Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Louielamson2000 Channel Promote to: Education Societal Networks-Nonprofit Networks--Tham Khảo Hiến Chương 91. Đảng Việt Nam Dân Chủ [Vietnam Democratic Party-VDP] Reference Chapters 91 of Vietnam Democratic Party (VDP)"SOẠN THẢO HIẾN CHƯƠNG 91-NHẬN XÉT THỰC TRẠNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY!? CHỦ NGHĨA XÃ HỘI MƠ HỒ…”. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỚI CNXH NỬA VỜI KHÔNG TƯỞNG...HIẾN CHƯƠNG 91-ĐẢNG VIỆT NAM DÂN CHỦ-CHỦ NGHĨA PHÁT TRIỂN DÂN TỘC YÊU NƯỚC.Tổng Hợp Tuyên Ngôn # 10 Mục Tiêu Của Hiến Chương 91.ĐỌC TÌM HIỂU BA (3) HIẾN CHƯƠNG-TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN...http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_Qu%E1%BB%91c_t%E1... TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948) THE CHARTER-A DECLARATION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS (1948)http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/czechoslovakia/cs_appnd.html English version- Manifesto of Charter 77--MANIFESTO OF CHARTER 77 CZECHOSLOVAKIA (Václav Havel is Architects and Founding Members)http://louielamson2000.blogspot.com/2012/08/tham-khao-hien-chuong-9... THAM KHẢO BA (3) HIẾN CHƯƠNG-SOẠN THẢO HIẾN CHƯƠNG 91... REFER AND DRAFTING THE CHARTER 91...

#
http://push.pickensplan.com/profile/LOUIELAMSON2000 http://youtube.com/user/louielamson21 Louielamson2000 Channel:-: Education Societal Networks http://youtube.com/results?search_query=louielamson2000 Education Nonprofits Networks *** 3-24-2013http://pickensplan.com <> http://www.bing.comhttp://push.pickensplan.com/photo/2187034:Photo:1865651?page=1 Category of Louielamson2000 <> http://push.pickensplan.com/photo/2187034:Photo:1865651?page=9 <>http://push.pickensplan.com/photo/2187034:Photo:1865651?page=32 <><><><><><><><><><><>
http://huynhngocchenh.blogspot.com <> http://youtube.com/watch?v=Xvnd2LatFPQ Video Phỏng vấn Huỳnh Ngọc Chênh http://hdgmvietnam.org/thu-cua-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-nhan-dinh-va-gop-y-sua-doi-hien-phap/4750.116.3.aspx Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tuyên bố về sửa đổi Hiến Pháp 1992 <><> http://boxitvn.blogspot.comhttp://youtube.com/watch?v=anQCC4l_xJ0 Video Giòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn- Đối thoại Liên tôn Sửa đổi Hiến pháp.09.03.2013 ĐA CÓ TRÊN 8.000 NGUỜI KÝ TÊN VÀO TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO Cập nhật ngày 14-3-2013. CHỪNG NÀO CÓ 120.000-12.200.000 NGUỜI KÝ TÊN VÀO TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO CHO NGUỜI DÂN VIỆT NAM?DANH SÁCH NGUỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 27) (BoxitVN). Đatrên 11.000 nguời ký tên. http://boxitvn.nethttp://boxitvn.blogspot.com DANH SÁCH NGUỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 27) (Kiến nghị về sửa đổi hiến pháp 1992 !? Coi chừng cái bẫy trá hình của Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên để mị dân!?)(BoxitVN). Đa có trên 11.000 nguời ký tên. (Danh sách cập nhật ngày 23 tháng 3-2013) Posted from Trà Vinh Vietnam March 23, 2013.

"Em xin hứa: Obama sẽ KHÔNG đuợc sang thăm Việt Nam!
"
- Hội nghị Thuợng Đỉnh khối Asean tại Căm-pu-chia cuối năm 2012 đánh dấu một nỗi nhục nhã ê chề của Việt Nam. Tổng Thống Obama tham dự nhung đa không sang tham Việt Nam mà để ngoại truởng Hilary làm thay và ông ta đi Miến Điện... QLB
Bình luận (comment) khi đọc qua bài viết này của “QUAN LÀM BÁO” . Comment này vuợt ra ngoài chủ đề của bài viết này…
http://quanlambao.blogspot.com/2013/03/x-obama-se-khong-uoc-sang-tham-viet-nam.html#moreĐúng là Barack Obama không nên qua Việt Nam trong chuyến đi đó. Qua để làm gì trong bối cảnh đó!!! Còn vấn đề Obama thắng Mitt Romney đóđiều chắc chắn. Tôi đa viết những comments truớc đó 3 tháng, sau khi đảng Cộng Hòa quyết định cho Mitt Romney thắng phiếu (gian lận phiếu) ông Ron Paul. Republican Party I told you so. Only Ron Paul can beat Barack Obama. tôi còn viết thêm " No matter who wins in this election, without Ron Paul! American people is loser... http://youtube.com/watch?v=yVlsFCgMJRI Ron Paul 2013-Character and Leadership!!! http://youtube.com/watch?v=Bp9cT3C0AUs" Con bão Hurricane Sandy-Super Storm hit East Coast of United States truớc đó mấy ngày, đó là 1 báo hiệu sự mất mát của nuớc Mỹ... Truớc ngày bầu cử, tôi có gọi qua Skype nói chuyện với con gái, con trai tôi...
(Con bão lớn Hurricane Sandy (Super Storm Sandy) đa tàn phá miền đông bắc nuớc Mỹ truớc mấy ngày bầu cử… Hiện tuợng này cảnh báo điềm xấu cho nuớc Mỹ sắp tới)
Co hội cho đảng Cộng Hòa thắng cử vào White Houe 2012 đa do chính đảng Cộng Hòa tự phá mình làm thất bại. Ngày nay đảng Cộng Hòa mất uy tín nhiều với nguời dân... Ông Ron Paul đa bị Đảng Cộng Hòa bán đứt cho đạo Mormon-Latter Day Saint movement.
(
http://en.wikipedia.org/wiki/Mormonism ) Mormonism các tỷ phú sòng bài, truyền thông, khách sạn, chứng khoán...http://abcnews.go.com/blogs/politics/2013/03/what-mitt-romney-did-not-mention/ Những vấn đề Mitt Romney không đề cập đến!!!Bài học này bao giờ phe đảng Cộng Hòa mới thấy... Sau khi Mitt Romney đuợc chọn ứng cử viên đảng Cộng Hòa... Tôi đa viết trên blog youtube-comment: "Mitt Romney following footstep of John Mccain 2008" . Tôi tin chắc Mitt Romney sẽ theo gót chân của John Mccain năm 2008. Và đúng vậy, nguời Mỹ đa lựa chọn Barack Obama, đó là một sự lựa chọn đúng... Nay thì mọi việc đa qua rồi. Bốn năm còn lại trong nhiệm kỳ 2 của Tổng Thống Mỹ, thuờng vẫn đuợc báo chí truyền thông Mỹ (American News-Media) bình luận với câu : "Blind Duck-Vịt Mù ". Ngồi choi xoi nuớc, đi vận động kiếm tiền xây thu viện cho Tổng Thống sau khi nghỉ huu. Vận động (Lobby) cho đảng mình để củng cố lấy thêm ghế Dân biểu, Thuợng viện, Thống đốc...Tổng Thống nhiệm kỳ 2 ngồi choi xoi nuớc!? Tuy nhiên cung có truờng hợp, nhiều vị Tổng Thống Mỹ đa cải tổ, sửa đổi thêm nhiều đạo luật tốt, đem lại phúc lợi cho dân trong nhiệm kỳ 2. Những vị Tổng Thống đó đặt quyền lợi nguời dân, quyền lợi Quốc Gia lên trên chính đảng của họ… Dân chúng Mỹ hãy xem Barack Obama làm những gì trong 4 năm tới!!! Chứ không phải là "Vịt Mù" " Blind Duck" nhu báo chí thuật ngữ...
Hackers cuộc chiến trên không gian ảo! Hackers and Cyberspace War!http://youtube.com/watch?v=lkB6Pj14rp8 Espionage: Stealing America's Secrets-CBSNews http://youtube.com/watch?v=n4snr8uLSOg 60 Minutes-Chinese Espionage-Communist Party-Infiltration of U.S. Telecommunications–Huawei (CBCNews) http://youtube.com/watch?v=IPHHd8YW9EA CBS 60 Minutes: Cyber War: Sabotaging the System 1:2 http://youtube.com/watch?v=dU2XPFoyAR8 Sabotaging the System 1:2 http://youtube.com/watch?v=4C7vnOXbY5I Chinese Hackers Attack US: The New Cyber Warfare. http://youtube.com/watch?v=Js52FjOsgPA CNBC: The China Thread http://youtube.com/results?search_query=Hackers+and+Cyber+Space+War
http://rfa.org/vietnamese/in_depth/cyberwar-02212013164708.html Cyber-Whttp://youtube.com/watch?v=GzLsyBrEnOY China Cyber-Warfare with U.S? http://youtube.com/watch?v=tdy6os7LlcY China Cyber-Space Warfare with U.S?Trở lại vấn đề Obama không qua Việt Nam trong thời gian dự hội nghi Thuợng đỉnh tại Campuchia là cao kiến...
Còn tuong lai Barack Obama nên sang Việt Nam vào thời điểm nào, đóđiều cần tham khảo và đặt đề...
This comment posted from Cuu Long 2 Hotel Tra Vinh. March 8, 2013.
<><><><><><><><><>
“Biểu tình chua từng có tại Vinh Phúc liên quan Chủ tịch tỉnh Phùng Quang Hùng” CauNhatTanhttp://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com.au/2013/03/con-re-pho-chu-tich-tinh-vinh-phuc.html Hàng 1.000 nguời biểu tình mang qua tài đến UBT Vinh Phúc“Nguời dân phẫn nộ mang quan tài tiến về trụ sở UBND Tỉnh để phản đối CA bao che nguời nhà chủ tịch tỉnh Vinh Phúc giết nguời.” DLB (Published on Mar 17, 2013 )
http://youtube.com/watch?v=lh8mAbkd5A4 Biểu tình ở Vinh Yên Vinh Phúc - Vụ xác nguời duới cống nuớc <>http://youtube.com/user/danlambaotv http://youtube.com/watch?v=8IRp4IYACQI Vinh Phúc_ Biểu tình lớn vì con rể chủ tịch tỉnh giết nguời dânhttp://rfa.org/vietnamese/in_depth/protest-in-vinhphuc-ml-03172013230559.html <>“Con quan đánh chết nguời?” RFA - March 17, 2013http://youtube.com/watch?v=-Aaf4-6VlpQ 31/1/2013 Nông Dân Duong Nội- Hà Đông giữ đất http://youtube.com/watch?v=TwH5iYVfQGk 31-1-2013 Nông Dân Duong Nội-Hà Đông giữ đất http://youtube.com/watch?v=61w5E1YxFRM 31-1-2013 Nông Dân Duong Nội-Hà Đông giữ đất http://youtube.com/watch?v=lxVlqiOrg50 31-1-2013 Nông Dân Duong Nội-Hà Đông giữ đất.CauNhatTan: Dân Duong Nội kiên cuờng bẻ gãy đợt phản công mới
http://caunhattan.wordpress.com/2013/01/31/dan-duong-noi-kien-cuong-day-lui-dot-phan-cong-da-binh-chung "Một số hình ảnh do các phóng viên hiện truờng kịp quay: (CauNhatTan)Danh sách trên 10.000 nguời ký tên kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp 1992 (Xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp-Đoi Đảng Cộng Sản Việt Nam phải chấm dứt vi phạm nhân quyền, đan áp khủng bố, bắt tù đay những nhà bất đồng chứng kiến tại Việt Nam. Vi phạm và đan áp tự do ngôn luận, tự do tôn giáo).
Bộ Luật Hình sự Điều 88 là công cụ của Đảng Cộng Sản Việt Nam, dùng để ngăn cản đuờng phát triển văn hóa tri thức, phản dân chủ. Bộ luật hình sự 88 và điều 4 hiến pháp, vi phạm Hiến Chuong Quốc Tế Nhân Quyền (1948). Đồng thời nó là vu khí của ĐCSVN, dùng Công An Trị độc quyền sinh sát đan áp, trù ém tiêu diệt giới trí thức, và nhiều thành phần tinh hoa khác trong xã hội Việt Nam ngày nay.
http://boxitvn.net (Kiến nghị thứ nhất về Lời nói đầu và về Chuong I. Bỏ điều 4 Hiến pháp, không chấp nhận Đảng CSVN )Giới văn si trí thức, các quan chức trong bộ máy cầm và Đảng viên Cộng Sản, giới công chức, cựu công chức Đảng Viên Cộng Sản và cán bộ các nghành, giáo viên sinh viên, giới công nông dân, dân oan Việt Nam hãy “ Đứng lên ngửng mắt mà đi, nhìn thẳng vào kẻ thù của nhân dân, đang hãm hại cản đuờng buớc tiến phát triển của dân tộc đất nuớc Việt Nam. Đóđảng độc tài bất công tham nhung và thối nát, phản dân chủ phản nhân quyền. Đứng lên để đoi lại quyền sống làm nguời đuợc ghi trong bản “ Hiến Chuong Quốc Tế Nhân Quyền 1948” mà Đảng Cộng sản Việt Nam đa cam kết ký.
Những ngày đầu xuân năm hết tết đến, xin đừng bỏ quên hàng trăm ngàn tù nhân luong tâm, tù nhân chính trị, bloggers. Những nguời đa dấn thân, đấu tranh chống độc tài tham nhung bất công, để đoi có dân chủ nhân quyền. Những nguời đa biểu tình phản đối Trung Cộng xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam. (Hoàng Sa-Truờng Sa-Biển Đông). Tất cả họ đang bị Cộng Sản Việt Nam giam cầm tra tấn, hành hạ và khủng bố trong lao tù. Xin hảy nhớ đến họ, gia đinh họ và cùng nhau cầu nguyện cho họ. Vinh Feb 06, 2013
http://boxitvn.net "DANH SÁCH NGUỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 " http://boxitvn.net/bai/44602 "Quyền tự do bất khả phân: Tự do cá nhân, tự do chính trị, tự do kinh tế" http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_Hoa_K%E1%BB%B3 Hiến Pháp Mỹ 17/9/1787http://quanlambao.blogspot.com/2013/01/tuong-nguyen-trong-vinh-khon... Tuớng Nguyễn Trọng Vinh: Không cần ghi điều 4 vào Hiến pháp <> http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_Qu%E1%BB%91c_t%E1... “Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền” (10-12-1948)http://un.org/News/Press/docs/2006/sc8710.doc.htm Resolution 1674 (2006).

Tham Khảo Hiến Chuong 91. Đảng Việt Nam Dân Chủ [Vietnam Democratic Party-VDP] Reference Chapters 91 of Vietnam Democratic Party (VDP)

Tổng Hợp Tuyên Ngôn # 10 Mục Tiêu Của Hiến Chuong 91.
Mục Tiêu Của Đảng Việt Nam Dân Chủ.
Mời tham dự vào Thành Viên Hiến Chuong 91-Đảng Việt Nam Dân Chủ.
Đảng Việt Nam Dân Chủ, mong muốn sự hợp tác tham gia giúp đỡ của nhiều thành phần khác nhau trong xã hội Việt Nam ngày nay...Thành viên của Đảng Việt Nam Dân Chủ... Mục tiệu của Đảng Việt Nam Dân Chủ... Ý Nguyện và mong muốn... Đảng Việt Nam Dân Chủ đi song-song với Hiến Chuong 91... Giới thiệu tổng hợp về những co bản, và mục tiêu của Đảng Việt Nam Dân Chủ...

ĐỌC TÌM HIỂU BA (3) HIẾN CHUONG-TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_Qu%E1%BB%91c_t%E1... TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948) THE CHARTER-A DECLARATION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS (1948)http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/czechoslovakia/cs_appnd.html English version- Manifesto Charter 77http://to-quoc01.blogspot.com/2011/05/tuyen-ngon-hien-chuong-77.html
MANIFESTO OF CHARTER 77 CZECHOSLOVAKIA (Václav Havel Architects and Founding Members)
Tuyên Ngôn-Hiến chuong 77 của Tiệp Khắc (Václav Havel là kiến trúc su và các thành viên sáng lập)
http://louielamson2000.blogspot.com/2012/08/tham-khao-hien-chuong-9... THAM KHẢO BA (3) HIẾN CHUONG-SOẠN THẢO HIẾN CHUONG 91. 
#Louielamson2000 Channel Promote to: Education Societal Networks-Nonprofit Networks also writing Vietnamese & English Poems... Quảng bá văn hóa, chính trị, giáo dục, tin học, khoa học, kinh tế...
Làm nghề chính trị.!!!
Chính trị là gì? Phải chăng chính trị là một nghề nghiệp. Làm chính trị là một công việc làm nhu tất cả các nghề nghiệp khác. Nghề làm chính trị phải đuợc nhân dân tin tuởng lựa chọn bầu lên, làm đại diện thay tiếng nói cho họ, và để bảo vệ quyền công dân của họ, theo đúng luật pháp trong bản “Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1948). Công việc này phải thuyết phục đuợc lòng dân qua sự cạnh tranh lành mạng, và cần thiết phải đuợc hợp thức hóa tại Việt Nam. Hiện tại ở Việt Nam chỉ có một Chế độ độc tài đảng trị, do đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền cai trị mị dân. Những gì đa và đang xẩy ra tai Việt Nam hon 60 năm qua! Ngày hôm nay nguời nhân dân Việt Nam đa hiểu biết, và nhận rõ sự thật về Chế độ. Chế độ cai trị mị dân ở Việt Nam là do Chính quyền của một đảng cuớp dựng lên, dùng bạo lực vu lực để cai trị, nó rặp khuôn theo chủ thuyết Công Sản Liên Xô-Trung Quốc. Do Hồ Chí Minh đệ Tam Cộng Sản Quốc Tế mang về thiết lập, trùm bọc lên đầu dân tộc Tổ Quốc Việt Nam. Chế độ Độc tài Đảng trị ở Việt Nam hiện nay, nó không đuợc nhân dân thật sự lựa chọn bầu lên. Đây là Chính quyền phản dân chủ cai trị mị dân. Chính quyền sử dụng hai [2] chữ “chính trị” để mị họa lên, kèm thêm vào chữ “Tội phạm chính trị” “ Phản động, chống đối đảng… để chụp mu vu khống, đan áp khủng bố ghép tội những nguời có quan điểm bất đồng chứng kiến, phản biện tố cáo những tội ác tội phạm sai trái của đảng. “Chống đảng hay chống dân” Việt Nam ngày nay cung còn may mắn, vì nguời dân và nhiều thành phần trí thức khác trong xã hội đa và đang đóng góp ý kiến cho Đảng cộng sản.. Họ thấy rõ những gì sai lầm, phạm tội của đảng, để đảng thay đổi mới và sửa sai… Hình thức đó là soi guong chỉ mắt cho đảng thấy, chống lại những tội phạm sai trái của đảng đối với dân… Chua đến nỗi nhu ở Thế giới Hồi Giáo…Thiết nghi những nguời làm công việc chính trị nên hiểu rằng, niếu nhu nguời dân biểu tình chống lại các chính sách của đảng phái, điều đó cung là theo quy luật, không nguy hiểm, mà còn là tốt cho quốc gia đó. Nhung khi mà các đảng phái chống lại nhân dân, dùng vu luoc Công An-Quân Đội để đan áp tiêu giệt nhân dân đó mới chính là một thảm họa. “ Hèn với giặc ngoại xâm, đối xử tàn ác với dân” đó cung chính là thảm họa về lâu dài cho Chế độ.

“Biểu tình chua từng có tại Vinh Phúc liên quan Chủ tịch tỉnh Phùng Quang Hùng” CauNhatTan
http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com.au/2013/03/con-r...
Hàng 1.000 nguời biểu tình mang qua tài đến UBT Vinh Phúc
“Nguời dân phẫn nộ mang quan tài tiến về trụ sở UBND Tỉnh để phản đối CA bao che nguời nhà chủ tịch tỉnh Vinh Phúc giết nguời.” DLB (Published on Mar 17, 2013 )
http://youtube.com/watch?v=lh8mAbkd5A4 Biểu tình ở Vinh Yên Vinh Phúc - Vụ xác nguời duới cống nuớc <>http://youtube.com/user/danlambaotv http://youtube.com/watch?v=8IRp4IYACQI Vinh Phúc_ Biểu tình lớn vì con rể chủ tịch tỉnh giết nguời dânhttp://rfa.org/vietnamese/in_depth/protest-in-vinhphuc-ml-031720132... <>“Con quan đánh chết nguời?” RFA - March 17, 2013
http://youtube.com/watch?v=-Aaf4-6VlpQ 31/1/2013 Nông Dân Duong Nội- Hà Đông giữ đất http://youtube.com/watch?v=TwH5iYVfQGk 31-1-2013 Nông Dân Duong Nội-Hà Đông giữ đất http://youtube.com/watch?v=61w5E1YxFRM 31-1-2013 Nông Dân Duong Nội-Hà Đông giữ đất http://youtube.com/watch?v=lxVlqiOrg50 31-1-2013 Nông Dân Duong Nội-Hà Đông giữ đất.
CauNhatTan: Dân Duong Nội kiên cuờng bẻ gãy đợt phản công mới
http://caunhattan.wordpress.com/2013/01/31/dan-duong-noi-kien-cuong... "Một số hình ảnh do các phóng viên hiện truờng kịp quay: (CauNhatTan)

Trở lại vần nghề làm chính trị, công việc làm chính trị!!! Ở Việt Nam thì đa Đảng Cộng Sản độc tài, độc quyền chuyên chế hóa kiểm soát và cai trị lãnh vực này hon 60 năm qua… Chủ truong đó đi đôi với chính sách, phân chia tiêu diệt tôn giáo. Phân chia ra các thành phần giai cấp xét theo lý lịch, kiểm soát hộ khẩu để phân hóa, tha hóa ra các thành phần trong xã hội, đặt duới sự kiểm soát chỉ đạo của đảng… Phải chăng Chế độ chính trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam đang hiện hành là: Chế độ Công An Trị-Công An Giáo. Phải nói bần cùng hóa ngu dân, hon cả thời Vua quan phong kiến xua. Chế đô Cộng sản độc tài, sử dụng ngôn từ “ làm chính trị, tội chính trị, phản động, chống đảng, lật đổ chính quyền…” đó là sở truờng để xuyên tạc vu khống, đan áp và khủng bố nguời dân, khi nguời dân bày tỏ sự bất đồng quan điểm, chỉ trích tố cáo, đấu tranh đoi đảng phải nhận những sai lầm tội phạm do đảng gây ra làm thiệt hại dân.
“ Không có lửa làm sao có khói” Câu tục ngữ ca dao cổ truyền của dân gian Việt nam, mang đậm nét màu sắc, hình thức thực tế, khi nguời ta nói lên câu đó ví nó, để so sanh môt điều gì qua khảo nghiệm. Câu tục ngữ mang tính văn nhân.

Theo trào luu phát triển văn hoa tri thức, phản biện xã hội qua sự cạnh tranh lành mạnh. Nghề làm kinh tế, nghề làm chính trị phải có sản phẩm tốt đẹp bền chắc cho đáp ứng thị truờng yêu cầu của nhân dân. Nguời trình diễn trên màn ảnh khân khấu nghệ thuật, cần phải có nhiều khán giả đến xem. Khán giả, hay độc giả chính là nguời phán xét, quyết định đúng khả năng nghề nghiệp của mình…Ngôn từ chính trị-làm chính trị không thể bị Chính quyền, Chế độ sự dụng nó nhu một công cụ “để bị quy kết là « phản động », « phản cách mạng », « lợi dụng dân chủ để phá hoại định huớng xã hội chủ nghia, làm rối loạn định huớng tu tuởng»…” (from viet.rfi.fr). Những gán ghép mo hồ, để tòa án của chính quyền vu khống ép buộc tội, đan áp bắt tù đối với những nguời cầm viết, bloggers, đang đầu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo.
Hon 60 muoi năm qua. Đảng Cộng Sản Việt Nam đa áp dụng chính sách Công An Trị-Công An Giáo để phân chia giai cấp, phân hóa tôn giáo. Đồng thời dựng lên guồng máy Công An Trị để kiểm soát hộ khẩu, phân chia lý lịch trù ém và kỳ thị nguời công giáo, loại bỏ và tiêu diệt những tầng lớp gọi là Tu sản, Kinh doanh buôn bán, Điền chủ, Quan chức, (giáo si phu) giới tri thức và những thành phần tinh hoa khác của xã hôi cu còn lại. Chế độ độc tài đảng trị thiết lập và áp đặt guồng máy Công An Trị, dùng nhà tù, trại cải tạo để theo dõi, khống chế đời sống nguời dân trong mọi lãnh vực… Công An Của đảng theo dõi từng nguời dân, cán bộ công viên chức. Hai chữ chính trị đuợc gán ghép theo ý đồ riêng của đảng, gieo rắc tâm lí sợ hãi trong tâm trí nguời dân, và toàn xã hội khi nhắc đến chữ chính trị, làm chính trị... Đảng độc tài, độc quyền cai trị mị dân bằng guồng máy Công An Trị. Nó là hàng rào ngăn cản phi chính trị hóa đối với nguời dân.
Vấn đề phổ cập văn hóa trí thức, mở rộng tu duy độc và lập sáng tạo cho các thế hệ trẻ. (Văn hóa giáo dục công dân). Nhu đã nói trên từ ngày Đảng Công Sản Viêt Nam cuớp Chính quyền, thiệt lâp Chế độ độc tài đảng trị cai trị đất nuớc. Các chính sách sai lầm ngăn cảnh con đuờng phi (free) chính trị hóa đối nguời dân, và các thành phần trí thức, đảng phái, tôn giáo… Đảng Cộng Sản Việt Nam đa đua đất nuớc tụt hậu, xuống cấp và băng hoại trong nhiều lãnh vuc. Điều đó đa chứng minh rõ ràng ngày nay. Một Chế độ cại trị phản dân chủ, phi chính trị hóa, hạn chế sự phát triển tu duy sáng tạo về mọi mặt của mỗi con nguời. Đảng Cộng Sản Việt Nam sử dụng thứ vu khí này qua guồng máy Công An Trị-Công An Giáo để cai trị nguời dân.
Nghề làm chính trị cần phải đuợc Chính quyền quảng bá rộng rãi, để cho mọi tầng lớp nguời dân trong xã hội đuợc quyền tham gia. Nhất là những nguời có tài có đức trí, có tâm huyết phục vụ nhân dân. Trong đó phải đề cập đến thế hệ trẻ, học sinh sinh viên, và các thành phần trí thức, kinh doanh, giáo dục khoa hoc, công nông dân... Ở Việt Nam ngày nay trong Chế độ một đảng độc tài, đảng cộng sản Việt Nam dùng bộ máy tuyên truyền, kết hợp cùng guồng máy Công An Trị. Đảng độc quyền cai trị mị dân. Nguời dân khi nghi đến hai chữ chính trị là vấn đề tối kỵ, nhạy cảm. Đảng cấm nói-cấm làm. luôn gieo rắc sự sợ hãi trong lòng dân. Nghề làm chính trị phải có sức thuyết phục nhân dân qua sự cạnh tranh minh bạch, để đem lại lợi ích cho xã hội, trong đó có lợi ích cho gia đinh và cộng đồng. Việt Nam cần phải dân chủ hóa hệ thống chính trị đa đảng, trung cầu dân ý để nguời dân tự lựa chọn. Việt nam cần phải có đảng phái đối lập để cạnh tranh kiểm soát lẫn nhau…

( 900 trăm nhân viên thuộc (CAM-Công An Mạng) Việt Nam, vừa đuợc Hà Nội (thuê muớn) thuyển dụng 2013. Họ lập ra nhiều chi nhánh mạo danh nhu : Giáo dục-Kinh Doanh-Tin học… Liệu nó có tác dụng, hay phản tác dụng về các vấn đề, mà nguời dân và xã hội Việt nam ngày nay. Họ đang cần thiết đoi hỏi phải đổi mới, thay đổi!?)

Mấy ngày qua mình ở Trà Vinh (Cửu Long 2 Hotel). Mỗi lần mở máy laptop vào internet online, để cập nhật xem tin tức, viết sửa đổi và update my blog. Bị 2 lần hacker xóa sạch phần duới của trang web trong khi đang update : Louielamson’s Page-Pickensplan.
http://push.pickensplan.com/profile/LOUIELAMSON2000
Đây là lần đầu tiên Hacker đánh phá trang web kiểu này. Thiết nghi phần mềm virus của hacker, đa gài vào máy này lâu rồi!!! Liệu cài lại windows mới, với phần mềm diệt virus có hiệu quả không? Hay là cung chỉ đuợc vài ngày? Bạn vào có truờng hợp giống mình thì nên làm? (Hacker deleted files today). Tra Vinh Vietnam Feb 27, 2013

http://louielamson2000.blogspot.com/ (Hiến Chuong 91) http://www.bing.com/search?q=louielamson2000
http://webstats-ranks.com/www/louielamson2000.blogspot.com http://bing.com/videos/search?q=human+race+evolution&qpvt=human... Science-Philosophy-Theology with the development of Human race evolutionhttp://search.ultrasurf.us/search?q=louielamson2000&c=ultrasurf
http://search.aol.com/aol/search?enabled_terms=&s_it=comsearch5... http://twitter.com/louielamson2000 ...http://linkedin.com/pub/dir/+/Tran-Nguyen
louielamson.TranNguyen/Facebook

New BlackBerry 10 launch Jan 30, 2013. Điện thoại thông minh mới Blackberry 10
https://twitter.com/download/blackberry?lang=en BlackBerry SmartPhones http://en.wikipedia.org/?title=BlackBerry BlackB...erry Điện Thoại Thông Minh.. http://us.blackberry.com/smartphones.html United States (U.S) BlackBerry Canada (En) Canada (Fr) United Kingdom-BlackBerry Asia-New BlackBerry 10http://youtube.com/watch?v=F4SUGEl4mCc BlackBerry 10 Top 5 Features!http://youtube.com/watch?v=tzxQ2YUjk50 New BlackBerry 10 http://youtube.com/watch?v=JxotDF0pih4 Christopher Smith BlackBerry Jam Americas 2012 Keynote Video. New BlackBerry 10 http://youtube.com/watch?v=4sNvEfyBwKU BB10 CES Demo 2- New Blackberry 10 launchhttp://youtube.com/watch?v=OeitvuuTOg0 BlackBerry 10 Walkthrough-CES 2013-New BlackBerry 10 launch on Jan 30, 2013http://global.blackberry.com/blackberry-10.html New BlackBerry 10 launch http://marketwatch.com/story/rim-makes-last-shot-with-blackberry-10...http://cbc.ca/news/canada/thunder-bay/story/2013/01/29/technolgoy-r... BlackBerry 10 aims to catch up with competition. New BlackBerry 10 launch Jan 30, 2013.
Điện thoại thông minh mới Blackberry 10 (Dâu đen 10), ra mắt ngày 30/1/2013

VĂN HÓA-TÌNH YÊU-TÔN GIÁO-SỨC MẠNH NIỀM TIN-QUYỀN LỰC CON NGUỜI. ĐA XÂY DỰNG NÊN NHỮNG KIỆT TÁC ĐỂ ĐỜI CHO NHÂN LOẠI NGÀY NAY...
Milan Cathedral from the beginning built in the 5th Century, and finished in the 20th (1965)
http://youtube.com/watch?v=BnWh2hDF6XI Milan Cathedral, Italyhttp://youtube.com/watch?v=4CgtWA5GZIo Milan: The Fashion and Financial Capital of Italyhttp://youtube.com/watch?v=O61ng_QqC4I The Notre Dame of Paris builds 850 years ago. "The Hunchback of Notre-Dame"http://bing.com/images/search?q=kim+tu+thap+ai+cap&qpvt=kim+tu+...http://bing.com/images/search?q=Angkor+watt+&go&qs=ds&;... Angkor watthttp://en.wikipedia.org/wiki/Milan_Cathedral
http://bing.com/images/search?q=milan+church&qpvt=milan+church&;...http://notredamedeparis.fr/spip.php?article1560 A way of pilgrimage in Notre-Dame de Paris.http://france24.com/en/20130201-notre-dame-new-bells-anniversary-85...

VĂN HÓA CHÂU ÂU-KHOA HỌC MỸ-NGA-ĐỨC-NHẬT-ANH-PHÁP...
Tìm hiểu về văn hóa Nhật-Anh-Mỹ-Châu Âu… Sự tiến hóa của loài nguời-Cái nôi văn hóa của trung tâm nhân loại, bắt đầu xuất phát từ noi đâu? Văn hóa-Khoa học-Thần Học-Triết Học
http://en.wikipedia.org/wiki/Human The cultural cradle of the human race, starting from where? (Human race evolution-Khoa học-Triết học-Thần học) Cultural-Science-Philosophy-Theology. The development of the science with the human groups. The development of the spiritual culture of the human race. The development of theology of religions with the human species. http://en.wikipedia.org/wiki/Human_evolution Tiến bộ phát triển của loài nguời các lãnh vực: Văn hóa,Khoa học,Triết học,Thần học,Tôn giáo,Tâm linhhttp://bing.com/videos/search?q=human+race+evolution&qpvt=human...; Phát triền khoa hoc của loài nguời. Phát triền văn hóa tâm linh của loài nguời. Phát triền thần học của tôn giáo với loài nguời...
Tại sao những tinh hoa trí thức của nhân loại, đa số sinh sản và phát triển từ Châu Âu (Đức-Pháp-Nga-Anh…) và Mỹ. Nguời Nhật văn hóa Nhật, đất nuớc Nhật, họ đa thu thập học hỏi nghiên cứu, phát minh thêm những tổng hợp tinh hoa khoa học của Châu Âu-Mỹ. Ngày nay nuớc Nhật có nền công nghiệp kỹ nghệ cao, sản xuất xe hoi, các loại máy co khí, máy điện toán, thiết bị y tế, quốc phòng, nông nghiệp, hiện đại thành công đứng trên thế giới.
http://hightechindustryinjapan.blogspot.jp/2012_05_01_archive.html
Châu Âu, Mỹ là cái nôi đa sinh sản và phát triển ra nhiều tinh hoa trí thức, đem lợi ich cho toàn nhân loại. Ngôn ngữ văn hóa, chính trị, kinh tế, khoa học, tin học, y tế, toán học, không gian, quốc phòng…
Phần lớn các nhà khoa học, bác học, toán học, tin học, y học, văn học (nghệ si-nhạc si) triết gia, kinh tế học, chính trị gia...Gọi: “Intellectual Class-Humanities and Cultural of Intellectuals People Thinking” Tầng lớp nguời trí thức ở Châu Âu-Châu Mỹ từ thế kỷ 15,18, 20, 21. ( Văn hóa tri thức tinh hoa nhân loại)
http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectuals "Economic liberal & classical liberal views of intellectuals" Humanities and Cultural Intellectuals People Thinking
Tìm hiểu hệ thống thu viện văn hóa Mỹ, Anh, Nhật, Pháp, Đức, Nga… United States Libraries System-Public Libraries in the United States
http://flavorwire.com/362890/is-this-the-most-amazing-library-in-th... James B. Hunt Jr. Library http://flavorwire.com/240819/the-25-most-beautiful-college-librarie... The 25 Most Beautiful College Libraries in the World-(25 Thu viện ĐH đẹp trên TG) Thu viện noi luu trữ văn hóa tri thuc của tinh hoa nhân loại.http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Library_of_Congress Thu Viện Quốc Hội Mỹ-Hệ thống thu viện noi luu trữ văn hóa tri thức của tinh hoa nhân loại.http://librarytechnology.org/USpubliclibraries.p Thu viện quốc gia Hoa KỳError! Hyperlink reference not valid. Barnes & Noble. Tiệm sách đứng đầu nuớc Mỹhttp://en.wikipedia.org/wiki/Barnes_%26_Noble#History Barnes & Noble Bookshttp://starbucks.com/coffee Starbucks Coffee of American Cultural-Starbucks http://youtube.com/watch?v=JagNph-q9LU Starbucks cafe điểm giao luu văn hóa, mua và đọc sách báo chí Mỹ. http://youtube.com/watch?v=wA6GM_5mmuo Starbucks & Square Wallet http://chapters.indigo.ca/home Bookstore and Music Toronto Canada http://youtube.com/watch?v=pjNM8drAqG0 (Social Media)
http://youtube.com/watch?v=GCwTfBnueFw ABC World News with Diane Sawyer: America and Energy Independence "Use Domestic Oil & Gas Made In America"http://youtube.com/watch?v=hknMemX82hI Car Parts: 'Made in America'?http://youtube.com/watch?v=38MfZ17nT50 ABCNews: What's In Your Home?http://youtube.com/watch?v=OttqMTDIUFw ABCNews: Labor Made in America!?http://youtube.com/watch?v=yGDWAVBrM18 BBC Four-The Curse of Oil-P 1-3
Videos inspire of the people, who has success in business to became the billionaire in America. Learning, working and teaching of the billionaire in America, around the World. (Rich & Poor In America) 'Rich dad Poor dad'
http://youtube.com/watch?v=oYLaN7tbFFY Park Avenue-Money, Power & the American Dream [HD] http://youtube.com/watch?v=Y841tx0LLaw American Dream Part 4 of 4 http://youtube.com/watch?v=hWXKXombMUo Park Avenue - Money, Power & the American Dream Part 1 of 4. http://youtube.com/watch?v=e7xTMYee8AA Why is 46 Million People living in Poverty within the U.S.?http://youtube.com/watch?v=MLI_wDD6dsQ Story American Culture & SocietyError! Hyperlink reference not valid. “The Atlanta Community Food Bank distributes over 35 million pounds of donated grocery products a year to more than 600 nonprofit partner agencies that feed the hungry ” http://en.wikipedia.org/wiki/America%E2%80%99s_Second_Harvest_-_The... Feeding America Error! Hyperlink reference not valid.
http://youtube.com/watch?v=OMcjxe8slYI S.Billionaire: The Chuck Feeney Storyhttp://youtube.com/watch?v=_4Bk2iT-qFQ The Life Of Steve Jobs (1955-2011)http://youtube.com/watch?v=J0rDFbrhjtI Craig Venter Interview with CBS Newshttp://youtube.com/watch?v=dK_RnxYdrqU U.S Kids “Hard times generation"http://youtube.com/watch?v=L2hzRPLVSm4 America "Hard Times Generation"http://youtube.com/watch?v=CwpdGyIY2fQ American “Unemployment Benefits”http://youtube.com/watch?v=4ECi6WJpbzE Overdose: The Next Financial Crisishttp://youtube.com/watch?v=AiZyHn_7SUI J. Craig: "New Frontiers of Genomic"http://youtube.com/watch?v=shkFDPI6kGE Bloom Energy made from sand beachhttp://youtube.com/watch?v=5RehT-Do9bs BloomBox Energy with K.R. Sridharhttp://youtube.com/watch?v=s3RlCVtQ6mA Elon Musk-Space Exploration.http://youtube.com/watch?v=4xinbuOPt7c W.Buffett Interview School Studenshttp://youtube.com/watch?v=WstJM_aNSj8 Wall Street: The Speed Tradershttp://youtube.com/watch?v=WTQGsr_4DPg High Frequency Trading (Nuts)http://youtube.com/watch?v=mKrteO73UG0 Buffett-Gates go back to Schoolhttp://youtube.com/watch?v=mKrteO73UG0 Buffett-Gates go back to Schoolhttp://youtube.com/watch?v=xVOn371TCPo Charlie Rose-Warren Buffetthttp://youtube.com/watch?v=S27_hIKKT2c Warren Buffett's 10 Ways to Get Richhttp://youtube.com/watch?v=hrj9RnzwxDM Richard Branson & Michael Dell
Never too late to learning. (Think different)
Học tập và làm việc trong thời niên thiếu của các tỷ phú trên thế giới...
Không bao giờ quá muộn để học và tìm hiểu... (chấp nhận sự nghi khác nhau, sự phản biện khác nhau)

Pickensplan- Renewable Energy Independent

1.9 Million American has signed up for the Pickensplan will you?
"More and more Trucks and buses are switching to natural gas ".
http://youtube.com/watch?v=8xta2-ckwyk&NR=1 Boone Pickens at the American Trucking Associations (ATA) Natural Gas Summit in Washington D/C on December 02, 2012http://youtube.com/watch?NR=1&v=XUHEMt2KEW0&feature=endscreen Governor Bill Graves America Trucking Associations President & CEO “ATA Summit on Natural Gas in Trucking. He explains why natural gas is important to the future of the trucking industry.” (December 02, 2012)http://youtube.com/watch?v=ezgmLjMMCZY&NR=1&feature=endscreen T. Boone Pickens: 'I've Lost My A-' in Wind Power-The Jobs Are in the Oil and Gashttp://youtube.com/watch?NR=1&v=VhCDK1OCRlc&feature=endscreen "The Science of Success: Lessons from my Father-Charles G. Koch."
Will and when, Charles G. Koch (Koch Industries) & T. Boone Pickens (Pickens Plan) seat down together, to discussion on the issue Renewable Independence Energy for America !?
http://youtube.com/watch?v=uMlIofFsqZM Will and when, Charles G. Koch (Koch Industries) & T. Boone Pickens (Pickens Plan) seat down together, to discussion on the issue Renewable Independence Energy for America!

I have no experience working in the field of Alternative Renewable Energy. I have no experience on marketing, doing business with Wind Energy, Solar Energy, Green Energy, Clean Energy…
But I believe we need to take the subject, advertising and education widely to the American public. This is the long term plans and strategic, to address the source of the Independent Renewable Energy for American people.
Next step need change, transfer 8.5 million of 18-wheelers trucks, engine run on diesel (OPEC oil), and convert 8.5 million engines run on Natural Gas. Use Domestic Natural gas-Production Tax Credit (PTC)
I agreed with Boone Pickens Says: "you get the 8.5 million trucks and fleet vehicles on domestic natural gas," (American Trucking Industry's-American Trucking Associations.) Nov 02, 2012
http://trucking.org/Pages/Home.aspx American Trucking AssociationsError! Hyperlink reference not valid. Federal Highway Administration - U. S Department of Transportationhttp://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Transporta... |http://en.wikipedia.org/wiki/American_Trucking_Association American Trucking AssociationsError! Hyperlink reference not valid. American Trucking Company (ATC)
I think American Trucking Associations (ATA)Trucking Industry’s, need support and help from U.S Government for the new regulations, (PTC-Production Tax Credit ) provides the rules for 18-wheelers trucks, run on natural gas. (PTC)
http://domesticfuel.com/2012/11/01/federal-tax-credit-success
http://youtube.com/user/pickensplan Watch Pickensplan American Renewable Energyhttp://youtube.com/watch?v=UOczaEzzxaM B. Pickens Testimony in Congress 7/ 22/ 2008http://youtube.com/results?search_query=t.boone+pickens+plan+interv Pickens Plan Interviewshttp://bing.com/search?q=ATLANTIC+OCEAN Using wind energy, ocean waves, the heat from the Sun for (Renewable Energy) from Atlantic Ocean & Pacific Ocean. http://bing.com/search?q=+PACIFIC+OCEAN Wind-Waves-Solar Energy- Renewable Energy.
The issues: Renewable Alternative Energy! Will U.S Gov support Production Tax Credit (PTC) for 8.5 million, 18-Wheelers Trucks, run on Domestic Natural Gas?
Think about how much percent of energy, came from sunlight, wind and ocean waves on our earth?! We use sunlight, wind, waves, and transfer into Renewable Sources of Alternative Energy. This can help our World, reduction Environmental Pollution, threatening the living life of Human. (Do the climate change-global warming-caused hurricanes, drought and the variety of all the human species.)
In today World, the Developed Countries are using large amounts of Oil, Gas, Coals, Nuclear power plants, Hydropower Dams…, for Expansion Economic.
I think sooner or later, this issue must proceed. Because according to the needs of Economic Development Worldwide (EDW), also because the oil and gas energy, will be established in the future.
We have Renewable Alternative Energy (Tái tạo năng luợng để thay thế.) Came from the sunlight, wind, waves… So, why don’t we take advantage to use them, for cutback environmental pollution thread to Human life? (Global Warming-Climate Change)

Vâng, thiết nghi rằng có bao nhiêu phần trăm nguồn năng luợng, đến từ ánh sáng mặt trời, gió và biển sóng trên trái đất của chúng ta?
Chúng ta sử dụng ánh sáng mặt trời, gió, sóng, chuyển sang các nguồn năng luợng tái tạo. Điều này có thể giúp thế giới của chúng ta, cắt giảm ô nhiễm môi truờng, đe dọa tới sự sống con nguời. ( đang làm khí hậu thay đổi-toàn cầu nóng lên- gây nên bão lụt, hạn hán và nhiều loại bệnh tất cho loài nguời…)
Trên thế giới ngày hôm nay, các quốc gia phát triển đang sử dụng một luợng lớn dầu, khí đốt, than đá, nhà máy điện hạt nhân, đập thủy điện..., để phát triển mở rộng nền kinh tế.
Tôi nghi rằng sớm hay muộn, vấn đề này phải tiến hành. Bởi vì, theo nhu cầu của kinh tế phát triển trên toàn thế giới (EDW), bởi vì dầu và khí đốt, các nguồn năng khác nó sẽ cạn kiệt đi trong tuong lai.
Buớc tiếp theo cần thay đổi, chuyển 8,5 triệu, xe tải 18-bánh xe, động co chạy bằng diesel (OPEC dầu), thay đổi động co xe tải này, chạy bằng khí đốt tự nhiên. (Sử dụng khí đốt tự nhiên trong nuớc, không sử dụng dầu diesel của OPEC)
Tôi đồng ý với Boone Pickens nói: " ta (American Trucking Associations-ATA) có 8,5 triệu xe tải (18 bánh)
và các đội xe (nghiệp đoàn) vận tải, phải (sửa đổi đầu máy dầu-diese)l thay đầu máy chạy bằng khí đốt (domestic gas) trong nuớc,"
Tôi nghi rằng Hiệp hội vận tải Mỹ (ATA) vận tải đuờng bộ, và các nghiệp đoàn xe tải hạng nặng 18 bánh, cần sự hỗ trợ giúp đỡ từ chính phủ Mỹ cho các quy định mới, cung cấp các quy tắc cho các xe tải 18-bánh, chạy bằng khí tự nhiên. (Natural gas-Domestic gas)
Vâng, chúng tôi có tất cả năng luợng tái tạo đến từ ánh sáng mặt trời, gió, sóng... Vì vậy, tại sao chúng ta không tận dụng, và sử dụng chúng?! Ô nhiễm môi truờng, đe dọa cho cuộc sống con nguời. (Sự hâm nóng lên toàn cầu-khí hậu thay đổi). Posed from Hanoi Vietnam Nov 02, 2012

Một bộ phim ngắn ghi lại công việc của nguời tài xế lái xe vận tải hạng nặng, loại xe truck 18 bánh, chạy qua những đại lộ xuyên liên bang nuớc Mỹ. Cung để biết thêm về hệ thống đuờng giao thông, của ngành công nghiệp vận tải đuờng bộ ở Mỹ-Canada.
http://youtube.com/watch?v=EFoKU7xhsjo Watch short movie about the struggling trucking industry and how it affects you. (Một bộ phim ngắn ghi lại cộng việc vất vả và nguy hiểm, của nguời tài xế lái xe tải 18 bánh, trong ngành công nghiệp vận tải đuờng bộ ở Canada, Hoa Kỳ. Đề tài này nó có ảnh huởng đến đời sống của bạn?

David Philp ghi lại những đoạn phim ngắn, hình ảnh công việc làm ngày đem của một tài xế lái xe tải hạng nặng 18 bánh (18-wheeler Truck). Chở hàng di chuyển khắp nuớc Mỹ và Canada…Cho bạn hiểu biết thêm ngành vận tải giao thông, trên các xa lộ xuyên liên bang Mỹ-Canada. Mình có dịp lái xe đi xuyên qua nuớc Mỹ bốn lần, từ bờ biền phía Tây Thái Bình Duong, sang phía Đông Đại Tấy Duong ( California-Florida-North Carolina) trên 3 xa lộ lớn 10-20-40... Chứng kiến những đoàn xe vận tải 18 bánh chay suốt đem ngày, trên các xa lô 10-20-40. (Highways 10-20-40). Ở những năm 2002-2003-2004-2005. Mời xem những videos duới đây...
http://youtube.com/watch?v=YmgH4Wm-64g The Life of a Trucker-Episode 1http://youtube.com/watch?v=EFoKU7xhsjo The Life of a Trucker-Episode 4http://youtube.com/watch?v=ncz3vK9MZEU The Life of a Trucker-Episode 5http://youtube.com/watch?v=zI2-XHXqupU The Life of a Trucker-Episode 6http://youtube.com/watch?v=ASixSkxiV4Y The Life of a Trucker-Episode 7http://youtube.com/watch?v=UWi5ucnhh-Q The Life of a Trucker-Episode 8http://youtube.com/watch?v=LQ5YuIxg3Ss The Life of a Trucker-Episode 9

The Projects of Laos Hydropower Dams (Xayaburi Dam-Nam Ngum Dam) build on Mekong river-Các dự án của Lào, xây dựng đập thủy điện (Xayaburi Dam ) trên sông Mekong. (Laos Hydropower Dams)
Watch these videos to reviews the subjects, and projects of Laos, build Hydropower Dams on Mekong River!? Xem video này đđánh giá các đối tuợng, và các dự án của Lào, xây dựng đập thủy điện trên sông Mê Kông!? Đánh giá chủ đề và các dự án, đập thủy điện của Lào, xây dựng trên sông Mê Kông !?
http://youtube.com/watch?v=ewFeLw505CE Mekong River in Southeast Asia. http://youtube.com/watch?v=qxf_SBfLBlY Risky Business; the Nam Theun 2Watch this video: “Xayaburi dam construction, June 2012“- “Our Living River: Voices against Xayaburi” -Xem video này: "Xayaburi xây dựng đập, tháng 6 năm 2012"- “Chúng tôi vì sự sống của dòng sông: Lên tiếng nói chống lại Xayaburi"http://youtube.com/watch?v=ewFeLw505CE “ Lao Dams on Mekong River-Asia”http://youtube.com/watch?v=QV9OFgDVap4 “Environmentalists protest against http://youtube.com/watch?v=p3uQgyM3Bp0 Xayaburi dam construction2012http://youtube.com/watch?v=PPrgoUEWW3Q "Dam threatens livelihoodhttp://youtube.com/watch?v=tMSuB55ePtY "China rejects Mekong drying blame"http://youtube.com/watch?v=6mKS8YqgZ4c "Damming the Mekong- Xayaburi"http://youtube.com/watch?v=eWhB9OT2bss "China's and Mekong river"http://youtube.com/watch?v=VXybaxvxaso Laos build dam on Mekonghttp://youtube.com/watch?v=pQBuSYUkDiM Lào xây đập thủy điện trên Mekonghttp://youtube.com/watch?v=zcPXjsoHtT8 The subjects of Laos Dams on Mekonghttp://youtube.com/watch?v=1zwK9YP046g Laos-Hydropower Dams on Mekong
"Tôi chua có kinh nghiệm làm việc trong lãnh vực, năng luợng tái tạo, năng luợng sạch... Tuy nhiên, tôi đã nghiên cứu và đi du lịch qua nhiều noi, từ bờ biển phía Tây (Đại Tây Duong) đến bờ biển phía Đông (Thái Bình Duong) Hoa Kỳ, và trên thế giới trong hai muoi năm qua. Tôi đa giữ trong tâm trí và suy nghi về vấn đề này !?
Thử nghi, có bao nhiêu phần trăm của năng luợng đến từ ánh sáng mặt trời, gió và sóng biển trên trái đất của chúng ta !?
Ánh sáng mặt trời và năng luợng tái tạo, có thể giúp thế giới ngày nay để làm giảm sự nóng lên toàn cầu, và không khí ô nhiễm là thảm họa, đe dọa tới sự sống của loài nguời... Bởi vì trong thế giới ngày nay, chúng ta sử dụng một luợng lớn dầu đốt + khí và loại than cho kinh tế mở rộng trong thế giới !?
Nếu chúng ta có tất cả các năng luợng này đến từ mặt trời, gió và biển sóng...
Vì vậy, tại sao chúng ta không thể sử dụng tất cả các năng luợng tái tạo, để tận dụng lợi thế của chúng ta !?

Will American people continue dependence on foreign oil? If so, I believe American Energy Downturn will be not fixing. Without Energy Independence, Americans will not have future economy goals. Neither for short term or long term…
Will Americans people, Congress, and new President-Elect work with T Boone Pickens Plan to fix this problem?

“It’s never too late to learn, or to fix a problem of your mistaken. It’s only too late when you do nothing, or ignore the problem of your mistaken.
“ Nó không bao giờ quá muộn, để học hỏi sửa chữa những vấn đề bạn đa sai lầm. Nó chỉ quá muộn khi bạn không làm gì, hoặc bỏ qua vấn đề bạn sai lầm.”

Think before you say. Says and write what you believed
Hãy suy nghi truớc khi bạn nói. Nói và viết những gì bạn tin tuởng.

Louielamson2000 is My Pen Name. On My life Journeys .I am try to learn. "Think Different"
Marketing-Research Renewable Energy & Learning Cultural-Politics-Education...Freelance Writing Poetry At:
http://louielamson2000.blogspot.com/
http://push.pickensplan.com/profile/LOUIELAMSON2000
http://push.pickensplan.com/photo/2187034:Photo:1865651?page=30
http://push.pickensplan.com/photo/2187034:Photo:1865651/next?contex

<><><><><><><><><><><>

POPE JOHN PAUL II -- GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ II.
ENGLISH AND VIETNAMES LANGUAGE.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_Paul_II
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gioan_Phaol%C3%B4_II
http://en.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Binh_Khiem NGUYEN BINH KHIEM-SẤM TRẠNG TRÌNH 500 YEARS http://lysoviet.com/showthread.php?t=688 "Gặp thời, gặp thế, gặp nguời Trời cho mới biết đuợc hay sự tình." http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BB%89nh_Khi%C3%AAm SẤM TRẠNG TRÌNH 500 NĂM TRUỚC-GẠCH LÓT ĐUỜNG TIẾP BUỚC TIÊN TRI...“Vua nào tôi ấy đa bày-Trên đầu bất chính duới nay dấy loàn Ðua nhau bội bạn nghịch vi-Ích gia phi kỷ dân thì khốn thay”http://oanhblog.wordpress.com/2012/08/10/thu-doi-chieu-sam-trang-tr...http://nguoivietquocgia.wordpress.com/2011/03/21/s%e1%ba%a5m-tr%e1%... “Bao giờ Đá nổi Lông chìm, Đồng khô Hồ cạn Búa Liềm ra tro” Trạng Trình-Nguyễn Bỉnh Khiêm 1491-1585http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_T%E...
Nguyễn Truờng Tộ 1830-1871. Là danh si, kiến trúc su, nhà cải cách xã hội Việt Nam ở thế kỷ 19
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_B%E1%BB%99i_Ch%C3%A2u Phan Bội Châu nhà cách mạng Việt Nam-Hồ Chí Minh (Cộng Sản Đệ Tam) bán đứng cụ Phan Bội Châu cho Mật Thám Pháp bao nhiêu tiền !?http://tumasic.blogspot.com/2009/12/hcm-ban-dung-phan-boi-chau-cho-... bán đứng PBChttp://my.opera.com/communistdevil/blog/2007/09/09/ho-chi-minh-ban- HCM-Phan Boi Chau?http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_%C4%90%E1%BB%A9c_Th%E1%BB%A5 "Hồ Chí Minh và Lâm Đức Thụ bán đứng nhà yêu nuớc Phan Bội Châu năm 1925".http://youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zTTekIGHBXM <> http://2lanthan.wordpress.com/2009/02/09/h%E1%BB%93-chi-minh-la-h%E... Hồ Chí Minh & Hồ Tập Chuong giả thiệt ra sao!? Tham khảo tìm hiểu HCM ? http://tdhctct.com/index.php?option=com_content&view=article&am......... "Hồ Chí Minh Sanh Bình Khảo" http://my.opera.com/labika/forums/topic.dmlid=258829&t=13590308... Hồ Chí Minh Sanh Bình Khảo "(Khảo cứu về cuộc đời Hồ Chí Minh) do tác giả Giáo su Hồ Tuấn Hùng (Đai Loan) dầy công nghiên cứu trong nhiều năm qua..". BBC Vietnamese (Nhận xét về cuốn Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo)http://bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2008/12/081231_hochiminh_bo... Những bí mật về HCM!?http://trieunguyen.kilu.de/HoChiMinhBinhSanhKhao.html "Hồ chí Minh sanh bình khảo 胡志明生平考"
Phải chăng Lê Duẩn đa từng nói với đám đan em, cấp duới của ông rằng: “ Ta (Công Sản Việt Nam) đánh Mỹ là đánh thuê cho Trung Quốc Liên Xô…” !? Vậy thì trong thâm tâm của ông Lê Duẫn, có bao giờ nghi về những bí mật của ông Hồ Chi Minh-Hồ Tập Chuong!? Hồ Chí Minh-Lê Duẩn và Trung Quốc
http://toandanlentieng.blogspot.com/2011/09/le-duan-va-trung-quoc.html Lê Duẩn nói về Trung Quốc.
Hồ Chí Minh nói : “Bác có thể sai, trung uong có thể sai, nhung Mao chủ tịch không bao giờ sai.” Có phải những ngày cuối đời của Hồ Chí Minh nằm trên duờng bệnh, ông chỉ mong uớc đuợc nguời nữ Y tá ngồi bên cạnh, hát những bài ca bằng tiếng Trung Hoa?
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/02/ban-ve-ho-chi-minh-ho-tap-c...
Lăng tẩm xác uớp các nhà độc tài trên thế giới-Lăng tẩm xác uớp Hồ-Mao-Lenin…
http://vietvungvinh.com/2011/index.php?option=com_content&view=... Lăng Hồ Lăng Vua. “Đề tài: Thời báo Ba Lan ’xếp hạng’ Hồ Chí Minh”http://www.thuvien-it.net/home/forum/forum_posts.asp?TID=17255 Di Sản Hồ Chí Minh-Nhân dân Việt Nam ngày nay lựa chọn giải pháp nào!?

“Diễn biến hòa bình hay bạo lực cách mạng?” Bài viết của nhà văn Hoàng Lại Giang đăng trên QuanLamBao
http://quanlambao.blogspot.com/2013/01/thu-cua-nha-van-hoang-lai-gi... Bài viết với tầm nhìn sâu xa và lòng tâm đắc của tác giả, thật sự quan tâm tới hiện trạng đất nuớc Việt Nam ngày nay. Nhân dân Việt Nam ngày nay lựa chọn giải pháp nào?

Nhân dân Việt Nam lựa chọn gì? Nhân dân Việt Nam ngày nay lựa chọn giải pháp nào?

Hoà bình là sự cần thiết cho một quốc gia để xây dựng phát triển văn hóa tri thức, kinh tế, giáo dục, y tế, công nghệ khoa học…
Điều căn bản là quốc gia đó phải có một nền hiến pháp thật sự dân chủ. Chính phủ quốc hội, tòa án, hệ thống luật pháp của quốc gia, phải do chính nguời dân lựa chọn bầu lên, làm đại diện cho họ để giám sát. Dù đóđảng phái, hội đoàn, công đoàn hay là hội doanh nghiệp {DN} các tổ chức phi chính phủ, tôn giáo, từ thiện…
Hiến pháp, luật pháp, tòa án của quốc gia đó phải thật sự tôn trọng luật nhân quyền. Tôn trọng tự do ngôn luận, tự do báo chí, phản biện xã hội và luật trung cầu dân ý. Quyền bình đẳng tự do tôn giáo và tín nguỡng của nguời dân, phải đuợc luật pháp, tòa án, nguời thi hành công vụ của chính phủ, tuyệt đối bảo vệ họ, tôn trong đúng theo hiến pháp vì dân phục vụ. Riêng nghành Công An . Lực luợng vu trang quân đội đuợc nguời dân đóng thuế để nuôi duỡng, là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ lãnh thổ quyền lợi của quốc gia. Lực luợng vu trang quân đội phải trung thành với tổ quốc và nhân dân. Tu do ngôn luận tự do báo chí, phản biện xã hội, luật trung cầu dân ý qua sự cạnh tranh minh bạch lành mạnh, là để bài trừ cái xấu, thanh trừng tội phạm tội ác, chống lại độc tài tham nhung bất công phản dân chủ hại dân. Những mục đích trên là đem lại lợi ích để phát triển xã hội, lợi ích cho cộng đồng, cho nguời dân mà họ đuợc quyền có, đuợc ghi rõ trong (Hiến Chuong Quốc Tế Nhân Quyền 1948.) « Tuyên Ngôn về quyền của dân tộc bản địa » “ Dân tộc bản địa”

Vấn đề hòa bình đa nêu lên vài ý so luợc ở trên. Vậy thì! Chiến tranh là sự cần thiết phải có, cho một quốc gia nhu Việt Nam trong tuong lai!? Quyết định đó phải do toàn dân. Nếu có thì khi nào sự cần thiết phải bắt đầu !?

Một cuộc cách mạng đoi tự do nhân quyền dân chủ, hay một cuộc chiến tranh giải phóng cho nguời dân đang làm nô lệ cho đảng, để giải thoát nguời dân ra khỏi sự cai trị của một chế độ độc tài tàn ác, tham nhung bất công, phản dân chủ phản nhân quyền... Nó xứng đáng vì không ngoài mục đích phải thay đổi mới, để kiến tạo một sự hòa bình, phát triển lâu dài. Sự hòa bình đem lại cho quốc gia một nền hiến pháp thật sự có dân chủ và nhân quyền, tự do độc lập. Dù là hình thức nào, bất bạo động hay bạo động phải đổ máu!!! Còn phải tùy thuộc!!! Đẳng cấp của con nguời khác loài vât, đó là biết suy nghi về cái thiện ác, tội lỗi, sự dày xé luong tâm, cung nhu niềm tin. “Chết vinh còn hon sống nhục”, lựa chọn sự hy sinh lúc cần thiết, để cái chết có giá trị đem lại sự sống cho nguời khác. Chết là một quy luật không ai tránh khỏi. Niếu con nguời phải sống trong một chế độ nhà tù, đầy rẫy sự dối trá, bất công, tàn ác khủng bố bao trùm!!! Gọi là tù ngoài xã hội, tù trong tâm hồn! Sự sống đó có giá phải trả.
Vậy thì khởi sự một cuộc cách mạng để đấu tranh đói nhân quyền, tự do dân chủ cho chính bản thân, gia đinh con cháu và xã hội... Dù bất bạo động hay bạo động chiến tranh, cung không ngoài mục đích, để tìm kiếm một giải pháp cho sự hòa bình lâu dài phát triển tốt đẹp hon truớc. Thiết lập một xã hội thật sự có dân chủ, để xây dựng hòa bình phát triển lâu dài, phải đi qua chiến tranh. Khởi sự chiến tranh là giải pháp ngắn, nó đến rồi đi và sẽ kết thúc theo thời gian.
“ Chiến tranh qua hòa bình trở lại, Bão lụt mỗi mùa lắm cảnh lâm ly” (Huế xua huế nay)
Vây thì để duy trì hòa bình là vấn đề nan dải, cho những đảng phái làm nghề chính trị, và của chính quyền nguời lãnh đạo quốc gia.
http://schoolworkhelper.net/french-revolution-causes-significant-ev... "The French Revolution 1789-Cuộc cách mạng Pháp 1789 "

Nhìn lại lịch sử "Chiến tranh hòa bình" trên thế giới trong thế kỷ 20, 21 và hiện tại. Riêng Việt Nam nguời dân đa nếm đủ mùi vị của chiến tranh. Nhung thiết nghi không phải thế mà nguời dân sợ chiến tranh, bạo động. Chiều dài của lịch sử Việt Nam đa đa chứng minh.
Sau ngày 30-4-1975, Miền Nam là một cái nhà tù khổng lồ, cả nuớc Việt Nam là cái trại cải tạo. Việt Nam ngày nay thực tế ra sao !? Hòa bình hay chiến tranh, giải pháp nào cần thiết !?
Thiết nghi với những nhân vật nhu Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Lenin, Stalin, Mao, Ho Chi Minh, Pot Pot ( Khmer Rouge) Cộng Sản North Korean, Cu Ba, Moammar Gadhafi's…Những nguời này không thể tin họ nói chuyện hòa bình. Chế độ Cộng Sản độc tài, họ không bao giờ thật sự đối thoại và nói chuyện hòa hợp hòa giải, hòa bình đối với kẻ yếu hon họ. Bạo lực chiến tranh của chủ thuyết Cộng Sản, với tham vọng nhuộm đỏ toàn cầu đa đuợc Lenin vạch đuờng chí lối viết ra sách : Thánh Kinh Của Cộng Sản.

Đất nuớc Việt Nam ngày nay trong trạng thái gọi, hòa bình!!! Nguời dân oan đang bị cai trị bởi một chế độ Cộng Sản độc tài độc đảng, tham nhung bất công, vi phạm nhân quyền, phản dân chủ !!! Đất nuớc Việt Nam đang tụt hậu về nhiều mặt. Nền kinh tế đất của nuớc nằm trong tay vài nhóm trùm {Trọc Phú}. Những nhóm này cấu kết với nhóm lợi ích Mafia đỏ đở đầu. Về văn hóa trí thức, giáo dục, khoa học, y tế…, cung bị các nhóm đó đầu co chế tài, kiếm soát. Lợi ích của các nhóm quan chức Tuớng lãnh trong phe Công An, phe Quân Đội cung bị các nhóm này cúng quả, trao qua tay đồng chí X? Hố sâu cách biệt giàu nghèo, gia tăng trong xã hội Việt Nam.
Dân oan bị chính quyền (Công An) cuỡng chiếm cuớp đất ruộng vuờn, bị đan áp trù dập, theo luật rừng xã hội đen mỗi ngày gia tăng. Nguời nông dân nghèo, công nhân lao động [nô lệ] rẻ tiền, họ là thành phần chịu thiệt thòi nhất, họ bị các nhà chủ thầu ngoại quốc vắt kiết hệ sức lao động, cả về thể xác lẫn tinh thần. Những nguời công nhân làm nghề dày da may mặc, và nhiều nhành nghề lao động khác nhu ở Trà Vinh, Long An, ngoại ô Sài Gòn, khu công nghiệp Biên Hòa, Bình Duong, Khu Công Nghiệp TP Vinh, Hải Duong, Hải Phòng… Công nhân lao động trẻ Việt Nam làm việc cho các công ty Trung Quốc, Đai Loan, Đại Hàn…Nghe qua lời tâm sự của nguời công nhân kể chuyện: "chúng em là những đan gà công nghiệp, nhốt làm việc trong lồng mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 8-9 giờ đem, luong mỗi tháng chua tới 2 triệu VND ($100 dollar). Họ làm việc bảy ngày mỗi tuần, với đồng luong mỗi tháng rẻ mạt…
Đa số họ là những giới trẻ, nam nữ sinh sau 1975-1980-1990… Trong chế độ Cộng sản Việt Nam ngày nay, tầng lớp công nhân lao động, dân oan, nông dân, họ và gia đinh họ là thành phần chịu nhiều sự thiệt thòi…

Những năm tháng gần đậy, giới kinh doanh tu nhân {DNVN} Việt Nam bị phá sản, sập nghiệp thua lỗ nhiều, lý do nhu thế nào vào đọc trang QUAN LÀM BÁO, DÂN LÀM BÁO, DÂN LẦM THAN, DÂN LÊN TIẾNG, BOXITVN, HOLAM.VNWEBLOGS, CẦU NHẬT TÂN, BIỂN ĐÔNG, BÁO LỀ TRÁI…
Giới Doanh Nghiệp Tu Nhân Việt Nam, họ tao ra rất nhiều công ăn việc làm cho nhiều thành phần trong xã hội, có những nguời tạo dựng lên co nghiệp từ hai bàn tay trắng, rồi bị cuớp mất trở thành trắng tay chỉ qua đem!!! Có nhiều lý do đua đến, nhung không ít các Doanh Nghiệp bị các đám Trọc Phú, Mafia đỏ, đen, chèn ép, đầu co, cuớp giật thanh toán...

Vấn đề hệ thống ngân hàng quốc doanh (NHNN), chính quyền quản lý yếu kém, thiếu minh bach, nay chuyển sang cổ phần hóa, bị các Trọc Phú, các nhóm lợi ích thừa co “ Đục nuớc béo cò” xâu xé nhau tranh dành quyền lợi… Chính những đám này, nhóm này đa cày xé nát nền kinh tế Việt Nam trong gần 7 năm qua… Nạn tham nhung, lừa đảo, rửa tiền, Việt Nam đồng lạm pháp, tiền lãi suất gia tăng, vật giá gia tăng, nợ xấu gia tăng theo tiền bôi tron dự án, bay vào túi các quan quyền tham nhung Việt Nam. Tham nhung có hệ thống từ Làng Xã, Huyện, Tỉnh lên đến Trung Uong… Dịch vụ buôn bán nhà đất, thổi phồng nhu bong bỏng, nhà đất ở Hà Nội Việt Nam đắt nhất hành tinh…Bởi vậy ở Việt Nam ngày nay mới có đại họa cuớp đất, cuớp ruộng vuờn của nhân dân, dân oan là nghề làm giàu nhu trúng số độc đắc…
Cuớp đất của dân thì phải là chính quyền, những quan chức có quyền và tiền…
Với khẩu hiệu “Ăn nhiều không ăn ít-Cán bộ đảng viên quan quyền sống đểăn, ăn nhiều sống lâu để làm quản giáo nhân dân… Sống để ăn chứ không phải ăn để sống…Tiếp vào đoạn này, cần viết sửa lại…

Khoảng 6 tháng truớc, trên trang web của BBC Vietnamese, có đăng một bài viết của nhà lý luân gia Marxist, Ông Lữ Phuong với chủ đề : Ai xây "Chủ nghia tu bản man rợ" ở VN? ( Thiết nghi phải chi ai xây chủ nghia tu bản văn minh nhu ở Mỹ, thì quá tốt cho nguời dân Việt Nam)

Ngày nay Đảng Cộng Sản Viêt Nam vẫn hô hào khẩu hiệu, theo Chủ nghia Marx Lenin + Tu tuởng HCM, tiến lên XHCN!? Phát triển kinh tế thị truờng theo đuờng lối XHCN! Đọc qua cái tên gọi thấy mo hồ, rồi hỏi mấy ông cựu chiến binh dân Hải Phòng, từng là cán bộ đảng viên, từng làm thuyền truởng lái tàu không số năm xua… Ông bạn tôi chỉ có lắc đầu cung không hiểu. Ông nói: “Tôi cung chỉ là một nạn nhân, bạn bè cùng thế hệ tuổi của tôi là những đan lừa, chúng tôi là công cụ làm bia đđạn cho Đảng Cộng Sản Viêt Nam xâm chiếm Miền Nam, bắn giết gây đau thuong tan nát cho nhiều gia đinh nguời anh em cùng dòng máu Việt Nam. Ông bạn tôi nói trong ngẹn ngào đau khổ, "tôi chở vợ tôi đi chùa cầu Phật, còn tôi chỉ đứng ngoài nhìn vào, tôi nghi vì bàn tay tôi đa có dính máu, máu của nguời anh em bên kia trận chiến, đa cho tôi đuợc sống ngày hôm nay, tuy nhiên trong thân thể tôi vẫn nhiều viết thuong đau nhức, đau ở trên đầu, đau ở cổ, lung, cột sống, chân tay. Nhung thua ông, cái đau nhiều nhất vẫn là ở hai con mắt của tôi ... Nhung tôi không có tội, kẻ có tội là ông Hồ, ông Duẩn và Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tôi cung chỉ là một nạn nhân". Hỏi về vấn đề Biển đông, Hoàng Sa-Truờng Sa, những kinh nghiệm của ông từng là một vị thuyền truởng lái tàu, chở hàng đi xuyên biển đông Á Châu, gần 20 năm sau ngày chiến tranh kết thúc. Ông chỉ lắc đầu không trả lời…
http://dackien.wordpress.com/2013/02/25/vai-loi-voi-tbt-dcs-vn-nguy...
Liệu Công An Hà Nội có tìm cách trù dập, bắt Nguyễn Đắc Kiên vào trại tâm thần ?
http://quanlambao.blogspot.com/2013/02/bao-nhieu-nguoi-viet-ve-dan-...
Bao nhiêu nguời Viết về dân chủ bị vào trại tâm thần? ( Ông Hồng Quang-Nguyen Duc D bị nhốt 777 ngày đem trong xà lim nhà tù Cộng Sản Hà Nội. Cộng thêm thời gian ông bị giam giữ sống và chứng kiến trong 2 trại tâm thần ở Hà Nội (B14-Cầu Biêu)

Ông Hồng Quang (Nguyễn Đức D) năm nay đa hon 80 tuổi ở Hà Nội. Ông nghiên cứu và giải mã về trống đồng, lịch vạn niên (Truờng xuân), ông học chữ Tàu, hiểu biết chữ nôm. Ông đa có một thời gian, từng dịch giải những tài liệu riêng cho Tuớng Võ Nguyên Giáp...Ông Hồng Quang theo Việt Minh Cộng Sản từ năm 17 tuối...Tiếp

Vấn đề chiến tranh và hòa bình, giải pháp lựa chọn của mỗi nguời dân, mỗi nguời lính chua hẳn giống nhau... Nếu xảy ra chiến tranh ở Việt Nam trong-tuong lai! Tôi tin chắc một điều: Nguời dân trên toàn cõi Việt Nam, không còn tin những gì của Đảng CSVN tuyên truyền nữa. Họ có thể nghe vào tai rồi bỏ ra. Họ sẽ không chứa chấp, giúp đỡ ủng hộ các thành phần Cán bộ, Công An, Quân đội nhu truớc đây trong cuộc Chiến Tranh Vietnam 1945-1954-1975... Đó là thực tế không thể thay đổi...

Nhớ câu nói của một vị Tuớng Mỹ:"Chiến tranh sẽ tạo ra những anh hùng hào kiệt-Patton-Mỹ ".Nhung theo tôi: Chiến tranh sẽ tạo ra nhiều tên đồ tể-sát nhân, đem đến những thảm hoạ cho nhân loại. Dẫn chứng Hitller của Đức. Staline của Nga. Mao của Trung Cộng “Mao's Bloody Revolution” Hô Chí Minh của Việt Nam…
Chế độ diệt chủng Pol Pot-Khmer Đỏ của xứ Chùa Tháp-Campuchia... Vậy thì giải pháp chiến tranh là cần thiết, để ngăn chặn sự diệt chung và để kiến tạo sự hòa bình.

Việt Nam hiện tại ở trong trạng thái gọi hòa bình. Sự hòa bình trong giả tạo, hòa bình trong trong ung thu và nhiều loại bệnh tật, nhà tù có nhiều, Công An quản giáo rải khắp noi, ðể theo dõi canh chừng, từng nguời dân và gieo rắc sự sợ hãi…Nhiều nguời nói rằng, đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ lèo lái con thuyền của đảng, đi theo giống Bắc Triều Tiên, Cu Ba. Nhu ông Tổng Bí Thu Trọng đa rao giảng phải tiến nhanh lên XHCN…

Nhung Ông Lữ Phuong, nhà lý luận gia Marxist cho rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay không hề “liên quan” gì tới Chủ nghia Marx, mà chỉ đang “lợi dụng” chủ thuyết này trong việc xây dựng một thứ "chủ nghia tu bản man rợ, rừng rú." Nghe qua cuộc trả lời cuộc phỏng vấn của phóng viên đai BBC. Ông Lữ Phuong đa phân tích rõ, nêu lên cái cốt lõi nguồn gốc tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế.., nạn tham nhung bất công bóc lột nguời dân, ở Việt Nam ngày nay…

Trong năm nay, qua những lần gặp gỡ nguời dân, chính Ông Chủ Tịch Nuớc Truong Tân Sang, đa phải thừa nhận qua câu nói, “ Một con sâu đa nguy hiểm rồi, một bầy sâu, là chết cái nuớc này”.
Bảy [7] năm truớc, sau chuyến về thăm Viêt Nam lần đầu tiên, trở về Mỹ tôi có viết bài tho: “Đan sâu của Đảng”. Phải chăng nó cung trùng hợp với ý nghi của Ông Sang ngày nay? “Một con sâu, một bầy sâu?”
Phải chăng đất nuớc và nhân dân Việt Nam ngày, nay đang cai trị bởi “một bầy sâu”. Ông Truong Tấn Sang đa phát biểu…

Vậy thì cuộc chiến tranh chống lại “một bầy sâu”, để kiến tạo hòa bình, nó thật nan giải và phức tạp, cho 90 triệu dân Việt Nam… From Hai Phong December 28, 2012

Di Sản Cụ Hồ-Trồng Cây Trồng Nguời: Lăng Hồ lăng Vua

Cố Đô Huế có Lăng Vua
Chôn sâu dấu kín vẫn thua Lăng Hồ.{ Lăng Hồ Chí Minh }.
Lăng Hồ chiếm đất Thủ Đô,
Tốn tiền canh giữ tốn tiền thuế dân.
Thuế dân đóng trả nợ nần
Dân cần truờng học tự do nhân quyền
Lăng Hồ đe ém tổ tiên
Phản văn hóa phản cổ truyền Việt Nam…

Hon 60 năm qua chế độ Công An trị của đảng Công sản Việt Nam, tìm mọi thủ đoạn muu kế để gieo rắc sự sợ hãi vào từng con nguời. Họ áp đặt một hệ thống tuyên truyền khủng khiếp, họ thần thánh hóa nhân vật ông Hồ Chí Minh!? Đạo đức của ông Hồ Chí Minh nhu một ông Thánh, không có vợ con. Họ tuyên truyền tẩy não, nhồi sọ vào đầu từng đứa trẻ từ khi còn học mẫu giáo, thắt cổ bằng khăn quàng đỏ... Tâm hồn của tuổi ấu tho, đẹp nhất là sự vô tu và niềm mo uớc…Sự nhồi nhét ép buộc, tẩy não và nhồi sọ vào đầu trẻ tho, những gì quá tải, sẽ ảnh huởng… Từ một một thiếu niên lên thanh niên, bắt học tập vào đoàn, vào đảng. Suốt ngày đem bị nhồi sọ, học thờ Marx, Lenin, Hồ Chí Minh, đa làm cho con nguời đó biến dạng, từ lối suy nghi…Gần đây dân chúng ở Hồng Kong, họ phản đối đạo luật nhồi sọ này do đảng Cộng Sản Trung Quốc áp đặt vào sách giáo khoa. Gần nửa triệu nguời dân Hồng Kong đa xuống đuờng biểu tình để phản đối đạo luật này.

Ở Việt Nam, có nền văn hóa truyền thống tốt đẹp lâu đời của nguời dân, đa bị Đảng Cộng Sản phân hóa, hủy giệt hầu nhu toàn bô gần 60 năm qua. Chứng minh cụ thể cho vấn đề trên đó là: Cải cách ruộng đất ở Miền Bắc từ 1953 ở Thái Nguyên, đến 1954-1956…
Ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, đa phát động chiến dich tuyền truyền, xúi dục toàn dân đấu tố triệt hạ lẫn nhau, dân nghèo đấu tố nguời giàu có ruộng đất, co sở buôn bán… Nhung mà cái tàn nhẫn nhất là, chúng xúi dục con cháu đấu tố cha mẹ, ông bà. Chúng xúi dục anh chị em đấu tố nhau, vợ đấu tố chồng, xóm giềng làng xóm đấu tố nhau, gây ra thành kẻ thù.
Chúng đập phá chiếm đoạt đền thờ, văn miếu, chùa chiền, di tích văn hóa, nhà thờ, ném tuợng Phập, tuợng Chúa, tuợng thần thánh xuống hồ, ao. Những noi thờ phuợng của dân, nhu đinh làng làm chổ đấu tố xứ bắn nguời, sau lấy làm kho hợp tác xã [HTX], đua trâu bò đến…
Ông Truờng Chinh còn lôi cả cha đẻ ra, để xỉ nhục đấu tố…

Năm 1954-1955, có gần một triệu nguời bỏ Miền Bắc chay vào Nam Tỵ Nạn. Đây là di sản mà ông Hồ, và đảng Cộng Sản Việt Nam để lại sau ngày thực dân Pháp rút khỏi Miền Bắc. Di sản đó tính đến nay đa gần 60 năm.
Những thế hệ sinh ra sau 4-1975, sau chiến tranh, dù ở họ Miền Bắc, Miền Trung, Miền Tây Nam Bộ. Họ không trực tiếp liên quan đến chiến tranh, chứng kiến những sự đau thuong mất mát, của bên thua cuộc. Mặc dù có thể những bậc cha mẹ họ, ông bà chú bác, anh chi của họ là nguời trong cuộc. Dù sao đi nữa thì những Di Sản, Hậu Quả của ông Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam để lại, có ảnh huởng về nhân quả, họa báo hành đến nhiều đời con cháu, chắt của họ. Những gì đa và đang xảy ra trên đất nuớc Việt Nam ngày nay!!! Nó là một sự chứng minh có sức thuyết phục rõ ràng.

Riêng ở Miền Nam sau ngày chiến tranh kết thúc (Sau ngày Cộng Sản chiếm Miền Nam). Đến nay đa hon 37 năm trôi qua. Dân Miền Nam đa sống và trải nghiệm mùi vị Cộng Sản. Những gì ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản đa thuc hành, cai tri dân Miền Bắc. Đuợc Lê Duân, Lê Đức Thọ cùng đám Cộng Sản Miền Nam, rập khuôn lại, họ đua và áp dụng cho dân chúng Miền Nam sau 4-1975-1985, đến ngày nay.

Lịch sử là bài học của quá khứ để tham khảo, nhận xét, theo khách quan cho trung thuc... Ở Việt Nam ngày nay, di sản của ông Hồ Chí Minh đang đuợc đảng Cộng Sản Việt Nam lập khuôn, áp đặt lại những gì họ đa cai trị mị dân trong gần 60 năm qua. Cai tri duới một chế độ Công An trị, bằng nhà tù, đan áp, bằng độc tài sắt máu, tham nhung bất công. Di sản của ông Hồ Chí Minh để lại ngày nay. Một chế độ đang vi phạm nghiêm trong về luật nhân quyền, phản dân chủ. Độc tài đi đôi với tham nhung có hệ thống, đang gia tăng sự bất công vô cảm trong xã hội, văn hóa đạo đức xuống cấp đang ngăn cản mọi ngả đuờng đi lên của nguời dân Việt Nam .

Xã hội Việt Nam ngày đang bị xuống cấp, tụt hậu về nhiều mặt. Nền Văn hóa, Giáo dục, Y tế , Nông nghiệp, môi truờng ô nhiễm xuống cấp và băng hoại, nạn vô cảm và gian dối trong đủ điều. Đó là di sản cụ Hồ, di sản của Đảng Cộng Sản Việt Nam để lại, 60 muoi năm qua!!!

Học tập đạo đức Hồ Chí Minh theo châm ngôn “Trồng cậy-Trồng nguời”
Trồng cây ai cung biết trồng
Trồng nguời Đảng dạy lấy chồng Đai Loan.
Khổ thân con cháu Bác Hồ
Xuất khẩu lao động Nam Hàn nó chê!

Di sản cụ Hồ!!! Hậu quả để lại cho một đất nuớc Việt Nam ngày nay là:
Làm thuê ( xuất khẩu lao động-nô lệ ) rải khắp toàn cầu. Kiếm tiền nuôi Đảng làm giàu Mafia…
http://thongtinberlin.de/tailieu/suthatvehochiminh.htm Sự thật về Hồ Chí Minh

(TÀI LIỆU TỪ INTERNET)
“Một nền chính trị nhằm phát triển con nguời phải lấy tình liên đới làm phuong tiện và kiểu mẫu”. Tại sao nguời ta có thể từ khuớc quyền tham gia chính trị của những con nguời có đủ khả năng, có đủ thiện chí vì lợi ích của quốc gia, vì lợi ích của cộng đồng? Tại sao vậy? Chẳng lẽ vì dựa vào lý lịch chính trị? Chẳng lẽ vì nguời ấy là nguời Công Giáo? Khi nguời ta phân biệt nhu thế là nguời ta đa tuớc mất cái quyền của con nguời sống trong tình liên đới."

Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha viết tiếp: “Kết quả hoạt động của chính trị mang tính liên đới, kết quả mà mọi nguời uớc mong nhung chua đạt đuợc, chính là hòa bình.” Ngài nhấn mạnh: “Các tín hữu Giáo Dân không thể khoanh tay ngồi nhìn nhu kẻ bàng quan luời biếng truớc những gì phá hoại hay tổn thuong hòa bình, nhu vu lực và chiến tranh, tra tấn hay khủng bố, trại tập trung, quân sự hóa chính trị, thi đua võ trang, đe dọa nguyên tử… Nguợc lại, là môn đệ của Đức Giêsu Kitô – Vua hòa bình, các tín hữu Giáo Dân phải nhận lãnh bổn phận làm nguời kiến tạo hòa bình bằng cuộc sống trở về với Chúa và bằng các hoạt động vì sự thật, vì tự do, vì công bình, vì bác ái; đó là những nền tảng vững chắc của hòa bình.”.

TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948).

Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam đa vi phạm những điều luật gì, trong bản: Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1948)?
Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam phải có trách nhiệm tuân thủ, và thực sự thi hành đúng theo những điều lệ mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đa cam kết ký.

ĐỌC THAM KHẢO TÀI LIỆU TỔNG HỢP CỦA BẢN: Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1948)

( Tài liệu này lấy từ Internet )
Công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền này nhu một tiêu chuẩn thực hiện chung cho tất cả các dân tộc và quốc gia, sao cho mỗi cá nhân và đoàn thể xã hội luôn nhớ tới bản tuyên ngôn này, nỗ lực phát huy sự tôn trọng các quyền tự do này bằng học vấn và giáo dục, và bằng những biện pháp huy tiến trên bình diện quốc gia và quốc tế, bảo đảm sự thừa nhận và thực thi trên toàn cầu các quyền tự do này cho các dân tộc thuộc các quốc gia hội viên hay thuộc các lãnh thỗ bị giám hộ.

Điều 1: Mọi nguời sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợi, có lý trí và luong tri, và phải đối xử với nhau trong tình bác ái.

Điều 2: Ai cung đuợc huởng những quyền tự do ghi trong bản Tuyên Ngôn này không phân biệt đối xử vì bất cứ lý do nào, nhu chủng tộc, màu da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hay quan niệm, nguồn gốc dân tộc hay xã hội, tài sản, dòng dõi hay bất cứ thân trạng nào khác.Ngoài ra không đựợc phân biệt về quy chế chính trị, pháp lý hay quốc tế của quốc gia hay lãnh thổ mà nguời đó trực thuộc, dù là nuớc độc lập, bị giám hộ, mất chủ quyền hay bị hạn chế chủ quyền.

Điều 3: Ai cung có quyền đuợc sống, tự do, và an toàn thân thể.

Điều 4: Không ai có thể bị bắt làm nô lệ hay nô dịch; chế độ nô lệ và sự mua bán nô lệ duới mọi hình thức đều bị cấm chỉ.

Điều 5: Không ai có thể bị tra tấn hay bị những hình phạt hoặc những đối xử tàn ác, vô nhân đạo, làm hạ thấp nhân phẩm.

Điều 6: Ai cung có quyền đuợc công nhận là con nguời truớc pháp luật bất cứ tại đâu.

Điều 7: Mọi nguời đều bình đẳng truớc pháp luật và đuợc pháp luật bảo vệ bình đẳng không kỳ thị. Mọi nguời đều đuợc bảo vệ chống lại mọi kỳ thị hay xúi giục kỳ thị trái với Tuyên Ngôn này.

Điều 8: Ai cung có quyền yêu cầu tòa án quốc gia có thẩm quyền can thiệp chống lại những hành động vi phạm những quyền căn bản đuợc hiến pháp và luật pháp thừa nhận.

Điều 9: Không ai có thể bị bắt giữ, giam cầm hay luu đầy một cách độc đoán.

Điều 10: Ai cung có quyền, trên căn bản hoàn toàn bình đẳng, đuợc một toà án độc lập và vô tu xét xử một cách công khai và công bằng để phán xử về những quyền lợi và nghiã vụ của mình, hay về những tội trạng hình sự mà mình bị cáo buộc.

Điều 11:
1. Bị cáo về một tội hình sự đuợc suy đoán là vô tội cho đến khi có đủ bằng chứng phạm pháp trong một phiên xử công khai với đầy đủ bảo đảm cần thiết cho quyền biện hộ.
2. Không ai có thể bị kết án về một tội hình sự do những điều mình đa làm hay không làm, nếu những điều ấy không cấu thành tội hình sự chiếu theo luật pháp quốc gia hay luật pháp quốc tế hiện hành; mà cung không bị tuyên phạt một hình phạt nặng hon hình phạt đuợc áp dụng trong thời gian phạm pháp.

Điều 12: Không ai có thể bị xâm phạm một cách độc đoán vào đời tu, gia đinh, nhà ở, thu tín, hay bị xúc phạm đến danh dự hay thanh danh. Ai cung có quyền đuợc luật pháp bảo vệ chống lại những xâm phạm ấy.

Điều 13:
1. Ai cung có quyền tự do đi lại và cu trú trong quản hạt quốc gia.
2. Ai cung có quyền rời khỏi bất cứ quốc gia nào, kể cả quốc gia của mình, và có quyền hồi huong.

Điều 14: 1. Khi bị đan áp, ai cung có quyền tìm noi tị nạn và đuợc huởng quyền tị nạn tại các quốc gia khác.
2. Quyền này không đuợc viện dẫn trong truờng hợp sự truy tố thực sự chỉ căn cứ vào những tội trạng không có tính cách chính trị hay vào những hành động trái với mục đích và tôn chỉ của Liên Hiệp Quốc.

Điều 15:
1. Ai cung có quyền có quốc tịch.
2. Không ai có thể bị tuớc quốc tịch hay tuớc quyền thay đổi quốc tịch một cách độc đoán.

Điều 16:
1. Đến tuổi thành hôn, thanh niên nam nữ có quyền kết hôn và lập gia đinh mà không bị ngăn cấm vì lý do chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo. Họ có quyền bình đẳng khi kết hôn, trong thời gian hôn thú cung nhu khi ly hôn.
2. Hôn thú chỉ có giá trị nếu có sự thuận tình hoàn toàn tự do của những nguời kết hôn.
3. Gia đinh là đon vị tự nhiên và căn bản của xã hội, và phải đuợc xã hội và quốc gia bảo vệ.

Điều 17:
1. Ai cung có quyền sở hữu, hoặc riêng tu hoặc hùn hiệp với nguời khác.
2. Không ai có thể bị tuớc đoạt tài sản một cách độc đoán.

Điều 18: Ai cung có quyền tự do tu tuởng, tự do luong tâm và tự do tôn giáo; quyền này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín nguỡng và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín nguỡng qua sự giảng dạy, hành đạo, thờ phụng và nghi lễ, hoặc riêng mình hoặc với nguời khác, tại noi công cộng hay tại nhà riêng.

Điều 19: Ai cung có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phuong tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia.

Điều 20:
1. Ai cung có quyền tự do hội họp và lập hội có tính cách hoà bình.
2. Không ai bị bắt buộc phải gia nhập một hội đoàn.

Điều 21:
1. Ai cung có quyền tham gia chính quyền của quốc gia mình, hoặc trực tiếp hoặc qua các đại biểu do mình tự do lựa chọn.
2. Ai cung có quyền bình đẳng tham gia công vụ trong nuớc.
3. Ý NGUYỆN CỦA QUỐC DÂN PHẢI ĐUỢC COI LÀ CĂN BẢN CỦA MỌI QUYỀN LỰC QUỐC GIA;
Ý NGUYỆN NÀY PHẢI ĐUỢC BIỂU LỘ QUA NHỮNG CUỘC TUYỂN CỬ CÓ ĐỊNH KỲ VÀ TRUNG THỰC, THEO PHUONG THỨC PHỔ THÔNG ĐẦU PHIẾU KÍN, HAY THEO THỦ TỤC TUYỂN CỬ TỰ DO TUONG TỰ.

Điều 22: Với tu cách là một thành viên của xã hội, ai cung có quyền đựợc huởng an sinh xã hội, cung nhu có quyền đoi đuợc huởng những quyền kinh tế, xã hội và văn hoá cần thiết cho nhân phẩm và sự tự do phát huy cá tính của mình, nhờ những nỗ lực quốc gia, sự hợp tác quốc tế, và theo cách tổ chức cùng tài nguyên của quốc gia.

Điều 23
1. Ai cung có quyền đuợc làm việc, đuợc tự do lựa chọn việc làm, đuợc huởng những điều kiện làm việc công bằng và thuận lợi và đuợc bảo vệ chống thất nghiệp.
2. Cùng làm việc ngang nhau, mọi nguời đuợc trả luong ngang nhau, không phân biệt đối xử.
3. Nguời làm việc đuợc trả luong tuong xứng và công bằng, đủ để bảo đảm cho bản thân và gia đình một đời sống xứng đáng với nhân phẩm, và nếu cần, sẽ đuợc bổ sung bằng những biện pháp bảo trợ xã hội khác.
4. Ai cung có quyền thành lập nghiệp đoàn hay gia nhập nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình.

Điều 24: Ai cung có quyền nghỉ ngoi và giải trí, đuợc huởng sự hạn định hợp lý số giờ làm việc và những ngày nghỉ định kỳ có trả luong.

Điều 25:
1. Ai cung có quyền đuợc huởng một mức sống khả quan về phuonng diện sức khỏe và an lạc cho bản thân và gia đình kể cả thức ăn, quần áo, nhà ở, y tế và những dịch vụ cần thiết; ai cung có quyền đuợc huởng an sinh xã hội trong truờng hợp thất nghiệp, đau ốm, tật nguyền, góa phụ, già yếu, hay thiếu phuong kế sinh nhai do những hoàn cảnh ngoài ý muốn.
2. Sản phụ và trẻ em đuợc đặc biệt săn sóc và giúp đỡ. Tất cả các con, dầu là chính thức hay ngoại hôn, đều đuợc huởng bảo trợ xã hội nhu nhau.

Điều 26:
1. Ai cung có quyền đuợc huởng giáo dục. Giáo dục phải đuợc miễn phí ít nhất ở cấp so đẳng và căn bản. Giáo dục so đẳng có tính cách cuỡng bách. Giáo dục kỹ thuật và chuyên nghiệp phải đuợc phổ cập. Giáo dục cao đẳng phải đuợc phổ cập cho mọi sinh viên trên căn bản bình đẳng, lấy thành tích làm tiêu chuẩn.
2. Giáo dục phải nhằm phát huy đầy đủ nhân cách, tăng cuờng sự tôn trọng nhân quyền và những quyền tự do căn bản; phải đề cao sự thông cảm, bao dung và hữu nghị giữa các quốc gia, các cộng đồng sắc tộc hay tôn giáo, đồng thời yểm trợ những hoạt động của Liên Hiệp Quốc trong việc duy trì hoà bình.
3. Cha mẹ có quyền uu tiên lựa chọn giáo dục cho các con.

Điều 27:
1. Ai cung có quyền tự do tham gia vào đời sống văn hoá của cộng đồng, thuởng ngoạn nghệ thuật, đuợc huởng các tiến bộ khoa học và lợi ích của những tiến bộ ấy.
2. Ai cung đuợc bảo vệ bởi những quyền lợi tinh thần và vật chất phát sinh từ những sản phẩm khoa học, văn học hay nghệ thuật của mình.

Điều 28: Ai cung có quyền đuợc huởng một trật tự xã hội và trật tự quốc tế trong đó những quyền tự do ghi trong bản Tuyên Ngôn này có thể đuợc thực hiện đầy đủ.

Điều 29:
1. Ai cung có nghiã vụ đối với cộng đồng trong đó nhân cách của mình có thể đuợc phát triển một cách tự do và đầy đủ.
2. Trong khi hành xử những quyền tự do của mình, ai cung phải chịu những giới hạn do luật pháp đặt ra ngõ hầu những quyền tự do của nguời khác cung đuợc thừa nhận và tôn trọng, những đoi hỏi chính đáng về đạo lý, trật tự công cộng và an lạc chung trong một xã hội dân chủ cung đuợc thỏa mãn.
3. Trong mọi truờng hợp, những quyền tự do này không thể hành xử trái với những mục tiêu và tôn chỉ của Liên Hiệp Quốc.

Điều 30: Không một điều khoản nào trong Tuyên Ngôn này có thể giải thích để cho phép một quốc gia, một đoàn thể, hay một cá nhân nào đuợc quyền hoạt động hay làm những hành vi nhằm tiêu hủy những quyền tự do liệt kê trong Tuyên Ngôn này.

(Phỏng theo bản dịch của Trung Tâm Việt Nam Về Nhân Quyền
với sự tu chính của Ủy Ban Luật Gia Bảo Vệ Nhân Quyền.)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_Qu%E1%BB%91c_t%E1... “Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền” ( Ngày 10 tháng 12-1948) “ Trang này đuợc sửa đổi lần cuối lúc 00:26, ngày 13 tháng 2 năm 2013.”http://un.org/en/documents/udhr/ The Universal Declaration of Human Right http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights Human Right Chapterhttp://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2n_quy%E1%BB%81n Quốc tế Nhân quyền “ Trang này đuợc sửa đổi lần cuối lúc 21:37, ngày 25 tháng 2 năm 2013.”http://un.org/News/Press/docs/2006/sc8710.doc.htm Resolution 1674 (2006).
http://bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/01/130123_constitution_pet... Kiến nghị Hiến pháp bỏ Điê`u 4. “Ha`ng trăm trí thúc đa~ ký tên va`o một bản kiến nghị vê` sủa đổi Hiến pháp 92, hiện đang luu ha`nh trên mạng internet. ” (BBC Vietnamese). "KIẾN NGHỊ VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992"http://anhbasam.wordpress.com/2013/01/22/1566-kien-nghi-ve-sua-doi-... "Kiến nghị thứ nhất về Lời nói đầu và về Chuong I". Bỏ điều 4 Hiến pháp, không chấp nhận Đảng CSVN "là lực luợng lãnh đạo Nhà nuớc và xã hội"
Giới văn si trí thức, các quan chức trong bộ máy cầm và Đảng viên Cộng Sản, giới công chức, cựu công chức Đảng Viên Cộng Sản và cán bộ các nghành, giáo viên sinh viên, giới công nông dân, dân oan Việt Nam hãy “ Đứng lên ngửng mắt mà đi, nhìn thẳng vào kẻ thù của nhân dân, đang hãm hại cản đuờng buớc tiến phát triển của dân tộc đất nuớc Việt Nam. Đóđảng độc tài bất công tham nhung và thối nát, phản dân chủ phản nhân quyền... Đứng lên đđoi lại quyền sống làm nguời đuợc ghi trong bản “ Hiến Chuong Quốc Tế Nhân Quyền 1948” mà Đảng Cộng sản Việt Nam đa cam kết ký…
Những ngày đầu xuân năm hết tết đến, xin đừng bỏ quên hàng trăm ngàn tù nhân luong tâm, tù nhân chính trị, bloggers…Những nguời đa dấn thân, đấu tranh chống độc tài tham nhung bất công, để đoi có dân chủ nhân quyền… Những nguời đa biểu tình phản đối Trung Cộng xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam. (Hoàng Sa-Truờng Sa-Biển Đông). Tất cả họ đang bị Cộng Sản Việt Nam giam cầm tra tấn, hành hạ và khủng bố trong lao tù… Xin hảy nhớ đến họ, gia đinh họ và cùng nhau cầu nguyện cho họ. Vinh Feb 06, 2013
 
Núi Chung mất đất nuôi bò
(Nhà thờ Hùng khều-Thái Huong)
http://quanlambao.blogspot.com/search/label/H%E1%BB%92%20S%C6%A0%20NGUY%E1%BB%84N%20SINH%20H%C3%99NG Hùng khều xây cái nhà thờ
Thái Huong bò sữa đang chờ mở kho.
Lâu nay dân chúng hỏi dò
Thái Huong sữa nuớc nuôi bò ở đâu?
Bên kia biên giới Cộng Tàu (Red Communist China)
Trẻ con chết bệnh điên đầu mẹ cha.
* * *
Hùng khều xây cái nhà thờ
Thái Huong bò sữa bao giờ đóng kho?!
Núi Chung mất đất nuôi bò
ng Lam nuớc lụt thiếu đo chở dân.
Học sinh chân đất đầu trần
Vùng sâu miền núi mất phần com trua.
Thái Huong bò sữa du thừa
Nhà thờ ngàn tỷ đang chờ khởi công.
* * *
Hùng khều xây cái nhà thờ
Dân nghèo xứ Nghệ (Nghệ-Tinh) đang chờ làm phu.
Học sinh miền núi mịt mù
Nhà tranh vách nứa không dù che mua.
Học về không có com trua
Tiền chùa Chủ tịch lấy đua xây nhà
Thuế dân đảng cuớp làm quà
Xây nhà thờ lớn để mà làm chi?!

Vinh 2-2013.
Ghi chú: Hùng khều có nghia là khều nhiều. Ngoại giao nhiều mới lên đuợc Chủ Tịch Quốc Hội. ( Nguyễn Sinh Hùng ngày còn làm Phó Thủ tuớng. Truớc khi lên xe rời khách sạn Cửu Long 2 Hotel Tra Vinh, vất tàn thuốc lá trên tay xuống đất, rồi lấy chân khều đạp lên.. Hình ảnh này không mấy làm đẹp mắt, truớc nhiều nguời .)
“ Hùng khều” bí danh từ Trà Vinh.
http://quanlambao.blogspot.com/2012/07/hot-links-ve-chu-tich-quoc-hoi-nguyen.html Posted from Tra Vinh Mar 25, 2013

http://boxitvn.net/bai/44588 <> http://boxitvn.net/bai/44614 "DANH SÁCH NGUỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 " http://boxitvn.net/bai/44602 "Quyền tự do bất khả phân: Tự do cá nhân, tự do chính trị, tự do kinh tế" http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_Hoa_K%E1%BB%B3 Hiến Pháp Mỹ 17/9/1787http://boxitvn.net Danh sách trên 11.000 nguời ký tên kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp 1992 (xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp)http://quanlambao.blogspot.com/2013/01/tuong-nguyen-trong-vinh-khon... Tuớng Nguyễn Trọng Vinh: Không cần ghi điều 4 vào Hiến pháp <>http://rfa.org/vietnamese/in_depth/the-draft-of-changing-constituti... (Dự thảo hiến pháp: Thử thách sự sống còn của chế độ)

Trọng Lú đi Tây?

Xem kìa Trọng Lú tuyên truyền
Tay do mắt híp, răng nghiền cổ co?
Giáo Hoàng liếc mắt thăm dò
Việt Nam Cộng Sản dở trò gì đây ?
Đầu năm Trọng Lú đi Tây
Tuyên truyền chém gió xứ nầy ai nghe ?
Nhìn qua video cảnh ông Nguyễn Phú Trọng, (Trọng Lú) vào gặp Bố Già Công Giáo (Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI). Liên tuởng nghi tới mấy ông Tây Ba Lô, đứng xem biểu diễn, ở trong rạp múa rối nuớc Thăng Long-Hà Nội.

Ban Công Lý và Hòa Bình Giáo phận Vinh phản đối bản án phi pháp và bất công
21/01/13 6:13 AM
HTTP://NUVUONGCONGLY.NET/CONG-LY/BCLHBGP_VINHPDOI

Phát xuất từ niềm tin Kitô giáo và trách nhiệm công dân với uớc nguyện góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng một đất nuớc phát triển vững bền, dân chủ và nhân ái, cùng với những nguời yêu chuộng công lý và hòa bình, tự do và dân chủ, bình đẳng và bác ái, chúng tôi phản đối các quyết định trên của TAND tỉnh Nghệ An và các quyết định tuong tự, đồng thời kêu gọi nhà cầm quyền tôn trọng sự thật và xem xét lại bản án trong phiên tòa phúc thẩm, trả tự do cho những nạn nhân của các quyết định vi hiến và bất công đó.
Ngày 08/01/2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ an đa mở phiên tòa so thẩm xét xử 14 thanh niên Công giáo và Tin lành về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại điều 79 Bộ luật Hình sự. Đây là một bản án bị du luận và những nguời yêu chuộng công lý cho là phi pháp và bất công vì không minh bạch từ đầu đến cuối. Ban Công lý và Hòa bình giáo phận Vinh bày tỏ quan ngại và lặp lại những quan điểm đa khẳng định truớc đây, đồng thời nhấn mạnh thêm một vài điểm sau:
1. Việc công dân tham gia hoạt động đảng phái, bày tỏ lập truờng quan điểm chính kiến chính trị là quyền của một nguời dân bình thuờng đuợc luật pháp quốc tế bảo đảm.
Để đảm bảo tính hiệu lực trên phạm vi Quốc tế, Điều 30 Tuyên ngôn Nhân quyền quy định: “Không đuợc diễn giải bất kỳ điều khoản nào trong bản Tuyên ngôn này theo huớng ngầm ý cho phép bất kỳ quốc gia, nhóm nguời hoặc cá nhân nào đuợc quyền tham gia vào bất cứ hoạt động hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm mục đích phá hoại bất kỳ quyền hoặc tự do nào nêu trong bản Tuyên ngôn này”. Theo đó, Nhà nuớc không thể dựa vào các yếu tố quốc gia, dân tộc, tôn giáo, văn hoá truyền thống, các điều kiện lịch sử, chính trị, xã hội, v.v… để tùy tiện diễn giải dẫn đến phủ nhận tính phổ quát của quyền con nguời – kết quả của nhận thức chung, mục đích chung, nguyện vọng chung của tất cả mọi cá nhân trong xã hội về quyền con nguời; Nhà nuớc cung không thể viện vào các điều kiện đặc thù của quốc gia, khu vực hay dân tộc để áp đặt ý thức hệ lên trên quyền con nguời. Khoản 1 Điều 6 Luật ký kết, tham gia và thực hiện Điều uớc Quốc tế của Việt Nam đuợc Quốc Hội thông qua ngày 14/6/2005 quy định: “trong truờng hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều uớc quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghia Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều uớc quốc tế”. Nghia là Nhà nuớc đa thừa nhận giá trị pháp lý của luật Quốc tế lớn hon luật quốc gia. Đây cung là nguyên tắc nhất quán của luật quốc tế.
2. Quyết định của TAND Nghệ An đa đi nguợc Hiến pháp Việt Nam hiện hành
Điều 69 Hiến pháp Việt Nam năm 1992 cung khẳng định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền đuợc thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình”. Nhu vậy, những thanh niên này cung có quyền tham gia hay thành lập các tổ chức, kể cả các đảng phái chính trị. Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ an cáo buộc 14 thanh niên Công giáo và Tin lành tham gia Đảng Việt Tân nhằm lật đổ chính quyền Nhà nuớc Việt Nam là thiếu luận cứ và luận chứng xác đáng. TAND tỉnh Nghệ an cáo buộc họ có hành vi tham gia các khóa huấn luyện về “đấu tranh bất bạo động”, kỹ năng thuyết phục nguời khác tham gia vào đảng Việt Tân, kỹ năng tuyên truyền về tự do, dân chủ và nhân quyền cho nguời khác và tìm hiểu, tham gia vào đảng Việt Tân, là chua đủ các yếu tố cấu thành tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại điều 79 Bộ luật Hình sự. Mặt khác, đấu tranh bất bạo động là hình thức đấu tranh hòa bình, phi bạo lực nhằm mục đích thay đổi đất nuớc, xã hội theo chiều huớng tự do, dân chủ và tiến bộ hon là trách nhiệm của mọi công dân truớc vận mạng của đất nuớc. Hình thức này đuợc cộng đồng quốc tế tuyệt đối ủng hộ. Những thanh niên này tham gia các hoạt động xã hội để phát huy quyền làm chủ của công dân, nhằm xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh là điều hợp hiến.
3. Tiến trình tố tụng thiếu minh bạch và sai pháp luật tố tụng
Trong khi đó, các co quan Tu pháp đa không tuân thủ quy định của Luật Tố tụng hình sự về quy trình tố tụng từ công đoạn bắt nguời, điều tra, truy tố, xét xử. Trên thực tế, có những nguời bị bắt vào ngày 30, 31/7/2011 nhung lệnh bắt lại ghi ngày 02/8/2011. Sự chênh lệch về khoảng thời gian chính thức bị bắt so với lệnh bắt không có một văn bản nào nói rõ về việc này. Khi các bị cáo khai ở phiên tòa mới lộ ra là không có lệnh bắt, lệnh tạm giữ. Đó là những việc làm tùy tiện, xem thuờng pháp luật, coi rẻ nhân phẩm và sinh mạng con nguời của các co quan tu pháp. Hon nữa, bản cáo trạng của đại diện Viện kiểm sát đa không chứng minh đuợc những thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Trong thực tế, 14 thanh niên này cung không có hành vi bạo động, tàng trữ vu khí để thực hiện âm muu lật đổ chính quyền. Nếu nói cấu thành “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” là cấu thành tội phạm cắt xén, nghia là chỉ cần có hành động biểu hiện ý định phạm tội thì tội phạm đa ở thời điểm hoàn thành, không cần tính đến hành vi nguy hiểm cho xã hội, hậu quả nguy hiểm cho xã hội và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả thiệt hại từ hành vi đó, phải chăng đó cung là một kiểu lý luận vòng vo, áp đặt đa gây nên bao mối oan sai cho nhiều nguời? Điều 79 quy định “Nguời nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì…”, nhung nhu thế nào là tham gia, làm những việc gì, thực hiện những hành vi gì thì bị coi là “tham gia”. Cung không có văn bản nào huớng dẫn cụ thể về điều luật này. Ngoài ra, Hồ so đa không thu thập đuợc những tôn chỉ mục đích, hiến chuong, điều lệ của đảng Việt Tân mà nói rằng đảng Việt Tân là một tổ chức khủng bố, một đảng phản động thì chua đuợc đầy đủ và thiếu tính thuyết phục.
Chúng tôi thấy cần nhắc lại quan điểm của Công đồng Vatican II về vai trò và sứ mệnh của Giáo Hội Công Giáo đối với xã hội trần thế: “Do sứ vụ và thẩm quyền, Giáo Hội hoàn toàn không thể hòa lẫn vào một cộng đồng chính trị, và cung không hề bị ràng buộc vào bất cứ hệ thống chính trị nào”; “Trong khi rao giảng chân lý Tin Mừng, khi dùng giáo lý và chứng tá đời sống các Kitô hữu để soi sáng mọi linh vực của sinh hoạt con nguời, Giáo Hội vẫn luôn tôn trọng và cổ vu cho tự do cung nhu trách nhiệm của các công dân trong phạm vi chính trị” (GS, số 76). Thật vậy, Giáo Hội không thể và không phải thay thế nhà nuớc, nhung Giáo Hội cung không thể và không phải đứng bên lề của cuộc đấu tranh cho công lý.
Đất nuớc đang buớc vào giai đoạn chuyển mình, những tác động của nó phát xuất từ thực tiễn đời sống xã hội, từ tâm nguyện của nguời dân, từ những khát vọng có một đời sống công bằng, tự do, dân chủ. Đó là những giá trị chân chính mà nhân loại tiến bộ ghi nhận, kết quả đấu tranh lâu dài và gian khổ của con nguời trong tiến trình lịch sử phát triển xã hội. Chẳng lẽ Nhà nuớc Việt Nam lại phủ nhận những giá trị mà cộng đồng quốc tế đang cổ võ và đang tâm chà đạp lên những quyền tự do căn bản của con nguời?
Phát xuất từ niềm tin Kitô giáo và trách nhiệm công dân với uớc nguyện góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng một đất nuớc phát triển vững bền, dân chủ và nhân ái, cùng với những nguời yêu chuộng công lý và hòa bình, tự do và dân chủ, bình đẳng và bác ái, chúng tôi phản đối các quyết định trên của TAND tỉnh Nghệ An và các quyết định tuong tự, đồng thời kêu gọi nhà cầm quyền tôn trọng sự thật và xem xét lại bản án trong phiên tòa phúc thẩm, trả tự do cho những nạn nhân của các quyết định vi hiến và bất công đó.
Ban Công Lý Hòa Bình Giáo phận Vinh
Nguồn: GPVO
http://boxitvn.blogspot.com/2012/12/loi-keu-goi-thuc-thi-quyen-con-... LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGUỜI THEO HIẾN PHÁP TẠI VIỆT NAM <> HỦY BỎ ĐIỀU BỘ LUẬT 88 http://bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/12/121229_loikeu_goi_quyen... Giới trí thức và nguời dân Việt Nam, lên tiếng ký tên bảo vệ nhân quyền: “ Kêu Gọi Quốc Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam-Hủy Bỏ (Điều Bộ Luật 88) ”http://viet.rfi.fr/viet-nam/20121230-hang-tram-nguoi-viet-nam-ky-%C... RFI "Hàng trăm nguời Việt Nam ký « Lời kêu gọi » bảo vệ nhân quyền - « Lời kêu gọi thực thi quyền con nguời theo Hiến pháp tại Việt Nam » đuợc công bố. Cho đến nay, văn bản này đã đuợc hàng trăm nguời Việt Nam, trong đó có nhiều nhân si trí thức nổi tiếng, ký tên ủng hộ." (RFI VIET-NAM)http://voatiengviet.com/content/tu-do-bao-chi-tai-viet-nam-phong-va... VOA " Tự do báo chí tại Việt Nam-Phỏng vấn Đại diện của CPJ (phần 2)

Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam đa vi phạm những điều luật gì, trong bản: Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1948)?
Chính Quyền Cộng SảnViết Nam phải có trách nhiệm tuân thủ, và thực sự thi hành đúng theo những điều lệ mà ĐSVN đã cam kết ký.!? Posted from Hai Phong Vietnam November 29, 2012

Vietnam: Attack on human rights lawyer Mr Le Quoc Quan ( December 27, 2012 )
http://vietnamhumanrightsdefenders.wordpress.com/2012/08/24/vietnam... (Việt Nam: hành hung luật su nhân quyền Lê Quốc Quân) ... http://chuacuuthenews.wordpress.com/2012/12/28/truoc-gio-xu-dieu-ca... Việt Nam-Chính Quyền Cộng Sản Hà Nội: " Khủng bố, trấn áp xung quanh phiên xử 3 Blogger CLB Nhà Báo Tự Do " . December 28, 2012. Vietnam Communist trial 3 blogger in Saigon.http://youtube.com/watch?v=X_tBndleuVU December 28, 2012. Vietnam Communist trial 3 blogger in Saigon.

“DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ? Bài viết của nhà văn Hoàng Lại Giang đăng trên QuanLamBao ”
http://quanlambao.blogspot.com/2013/01/thu-cua-nha-van-hoang-lai-gi... Bài viết với tầm nhìn sâu xa và lòng tâm đắc của tác giả, thật sự quan tâm tới hiện trạng đất nuớc Việt Nam ngày nay. Nhân dân Việt Nam ngày nay lựa chọn giải pháp nào !?
http://rfa.org/vietnamese/in_depth/appel-cr-trial-3blog-12282012062... Vietnam trail 3 bloggerhttp://danlambaovn.blogspot.com/2012/12/khung-bo-tran-ap-xung-quanh... Việt Nam-Chính Quyền CS Hà Nội: "Khủng bố, trấn áp xung quanh phiên xử 3 Blogger CLB Nhà Báo Tự Do". 28/12/ 2012http://youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NM6m7zZSqmQ Việt Nam Tuần Qua-Hoàng Vi :Sự Bách Hại -29.12.2012 .

BORIS YELTSIN NÓI: “ CỘNG SẢN KHÔNG THỂ THAY ĐỔI MÀ PHẢI DẸP BỎ ! ”

COMMUNIST IS A DEADLY VIRUS LIES WAITING INSIDE HUMAN HEART!!
CỘNG SẢN LÀ LOÀI VI TRÙNG CHẾT NGUỜI NẰM CHỜ TRONG TIM CON NGUỜI!!

Từ “ phản động” và đề tài : Con Vẹt con Khỉ khác nhau !? ( Lenin muốn bộ óc của con nguời phải đuợc cải huấn, biến đổi sự cảm nhận, và lối suy nghi giống nhu con Vẹt, con Khỉ, sau khi đuợc Cán bộ đảng Cộng sản huấn luyện, nhồi sọ, tẩy não và chỉ huy theo mệnh lệnh...) . Đề tài này đuợc Lenin trao đổi, chỉ thị cho các nhà bác học, nhà tu tuởng triết học Nga, văn hào Nga… Phải nghiên cứu ra đuợc phuong thức để thực hành… Phải chăng Adolf Hitler và Heinrich Himmler SS, và các nhà bác học Đức. Họ đa sử dụng ý tuởng phuong thức của Lenin, để chế ra loại khí độc giết nguời hàng loạt, sử dụng trong các lò thiêu, giết 6-7 triệu dân Do Thái, trong chiến tranh Thế Giới thứ II-1939-1945... Còn tiếp về đề tài này…

Từ “ phản động” đuợc những loại nguời nào, và ai thuờng hay sử dụng ?!
Phản biện-Tranh luận-Tranh đấu bị quy thành “ phản động ” duới chế độ Cộng Sản độc tài!?

Ở Việt Nam mấy tuần qua, từ ngày đại hội kín của ĐCSVN TU6 Khai mạc. Nguời dân Việt, ở trong lẫn ngoài nuớc. Họ phán đoán, chờ đợi và huy vọng những gì xảy ra sau vở tuồng hạ màn kết thúc…Có lẽ tâm lý của họ, nhu đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về cho kẹo…
Truớc và trong thời gian “ Hụi kín đảng họp” có một [1] vaì tờ báo mạng (Internet), gọi báo lề trái.: Quân Làm Báo, Dân Làm Báo, Cầu Nhật Tân…Đua lên những tin tuởng nhu đua, nhung rồi có thật. Sau vụ Công An bắt bố già Kiên đầu bạc ở Hà Nội…Tin này đuợc QLB phát tán truyền đi, tuờng thuật về một phi vụ không tuởng, nhu chuyện Lý Tống cuớp máy bay, rải truyền đon chống cộng xuống Sài Gòn năm xua… Trang web Quan Làm Báo đuợc nguời dân truy cập nhiều, theo dõi tin tức, giống nhu cảnh dân Hà Nội ngồi quanh Hồ Guom, chờ đón pháo đem giao thừa… Quân Làm Báo năm nay đuợc mùa trúng số… Trong khi đó đám làng báo lề phải của đảng, bị ế ảm nhu cảnh chợ chiều cuối tháng tu… Còn tiếp..

NHÂN VẬT VÀ TRUYỆN-THỔ PHỈ ĐẢNG CUỚP VIỆT NAM 37 NĂM SAU VẪN GIỐNG XUA!!!
NGUỜI LÍNH VÀ THI SI ” 1974-1975-1980...
{ A TALE OF SAIGON CITY AFTER THE WAR ENDED 1975-1980-"A tale of Saigon city after war" [ Disastrous memoir of Saigon after war ended 1975-1980...]
NHỮNG NHÂN VẬT CÓ THẬT TRONG 2 CHUONG CÂU CHUYỆN…
1) A TALE OF SAIGON CITY AFTER THE WAR ENDED 1975-1980... NHỮNG CÂU CHUYỆN Ở TP SÀI GÒN SAU NGAY CHIẾN TRANH KẾT THÚC 1975-1980..
2) LOOK LIKE TWO TWIN SISTER SAME!? “TRÔNG GIỐNG NHU HAI CHI EM SINH ĐÔI!? ( Viết sửa lại )

ĐẢNG CUỚP THỔ PHỈ VIỆT NAM TỪ 1945-1954-1975 ĐẾN NGÀY NAY 2012. ĐANG ĐUA ĐẤT NUỚC VÀ NGUỜI DÂN VIẾT NAM, ĐẾN ĐUỜNG CÙNG CỦA SỰ TỤT HẬU BĂNG HOẠI VỀ VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KINH TẾ…THẢM HỌA TÀN PHÁ VỀ MÔI TRUỜNG SINH THÁI Ô NHIỄM, TẠO RA MỘT XÃ HỘI ĐẦY RẪY SỰ BẤT CÔNG, ĐẠO ĐỨC SỐNG CON NGUỜI XUỐNG CẤP VÀ BĂNG HOẠI. LUNG LOẠN TÔN GIÁO, KHỦNG KHOẢNG NIỀM TIN SỰ SỐNG CON NGUỜI…

ĐẢNG CUỚP CỘNG SẢN VIỆT NAM, NGÀY NAY ĐÃ LỘ RÕ NGUYÊN HÌNH CHO TOÀN DÂN VIỆT NAM VÀ CẢ THẾ GIỚI NHẬN DIỆN RA!!?? ĐẢNG CUỚP THỔ PHỈ!!?? ĐẢNG CUỚP THỔ PHỈ 60 MUOI NĂM TỪ 1954 Ở MIỀN BẮC VN, 37 NĂM Ở MIỀN NAM TỪ THÁNG 4-1975 ĐẾN NAY VẪN THẾ…BẢN CHẤT THỔ PHỈ VẪN LÀ THỔ PHỈ!! KHỈ VẪN LÀ KHỈ!! THỔ PHỈ TỪ RỪNG XANH HANG ĐỘNG, TRÀN XUỐNG ĐỒNG BẰNG, VÀO THÀNH PHỐ CUỚP NHÀ CUỚP ĐẤT, CUỚP RUÔNG VUỜN HÃM HẠI DÂN LÀNH, CHÚNG VO VÉT CỦA DÂN, HÚT XUONG MÁU THỊT CỦA NGUỜI DÂN MIỀN NAM MỘT CÁCH TÀN BẠO, NHIỀU NGUỜI CẦM BÚT TỪNG CÓ THỜI GIAN CHỨNG KIẾN, {NHÂN CHỨNG SỐNG-SAU NGÀY CỘNG SẢN CHIẾM MIỀN NAM}.

“ NGUỜI LÍNH VÀ THI SI ” 1974-1975-1980...

A TALE OF SAIGON CITY AFTER THE WAR ENDED [1975-1980]. Disastrous memoir of Saigon after war ended 1975-1980...
NHỮNG NHÂN VẬT CÓ THẬT TRONG 2 CHUONG CÂU CHUYỆN…XEM VIDEO ĐẢNG CUỚP CỘNG SẢN VN. TRẢ THÙ HÈN HẠ, TÀN PHÁ MỒ MẢ NGUỜI QUÁ CỐ, Ở NGHIA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA. (Hình ảnh Nghia trang QĐBH 1994)
http://youtube.com/watch?v=ZufxFbLH5BE Communist Vietnam Destroyed "South Vietnam National Military Cemetery" Cộng Sản Việt Nam-Tàn Phá Nghia Trang Quân Đội Biên Hòa. (Hình ảnh Nghia trang QĐBH 1994)http://youtube.com/watch?v=S3Y7_74jmD8&feature=related CSVN Giam Cầm Cải Tạo, Ly-Tán Dân Miền Nam…Communists Vietnam, Separatists and Imprisoned Southern Vietnamese people after war...http://youtube.com/watch?v=E2aNisIPiY8 Tội ác của CS Việt Nam.http://youtube.com/watch?v=ubKcDJCvSHI CSVN-Tàn Phá Nghia Trang Quân ĐBH
NHÀ TÙ VÀ TỘI ÁC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, ĐỐI VỚI NHÂN DÂN VIỆT NAM… Trại giam cổng trời-Tội ác của Cộng Sản.
http://youtube.com/watch?v=JJ4kHqkbgBA Trại Giam Cổng Trời P 1http://youtube.com/watch?v=XexIA1H8Ytw Trại giam Cổng Trời P 2http://youtube.com/watch?v=4JLmrckxpYo Trại Giam Cổng Trời P 3http://youtube.com/watch?v=RpEMzjzkfTw Nguyễn Chí Thiện: Hoa Địa Ngục http://youtube.com/watch?v=E9XcHpBAL7A Nguyễn Chí Thiện phát biểu về chế độ Cộng Sản Miền Bắc-Nhà Tho Nguyễn Chí Thiện "The Flowers of Hell"http://youtube.com/watch?v=Nq28V6e37-s&feature=relmfu Hoa Địa Ngụchttp://youtube.com/watch?v=2CGlcmkatmw&feature=related Long Trời Lở đấthttp://youtube.com/watch?v=2v-Lqg6gkuM&feature=related Nguyễn Chí Thiệnhttp://youtube.com/watch?v=YCL_OoDv8Kk&feature=related NCT-Hoa Địa Ngụchttp://youtube.com/watch?v=leQ-7G6LEjk CA Hà Nội đao phá mồ dân
WATCH THIS VIDEO. VIETNAMESE POLICE, DIG UP AND SMASHED TOMBS OF DEAD PEOPLE, IN HANOI..TERRIBLE. XEM CÔNG AN NHÂN DÂN ĐAO, ĐẬP PHÁ MỒ MẢ NGUỜI CHẾT. KHỦNG KHIẾP...

"THE SOVIET STORY". CRIMES OF COMMUNISN (COMMUNIST) AND BLOODY WAR AGAINST HUMANITY “TỘI ÁC CỦA CHỦ NGHIA CỘNG SẢN, GÂY CHIẾN TRANH ĐẪM MÁU ĐỐI NHÂN LOẠI!” TỘI ÁC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (HỒ CHÍ MINH) ĐỐI VỚI NHÂN DÂN VIỆT NAM TỪ 1945-1954-1975-1980-2012. TẬP PHIM TÀI LIỆU: CÂU CHUYỆN XÔ VIẾT: "THE SOVIET STORY" (Tội ác của Cộng Sản )
http://youtube.com/watch?v=AwpFwgVmkp4 Câu Chuyện Xô Viết 1/8http://youtube.com/watch?v=uN0pvlEqLOc Câu Chuyện Xô Viết 2/8http://youtube.com/watch?v=cS8Or6DUXvY Câu Chuyện Xô Viết 3/8http://youtube.com/watch?v=FZNl9i7_mio Câu Chuyện Xô Viết 4/8http://youtube.com/watch?v=TXia9Av1584 Câu Chuyện Xô Viết 5/8http://youtube.com/watch?v=rBCY433aHz4 Câu Chuyện Xô Viết 6/8http://youtube.com/watch?v=jz-5i-OTk7Q Câu Chuyện Xô Viết 7/7http://youtube.com/watch?v=pPIDyVybDW8 Câu Chuyện Xô Viết 8/8

1) A Tale of Saigon city after the war ended from 1975-1980... Những câu chuyện ở Thành Phố Sài Gòn, sau ngày chiến tranh kết thúc từ 1975-1980…
2) Look like two twin sister same!? “Trông giốn nhu hai chi em sinh đôi”!?
Nhân vật hai chị em giống nhau, nhìn qua tuởng nhu sinh đôi. Nguời chị lớn hon em 3 tuổi làm Bác si, cô em gái vừa học xong Duợc si. Nguời mẹ và nguời chị hiểu rõ bản chất của đám quân thổ phỉ cộng sản, trong ánh mắt nghi ngờ sợ hãi và thù hận… Hai me con nhìn nhau, gợi nhớ lại những hình ảnh bỏ Hà Nội, dắt nhau rời bến tàu Đồ Son-Hải Phòng, di cu vào Nam (Đa Nẵng-Vung Tàu) năm 1954-1955…
(Hàng Cỏ, Ba Đinh Phố cổ xua
Sân ga kỷ niệm buổi chiều mua
Chuyến tàu năm cu khi rời bến
Bãi biển Đồ Son đến Vung Tàu…
Cô em gái khờ dại mê muội, yêu một tên Y Tá cán bộ Công Sản… Tình tiết, diễn biễn của các nhân vật trong câu chuyện đa xảy ra, là thảm cảnh, bi cảnh cho gia đinh của hai chị em… Đó là một báo hiệu đau thuong, mất mát và bất hạnh cho nguời dân Miền Nam. Sau ngày chiến tranh kết thúc 4-1975
http://maps.com/ref_map.aspx?pid=11336 50 Y Communist Vietnamese Crimeshttp://ngothelinh.tripod.com/50_years_communist_crimes.html Tội Ác Cộng Sảnhttp://talawas.org/talaDB/showFile.php?res=6221&rb=08 "Giải khăn-Huế" (1969)http://youtube.com/watch?v=BhU4gb2vI84 Giải khăn sô cho Huế -P1-Nhã Ca.http://youtube.com/watch?v=kRfmwRaoWYw Giải khăn sô cho Huế P2
“Chính sách mị dân, và ngu dân của CSVN đa thành công, đối với nguời dân Miền Nam trong chiến tranh… Sau khi hòa bình, bộ mặt thật của ĐCSVN lại một lần nữa hiện rõ, nhu những gì họ đa làm ở Miền Bắc, trong cuộc (Cải Cách Ruộng Đất) từ 1954-1956-1958… Ở TP Sài Gòn, vào những ngày đầu tháng 5-1975…
“Những đám quân bộ đội chính quy Bắc Việt, đám du kích gọi (Việt Cộng) từ rừng sâu tràn vào TP… Tệ hại hon gọi là đám 30-4, đám VC nằm vùng, nhìn chúng với những khuôn mặt non choẹt, hai cặp mắt vênh váo, cử chỉ hống hách, một tay cầm điếu thuốt lá đang hút dở, một tay cầm khấu súng AK 47 chia vào đoàn nguời, đoàn xe đang bắt dừng lại kiểm soát trên QL1 A, QL 4, QL 14, TL 10, TL 15…
Từ Sài Gòn ra vùng ngoại ô, đi Miền Trung, Miền Tây, Miền Đông, … Nhìn những tên lính đó, nghi đến những du kích quân Khờ Me Đỏ-Căm Phu Chia (The Khmer Rouge-Cambodia) (Pol Pot and khmer Rouge). Những đám lính, Bộ đội Bắc Kỳ, Nam nữ nhiều loại thành phần khác nhau, đua nhau tràn vào Sài Gòn, tràn vào Miền Nam, nhanh tay vo vét cuớp của nguời dân Miền Nam, chúng nó tịch thu nhà cửa, tài sản…
Cha đón tết trong tù cải tạo (1975-1976)
Bảy lăm (1975) năm đa hết rồi
Nhà con chẳng thấy có nồi bánh chung
Lạnh bàn trống bếp mắt sung ( Gió rừng vùng kinh tế mới )
Mẹ con ôm mặt khóc rung từng hồi
Nhớ cha tù chốn núi đồi
Tết trong ngục tối đang ngồi ngáp hoi.
Khổ đau không nói nên lời
Lao tù Cộng Sản muôn đời không quên…
"Hận thù Cộng sản muôn đời khó quên"
( Cha đón tết trong tù cải tạo, Mẹ ở nhà hết gạo nuôi con... )

http://quehuongngaymai.com/forums/showthread.php?t=184309&p Bên T Cuộc
(Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trông thấy mà đau đớn lòng) Nguyễn Du
https://sites.google.com/site/hoikysite/thoi-cua-thanh-than Thời CThánh Thầnhttp://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspxtid=2qtqv3m3237nvn0nqnnn2n31 Thời của thánh thần-Hoàng Minh Tuờng http://diendantheky.net/2012/12/huy-uc-vi-sao-toi-viet.html " Bên Thắng Cuộc " http://bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/12/121220_binh_luan_ve_ben. Bên T Cuộc<> http://quanlambao.blogspot.com/2012/12/ben-thang-cuoc-chuong-ii-cai... Bên thắng cuộc–Chuong II: Cải tạo–Phần–Ngụy quyền, Ngụy quân "Huy Đức-Vì sao tôi viết? "http://youtube.com/watch?v=GqBo7TWgLe4 Phỏng Vân Cựu Thiếu Tuớng QLVNCH Trần Văn Khôi P1. "Những ngày cuối cùng tháng 4 năm 1975 "http://youtube.com/watch?v=cfefzbirKMw&list PV Cựu Thiếu Tuớng QLVNCH Trần Văn Khôi P2. "Những ngày cuối cùng tháng 4/1975 -Tuớng Trần V Khôi"http://youtube.com/watch?v=ueZqxKYof4s&list PV Cựu Thiếu Tuớng QLVNCH Trần Văn Khôi P3. "Những ngày cuối cùng tháng 4/1975"http://youtube.com/watch?v=vKpswWEg-MQ Cựu TT VNCH Nguyễn Văn Thiệuhttp://youtube.com/watch?v=FMTpDHju-PU Chuyện kể 30.04.1975 của phi cônghttp://www.youtube.com/watch?v=RAAo-ievY5g Vuợt Sóng-phim về 2 triệu nguời Việt chết trên biển “ Vuợt Sóng (tựa tiếng Anh: Journey from the Fall-Hành trình từ sự sụp đổ) là một bộ phim độc lập của đạo diễn nguời Mỹ gốc Việt Trần Hàm và nhà sản xuất Nguyễn Lâm về cảnh ngộ của những thuyền nhân và những tù nhân trong trại cải tạo tại Việt Nam sau sự kiện 30 tháng 4, 1975. Phim bắt đầu trình chiếu tại bốn thành phố tại Hoa Kỳ (Westminster, Garden Grove, San Jose, California, và Thành phố New York) từ ngày 23 tháng 3 năm 2007 và mở rộng ra ít nhất 20 rạp toàn quốc vào những tuần sau đó.” http://youtube.com/watch?v=r-jqH1REBF4 MIỀN TRUNG: DI TẢN BUỒN 1975... http://youtube.com/watch?v=66m4xLveTaY Tiểu Sử của năm (5) Vị Tuớng trong QLVNCH. Đa Tử Tiết truớc và sau ngày 30-4-1975. http://youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=-jD_noY1BzE Phỏng Vấn Cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu-Phần 1-4 -HNC ... http://youtube.com/watch?v=m4eUqTcu8e4 Phỏng Vấn ông Nguyễn Văn Thiệu-Cố Tổng Thống VNCHhttp://youtube.com/watch?v=8WbjutYpUPs Tội Ác của Đảng Cộng Sản Viêt Nam (1954-1975-2012...)
Ngày nay đã 37 năm trôi qua, những nguời lính đó, những du kích quân trẻ ngày xua, nay họ trở thành vai vế, gọi là các bậc làm cha me, ông bà của thế hệ con cháu họ, nhung con cháu của họ nó không hiểu biết gì về sự thật, của lịch trong cuộc chiến tranh Việt Nam 1954-1975. Gọi là cuộc chiến Quốc Gia-Cộng Sản…
Ngày nay nhìn lại những đám nguời đó ở Việt Nam, họ có gì thay đổi..? Không thể vo đua cả nắm, để chỉ trích…Vì trong đa số những nguời lính đó, gọi là (Bộ Đội Cụ Hồ) họ rất đau khổ và hối hận, và thù hận nữa… Vì họ đa bị ĐCS tuyên truyền lừa gạt, để họ tình nguyện vào cuộc chiến xâm chiếm Miền Nam, gây ra bao nhiêu đau thuong, tội ác…Phần vì họ bị áp lực, bắp phải đi…Ngày hôm nay có nhiều nguời lính cựu chiến binh Miền Bắc, cung đang là nạn nhân đau khổ nhu Đoàn Văn Vuong ở Tiên Lãng-Hải Phòng. Dân Oan Văn Giang-Hung Yên…
http://music.vietfun.com/trview.php?ID=6148&cat=15&qlfont=16 Thời của Thánh Thần- Hoàng Minh Tuờng <> http://tuanvannguyen.blogspot.com/2008/10/thi-ca-thnh-thn.html Thời của Thánh Thần-Hoàng Minh Tuờng
Nhung không thể phủ nhận rằng, có nhiều nguời trong đám lính quân cán đó, nay họ là những Tú Ông –Tú Bà, đang làm quan chức ở trong nhiểu nghành nghề…Trong đó có cả nghề mua quan, bán chức, tham nhung, cuớp ruộng đất vuờn của nông dân, dân oan để mở sòng bài sân Golf, bất động sản, khách sạn làm nghề buôn bán ma túy gái mãi dâm, Trung tâm ăn choi theo lối sống xa hoa… Ăn hút xuong máu của các thế hệ trẻ… Bọn này giàu có do tham nhung, bóc lột tàn tệ của sức lao nguời công nhân, và buôn bán phụ nữ trẻ em, xuất khẩu lao động (nô lệ) ra nuớc ngoài…Chúng nó giàu có lên, không phài do làm ăn luong thiện, cạnh tranh lành mạnh, trải qua vất vả khó khăn để tạo nên từ hai bàn tay trắng… Chúng nó giàu có do cuớp đất ruộng vuờn của nguời nông dân, đục khoét bán tài nguyên đất nuớc, rút ruột tiền thuê dân, ăn chận, ăn bứt tiền cho vay của các nuớc phát triển, giúp đỡ dân nghèo Việt Nam, nhu vốn ODB…
http://yourviet.blogspot.com/2012/09/vietnam-corruption-in-vietnam-... Vietnam Corruption Ranking http://bing.com/search?q=Vietnam+Corruption+Ranking ( Việt Nam tham nhung xếp hạng !? )
Con cái cháu chắt chúng sinh ra, gởi đi Tây-Mỹ học rồi cung vậy…Chúng trở về Việt Nam, cung giống nhu mèo mả gà đồng về làng vào nhà dân... Cha mẹ xua gia nhập vào Thổ Phỉ Đảng Cuớp. Nay con học trở về cung vào làm nghề Đảng Cuớp Thổ Phỉ…Chúng có nhiều tiền của, nhiều biệt thự nhà lầu xe hoi, lấy tiền từ tham nhung, bòn rút xuong máu tiền thuế của dân…Với danh xung Đại Gia Này, Đại Gia nọ… Nhung nhìn vào bộ mặt, và bản chất của nó, thấy bần bạc, bèo keo kiệt vô nhân đức, sống vô cảm với nguời dân làm công nghèo khổ, kiếm từng đồng cắc…Bạn thử nghi, khi nghe câu chuyện này. Chuyện nguời bảo vệ của chủ một vuờn cafe ở Buôn Mê Thuột, để cho đan chó cắn xé xác một phụ nữ, nhặt hạt cafe cho đến khi phụ nữ chết... Đọc xem câu chuyện>>
http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/phap-luat/2010/03/3ba1940b/ (Rẫy ông Thành 507) Câu chuyện này báo chí đăng lên… http://google.com/search?hl=en&site=&source=hp&q=r%E1%B... (Rẫy ông Thành 507)
Ngày nay dù chúng nó có mang đầy mâm cổ vật quý báu, tiền vàng đi vô chùa, vô nhà thờ cấu tài, cầu phuớc cầu đức, cầu an… Họ thật tâm làm phuớc giúp cho nguời nghèo, phải chăng đa quá muộn hay vô nghia..!?
http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/chuyen-an-chuyen-hoc-chuye...
" Ăn nhiều chúng mật hon heo, Để cho dân phải đói nghèo nhu ri...

Bác si Y tá là những nguời học làm nghề thầy thuốc, chữa bệnh gọi: “Luong Y Kiêm Từ Mẫu- Đức Thiện Mỹ ”. Y khoa gắn liền với khoa hoc, để nghiên cứu phát triển về đời sống, bảo vệ sức khẻo cho con nguời. Nghề kinh doanh nào cung vậy, kiếm lợi nhuận làm ăn luong thiện và minh bạch để phát triển.
Nghề Y Tá Bác si, Duợc si rất cần thiết cho xã hội..Nhung nó vẫn là một nghề làm kinh doanh, cần phải có lợi nhuận để phát triển và duy trì sự tồn tại. Nghề để đảm bảo nuôi sống vợ con gia đinh. Và di nhiên là phải phát triển để làm giàu có, phúc lợi cho xã hội.

Ở Việt Nam trong thời gian gần đây, cái tên nick name (Y Tá), đuợc các trang mạng Internet báo lề trái, gọi ông Thủ Tuớng Nguyễn Tấn Dung là Y Tá, bởi vì trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Ông Nguyễn Tấn Dung là một Y Tá, từng phục vụ trong quân đôi Cộng Sản, thuờng gọi là (Việt Cộng). Cái tên Y Tá-Thủ Tuớng Nguyễn Tấn Dung thời gian qua, đa làm cho nguời dân ở Việt Nam, và Thế Giới hiểu biết thêm về con nguời, thân thế của ông rõ ràng hon…
Riêng nhân vật tên Thiếu Úy Y Tá, của Quân đội chính quy Cộng Sản Bắc Việt, trong câu truyện "Nguời Lính Và Thi Si 1975-1980" tôi đề cập tới, nằm ngoại lệ và khác biệt…(Viết sửa lại)
Đoạn phim tài liệu chiến tranh Việt Nam-Sụp đổ của chính quyền Sài Gòn 4-1975
http://youtube.com/watch?v=hz276uryS4s Vietnam War: Fall of Saigon (1975)
Việt Nam-10 ngàn ngày chiến tranh-Cộng sản Hà Nội xậy dựng 1 xã hội du kích (VC) ở Miền Nam
http://youtube.com/watch?v=XsW3q0oWhxM Vietnam-The Ten Thousand Day War "The Guerilla Society" Episode 1 http://youtube.com/watch?v=bHNeb2K46ss Episode 3 http://youtube.com/watch?v=oNaseLLswuU Episode 4 http://youtube.com/watch?v=1ULeMaPwtxU Episode 5http://youtube.com/watch?v=ZSbFjtalzm0 Episode 6 http://youtube.com/watch?v=HEygzd5LCbI Episode 9 http://youtube.com/watch?v=N-UqfO1f7LQ Episode 16 "Frontline America"
PBS DOC FILM (VIETNAM WAR HISTORY 1954-1975) Phim tài liệu chiến tranh Việt Nam 1954-1975.

“The night of April 29, 1975, the Capital Saigon felt as though it were shaking. The peoples knew there was doom, and waiting silently inside their homes, on the streets and everywhere for something to happen. The night slowly passed, minute by minute, which felt like hours, as the Marshall Law settled in, the Southern troops moved towards to the Capital Saigon to protect it, during this times the mass exodus inside the Capital of South Vietnam began… “ (Soldiers and Poet)

PBS DOC FILM (VIETNAM WAR HISTORY 1954-1975) Phim tài liệu chiến tranh Việt Nam 1954-1975.
http://bing.com/search?q=%2bPBS+DOC+FILM+VIETNAM+WAR+HISTORY+1954-1975
Xem nhiều đoạn phim tài liệu chiến tranh Việt Nam 1954-1975. Su sụp đổ của chính quyền Sài Gòn VNCH ngày 30-4-1975.
http://bing.com/videos/search?q=PBS+DOC+FILM+(VIETNAM+WAR+HISTORY)

Nhắn gởi về em

Em ạ từ ngày tháng Tu đen (30-4-1975)
Bảy lăm(1975) anh dang dở sách đen
Bỏ quên kỷ niệm con đuờng cu
Để mấy hàng cây đứng lặng chờ.
* * *
Anh tủi anh buồn trong bo vo
Đem ra đi xa thật bất ngờ
Bỏ quê bỏ nuớc vì sự sống
Bỏ lại mẹ cha vội xuống tàu.
* * *
Cung đã lâu rồi ta xa nhau
Lần cuối gặp em đứng bên cầu
Bức tho trao vội trong ngày ấy
Giữa buổi chiều mua Phố Thị-Nghè.
* * *
Em ạ thời gian cung phôi pha
Bao nhiêu năm xa cách quê nhà
Anh đi tìm cuộc đời yên phận
Quên lãng tình xua bỏ bạn bè.
* * *
Anh ở bên này vẫn lắng nghe
Những tiếng kêu than thở khò khè
Tiếng cha tiếng mẹ già rên rỉ
Xích nặng còng lung Búa Đảng Đe.
* * *
Em ạ mùa hè Mỹ nóng ghê
Mùa đông tuyết phủ lạnh tái tê
Mùa xuân hoa nở chờ ong buớm
Đợi mãi rồi hoa rụng lá vàng.
* * *
Đâu những dòng tho viết dở dang
Hai lăm năm qua giữa [25] điêu tàn
Sài Gòn hôm ấy trời ảm đạm
Sấm sét rồi mua nuớc ngập bờ.
* * *
Em ạ đem rồi anh nằm mo
Anh về thăm lại đất Cần-Tho
Khi qua Mỹ-Thuận xe dừng đó Sông rộng nhìn quanh đợi chuyến phà.
* * *
Anh bỗng giật mình tuởng nhớ ra
Bao nhiêu kỷ niệm cu quê nhà
Những lần xuôi nguợc ngày xua ấy
Qua những dòng sông những xóm làng.
* * *
Năm tháng trôi qua thật phu phàng
Sau ngày Cộng Sản chiếm Miền Nam
Dân nghèo đói khổ đầy tội ác
Tổ Quốc lầm than Đảng Độc Tài.
* * *
Bao năm trôi qua chặng đuờng dài
Quê cha quê mẹ hỏi còn ai
Đau thuong em chịu nhiều bất hạnh
Không một ngày xuân vui có em.
* * *
Em ạ đem dài phải rạng đông
Sẽ có bình minh ấm nắng hồng
Em oi làm chủ ngày xuân tới
Dân Chủ Tự Do hết Độc Tài.
* * *
Anh viết bài tho gởi về em
Ngòi bút lần đua duới ánh đen
Giờ này có lẽ trời sắp sáng
Nửa trái đất tròn vẫn còn xoay.
* * *
Anh uớc mo sao có một ngày
Quê cha quê mẹ phải đổi thay
Không còn Cộng Sản trên nuớc Việt
Tôn Giáo, Tự-Do có Nhân Quyền.
* * *
Nhớ lại năm xua trên chiếc thuyền
Bỏ nhà bỏ nuớc phải vuợt biên
Ra đi không một lời từ giã
Chỉ thấy trùng duong tối mịt mờ.
* * *
Anh biết quê huong vẫn đợi chờ
Mong anh trở lại trao bức tho
Thắp huong cầu nguyện hồn tử si
Vì nuớc quên thân đã bỏ mình.
* * *
Em ạ đem này anh làm tho
Bút nghiêng mực thấm duới đen mờ.
Tâm tu đao bới từng kỷ niệm
Nhắn gởi về em để thỏa lòng.

Charlotte, NC. USA. April, 2001.
Rewriting and editing in Hanoi October 26, 2012

TRONG TRUYỆN “ CUỐN THEO CHIỀU GIÓ - MARGARET MITCHELL’S ” NHÂN VẬT. SCARLETT O’HARA!!! DÙNG NGÔN TỪ CHUỞI RỦA ĐÁM LÍNH MIỀN BẮC YANKEE- {Yankee soldiers in the North}. The United States Civil War 1861-1864}.. Thực ra Quân Lính Miền Yankee của Lincoln, vào đánh chiếm Miền Nam xong rồi trở về quê quán cu .. Họ không tràn vào cuớp bóc tài sản, xâm chiếm ruộng đất và di nguời vào đồng hóa Miền Nam nhu Thổ Phỉ Cộng Sản VN đa làm sau 4-1975... Nhu Ông Võ Văn Kiệt đa từng nói sau 4-1975 ở Miền Nam!!?? Nhân vật 2 chị em: Trông giống nhau nhu hai chi em sinh đôi” trong truyện “ Nguời Lính và Thi Si-Soldier and Poet. Nhân vật nguời chị Bác Si, đa nguyền rủa đám dân Bắc Kỳ {Phụ Nữ + Đan Ông}
Đã cấu kết với đám dân du kích 30-4... VC nằm vùng!!!, Thổ Phỉ rừng xanh vo vét cuớp đoạt của cải dân Miền Nam duới thời Lê Duẩn!!! Nhân vật câu truyện đuợc mô tả bộ mặt thật của tên Y Tá Bắc Kỳ {cấp bập Thiếu Úy} Nguời chị gái Bác Si chuởi tên Y Tá, đã hãm hại cô em gái duợc sỹ vừa mới học xong!. Hình ảnh và nhân vật trong câu chuyện này liên tuởng đến những gì đa và đang xảy ra tại Việt Nam ngày hôm nay… (Viết sửa lại)

NGÔN NGỮ-THÀNH NGỮ MÀ NGUỜI VIỆT NAM NGÀY NAY THUỜNG NÓI CÂU: “ CHẤP NHẬN SỐNG CHUNG VỚI LU ”. VÂNG, SỐNG CHUNG VỚI LU ĐỄ HIỂU BIẾT VỀ LU, VÀ CUNG LÀ ĐỄ HỌC HỎI THÊM VÌ NGUYÊN NHÂN NÀO GÂY RA LU!!!
CÓ THỂ SỐNG CHUNG VỚI LU, HAY SỐNG CHUNG VỚI ĐÁM THỔ PHỈ-ĐẢNG CUỚP LỪA DÂN!!?? HẢI TẶC CUỚP BIỂN!!?? NHUNG KHÔNG THỂ SỐNG CHUNG VỚI RẮN RẾT, LOÀI SÂU ĐỘC, CÁ SẤU, CHÓ SÓI, HỔ ĐÓI VÀ ĐÁM ĐỈA HÚT MÁU!!! NGUỜI DÂN OAN Ở VIỆT NAM NGÀY NAY ĐANG SỐNG TRONG TRẠNG HUỐNG NÀO!? (Viết sửa lại)

VỪA QUA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ÁP DỤNG LUẬT THỔ PHỈ RỪNG, TRONG VỤ XỬ ÁN BỎ TÙ 3 NHÀ BLOGGERS TẠI SÀI GÒN!!! NÓ LÀ CÁI TÁT ĐÁNH VÀO MẶT CÁC NHÀ NGOẠI GIAO TÂY PHUONG-MỸ, CHÂU ÂU!? MÀ TUONG LAI HỘI ĐỒNG LHQ VỀ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM, PHẢI ĐỐI ĐẦU VỚI THỰC TRẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, ĐANG GIA TĂNG VI PHẠM NHÂN QUYỀN TỒI TỆ. ĐAN ÁP KHỦNG BỐ, BẮT TÙ ĐAY CÁC NHÀ BẤT ĐỒNG CHỨNG KIÊN TRONG NUỚC. ĐAN ÁP, BÓP CHẾT TỰ DO NGÔN LUẬN, TỰ DO BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY…( viết thêm và sửa lại)

THE UN HUMAN RIGHTS COUNCIL HAS THE RIGHT TO OPPOSE THE MEASURE, OF Hanoi REGIME [COMMUNIST OF VIETNAM ], TO TAKE ACTIONS, STOP ALL CASE IMMEDIATELY HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OF COMMUNIST IN VIETNAM, REPRESSION AND RELIGIOUS PERSECUTION OF DISSIDENTS IN VIETNAM TO WITNESS. Xem Video
http://youtube.com/watch?v=Yu9cick1p6k&feature=related
Nông Dân Oan Văn Giang-Ecopark Bị Chính Quyền Công An+Quân Đội Cuỡng Chế
http://youtube.com/watch?v=gX19RBEiZyc Dân Oan Văn Giang bị cuop mất đâthttp://youtube.com/watch?v=KIOxhwNIrEw Dân Oan Văn Giang bị cuớp mất đấthttp://youtube.com/watch?v=85gT0xsCgaM Cuỡng chế đất tại TP Hà Tinh 1http://youtube.com/watch?v=mKAYB3Ur-B8 Cuỡng chế đất nhà tại Hà Tinh 2http://youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8cToeNDI-gs 21/12/2012 Dân biểu tình chống thu hồi đất-Kim Son-Đông Triều-Quảng Ninh."Cuo~ng chế đất có đụng độ ỏ Quảng Ninh" (BBC)http://www.change.org/petitions/u-n-secretary-general-and-world-lea...
“ THỈNH NGUYỆN THU PHẢN ĐỐI CS VIỆT NAM GIA NHẬP HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC ”

VẤN ĐỀ NÀY CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MỘT BẰNG CHỨNG CỤ THỂ, VỀ VỤ VIỆC SAU ĐÂY:
Sự cố vụ việc, đóng cửa Viện Nghiên Cứu Độc lập IDS là một buớc lùi-tục hậu cho đất nuớc Việt Nam. Chính Quyền Cộng Sản Hà Nội ra quyết định đóng cửa IDS là một mất mát to lớn cho giới nghiên cứu trí thức Hà Nội Việt Nam.
Điều này không khác gì Mao Trạch Đông đa từng nói và làm, cách đây gần 50 năm qua, trong thời kỳ gọi là cuộc cách mạng văn hóa. Mao Trạch Đông gọi "Trí thức là cục.!? Ngày nay ở Việt Nam, anh Y tá Ba Dung đang học theo ông Mao!? Vấn đề này có liên quan đến bài bình luận của tôi khi: ĐỌC QUA BÀI "Những giả thuyết ngây tho "Alan Phan-VIETNAMNET**.
Nghi đến đề tài: VIỆT NAM TRÊN CON ĐUỜNG CHẮP VÁ** If-nếuVietnam không thay đổi, để cho nguời dân thật sự có Tự do dân chủ-Nhân Quyền-Tự do ngôn luận.Tự do tu duy độc lập sáng tạo..!? (sửa lại)

HỌC MIẾN ĐIỆN, MÙA XUÂN Á RẬP, ĐỂ THAY ĐỔI THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ THỔ PHỈ-THAM NHUNG ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ, THIẾU VĂN HÓA-VÔ VĂN HÓA!!! TOÀN DÂN PHẢI ĐOÀN KẾT ĐỨNG DẬY LÀM CUỘC CÁCH MẠNG-KÊU GỌI TRUNG CẦU DÂN Ý…
PHẢI Xóa bỏ thủ tục: KIỂM SOÁT LÝ LỊCH-PHÂN CHIA-ĐE ÉM-KỲ THỊ THÀNH PHẦN GIAI CẤP, CON CHÁU CỦA CÁC CÔNGDÂN VNCH..[ĐCSVN HIỆN NAY ĐỐI XỬ VỚI VIỆT KIỀU NHU CON BÒ SỮA, ĐCSVN CHỈ DÙNG ĐỂ HÚT SỮA, NHU HÚT XUONG MÁU CỦA DÂN OAN Ở VIỆT NAM !?]. (Viết sửa lại)

PHẢI Nâng cấp giáo dục dântrí, văn hóa, tôn giáo đạo đức sống tình nguời. Hòa hợp dân tộc bằng cách nào!? Phải chăng bản chất và con nguời của Đảng Cộng Sản Việt Nam, không thể nói chuyện hòa giải dân tộc đuợc?! Phát triển nền kinh tế trí thức cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ ô nhiễm môi truờng có quy hoạch... Nếu Việt Nam không thực hiện, và giải quyết đuợc những vấn đề căn bản trên, thì 50-100 năm sau không thể nào theo kịp các nuớc nhu Thailand-Malaysia-Korean-Taiwan.Thậm chí VN là bãi xả rác của TRUNG CỘNG, và các nuớc phát triển. Việt Nam Cộng Sản cung chỉ loanh quoanh trong tụt hậu, chắp vá theo CNXH nửa vời không tuởng... CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG RẺ TIỀN Ở VIỆT NAM NGÀY NAY, SẼ LÀM CÔNG CỤ NÔ LỆ CHO ĐẢNG CSVN!!! QUA TAY CÁC CAI CHỦ THẦU, TU BẢN NGOẠI QUỐC TRÊN THẾ GIỚI TRONG NHỮNG THẾ HỆ TỚI !? (Viết sửa lại)

BORIS YELTSIN NÓI: “ CỘNG SẢN KHÔNG THỂ THAY ĐỔI MÀ PHẢI DẸP BỎ ! ”

Di sản cụ Hồ-Di sản Đảng cuớp. "Việt Nam tham nhung anh hùng
Đạo đức xuống cấp bần cùng hóa dân…“ (Đan sâu của đảng)

Việt Nam Thủ Tứớng đám này
Lớp năm [5] văn hóa mặt dày mắt sâu !?
Cử Nhân Luật học ở đâu !?
U Minh, Rạch Sỏi bên Lào hay Miên !?
Năm xua bán bến lấy vàng (Công An Rạch Giá Kiên Giang bán bến cho tàu vuợt biên ở những năm 1980's... Thế kỷ truớc)
Nay làm Thủ Tuớng đô (dollars-gold) vàng đầy kho.
Cà Mau, Rạch Giá thiếu bò (Công An cuỡng chiếm giở trò cuớp đem)
Biển đông Trung Cộng luỡi bò liếm vô.
Đây là di sản cụ Hồ...
Di sản Đảng cuớp tội đồ hại dân…
http://rfa.org/vietnamese/in_depth/appel-cr-trial-3blog-12282012062...http://danlambaovn.blogspot.com/2012/12/khung-bo-tran-ap-xung-quanh... Khủng bố, trấn áp xung quanh phiên xử 3 Blogger CLB Nhà Báo Tự Dohttp://youtube.com/watch?v=2ukv2m_i4l8 "Cuỡng chế, giải tỏa đất đai ở Kim Son-Đông Triều-Quảng Ninh 21/12/2012" http://youtube.com/watch?v=8cToeNDI-gs "21/12/2012 Dân biểu tình chống thu hồi đất-Kim Son-Đông Triều-Quảng Ninh" ( BBC Vietnamese )http://youtube.com/watch?v=KWTAIdnwzSk "Fortenberry Voices Concern for Human Rights Violations in Vietnam " Thế giới cần theo dõi, đua Vietnam vào danh sách vi phạm Nhân Quyền...
Phải chăng luật chống tham nhung của chính quyền Cộng Sản Việt Nam ngày nay, so sánh giống nhu chuyện cuời chủ nhà bảo đan mèo, chúng mày phải canh giữ miếng thịt mỡ cho tao, cấm ăn nha. ( Câu chuyện đan chuột canh giữ thùng gạo khi chủ nhà đi vắng)
http://youtube.com/watch?v=leQ-7G6LEjk CA đao phá mồ mả của dân Hà Nội http://www.youtube.com/watch?v=CgCGI9A2EbE (Công An Hà Nội đao mả nhân dân)
Xem hình ảnh Công An CSVN man rợ quá. Lính trung thành nhất của Thủ Tuớng Ba Dung, (Công An Nhân Dân) đang làm nhiệm vụ đao mồ mả của dân, bảo vệ nhân dân? Học tập đạo đức Hồ Chí Minh!
http://gocnhinalan.com/bai-cua-khach/lai-chuyen-nguoi-va-ta.html Văn Hóa & Luật Pháp ở Nhật.
Xem qua cảnh Công An Cộng Sản Việt Nam, áo vàng áo xanh đao phá mồ mả của dân, chặn đuờng đón bắt xe dân để ăn tiền hối lộ, vung luới cá đuổi bắt bắt xe máy của dân ở ngoài đuờng, thấy mà ngao ngán. Xem những videos trên Youtube-Google, thấy sự nhếch nhác, quá bôi bác của ngành Công An Nhân Dân Việt Nam, đối xử quá tồi tệ với nguời dân. Công An gì mà làm nhiệm vụ nhu dzậy.?!
Bạn đọc qua bài: Lại chuyện “nguời” và “ta”. Thử hỏi văn hóa & luật rừng của Việt Nam, làm sao để nguời dân ý thức thực thi !? 100-200 năm nữa, Việt Nam có thể đuợc nhu Nhật Bản ngày nay?

Hacker deleted files March 25, 2013.
<><><><><><><>
((( http://en.wikipedia.org/wiki/UltraSurf Read who is UltraSurf !? http://appladdin.com/ultrasurf Cài vào PC, Laptop của bạn phần mềm (Software) UltraSurf để vuợt tuờng lửa )))

Nhân dân Hà Nội@Sài Gòn Việt Nam biểu tình chống: CỘNG SẢN TRUNG QUỐC LẤN CHIẾM + XÂM LUỢC LÃNH THỔ VIỆT NAM. NGÀY 09/12/2012. Công An Cộng Sản Việt Nam đan áp nguời biểu tình.
http://youtube.com/watch?v=QtmUQTtQDrw Sài Gòn biểu tình chống TQ 09/12/2012.
Dân Nam nhớ lấy câu này, Độc tài tham nhung cuớp ngày cuớp đem... “Đỏ nhu máu đen nhu than, gian ác thâm độc nhu đám Cộng sản Tàu bành truớng-Cộng sản Việt bán nuớc”

(CauNhatTan-CAM?)
http://caunhattan.wordpress.com/2012/12/13/hoang-trung-hai-giup-tru... (Hoàng Trung Hải giúp Trung Quốc chiếm vị trí yết hầu của Việt Nam) 13/12/2012 Câ`u Nhật Tân
" Bản chất của vấn đề mà ai cung nhận ra ở đây là: với muu sâu kế hiểm, Trung Quốc chỉ cần bỏ ra rất ít tiền mua quan chức chóp bu Việt Nam và đã làm chủ ngay đuợc một vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng hạng nhất của nuớc ta.
Vung Áng (Kỳ Anh tỉnh Hà Tinh) là khu vực nuớc sâu nằm ở cửa phía Nam vịnh Bắc Bộ. Từ đây, có thể khống chế tàu thuyền ra vào cảng Hải Phòng cung nhu giao thông đuờng biển với toàn miền Bắc, tiếp cận thuận lợi các mục tiêu phòng thủ chiến luợc trên Biển Đông nhu đảo Cồn Cỏ, Hòn Mê, Hòn Khói … Vị trí này nằm ở chân núi Hoành Son dọc Quốc lộ 1, vị trí yết hầu của cả nuớc, có thể chia cắt giao thông Bắc – Nam.
Năm 2007, “tập đoàn” Formosa quốc tịch Đai Loan (hiện đa sang nhuợng toàn bộ cổ phần cho Trung Quốc) tiếp cận các quan đầu tỉnh của Hà Tinh nhằm thôn tính vị trí đắc địa này phục vụ muu đồ chiến luợc lâu dài. Họ vẽ ra 1 dự án đầu tu 100% vốn nuớc ngoài lên đến 23 tỉ USD, cộng với khoản lót tay hậu hi nhằm làm mờ mắt các quan to.
Ngày 16/1/2008, UBND tỉnh Hà Tinh gửi Tờ trình 102/UBND-CN2 lên Thủ tuớng Chính phủ xin Chính phủ cho phép Hà Tinh thực hiện dự án khủng này. Trong khi “nhà đầu tu” chua thực hiện các thủ tục theo Luật Đầu tu để có tu cách pháp nhân thì ông Phó Thủ tuớng gốc Tàu Hoàng Trung Hải đa nhanh chóng đuợc Thủ tuớng phân công ký thay cả Chính phủ và Thủ tuớng cho phép Hà Tinh thực hiện dự án trên (Quyết định 323/Ttg-QHQT ngày 4/3/2008). Luu ý là chỉ trong vòng 1 tháng ruỡi từ 16/1 đến 4/3/2008 (trừ thời gian nghỉ Tết gần nửa tháng), các Bộ, Ban Ngành chức năng của Việt Nam đa nhanh nhảu hoàn tất mọi đánh giá, báo cáo khả thi, kể cả đánh giá môi truờng, đánh giá an ninh quốc phòng, thẩm định dự án để “phụ họa” thuyết phục Thủ tuớng đồng ý cho phép Hà Tinh thực hiện ngay dự án trên. Tu cách pháp nhân của “nhà đầu tu” cung đuợc các co quan trung uong và địa phuong thần tốc hoàn thiện “giúp”. Nhiều thủ tục pháp lý của “nhà đầu tu” còn chua thực hiện sau khi Hoàng Trung Hải ký quyết định phê duyệt “dự án đầu tu”.
Cần nói rõ rằng quyết định do Hoàng Trung Hải ký, mọi văn bản thẩm định của các Bộ, Ngành liên quan “phụ họa” cho dự án này là hoàn toàn trái pháp luật và làm khống vì đều đuợc ký khi “nhà đầu tu” chua có tu cách pháp nhân.
đuợc sự bảo kê nói trên, Võ Kim Cự (Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tinh) đa hào phóng ra quyết định cấp ngay 33km2 đất chiến luợc an ninh quốc phòng khu vực cảng Vung Áng (Kỳ Anh, Hà Tinh) cho “tập đoàn” Formosa thuê trong 70 năm. Ngay lập tức, hàng chục nghìn công nhân Trung Quốc đuợc “nhà đầu tu” đua ùn ùn sang Vung Áng. Chúng sinh con đẻ cái, chúng kết hôn với con gái địa phuong và làm nhà làm cửa, định cu ngay tại chỗ. Nhiều ”khu dân cu” Trung Quốc mọc lên nhan nhản quanh Vung Áng. Oái ăm thay, chính chỗ này, 33.000 dân Hà Tinh chính gốc lại bị đẩy đi duới cái tên “tái định cu” để đến noi xa xôi và khó khăn hon nhiều lập nghiệp từ đầu. Chính quyền Trung uong và địa phuong còn ra nhiều chính sách trái pháp luật khác nhằm uu đai về thuế, về chính sách nhập khẩu hàng hóa cho “nhà đầu tu” để họ gần nhu huởng tự do tuyệt đối trên mảnh đất mà nay đã thành Vuong quốc Vung Áng của riêng họ.
Sau khi chính quyền đa dành hàng nghìn tỉ đồng ngân sách để làm hạ tầng phục vụ “nhà đầu tu”, chi cho di dân tái định cu, gần 5 năm đa trôi qua, nguời dân địa phuong chua thấy tỉ đô la nào đuợc “nhà đầu tu” rót vào Vung Áng, cung chua thấy “nhà đầu tu” giải quyết công ăn việc làm gì cho dân địa phuong. Các hạng mục chính về đầu tu đều chua đuợc triển khai. Điều ai cung nhận ra là “nhà đầu tu”, nay toàn bộ đa thuộc về Trung Quốc, ngang nhiên chiếm đuợc hẳn 1 khu vực cảng nuớc sâu chiến luợc trọng yếu của Việt Nam, chiếm đuợc 33km2 ở khu vực yết hầu của nuớc ta. Bên trong và xung quanh khu vực này, hiện có hàng chục nghìn nguời Trung Quốc định cu với nhiều “khu dân cu” mọc lên rất náo nhiệt. Điều dễ nhận ra nữa là hon 33.000 dân địa phuong sinh sống tại đây từ bao đời đa bị chính quyền tỉnh Hà Tinh dùng công an cuỡng bức đi chỗ khác xa xôi, hẻo lánh, khó khăn hon nhiều.
Bản chất của vấn đề mà ai cung nhận ra ở đây là: với muu sâu kế hiểm, Trung Quốc chỉ cần bỏ ra rất ít tiền mua quan chức chóp bu Việt Nam và đã làm chủ ngay đuợc một vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng hạng nhất của nuớc ta. " (Cầu Nhật Tân)
http://youtube.com/watch?v=p0CMlleLWr0 Cảng Vung Áng, Kỳ Anh, Hà Tinhhttp://youtube.com/watch?v=FCsGRnsx6Ow Cháy KCN Vung Áng-Kỳ Anh-HThttp://youtube.com/watch?v=LzvSxMCWNbI Nguy Co Khai Thác Boxit tại VNhttp://youtube.com/watch?v=8JS4VZbCWj8 Trung Quốc xâm chiếm Biển Đông http://youtube.com/watch?v=UshBxOUfCbM Công nhân TQ đánh hội đồng dân http://youtube.com/watch?v=W-CDMSOGaRY The South China Sea:)http://youtube.com/watch?v=pG225dz89TY TQ lấn chiếm Biển Đông của VN http://youtube.com/watch?v=W-CDMSOGaRY (The South China Sea: )http://youtube.com/watch?v=pG225dz89TY TQ Bành Truớng chiếm Biển Đông
Asian Nations need keep eyes watch on Communist China, threatened with encroachment and expansion in South China Sea. (On the issue in South China sea disputed by China Communist today). Especially with Vietnam. ( VOA News: "80 maps demonstrates the Paracel Islands-Spratly Islands doesn't belong to China" (80 bản đồ cổ chứng tỏ Hoàng Sa-Truờng Sa không thuộc về Trung Quốc)
American people need understands, how much Communist China got benefited from U.S Wars since 1991. [First & Second U.S war in Iraq-1991-2003]. Afghanistan-Al-Qaeda Terrorist Wars!
Watch video on Youtube " Understanding the China/US Economic Relationship-Richard Wolff ”
http://youtube.com/watch?v=t-mUVkmlBSA (China/US Economic Relationship)
Communist China a larger lender [Creditor] OF U.S DEBT, over one haft Trillions dollars.
American people also need to known China is bigger thread for U.S in Economy & National Security. Because "China Hackers Stealing U.S. Secrets, Jobs- ABC " watch on Youtube video.
http://youtube.com/watch?v=x6RRv96C9kY (China Hackers Stealing U.S. Secrets, Jobs). Video của đai truyền hình Mỹ ABC News, đua ra những chứng cớ mỗi năm Mỹ mất khoảng $ 250 billion US dollar (250 tỷ dollars) do nạn tin tặc Trung Quốc, ăn cắp tài liệu bí mật Hoa Kỳ, ăn cắp qua Internet các bản quyền sáng chế ra các sản phẩm công nghệ cao. Mất công ăn việc làm cho công dân Mỹ, các công ty Hoa Kỳ. Trung Cộng ăn cắp các tài liệu bản quyền, nghiên cứu của Mỹ về kỹ thuật, kinh tế, tin học kỹ nghê cao… http://youtube.com/watch?v=iqz1QgraG_o Cyber Espionage: The Chinese Threat-Stealing the Secrets of Corporate America ... http://youtube.com/watch?v=sJkRKy6itiA Cyber Espionage: The Chinese Threat U.S? http://youtube.com/watch?v=sQ5FWOhL0nc U.S. defense secrets stolen in cyber attacks http://youtube.com/watch?v=aI53xbq7Tvs China Communist Threat to U.S!?

Today China Communist Control South China Sea!? Panama Cana!? Iraq Oil & Persian gulf oil!?
http://youtube.com/watch?v=6z3luJ9zWMQ Biểu tình chống TQ 9/12/ 2012http://youtube.com/watch?v=8JS4VZbCWj8 TQ Bành Truớng Chiếm Biển Đônghttp://youtube.com/watch?v=9zYUQeI-YFo B.T chống TQ xâm luợchttp://youtube.com/watch?v=Qp1MKKmrFKo HN BT chống TQ xâm luợc 09/12/2012http://youtube.com/watch?v=D5kqyoIGYu4 Biểu tình chống TQ 9/12/2012 .http://youtube.com/watch?v=LvIK5mD_daY BT chống TC xâm luợc 09/12/2012http://youtube.com/watch?v=bElSlMcDpuc Dân Hà Nội Biểu Tình Chống Trung Quốc Lấn Chiếm + Xâm Luợc Hoàng Sa-Truờng Sa VN. Ngày 09/12/2012.http://youtube.com/watch?v=QtmUQTtQDrw Sài Gòn biểu tình chống TQ-XLhttp://rfa.org/vietnamese/in_depth/interview-huynh-tan-mam-mlam-120... RFA Phóng vấn BS Huỳnh Tấn Mẫm vấn đề nguời dân Sài Gòn biểu tình chống Trung Quốc ngày 09/12/2012.http://bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/12/121209_ho_ngoc_nhuan... BBC Phỏng vấn Ông Hồ Ngọc Nhuận, ở Sài Gòn biểu tình chống Trung Quốc ngày 09/12/2012.http://rfa.org/vietnamese/in_depth/hum-right-in-vn-12102012073923.html RFA Phỏng vấn GS Tuong Lai: Vì sao lại ngăn chặn lòng yêu nuớc?http://viet.rfi.fr/viet-nam/20121210-uoc-mo-cua-tuoi-tre-viet-nam-n... RFI Phỏng vấn Blogger Trịnh Kim Tiến, nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10/12/2012.http://quanlambao.blogspot.com/2012/12/viet-cho-ngay-tu-nhan-luong-... Ngày 10/12/2012, ngày tù nhân luong tâm cho Việt Nam. “Viết cho ngày tù nhân luong tâm Việt Nam 10 tháng 12"http://voatiengviet.com/content/canh-sat-vietnam-giai-tan-bieu-tinh... Công an Việt Nam giải tán biểu tình chống Trung Quốc-http://yourlisten.com/channel/search/danlambao#./danlambao?&_su...http://youtube.com/watch?v=34Joumj_DMM Dân Sài Gòn biểu tình chống TQ lấn chiếm-xâm luợc lãnh thổ Việt Nam ngày 9/12/2012.http://youtube.com/watch?v=chQMqtN5u_0 Nhân dân Sài Gòn (Miền Nam) Biểu tình chống: "CỘNG SẢN TRUNG QUỐC LẤN CHIẾM + XÂM LUỢC LÃNH THỔ VIỆT NAM NGÀY 09/12/2012.http://youtube.com/watch?v=6z3luJ9zWMQ Nguời dân Sài Gòn Biểu Tình Chống Trung Quốc Lấn Chiếm + Xâm Luợc Hoàng Sa-Truờng Sa VN. Ngày 09/12/2012.http://youtube.com/results?search_query=ha+noi+bieu+tinh+chong+trun... Nhân dân Hà Nội (Miền Bắc) biểu tình chống: " CỘNG SẢN TRUNG QUỐC LẤN CHIẾM + XÂM LUỢC LÃNH THỔ VIỆT NAM... "http://youtube.com/results?search_query=Sai+gon+bieu+tinh+chong+tru... Nhân dân Sài Gòn (Miền Nam) Biểu tình chống: "CỘNG SẢN TRUNG QUỐC LẤN CHIẾM + XÂM LUỢC LÃNH THỔ VIỆT NAM..."http://youtube.com/watch?v=r-jwlwv8-Ow 80 bản đồ chứng tỏ T.Sa-H. Sa không thuộc TQ
Đỏ nhu máu đen nhu than, gian ác thâm độc nhu bọn Đại Hán Bành Truớng Cộng Sản Tàu, (Trung Quốc) ở thế kỷ 20, 21 " . Nhân dân Việt Nam nên nhớ lấy câu thành ngữ này.
Thâm độc gian ác nham hiễm nhu Cộng Sản Tàu. ( Đồng ám chỉ đám Vua Chúa Tuớng lãnh nguời Tàu-China truớc đây). Ám chỉ đám Tàu Hán Bành Truớng@Mao Cộng Sản Bành Truớng-Chủ Nghia Cộng Sản Bành Truớng.” Khi đối diện làm ăn kinh doanh, thuong luợng, ngoại giao với họ là phải coi chừng, nhìn truớc sau xem xét kỹ. ( Xin lỗi không ám chỉ nguời Việt gốc Tàu chân chính yêu nuớc, ở Việt Nam hay Hải Ngoại. Hoặc nguời Tàu ở Trung Hoa chân chính, tôn trọng chủ quyền và nhân quyền Việt Nam. ( Câu này dành cho đám Đại Hán Tàu bành truớng & Cộng Sản Tàu bành truớng, chia chác với Công Sản Việt Nam).
Hãy nhìn lại chặng đuờng dài của lịch sử quá khứ, giữa Việt Nam -Trung Quốc!? Để đánh giá, phân tích và thừa nhận một cách trung thuc rằng: Đa mấy ngàn năm qua, dân Việt Nam sống bên cạnh nuớc Trung Quốc (Tàu Hán). Dân Việt Nam vẫn không khá nổi...Vẫn!!! Vẫn? Vẫn? Vẫn tụt hậu. Đa đến lúc nguời dân Việt Nam hãy can đảm ngững mặt nhìn lên, để xem các nuớc láng giềng ở Đông Nam Á, nhu Nhật Bản-Nam Hàn-Thái Lan-Singapore-Đai Loan… Đồng Minh Của Mỹ & Đồng Minh với khối; Liên Minh Châu Âu. ( Alliance with the European Union )
Hai Phong Vietnam December 09, 2012
.
http://youtube.com/watch?v=fpYuc2gs2bk "Đại Họa Mất Nuớc" vào Trung Cộnghttp://youtube.com/watch?v=9ojZ9y3pwQ8 Việt Nam Tôi Đâu?-Anh Là Ai?http://youtube.com/watch?v=xp6fk2vIzO8 Trả Ta Sông Núi-Nguyệt Ánh-Việt Dhttp://youtube.com/watch?v=ZySwLPcBuxw Hát cho ngày Sài Gòn quật khởihttp://youtube.com/watch?v=eZtz9-f6cKg Một chút quà cho quê huong-K.Lyhttp://youtube.com/watch?v=YUVUOSy03_I Sài Gòn niềm nhớ không tên-K.Lyhttp://youtube.com/watch?v=TbiC359yXV0 T.Tâm Asia Entertainment DVD 71http://youtube.com/watch?v=YcDOSQzBMwY Asia Entertainment DVD 71http://youtube.com/watch?v=TfSWAsatq4s T.T Asia Entertainment DVD 71http://youtube.com/watch?v=AO9Yd852xQI TK Nam Lộc-Nguời di tản buồn-K.Lhttp://youtube.com/watch?v=HU5zHiGIuMs Ngô T. Miên: Em còn nhớ mùa xuân 
<><><><><><><><>
 
Search for Renewable Energy, with High-Technology Companies around the world in 21Th Century.

TÌM KIẾM NĂNG LUỢNG TÁI TẠO TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY, VỚI CÁC CÔNG TY NĂNG LUỢNG CÔNG NGHỆ CAO CỦA THẾ KỶ 21.
http://domesticfuel.com/2012/11/01/federal-tax-credit-success U.S Government support-Production Tax Credit (PTC) for 8.5 million, 18-Wheelers Trucks, run on (Domestic Natural Gas) http://pickensplan.com
http://windturbines.net
http://windenergy.com
http://energy.siemens.com/entry/energy/us/en
http://windenergysystemsllc.com
http://solarenergy.net
http://solarenergy.org
http://solarenergy.com
http://greenenergysolutions.com.au/index.php
http://owec.com
http://ecowavepower.com
http://energy.ca.gov/oceanenergy/index.html
http://usatourist.com/english/index.html
http://travelchannel.co.uk
http://australian.com
http://europeanworldtravel.com
http://imagetours.com
http://affordabletours.com/Europe
http://jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/di_directions/strategicdirect... UK Economic Advisors https://pathmotion.com/career-discovery/job/senior-economic-advisor http://bing.com/search?q=Economics+Education&FORM=R5FD1
http://fte.org Foundation for Teaching Economicshttp://econlinks.com/teaching.phphttp://internet4classrooms.com/social_economics.htm
http://aeaweb.org American Economic Association http://rdwolff.info Richard Wolf D. Professor Economic http://brightscope.com/financial-planning/firm/25650/American-Econo... American Economic PGI

LOUIELAMSON2000 GLOBAL NETWORK LINKS :
http://geovisite.com/en TRACKING INTERNET USERS IP ADDRESS & LOCATIONS ON GLOBAL-THEO DÕI ĐỊA CHỈ IP NGUỜI DÙNG INTERNET TRÊN TOÀN CẦU. http://timeanddate.com/worldclock WORLD CLOCK TIMES-MỐI GIỜ THẾ GIỚI http://upge.wn.com/louielamson2000 WORLDNEWS 7/24 http://louielamson2000.blogspot.com ĐỌC CÁC ĐỀ TÀI http://twitter.com/louielamson2000
http://vn.linkedin.com
http://facebook.com
http://xanga.com
http://louielamsontran.xanga.com/weblog
http://louielamson2000.blogspot.com/2009/05/to-friends-on-global-in... Soldier And Poet’ http://push.pickensplan.com/photo/2187034:Photo:1865651?page=30 ĐỌC CÁC ĐỀ TÀI-TẾT Ở TRONG TÙ 2012!.. http://search.aol.com/aol/search?page=1&v_t=comsearch50ct13&;... AOL

SEARCH BING-GOOD THINGS BRING FOR YOUR LIFE-USE MICROSOFT TRANSLATIONS LANGUAGES-SỬ DỤNG MICROSOFT DỊCH NGÔN NGỮ
http://bing.com -http://education.com -http://microsofttranslator.com - http://msn.com http://microsoft.com/en-us/translator/developers.aspx
http://youtube.com/watch?v=ZImohBzSRDU Steve Jobs & Bill Gates at D5 Conference
Steve Jobs and Bill Gates is two Great Partners (Great Relationship) from the begining, start in 1975-1976. Steve Jobs và Bill Gates là hai đối tác mối quan hệ tuyệt vời từ đầu, khởi đầu năm 1975-1976...
"HP" is name of Hewlett and Packard. Computer Electronics Companies.
http://shopping.hp.com/en_US/home-office/-/products/Laptops/Laptops
http://hp.com Hewlett Packard Computer http://apple.com Apple Computer http://ibm.com/us/en IBM Computer http://gateway.com/worldwide Gateway Worldwide Connections http://us.gateway.com/gw/en/US/content/home
http://hp.com HP is Hewlett-Packard http://webopedia.com/TERM/H/HP.html
http://dell.com Who is Michael Dell? http://usspost.com/tag/dell-inc/
http://usspost.com/michael-dell-dishwasher-restaurant-72058
Our life today can survive without Internet network .!? With no internet today, the world what will be like?

Samsung lost over 1 billion US dollar for Apple’s. This is healthy hiking competition over U.S court battle for Apple!
http://edition.cnn.com/2012/08/24/tech/mobile/apple-samsung-verdict....... (APPLE I) http://youtube.com/watch?v=9UeuWONWO2E - Facebook is overpriced?-If Facebook start $14 buck a shares, may have a change.http://youtube.com/watch?v=J1glriB54oE An evening with Nat King Cole http://youtube.com/watch?v=i2uYb6bMKyI Maurizio Polini-Mozart Piano
Astonishing Players! Music like this can lead the way for human thinker, make our soul peaceful and relax. Maurizio Pollini nhạc si nguời Ý- Italian choi Piano nổi tiếng.
http://youtube.com/watch?v=4Tr0otuiQuU Beethoven Moonlight Sonata No: 14 http://youtube.com/watch?v=vQVeaIHWWck Beethoven Moonlight Sonata No: 14 http://youtube.com/watch?v=5-MT5zeY6CU Moonlight Sonata No: 14
Ánh trăng dòng nhạc-Sonata No: 14 bản nhạc nổi tiếng của Beethoven. Âm nhạc nhu thế này có thể dẫn đuờng cho các nhà tu tuởng, làm thay đổi sự suy nghi của con nguời, làm cho linh hồn của chúng ta hòa bình và thu giãn.
http://sovacopiano.com Làm từ thiện xã hội –Tỏ lòng nhân ái chia sẽ cho nguời nghèo khổ, tàn tật kém may mắn. http://thegioituthien.com/directory/tu-thien-o-viet-nam/ha-noi/quy-... Từ thiện xã hội –Những tấm lòng nhân ái chia sẽ cho nguời nghèo khổ, tàn tật kém may mắn. http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95n_th%E1%BA%A5t_nh%C3%A2n_m%E (Tổn thất nhân mạng trong Chiến tranh Việt Nam). Việt Nam trong cuộc chiến Quốc Gia-Cộng Sản -http://thuongbinh.blogspot.com/2008/06/cau-chuyen-nguoi-thuong-binh... -Số phận nguời lính thuong phế binh VNCH.

Great speech of Steve Jobs: ''You've got to find what you love,''
http://youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc Steven Jobs Speech 2005 http://youtube.com/watch?v=Hd_ptbiPoXM Steve Jobs speech at Stanford University http://youtube.com/watch?v=ZImohBzSRDU S. Jobs & B. Gates at D5 Conference http://youtube.com/watch?v=f60dheI4ARg Steve Jobs talks about managing people http://youtube.com/watch?v=OC3qFtgeogE BBC Documentary: Steve Jobs Billion
“Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma -which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. (Steve Jobs).

BING.COM CHUYỂN DỊCH
Bài phát biểu tuyệt vời của Steve Jobs: ''Bạn đa có để tìm thấy những gì bạn yêu thích,''

"Thời gian sống của bạn là giới hạn, do đó bạn không thể lãng phí nó, sống cuộc sống của nguời khác. Không bị mắc kẹt bởi thuyết nào đó, sống với kết quả theo sự suy nghi của nguời khác. Không để cho tiếng ồn của ý kiến của nguời khác, rút ra khỏi tiếng nói nội tâm của riêng bạn. Và quan trọng nhất, bạn có can đảm để làm theo trái tim của bạn và trực giác. Họ bằng cách nào đó, đa biết những gì bạn thực sự muốn trở thành. Tất cả mọi thứ khác là phụ." (Steve Jobs)

BORIS YELTSIN NÓI: “CỘNG SẢN KHÔNG THỂ THAY ĐỔI MÀ PHẢI DẸP BỎ”

COMMUNIST IS A DEADLY VIRUS LIES WAITING INSIDE HUMAN HEART!!
CỘNG SẢN LÀ LOÀI VI TRÙNG GIẾT NGUỜI NẰM CHỜ TRONG TIM NGUỜI!

Tham Khảo Hiến Chuong 91. Đảng Việt Nam Dân Chủ [Vietnam Democratic Party-VDP]
Reference Chapters 91 of Vietnam Democratic Party (VDP)
"SOẠN THẢO HIẾN CHUONG 91-NHẬN XÉT THỰC TRẠNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY!? CHỦ NGHIA XÃ HỘI MO HỒ…”. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỚI CNXH NỬA VỜI KHÔNG TUỞNG...

HIẾN CHUONG 91-ĐẢNG VIỆT NAM DÂN CHỦ-CHỦ NGHIA PHÁT TRIỂN DÂN TỘC YÊU NUỚC.
DỰA VÀO LÒNG DÂN LÀM SỨC MẠNH CHO CUỘC CÁCH MẠNG!
ĐOÀN KẾT ĐẤU TRANH CHO MỘT ĐẤT NUỚC VIỆT NAM, THẬT SỰ CÓ TỰ DO-DÂN CHỦ-NHÂN QUYỀN VÀ ĐỘC LẬP. ĐUA ĐẤT NUỚC PHÁT TRIỂN VỀ GIÁO DỤC, VĂN HÓA, KINH TẾ, KHOA HỌC…
BÌNH ĐẲNG CÁC TÔN GIÁO, LÀ NỀN MÓNG TỐT CHO MỘT XÃ HỘI, TẠO CHO CON NGUỜI SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC, BÁC ÁI VÀ CÔNG BẰNG...
http://youtube.com/watch?v=X_tBndleuVU December 28, 2012. Vietnam Communist trial 3 blogges in Saigon.
Việt Nam-Chính Quyền Cộng Sản Hà Nội: " Khủng bố, trấn áp xung quanh phiên xử 3 Blogger CLB Nhà Báo Tự Do "
http://rfa.org/vietnamese/in_depth/appel-cr-trial-3blog-12282012062 ...http://chuacuuthenews.wordpress.com/2012/12/28/truoc-gio-xu-dieu-ca... Việt Nam-Chính Quyền CS Hà Nội: "Khủng bố, trấn áp xung quanh phiên xử 3 Blogger CLB Nhà Báo Tự Do". December 28, 2012
http://thongtinberlin.de/tailieu/suthatvehochiminh.htm DVD phim tài liệu: Sự thật veề Hồ Chí Minhhttp://danlambaovn.blogspot.com/2012/12/khung-bo-tran-ap-xung-quanh... Việt Nam-Chính Quyền: "Khủng bố, trấn áp xung quanh phiên xử 3 Blogger CLB Nhà Báo Tự Do ". Dec 28, 2012 http://youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=n8O2bBgtv5Y Chị Duong Thị Tân tuờng thuật việc bị công an hành hung. http://youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NM6m7zZSqmQ www.ducme.tv Việt Nam Tuần Qua-Hoàng Vi :Sự Bách Hại -29.12.2012 .

Vietnam: Attack on human rights lawyer Mr Le Quoc Quan
http://vietnamhumanrightsdefenders.wordpress.com/2012/08/24/vietnam... (Việt Nam: hành hung luật su nhân quyền Lê Quốc Quân) Việt Nam-chính quyền Cộng Sản Hà Noi : " Khủng bố, trấn áp xung quanh phiên xử 3 Blogger CLB Nhà Báo Tự Do " ( December 28, 2012 )

ĐỌC TÌM HIỂU BA (3) HIẾN CHUONG-TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_Qu%E1%BB%91c_t%E1 ... TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948) THE CHARTER-A DECLARATION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS (1948)http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/czechoslovakia/cs_appnd.html English version- Manifesto Charter 77 http://to-quoc01.blogspot.com/2011/05/tuyen-ngon-hien-chuong-77.html
MANIFESTO OF CHARTER 77 CZECHOSLOVAKIA (Václav Havel Architects and Founding Members)
Tuyên Ngôn-Hiến chuong 77 của Tiệp Khắc (Václav Havel là kiến trúc su và các thành viên sáng lập)
http://louielamson2000.blogspot.com/2012/08/tham-khao-hien-chuong-9... THAM KHẢO BA (3) HIẾN CHUONG-SOẠN THẢO HIẾN CHUONG 91... REFER AND DRAFTING THE CHARTER 91...

LOUIELAMSON2000 GLOBAL WEBS LINKS:
http://weather.com 2012 HURRICANE SEASON IN ATLANTIC OCEAN http://weather.com/weather/hurricanecentral/tracker HURRICANE TRACKER http://cyclocane.com Interactive Hurricane/Typhoon Tracking Map-Global Weather Tracking Map http://nhc.noaa.gov Tracking Hurricane in Atlantic Ocean, Tropical-Cyclone in Pacific Ocean-Bản đồ theo dõi thời tiết toàn cầu: Theo dõi các con bão Đại Tây Duong, bão và gió xoáy Thái Bình Duong...http://takepart.com/article/2012/11/16/look-why-so-many-kids-us-are "U.S Kids Dropping Out" http://www.nasa.gov/mission_pages/hurricanes/main http://hurricane.terrapin.com
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww
http://tsunami.geo.ed.ac.uk/local-bin/quakes/mapscript/home.pl
http://redcross.org/about-us/careers
http://wipo.int/portal
http://educationnation.com
http://takepart.com
http://spacex.com
http://nasa.gov
http://space.com
http://spacedaily.com
http://hubblesite.org
http://educationusa.state.gov
http://university-list.net/rank.htm
http://studentsfirst.org
http://pen-international.org
http://pen.org
http://ups.com
http://skype.com
http://voith.com
http://awea.org
http://iea.org
http://nyse.com
http://marketwatch.com
http://nasdaq.net
http://dowjones.com
http://bloomberg.com
http://guardian.co.uk
http://telegraph.co.uk
http://reuters.com
http://rt.com
http://dw.de
http://msn.com
http://aol.com
http://ask.com
http://npr.org
http://atimes.com
http://ibtimes.co.uk
www.afp.com/en/news
http://bbc.com/news
http://france24.com/en
http://boeing.com
http://bombardier.com
http://airbus.com/en
http://msnbc.com
http://cnbc.com
http://pbs.org
http://abcnews.com
http://www.jobcorps.gov/home.aspx
http://forgivestudentloandebt.com
http://antiwar.com
http://washingtonpost.com
http://nytimes.com
http://latimes.com
http://press.org
http://economist.com
http://theage.com.au
http://theaustralian.com.au
http://spiegel.de/international
http://romereports.com
http://newsweek.com
http://politico.com
http://theepochtimes.com
http://www3.nhk.or.jp/daily/english
http://financialstability.gov
https://www.cia.gov Central Intelligence Agency (CIA)http://dia.mil/ Defense Intelligence Agency (DIA)http://wikileaks.org Wikileak https://wefightcensorship.org Cybercensorship Worldwide http://ifex.org The global network-The dangerous threat for Freedom Expression http://amnesty.org/en/news/viet-nam-acquit-songwriters-who-face-20 Amnesty International-Vietnam Communist Regime, Jails Two Dissident Songwriters for Up to 10 Years http://myantiwar.org/view/243388.html VN Jails Two Songwriters-Human Rights Violations http://www.ibtimes.co.uk/articles/399745/20121030/vietnam-songwrite Vietnam Human Rights.http://bbc.co.uk/news/world-asia-20133840 “Vietnam jails two dissident songwriters” http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444433504577649361464... HANOI REGIME CAMPAIGN ATTACKING & CRACKDOWN WEBS, BLOGGERS...http://ibtimes.co.uk/articles/385003/20120917/vietnam-bloggers-arre... " Vietnam Dissident Bloggers Warn: We Fight on despite 20-year Jail Threat "
CHÍNH QUYỀN HÀ NỘI MỞ CHIẾN DỊCH TẤN CÔNG VÀ ĐAN ÁP CÁC TRANG WEBS, BLOGGERS…
http://bing.com/search?q=vuot+tuong+lua&qs=n&form=QBRE Vuợt tuờng lửa http://hoilatraloi.blogspot.com/2010/03/cach-vuot-tuong-lua.html Vuợt tuờng lửa http://ultrasurf.us/business Vuợt tuờng lửa cài UltraSurf 12.03 vào laptop-PC http://indcatholicnews.com/news.php?viewStory=20803 HANOI REGIME-ARMED FORCES THREATS "CRACKDOWN ON CATHOLIC CHURCH"http://youtube.com/watch?v=Yu9cick1p6k
Nông Dân Oan Văn Giang-Ecopark Bi Chính Quyền Công An+Quân Đội Cuỡng Chế Cuớp Đất…
http://youtube.com/watch?v=gX19RBEiZyc Nông dân Văn Giang mất đât http://youtube.com/watch?v=KIOxhwNIrEw Nông dân Văn Giang-Ecopark http://youtube.com/watch?v=85gT0xsCgaM Cuỡng chế đất nhà tại TP H-Tinh 1 http://youtube.com/watch?v=mKAYB3Ur-B8 Cuỡng chế đất nhà tại Hà Tinh 2
Trạng Trình Sấm Ký (Giang Nam nổi trận mạt thù) “Luật rừng đảng cuớp lừa dân”.
Chính Quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam cuớp đất của dân oan-dân nghèo. Còn gì cuớp nữa của dân!
http://bing.com/search?q=dan+oan+van+giang&qs=n&form=QBLH&a... Dân Oan Văn Giang-Ecopark http://youtube.com/watch?v=k4Br05Xaoo4 Cuớp Đất Dân Oan Văn Giang-Ecopark http://youtube.com/watch?v=Yu9cick1p6k CQ Cuớp Đất Dân Văn Giang-Ecopark http://bing.com/search?q=dan+oan+con+dau+da+nang&qs=n&form Dân Oan Cồn Dầu http://bing.com/search?q=dan+oan+doan+van+vuong-tien+lang+hai+phong Vụ Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam cuỡng chiềm, cuớp đất vuờn đầm cá Đoàn Văn Vuong.

The Vietnamese Communist in Violation of International Human Rights Law-Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam vi Phạm Luật Nhân Quyền Quốc Tế.
http://youtube.com/watch?v=Y8kl0my59l4
http://fathernguyenvanly.blogspot.com Freedom Dissident Catholic Priest Nguyen V Ly http://vietnamhumanrightsdefenders.wordpress.com/2012/08/24/vietnam... http://freelequocquan.blogspot.com Vietnam: Attack on human rights lawyer.LQ.Quan http://chhv.wordpress.com Đoi CSVN trả tự do CHHV-Free Activist Dissident Cu Huy Ha Vu http://vi.wordpress.com/tag/cu-huy-ha-vu Freedom for Activist Dissident Cu Huy Ha Vu http://dcctvnnet.wordpress.com/2010/11/13/hrw-release-legal-activis Đoi CS Trả Tự Do CHHV http://bing.com/search?q=cu+huy+ha+vu+blog&qs=AS&form=QBLH&;... Dissident Cu Huy Ha Vu http://caulacbonhabaotudo.wordpress.com Đoi CSVN Trả Tự Do-Free Blogger Nguyen Van Hai http://taphongtan.wordpress.com Đoi CSVN Trả Tự Do-Free Blogger Ta Phong Tan http://hrw.org/news/2011/09/14/vietnamese-writers-honored-commitmen.VN Human Rights? https://hrw.org/languages?lang=vi Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam vi phạm nhân quyền gia tăng !? http://bing.com/search?q=ta+phong+tan+su+that+cong+ly&qs=AS&; CSVN Vi Phạm Nhân Quyền. http://bing.com/search?q=C%E1%BB%99ng+s%E1%BA%A3n+vi%E1%BB%87t+nam+...
Cộng Sản Việt Nam Vi Phạm Luật Nhân Quyền Quốc Tế-Vietnam Communist Violations Of International Human Rights Law. Persecution and Imprisonment of many Activist Dissidents.
http://appladdin.com/ultrasurf Vuợt tuờng lửa, vào trang website này.

Watched Fireworks Celebrations New Year's 2013
http://www.youtube.com/watch?v=VNU9jYGpnjw 2012 Sydney New Year's Eve http://youtube.com/watch?v=OrpbdLd-4wg New York Fireworks NewYear 2013 http://youtube.com/watch?v=jx9jcUtQjQ4 Fireworks from Dubai-New Year 2013 http://www.youtube.com/watch?v=Ihz8ycpXnIo NewYork Fireworks N.Year 2013 http://youtube.com/watch?v=1O4_1HuHx7w New Year Fireworks 2013 photos http://youtube.com/watch?v=ZIQKFNlTJQY Paris Fireworks New Year 2013 http://youtube.com/watch?v=cOIgw8k6ijw Fireworks from Paris New Year 2013 http://youtube.com/watch?v=7Rm-2_I5ogg Fireworks Sydney,London,NewYork http://youtube.com/watch?v=59wc52whtUE Sydney Harbor Fireworks NY 2013 http://youtube.com/watch?v=4e8vfRTsFU4 London Fireworks-New Year 2013 http://timeanddate.com/worldclock World clock times-Mối giờ TP trên Thế giới
http://huynhngocchenh.blogspot.com <> http://boxitvn.blogspot.comĐa có trên 8.000 nguời ký tên vào tuyên bố công dân tự do. Cập nhật ngày 21-3-2013. CHỪNG NÀO CÓ 120.000-12.200.000 NGUỜI KÝ TÊN VÀO TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO CHO NGUỜI DÂN VIỆT NAM.
DANH SÁCH NGUỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 27) (BoxitVN). Đa có trên 11.000 nguời ký tên. Kiến nghị về sửa đổi hiến pháp 1992 !? Coi chừng cái bẫy trá hình của ĐCSVN dựng lên để mị dân. Danh sách trên 11.000 nguời ký tên kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp 1992. đoi xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp-Đoi Đảng Cộng Sản Việt Nam phải chấm dứt vi phạm nhân quyền, đan áp khủng bố, bắt tù đay những nhà bất đồng chứng kiến tại Việt Nam. Vi phạm và đan áp tự do ngôn luận, Tự do tôn giáo.).
http://hdgmvietnam.org/thu-cua-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-nhan-dinh... Hội Đồng Giám Mục Việt Nam lên tiếng, tuyên bố về sửa đổi Hiến Pháp 1992.http://youtube.com/watch?v=anQCC4l_xJ0 Video Giòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn- Đối thoại Liên tôn Sửa đổi Hiến pháp.09.03.2013
Bộ Luật Hình sự Điều 88 là công cụ của Đảng Cộng Sản Việt Nam, dùng để ngăn cản đuờng phát triển văn hóa tri thức, phản dân chủ. Bộ luật hình sự 88 và điều 4 hiến pháp, vi phạm Hiến Chuong Quốc Tế Nhân Quyền (1948). Đồng thời nó là vu khí của ĐCSVN, dùng Công An Trị độc quyền sinh sát đan áp, trù ém tiêu diệt giới trí thức, và nhiều thành phần tinh hoa khác trong xã hội Việt Nam ngày nay.
http://saigon4saigon.blogspot.com “Always Love Saigon” Sài Gòn mua nắng hai mùa. “Bỏ quên kỷ niệm con đuờng cu. Để mấy hàng cây đứng đợi chờ…http://youtube.com/user/louielamson21 Louielamson2000 Channel:-: Education Societal Networks http://youtube.com/results?search_query=louielamson2000 Education Nonprofits Networks * 3-24-2013 http://bbc.co.uk/vietnamese
http://viet.rfi.fr
http://dackien.wordpress.com
http://gocnhinalan.com
http://nuvuongcongly.net
http://voanews.com/vietnamese
http://rfa.org/vietnamese
http://ttngbt.blogspot.com
http://nhucaytrevn.blogspot.com
http://saigonbao.info
http://saigonbao.com
http://tinhue.com
http://dcvonline.net
http://danluan.org
http://danchimviet.info
http://bacaytruc.com
http://quenhacarolina.com
http://baocalitoday.com
http://x-cafevn.org
http://sbtn.net
http://vietbao.com
http://nguoi-viet.com
http://vietinfo.eu
http://nguoilotgach.blogspot.com
http://huynhngocchenh.blogspot.com
http://lamtamnhu.blogspot.com
http://quechoa.vn
http://biendong.net
http://boxitvn.blogspot.com
http://niemtin.free.fr
http://letrai.net
http://holam.vnweblogs.com
http://caunhattan.wordpress.com
http://quanlambao.blogspot.com
http://danlambaovn.blogspot.com
http://danlamthan.wordpress.com
http://danlentieng.wordpress.com
http://vietnamlambao.blogspot.com
http://newosin.wordpress.com
http://tapchithegioimoi.com
http://changevietnam.wordpress.com
http://champaka.info
http://khmerkrom.org
http://nguoicham.com
http://mhro.org
http://bpsos.org
http://conggiaovietnam.net
http://hdgmvietnam.org
http://vietcatholic.net
http://chuacuuthe.com
http://giaophanvinh.net
http://tgphanoi.org
http://tgpsaigon.net
http://lamhong.org
http://giaoxuthaiha.org
http://hdgmvietnam.org
http://tonggiaophanhanoi.org
http://gphaiphong.org
http://giaophandanang.org
http://giaophannhatrang.org
http://giaophanvinhlong.net
http://gpbanmethuot.vn
http://giaophankontum.com
http://gpkontum.wordpress.com
http://tonggiaophanhue.net
http://phatviet.com
http://hoahao.org
http://giaohatbotda.net
http://caotraonhanban.org
http://nguyenthaihocfoundation.org
http://freedomforvietnam.wordpress.com
http://tiengnoidanchu.wordpress.com/tag/hoang-xuan-phu ''Hai tử huyệt của chế độ-Hiến pháp 1946 không đề cập đến đất đai.'' GS Hoàng Xuân Phú. http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com Di sản văn hóa đạo đức, học tập theo guong(trồng cây trồng nguời) của Hồ Chí Minh & Đảng Cộng Sản Việt Nam, để lại cho nhiều thế hệ tuong lai!?
Các cháu ngoan cổ khăn quoàng đỏ, học bác Hồ trong đỏ ngoài xanh... Học sinh sinh Việt Nam ngày nay học về hai bác điều gì !? Sống học tập theo guong Bác Mao!? Sống học tập theo guong Bác Hồ!?
Mời các cháu đọc cuốn sách viết về Bác Mao của tác giả Pierre Lunel: “Mao Trạch Đông và hàng ngàn thê thiếp (P.1-2-3)
http://oanhblog.wordpress.com/2012/10/02/mao-trach-dong-va-hang-nga... http://blog.yahoo.com/_6R4OZRSUPCPER2SGCIK2WRMF7A/articles/1021696 Mao Trạch Đông và hàng ngàn thê thiếp ( P.1-2-3) http://chuyenthuongngayohuyen.blogspot.com/2012/09/tinh-duc-doi-tra... Mao Trạch Đông và hàng ngàn thê thiếp http://quanlambao.blogspot.com/2013/01/mao-trach-ong-va-hang-ngan-t... Mao Trạch Đông và hàng ngàn thê thiếp (P.1-2-3) Tác giả: Pierre Lunel http://thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=17039 "Tình dục, dối trá và chính trị" của Pierre Lunel.http://thongtinberlin.de/tailieu/suthatvehochiminh.htm Phim TL: Sự Thật Về Hồ Chí Minh-DVD
Vietnam: Attack on human rights lawyer
http://vietnamhumanrightsdefenders.wordpress.com L.Q.Q http://khoinguontrithucvn.wordpress.com/2012/12/09/viet-cho-nguoi-a Viết cho nguời anh em bị bắt-Dân Sài Gòn biểu tình chống CSTQ lấn chiếm-xâm luợc lãnh thổ Việt Nam ngày 09/12/2012 http://luongtamconggiaovietnam.blogspot.com/2012/10/uc-hy-nguyen-va Cố GM Nguyễn Văn Thuận.Giáo dục ở Nhật Bản-Giáo dục Việt Nam “ Việt nam biển bạc rừng vàng”
Viêt Nam biển bạc rừng vàng, Câu tho lục bát rõ ràng thấy chua !? Việt Nam biển bạc rừng vàng, Câu tho Lục bát phu phàng dối dân. Việt Nam biển bạc rừng vàng, Câu tho lục bát đảng lừa dối dân...
http://sunflowermission.org Sunflower Mission-Build New Schools in Vietnam
http://ttngbt.blogspot.com Dân chủ-Nhân Quyền-Tự Dohttp://viet.rfi.fr/viet-nam/20121105-chinh-quyen-gia-tang-dan-ap-nh NT-Hoàng Hung http://xuandienhannom.blogspot.com/2012/11/144-nhan-si-tri-thuc-gui 144 nhà TTVN http://diendanctm.blogspot.com/ Thỉnh nguyện thu trí thức VN gởi ông Truong T.Sang http://nguoilotgach.blogspot.com/2012/11/nong-thu-khan-cua-144-nhan T.nguyện thu http://queme.net/eng/thichquangdo.php Dissidents Thich Q. Do-VN Buddhist Monk http://bing.com/search?q=thich+quang+do&qs=AS&form=QBLH&; Thích Quảng Độ http://nguyenchithien.webs.com Nguyễn Chí Thiện: Hoa Địa Ngục " The Flowers of Hell "
THE UN HUMAN RIGHTS COUNCIL HAS THE RIGHT TO OPPOSE THE MEASURE, OF Hanoi REGIME [COMMUNIST OF VIETNAM ], TO TAKE ACTIONS, STOP ALL CASE IMMEDIATELY HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OF COMMUNIST IN VIETNAM, REPRESSION AND RELIGIOUS PERSECUTION OF DISSIDENTS IN VIETNAM TO WITNESS...
http://voatiengviet.com/audio/audio/222783.html Việt Nam vi phạm nhân quyền http://change.org/petitions/u-n-secretary-general-and-world-leaders...
“ THỈNH NGUYỆN THU PHẢN ĐỐI CS VIỆT NAM GIA NHẬP HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC ”
http://youtube.com/watch?v=KWTAIdnwzSk (Human Rights Violations in Vietnam) http://youtube.com/watch?v=rNkhvFlnYcc Vietnam Human Rights Violations http://vietnamhumanrightscommitte.wordpress.com Vietnam Human Rights Violations http://khoi8406vn.blogspot.com Tự Do Nhân Quyền-VN Human Rights Violations http://vnhrnet.org Tự-Do Nhân Quyền cho Vieunam-VN Human Rights Violations http://hrw.org/asia/vietnam Freedom Human Rights for VN-CSVN vi phạm nhân quyền http://vietnamhumanrights.net Cộng Sản Việt Nam vi phạm Nhân Quyền.http://youtube.com/watch?v=-HdqqjyYYUE Bùi Tín nói về sự thật Hồ Chí Minh http://youtube.com/watch?v=HrNsg-Tq8h4 CỰU ĐẠI TÁ CỘNG SẢN BÙI TÍN-DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN. ÔNG BÙI TÍN. CỰU ĐẠI TÁ CỘNG SẢN VIỆT NAM, NÓI VỀ MAO TRẠCH ĐÔNG CÓ LIÊN QUAN TỚI ÔNG HỒ CHÍ MINH, VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. TỪ 1945-1954 -1970 CỦA ĐẢNG CUÓP LỪA DÂN...http://youtube.com/watch?v=bxqCX63TDKs P1-Ông Bùi Tín nói về Hồ Chí Minh http://youtube.com/watch?v=g4XDp-Fx0mA P2-Ông Bùi Tín nói về Hồ Chí Minh http://youtube.com/watch?v=bHcOIGR3Pps P3-Ông Bùi Tín nói về Hồ Chí Minh http://youtube.com/watch?v=3fyURdVyQvc P4-Ông Bùi Tín nói về Hồ Chí Minh http://youtube.com/watch?v=N6o5ruzEWEw Film : Sự thật về Hồ Chí Minh http://voatiengviet.com/section/bui-tin-blog-page/2708.html B.Tín nói về HCM http://vinaquehuongtoi.blogspot.com/2012/01/chan-dung-ho-chi-minh.html
CRIMES OF COMMUNISN AND BLOODY WAR AGAINST HUMANITY-TỘI ÁC CỦA CHỦ NGHIA CỘNG SẢN, GÂY CHIẾN TRANH ĐẪM MÁU ĐỐI NHÂN LOẠI! TỘI ÁC CỦA CSVN THẢM SÁT NGUỜI DÂN HUẾ 1968..
http://youtube.com/watch?v=m5vhQu_l2Mk TỘI ÁC CỦA ĐCSVN & HCM TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT! 1954-1956 MIỀN BẮC. MIỀN NAM SAU 4-1975...
Xem Phỏng Vấn Nhà văn Nhã Ca tác phẩm: Giải khăn sô cho Huế 1969
http://youtube.com/watch?v=BhU4gb2vI84 Giải khăn sô cho Huế P1-(1969) http://youtube.com/watch?v=BhU4gb2vI84 Giải khăn sô cho Huế P2-Nhã Ca http://youtube.com/watch?v=EQeR3UCSOUY Tet 1968-Hue Massacre 1968? http://youtube.com/watch?v=kYpaTVrE4Uk Ai đa thảm sát đồng bào Huế 1968? http://youtube.com/watch?v=UnekEInRINQ Tội ác của Cộng Sản Việt Nam http://youtube.com/watch?v=7UMZrkgMG0I Tội ác Công Sản VN-Huế 1968 http://youtube.com/watch?v=DWFkArRMfSw Sự thật về Hồ Chí Minh? http://youtube.com/watch?v=fpYuc2gs2bk Xem DVD " Đại Họa Mất Nuớc "
Hải Chiến Truờng Sa 19-01-1974-Trận hải chiến giữa HQVNCH với Trung Cộng.
http://youtube.com/results?search_query=H%E1%BA%A3i+Chi%E1%BA%BFn+H... Hải Chiến Truờng Sa ngày 19-01-1974.http://youtube.com/watch?v=Os_39fe09RQ Hải Chiến Truờng Sa Phần 1 http://youtube.com/watch?v=LDyKotB3tgw Hải Chiến Truờng Sa Phần 2 http://youtube.com/watch?v=PifK5WsyDKM Hải Chiến Truờng Sa Phần 3 http://youtube.com/watch?v=ir1u1ClJtk0 Hải Chiến Truờng Sa Phần 4 http://youtube.com/watch?v=LDyKotB3tgw Hải Chiến Truờng Sa 1974 P2 http://youtube.com/watch?v=ay9yqc4GbYM Hải Chiến Hoàng Sa 19-01-1974 http://youtube.com/watch?v=vLQcfxaIbns Hải Chiến Truờng Sa 19-01-1974 http://youtube.com/watch?v=munnVp7dUoU TQ chiếm Truờng Sa 1988 http://youtube.com/watch?v=ECbhcqdIN5g Chiến Tranh Việt-Trung 1979 http://youtube.com/watch?v=7gaNCdSu62k China Vietnam War 1979 French Ar. http://youtube.com/watch?v=PpzZS4q8Br4 Sự Kiện Hoàng Sa-Truờng Sa http://youtube.com/watch?v=HNqRhOSEzRQ TQ CSVN-Hải Chiến TS 1988 http://youtube.com/watch?v=-PYHpBhjqgk T.Quốc có thể chiếm Hà Nội trong... http://youtube.com/watch?v=eEBkpsCwsDY Chiến tranh Việt Trung năm 1979 http://youtube.com/watch?v=xEL257wQg2g Trung Quốc chuẩn bị trừng trị VN. http://youtube.com/watch?v=f6Glm2n-R5E Ngu dân Việt Nam lạy hải quân TQ http://truehochiminh.com Tài liệu sự thật về HCM làm tay sai Quốc Tế Cộng Sản http://vietlist.us/SUB_VietHistory/VNHistory_11.shtml Sự thật lịch sử Việt Nam http://boxitvn.blogspot.com Thảm họa bùn đỏ-Bauxite is disaster for Vietnamese people. Bô xít tàn phá Tây Nguyên-Tổ tiên nguời Thuợng (Dân tôc Bản địa) sẽ nguyền rủa ai?

Quê Huong nguời Thuợng [Hmong & Dân tộc Bản địa] điêu tàn,
Núi rừng sông suối bản làng tan hoang.
Tây Nguyên Bauxite Tàu (China Communist) sang
Núi rừng đao bán kiếm vàng kiếm nhôm.
Nạn nhân bùn đỏ [Bô xít] ai ôm?
Tổ Tiên nguời Thuợng [Dân tộc Bản địa] ngàn năm hận thù.
Tây Nguyên Bô Xít [Bauxite] thế nào?
Việt-Tàu Cộng Sản cài vào khắp noi.
Quê Huong nguời Thuợng toi bời
Tổ tiên văn hóa muôn đời giệt vong… 12-2011
http://youtube.com/watch?v=LzvSxMCWNbI CSVN tàn phá Tây Nguyên..Thảm họa bùn đỏ tại Tây Nguyên! Exploitation of bauxite is disaster for Vietnamese people in Central Highland... http://youtube.com/watch?v=AsU7s1avp8A Tổ Tiên Nguời Thuợng Điêu Tàn. CSVN đang khai phá Bauxite Tây Nguyên http://youtube.com/watch?v=pmoj9ORNR54 Cộng Sản VN bán đất khai thác bauxite cho Tàu Cộng, tàn phá Tây Nguyên. Exploitation of bauxite is disaster for Vietnamese people in Central Highland... http://youtube.com/watch?v=BdL6uF3VZTU Quê huong nguời Thuợng điêu tàn. Vì khai thác bauxite ở Tây Nguyên, thảm họa bauxite tiếp theo!? Will bauxite disaster in Vietnam next? http://youtube.com/watch?v=BdL6uF3VZTU Công nhân TQ ở mỏ bôxit Tân Rai (LĐ) http://ft.com/intl/cms/s/2/a651f90c-8b5d-11e0-8c09-00144feab49a.html VINASHIN@VINALINES & VIETNAM COMMUNIST BANKING SYSTEM SINKS-NỢ CHÌM !? http://transparency.org/cpi2012/results Communist Vietnam's corruption record, rapid growth in the last 10 year Vietnam corruption ranked 123/176. http://bbc.co.uk/vietnamese/business/2013/01/130110_vietnam_economi...
Việt Nam “Thiếu tự do kinh tế” xếp hạng cung gần cuối bảng, 140/177. (BBC Vietnamese)
http://bbc.co.uk/vietnamese/business/2013/01/130110_vietnam_economi...
Ông Thanh dọa “ hốt liền, không nói nhiều” BBC Vietnamese “Thanh ra Hà Nội”
http://bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/01/130110_nguyen_ba_thanh_... Nguyễn Bá Thanh, trong vai chính đạo diễn phim: “ Bố Già & Tứ Quỷ Gian Hùng Việt Nam” Nguyễn Bá Thanh dọa chống tham nhung phải “ hốt liền, không nói nhiều” không để nguội, hốt liền nhốt dzô mô!!! Nguyễn Bá Thanh nói Ngân Hàng-Đóng tàu Việt Nam Vinashin “vừa ăn vừa phá”. Ăn nhiều béo quá, phá chuồng chui ra, ôm vàng đô-la (dollars) chuyển qua Thụy Si, hô hào chống Mỹ, Tứ quỷ gian hùng. http://youtube.com/watch?v=0nRhO9A4A6I Nguyễn Bá Thanh “Hốt liền”

Thanh ra Hà Nội: “Hốt liền” hay chia bài!?

Vỉa hè Hà Nội xì xào
Thanh ra Hà Nội Dung vào Hà Tiên?
Hai anh chia bến chung thuyền
Đô La (dollars) nhiều tỷ cầm quyền mị dân?

Mấy ngày đai báo ồn ào
Thanh ra Hà Nội Dung vào Trà Vinh ?
Trầm Bê tê giác trong dinh
Hai sừng bị mất âm binh ém thầy.
http://www.bing.com/images/search?q=Tr%e1%ba%a7m+B%c3%aa+m%e1%ba%a5... Trầm Bê mất sừng Tê giác http://bing.com/images/search?q=Tr%E1%BA%A7m+B%C3%AA+m%E1%BA%A5t+2+... Dinh nhà Trầm Bê mất 2 sùng tê giác
Dung vào đem Tuớng giải vây
Công An Quân Đội tụi bay sẵn sàng !?
Trầm Bê thâu tóm Ngân Hàng
http://quanlambao.blogspot.com/2013/03/sex-con-ai-thao-chay-khoi-nh-phuong-nam.html
“CHA CON TRẦM BÊ ĐA 'ĂN CẮP' 757 TỶ ĐỒNG CỦA SACOMBANK” QLB
http://buivanphu.wordpress.com/2012/04/11/gi%e1%ba%a5c-m%c6%a1-m%e1... Trầm Bê Kinh Doanh ở Mỹ : “ Trầm Bê mua khu thuong mại Vallco ở Cupertino, cạnh San Jose, với giá 64 triệu đôla trả tiền mặt.” BBC
Sa Com Băng (SacomBank) phải vội vàng bàn giao.
Liên hoan chờ đón Dung vào
Thanh ra Hà Nội hô hào “ hốt liền”
Tham nhung hệ thống giây chuyền
Xuong sống của đảng tuyên truyền lừa ai
Dung Thanh ai chủ sòng bài
Thanh ra Hà Nội chia bài đỏ đen…

Đa Nẵng sắp xây phố Tàu
Bình Duong- Hà Nội treo cờ sáu (6) sao. (Phố Tàu Bình Duong. Cảng Vung Áng, Kỳ Anh-Hà Tinh)
Hải Phòng dân chúng xôn xao
Chìm xuồng cái vụ đầm ao năm rồi (Công An Quân Đội trinh sát, triển khai kế hoạch đánh chiếm đầm ông Đoàn Văn Vuong. Đại Ca Công An Hải Phòng nói chuyện, vụ Đoàn Văn Vuong-Tiên Lãng HP. Ngày 5 tháng 1-2012, giống nhu truyện chiến dịch "Mùa Xuân Đại Thắng" 1975 của Văn Tiến Dung)
Thanh ra Hà Nội biết rồi
Phòng chống tham nhung hay ngồi canh đe đi rồi sẽ có về
Thanh ra Hà Nội chủ đề nay mai…

Đa Nẵng bán đất làm giàu
Nghe tin dân nói Phố Tàu sắp xây
Thanh ra Hà Nội đợt nầy
Theo sau su phụ đẩy cày đầu năm
Đa Nẵng bán đất làm ăn
Làm giàu bán đất gia tăng mỗi ngày
Quán bars khách sạn mở dày
Phật to Chùa lớn ăn mày tránh xa.
Sòng bài lớn của China.
(Biển Đa Nẵng gọi China beach. Một sòng bài lớn của Trung Quốc, nằm kế bên khu biệt thự sang trong của Nguyễn Bá Thanh). Bàn cờ Thanh-Dung: Độc chiêu trong ba ván cờ!? Khẩu chiến chống tham nhung của Bá Thanh-Ba Dung ở Việt Nam!?
Nguyển Bá Thanh có phải dùng một lúc hai chiêu để khống chế Ba Dung, nhu Truong Phi (Tam Quốc Chí) trận chiến trên cầu Truờng Bản. Triệu Tử Long phá vây cứu A Đẩu, trong trận Đại chiến Xích Bích (Tam Quốc)!? Hay Thanh-Dung cung chỉ đóng tuồng? Kéo màn xong ngồi cùng nhau ăn nhậu lẫu dê!?
"Tam anh Lú Bá Tu"!? Phải tìm đến Gia Cát Luợng (Khổng Minh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_C%C3%A1t_L%C6%B0%E1%BB%A3ng). Phải chi Bá Thanh leo lên núi quan sát, gài bẫy giăng luới, lặng lẽ rình nhử mồi rồi mới hốt. "hốt liền" chém gió, hốt kiểu này hoi sớm. Tào Man thuộc loại gian hùng thủ đoạn đầy mình, xuất thân từ xứ bung biền rừng núi, bán bến bán nguời, dùng nhiều bùa ngãi là tay không phải vừa...http://quanlambao.blogspot.com/2013/01/lu-ba-tu-tam-anh-chien-lu-boTrận Đồ 3http://quanlambao.blogspot.com/2013/01/tran-chien-ba-ba-dan-lanh-la Bàn cờ Thanh-Dung <> http://quanlambao.blogspot.com/2013/01/ong-ba-thanh-cu-loi-ca-lu-li Khẩu chiến Thanh-Dung http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_B%E1%.Trận Truờng Bản http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_X%C3%ADch_B%C3%ADch Trận Chiến Xích Bích "TQC"
Cồn Dầu cuớp đất dân oan tù đay...
Quán Bar nhộn nhịp đem ngày
Tiệm sách Thu viện trung bày ở đâu !?
Sông Hằng có mấy cái cầu !?
Nhà truờng giáo dục đảng thầu ra sao !?...

Thanh ra Hà Nội đợt này
Giúp cho su phụ đi cày đầu năm !?
Trồng dâu không phải nuôi tằm
Nuôi đan sâu đảng ăn nằm ngày đem.
Thanh đi Đa Nẵng dân êm !?
Cồn Dầu, Hòa Khánh, biển đem Son Trà !?
Hoàng Sa địa khu Tam Sa. “Tam Sa là thành phố mới nhất của Trung Quốc-Chính quyền Trung Quốc truớc đó đa tuyên bố thành lập hội đồng thành phố Tam Sa đặt trụ sở trên đảo Vinh Hung mà Việt Nam gọi là đảo Phú Lâm” trích từ VOAtiengviet
Trung Quốc Cộng Sản chiến luợc thâu tóm xâm chiếm Biển Đông (Hoàng Sa-Truờng Sa), qua nhiều giai đoạn trong nửa thế kỷ. Trung Cộng chiến luợc bành truớng, lấn chiếm Hoàng Sa-Truờng Sa, và Biển Đông của Việt Nam…
http://miscellaneous-land.over-blog.net/article-trung-qu-c-dung-v-l... Video ghi lại cảnh Hoàng Sa bị TQ đánh chiếm. "Trung Quốc đa quyết định chiếm 80% vùng biển này" http://toquoc.vn/Sites/vi-vn/details/7/ho-so-quoc-te/110763/trung-q TQ chiếm Biển Đông http://www.tinbiendong.com/nd5/detail/kho-tu-lieu-ho-so-bien-dong/t Trung Quốc bành truớng lấn chiếm biển Đông, Hoàng Sa-Truờng Sa của Việt Nam. http://danchuvietnam.wordpress.com/2009/09/30/hinh-%e1%ba%a3nh-quan... Hình ảnh quân đội TQ chiếm đóng Hoàng Sa của VN. "Trung Quốc đa quyết định chiếm 80% vùng biển này" http://nghiencuubiendong.vn/gallery-bn-hinh-nh?func=detail&id=78 Đề tài nghiên cứu biển đông... http://bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/01/130112_china_disputed_m TQ thâu tóm Biển đông
Quảng Nam, Quảng Ngãi dân choa biết rồi.
Thanh ra Hà Nội tìm mồi !? (đứng hay ngồi !?)
Phòng chống tham nhung bên nồi lẫu dê !?
đi rồi cung có về
Thanh ra Hà Nội chủ đề nay mai !?
Posted from Hai Phong Vietnam Jan 11, 2013

Nền kinh tế Việt Nam, ( Vietnam’s Economy ) thị truờng chứng khoán (Stock Market) và hệ thống nhà Băng ( Banking System) ở Việt Nam ngày nay bị thâu tóm, thao túng, điều hành và kiểm soát do mấy đám TRỌC PHÚ cỡ nhu Trầm Bê ?!
Những đám (TRỌC PHÚ) này đuợc phe Công An + Quân Đội uu đai che chở và bảo hộ, qua co chế luật rừng của Chính Phủ !?
Những lợi ích của mấy đám TRỌC PHÚ này, là điểm trung gian, để làm ăn móc nối với các tập đoàn QUỐC DOANH của đảng, đuợc độc quyền đầu co tham nhung, làm lung loạn nền kinh tế Việt Nam ?!
Phải chăng mấy đám TRỌC PHÚ này, so sánh giống nhu nhân vật NGHỊ HÁCH trong tiểu thuyết “ Giông Tố” của Vu Trọng Phụng !?
Việt Nam Thủ Tuớng vá tàu (Đảng Cộng Sản)
Truờng, đuờng, cầu, cống…, cung thầu vá luôn.
Xi măng giả trộn làm đuờng
Cột tre thay sắt dựng suờn bê tông
Dân oan bị cuớp đất trồng
Đan sâu tham nhung phá đồng lúa non…

Từ “ phản động” và đề tài : Con Vẹt con Khỉ khác nhau !? ( Lenin muốn bộ óc của con nguời phải đuợc cải huấn, biến đổi sự cảm nhận, và lối suy nghi giống nhu con Vẹt, con Khỉ, sau khi đuợc cán bộ đảng Cộng sản huấn luyện, nhồi sọ, tẩy não và chỉ huy theo mệnh lệnh..) . Đề tài này đuợc Lenin trao đổi, chỉ thị cho các nhà bác học, nhà tu tuởng triết học Nga, văn hào Nga… Phải nghiên cứu ra đuợc phuong thức để thực hành… Phải chăng Adolf Hitler và Heinrich Himmler SS, và các nhà bác học Đức. Họ đa sử dụng ý tuởng phuong thức của Lenin, để chế ra loại khí độc giết nguời hàng loạt, sử dụng trong các lò thiêu, giết 6-7 triệu dân Do Thái, trong chiến tranh Thế Giới thứ II-1939-1945... Còn tiếp về đề tài này…

Từ “ phản động” đuợc những loại nguời nào, và ai thuờng hay sử dụng ?!
Phản biện-Tranh luận-Tranh đấu bị quy thành “ phản động ” duới chế độ Cộng Sản độc tài!?

Ở Việt Nam mấy tuần qua, từ ngày đại hội kín của ĐCSVN TU6 khai mạc. Nguời dân Việt, ở trong lẫn ngoài nuớc. Họ phán đoán, chờ đợi và huy vọng những gì xảy ra sau vở tuồng hạ màn kết thúc…Có lẽ tâm lý của họ, nhu đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về cho kẹo…
Truớc và trong thời gian “ Hụi kín đảng họp” có một [1] vaì tờ báo mạng (Internet), gọi báo lề trái.: Quân Làm Báo, Dân Làm Báo, Cầu Nhật Tân…Đua lên những tin tuởng nhu đua, nhung rồi có thật. Sau vụ Công An bắt bố già Kiên đầu bạc ở Hà Nội…Tin này đuợc QLB phát tán truyền đi, tuờng thuật về một phi vụ không tuởng, nhu chuyện Lý Tống cuớp máy bay, rải truyền đon chống cộng xuống Sài Gòn năm xua… Trang web Quan Làm Báo đuợc nguời dân truy cập nhiều, theo dõi tin tức, giống nhu cảnh dân Hà Nội ngồi quanh Hồ Guom, chờ đón pháo đem giao thừa… Quân Làm Báo năm nay đuợc mùa trúng số…Trong khi đó đám làng báo lề phải của đảng, bị ế ảm nhu cảnh chợ chiều cuối tháng tu… Còn tiếp..10-24-2012

Suy thoái kinh tế ở Việt Nam, ngân hàng tham nhung, và cuộc khủng hoảng nợ xấu cho vay...
(Các con nợ không trả lại cho các chủ nợ khoản nợ)
Hầu nhu toàn bộ nền kinh tế Việt Nam, ( Vietnam’s Economy ) thị truờng chứng khoán (Stock Market) và hệ thống nhà Băng ( Banking System) ở Việt Nam ngày nay, đa bị thâu tóm, thao túng, điều hành và kiểm soát do mấy đám TRỌC PHÚ cỡ nhu Trầm Bê ?!
Những đám (TRỌC PHÚ) này đuợc phe Công An + Quân Đội uu đai che chở và bảo hộ, qua co chế luật rừng của Chính Phủ !?
Những lợi ích của mấy đám TRỌC PHÚ này, là điểm trung gian, để làm ăn móc nối với các tập đoàn QUỐC DOANH của đảng, đuợc độc quyền đầu co và tham nhung, làm lung loạn nền kinh tế Việt Nam ?!
Phải chăng mấy đám TRỌC PHÚ này, so sánh giống nhu nhân vật NGHỊ HÁCH trong tiểu thuyết “ Giông Tố” của Vu Trọng Phụng !?

1) Việt Nam là một quốc gia tham nhung nhất trên thế giới ngày nay!?
2) Tại sao bị nhiều hu hỏng, (Tham Nhung) trong hệ thống Ngân Hàng Việt Nam ngày hôm nay!?
3) Bạn có nên đổ tiền của bạn để đầu tu, và làm kinh doanh với với Cộng Sản độc tài tham nhung ở Việt Nam!? KHÔNG!? KHÔNG !? KHÔNG !? TẠI SAO KHÔNG..!? ĐỌC "VIỆT NAM HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THAM NHUNG" TÌM KIẾM THEO
WWW.BING.COM...http://transparency.org/cpi2012/results Communist Vietnam's corruption record, rapid growth in the last ten (10) year ? ! Vietnam corruption ranked 123/176.
Việt Nam Cộng Sản, kỷ lục tham nhung tăng truởng nhanh trong muời (10) năm qua ?! Việt Nam tham nhung phân hạng 123/176. Năm tới Việt Nam có thể thành công (vuợt kế hoạch chỉ tiêu) lên 154-175 !? " Việt Nam tham nhung anh hùng- Đạo đức xuống cấp bần cùng hóa dân… “Đan sâu của đảng”

Vietnam Economic Downturn, Banking Corruption, and BAD LOANS Debts Crisis...
(The debtor no pay back for creditor debts)
1) Vietnam is a Most Corruption Country in Today World!?
2) How much corrupted, (Corruption) in Vietnam Banking System today!?"
3) Do you dump your money to invest, and doing business with Communist Dictatorial Corruption in Vietnam!? NO!? NO!? NO!? WHY NO..!? READ “VIETNAM BANKING SYSTEM CORRUPTION” SEARCH BY
WWW.BING.COM
http://www.bing.com/news/search?q=vietnam+banking+system+corruption... VN Trafficking Woman and Children http://censorship-paradise.com/en Don't

CHÍNH SÁCH CUỠNG CHIẾM, CUỚP ĐẤT RUỘNG VUỜN CỦA CHÍN QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI NGUỜI DÂN OAN…
http://youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8cToeNDI-gs 21/12/2012 Dân biểu tình chống thu hồi đất-Kim Son-Đông Triều-Quảng Ninh. http://youtube.com/results?search_query=doan+van+vuon-tien+l%C3%A3n... Đoàn Văn Vuong- Vụ cuỡng chiếm đất đầm cá, Tiên Lãng Hải Phòng… http://youtube.com/watch?v=WGnUyQ6wESs Đoàn V Vuong-Tiên Lãng HP http://youtube.com/watch?v=Y2ILRETTeAo CA đánh nguời-Văn Giang http://youtube.com/watch?v=qFBwfuCczGY CA đan áp Dân dã man tại HN http://youtube.com/watch?v=CbTMEJV-9z0 Cuỡng chế: ác độc-tàn bạo-dã man http://youtube.com/watch?v=hGZkEKZFdm4 CA cuỡng chế nhà dân ở Hà Nội http://youtube.com/watch?v=4SOAPmLk9i8 Nỗi thống khổ nhân dân Vung Tàu. http://youtube.com/watch?v=m9fbHkVJ7Q0 CA Việt Nam đối với nguời dân http://youtube.com/results?search_query=dan+oan+Ecopark+van+giang&a.........
Chính quyền CSVN cuớp đất của dân oan Văn Giang HY, xây khu Ecopark cho nhóm lợi ích nào ?
http://youtube.com/results?search_query=van+giang+ecopark&oq=va...
Chính quyền CSVN cuớp đất dân oan Văn Giang xây khu Ecopark, cuớp com áo sự sống của dân nghèo cho lợi ích nhóm...
http://youtube.com/watch?v=7gy0IW2BNlc Chinh Q Tỉnh Bạc Liêu cuớp dất dân http://youtube.com/watch?v=oQbjfpzSXL8 CA đánh Giáo dân Cồn Dầu-Đa Nẵng http://youtube.com/watch?v=obevMUtpBmU Công An cuớp quan tài ở Cồn Dầu http://youtube.com/watch?v=QWAq3-FEzcg CA cuớp đất dân oan tại Nha Trang http://youtube.com/watch?v=m9fbHkVJ7Q0 Công An Việt Nam đối với nguời dân http://youtube.com/watch?v=aR8t4e60DIU Toà Linh Muc bị đánh trọng thuong http://youtube.com/watch?v=7d3a1pVhFjw CA đến Thái Hà mùng 6 tết làm gì http://youtube.com/watch?v=XYn8ygS1jX0 Giáo dân Cồn Dầu bị cộng sản sát hại http://youtube.com/watch?v=IN_QGhLrN8o Công An nhân dân giết nhân dân http://youtube.com/watch?v=bEg0cOdMiy0 Vụ đan áp ở Muờng Nhé thực hu ra.. http://vinaquehuongtoi.blogspot.com/2012/02/video-nha-ong-vuon-bi-p... ĐOÀN VĂN VUONG-VỤ ÁN CUỚP ĐẦM CÁ CỦA DÂN OAN, Ở TIÊN LÃNG HẢI PHÒNG, BỊ ĐCS CHO CHÌM XUỒNG BỎ QUÊN!?

XEM NHỮNG HÌNH ẢNH NGUỜI CÔNG AN CỘNG SẢN VIỆT NAM!? XUNG DANH CÔNG AN NHÂN DÂN
http://youtube.com/watch?v=Gx1c_0itqjc CA HN đạp vào mặt nguời biểu tình http://youtube.com/watch?v=nYQFOPI0bxQ CA Đan Áp Cuớp Đất Dân http://youtube.com/watch?v=lXjMino8qYU CA SG-Phá nhà cuớp đất của dân http://youtube.com/watch?v=iD98x4ZmiME Công An giao thông lại đánh dân http://youtube.com/watch?v=NK3U_A6rxEE CA đan áp nguời biểu tình yêu nuớc http://youtube.com/watch?v=nZkvZZgA4rw Chinh Q Trãng Bom cuớp đất dân http://youtube.com/watch?v=gvz2_O-R2_c Cuớp đất dân bán cho Cty Đai Loan http://youtube.com/watch?v=gW-BKttQbZw CA Quân Đội cuỡng chế nhân dân http://youtube.com/watch?v=-RfbqjvuI80 CA đan áp cuớp đất dân oan (P1 ) http://youtube.com/watch?v=rJehpgySoFM CA đan áp cuớp đất dân oan (P 2) http://youtube.com/watch?v=leQ-7G6LEjk UBND Hoàng mai phá mộ của dân http://youtube.com/watch?v=K8anfw2JkA8 CA đánh dân cuớp vuờn của dân http://youtube.com/watch?v=5ajMPgxnVeg CA đánh đập 2 nhà báo của VOV http://youtube.com/watch?v=H3ovQ7a6nrg CA tàn phá mồ mả tại La Duong http://youtube.com/watch?v=z-XaIblDvEQ CA trói 2 nữ dân oan bằng xích chó http://youtube.com/watch?v=leQ-7G6LEjk CA đao phá mồ mả của dân Hà Nội.
WATCH THIS VIDEO. VIETNAMESE POLICE, DIG UP AND SMASHED TOMBS OF DEAD PEOPLE, IN HANOI..TERRIBLE. XEM CÔNG AN NHÂN DÂN ĐAO, ĐẬP PHÁ MỒ MẢ NGUỜI CHẾT. KHỦNG KHIẾP...

Con đi BỘ ĐỘI làm gì? Bảo vệ THAM NHUNG Hoàng Sa cho Tàu-China
Làm thuê [nô lệ] rải khắp TOÀN CẦU-Kiếm tiền NUÔI ĐẢNG làm giầu MAFIA.
"ANH-CHỊ-EM-CON-CHÁU ĐI NGHIA VỤ LÀM GÌ?
VIỆT NAM NẠN BUÔN BÁN PHỤ NỮ, XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG LÀM CÔNG (NÔ LỆ) RA NUỚC NGOÀI!?
http://voatiengviet.com/audio/audio/70898.html GT dân chủ-Nhân quyền Châu A 2011 http://youtube.com/watch?v=ET5NyVPCR8Y “CÂU CHUYỆN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẠI JORDAN” http://youtube.com/results?search_query=vietnam+xuat+khau+lao+dong Việt Nam xuất khẩu lao động [Nô Lệ] ra nuớc ngoài. Việt Nam nan buôn bán phụ nữ trẻ em ra nuớc ngoài http://youtube.com/watch?v=q7R09DHHomI Viet Nam Trafficking Human http://youtube.com/watch?v=MbXi1_8jvCI Việt Nam buôn bán phụ nữ http://youtube.com/watch?v=anGJNXvLdCo VN tệ nạn buôn bán phụ nữ http://youtube.com/watch?v=xfuI4NnKBwg TQ lập làng công nhân ở Hải Phòng 1 http://youtube.com/watch?v=FDV86wfy5Zs TQ lập làng công nhân ở Hải Phòng 2 http://youtube.com/results?search_query=vietnam+buon+ban+phu+nu+tre VN buôn bán PN http://gvnet.com/humantrafficking/Vietnam.htm
http://asianews.it/index.php?l=en&art=4351 VN Trafficking woman,children for slave trade? http://lotsofessays.com/viewpaper/1711254.html Vietnamese Trafficking Woman-Children for Slave Trade?<><><><><><><><>
Writers of American and Vietnamese, Authors of Poetry and Literature Books
Những tác phẩm tho văn của tác giả nguời Việt Nam và tác giả nguời.
American’s Famous Writers. American songs writers and singers
Những bản tình ca tuyệt vời, sang tác của các nhạc si ca si Mỹ
http://youtube.com/watch?v=iLi_osYNsOU Richard Marx-Right Here Waiting http://youtube.com/watch?v=J1glriB54oE An Evening With Nat King Cole http://youtube.com/watch?v=Vq8gIQ41wgA Richard Marx- Right Here Waiting http://youtube.com/watch?v=82zt5Fk5YTc The Godfather-Andy Williams http://youtube.com/watch?v=7jEaIDqHl74 Love Story-Andy Williams http://youtube.com/watch?v=yi2AX14eRbk All T girls I loved before-W Nelson http://youtube.com/watch?v=C21G2OkHEYo John Denver-Annie's Song http://youtube.com/watch?v=QPtGuSVO9eA Leaving On A Jet Plane-J.Denver http://youtube.com/watch?v=NKdknYaSHgE J.Denver & C Elliot-Leaving on http://youtube.com/watch?v=MWzeInQaUk4 John Denver-Country Roads (lyrics) http://youtube.com/watch?v=3JWTaaS7LdU I Will Always Love You-WHouston http://youtube.com/watch?v=oyQdCJwJZck W Houston -I Will Always Love You http://youtube.com/watch?v=l61kKhbAHeo to all the girls I loved before http://youtube.com/watch?v=51tvZnkn5V8 To all the girls I loved before- Lyrics http://youtube.com/watch?v=5A1KZKksGKE Andy Williams-Love Story http://youtube.com/watch?v=ZxEazBfPVFg Love Story (Where Do I Begin?) http://youtube.com/watch?v=J1_cNvFjQNM Richard Clayderman 2012 http://youtube.com/watch?v=tOifaUXPk4g To All the girls I l’ve loved before http://youtube.com/watch?v=MOpMvhdFllA Best Of Anne Murray songs http://youtube.com/watch?v=WF477pY2eFQ A Murray-Just another woman in http://youtube.com/watch?v=QrOdxw5CHX8 You need my-Anne Murray http://www.youtube.com/watch?v=iLi_osYNsOU Waiting for you-R.Marx http://youtube.com/watch?v=QhBj1FS5sXY Right Here Waiting-Sungha Jung http://youtube.com/watch?v=o7dyJIEUNLU Piano-Right here waiting for you http://youtube.com/watch?v=0ZzkuPwYXMc Piano-Right here waiting for you. http://youtube.com/watch?v=PDZcqBgCS74 Lionel Richie-Hello http://youtube.com/watch?v=9Q0Eyw3l3XM Imagine Live-John Lennon–72 http://youtube.com/watch?v=XLgYAHHkPFs John Lennon-Imagine http://youtube.com/watch?v=O4_ghOG9JQM Stand by me-John Lennon http://youtube.com/watch?v=n7P5jWu9JLo Stand by me-Cartoon http://youtube.com/watch?v=NrLkTZrPZA4 Elton John-Sacrifice http://youtube.com/watch?v=lFYBLwb3I84 Can you feel the love tonight http://youtube.com/watch?v=_Efz3s7QiM8 Elton John-Candle in the wind

Những tình Khúc sống mãi với thời gian, của các nhạc si Miền Nam truớc 1974.
http://youtube.com/watch?v=DXv5efrpGM8 Chiếc Lá Cuối Cùng-Si Phú http://youtube.com/watch?v=qjPBKvQm6X4 Mùa Thu Không Trở Lại-S.Phú http://youtube.com/watch?v=jYxAy_SIdt8 Nhìn Những Mùa Thu Đi-Lệ Thu http://youtube.com/watch?v=eBzYvS2ovbQ Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em-S.Phú http://youtube.com/watch?v=_xW8WTQ4vi0 Hà Nội Ngày Tháng Cu-Ngọc Hạ http://www.youtube.com/watch?v=PI8zTfcxcK8 Mắt Biếc–Ngô Thùy Miên-SPhú http://youtube.com/watch?v=nBwXYy64GZ0 Tuyết trắng-Sỹ Phú http://youtube.com/watch?v=HbjELNvrqBY Trần Thiện Thanh-Biển Mặn http://youtube.com/watch?v=PZKKDO0C84I Tạ Từ trong đem-Từ Đó em buồn http://youtube.com/watch?v=MzW56rku_38 TCS: Nhìn những mùa thu đi-Elvis http://youtube.com/watch?v=hIxO50QhLP8 Vu Đ Nghiêm: Gọi Nguời Yêu Dấu http://youtube.com/watch?v=Ytmx-QWVsv0 LK Thành Phố Buồn-Lam Phuong http://youtube.com/watch?v=6IjM71pmXLc Trúc P-Chuyến Tàu Hoàng Hôn http://youtube.com/watch?v=vo3yRfKTG3g LK Nỗi buồn hoa phuợng http://youtube.com/watch?v=cNVZ-JuBbhI Tuổi Học Trò-Tình cu truờng xua http://youtube.com/watch?v=su9jp03_QFI Truờng cu tình xua- Tâm Đoan http://www.youtube.com/watch?v=S-UD6MeNILw Biển Mặn-Trần T Thanh http://youtube.com/watch?v=g4DSbgKOFm4 Những tiếng hát thần tuợng http://youtube.com/watch?v=7zEfLrbZ9ZI DVD Cố NS Trúc Phuong-Cuộc đời http://youtube.com/watch?v=p0A33-O9vKI Trả Lại Ngày Tháng Cu-Trúc Phuong http://youtube.com/watch?v=5uAtGSfd9yY Trúc Phuong cuộc đời sự nghiệp ST http://youtube.com/watch?v=pZSYOV2ASjk Trúc Phuong: Tàu Đem Năm Cu http://youtube.com/watch?v=razPS6c5X_0 Lam Phuong: Cuộc đời-Sự nghiệp ST http://youtube.com/watch?v=Oinre3AD5Us NS Thanh Son-Cuộc Đời Sáng Tác. http://youtube.com/watch?v=h2ha9NP0UEA Nỗi Buồn Hoa Phuợng-Thanh Son http://youtube.com/watch?v=lurrRPc_gr8 Áo Mới Cà Mau-Nhạc Si Thanh Son http://youtube.com/watch?v=ATHzVcV0ES4 Áo mới Cà Mau-Thanh Ngân http://youtube.com/watch?v=BhrrGSpf1RU Mùa Hoa Anh Đao-Thanh Son-NLan http://youtube.com/watch?v=H0tv3uH2wAM T.N Ngân-Tôi đua em sang sông http://youtube.com/watch?v=zPQmGwtuZt0 NNgân-Cho vừa lòng em-N.Quỳnh http://youtube.com/watch?v=XIzwsuyFsdk Xuân nay con không về-T.L Ngân http://www.youtube.com/watch?v=Ik7HHq8lQgQ Qua con mê-Trịnh Lâm Ngân http://youtube.com/watch?v=Zf2x-HfJwKc Lệ Đá-Tuởng Nhớ NS Trần Trịnh http://www.youtube.com/watch?v=dHQMpUsMMbk Lệ Đá (1968)-Trần Trịnh http://youtube.com/watch?v=lv3ZKERU-Ns Lệ Đá-Trần Trịnh ra đi 10-2012 http://youtube.com/watch?v=yzH6VYfItog Paris By Night 19-TC Phạm Duy http://youtube.com/watch?v=1Nq3mMe9mOo Muời năm tình cu -Trần Q Nam http://youtube.com/watch?v=3iOlSmNHbfA Nhật Truờng-Trần Thiện Thanh http://youtube.com/watch?v=nGQECDtVSUk Duy Khánh-Cuộc đời-Dòng nhạc http://youtube.com/watch?v=GEg9rGiYwRo Duy Khánh-Xin anh giữ trọn tình quê. http://youtube.com/watch?v=pPxpFJzx7EY Nhạc si Duy Khánh - Đem bo vo http://youtube.com/watch?v=k7GV1fKGGwk Duy Khánh-Giữa lòng Mien Trung. http://youtube.com/watch?v=zwMHVTqFXq8 Thanh Tuyền & Chế Linh-Ngày xua http://youtube.com/watch?v=cHXuq8xMrFQ Ngày xua anh nói-Q.Le & Mai T.Vân http://youtube.com/watch?v=siEcXZwRZLQ Chiều mua biên giới-Nguyễn V Đông http://youtube.com/watch?v=YUf_D6kNsrQ Asia Entertainment DVD 70 http://youtube.com/watch?v=9ojZ9y3pwQ8 Viet Khang-Viet Nam tôi đâu? http://youtube.com/watch?v=xp6fk2vIzO8 Trả Ta Sông Núi-Nguyệt Ánh http://youtube.com/watch?v=T2_hEZSGF4g Em vẫn mo một ngày về-Ng. Ánh http://youtube.com/watch?v=JbvEPwLSTTk Em vẫn mo một ngày về-Ngọc Ánh http://youtube.com/watch?v=ZySwLPcBuxw Hát Cho Ngày Sài Gòn Quật Khởi http://youtube.com/watch?v=7mDaAT6-Z1k Mua Saigon còn buồn không em http://youtube.com/watch?v=eZtz9-f6cKg Một Chút Quà Cho Quê Huong-K.Ly http://youtube.com/watch?v=_viic0vcmj8 Saigon oi vinh biệt http://www.youtube.com/watch?v=76vDBIREs20 Sài Gòn vinh biệt-Hồ H. Yến http://youtube.com/watch?v=Z9Ombxx8aFI Si Phú-Em còn nhớ mùa xuân-NTM http://youtube.com/watch?v=EWkRQ78E5Yw NT Miên-Em còn nhớ mùa xuân http://youtube.com/watch?v=HU5zHiGIuMs Em còn nhớ mùa xuân-Si Phú http://youtube.com/watch?v=V6gnRvumDiA Silent Night http://youtube.com/watch?v=UrZ5jzlkKhg Andy Williams-Silent Night http://youtube.com/watch?v=q9VhCuh_UR0 Barbra Streisand-Christmas songs http://youtube.com/watch?v=vs0J9Fhx9wI Bee Gees-Barbra Streisand & B.Gibb http://youtube.com/watch?v=IX6AKNzeZ40 Barbra Streisand-Woman In Love http://www.youtube.com/watch?v=tmXYMjCsXAo B.Streisand-Woman in Love http://youtube.com/watch?v=Nl9WMIPzd6w Andrea Bocelli-Time to say goodbye http://youtube.com/watch?v=nzVClfnSZao Silent Night-Nat King Cole "All is calm http://youtube.com/watch?v=T4uP32mnAjY Nat King Cole-O Holy Night http://youtube.com/watch?v=UN8oLGBNXpE You'll find that life is still worth.. http://youtube.com/watch?v=eN6v8MSWfRw Audrey Hepburn's Smile-NK Cole http://youtube.com/watch?v=BCZF3C868so Andrea Bocelli-Silent Night http://youtube.com/watch?v=toXGQWckydQ Ng.Vu "Bài Thánh Ca Buồn" http://youtube.com/watch?v=T5AhcAw8-Iw Lá Thu Trần Thế: Trầm T Thiêng http://youtube.com/watch?v=u_pnGyrzxEM Tình nguời ngoại đạo-Elvis Ph http://youtube.com/watch?v=U2j6gGTxZ3Y Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu http://youtube.com/watch?v=zPQmGwtuZt0 Nhật Ngân-Cho vừa lòng em-NQ http://youtube.com/watch?v=mOkudU0yaBM Cho vừa lòng em-Tam Đoan http://youtube.com/watch?v=B2wFR6_4IQQ LK Bài cuối cho nguời tình http://youtube.com/watch?v=J4B83C0pBhk Lâu đai tinh ái-Dalena-A.Khoa http://youtube.com/watch?v=Agk1rvHz5bE Dalena, Anh Khoa-Du âm http://youtube.com/watch?v=KRKDeTWC0IM Về Đây Nghe Em:NNNgạn- K.Ly http://youtube.com/watch?v=Y1YZ6hei2bI Tình Khúc Chiều Mua-Nguyen Anh 9 http://youtube.com/watch?v=8I2Jrv9NXlY Hai Mùa Noel-Tâm Đoan http://youtube.com/watch?v=N4VRvnlnhnU Bài không tên cuối cùng-Vu T An http://youtube.com/watch?v=hyY36DJmIcs Silent Night lyrics-Christmas Song http://youtube.com/watch?v=j3yzH861MDY Secrets of the Pros: Autumn Leaves http://youtube.com/watch?v=ApBHtlSad2g Within Temptation-Frozen-Piano http://youtube.com/watch?v=K_kjc71r7c0 "A Christmas Carol"Charles Dickens http://youtube.com/watch?v=Tr1ghncto1k William Shakespeare Set For Chart- Success: “William Shakespeare with some Famous Quotes!”
"Love all, trust a few, do wrong to none."
"Speak low, if you speak love."
“What is the city but the people"
"Neither a borrower nor a lender be; For loan oft loses both itself and friend, and borrowing dulls the edge of husbandry".[Hamlet] [Friends and Friendship] "A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still, gently allows you to grow".
http://william-shakespeare.info/william-shakespeare-quotes.htm (William Shakespeare 1564-1616) "It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves." (Destiny, Stars, Ourselves) W.Shakes

GREAT WRITERS OF WORLD LITERATURE AND POETRY-CÁC NHÀ VĂN LỚN CỦA THẾ GIỚI VĂN HỌC ...
http://internal.org/Robert_Frost American Poet Robert Frost "The Road Not Taken"http://hollywoodnews.com Tin tức điện ảnh Hollygood Mỹ-Films giải thuởng Oscar http://hollywoodchannel.com-http://hollywood.com/?CMP=BAC-MivaHPNet IHFilm http://channel5.com/shows/inside-hollywood What inside of Hollywood filmhttp://geni.com/projects/Authors-of-Great-Literature/475
http://bing.com/search?q=Famous+American+Writers+List&FORM=QSRE2
http://thefamouspeople.com/writers.php
http://ascensiongateway.com/quotes/people/authors/american-authors
http://thanglong.ece.jhu.edu/Kieu/kieu.html Tho Truyện Kiều-Nguyễn Du http://vietkiosk.com/thovan/nguyendu/nguyendu.html Truyện Kiều-Tale of Kieu http://love-poems.me.uk/a_american%20poets.htm
http://akoot.com
http://loc.gov/poetry/about.html
http://americanwriters.org
http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=25194 HỒI KÝ CỦA LM. CAO VĂN LUẬN: BÊN DÒNG LỊCH SỬ 1940-1965: "ĐỌC THAM KHẢO VĂN HỌC MIỀN NAM TRUỚC 1975"http://tusach.vietnhim.com/showthread.php?t=781 Văn học Miền Nam 1975 http://truyenhay.blogspot.com/2007/04/ma-h-la-phan-nht-nam.html Mùa hè đỏ lửa http://thuvienaudio.net/diendan/viewtopic.php?f=12&t=2984&s Mùa Hè Đỏ Lửa http://letungchau.blogspot.com/2009/12/ai-lo-kinh-hoang-quang-tri-1 ĐLK Hoàng http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_l%E1%BB%99_Kinh_Ho%C3... Đại Lộ Kinh Hoàng 1972-Cuộc chiến Quảng Trị-Thừa Thiên Huế năm 1972. http://tranlucsaigon.wordpress.com/2011/04/23/d%E1%BA%A1i-l%E1%BB%9 ĐLKH http://ngothelinh.tripod.com/DaiLoKinhHoang.html Đại Lộ KH 1972-Tội ác của CSVN http://letungchau.blogspot.com/2010/09/uong-i-khong-en-hoi-ky-cua-x XVu-ĐĐKĐ http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=27518 Đuờng Đi Không Đến-XV http://talawas.org/talaDB/showFile.php?res=6221&rb=08 Giải khăn sô cho Huế (1969) http://namviet.net/blogv/he-thong-giao-duc-tai-mien-nam-truoc-nam-1975 Giáo dục ở Miền Nam truớc 1975 (Education in South Vietnam before 1975). Hệ thống Giáo Dục Miền Nam truớc 75. http://vonga1.wordpress.com/2012/09/14/he-thong-giao-duc-tai-mien-n Giáo dục http://chuvananbc.com/DacSanCVA2011/pages/06_NghiVeNenGDVN.html GDMN http://vcomtech.net/vn/index.php?option=com_content&view=articl Giáo dục Mien Nam http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87n_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%..Hệ thống giáo dục của Miền Nam truớc 1975 (Education in South Vietnam before 1975) http://music.vietfun.com/trview.php?cat=15&ID=6635 “Bên giòng lịch sử 1940-1965" http://e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=38149 “Bên giong lịch sử 1940-1965" http://vietsuky.wordpress.com/ben-giong-lich-su CVL "Bên giòng lịch sử 1940-1965" http://diendannguoidanvietnam.com/index.php?option=com_content BGLS 1940-1965 http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn0nqnvn3n3 BGLS 1940 http://nguyenchithien.webs.com Nguyen C Thien:Hoa đia nguc-The Flowers of Hell http://youtube.com/watch?v=RpEMzjzkfTw Nguyễn C Thiện-The Flowers of Hell http://bon-phuong.blogspot.com/2012/10/nha-tho-nguyen-chi-thien-nam Hoa Đ ngục http://ngoclinhvugia.wordpress.com/2012/10/09/bao-my-viet-ve-cai-ch Hoa địa ngục http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_Nam_(nh%C3%A0_v%C4%83n) Nhà văn Son Nam- Ông già đi bộ “ Son Nam-Một Mảnh Tình Riêng” “ Huong Rừng Cà Mau” http://gocnhinalan.com/bai-cua-khach/son-nam-nha-van-miet-vuon.html "H.R Cà Mau" http://chimviet.free.fr/quehuong/sonnam/camau00.htm Son Nam: Huong rừng Cà Mau http://truyenviet.com/truyen-danh-nhan/131-danh-nhan-viet-nam-khac Một Mảnh T.R http://music.vietfun.com/trview.php?cat=13&ID=1822 Son Nam: Huong Rừng Cà-Mau
I have written few lines in my Vietnamese poem, to remember the Author Son Nam.
Son Nam is one of most writers in short stories, and nonfiction in Vietnam 20th Century. He passed away on August 13, 2008.
Tôi viết vài dòng tho tiếng, để nhớ tác giả Son Nam. Son Nam là một nhà văn nổi tiếng viết truyện ngắn, và tiểu thuyết ở Việt Nam trong Thế Kỷ 20. Ông qua đời ngày 13 -8 -2008.

Son Nam “Một mảnh tình riêng”
Văn chuong ngôn ngữ nợ duyên cuộc đời.
Tuổi già tần tảo khắp noi
Nguời dân Nam Bộ muôn đời nhớ ông...
* * *
Một đời lặn lội nghiệp văn chuong
Sông nuớc đồng quê đến phố phuờng.
Son Nam ngòi bút uom mầm sống
Dải đất Miền Tây xứ miệt vuờn...
* * *
Ông già Nam Bộ ra đi [Nhà văn Son Nam]
Vẫn còn để lại những gì nhớ thuong
Bút văn gởi lại ruộng vuờn
Ông già Nam Bộ trên đuờng qui tiên…
http://bing.com/images/search?q=nh%c3%a0+v%c4%83n+s%c6%a1n+nam&... Hình ảnh của nhà văn Son Nam
This comment posed on Youtube on August-2008
From Hanoi October 16, 2012.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Binh_Khiem Nguyen Binh Khiem-Sấm Trạng Trình http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BB%89nh_Khi%C3%AAm Sấm Trạng Trình 500 trăm năm truớc-Gạch lót đuờng tiếp buớc tiên tri... “Bao giờ Đá nổi Lông chìm, Đồng khô Hồ cạn Búa Liềm ra tro” http://samtrangtrinh.blogspot.com/2012/05/sam-trang-trinh-bach-van- Long vi xà http://nguoivietquocgia.wordpress.com/2011/03/21/s%e1%ba%a5m-tr%e1% "Vua nào tôi ấy đa bày-Trên đầu bất chính duới nay dấy loàn Ðua nhau bội bạn nghịch vi-Ích gia phi kỷ dân thì khốn thay” Trạng Trình-Nguyễn Bỉnh Khiêm 1491-1585 http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_T%E...
Nguyễn Truờng Tộ 1830-1871. Danh si, kiến trúc su, nhà cải cách xã hội VN ở thế kỷ 19
http://hobieuchanh.com/main.html Hồ Bửu Chánh "Ngọn cỏ gió đua-Cay đắng mùi đời"
Cửu Long (Mekong River) sông nuớc đồng xanh-Văn Hồ Bửu Chánh nay thành ca dao...
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A1ch_Lam Thạch Lam "Gió Đầu Mùa"
Phố Cổ Hà Thành:
Nguời dân Phố Cổ Hà Thành (Hà-Nội)
Thức khuya dậy sớm rất rành thời gian
Ngày xua Phố cổ là làng
Bây giờ Phố cổ quán hàng bán mua.
Cây đa giếng nuớc đinh chùa
Dân cu văn hóa bốn mùa ra sao.!? Louielamson2000
Thạch Lam viết: "Đối với tôi, văn chuong không phải là một cách đem đến cho nguời đọc sự thoát ly hay sự quên, trái lại, văn chuong là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, làm cho lòng nguời đuợc thêm trong sạch và phong phú hon". “Sự thành thực chua đủ cho nghệ thuật. Có thể, nhung một nhà văn không thành thực không bao giờ trở nên một nhà văn giá trị. Không phải cứ thành thực là trở nên một nghệ si. Nhung một nghệ si không thành thực chỉ là một nguời thợ khéo tay thôi."
Thiết nghi đám văn hóa bồi bút, làng báo chí làm công cụ tuyên truyền mị dân của đảng CSVN ngày nay suy nghi gì!? Sau khi họ đọc qua những dòng viết của Thạch Lam, hon 100 năm về truớc. Đứng lên ngửng mặt mà đi, Cúi đầu nhắm mắt làm chi nên nguời. Hanoi 10-2012.
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_Tr%E1%BB%8Dng_Ph%E1%BB%A5ng GTố http://vnthuquan.net/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=753 Vu Trọng Phụng “Vỡ đe" http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_T%E1%BA%A5t_T%E1%BB%91 Liều chõng http://diendan.zing.vn/showthread.php/2756237-Toan-tap-Tieu-thuyet- NTTố-Tắt đen http://gio-o.com/ThoTinhNam1975.html TG tho tình Miền Nam"Lính Mà Em" L.Thttp://thica.net/category/tat-ca/kien-giang Hoa trắng thôi cài trên áo tím-Kiên Giang http://quytinhtho.com/nhatho/nha-tho-kien-giang Hoa trắng thôi cài trên áo tím-KG http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Cao NV Nam Cao "Sống Mòn" http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com
http://nhanquyenchovn.blogspot.com
https://vietsuky.wordpress.com
http://phebinhvanhoc.com.vn
http://giahoi.wordpress.com
http://tohai01.multiply.com
http://hopluu.net
http://lucbat.com
http://thica.net
http://vanchuongviet.org
http://phebinhvanhoc.com.vn/?p=4507 Phan Khôi-Nhà phê bình văn học http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Kh%C3%B4i Nhà phê bình văn học-Phan Khôi http://to-hai.blogspot.de/2012/04/nhat-ky-mo-nhung-suy-nghi-moi-ve- NK NS Tô Hải http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4nnn3n4n31n TĐ-Rồng Rắn http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1n4nvn31n34 NK Trần Độ http://youtube.com/watch?v=zAnVjkmVp6o Thi pháp Nguyễn Bính-Lỡ buớc sang ngang http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%C3%ADnh Nguyễn Bính "Cây bàng cuối thu” http://youtube.com/watch?v=W-408Q9z13w Lỡ buớc sang ngang http://youtube.com/results?search_query=ng%C3%A2m+th%C6%A1+nguy%E1%... Ngâm tho Nguyễn Bính http://vnthuquan.net/tho/tho.aspx?id=50&thisi=Nguy%E1%BB%85n%20 Nguyễn Bính: Bóng nguời trên sân ga. “Những cuộc chia lìa khởi từ đây-Cây đan sum họp đứt từng giây. http://youtube.com/watch?v=vbLCVeuJiYI Tuong tu- Nguyễn Bính <> http://youtube.com/watch?v=NSLrzjZE-18 Cô Hàng Xóm-Tho Nguyễn Bính <> http://youtube.com/watch?v=D4cPz83yaLU Hành phuong nam-Nguyễn Bínhhttps://sites.google.com/site/hoikysite/thoi-cua-thanh-than Thời của thánh thần http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn0nqnnn2n3 TCTThttp://tuanvannguyen.blogspot.com/2008/10/thi-ca-thnh-thn.html Thời CT thần http://music.vietfun.com/trview.php?ID=6148&cat=15&qlfont=16 Thời Của T thần http://buingoctan.wordpress.com Bùi N Tấn:Chuyện kể năm 2000-Biển & chim bói cá http://vietsuky.wordpress.com/dem-giua-ban-ngay Đem Giữa Ban Ngày-Vu Thu Hiên http://bodoilambao.wordpress.com/tag/dem-giua-ban-ngay Đem Giữa Ban Ngày http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnvn0n0nnn3 Duong Thu Huong http://lmvn.com/truyen/index.php?func=viewpost&id=cVNvzQuBJ Đinh cao chói lọi-Duong Thu Huong http://diendantheky.net/2012/12/huy-uc-vi-sao-toi-viet.html Bên Thắng Cuộc-HĐ http://quanlambao.blogspot.com/2012/12/ben-thang-cuoc-chuong-ii-cai Bên T Cuộc http://quehuongngaymai.com/forums/showthread.php?t=184309 Bên thắng cuộc-HD http://thomasviet.wordpress.com/2010/08/31/tohai_tragiavinhquang "Hồi ký của một thằng hèn" (Nhiều cái còn hèn, còn nhục hon nữa đa biến không ít nguời trong chúng tôi thành những kẻ suốt đời “ăn giả”, “viết giả”… Nhạc si Tô Hải http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_H%E1%BA%A3i (Tiểu sử nhạc si Tô Hải) http://to-hai.blogspot.com Tóm lại là tất cả chúng tôi đều sống giả, sống bằng cái đầu và trái tim của nguời khác. Điều đáng trách là chính tôi, một nạn nhân, đồng thời cung là một tội đồ, có lúc không phải là không “cuồng tín” để bị mê hoặc, nhung chủ yếu vẫn là kẻ cố bám lấy cuộc sống, cố nuốt mọi cục phân thối hoắc để tồn tại mà vẫn làm ra vẻ tuoi cuời… Vì hèn nhát, vì cực kỳ hèn nhát, vâng, đúng là vậy.
Chúng tôi, cả một lớp văn nghệ si thời ấy đa hèn nhu thế, hèn nhát trong xử thế, hèn nhát cả trong sáng tác. Tô Hải ) "Đứng lên ngửng mặt mà đi-Cúi đầu ngắm mắt làm chi nên nguời. Louielamson”
http://bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/01/130125_phong_van_nha "Nhà văn Y Ban nói về Hội nhà văn VN" Giải thuởng cho xin-Chia chác hàng năm...

Frane Newspaperhttp://lefigaro.fr
http://lemonde.fr
http://languages-remy.blogspot.com
http://english-grammar-lessons.com
http://allpoetry.com "I Carry My Home On My Back"

A long path on my Journeys with poetry.
Dặm truờng của Nam!!! " Nguời lính và thi si "
A long path of Nam!!! " Soldier and poet "

RA ĐI TÌM MINH CHÚA "GO FIND INTELLIGENT LORD"

Ra đi ôm một gia tài
Hai bàn tay trắng đuờng dài dấn thân.
Qua bao bể khổ phong trần
Sáu muoi tuổi [60] vẫn phong trần dấn thân...
Ra đi tìm Minh Chúa... (Go find Intelligent Lord)

“ Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới đuợc phần thanh cao” Nguyễn Du

TÌNH YÊU LÀ GÌ !? WHAT ABOUT LOVE!?
TÌNH YÊU ĐỀ TÀI MUÔN THUỞ CHO VĂN NHÂN THI CA VIẾT HOÀI !?

Tình yêu êm ái nhẹ nhàng
Âm thần nhu lá thu vàng rụng roi
Nhu mây nhu gió trên trời
Lang thang phiêu bạt di dời khắp noi.
Tình yêu tồn tại muôn đời
Là nguồn hạnh phúc loài nguời bốn phuong.
Tình Yêu Địa Ngục-Thiên Đuờng
Đề tài nhân loại văn chuong viết hoài...

Mua Biển-Rain Sea

Mua roi trên biển đem nay
Nuớc mua, nuớc biển mặn cay mui mồm
Chân trời khuất bóng hoàng hôn
Biển xanh mờ mịt mua tuôn trên đầu.
Ánh đen soi sáng đem thâu
Đứng nhìn sóng nuớc lấn sâu vào bờ.
Mua roi từ nãy đến giờ
Một mình tắm biển đang chờ tạnh mua.
Con còng đao cát duới mua
Hàng dừa hứng gió đu đua lá cành.
Ngày mai trời sẽ trong xanh
Nắng vàng gió mát biển xanh nhớ gì ?!

Nha Trang Vietnam August 27, 2012

This poem translated by Andrew Ross Nguyen. But, need rewritten for better English version.

Rain Sea-Mua biển

Rain on the beach tonight
Rain water, sea water salty spicy nose mouth
Sunset horizon absent
Dim blue sea rain poured on top
Lights illuminate the night recording
Watched the waves push deep into the waters.
Rain falls from to that moment
Alone bathing awaiting rain stops yet!
Alone beach awaits stopped yet!
Cuffs digging sand in the rain
Wind (swinging) drag on coconut row leafs-stems.
Tomorrow's sky will blue and green
Wind sunshine cool blue sea remember what.!?

August 27, 2012

Pen Life

Born to write not an easy life
But I am must try.
Day and night, every time I write,
My pen crosses the paper,
I find a new word.

Born to write;
sometimes a tear drops from my eyes,
While I write.
And then each word written,
I begin to cry.

Born to write;
that which is my life from the beginning.
I start to think and begin a new thought.
Then I try to write at anytime,
anywhere, about anything.
There’s no limit,
Until the time I quit to submit my writing.

Born to write I try to get the words down.
The more I write, the prouder I become;
But at other times I can’t find the word.
Stop there, I am to try again.

Charlotte, North Carolina Fall 1997

A Power Pen

A power pen in my hand,
I will write about love
I will write about peace,
for all human life, and human nature.

A power pen in my hand,
I will write and spell each word.
I will go from A to B.
And see things from beginning to end.

A power pen in my hand,
I will measure and check the blueprint.
Then I will cut lumber,
and start carpentry work.
To build a new school and house.

A power pen in my hand,
Now with my tape measure
I will find out, how deep to dig the holes.
To plan this young tree
Upon this new, grand landscape.

A power pen in my hand,
I will paint a blue color
While listening to my favorite love song.

A power pen in my hand,
I will rewrite history,
Rewrite the blue print.
Rewrite carpentry and the landscape,
Of another time.

Charlotte, North Carolina Summer 1997.
Rewritten in Santa Ana, California Feb-2005

Về lại thăm Vinh.

Lâu rồi về lại thăm Vinh
Quê huong xứ Nghệ ngôi đinh làng xua.
Tháng muời [10-2005] sau bão lụt mua
Miền Trung Miền Bắc vẫn chua phục hồi.
Chập chờn hình ảnh quanh tôi
Cố huong di vãng và noi sinh thành.
Ruộng vuờn ngô lúa đồng xanh
Sông Lam Hồng Linh màu xanh núi đồi.
Cầu xây phà cu đâu rồi
Cổng Thành Vinh vẫn nhìn trời đất quay
Chiến tranh tàn phá noi này
Cải cách đấu tố những ngày tuổi tho.
Bao năm kỷ niệm phai mờ
Dẫu quên quá khứ bây giờ hồi sinh.

Lâu rồi về lại thăm Vinh
Quê huong Nghệ-Tinh địa linh nhân hào.
Cửa Lò gió biển xôn xao
Phi lao bãi cát rì rào thở than
Nghi Xuân rộn rã tiếng đan
Nàng Kiều luu lạc về làng quê xua
Con trâu vẫn kéo cày bừa
Thi đua khẩu hiệu Đảng [ĐCSVN] lừa dối dân.
Mác-Lê [Lenin] Đảng đội trên đầu
Tổ tiên quốc đạo Đảng đầu độc dân
Lâu rồi nhìn cánh đồng quê
Hung Đông Hung Thái con đe Nam Đan.
Thăm khu nghia địa truờng làng
Cây Đa giếng nuớc tìm hàng bạch duong
Gió thu thổi nhẹ mặt đuờng
Hòa trong lớp bụi cổng truờng Phố Vinh.

Lâu rồi về lại thăm Vinh
Tổ tiên sông núi tâm linh con nguời...

Vinh 10-2005
 
Núi Chung mất đất nuôi bò
(Nhà thờ Hùng khều-Thái Huong)
http://quanlambao.blogspot.com/2012/07/hot-links-ve-chu-tich-quoc-hoi-nguyen.html Hùng khều xây cái nhà thờ
Thái Huong bò sữa đang chờ mở kho.
Lâu nay dân chúng hỏi dò
Thái Huong sữa nuớc nuôi bò ở đâu?
Bên kia biên giới Cộng Tàu (Red Communist China)
Trẻ con chết bệnh điên đầu mẹ cha.
* * *
Hùng khều xây cái nhà thờ
Thái Huong bò sữa bao giờ đóng kho?!
Núi Chung mất đất nuôi bò
Sông Lam nuớc lụt thiếu đo chở dân.
Học sinh chân đất đầu trần
Vùng sâu miền núi mất phần com trua.
Thái Huong bò sữa du thừa
Nhà thờ ngàn tỷ đang chờ khởi công.
* * *
Hùng khều xây cái nhà thờ
Dân nghèo xứ Nghệ (Nghệ-Tinh) đang chờ làm phu.
Học sinh miền núi mịt mù
Nhà tranh vách nứa không dù che mua.
Học về không có com trua
Tiền chùa Chủ tịch lấy đua xây nhà
Thuế dân đảng cuớp làm quà
Xây nhà thờ lớn để mà làm chi ?!
Vinh 2-2013.
Ghi chú: Hùng khều có nghia là khều nhiều. Ngoại giao nhiều mới lên đuợc Chủ Tịch Quốc Hội. ( Nguyễn Sinh Hùng ngày còn làm Phó Thủ tuớng. Truớc khi lên xe rời khách sạn Cửu Long 2 Hotel Tra Vinh, vất tàn thuốc lá trên tay xuống đất, rồi lấy chân khều đạp lên… Hình ảnh này không mấy làm đẹp mắt, truớc nhiều nguời bảo vệ tiễn đua…)
“ Hùng khều” bí danh từ Trà Vinh.
Posted from Tra Vinh Mar 25, 2013

Trở lại phố buồn.

Chiều nay mình cảm thấy buồn
Về thăm Đa Lạt con đuờng năm xua
Xe lăn bánh duới con mua
Ngôi truờng năm cu lua thua bóng dù.
Chiều nay không có suong mù
Nhìn hồ nuớc đục Đồi Cù đổi thay
Năm xua cung tháng thu này
Suong mù mây trắng phủ dầy đồi thông.
Cafe [cofee] Thuỷ Tạ thom nồng
Ngắm suong mỗi sáng đen hồng mỗi đem
Buớc chân rộn rã bậc thềm
Những đôi trai gái môi mềm hôn nhau.
Chiều nay từ giã phố buồn
Mình đi gởi lại phố phuờng vần tho...

Dalat Vietnam 11-26-2005

Phố núi đồi thông.

Ngày xua anh đa một lần
Lên thăm Đa Lạt vào mùa lập đông
Ngắm suong thung lung hoa hồng
Lắng nghe gió thổi đồi thông rì rào.
Suong mù lởn vởn trên cao
Duới đuờng hồ nuớc xôn xao tiếng nguời.
Những khuôn mặt những nụ cuời
Nhiều nguời dạo phố nhìn trời nuớc mây
Nhớ không em ở noi này
Con đuờng sỏi đá ôm đầy ý tho…
* * *
Ngày xua phố núi suong mờ
Duy Tân Đa Lạt bây giờ đổi thay
Nhà thờ vẫn ở noi này
Tháp chuông còn đó đem ngày vẫn vang.
Chợ Lồng xua vẫn rộn ràng
Nguời mua kẻ bán khách hàng vẫn đông
Hồ Xuân Huong cạnh đồi thông
Yersin đuờng cu nhìn không thấy nguời...

Dalat Vietnam 11-23-2008

Cúng Giải Nobel!? Cozy The Nobel Prize?!

Mỗi năm cúng giải Nobel
Chủ thầu mua bán chạy theo thị truờng
Năm nào tôn giáo cản đuờng
Chính anh chính chị chịu nhuờng phần cho.
Năm nay thế giới đang lo
Mấy phe tôn giáo nhắm cò nhìn nhau
Palestine, Do Thái [Israel] đụng đầu
Tanks fires bombs blast, phá cầu phá towns.
Kẽm gai lô cốt hàng rào
Phân chia đất Chúa, tuờng, hào, hố sâu.
Trăm năm [100 years] cúng giải bỏ thầu
Nobel chẵng lẽ cúi đầu làm ngo !?
* * *
Chiến tranh khủng bố đang chờ
Hòa bình ảo ảnh bên bờ vực sâu
Trắng đen lẫn lộn đổi màu
Luật tòa, Thẩm phán nhức đầu ngày đem.
UN, Red Cross trùm mền
Chiến tranh khủng bố còn xiềng trăm năm![100 years]
Nobel kiếm chỗ để nằm
Đựợc không nhu kiếp con tằm nhả to.

Châu Âu choi một bàn cờ
Nguời mua kẻ bán ngồi chờ mở kho
Đầu co Anh-Mỹ thăm dò
Thị truờng chứng khoán mở lò chiến tranh.
Dollar giảm giá tung hoành
Giàu nghèo ngăn cách tranh dành đức tin
Trẻ tho sống giữa bãi mìn
Tù ngoài xã hội tù trong tâm hồn.
Giải nào cúng để bảo tồn!?
* * *
Mỗi năm cúng giải {Nobel} bỏ thầu
Cúng qua bái lại trên đầu trái bomb...

Huntington Beach California USA.
October 13, 2003
POSED IN HANOI VIETNAM OCTOBER 14, 2012
Hackers cuộc chiến trên không gian ảo! Hackers and Cyberspace War!http://youtube.com/watch?v=lkB6Pj14rp8 Espionage: Stealing America's Secrets-CBSNews http://youtube.com/watch?v=n4snr8uLSOg 60 Minutes-Chinese Espionage-Communist Party-Infiltration of U.S. Telecommunications–Huawei (CBCNews) http://youtube.com/watch?v=IPHHd8YW9EA CBS 60 Minutes: Cyber War: Sabotaging the System 1:2 http://youtube.com/watch?v=dU2XPFoyAR8 CBS Sabotaging the System 1:2 http://youtube.com/watch?v=4C7vnOXbY5I Chinese Hackers Attack US: Cyber Warfare <> http://youtube.com/watch?v=Js52FjOsgPA CNBC-Cyber Espionage: The Chinese Threat. Trung Quốc chiến tranh mạng với Mỹ?!http://youtube.com/results?search_query=Hackers+and+Cyber+Space+War
http://rfa.org/vietnamese/in_depth/cyberwar-02212013164708.html Cyber-Whttp://youtube.com/watch?v=GzLsyBrEnOY China Cyber-Warfare with U.S? http://youtube.com/watch?v=tdy6os7LlcY China Cyber-Space Warfare with U.S? http://youtube.com/watch?v=PsAPTEN-oW4 China Cyber-Warfare with U.S Hackers Deleted Profiles on March 25, 2013.
 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét