệ sĩ không thành thực chỉ là một người thợ khéo tay thôi."
Thiết nghĩ đám văn hóa bồi bút, làng báo chí làm công cụ tuyên truyền mị dân của đảng CSVN ngày nay suy nghĩ gì!? Sau khi họ đọc qua những dòng viết của Thạch Lam, hơn 100 năm về trước. Đứng lên ngửng mặt mà đi, Cúi đầu nhắm mắt làm chi nên người. Hanoi 10-2012.
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_Tr%E1%BB%8Dng_Ph%E1%BB%A5ng Vũ Trọng Phụng “Giông tố” http://vnthuquan.net/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=753 Vũ Trọng Phụng “Vỡ đê" http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_T%E1%BA%A5t_T%E1%BB%91 Ngô Tất Tố “Liều chõng” http://diendan.zing.vn/showthread.php/2756237-Toan-tap-Tieu-thuyet-... Ngô Tất Tố: "Tắt đèn" http://gio-o.com/ThoTinhNam1975.html Tác giả Thơ Tình Miền Nam trước 1975 "Lính Mà Em" L.T http://thica.net/category/tat-ca/kien-giang Hoa trắng thôi cài trên áo tím-Nhà thơ Kiên Giang http://quytinhtho.com/nhatho/nha-tho-kien-giang Hoa trắng thôi cài trên áo tím-Kiên Giang http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Cao NV Nam Cao "Sống Mòn"http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com
http://nhanquyenchovn.blogspot.com
https://vietsuky.wordpress.com
http://phebinhvanhoc.com.vn
http://giahoi.wordpress.com
http://tohai01.multiply.com
http://hopluu.net
http://lucbat.com
http://thica.net
http://phongdiep.net
http://vanchuongviet.org
http://phebinhvanhoc.com.vn/?p=4507 Phan Khôi-Nhà phê bình văn họchttp://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Kh%C3%B4i Nhà phê bình văn học-Phan Khôihttp://to-hai.blogspot.de/2012/04/nhat-ky-mo-nhung-suy-nghi-moi-ve- Nhật ký NS Tô Hải http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4nnn3n4n31n Trần Độ-Rồng Rắn http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1n4nvn31n34  HK Tướng Trần độhttp://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%C3%ADnh Nguyễn Bính "Cây bàng cuối thu”  http://youtube.com/watch?v=W-408Q9z13w  Lỡ bước sang ngang
 http://vnthuquan.net/tho/tho.aspx?id=50&thisi=Nguy%E1%BB%85n%20  Nguyễn Bính: Bóng người trên sân ga. “Những cuộc chia lìa khởi từ đây-Cây đàn sum họp đứt từng giây. http://youtube.com/watch?v=vbLCVeuJiYI  Tương tư- Thơ Nguyễn Bính
http://tuanvannguyen.blogspot.com/2008/10/thi-ca-thnh-thn.html Thời Của Thánh Thầnhttp://music.vietfun.com/trview.php?ID=6148&cat=15&qlfont=16 Thời C Thánh Thần http://buingoctan.wordpress.com Bùi N Tấn: Chuyện kể năm 2000-Biển và chim bói cáhttp://vietsuky.wordpress.com/dem-giua-ban-ngay Đêm Giữa Ban Ngày-Vũ Thư Hiênhttp://bodoilambao.wordpress.com/tag/dem-giua-ban-ngay Đêm Giữa Ban Ngày-VTHhttp://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnvn0n0nnn3 Duong Thu Hhttp://lmvn.com/truyen/index.php?func=viewpost&id=cVNvzQuBJ Đỉnh cao chói lọihttp://diendantheky.net/2012/12/huy-uc-vi-sao-toi-viet.html Huy Đức "Bên Thắng Cuộc" http://quanlambao.blogspot.com/2012/12/ben-thang-cuoc-chuong-ii-cai Bên Thắng Cuộc http://quehuongngaymai.com/forums/showthread.php?t=184309 Bên Thắng Cuộc-HĐức http://thomasviet.wordpress.com/2010/08/31/tohai_tragiavinhquang "Hồi ký của một thằng hèn" (Nhiều cái còn hèn, còn nhục hơn nữa đã biến không ít người trong chúng tôi thành những kẻ suốt đời “ăn giả”, “viết giả”… Nhạc sĩ Tô Hải http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_H%E1%BA%A3i (Tiểu sử nhạc si Tô Hải) http://to-hai.blogspot.com Tóm lại là tất cả chúng tôi đều sống giả, sống bằng cái đầu và trái tim của người khác. Điều đáng trách là chính tôi, một nạn nhân, đồng thời cũng là một tội đồ, có lúc không phải là không “cuồng tín” để bị mê hoặc, nhưng chủ yếu vẫn là kẻ cố bám lấy cuộc sống, cố nuốt mọi cục phân thối hoắc để tồn tại mà vẫn làm ra vẻ tươi cười… Vì hèn nhát, vì cực kỳ hèn nhát, vâng, đúng là vậy.
Chúng tôi, cả một lớp văn nghệ si thời ấy đã hèn như thế, hèn nhát trong xử thế, hèn nhát cả trong sáng tác. Tô Hải ) "Đứng lên ngửng mặt mà đi-Cúi đầu ngắm mắt làm chi nên người. Louielamson”
http://bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/01/130125_phong_van_nha... "Nhà văn Y Ban nói về Hội nhà văn VN" Giải thuởng cho xin-Chia chác hàng năm...

Frane Newspaper
http://lefigaro.fr
http://lemonde.fr
http://languages-remy.blogspot.com
http://english-grammar-lessons.com
http://allpoetry.com "I Carry My Home On My Back"

A Long Path On My Journeys With Poetry…
Dặm Truờng Của Nam!!! " Người Lính Và Thi Si "
A Long Path Of Nam!!! " Soldier And Poet "

RA ĐI TÌM MINH CHÚA "GO FIND INTELLIGENT LORD"

Ra đi ôm một gia tài
Hai bàn tay trắng đường dài dấn thân.
Qua bao bể khổ phong trần
Sáu mươi tuổi [60] vẫn phong trần dấn thân...
Ra đi tìm Minh Chúa... (Go find Intelligent Lord)

“ Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao” Nguyễn Du

TÌNH YÊU LÀ GÌ !? WHAT ABOUT LOVE !?
TÌNH YÊU ĐỀ TÀI MUÔN THUỞ CHO VĂN NHÂN THI CA VIẾT HOÀI !?

Tình yêu êm ái nhẹ nhàng
Âm thần như lá thu vàng rụng roi
Nhu mây như gió trên trời
Lang thang phiêu bạt di dời khắp nơi.
Tình yêu tồn tại muôn đời
Là nguồn hạnh phúc loài người bốn phương.
Tình Yêu Địa Ngục-Thiên Đường
Đề tài nhân loại văn chương viết hoài...

Mua Biển-Rain Sea

Mưa rơi trên biển đêm nay
Nuớc mưa, nước biển mặn cay mũi mồm
Chân trời khuất bóng hoàng hôn
Biển xanh mờ mịt mưa tuôn trên đầu.
Ánh đèn soi sáng đêm thâu
Đứng nhìn sóng nước lấn sâu vào bờ.
Mưa rơi từ nãy đến giờ
Một mình tắm biển đang chờ tạnh mưa!
Con còng đào cát dưới mưa
Hàng dừa hứng gió đu đưa lá cành.
Ngày mai trời sẽ trong xanh
Nắng vàng gió mát biển xanh nhớ gì.!?

Nha Trang Vietnam August 27, 2012

This poem translated by Andrew Ross Nguyen. But, need rewritten for better English version.

Rain Sea-Mua biển

Rain on the beach tonight
Rain water, sea water salty spicy nose mouth
Sunset horizon absent
Dim blue sea rain poured on top
Lights illuminate the night recording
Watched the waves push deep into the waters.
Rain falls from to that moment
Alone bathing awaiting rain stops yet!
Alone beach awaits stopped yet!
Cuffs digging sand in the rain
Wind (swinging) drag on coconut row leafs-stems.
Tomorrow's sky will blue and green
Wind sunshine cool blue sea remember what.!?

August 27, 2012

Pen Life

Born to write not an easy life
But I am must try.
Day and night, every time I write,
My pen crosses the paper,
I find a new word.

Born to write;
sometimes a tear drops from my eyes,
While I write.
And then each word written,
I begin to cry.

Born to write;
that which is my life from the beginning.
I start to think and begin a new thought.
Then I try to write at anytime,
anywhere, about anything.
There’s no limit,
Until the time I quit to submit my writing.

Born to write I try to get the words down.
The more I write, the prouder I become;
But at other times I can’t find the word.
Stop there, I am to try again.

Charlotte, North Carolina Fall 1997

A Power Pen

A power pen in my hand,
I will write about love
I will write about peace,
for all human life, and human nature.

A power pen in my hand,
I will write and spell each word.
I will go from A to B.
And see things from beginning to end.

A power pen in my hand,
I will measure and check the blueprint.
Then I will cut lumber,
and start carpentry work.
To build a new school and house.

A power pen in my hand,
Now with my tape measure
I will find out, how deep to dig the holes.
To plan this young tree
Upon this new, grand landscape.

A power pen in my hand,
I will paint a blue color
While listening to my favorite love song.

A power pen in my hand,
I will rewrite history,
Rewrite the blue print.
Rewrite carpentry and the landscape,
Of another time.

Charlotte, North Carolina Summer 1997.
Rewritten in Santa Ana, California Feb-2005

Về lại thăm Vinh.

Lâu rồi về lại thăm Vinh
Quê hương xứ Nghệ ngôi đình làng xưa.
Tháng Mười [10-2005] sau bão lụt mưa
Miền Trung Miền Bắc vẫn chưa phục hồi.
Chập chờn hình ảnh quanh tôi
Cố hương dĩ vãng và nơi sinh thành.
Ruộng vườn ngô lúa đồng xanh
Sông Lam Hồng Lĩnh màu xanh núi đồi.
Cầu xây phà cũ đâu rồi
Cổng Thành Vinh vẫn nhìn trời đất quay
Chiến tranh tàn phá nơi này
Cải cách đấu tố những ngày tuổi thơ.
Bao năm kỷ niệm phai mờ
Dẫu quên quá khứ bây giờ hồi sinh.

Lâu rồi về lại thăm Vinh
Quê hương Nghệ-Tĩnh địa linh nhân hào.
Cửa Lò gió biển xôn xao
Phi lao bãi cát rì rào thở than
Nghi Xuân rộn rã tiếng đàn
Nàng Kiều lưu lạc về làng quê xưa
Con trâu vẫn kéo cày bừa
Thi đua khẩu hiệu Đảng [ĐCSVN] lừa dối dân.
Mác-Lê [Lenin] Đảng đội trên đầu
Tổ tiên quốc đạo Đảng đầu độc ghê
Lâu rồi nhìn cánh đồng quê
Hung Đông Hưng Thái con đê Nam Đàn.
Thăm khu nghĩa địa trường làng
Cây Đa giếng nước tìm hàng bạch dương
Gió thu thổi nhẹ mặt đường
Hòa trong lớp bụi cổng trường Phố Vinh.

Lâu rồi về lại thăm Vinh
Tổ tiên sông núi tâm linh con người...

Vinh 10-2005

Trở lại phố buồn.

Chiều nay mình cảm thấy buồn
Về thăm Đà Lạt con đường năm xưa
Xe lăn bánh dưới con mưa
Ngôi trường năm cũ lưa thưa bóng dù.
Chiều nay không có sương mù
Nhìn hồ nước đục Đồi Cù đổi thay
Năm xưa cũng tháng thu này
Sương mù mây trắng phủ dầy đồi thông.
Cafe [cofee] Thuỷ Tạ thơm nồng
Ngắm sương mỗi sáng đèn hồng mỗi đêm
Bước chân rộn rã bậc thềm
Những đôi trai gái môi mềm hôn nhau.
Chiều nay từ giã phố buồn
Mình đi gởi lại phố phường vần thơ...

Dalat Vietnam 11-26-2005

Phố núi đồi thông.

Ngày xưa anh đã một lần
Ghé thăm Đà Lạt vào mùa lập đông
Ngắm sương thung lũng hoa hồng
Lắng nghe gió thổi đồi thông rì rào.
Sương mù lởn vởn trên cao
Dưới đường hồ nước xôn xao tiếng người.
Những khuôn mặt những nụ cười
Nhiều người dạo phố nhìn trời nước mây
Nhớ không em ở nơi này
Con đường sỏi đá ôm đầy ý thơ…
* * *
Ngày xưa phố núi sương mờ
Duy Tân Đà Lạt bây giờ đổi thay !?
Nhà thờ vẫn ở nơi này
Tháp chuông còn đó đêm ngày vẫn vang.
Chợ Lồng xưa vẫn rộn ràng
Người mua kẻ bán khách hàng vẫn đông
Hồ Xuân Hương cạnh đồi thông
Yersin đuờng cũ nhìn không thấy người !?..

Dalat Vietnam 11-23-2008

Cúng Giải Nobel!? Cozy The Nobel Prize?!

Mỗi năm cúng giải Nobel
Chủ thầu mua bán chạy theo thị trường
Năm nào tôn giáo cản đường
Chính anh chính chị chịu nhường phần cho.
Năm nay thế giới đang lo
Mấy phe tôn giáo nhắm cò nhìn nhau
Palestine, Do Thái [Israel] đụng đầu
Tanks fires bombs blast, phá cầu phá towns.
Kẽm gai lô cốt hàng rào
Phân chia đất Chúa, tuờng, hào, hố sâu.
Trăm năm [100 years] cúng giải bỏ thầu
Nobel chẵng lẽ cúi đầu làm ngo!?
* * *
Chiến tranh khủng bố đang chờ
Hòa bình ảo ảnh bên bờ vực sâu
Trắng đen lẫn lộn đổi màu
Luật tòa, Thẩm phán nhức đầu ngày đem.
UN, Red Cross trùm mền
Chiến tranh khủng bố còn xiềng trăm năm![100 years]
Nobel kiếm chỗ để nằm
Đuợc không nhu kiếp con tằm nhả to.

Châu Âu choi một bàn co
Nguời mua kẻ bán ngồi chờ mở kho
Đầu co Anh-Mỹ thăm dò
Thị truờng chứng khoán mở lò chiến tranh.
Dollar giảm giá tung hoành
Giàu nghèo ngăn cách tranh dành đức tin
Trẻ tho sống giữa bãi mìn
Tù ngoài xã hội tù trong tâm hồn.
Giải nào cúng để bảo tồn!?
* * *
Mỗi năm cúng giải {Nobel} bỏ thầu
Cúng qua bái lại trên đầu trái bomb...

Huntington Beach Californina USA.
October 13, 2003
POSED IN HANOI VIETNAM OCTOBER 14, 2012

( Hackers cuộc chiến trên không gian ảo!!! Hackers and Cyberspace War!!!)
http://youtube.com/results?search_query=Hackers+and+Cyber+Space+War
http://rfa.org/vietnamese/in_depth/cyberwar-02212013164708.html Hackers-Cybers-Warhttp://youtube.com/watch?v=GzLsyBrEnOY BBC China Cyber-Warfare to U.S?http://youtube.com/watch?v=tdy6os7LlcY China Cyber-Space Warfare with U.S?http://youtube.com/watch?v=PsAPTEN-oW4 China Cyber-Warfare with U.S


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét