Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

What American people need a new Leadership today!? Why Americans people need a new Leadership for today?? https://www.facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153231857227348https://youtube.com/channel/UCLEcCEr6gyf_5-d-Saxujew
https://twitter.com/Louielamson2000
http://push.pickensplan.com/profile/LOUIELAMSON2000 A Pen Life
https://twitter.com/Louielamson2000
http://louielamson2000.blogspot.com
https://facebook.com/louielamson.nguyen
https://www.linkedin.com/pub/louielamson2000-tran-nguyen/23/6b2/277
https://plus.google.com/113566373167591283881/posts Louielamson2000 Tran Nguyen
https://plus.google.com/109436772583545723197/posts Tran Nguyen Thien Hien Louielamson
https://plus.google.com/104721615785148981511/posts Louielamson Tran Nguyen
https://youtube.com/channel/UCVmt96jh5V9LxpTDXlbwxbg
https://youtube.com/channel/UCtYERez6k7GqX0wEne6RG3Q
https://youtube.com/channel/UCLEcCEr6gyf_5-d-Saxujew
https://www.facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153302693947348 Nhà nước khủng bố bằng công cụ bạo lực!!! (DLB) https://www.facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153301549402348 LIỆU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SẼ SỬ DỤNG CON ĐƯỜNG BẠI LỰC.., https://www.facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153247419827348 The Catholic faith and the sacrament of Baptism. My life with Catholic Faith. https://www.facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153296842512348 Today Beijing - China Communist bites by bites slowly expanding and invasion Asia Pacific Regions. https://www.facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153291808457348 Today we looking back into the past history over 1000 year, the Chinese Dynasty (the Emperors of China) their always stucking, expansion and invasion into the South East Asian https://www.facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153291699952348  Today Communist China toward invasion and expansion South China Seahttps://www.facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153255821117348 A pen Life.. https://www.facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153246888597348 TPP (The Trans-Pacific Partnership) fast –track deal?? Or TPP off -track deal? https://www.facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153245365412348 Đảng cộng sản Việt Nam phải trả lại cho lịch sử những gì sự thật... https://www.facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153243642457348 Oh! Summer Came... With Bill@Hillary Clinton.. https://www.facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153235680842348 what is TPP fast-track deal?? A Super Store of America "Made in China" https://www.facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153233606792348 A Super Store of America "Made in China". What is TPP fast - track trade?? https://www.facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153231857227348  What Leadership is America need!? Americans people need a new Leadership for today!? Where is road map to the White House in 2016?! Will Bill Graves run for U.S Presidential 2016!?
Where is road map to the White House in 2016?! Will Bill Graves run for U.S Presidential 2016!?
http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Graves Who is Bill Graves??
https://youtube.com/watch?v=jwcvQ_F3jBg (Bill Graves)
"Documentary The Kansas Governor Produced by Bob Beatty" (Kansaspolitics) https://www.facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153228105287348 Vài dòng gởi Hội Nhà văn Việt Nam. ( Bút văn hay bồi bút--Văn học hay văn nô... https://www.facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153225702487348 Hillary Clinton Scandals... https://www.facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153221825382348 Hillary Clinton Scandals Legacy...  https://www.facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153188613937348 BILL & HILLARY CLINTON ANSWER TO AMERICAN CHILDREN "YES OR NO??"
"HILLARY CLINTON SCANDALS OVER PAST 20 YEARS" SEARCH ON… https://www.facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153214230152348 TỘI ÁC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU NGÀY 30-4-1975 & HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO CỦA NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CỘNG SẢN…
https://facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153213249962348  Ti Nan CSVN https://www.facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153185809877348  “Việt Nam dân giàu nước mạnh” chỉ là câu nói mơ hồ hoang tưởng!? https://www.facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153168579947348 Bốn mươi (40) năm sau ngày Cộng sản Hà Nội xâm chiếm Miền Nam ngày 30/4/1975 - 30/4/2015. https://www.facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153157959692348 Bốn mươi (40) năm sau ngày kết thúc chiến tranh. https://www.facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153054338807348 “Mại dâm dưới chế độ Cộng sản” (DLB) https://facebook.com/louielamson.nguyen/posts/10153228105287348 Vài dòng gởi Hội Nhà văn Việt Nam.
What beneficial for Asian countries growth in past 60 years after makes partnership, friendship and allies with American after war world II. I think all there countries and their people are smart. Today we must look at Japan, Taiwan, South Korean, Singapore, Thailand, Philippine, Indonesia, Malaysia...
Cố cựu Thủ Tướng Lý Quang Diệu, người sánh lập Singapore quốc gia tự do không bị cộng sản nhuộm đỏ đã thành công như thế nào từ một làng chài, nghèo nàn lạc hậu ở thập niên 1970… Lý Quang Diệu hiểu rõ đại họa cộng sản là gì… Lý Quang Diệu từng pháp biểu “ Chỉ có những kẻ ngu dốt mới chửi Mỹ chống Mỹ… Singapore là một đối tác đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ, cũng như Nhật Bản, Hàn Quốc... Chính quyền cộng sản Hà Nội nên mở mắt nhìn xa với cái tầm tư duy!!! Dân Việt Nam sống bên cạnh Trung Hoa ( Đại Hán Bắc Kinh Bành Trướng) cả mấy ngàn năm nay biết rõ rồi... Sao không ngững mặt nhìn lên?? Đứng lên ngững mặt mà đi. Cúi đầu nhắm mắt làm chi nên người... Hãy nhìn đất nước Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ II... Mỹ-Nhật là đồng minh và để có một Nhật Bản của ngày hôm nay, cũng như Hàn Quốc... Người Mỹ không thâm độc, không có kẻ thù muôn đời... Ngôn ngữ ví người Tàu Cộng (Trung Cộng Đại Hán Bành Trướng Bắc Kinh) có câu: đỏ như máu, đen như than thâm độc nham hiểm như Tàu Cộng - Đại Hán Bành Trướng Bắc Kinh sử dụng thuyết: "Chọc gậy bánh xe, rút ván qua cầu, vừa ăn cướp vừa la làng. Lên gác rút thang, mượn dao giết người, không có làm thành có... Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà... thả tép bắt tôm. (thả con tép để bắt con tôm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét