Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

Louielamson2000 web links with famous quotes by William Shakespeare! "A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still, gently allows you to grow." — William Shakespeare .

Louielamson2000 web links with famous quotes by William Shakespeare! "A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still, gently allows you to grow." — William Shakespeare .
https://plus.google.com/104721615785148981511/about
https://plus.google.com/109436772583545723197/about
https://plus.google.com/113566373167591283881/about
https://twitter.com/Louielamson2000
https://youtube.com/channel/UCVmt96jh5V9LxpTDXlbwxbg Ch1
http://youtube.com/channel/UCLEcCEr6gyf_5-d-Saxujew Chann2
https://youtube.com/channel/UCtYERez6k7GqX0wEne6RG3Q C3
https://plus.google.com/109436772583545723197/posts Channel 2
https://plus.google.com/104721615785148981511/posts Channel 3
https://plus.google.com/113566373167591283881/posts Channel 4
http://linkedin.com/pub/louielamson2000-tran-nguyen/23/6b2/277
https://facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153873359777348
https://facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153878065762348 https://facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153874660917348 https://facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153846274177348 https://facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153845458187348 https://facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153841910442348 The images University of California, Santa Cruz. The roads for students go to University of California, Santa Cruz! https://facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153839558072348 2016 Global and American Education Crisis! https://facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153837957102348 The images sunset beach at Santa Cruz, California Feb 10, 2016. The Image a lonely men used metal detection to find coin, gold jeweller under beach sand. https://facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153835984187348 Enrico Macias - Ne me quitte pas (Don't leave me – English Translation)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ne_me_quitte_pas (Jacques Brel.) https://m.youtube.com/watch?v=Sk7_HY9svAw Ne me quitte pas-Jacques Brel 1959 https://m.youtube.com/watch?v=T8OzmS1LflY “Enrico Macias-Ne me quitte pas” https://facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153833865552348 “The Boeing 747 is heading for retirement” Flights of Freedom 747 (April 12-1982.) https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_747-400
http://managementtoday.co.uk/news/1360694/the-boeing-747-heading-retirement
Flights of Freedom 747 (April 12,1982.)
https://facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10152449177097348 https://facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153831482732348 February 7 at 8:03pm https://facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153830772737348 https://facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153830756432348 https://facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153824361997348 The trees are dry
and all leaves have died... The article about city historical of San Jose, California and San Jose State University. https://facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153809438282348 The winter is leaving? The article about city historical of San Jose, California and San Jose State University. https://facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153805225147348  The flight back to the United States.
Trên chuyến bay về Mỹ ngày (15/1/2016)    http://kvikr.com/flight/aa170_american_airlines https://facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153795542597348 Vietnam country belong to Vietnamese people!
VN vẫn quay quẩn trong cái ao làng 'XHCN' Việt Nam trên con đường tụt hậu dài! Việt Nam đảng cướp đổi mới cái gì? Việt Nam có cái mỏ 'Việt Kiều bò sữa' ở Mỹ mỗi năm gửi về nhiều tỉ dollar.
Viet Nam đứng lên ngững mặt mà đi
cúi đầu nhắm mắt làm chi nên người...
Việt Nam văn hoá suy tàn
Lăng Hồ thần tượng ngày càng vô hư
Việt Nam thang nhũng anh hùng
Đạo đức xuống cấp bần cùng hoá dân...
https://facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153829709527348 Việt Nam đảng cướp hại dân. Việt Nam văn hoá suy tàn... https://facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153795542597348
https://facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153873359777348
https://facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153846274177348
http://louielamson2000.blogspot.com/2012_08_01_archive.html

@@@@@@@@@@

Global Webs Links: http://timeanddate.com/worldclock Check up World zone time in World clock: http://weather.com 2016 Hurricane season in Atlantic Ocean http://weather.com/weather/hurricanecentral/tracker Hurricane Tracker http://cyclocane.com Interactive Hurricane/Typhoon Tracking Map-Global Weather Tracking Map http://nhc.noaa.govTracking Hurricane in Atlantic Ocean, Tropical-Cyclone in Pacific Ocean-Bản đồ theo dõi thời tiết toàn cầu: Theo dõi các cơn bão Đại Tây Dương, bão và gió xoáy Thái Bình Dương... http://takepart.com "U.S Kids Dropping Out" http://nasa.gov/mission_pages/hurricanes/main
http://hurricane.terrapin.com
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map
http://volcano.si.edu
http://redcross.org/about-us/careers
http://wipo.int/portal
http://educationnation.com
http://takepart.com
http://spacex.com
http://nasa.gov
http://space.com
http://spacedaily.com
http://hubblesite.org
http://educationusa.state.gov
http://university-list.net/rank.htm
http://studentsfirst.org
http://pen-international.org
http://pen.org
http://ups.com
http://skype.com
http://voith.com
http://awea.org
http://iea.org
http://nyse.com
http://marketwatch.com
http://nasdaq.net
http://dowjones.com
http://bloomberg.com
http://guardian.co.uk
http://telegraph.co.uk
http://reuters.com
http://rt.com
http://dw.de
http://msn.com
http://aol.com
http://ask.com
http://npr.org
http://atimes.com
http://ibtimes.co.uk
www.afp.com/en/news
http://bbc.com/news
http://france24.com/en
http://boeing.com
http://bombardier.com
http://airbus.com/en
http://msnbc.com
http://cnbc.com
http://pbs.org
http://abcnews.com
http://jobcorps.gov/home.aspx
http://studentdebtcrisis.org
http://democracynow.org
http://npr.org
http://antiwar.com
http://washingtonpost.com
http://nytimes.com
http://latimes.com
http://press.org
http://economist.com
http://theage.com.au
http://theaustralian.com.au
http://spiegel.de/international
http://romereports.com
http://newsweek.com
http://politico.com
http://theepochtimes.com
http://www3.nhk.or.jp/daily/english
http://financialstability.gov
https://www.cia.gov Central Intelligence Agency (CIA) http://dia.mil/ Defense Intelligence Agency (DIA) http://wikileaks.org Wikileak https://wefightcensorship.org Cybercensorship Worldwide http://ifex.org The global network-The dangerous threat for Freedom Expression http://amnesty.org/…/viet-nam-acquit-songwriters-who-face-20 Amnesty International-Vietnam Communist Regime, Jails Two Dissident Songwriters for Up to 10 Years http://myantiwar.org/view/243388.html VN
http://khmerkromngo.org Khmerkromngo-Human Rights in ASEAN
http://mhro.org Montagnard Human Rights Organization" (MHRO)
http://bpsos.org Freedom for Vietnam https://freedomforvietnam.wordpress.com

@@@@@@@@@@

http://louielamson2000.blogspot.com
http://louielamson2000.blogspot.com/2012_08_01_archive.html Hien Chuong 91 -- Hien Chuong 2000 -- Hien Chuong Nhan Quyen
http://vandoandoclapvietnam.org/index.html Văn Đoàn Độc Lập VN
http://vanbutvietnamhaingoai.com
http://vothihao.blogspot.com
http://junglepoetry.wordpress.com
http://phamdoantrang.com
http://phamthanhnghien.blogspot.com
http://vietnamesebooks.blogspot.com
http://phebinhvanhoc.com.vn
http://thienvanvietnam.org
http://www.vus.edu.vn
http://trangha.wordpress.com
http://vuhuyduc.blogspot.com
http://bbc.com/vietnamese/vietnam/2014/09/140920_buitin_dencu_trandinh
Trần Đỉnh tác giả cuốn sách "Đèn cù" viết về số phận người dân Việt Nam sống lầm than dưới chế độ cộng sản độc tài ở Miền Bắc Việt Nam.
http://vinadia.org/den-cu-tran-dinh
http://bing.com/videos/search?q=T%C3%A1c%20gi%E1%BA%A3%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%E1%BB%89nh%20%C4%90%C3%A8n%20c%C3%B9
http://to-hai.blogspot.com/2014/02/gioi-thieu-sach-pdf-hoi-ky-cua-mot.html "Hồi Ký Của Một Thằng Hèn” Nhạc sĩ Tô Hải
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_c%E1%BB%A7a_th%C3%A1nh_th%E1%BA%A7n Hoang Minh Tuong " Thời của thánh thần"
https://archive.org/details/DemGiuaBanNgay23VuThuHienDocKimQuyen "Đêm giữa ban ngày" Vũ Thư Hiên
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_Ng%E1%BB%8Dc Ng Ngoc
http://bing.com/videos/search?q=ben+thang+cuoc+phan+1
https://youtube.com/watch?v=JXjO6p6l3IM "Bên thắng cuộc" Huy Đức.

@@@@@@@@@@

Louielamson2000 Web Links
https://plus.google.com/104721615785148981511/about
https://plus.google.com/109436772583545723197/about
https://plus.google.com/113566373167591283881/about
http://timeanddate.com/worldclock Mối Giờ Thế Giới (2016 - 2020)
https://twitter.com/Louielamson2000
https://youtube.com/channel/UCVmt96jh5V9LxpTDXlbwxbg Ch1
http://youtube.com/channel/UCLEcCEr6gyf_5-d-Saxujew Chann2
https://youtube.com/channel/UCtYERez6k7GqX0wEne6RG3Q C3
https://plus.google.com/109436772583545723197/posts Channel 2
https://plus.google.com/104721615785148981511/posts Channel 3
https://plus.google.com/113566373167591283881/posts Channel 4
http://linkedin.com/pub/louielamson2000-tran-nguyen/23/6b2/277
https://www.linkedin.com/in/dianne-nguyen-61a16921
https://facebook.com/louielamson.nguyen
http://mangluoiblogger.blogspot.com
http://diendanxahoidansu.wordpress.com
http://bbc.co.uk/vietnamese
http://viet.rfi.fr
http://voanews.com/vietnamese
http://rfa.org/vietnamese
https://newosin.wordpress.com "Bên Thắng Cuộc-Huy Đức"
http://to-hai.blogspot.com/2014/02/gioi-thieu-sach-pdf-hoi-ky-cua-mot.html
http://ducmetv.com
http://giaoxuthaiha.net
http://gocnhinalan.com
http://saigonbao.com
http://huynhngocchenh.blogspot.com
http://quanlambao.blogspot.com
http://danlambaovn.blogspot.com
http://boxitvn.net
http://chimbaobao.com/?p=7095
http://dackien.wordpress.com
https://nuvuongcongly.wordpress.com
https://danchuahiepthong.wordpress.com
http://ttngbt.blogspot.com
http://nhucaytrevn.blogspot.com
http://tintuchangngayonline.com
http://ntuongthuy.blogspot.com
http://jbnguyenhuuvinh1962.wordpress.com
http://newosinblogs.wordpress.com
http://xuandienhannom.blogspot.com
http://bshohai.blogspot.com
http://vuhuyduc.blogspot.com
http://vuongtrinhan.blogspot.com
http://xinloiong.jonathanlondon.net
http://cuvinhkhoailang.blogspot.com
http://chimkiwi.blogspot.com
http://procontra.asia
http://dcvonline.net
http://danluan.org
http://danchimviet.info
http://bacaytruc.com
http://tinparis.net/vn_index.html
http://vietbao.com
http://nguoi-viet.com
http://vietinfo.eu
http://lamtamnhu.blogspot.com
http://to-quoc.blogspot.com
http://boxitvn.blogspot.com
http://niemtin.free.fr
http://holam.vnweblogs.com
http://danlamthan.wordpress.com
http://danlentieng.wordpress.com
http://vietnamlambao.blogspot.com
http://baotgm.com
http://thegioimoionline.com
http://changevietnam.wordpress.com
http://danoan2012.blogspot.com
http://champaka.info
http://khmerkromngo.org
http://nguoicham.com
http://giaoxugiaohovietnam.com/HaNoi/01-Giao-Phan-HaNoi-ThaiHa.htm
https://caunhattan.wordpress.com/2012/12/13/hoang-trung-hai-giup-trung-quoc-chiem-vi-tri-yet-hau-cua-viet-nam
http://giaoxuthaiha.net
http://conggiaovietnam.net
http://hdgmvietnam.org
http://vietcatholic.net
http://chuacuuthe.com
http://giaophanvinh.net
http://catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/dalat.htm
http://thanhnienconggiao.blogspot.com
http://tgphanoi.org
http://tgpsaigon.net
http://lamhong.org
http://hdgmvietnam.org
http://tonggiaophanhanoi.org
http://gphaiphong.org
http://giaophandanang.org
http://giaophannhatrang.org
http://giaophanvinhlong.net
http://gpbanmethuot.vn
http://giaophankontum.com
http://gpkontum.wordpress.com
http://tonggiaophanhue.net
http://daiphatgiao.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Khmer_Krom
http://hoahao.org
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_Cao_%C4%90%C3%A0i Đạo Cao Đài
http://nguyenthaihocfoundation.org
http://tiengnoidanchu.wordpress.com/tag/hoang-xuan-phu ''Hai tử huyệt của chế độ-Hiến pháp 1946 không đề cập đến đất đai.'' GS Hoàng Xuân Phú.
 http://luongtamconggiaovietnam.blogspot.com/2012/10/uc-hy-nguyen-van-thuan-thap-ai-benh.html   ĐHY Nguyễn Văn Thuận “Thập đại bệnh”
https://youtube.com/results?search_query=university+channel&p%C2%AD%C2%ADage=2 Worldwide University Channel

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét