Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Louielamson2000 Channel Promote to: Education Societal Networks-Nonprofit Networks--Tham Khảo Hiến Chương 91. Đảng Việt Nam Dân Chủ [Vietnam Democratic Party-VDP] Reference Chapters 91 of Vietnam Democratic Party (VDP)"SOẠN THẢO HIẾN CHƯƠNG 91-NHẬN XÉT THỰC TRẠNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY!? CHỦ NGHĨA XÃ HỘI MƠ HỒ…”. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỚI CNXH NỬA VỜI KHÔNG TƯỞNG...HIẾN CHƯƠNG 91-ĐẢNG VIỆT NAM DÂN CHỦ-CHỦ NGHĨA PHÁT TRIỂN DÂN TỘC YÊU NƯỚC.Tổng Hợp Tuyên Ngôn # 10 Mục Tiêu Của Hiến Chương 91.ĐỌC TÌM HIỂU BA (3) HIẾN CHƯƠNG-TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN... http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_Qu%E1%BB%91c_t%E1... TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948) THE CHARTER-A DECLARATION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS (1948)http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/czechoslovakia/cs_appnd.html English version- Manifesto of Charter 77--MANIFESTO OF CHARTER 77 CZECHOSLOVAKIA (Václav Havel is Architects and Founding Members) (3) HIẾN CHƯƠNG-SOẠN THẢO HIẾN CHƯƠNG 91... REFER AND DRAFTING THE CHARTER 91... (Update August 06, 2013. Hai Phong Vietnam)http://youtube.com/louielamson21 Louielamson2000 Channel:-: Education Societal Networks http://youtube.com/results?search_query=louielamson2000  Education Nonprofits Networks * 3-24-2013
http://youtube.com/watch?v=dkPsG-EeGX4 Vietnam Children at Trash Dump. “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” Nguyễn Du-Tale of Kiều http://quanlambao.blogspot.com/2012/07/hot-links-ve-chu-tich-quoc-h... http://quanlambao.blogspot.com/2013/03/hay-xem-truong-hoc-que-huong...
http://quanlambao.blogspot.com/search/label/H%E1%BB%92%20S%C6%A0%20... : Nguyễn Sinh Hùng@Thái Hương bò sữa (Nguyen Du) Học tập đạo đức Hồ Chí Minh@Hồ Tập Chương: “Bình Sanh Khảo”
Louielamson2000 Channel Promote to:
http://youtube.com/user/louielamson21/about - Education Societal Networks-Nonprofit Networks also writing Vietnamese & English Poems... Quảng bá văn hóa, chính trị, giáo dục, tin học, khoa học, kinh tế...
Làm nghề chính trị.!!!
Chính trị là gì? Phải chăng chính trị là một nghề nghiệp. Làm chính trị là một công việc làm nhu tất cả các nghề nghiệp khác. Nghề làm chính trị phải đuợc nhân dân tin tuởng lựa chọn bầu lên, làm đại diện thay tiếng nói cho họ, và để bảo vệ quyền công dân của họ, theo đúng luật pháp trong bản “Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1948). Công việc này phải thuyết phục đuợc lòng dân qua sự cạnh tranh lành mạng, và cần thiết phải đuợc hợp thức hóa tại Việt Nam. Hiện tại ở Việt Nam chỉ có một Chế độ độc tài đảng trị, do đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền cai trị mị dân. Những gì đa và đang xẩy ra tai Việt Nam hon 60 năm qua! Ngày hôm nay nguời nhân dân Việt Nam đa hiểu biết, và nhận rõ sự thật về Chế độ. Chế độ cai trị mị dân ở Việt Nam là do Chính quyền của một đảng cuớp dựng lên, dùng bạo lực vu lực để cai trị, nó rặp khuôn theo chủ thuyết Công Sản Liên Xô-Trung Quốc. Do Hồ Chí Minh đệ Tam Cộng Sản Quốc Tế mang về thiết lập, trùm bọc lên đầu dân tộc Tổ Quốc Việt Nam. Chế độ Độc tài Đảng trị ở Việt Nam hiện nay, nó không đuợc nhân dân thật sự lựa chọn bầu lên. Đây là Chính quyền phản dân chủ cai trị mị dân. Chính quyền sử dụng hai [2] chữ “chính trị” để mị họa lên, kèm thêm vào chữ “Tội phạm chính trị” “ Phản động, chống đối đảng… để chụp mu vu khống, đan áp khủng bố ghép tội những nguời có quan điểm bất đồng chứng kiến, phản biện tố cáo những tội ác tội phạm sai trái của đảng. “Chống đảng hay chống dân” Việt Nam ngày nay cung còn may mắn, vì nguời dân và nhiều thành phần trí thức khác trong xã hội đa và đang đóng góp ý kiến cho Đảng cộng sản.. Họ thấy rõ những gì sai lầm, phạm tội của đảng, để đảng thay đổi mới và sửa sai… Hình thức đó là soi guong chỉ mắt cho đảng thấy, chống lại những tội phạm sai trái của đảng đối với dân… Chua đến nỗi nhu ở Thế giới Hồi Giáo…Thiết nghi những nguời làm công việc chính trị nên hiểu rằng, niếu nhu nguời dân biểu tình chống lại các chính sách của đảng phái, điều đó cung là theo quy luật, không nguy hiểm, mà còn là tốt cho quốc gia đó. Nhung khi mà các đảng phái chống lại nhân dân, dùng vu luoc Công An-Quân Đội để đan áp tiêu giệt nhân dân đó mới chính là một thảm họa. “ Hèn với giặc ngoại xâm, đối xử tàn ác với dân” đó cung chính là thảm họa về lâu dài cho Chế độ.

“Biểu tình chua từng có tại Vinh Phúc liên quan Chủ tịch tỉnh Phùng Quang Hùng” CauNhatTan
http://chuacuuthenews.wordpress.com/2013/03/19/bieu-tinh-o-vinh-phu... Hàng 1.000 nguời biểu tình mang quan tài đến UBT Vinh Phúc
“Nguời dân phẫn nộ mang quan tài tiến về trụ sở UBND Tỉnh để phản đối CA bao che nguời nhà chủ tịch tỉnh Vinh Phúc giết nguời.” DLB (Published on Mar 17, 2013 )
http://youtube.com/watch?v=lh8mAbkd5A4 Biểu tình ở Vinh Yên Vinh Phúc - Vụ xác nguời duới cống nuớc <>http://youtube.com/user/danlambaotv http://youtube.com/watch?v=8IRp4IYACQI Vinh Phúc_ Biểu tình lớn vì con rể chủ tịch tỉnh giết nguời dân. Con quan đánh chết nguời?” RFA - March 17, 2013

http://youtube.com/watch?v=-Aaf4-6VlpQ 31/1/2013 Nông Dân Duong Nội- Hà Đông giữ đất http://youtube.com/watch?v=TwH5iYVfQGk 31-1-2013 Nông Dân Duong Nội-Hà Đông giữ đất http://youtube.com/watch?v=61w5E1YxFRM 31-1-2013 Nông Dân Duong Nội-Hà Đông giữ đất http://youtube.com/watch?v=lxVlqiOrg50 31-1-2013 Nông Dân Duong Nội-Hà Đông giữ đất.
CauNhatTan: Dân Duong Nội kiên cuờng bẻ gãy đợt phản công mới
http://caunhattan.wordpress.com/2013/01/31/dan-duong-noi-kien-cuong... "Một số hình ảnh do các phóng viên hiện truờng kịp quay: (CauNhatTan)

Trở lại vần nghề làm chính trị, công việc làm chính trị!!! Ở Việt Nam thì đa Đảng Cộng Sản độc tài, độc quyền chuyên chế hóa kiểm soát và cai trị lãnh vực này hon 60 năm qua… Chủ truong đó đi đôi với chính sách, phân chia tiêu diệt tôn giáo. Phân chia ra các thành phần giai cấp xét theo lý lịch, kiểm soát hộ khẩu để phân hóa, tha hóa ra các thành phần trong xã hội, đặt duới sự kiểm soát chỉ đạo của đảng… Phải chăng Chế độ chính trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam đang hiện hành là: Chế độ Công An Trị-Công An Giáo. Phải nói bần cùng hóa ngu dân, hon cả thời Vua quan phong kiến xua. Chế đô Cộng sản độc tài, sử dụng ngôn từ “ làm chính trị, tội chính trị, phản động, chống đảng, lật đổ chính quyền…” đó là sở truờng để xuyên tạc vu khống, đan áp và khủng bố nguời dân, khi nguời dân bày tỏ sự bất đồng quan điểm, chỉ trích tố cáo, đấu tranh đoi đảng phải nhận những sai lầm tội phạm do đảng gây ra làm thiệt hại dân.
“ Không có lửa làm sao có khói” Câu tục ngữ ca dao cổ truyền của dân gian Việt nam, mang đậm nét màu sắc, hình thức thực tế, khi nguời ta nói lên câu đó ví nó, để so sanh môt điều gì qua khảo nghiệm. Câu tục ngữ mang tính văn nhân.

Theo trào luu phát triển văn hoa tri thức, phản biện xã hội qua sự cạnh tranh lành mạnh. Nghề làm kinh tế, nghề làm chính trị phải có sản phẩm tốt đẹp bền chắc cho đáp ứng thị truờng yêu cầu của nhân dân. Nguời trình diễn trên màn ảnh khân khấu nghệ thuật, cần phải có nhiều khán giả đến xem. Khán giả, hay độc giả chính là nguời phán xét, quyết định đúng khả năng nghề nghiệp của mình…Ngôn từ chính trị-làm chính trị không thể bị Chính quyền, Chế độ sự dụng nó nhu một công cụ “để bị quy kết là « phản động », « phản cách mạng », « lợi dụng dân chủ để phá hoại định huớng xã hội chủ nghia, làm rối loạn định huớng tu tuởng»…” (from viet.rfi.fr). Những gán ghép mo hồ, để tòa án của chính quyền vu khống ép buộc tội, đan áp bắt tù đối với những nguời cầm viết, bloggers, đang đầu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo.
Hon 60 muoi năm qua. Đảng Cộng Sản Việt Nam đa áp dụng chính sách Công An Trị-Công An Giáo để phân chia giai cấp, phân hóa tôn giáo. Đồng thời dựng lên guồng máy Công An Trị để kiểm soát hộ khẩu, phân chia lý lịch trù ém và kỳ thị nguời công giáo, loại bỏ và tiêu diệt những tầng lớp gọi là Tu sản, Kinh doanh buôn bán, Điền chủ, Quan chức, (giáo si phu) giới tri thức và những thành phần tinh hoa khác của xã hôi cu còn lại. Chế độ độc tài đảng trị thiết lập và áp đặt guồng máy Công An Trị, dùng nhà tù, trại cải tạo để theo dõi, khống chế đời sống nguời dân trong mọi lãnh vực… Công An Của đảng theo dõi từng nguời dân, cán bộ công viên chức. Hai chữ chính trị đuợc gán ghép theo ý đồ riêng của đảng, gieo rắc tâm lí sợ hãi trong tâm trí nguời dân, và toàn xã hội khi nhắc đến chữ chính trị, làm chính trị... Đảng độc tài, độc quyền cai trị mị dân bằng guồng máy Công An Trị. Nó là hàng rào ngăn cản phi chính trị hóa đối với nguời dân.
Vấn đề phổ cập văn hóa trí thức, mở rộng tu duy độc và lập sáng tạo cho các thế hệ trẻ. (Văn hóa giáo dục công dân). Nhu đã nói trên từ ngày Đảng Công Sản Viêt Nam cuớp Chính quyền, thiệt lâp Chế độ độc tài đảng trị cai trị đất nuớc. Các chính sách sai lầm ngăn cảnh con đuờng phi (free) chính trị hóa đối nguời dân, và các thành phần trí thức, đảng phái, tôn giáo… Đảng Cộng Sản Việt Nam đa đua đất nuớc tụt hậu, xuống cấp và băng hoại trong nhiều lãnh vuc. Điều đó đa chứng minh rõ ràng ngày nay. Một Chế độ cại trị phản dân chủ, phi chính trị hóa, hạn chế sự phát triển tu duy sáng tạo về mọi mặt của mỗi con nguời. Đảng Cộng Sản Việt Nam sử dụng thứ vu khí này qua guồng máy Công An Trị-Công An Giáo để cai trị nguời dân.
Nghề làm chính trị cần phải đuợc Chính quyền quảng bá rộng rãi, để cho mọi tầng lớp nguời dân trong xã hội đuợc quyền tham gia. Nhất là những nguời có tài có đức trí, có tâm huyết phục vụ nhân dân. Trong đó phải đề cập đến thế hệ trẻ, học sinh sinh viên, và các thành phần trí thức, kinh doanh, giáo dục khoa hoc, công nông dân... Ở Việt Nam ngày nay trong Chế độ một đảng độc tài, đảng cộng sản Việt Nam dùng bộ máy tuyên truyền, kết hợp cùng guồng máy Công An Trị. Đảng độc quyền cai trị mị dân. Nguời dân khi nghi đến hai chữ chính trị là vấn đề tối kỵ, nhạy cảm. Đảng cấm nói-cấm làm. luôn gieo rắc sự sợ hãi trong lòng dân. Nghề làm chính trị phải có sức thuyết phục nhân dân qua sự cạnh tranh minh bạch, để đem lại lợi ích cho xã hội, trong đó có lợi ích cho gia đinh và cộng đồng. Việt Nam cần phải dân chủ hóa hệ thống chính trị đa đảng, trung cầu dân ý để nguời dân tự lựa chọn. Việt nam cần phải có đảng phái đối lập để cạnh tranh kiểm soát lẫn nhau…

( 900 trăm nhân viên thuộc (CAM-Công An Mạng) Việt Nam, vừa đuợc Hà Nội (thuê muớn) thuyển dụng 2013. Họ lập ra nhiều chi nhánh mạo danh nhu : Giáo dục-Kinh Doanh-Tin học… Liệu nó có tác dụng, hay phản tác dụng về các vấn đề, mà nguời dân và xã hội Việt nam ngày nay. Họ đang cần thiết đoi hỏi phải đổi mới, thay đổi!?)

Mấy ngày qua mình ở Trà Vinh (Cửu Long 2 Hotel). Mỗi lần mở máy laptop vào internet online, để cập nhật xem tin tức, viết sửa đổi và update my blog. Bị 2 lần hacker xóa sạch phần duới của trang web trong khi đang update : Louielamson’s Page-Pickensplan.
http://push.pickensplan.com/profile/LOUIELAMSON2000
Đây là lần đầu tiên Hacker đánh phá trang web kiểu này. Thiết nghi phần mềm virus của hacker, đa gài vào máy này lâu rồi!!! Liệu cài lại windows mới, với phần mềm diệt virus có hiệu quả không? Hay là cung chỉ đuợc vài ngày? Bạn vào có truờng hợp giống mình thì nên làm? (Hacker deleted files today). Tra Vinh Vietnam Feb 27, 2013

http://louielamson2000.blogspot.com <> Search bing http://bing.com
http://www.bing.com/search?q=louielamson2000
http://bing.com/videos/search?q=human+race+evolution&qpvt=human... Science-Philosophy-Theology with the development of Human race evolution
http://search.ultrasurf.us/search?q=louielamson2000&c=ultrasurf http://search.aol.com/aol/search?s_it=searchbox.webhome&v_t=com... <> http://google.com http://twitter.com/louielamson2000
http://linkedin.com/pub/dir/+/Tran-Nguyen
http://facebook.com louielamson.TranNguyen/Facebook

New BlackBerry 10 launch Jan 30, 2013. Điện thoại thông minh mới Blackberry 10
https://twitter.com/download/blackberry?lang=en BlackBerry SmartPhones http://en.wikipedia.org/?title=BlackBerry BlackB...erry Điện Thoại Thông Minh.. http://us.blackberry.com/smartphones.html United States (U.S) BlackBerry Canada (En) Canada (Fr) United Kingdom-BlackBerry Asia-New BlackBerry 10
http://youtube.com/watch?v=F4SUGEl4mCc BlackBerry 10 Top 5 Features!
http://youtube.com/watch?v=tzxQ2YUjk50 New BlackBerry 10 http://youtube.com/watch?v=JxotDF0pih4 Christopher Smith BlackBerry Jam Americas 2012 Keynote Video. New BlackBerry 10 http://youtube.com/watch?v=4sNvEfyBwKU BB10 CES Demo 2- New Blackberry 10 launch
http://youtube.com/watch?v=OeitvuuTOg0 BlackBerry 10 Walkthrough-CES 2013-New BlackBerry 10 launch on Jan 30, 2013
http://global.blackberry.com/blackberry-10.html New BlackBerry 10 launch.
http://cbc.ca/news/technology/story/2013/01/29/technolgoy-rim-black... BlackBerry 10 aims to catch up with competition. New BlackBerry 10 launch Jan 30, 2013. http://youtube.com/watch?v=bcN_3efuVso
Điện thoại thông minh mới Blackberry 10 (Dâu đen 10), ra mắt ngày 30/1/2013

VĂN HÓA-TÌNH YÊU-TÔN GIÁO-SỨC MẠNH NIỀM TIN-QUYỀN LỰC CON NGUỜI. ĐA XÂY DỰNG NÊN NHỮNG KIỆT TÁC ĐỂ ĐỜI CHO NHÂN LOẠI NGÀY NAY...
Milan Cathedral from the beginning built in the 5th Century, and finished in the 20th (1965)
http://youtube.com/watch?v=BnWh2hDF6XI Milan Cathedral, Italy
http://youtube.com/watch?v=4CgtWA5GZIo Milan: The Fashion and Financial Capital of Italy
http://youtube.com/watch?v=O61ng_QqC4I The Notre Dame of Paris builds 850 years ago. "The Hunchback of Notre-Dame"
http://bing.com/images/search?q=kim+tu+thap+ai+cap&qpvt=kim+tu+
http://bing.com/images/search?q=Angkor+watt+&go&qs=ds Angkor watt
http://en.wikipedia.org/wiki/Milan_Cathedral
http://bing.com/images/search?q=milan+church&qpvt=milan+church
http://notredamedeparis.fr/spip.php?article1560 A way of pilgrimage in Notre-Dame de Paris.
http://france24.com/en/20130201-notre-dame-new-bells-anniversary-85

VĂN HÓA CHÂU ÂU-KHOA HỌC MỸ-NGA-ĐỨC-NHẬT-ANH-PHÁP...
Tìm hiểu về văn hóa Nhật-Anh-Mỹ-Châu Âu… Sự tiến hóa của loài nguời-Cái nôi văn hóa của trung tâm nhân loại, bắt đầu xuất phát từ noi đâu? Văn hóa-Khoa học-Thần Học-Triết Học
http://en.wikipedia.org/wiki/Human The cultural cradle of the human race, starting from where? (Human race evolution-Khoa học-Triết học-Thần học) Cultural-Science-Philosophy-Theology. The development of the science with the human groups. The development of the spiritual culture of the human race. The development of theology of religions with the human species. http://en.wikipedia.org/wiki/Human_evolution Tiến bộ phát triển của loài nguời các lãnh vực: Văn hóa,Khoa học,Triết học,Thần học,Tôn giáo,Tâm linh
http://bing.com/videos/search?q=human+race+evolution&qpvt=human Phát triền khoa hoc của loài nguời. Phát triền văn hóa tâm linh của loài nguời. Phát triền thần học của tôn giáo với loài nguời...
Tại sao những tinh hoa trí thức của nhân loại, đa số sinh sản và phát triển từ Châu Âu (Đức-Pháp-Nga-Anh…) và Mỹ. Nguời Nhật văn hóa Nhật, đất nuớc Nhật, họ đa thu thập học hỏi nghiên cứu, phát minh thêm những tổng hợp tinh hoa khoa học của Châu Âu-Mỹ. Ngày nay nuớc Nhật có nền công nghiệp kỹ nghệ cao, sản xuất xe hoi, các loại máy co khí, máy điện toán, thiết bị y tế, quốc phòng, nông nghiệp, hiện đại thành công đứng trên thế giới.
http://hightechindustryinjapan.blogspot.jp/2012_05_01_archive.html
Châu Âu, Mỹ là cái nôi đa sinh sản và phát triển ra nhiều tinh hoa trí thức, đem lợi ich cho toàn nhân loại. Ngôn ngữ văn hóa, chính trị, kinh tế, khoa học, tin học, y tế, toán học, không gian, quốc phòng…
Phần lớn các nhà khoa học, bác học, toán học, tin học, y học, văn học (nghệ si-nhạc si) triết gia, kinh tế học, chính trị gia...Gọi: “Intellectual Class-Humanities and Cultural of Intellectuals People Thinking” Tầng lớp nguời trí thức ở Châu Âu-Châu Mỹ từ thế kỷ 15,18, 20, 21. ( Văn hóa tri thức tinh hoa nhân loại)
http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectuals "Economic liberal & classical liberal views of intellectuals" Humanities and Cultural Intellectuals People Thinking
Tìm hiểu hệ thống thu viện văn hóa Mỹ, Anh, Nhật, Pháp, Đức, Nga… United States Libraries System-Public Libraries in the United States
http://flavorwire.com/280318/the-25-most-beautiful-public-libraries... James B. Hunt Jr. Library http://lib.ncsu.edu/huntlibrary http://scoop.it/t/when-you-absolutely-positively-have-to-know-ask-a... The 25 Most Beautiful College Libraries in the World-(25 Thu viện ĐH đẹp trên TG) Thu viện nơi lưu trữ văn hóa tri thức-tinh hoa của nhân loại.
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Library_of_Congress Thu Viện Quốc Hội Mỹ-Hệ thống thư viện nơi lưu trữ văn hóa tri thức-tinh hoa của nhân loại.
http://bing.com/images/search?q=Th%C6%B0+vi%E1%BB%87n+qu%E1%BB%91c+... Thu viện quốc gia Hoa Kỳ
http://barnesandnoble.com Barnes & Noble. Tiệm sách đứng đầu nuớc Mỹ
http://en.wikipedia.org/wiki/Barnes_%26_Noble#History Barnes & Noble Books
http://starbucks.com/coffee Starbucks Coffee of American Cultural-Starbucks http://youtube.com/watch?v=JagNph-q9LU Starbucks cafe điểm giao luu văn hóa, mua và đọc sách báo chí Mỹ. http://youtube.com/watch?v=wA6GM_5mmuo Starbucks & Square Wallet http://chapters.indigo.ca/home Bookstore and Music Toronto Canada http://youtube.com/watch?v=pjNM8drAqG0 (Social Media)

http://youtube.com/watch?v=GCwTfBnueFw ABC World News with Diane Sawyer: America and Energy Independence "Use Domestic Oil & Gas Made In America"
http://youtube.com/watch?v=hknMemX82hI Car Parts: 'Made in America'?
http://youtube.com/watch?v=38MfZ17nT50 ABCNews: What's In Your Home?
http://youtube.com/watch?v=OttqMTDIUFw ABCNews: Labor Made in America!?
http://youtube.com/watch?v=yGDWAVBrM18 BBC Four-The Curse of Oil-P 1-3
Videos inspire of the people, who has success in business to became the billionaire in America. Learning, working and teaching of the billionaire in America, around the World. (Rich & Poor In America) 'Rich dad Poor dad'
http://youtube.com/watch?v=oYLaN7tbFFY Park Avenue-Money, Power & the American Dream [HD] http://youtube.com/watch?v=Y841tx0LLaw American Dream Part 4 of 4 http://youtube.com/watch?v=hWXKXombMUo Park Avenue - Money, Power & the American Dream Part 1 of 4. http://youtube.com/watch?v=e7xTMYee8AA Why is 46 Million People living in Poverty within the U.S.?
http://youtube.com/watch?v=MLI_wDD6dsQ Story American Culture & Society
“The Atlanta Community Food Bank distributes over 35 million pounds of donated grocery products a year to more than 600 nonprofit partner agencies that feed the hungry ”
http://bing.com/search?q=feeding+america+hunger+study+2014&qs=A... “Feeding hunger America”
http://youtube.com/watch?v=OMcjxe8slYI S.Billionaire: The Chuck Feeney Story
http://youtube.com/watch?v=_4Bk2iT-qFQ The Life Of Steve Jobs (1955-2011)
http://youtube.com/watch?v=J0rDFbrhjtI Craig Venter Interview with CBS News
http://youtube.com/watch?v=dK_RnxYdrqU U.S Kids “Hard times generation"
http://youtube.com/watch?v=L2hzRPLVSm4 America "Hard Times Generation"
http://youtube.com/watch?v=CwpdGyIY2fQ American “Unemployment Benefits”
http://youtube.com/watch?v=4ECi6WJpbzE Overdose: The Next Financial Crisis
http://youtube.com/watch?v=AiZyHn_7SUI J. Craig: "New Frontiers of Genomic"
http://youtube.com/watch?v=shkFDPI6kGE Bloom Energy made from sand beach
http://youtube.com/watch?v=5RehT-Do9bs BloomBox Energy with K.R. Sridhar
http://youtube.com/watch?v=s3RlCVtQ6mA Elon Musk-Space Exploration.
http://youtube.com/watch?v=4xinbuOPt7c W.Buffett Interview School Studens
http://youtube.com/watch?v=WstJM_aNSj8 Wall Street: The Speed Traders
http://youtube.com/watch?v=WTQGsr_4DPg High Frequency Trading (Nuts)
http://youtube.com/watch?v=mKrteO73UG0 Buffett-Gates go back to School
http://youtube.com/watch?v=mKrteO73UG0 Buffett-Gates go back to School
http://youtube.com/watch?v=xVOn371TCPo Charlie Rose-Warren Buffett
http://youtube.com/watch?v=S27_hIKKT2c Warren Buffett's 10 Ways to Get Rich
http://youtube.com/watch?v=hrj9RnzwxDM Richard Branson & Michael Dell
Never too late to learning. (Think different)
Học tập và làm việc trong thời niên thiếu của các tỷ phú trên thế giới...
Không bao giờ quá muộn để học và tìm hiểu... (chấp nhận sự nghi khác nhau, sự phản biện khác nhau)

Pickensplan- Renewable Energy Independent

1.9 Million American has signed up for the Pickensplan will you?
"More and more Trucks and buses are switching to natural gas ".

http://youtube.com/watch?v=8xta2-ckwyk&NR=1 Boone Pickens at the American Trucking Associations (ATA) Natural Gas Summit in Washington D/C on December 02, 2012
http://youtube.com/watch?NR=1&v=XUHEMt2KEW0&feature=endscreen Governor Bill Graves America Trucking Associations President & CEO “ATA Summit on Natural Gas in Trucking. He explains why natural gas is important to the future of the trucking industry.” (December 02, 2012)
http://youtube.com/watch?v=ezgmLjMMCZY&NR=1&feature=endscreen T. Boone Pickens: 'I've Lost My A-' in Wind Power-The Jobs Are in the Oil and Gas
http://youtube.com/watch?NR=1&v=VhCDK1OCRlc&feature=endscreen "The Science of Success: Lessons from my Father-Charles G. Koch."
Will and when, Charles G. Koch (Koch Industries) & T. Boone Pickens (Pickens Plan) seat down together, to discussion on the issue Renewable Independence Energy for America !?
http://youtube.com/watch?v=uMlIofFsqZM Will and when, Charles G. Koch (Koch Industries) & T. Boone Pickens (Pickens Plan) seat down together, to discussion on the issue Renewable Independence Energy for America!

I have no experience working in the field of Alternative Renewable Energy. I have no experience on marketing, doing business with Wind Energy, Solar Energy, Green Energy, Clean Energy…
But I believe we need to take the subject, advertising and education widely to the American public. This is the long term plans and strategic, to address the source of the Independent Renewable Energy for American people.
Next step need change, transfer 8.5 million of 18-wheelers trucks, engine run on diesel (OPEC oil), and convert 8.5 million engines run on Natural Gas. Use Domestic Natural gas-Production Tax Credit (PTC)
I agreed with Boone Pickens Says: "you get the 8.5 million trucks and fleet vehicles on domestic natural gas," (American Trucking Industry's-American Trucking Associations.) Nov 02, 2012
http://trucking.org/Pages/Home.aspx American Trucking Associations
Error! Hyperlink reference not valid. Federal Highway Administration - U. S Department of Transportation
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Transporta... |
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Trucking_Association American Trucking Associations
Error! Hyperlink reference not valid. American Trucking Company (ATC)
I think American Trucking Associations (ATA)Trucking Industry’s, need support and help from U.S Government for the new regulations, (PTC-Production Tax Credit ) provides the rules for 18-wheelers trucks, run on natural gas. (PTC)
http://domesticfuel.com/2012/11/01/federal-tax-credit-success
http://youtube.com/user/pickensplan Watch Pickensplan American Renewable Energy
http://youtube.com/watch?v=UOczaEzzxaM B. Pickens Testimony in Congress 7/ 22/ 2008
http://youtube.com/results?search_query=t.boone+pickens+plan+interv Pickens Plan Interviews
http://bing.com/search?q=ATLANTIC+OCEAN Using wind energy, ocean waves, the heat from the Sun for (Renewable Energy) from Atlantic Ocean & Pacific Ocean. http://bing.com/search?q=+PACIFIC+OCEAN Wind-Waves-Solar Energy- Renewable Energy.
The issues: Renewable Alternative Energy! Will U.S Gov support Production Tax Credit (PTC) for 8.5 million, 18-Wheelers Trucks, run on Domestic Natural Gas?
Think about how much percent of energy, came from sunlight, wind and ocean waves on our earth?! We use sunlight, wind, waves, and transfer into Renewable Sources of Alternative Energy. This can help our World, reduction Environmental Pollution, threatening the living life of Human. (Do the climate change-global warming-caused hurricanes, drought and the variety of all the human species.)
In today World, the Developed Countries are using large amounts of Oil, Gas, Coals, Nuclear power plants, Hydropower Dams…, for Expansion Economic.
I think sooner or later, this issue must proceed. Because according to the needs of Economic Development Worldwide (EDW), also because the oil and gas energy, will be established in the future.
We have Renewable Alternative Energy (Tái tạo năng luợng để thay thế.) Came from the sunlight, wind, waves… So, why don’t we take advantage to use them, for cutback environmental pollution thread to Human life? (Global Warming-Climate Change)

Vâng, thiết nghi rằng có bao nhiêu phần trăm nguồn năng luợng, đến từ ánh sáng mặt trời, gió và biển sóng trên trái đất của chúng ta?
Chúng ta sử dụng ánh sáng mặt trời, gió, sóng, chuyển sang các nguồn năng luợng tái tạo. Điều này có thể giúp thế giới của chúng ta, cắt giảm ô nhiễm môi truờng, đe dọa tới sự sống con nguời. ( đang làm khí hậu thay đổi-toàn cầu nóng lên- gây nên bão lụt, hạn hán và nhiều loại bệnh tất cho loài nguời…)
Trên thế giới ngày hôm nay, các quốc gia phát triển đang sử dụng một luợng lớn dầu, khí đốt, than đá, nhà máy điện hạt nhân, đập thủy điện..., để phát triển mở rộng nền kinh tế.
Tôi nghi rằng sớm hay muộn, vấn đề này phải tiến hành. Bởi vì, theo nhu cầu của kinh tế phát triển trên toàn thế giới (EDW), bởi vì dầu và khí đốt, các nguồn năng khác nó sẽ cạn kiệt đi trong tuong lai.
Buớc tiếp theo cần thay đổi, chuyển 8,5 triệu, xe tải 18-bánh xe, động co chạy bằng diesel (OPEC dầu), thay đổi động co xe tải này, chạy bằng khí đốt tự nhiên. (Sử dụng khí đốt tự nhiên trong nuớc, không sử dụng dầu diesel của OPEC)
Tôi đồng ý với Boone Pickens nói: " ta (American Trucking Associations-ATA) có 8,5 triệu xe tải (18 bánh)
và các đội xe (nghiệp đoàn) vận tải, phải (sửa đổi đầu máy dầu-diese)l thay đầu máy chạy bằng khí đốt (domestic gas) trong nuớc,"
Tôi nghi rằng Hiệp hội vận tải Mỹ (ATA) vận tải đuờng bộ, và các nghiệp đoàn xe tải hạng nặng 18 bánh, cần sự hỗ trợ giúp đỡ từ chính phủ Mỹ cho các quy định mới, cung cấp các quy tắc cho các xe tải 18-bánh, chạy bằng khí tự nhiên. (Natural gas-Domestic gas)
Vâng, chúng tôi có tất cả năng luợng tái tạo đến từ ánh sáng mặt trời, gió, sóng... Vì vậy, tại sao chúng ta không tận dụng, và sử dụng chúng?! Ô nhiễm môi truờng, đe dọa cho cuộc sống con nguời. (Sự hâm nóng lên toàn cầu-khí hậu thay đổi). Posed from Hanoi Vietnam Nov 02, 2012

Một bộ phim ngắn ghi lại công việc của nguời tài xế lái xe vận tải hạng nặng, loại xe truck 18 bánh, chạy qua những đại lộ xuyên liên bang nuớc Mỹ. Cung để biết thêm về hệ thống đuờng giao thông, của ngành công nghiệp vận tải đuờng bộ ở Mỹ-Canada.
http://youtube.com/watch?v=EFoKU7xhsjo Watch short movie about the struggling trucking industry and how it affects you. (Một bộ phim ngắn ghi lại cộng việc vất vả và nguy hiểm, của nguời tài xế lái xe tải 18 bánh, trong ngành công nghiệp vận tải đuờng bộ ở Canada, Hoa Kỳ. Đề tài này nó có ảnh huởng đến đời sống của bạn?

David Philp ghi lại những đoạn phim ngắn, hình ảnh công việc làm ngày đem của một tài xế lái xe tải hạng nặng 18 bánh (18-wheeler Truck). Chở hàng di chuyển khắp nuớc Mỹ và Canada…Cho bạn hiểu biết thêm ngành vận tải giao thông, trên các xa lộ xuyên liên bang Mỹ-Canada. Mình có dịp lái xe đi xuyên qua nuớc Mỹ bốn lần, từ bờ biền phía Tây Thái Bình Duong, sang phía Đông Đại Tấy Duong ( California-Florida-North Carolina) trên 3 xa lộ lớn 10-20-40... Chứng kiến những đoàn xe vận tải 18 bánh chay suốt đem ngày, trên các xa lô 10-20-40. (Highways 10-20-40). Ở những năm 2002-2003-2004-2005. Mời xem những videos duới đây...
http://youtube.com/watch?v=YmgH4Wm-64g The Life of a Trucker-Episode 1
http://youtube.com/watch?v=EFoKU7xhsjo The Life of a Trucker-Episode 4
http://youtube.com/watch?v=ncz3vK9MZEU The Life of a Trucker-Episode 5
http://youtube.com/watch?v=zI2-XHXqupU The Life of a Trucker-Episode 6
http://youtube.com/watch?v=ASixSkxiV4Y The Life of a Trucker-Episode 7
http://youtube.com/watch?v=UWi5ucnhh-Q The Life of a Trucker-Episode 8
http://youtube.com/watch?v=LQ5YuIxg3Ss The Life of a Trucker-Episode 9

The Projects of Laos Hydropower Dams (Xayaburi Dam-Nam Ngum Dam) build on Mekong river-Các dự án của Lào, xây dựng đập thủy điện (Xayaburi Dam ) trên sông Mekong. (Laos Hydropower Dams)
Watch these videos to reviews the subjects, and projects of Laos, build Hydropower Dams on Mekong River!? Xem video này để đánh giá các đối tuợng, và các dự án của Lào, xây dựng đập thủy điện trên sông Mê Kông!? Đánh giá chủ đề và các dự án, đập thủy điện của Lào, xây dựng trên sông Mê Kông !?
http://youtube.com/watch?v=ewFeLw505CE Mekong River in Southeast Asia. http://youtube.com/watch?v=qxf_SBfLBlY Risky Business; the Nam Theun 2Watch this video: “Xayaburi dam construction, June 2012“- “Our Living River: Voices against Xayaburi” -Xem video này: "Xayaburi xây dựng đập, tháng 6 năm 2012"- “Chúng tôi vì sự sống của dòng sông: Lên tiếng nói chống lại Xayaburi"
http://youtube.com/watch?v=ewFeLw505CE “ Lao Dams on Mekong River-Asia”
http://youtube.com/watch?v=QV9OFgDVap4 “Environmentalists protest against http://youtube.com/watch?v=p3uQgyM3Bp0 Xayaburi dam construction2012
http://youtube.com/watch?v=PPrgoUEWW3Q "Dam threatens livelihood
http://youtube.com/watch?v=tMSuB55ePtY "China rejects Mekong drying blame"
http://youtube.com/watch?v=6mKS8YqgZ4c "Damming the Mekong- Xayaburi"
http://youtube.com/watch?v=eWhB9OT2bss "China's and Mekong river"
http://youtube.com/watch?v=VXybaxvxaso Laos build dam on Mekong
http://youtube.com/watch?v=pQBuSYUkDiM Lào xây đập thủy điện trên Mekong
http://youtube.com/watch?v=zcPXjsoHtT8 The subjects of Laos Dams on Mekong
http://youtube.com/watch?v=1zwK9YP046g Laos-Hydropower Dams on Mekong
"Tôi chua có kinh nghiệm làm việc trong lãnh vực, năng luợng tái tạo, năng luợng sạch... Tuy nhiên, tôi đã nghiên cứu và đi du lịch qua nhiều noi, từ bờ biển phía Tây (Đại Tây Duong) đến bờ biển phía Đông (Thái Bình Duong) Hoa Kỳ, và trên thế giới trong hai muoi năm qua. Tôi đa giữ trong tâm trí và suy nghi về vấn đề này !?
Thử nghi, có bao nhiêu phần trăm của năng luợng đến từ ánh sáng mặt trời, gió và sóng biển trên trái đất của chúng ta !?
Ánh sáng mặt trời và năng luợng tái tạo, có thể giúp thế giới ngày nay để làm giảm sự nóng lên toàn cầu, và không khí ô nhiễm là thảm họa, đe dọa tới sự sống của loài nguời... Bởi vì trong thế giới ngày nay, chúng ta sử dụng một luợng lớn dầu đốt + khí và loại than cho kinh tế mở rộng trong thế giới !?
Nếu chúng ta có tất cả các năng luợng này đến từ mặt trời, gió và biển sóng...
Vì vậy, tại sao chúng ta không thể sử dụng tất cả các năng luợng tái tạo, để tận dụng lợi thế của chúng ta !?

Will American people continue dependence on foreign oil? If so, I believe American Energy Downturn will be not fixing. Without Energy Independence, Americans will not have future economy goals. Neither for short term or long term…
Will Americans people, Congress, and new President-Elect work with T Boone Pickens Plan to fix this problem?

“It’s never too late to learn, or to fix a problem of your mistaken. It’s only too late when you do nothing, or ignore the problem of your mistaken.
“ Nó không bao giờ quá muộn, để học hỏi sửa chữa những vấn đề bạn đa sai lầm. Nó chỉ quá muộn khi bạn không làm gì, hoặc bỏ qua vấn đề bạn sai lầm.”

Think before you say. Says and write what you believed
Hãy suy nghi truớc khi bạn nói. Nói và viết những gì bạn tin tuởng.

Louielamson2000 is My Pen Name. On My life Journeys .I am try to learn. "Think Different"
Marketing-Research Renewable Energy & Learning Cultural-Politics-Education...Freelance Writing Poetry At:
http://louielamson2000.blogspot.com
http://push.pickensplan.com/profile/LOUIELAMSON2000
http://push.pickensplan.com/photo/2187034:Photo:1865651?page=30
http://push.pickensplan.com/photo/2187034:Photo:1865651/next?contex

<><><><><><><><><><><>
POPE JOHN PAUL II -- GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ II.
ENGLISH AND VIETNAMES LANGUAGE.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_Paul_II
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gioan_Phaol%C3%B4_II
http://en.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Binh_Khiem NGUYEN BINH KHIEM-SẤM TRẠNG TRÌNH 500 YEARS http://lysoviet.com/showthread.php?t=688 "Gặp thời, gặp thế, gặp nguời Trời cho mới biết đuợc hay sự tình." http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BB%89nh_Khi%C3%AAm SẤM TRẠNG TRÌNH 500 NĂM TRUỚC-GẠCH LÓT ĐUỜNG TIẾP BUỚC TIÊN TRI...“Vua nào tôi ấy đa bày-Trên đầu bất chính duới nay dấy loàn Ðua nhau bội bạn nghịch vi-Ích gia phi kỷ dân thì khốn thay” http://vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=4582 Sấm Trạng Trình http://vanaptr.blogspot.com/2012/03/tri-nghiem-sam-ky-trang-trinh-l... http://tientri.net/tien-tri/trang-trinh-nguyen-binh-khiem-va-loi-sam Trạng Trình http://nguoivietquocgia.wordpress.com/2011/03/21/s%E1%BA%A5m-tr%E1%... Sấm Trạng Trình.“Bao giờ Đá nổi Lông chìm, Đồng khô Hồ cạn Búa Liềm ra tro” Trạng Trình-Nguyễn Bỉnh Khiêm 1491-1585.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_T%E... Nguyễn Trường Tộ 1830-1871. Là danh sĩ, kiến trúc sư, nhà cải cách xã hội Việt Nam ở thế kỷ 19
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_B%E1%BB%99i_Ch%C3%A2u Phan Bội Châu nhà cách mạng Việt Nam-Hồ Chí Minh (Cộng Sản Đệ Tam) bán đứng cụ Phan Bội Châu cho Mật Thám Pháp bao nhiêu tiền !? http://youtube.com/watch?v=T8U-Mzlq7iQ Hồ Chí Minh bán cụ Phan Bội Châu cho mật thám Pháp? http://tumasic.blogspot.com/2009/12/hcm-ban-dung-phan-boi-chau-cho-... Hồ Chí Minh bán đứng cụ Phan Bội Châu cho mật thám Pháp
http://my.opera.com/communistdevil/blog/2007/09/09/ho-chi-minh-ban- HCM-Phan Boi Chau?
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_%C4%90%E1%BB%A9c_Th%E1%BB%A5 "Hồ Chí Minh và Lâm Đức Thụ bán đứng nhà yêu nuớc Phan Bội Châu năm 1925".http://youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zTTekIGHBXM <> http://2lanthan.wordpress.com/2009/02/09/h%E1%BB%93-chi-minh-la-h%E... Hồ Chí Minh & Hồ Tập Chuong giả thiệt ra sao!? Tham khảo tìm hiểu HCM . http://bing.com/images/search?q=H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh+Sanh+B%C3%... "Hồ Chí Minh Sanh Bình Khảo" http://tdhctct.com/index.php?option=com_content&view=article&am... Hồ Chí Minh Sanh Bình Khảo "(Khảo cứu về cuộc đời Hồ Chí Minh) do tác giả Giáo su Hồ Tuấn Hùng (Đai Loan) dầy công nghiên cứu trong nhiều năm qua..". BBC Vietnamese (Nhận xét về cuốn Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo) http://bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2008/12/081231_hochiminh_bo... Những bí mật về HCM!?
http://trieunguyen.kilu.de/HoChiMinhBinhSanhKhao.html "Hồ chí Minh sanh bình khảo-Hồ Tập Chương
http://diendanchinhtri.blogspot.ca/2013/02/lay-gi-chung-minh-ho-chi-minh-khong.html
Phải chăng Lê Duẩn đa từng nói với đám đan em, cấp duới của ông rằng: “ Ta (Công Sản Việt Nam) đánh Mỹ là đánh thuê cho Trung Quốc Liên Xô…” !? Vậy thì trong thâm tâm của ông Lê Duẫn, có bao giờ nghi về những bí mật của ông Hồ Chi Minh-Hồ Tập Chuong!? Hồ Chí Minh-Lê Duẩn và Trung Quốc
http://toandanlentieng.blogspot.com/2011/09/le-duan-va-trung-quoc.html Lê Duẩn nói về Trung Quốc.
Hồ Chí Minh nói : “Bác có thể sai, trung ương có thể sai, nhưng Mao chủ tịch không bao giờ sai.” Có phải những ngày cuối đời của Hồ Chí Minh nằm trên duờng bệnh, ông chỉ mong uớc đuợc nguời nữ Y tá Trung Quốc ngồi bên cạnh, hát những bài ca bằng tiếng Trung Hoa?
http://to-quoc01.blogspot.com/2011/05/tuyen-ngon-hien-chuong-77.html Hồ Chí Minh-Hồ Tập Chương!?
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/02/ban-ve-ho-chi-minh-ho-tap-chuong.html ...
Lăng tẩm xác uớp các nhà độc tài trên thế giới-Lăng tẩm xác uớp Hồ-Mao-Lenin…
Lăng Hồ Lăng Vua. “Đề tài: Thời báo Ba Lan ’xếp hạng’ Hồ Chí Minh”
http://www.thuvien-it.net/home/forum/forum_posts.asp?TID=17255

Di Sản Hồ Chí Minh-Nhân dân Việt Nam ngày nay lựa chọn giải pháp nào!?

“Diễn biến hòa bình hay bạo lực cách mạng?” Bài viết của nhà văn Hoàng Lại Giang đăng trên QuanLamBao
http://diendancongnhan.blogspot.com/2013/01/cam-on-bai-viet-dien-bien-hoa-binh-hay.html Bài viết với tầm nhìn sâu xa và lòng tâm đắc của tác giả, thật sự quan tâm tới hiện trạng đất nuớc Việt Nam ngày nay. Nhân dân Việt Nam ngày nay lựa chọn giải pháp nào?

Nhân dân Việt Nam lựa chọn gì? Nhân dân Việt Nam ngày nay lựa chọn giải pháp nào?

Hoà bình là sự cần thiết cho một quốc gia để xây dựng phát triển văn hóa tri thức, kinh tế, giáo dục, y tế, công nghệ khoa học…
Điều căn bản là quốc gia đó phải có một nền hiến pháp thật sự dân chủ. Chính phủ quốc hội, tòa án, hệ thống luật pháp của quốc gia, phải do chính nguời dân lựa chọn bầu lên, làm đại diện cho họ để giám sát. Dù đó là đảng phái, hội đoàn, công đoàn hay là hội doanh nghiệp {DN} các tổ chức phi chính phủ, tôn giáo, từ thiện…
Hiến pháp, luật pháp, tòa án của quốc gia đó phải thật sự tôn trọng luật nhân quyền. Tôn trọng tự do ngôn luận, tự do báo chí, phản biện xã hội và luật trung cầu dân ý. Quyền bình đẳng tự do tôn giáo và tín nguỡng của nguời dân, phải đuợc luật pháp, tòa án, nguời thi hành công vụ của chính phủ, tuyệt đối bảo vệ họ, tôn trong đúng theo hiến pháp vì dân phục vụ. Riêng nghành Công An . Lực luợng vu trang quân đội đuợc nguời dân đóng thuế để nuôi duỡng, là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ lãnh thổ quyền lợi của quốc gia. Lực luợng vu trang quân đội phải trung thành với tổ quốc và nhân dân. Tu do ngôn luận tự do báo chí, phản biện xã hội, luật trung cầu dân ý qua sự cạnh tranh minh bạch lành mạnh, là để bài trừ cái xấu, thanh trừng tội phạm tội ác, chống lại độc tài tham nhung bất công phản dân chủ hại dân. Những mục đích trên là đem lại lợi ích để phát triển xã hội, lợi ích cho cộng đồng, cho nguời dân mà họ đuợc quyền có, đuợc ghi rõ trong (Hiến Chuong Quốc Tế Nhân Quyền 1948.) « Tuyên Ngôn về quyền của dân tộc bản địa » “ Dân tộc bản địa”

Vấn đề hòa bình đa nêu lên vài ý so luợc ở trên. Vậy thì! Chiến tranh là sự cần thiết phải có, cho một quốc gia nhu Việt Nam trong tuong lai!? Quyết định đó phải do toàn dân. Nếu có thì khi nào sự cần thiết phải bắt đầu !?

Một cuộc cách mạng đòi tự do nhân quyền dân chủ, hay một cuộc chiến tranh giải phóng cho nguời dân đang làm nô lệ cho đảng, để giải thoát nguời dân ra khỏi sự cai trị của một chế độ độc tài tàn ác, tham nhũng bất công, phản dân chủ phản nhân quyền... Nó xứng đáng vì không ngoài mục đích phải thay đổi mới, để kiến tạo một sự hòa bình, phát triển lâu dài. Sự hòa bình đem lại cho quốc gia một nền hiến pháp thật sự có dân chủ và nhân quyền, tự do độc lập. Dù là hình thức nào, bất bạo động hay bạo động phải đổ máu!!! Còn phải tùy thuộc!!! Đẳng cấp của con nguời khác loài vât, đó là biết suy nghi về cái thiện ác, tội lỗi, sự dày xé luong tâm, cung nhu niềm tin. “Chết vinh còn hon sống nhục”, lựa chọn sự hy sinh lúc cần thiết, để cái chết có giá trị đem lại sự sống cho nguời khác. Chết là một quy luật không ai tránh khỏi. Niếu con nguời phải sống trong một chế độ nhà tù, đầy rẫy sự dối trá, bất công, tàn ác khủng bố bao trùm!!! Gọi là tù ngoài xã hội, tù trong tâm hồn! Sự sống đó có giá phải trả.
Vậy thì khởi sự một cuộc cách mạng để đấu tranh đói nhân quyền, tự do dân chủ cho chính bản thân, gia đinh con cháu và xã hội... Dù bất bạo động hay bạo động chiến tranh, cung không ngoài mục đích, để tìm kiếm một giải pháp cho sự hòa bình lâu dài phát triển tốt đẹp hon truớc. Thiết lập một xã hội thật sự có dân chủ, để xây dựng hòa bình phát triển lâu dài, phải đi qua chiến tranh. Khởi sự chiến tranh là giải pháp ngắn, nó đến rồi đi và sẽ kết thúc theo thời gian.
“ Chiến tranh qua hòa bình trở lại, Bão lụt mỗi mùa lắm cảnh lâm ly” (Huế xua huế nay)
Vây thì để duy trì hòa bình là vấn đề nan dải, cho những đảng phái làm nghề chính trị, và của chính quyền nguời lãnh đạo quốc gia.
 "The French Revolution 1789-Cuộc cách mạng Pháp 1789 "

Nhìn lại lịch sử "Chiến tranh hòa bình" trên thế giới trong thế kỷ 20, 21 và hiện tại. Riêng Việt Nam nguời dân đa nếm đủ mùi vị của chiến tranh. Nhung thiết nghi không phải thế mà nguời dân sợ chiến tranh, bạo động. Chiều dài của lịch sử Việt Nam đa đa chứng minh.
Sau ngày 30-4-1975, Miền Nam là một cái nhà tù khổng lồ, cả nuớc Việt Nam là cái trại cải tạo. Việt Nam ngày nay thực tế ra sao !? Hòa bình hay chiến tranh, giải pháp nào cần thiết !?
Thiết nghi với những nhân vật nhu Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Lenin, Stalin, Mao, Ho Chi Minh, Pot Pot ( Khmer Rouge) Cộng Sản North Korean, Cu Ba, Moammar Gadhafi's…Những nguời này không thể tin họ nói chuyện hòa bình. Chế độ Cộng Sản độc tài, họ không bao giờ thật sự đối thoại và nói chuyện hòa hợp hòa giải, hòa bình đối với kẻ yếu hon họ. Bạo lực chiến tranh của chủ thuyết Cộng Sản, với tham vọng nhuộm đỏ toàn cầu đa đuợc Lenin vạch đuờng chí lối viết ra sách : Thánh Kinh Của Cộng Sản.

Đất nuớc Việt Nam ngày nay trong trạng thái gọi, hòa bình!!! Nguời dân oan đang bị cai trị bởi một chế độ Cộng Sản độc tài độc đảng, tham nhung bất công, vi phạm nhân quyền, phản dân chủ !!! Đất nuớc Việt Nam đang tụt hậu về nhiều mặt. Nền kinh tế đất của nuớc nằm trong tay vài nhóm trùm {Trọc Phú}. Những nhóm này cấu kết với nhóm lợi ích Mafia đỏ đở đầu. Về văn hóa trí thức, giáo dục, khoa học, y tế…, cung bị các nhóm đó đầu co chế tài, kiếm soát. Lợi ích của các nhóm quan chức Tuớng lãnh trong phe Công An, phe Quân Đội cung bị các nhóm này cúng quả, trao qua tay đồng chí X? Hố sâu cách biệt giàu nghèo, gia tăng trong xã hội Việt Nam.
Dân oan bị chính quyền (Công An) cuỡng chiếm cuớp đất ruộng vuờn, bị đan áp trù dập, theo luật rừng xã hội đen mỗi ngày gia tăng. Nguời nông dân nghèo, công nhân lao động [nô lệ] rẻ tiền, họ là thành phần chịu thiệt thòi nhất, họ bị các nhà chủ thầu ngoại quốc vắt kiết hệ sức lao động, cả về thể xác lẫn tinh thần. Những nguời công nhân làm nghề dày da may mặc, và nhiều nhành nghề lao động khác nhu ở Trà Vinh, Long An, ngoại ô Sài Gòn, khu công nghiệp Biên Hòa, Bình Duong, Khu Công Nghiệp TP Vinh, Hải Duong, Hải Phòng… Công nhân lao động trẻ Việt Nam làm việc cho các công ty Trung Quốc, Đai Loan, Đại Hàn…Nghe qua lời tâm sự của nguời công nhân kể chuyện: "chúng em là những đan gà công nghiệp, nhốt làm việc trong lồng mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 8-9 giờ đem, luong mỗi tháng chua tới 2 triệu VND ($100 dollar). Họ làm việc bảy ngày mỗi tuần, với đồng luong mỗi tháng rẻ mạt…
Đa số họ là những giới trẻ, nam nữ sinh sau 1975-1980-1990… Trong chế độ Cộng sản Việt Nam ngày nay, tầng lớp công nhân lao động, dân oan, nông dân, họ và gia đinh họ là thành phần chịu nhiều sự thiệt thòi…

Những năm tháng gần đậy, giới kinh doanh tu nhân {DNVN} Việt Nam bị phá sản, sập nghiệp thua lỗ nhiều, lý do nhu thế nào vào đọc trang QUAN LÀM BÁO, DÂN LÀM BÁO, DÂN LẦM THAN, DÂN LÊN TIẾNG, BOXITVN, HOLAM.VNWEBLOGS, CẦU NHẬT TÂN, BIỂN ĐÔNG, BÁO LỀ TRÁI…
Giới Doanh Nghiệp Tu Nhân Việt Nam, họ tao ra rất nhiều công ăn việc làm cho nhiều thành phần trong xã hội, có những nguời tạo dựng lên co nghiệp từ hai bàn tay trắng, rồi bị cuớp mất trở thành trắng tay chỉ qua đem!!! Có nhiều lý do đua đến, nhung không ít các Doanh Nghiệp bị các đám Trọc Phú, Mafia đỏ, đen, chèn ép, đầu co, cuớp giật thanh toán...

Vấn đề hệ thống ngân hàng quốc doanh (NHNN), chính quyền quản lý yếu kém, thiếu minh bach, nay chuyển sang cổ phần hóa, bị các Trọc Phú, các nhóm lợi ích thừa co “ Đục nuớc béo cò” xâu xé nhau tranh dành quyền lợi… Chính những đám này, nhóm này đa cày xé nát nền kinh tế Việt Nam trong gần 7 năm qua… Nạn tham nhung, lừa đảo, rửa tiền, Việt Nam đồng lạm pháp, tiền lãi suất gia tăng, vật giá gia tăng, nợ xấu gia tăng theo tiền bôi tron dự án, bay vào túi các quan quyền tham nhung Việt Nam. Tham nhung có hệ thống từ Làng Xã, Huyện, Tỉnh lên đến Trung Uong… Dịch vụ buôn bán nhà đất, thổi phồng nhu bong bỏng, nhà đất ở Hà Nội Việt Nam đắt nhất hành tinh…Bởi vậy ở Việt Nam ngày nay mới có đại họa cuớp đất, cuớp ruộng vuờn của nhân dân, dân oan là nghề làm giàu nhu trúng số độc đắc…
Cuớp đất của dân thì phải là chính quyền, những quan chức có quyền và tiền…
Với khẩu hiệu “Ăn nhiều không ăn ít-Cán bộ đảng viên quan quyền sống để mà ăn, ăn nhiều sống lâu để làm quản giáo nhân dân… Sống để ăn chứ không phải ăn để sống…Tiếp vào đoạn này, cần viết sửa lại…

Khoảng 6 tháng truớc, trên trang web của BBC Vietnamese, có đăng một bài viết của nhà lý luân gia Marxist, Ông Lữ Phuong với chủ đề : Ai xây "Chủ nghia tu bản man rợ" ở VN? ( Thiết nghi phải chi ai xây chủ nghia tu bản văn minh nhu ở Mỹ, thì quá tốt cho nguời dân Việt Nam)

Ngày nay Đảng Cộng Sản Viêt Nam vẫn hô hào khẩu hiệu, theo Chủ nghia Marx Lenin + Tu tuởng HCM, tiến lên XHCN!? Phát triển kinh tế thị truờng theo đuờng lối XHCN! Đọc qua cái tên gọi thấy mo hồ, rồi hỏi mấy ông cựu chiến binh dân Hải Phòng, từng là cán bộ đảng viên, từng làm thuyền truởng lái tàu không số năm xua… Ông bạn tôi chỉ có lắc đầu cung không hiểu. Ông nói: “Tôi cung chỉ là một nạn nhân, bạn bè cùng thế hệ tuổi của tôi là những đan lừa, chúng tôi là công cụ làm bia đỡ đạn cho Đảng Cộng Sản Viêt Nam xâm chiếm Miền Nam, bắn giết gây đau thuong tan nát cho nhiều gia đinh nguời anh em cùng dòng máu Việt Nam. Ông bạn tôi nói trong ngẹn ngào đau khổ, "tôi chở vợ tôi đi chùa cầu Phật, còn tôi chỉ đứng ngoài nhìn vào, tôi nghi vì bàn tay tôi đa có dính máu, máu của nguời anh em bên kia trận chiến, đa cho tôi đuợc sống ngày hôm nay, tuy nhiên trong thân thể tôi vẫn nhiều viết thuong đau nhức, đau ở trên đầu, đau ở cổ, lung, cột sống, chân tay. Nhưng thưa ông, cái đau nhiều nhất vẫn là ở hai con mắt của tôi ... Nhung tôi không có tội, kẻ có tội là ông Hồ, ông Duẩn và Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tôi cung chỉ là một nạn nhân". Hỏi về vấn đề Biển đông, Hoàng Sa-Truờng Sa, những kinh nghiệm của ông từng là một vị thuyền truởng lái tàu, chở hàng đi xuyên biển đông Á Châu, gần 20 năm sau ngày chiến tranh kết thúc. Ông chỉ lắc đầu không trả lời…
http://dackien.wordpress.com/2013/02/25/vai-loi-voi-tbt-dcs-vn-nguyen-phu-trong/
Liệu Công An Hà Nội có tìm cách trù dập, bắt Nguyễn Đắc Kiên vào trại tâm thần ?
http://quanlambao.blogspot.com/2013/02  
Bao nhiêu nguời Viết về dân chủ bị vào trại tâm thần? ( Ông Hồng Quang-Nguyen Duc D bị nhốt 777 ngày đem trong xà lim nhà tù Cộng Sản Hà Nội. Cộng thêm thời gian ông bị giam giữ sống và chứng kiến trong 2 trại tâm thần ở Hà Nội (B14-Cầu Biêu)

Ông Hồng Quang (Nguyễn Đức D) năm nay đa hon 80 tuổi ở Hà Nội. Ông nghiên cứu và giải mã về trống đồng, lịch vạn niên (Truờng xuân), ông học chữ Tàu, hiểu biết chữ nôm. Ông đa có một thời gian, từng dịch giải những tài liệu riêng cho Tuớng Võ Nguyên Giáp...Ông Hồng Quang theo Việt Minh Cộng Sản từ năm 17 tuối...Tiếp

Vấn đề chiến tranh và hòa bình, giải pháp lựa chọn của mỗi nguời dân, mỗi nguời lính chua hẳn giống nhau... Nếu xảy ra chiến tranh ở Việt Nam trong-tuong lai! Tôi tin chắc một điều: Nguời dân trên toàn cõi Việt Nam, không còn tin những gì của Đảng CSVN tuyên truyền nữa. Họ có thể nghe vào tai rồi bỏ ra. Họ sẽ không chứa chấp, giúp đỡ ủng hộ các thành phần Cán bộ, Công An, Quân đội nhu truớc đây trong cuộc Chiến Tranh Vietnam 1945-1954-1975... Đó là thực tế không thể thay đổi...

Nhớ câu nói của một vị Tuớng Mỹ:"Chiến tranh sẽ tạo ra những anh hùng hào kiệt-Patton-Mỹ ".Nhung theo tôi: Chiến tranh sẽ tạo ra nhiều tên đồ tể-sát nhân, đem đến những thảm hoạ cho nhân loại. Dẫn chứng Hitller của Đức. Staline của Nga. Mao của Trung Cộng “Mao's Bloody Revolution” Hô Chí Minh của Việt Nam…
Chế độ diệt chủng Pol Pot-Khmer Đỏ của xứ Chùa Tháp-Campuchia... Vậy thì giải pháp chiến tranh là cần thiết, để ngăn chặn sự diệt chung và để kiến tạo sự hòa bình.

Việt Nam hiện tại ở trong trạng thái gọi hòa bình. Sự hòa bình trong giả tạo, hòa bình trong trong ung thu và nhiều loại bệnh tật, nhà tù có nhiều, Công An quản giáo rải khắp noi, ðể theo dõi canh chừng, từng nguời dân và gieo rắc sự sợ hãi…Nhiều nguời nói rằng, đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ lèo lái con thuyền của đảng, đi theo giống Bắc Triều Tiên, Cu Ba. Nhu ông Tổng Bí Thu Trọng đa rao giảng phải tiến nhanh lên XHCN…

Nhung Ông Lữ Phuong, nhà lý luận gia Marxist cho rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay không hề “liên quan” gì tới Chủ nghia Marx, mà chỉ đang “lợi dụng” chủ thuyết này trong việc xây dựng một thứ "chủ nghia tu bản man rợ, rừng rú." Nghe qua cuộc trả lời cuộc phỏng vấn của phóng viên đai BBC. Ông Lữ Phuong đa phân tích rõ, nêu lên cái cốt lõi nguồn gốc tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế.., nạn tham nhung bất công bóc lột nguời dân, ở Việt Nam ngày nay…

Trong năm nay, qua những lần gặp gỡ nguời dân, chính Ông Chủ Tịch Nuớc Truong Tân Sang, đa phải thừa nhận qua câu nói, “ Một con sâu đa nguy hiểm rồi, một bầy sâu, là chết cái nuớc này”.
Bảy [7] năm truớc, sau chuyến về thăm Viêt Nam lần đầu tiên, trở về Mỹ tôi có viết bài tho: “Đan sâu của Đảng”. Phải chăng nó cung trùng hợp với ý nghi của Ông Sang ngày nay? “Một con sâu, một bầy sâu?”
Phải chăng đất nuớc và nhân dân Việt Nam ngày, nay đang cai trị bởi “một bầy sâu”. Ông Truong Tấn Sang đa phát biểu…

Vậy thì cuộc chiến tranh chống lại “một bầy sâu”, để kiến tạo hòa bình, nó thật nan giải và phức tạp, cho 90 triệu dân Việt Nam… From Hai Phong December 28, 2012

Di Sản Cụ Hồ-Trồng Cây Trồng Nguời: Lăng Hồ lăng Vua

Cố Đô Huế có Lăng Vua
Chôn sâu dấu kín vẫn thua Lăng Hồ.{ Lăng Hồ Chí Minh }.
Lăng Hồ chiếm đất Thủ Đô,
Tốn tiền canh giữ tốn tiền thuế dân.
Thuế dân đóng trả nợ nần
Dân cần truờng học tự do nhân quyền
Lăng Hồ đe ém tổ tiên
Phản văn hóa phản cổ truyền Việt Nam…

Hon 60 năm qua chế độ Công An trị của đảng Công sản Việt Nam, tìm mọi thủ đoạn muu kế để gieo rắc sự sợ hãi vào từng con nguời. Họ áp đặt một hệ thống tuyên truyền khủng khiếp, họ thần thánh hóa nhân vật ông Hồ Chí Minh!? Đạo đức của ông Hồ Chí Minh nhu một ông Thánh, không có vợ con. Họ tuyên truyền tẩy não, nhồi sọ vào đầu từng đứa trẻ từ khi còn học mẫu giáo, thắt cổ bằng khăn quàng đỏ... Tâm hồn của tuổi ấu tho, đẹp nhất là sự vô tu và niềm mo uớc…Sự nhồi nhét ép buộc, tẩy não và nhồi sọ vào đầu trẻ tho, những gì quá tải, sẽ ảnh huởng… Từ một một thiếu niên lên thanh niên, bắt học tập vào đoàn, vào đảng. Suốt ngày đem bị nhồi sọ, học thờ Marx, Lenin, Hồ Chí Minh, đa làm cho con nguời đó biến dạng, từ lối suy nghi…Gần đây dân chúng ở Hồng Kong, họ phản đối đạo luật nhồi sọ này do đảng Cộng Sản Trung Quốc áp đặt vào sách giáo khoa. Gần nửa triệu nguời dân Hồng Kong đa xuống đuờng biểu tình để phản đối đạo luật này.

Ở Việt Nam, có nền văn hóa truyền thống tốt đẹp lâu đời của nguời dân, đa bị Đảng Cộng Sản phân hóa, hủy giệt hầu nhu toàn bô gần 60 năm qua. Chứng minh cụ thể cho vấn đề trên đó là: Cải cách ruộng đất ở Miền Bắc từ 1953 ở Thái Nguyên, đến 1954-1956…
Ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, đa phát động chiến dich tuyền truyền, xúi dục toàn dân đấu tố triệt hạ lẫn nhau, dân nghèo đấu tố nguời giàu có ruộng đất, co sở buôn bán… Nhung mà cái tàn nhẫn nhất là, chúng xúi dục con cháu đấu tố cha mẹ, ông bà. Chúng xúi dục anh chị em đấu tố nhau, vợ đấu tố chồng, xóm giềng làng xóm đấu tố nhau, gây ra thành kẻ thù.
Chúng đập phá chiếm đoạt đền thờ, văn miếu, chùa chiền, di tích văn hóa, nhà thờ, ném tuợng Phập, tuợng Chúa, tuợng thần thánh xuống hồ, ao. Những noi thờ phuợng của dân, nhu đinh làng làm chổ đấu tố xứ bắn nguời, sau lấy làm kho hợp tác xã [HTX], đua trâu bò đến…
Ông Truờng Chinh còn lôi cả cha đẻ ra, để xỉ nhục đấu tố…

Năm 1954-1955, có gần một triệu nguời bỏ Miền Bắc chay vào Nam Tỵ Nạn. Đây là di sản mà ông Hồ, và đảng Cộng Sản Việt Nam để lại sau ngày thực dân Pháp rút khỏi Miền Bắc. Di sản đó tính đến nay đa gần 60 năm.
Những thế hệ sinh ra sau 4-1975, sau chiến tranh, dù ở họ Miền Bắc, Miền Trung, Miền Tây Nam Bộ. Họ không trực tiếp liên quan đến chiến tranh, chứng kiến những sự đau thuong mất mát, của bên thua cuộc. Mặc dù có thể những bậc cha mẹ họ, ông bà chú bác, anh chi của họ là nguời trong cuộc. Dù sao đi nữa thì những Di Sản, Hậu Quả của ông Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam để lại, có ảnh huởng về nhân quả, họa báo hành đến nhiều đời con cháu, chắt của họ. Những gì đa và đang xảy ra trên đất nuớc Việt Nam ngày nay!!! Nó là một sự chứng minh có sức thuyết phục rõ ràng.

Riêng ở Miền Nam sau ngày chiến tranh kết thúc (Sau ngày Cộng Sản chiếm Miền Nam). Đến nay đa hon 37 năm trôi qua. Dân Miền Nam đa sống và trải nghiệm mùi vị Cộng Sản. Những gì ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản đa thuc hành, cai tri dân Miền Bắc. Đuợc Lê Duân, Lê Đức Thọ cùng đám Cộng Sản Miền Nam, rập khuôn lại, họ đua và áp dụng cho dân chúng Miền Nam sau 4-1975-1985, đến ngày nay.

Lịch sử là bài học của quá khứ để tham khảo, nhận xét, theo khách quan cho trung thuc... Ở Việt Nam ngày nay, di sản của ông Hồ Chí Minh đang đuợc đảng Cộng Sản Việt Nam lập khuôn, áp đặt lại những gì họ đa cai trị mị dân trong gần 60 năm qua. Cai tri duới một chế độ Công An trị, bằng nhà tù, đan áp, bằng độc tài sắt máu, tham nhung bất công. Di sản của ông Hồ Chí Minh để lại ngày nay. Một chế độ đang vi phạm nghiêm trong về luật nhân quyền, phản dân chủ. Độc tài đi đôi với tham nhung có hệ thống, đang gia tăng sự bất công vô cảm trong xã hội, văn hóa đạo đức xuống cấp đang ngăn cản mọi ngả đuờng đi lên của nguời dân Việt Nam .

Xã hội Việt Nam ngày đang bị xuống cấp, tụt hậu về nhiều mặt. Nền Văn hóa, Giáo dục, Y tế , Nông nghiệp, môi truờng ô nhiễm xuống cấp và băng hoại, nạn vô cảm và gian dối trong đủ điều. Đó là di sản cụ Hồ, di sản của Đảng Cộng Sản Việt Nam để lại, 60 muoi năm qua!!!

Học tập đạo đức Hồ Chí Minh theo châm ngôn “Trồng cậy-Trồng nguời”
Trồng cây ai cung biết trồng
Trồng nguời Đảng dạy lấy chồng Đài Loan.
Khổ thân con cháu Bác Hồ
Xuất khẩu lao động Nam Hàn nó chê!

Di sản cụ Hồ!!! Hậu quả để lại cho một đất nuớc Việt Nam ngày nay là:
Làm thuê ( xuất khẩu lao động-nô lệ ) rải khắp toàn cầu. Kiếm tiền nuôi Đảng làm giàu Mafia…
http://thongtinberlin.de/tailieu/suthatvehochiminh.htm Sự thật về Hồ Chí Minh

(TÀI LIỆU TỪ INTERNET)
“Một nền chính trị nhằm phát triển con nguời phải lấy tình liên đới làm phương tiện và kiểu mẫu”. Tại sao người ta có thể từ khước quyền tham gia chính trị của những con nguời có đủ khả năng, có đủ thiện chí vì lợi ích của quốc gia, vì lợi ích của cộng đồng? Tại sao vậy? Chẳng lẽ vì dựa vào lý lịch chính trị? Chẳng lẽ vì nguời ấy là nguời Công Giáo? Khi nguời ta phân biệt nhu thế là nguời ta đa tuớc mất cái quyền của con nguời sống trong tình liên đới."

Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha viết tiếp: “Kết quả hoạt động của chính trị mang tính liên đới, kết quả mà mọi nguời uớc mong nhung chua đạt đuợc, chính là hòa bình.” Ngài nhấn mạnh: “Các tín hữu Giáo Dân không thể khoanh tay ngồi nhìn nhu kẻ bàng quan luời biếng truớc những gì phá hoại hay tổn thương hòa bình, như vũ lực và chiến tranh, tra tấn hay khủng bố, trại tập trung, quân sự hóa chính trị, thi đua võ trang, đe dọa nguyên tử… Ngược lại, là môn đệ của Đức Giêsu Kitô – Vua hòa bình, các tín hữu Giáo Dân phải nhận lãnh bổn phận làm nguời kiến tạo hòa bình bằng cuộc sống trở về với Chúa và bằng các hoạt động vì sự thật, vì tự do, vì công bình, vì bác ái; đó là những nền tảng vững chắc của hòa bình.”.

TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948).

Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam đã vi phạm những điều luật gì, trong bản: Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1948)?
Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam phải có trách nhiệm tuân thủ, và thực sự thi hành đúng theo những điều lệ mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đã cam kết ký.

ĐỌC THAM KHẢO TÀI LIỆU TỔNG HỢP CỦA BẢN: Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1948)

( Tài liệu này lấy từ Internet )
Công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền này nhu một tiêu chuẩn thực hiện chung cho tất cả các dân tộc và quốc gia, sao cho mỗi cá nhân và đoàn thể xã hội luôn nhớ tới bản tuyên ngôn này, nỗ lực phát huy sự tôn trọng các quyền tự do này bằng học vấn và giáo dục, và bằng những biện pháp huy tiến trên bình diện quốc gia và quốc tế, bảo đảm sự thừa nhận và thực thi trên toàn cầu các quyền tự do này cho các dân tộc thuộc các quốc gia hội viên hay thuộc các lãnh thỗ bị giám hộ.

Điều 1: Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợi, có lý trí và lương tri, và phải đối xử với nhau trong tình bác ái.

Điều 2: Ai cũng được huởng những quyền tự do ghi trong bản Tuyên Ngôn này không phân biệt đối xử vì bất cứ lý do nào, như chủng tộc, màu da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hay quan niệm, nguồn gốc dân tộc hay xã hội, tài sản, dòng dõi hay bất cứ thân trạng nào khác.Ngoài ra không đựợc phân biệt về quy chế chính trị, pháp lý hay quốc tế của quốc gia hay lãnh thổ mà nguời đó trực thuộc, dù là nuớc độc lập, bị giám hộ, mất chủ quyền hay bị hạn chế chủ quyền.

Điều 3: Ai cũng có quyền đuợc sống, tự do, và an toàn thân thể.

Điều 4: Không ai có thể bị bắt làm nô lệ hay nô dịch; chế độ nô lệ và sự mua bán nô lệ duới mọi hình thức đều bị cấm chỉ.

Điều 5: Không ai có thể bị tra tấn hay bị những hình phạt hoặc những đối xử tàn ác, vô nhân đạo, làm hạ thấp nhân phẩm.

Điều 6: Ai cũng có quyền đuợc công nhận là con nguời truớc pháp luật bất cứ tại đâu.

Điều 7: Mọi nguời đều bình đẳng truớc pháp luật và đuợc pháp luật bảo vệ bình đẳng không kỳ thị. Mọi nguời đều đuợc bảo vệ chống lại mọi kỳ thị hay xúi giục kỳ thị trái với Tuyên Ngôn này.

Điều 8: Ai cũng có quyền yêu cầu tòa án quốc gia có thẩm quyền can thiệp chống lại những hành động vi phạm những quyền căn bản đuợc hiến pháp và luật pháp thừa nhận.

Điều 9: Không ai có thể bị bắt giữ, giam cầm hay luu đầy một cách độc đoán.

Điều 10: Ai cũng có quyền, trên căn bản hoàn toàn bình đẳng, đuợc một toà án độc lập và vô tư xét xử một cách công khai và công bằng để phán xử về những quyền lợi và nghiã vụ của mình, hay về những tội trạng hình sự mà mình bị cáo buộc.

Điều 11:
1. Bị cáo về một tội hình sự được suy đoán là vô tội cho đến khi có đủ bằng chứng phạm pháp trong một phiên xử công khai với đầy đủ bảo đảm cần thiết cho quyền biện hộ.
2. Không ai có thể bị kết án về một tội hình sự do những điều mình đa làm hay không làm, nếu những điều ấy không cấu thành tội hình sự chiếu theo luật pháp quốc gia hay luật pháp quốc tế hiện hành; mà cung không bị tuyên phạt một hình phạt nặng hon hình phạt đuợc áp dụng trong thời gian phạm pháp.

Điều 12: Không ai có thể bị xâm phạm một cách độc đoán vào đời tu, gia đinh, nhà ở, thu tín, hay bị xúc phạm đến danh dự hay thanh danh. Ai cung có quyền đuợc luật pháp bảo vệ chống lại những xâm phạm ấy.

Điều 13:
1. Ai cũng có quyền tự do đi lại và cu trú trong quản hạt quốc gia.
2. Ai cung có quyền rời khỏi bất cứ quốc gia nào, kể cả quốc gia của mình, và có quyền hồi huong.

Điều 14: 1. Khi bị đàn áp, ai cũng có quyền tìm nơi tị nạn và được huởng quyền tị nạn tại các quốc gia khác.
2. Quyền này không đuợc viện dẫn trong truờng hợp sự truy tố thực sự chỉ căn cứ vào những tội trạng không có tính cách chính trị hay vào những hành động trái với mục đích và tôn chỉ của Liên Hiệp Quốc.

Điều 15:
1. Ai cũng có quyền có quốc tịch.
2. Không ai có thể bị tuớc quốc tịch hay tuớc quyền thay đổi quốc tịch một cách độc đoán.

Điều 16:
1. Đến tuổi thành hôn, thanh niên nam nữ có quyền kết hôn và lập gia đinh mà không bị ngăn cấm vì lý do chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo. Họ có quyền bình đẳng khi kết hôn, trong thời gian hôn thú cung nhu khi ly hôn.
2. Hôn thú chỉ có giá trị nếu có sự thuận tình hoàn toàn tự do của những nguời kết hôn.
3. Gia đinh là đon vị tự nhiên và căn bản của xã hội, và phải đuợc xã hội và quốc gia bảo vệ.

Điều 17:
1. Ai cũng có quyền sở hữu, hoặc riêng tu hoặc hùn hiệp với nguời khác.
2. Không ai có thể bị tuớc đoạt tài sản một cách độc đoán.

Điều 18: Ai cũng có quyền tự do tu tuởng, tự do luong tâm và tự do tôn giáo; quyền này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín nguỡng và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín nguỡng qua sự giảng dạy, hành đạo, thờ phụng và nghi lễ, hoặc riêng mình hoặc với nguời khác, tại noi công cộng hay tại nhà riêng.

Điều 19: Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phuong tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia.

Điều 20:
1. Ai cũng có quyền tự do hội họp và lập hội có tính cách hoà bình.
2. Không ai bị bắt buộc phải gia nhập một hội đoàn.

Điều 21:
1. Ai cũng có quyền tham gia chính quyền của quốc gia mình, hoặc trực tiếp hoặc qua các đại biểu do mình tự do lựa chọn.
2. Ai cũng có quyền bình đẳng tham gia công vụ trong nuớc.
3. Ý NGUYỆN CỦA QUỐC DÂN PHẢI ĐƯỢC COI LÀ CĂN BẢN CỦA MỌI QUYỀN LỰC QUỐC GIA;
Ý NGUYỆN NÀY PHẢI ĐƯỢC BIỂU LỘ QUA NHỮNG CUỘC TUYỂN CỬ CÓ ĐỊNH KỲ VÀ TRUNG THỰC, THEO PHƯƠNG THỨC PHỔ THÔNG ĐẦU PHIẾU KÍN, HAY THEO THỦ TỤC TUYỂN CỬ TỰ DO TƯƠNG TỰ.

Điều 22: Với tư cách là một thành viên của xã hội, ai cũng có quyền đựợc huởng an sinh xã hội, cũng như có quyền đòi được hưởng những quyền kinh tế, xã hội và văn hoá cần thiết cho nhân phẩm và sự tự do phát huy cá tính của mình, nhờ những nỗ lực quốc gia, sự hợp tác quốc tế, và theo cách tổ chức cùng tài nguyên của quốc gia.

Điều 23
1. Ai cũng có quyền đuợc làm việc, đuợc tự do lựa chọn việc làm, đuợc huởng những điều kiện làm việc công bằng và thuận lợi và đuợc bảo vệ chống thất nghiệp.
2. Cùng làm việc ngang nhau, mọi nguời đuợc trả luong ngang nhau, không phân biệt đối xử.
3. Nguời làm việc đuợc trả lương tương xứng và công bằng, đủ để bảo đảm cho bản thân và gia đình một đời sống xứng đáng với nhân phẩm, và nếu cần, sẽ đuợc bổ sung bằng những biện pháp bảo trợ xã hội khác.
4. Ai cũng có quyền thành lập nghiệp đoàn hay gia nhập nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình.

Điều 24: Ai cũng có quyền nghỉ ngơi và giải trí, đuợc huởng sự hạn định hợp lý số giờ làm việc và những ngày nghỉ định kỳ có trả lương.

Điều 25:
1. Ai cũng có quyền đuợc huởng một mức sống khả quan về phương diện sức khỏe và an lạc cho bản thân và gia đình kể cả thức ăn, quần áo, nhà ở, y tế và những dịch vụ cần thiết; ai cũng có quyền đuợc huởng an sinh xã hội trong truờng hợp thất nghiệp, đau ốm, tật nguyền, góa phụ, già yếu, hay thiếu phuong kế sinh nhai do những hoàn cảnh ngoài ý muốn.
2. Sản phụ và trẻ em đuợc đặc biệt săn sóc và giúp đỡ. Tất cả các con, dầu là chính thức hay ngoại hôn, đều đuợc huởng bảo trợ xã hội nhu nhau.

Điều 26:
1. Ai cũng có quyền đuợc huởng giáo dục. Giáo dục phải đuợc miễn phí ít nhất ở cấp so đẳng và căn bản. Giáo dục so đẳng có tính cách cuỡng bách. Giáo dục kỹ thuật và chuyên nghiệp phải đuợc phổ cập. Giáo dục cao đẳng phải đuợc phổ cập cho mọi sinh viên trên căn bản bình đẳng, lấy thành tích làm tiêu chuẩn.
2. Giáo dục phải nhằm phát huy đầy đủ nhân cách, tăng cường sự tôn trọng nhân quyền và những quyền tự do căn bản; phải đề cao sự thông cảm, bao dung và hữu nghị giữa các quốc gia, các cộng đồng sắc tộc hay tôn giáo, đồng thời yểm trợ những hoạt động của Liên Hiệp Quốc trong việc duy trì hoà bình.
3. Cha mẹ có quyền ưu tiên lựa chọn giáo dục cho các con.

Điều 27:
1. Ai cũng có quyền tự do tham gia vào đời sống văn hoá của cộng đồng, thưởng ngoạn nghệ thuật, đuợc huởng các tiến bộ khoa học và lợi ích của những tiến bộ ấy.
2. Ai cũng được bảo vệ bởi những quyền lợi tinh thần và vật chất phát sinh từ những sản phẩm khoa học, văn học hay nghệ thuật của mình.

Điều 28: Ai cũng có quyền đuợc huởng một trật tự xã hội và trật tự quốc tế trong đó những quyền tự do ghi trong bản Tuyên Ngôn này có thể đuợc thực hiện đầy đủ.

Điều 29:
1. Ai cũng có nghiã vụ đối với cộng đồng trong đó nhân cách của mình có thể được phát triển một cách tự do và đầy đủ.
2. Trong khi hành xử những quyền tự do của mình, ai cung phải chịu những giới hạn do luật pháp đặt ra ngõ hầu những quyền tự do của nguời khác cung đuợc thừa nhận và tôn trọng, những đoi hỏi chính đáng về đạo lý, trật tự công cộng và an lạc chung trong một xã hội dân chủ cũng được thỏa mãn.
3. Trong mọi trường hợp, những quyền tự do này không thể hành xử trái với những mục tiêu và tôn chỉ của Liên Hiệp Quốc.

Điều 30: Không một điều khoản nào trong Tuyên Ngôn này có thể giải thích để cho phép một quốc gia, một đoàn thể, hay một cá nhân nào được quyền hoạt động hay làm những hành vi nhằm tiêu hủy những quyền tự do liệt kê trong Tuyên Ngôn này.

(Phỏng theo bản dịch của Trung Tâm Việt Nam Về Nhân Quyền
với sự tu chính của Ủy Ban Luật Gia Bảo Vệ Nhân Quyền.)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_Qu%E1%BB%91c_t%E1...
Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền (1948). Cộng sản Việt Nam ký kết
http://vietnamhumanrights.net/viet/vintbill.htm Luật quốc tế nhân quyền http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2n_quy%E1%BB%81n Quốc tế nhân quyền
http://bing.com/search?q=qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+nh%C3%A2n+quy%E1%BB%81n Tham khảo Hiến Chương Quốc tế nhân quyền http://youthforhumanrights.org Bảo vệ nhân quyền cho tuổi trẻ
http://louielamson2000.blogspot.com/2012/08/tham-khao-hien-chuong-91-ang-viet-nam_6557.html Đọc tham khảo ba (3) Hiến Chương.
“Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền” ( Ngày 10 tháng 12-1948) “ Trang này đuợc sửa đổi lần cuối lúc 00:26, ngày 13 tháng 2 năm 2013.”
http://un.org/en/documents/udhr/ The Universal Declaration of Human Right http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights Human Right Chapter
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2n_quy%E1%BB%81n Quốc tế Nhân quyền “ Trang này đuợc sửa đổi lần cuối lúc 21:37, ngày 25 tháng 2 năm 2013.”
http://un.org/News/Press/docs/2006/sc8710.doc.htm Resolution 1674 (2006). http://youtube.com/watch?v=BH5OIXRfkEI “Thư của HĐGMVN nhận định và góp ý sửa đổi Hiến pháp Kiến nghị Hiến pháp bỏ Điều 4. “Ha`ng trăm trí thúc đa~ ký tên va`o một bản kiến nghị vê` sủa đổi Hiến pháp 92, hiện đang luu ha`nh trên mạng internet. ” (BBC Vietnamese). "KIẾN NGHỊ VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 "Kiến nghị thứ nhất về Lời nói đầu và về Chuong I". Bỏ điều 4 Hiến pháp, không chấp nhận Đảng CSVN "là lực luợng lãnh đạo nhà nước và xã hội"
Giới văn sĩ trí thức, các quan chức trong bộ máy cầm quyền Hà Nội, giới công chức, cựu công chức đảng viên Cộng sản và cán bộ các nghành. Giáo viên sinh viên, giới công nông dân, dân oan Việt Nam hãy “ Đứng lên ngửng mắt mà đi, nhìn thẳng vào kẻ thù của nhân dân, đang hãm hại cản đuờng buớc tiến phát triển của dân tộc đất nuớc Việt Nam. Đó là đảng độc tài bất công tham nhung và thối nát, phản dân chủ phản nhân quyền... Đứng lên để đoi lại quyền sống làm nguời đuợc ghi trong bản “ Hiến Chuong Quốc Tế Nhân Quyền 1948” mà Đảng Cộng sản Việt Nam đa cam kết ký…
Những ngày đầu xuân năm hết tết đến, xin đừng bỏ quên hàng trăm ngàn tù nhân luong tâm, tù nhân chính trị, bloggers…Những nguời đa dấn thân, đấu tranh chống độc tài tham nhung bất công, để đoi có dân chủ nhân quyền… Những nguời đa biểu tình phản đối Trung Cộng xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam. (Hoàng Sa-Truờng Sa-Biển Đông). Tất cả họ đang bị Cộng Sản Việt Nam giam cầm tra tấn, hành hạ và khủng bố trong lao tù… Xin hảy nhớ đến họ, gia đinh họ và cùng nhau cầu nguyện cho họ. Vinh Feb 06, 2013

Núi Chung mất đất nuôi bò
(Nhà thờ Hùng khều-Thái Hương)
http://youtube.com/watch?v=dkPsG-EeGX4 “Những điều trông thấy mà đau đớn” http://quanlambao.blogspot.com/2012/07/hot-links-ve-chu-tich-quoc-hoi-nguyen.html
http://quanlambao.blogspot.com/2013/03/hay-xem-truong-hoc-que-huong-ong-chi-x.html  
http://quanlambao.blogspot.com Nguyễn Sinh Hùng@Thái Hương bò sữa
Hùng khều xây cái nhà thờ
Thái Hương bò sữa đang chờ mở kho.
Lâu nay dân chúng hỏi dò
Thái Hương sữa nước nuôi bò ở đâu?
Bên kia biên giới Cộng Tàu (Red Communist China)
Trẻ con chết bệnh điên đầu mẹ cha.
* * *
Hùng khều xây cái nhà thờ
Thái Hương bò sữa bao giờ đóng kho?!
Núi Chung mất đất nuôi bò
Sông Lam nước lụt thiếu đò chở dân.
Học sinh chân đất đầu trần
Vùng sâu miền núi mất phần cơm trưa.
Thái Hương bò sữa dư thừa
Nhà thờ ngàn tỷ đang chờ khởi công.
* * *
Hùng khều xây cái nhà thờ
Dân nghèo xứ Nghệ (Nghệ-Tinh) đang chờ làm phu.
Học sinh miền núi mịt mù
Nhà tranh vách nứa không dù che mưa.
Học về không có cơm trưa
Tiền chùa Chủ tịch lấy đưa xây nhà
Thuế dân đảng cướp làm quà
Xây nhà thờ lớn để mà làm chi?!

Vinh 2-2013.

Ghi chú: Hùng khều có nghĩa là khều nhiều. Ngoại giao nhiều mới lên đuợc Chủ Tịch Quốc Hội. ( Nguyễn Sinh Hùng ngày còn làm Phó Thủ tuớng. Truớc khi lên xe rời khách sạn Cửu Long 2 Hotel Tra Vinh, vất tàn thuốc lá trên tay xuống đất, rồi lấy chân khều đạp lên. Hình ảnh này không mấy làm đẹp mắt, truớc nhiều người )
“ Hùng khều” bí danh từ Trà Vinh.

Posted from Tra Vinh Mar 25, 2013
http://.youtube.com/watch?v=dkPsG-EeGX4  Vietnam Children at Trash Dump.“Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” (Nguyen Du) Học tập đạo đức Hồ Chí Minh@Hồ Tập Chương: “Bình Sanh Khảo
http://hdgmvietnam.org/thu-cua-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-nhan-dinh-va-gop-y-sua-doi-hien-phap/4750.116.3.aspx  Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tuyên bố về sửa đổi Hiến Pháp 1992 <><> http://boxitvn.blogspot.com
http://youtube.com/watch?v=anQCC4l_xJ0  Video Giòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn- Đối thoại Liên tôn Sửa đổi Hiến pháp.09.03.2013  
ĐÃ CÓ TRÊN 11.000 NGƯỜI KÝ TÊN VÀO TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO Cập nhật ngày 14-3-2013. CHỪNG NÀO CÓ 120.000-12.200.000 NGƯỜI KÝ TÊN VÀO TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO CHO NGƯỜI DÂN VIỆT NAM?
http://boxitvn.blogspot.com  DANH SÁCH NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 32) (Kiến nghị về sửa đổi hiến pháp 1992 !? Coi chừng cái bẫy trá hình của Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên để mị dân!?

http://boxitvn.net/bai/44588 <> http://boxitvn.net/bai/44614 "DANH SÁCH NGUỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 " http://boxitvn.net/bai/44602 "Quyền tự do bất khả phân: Tự do cá nhân, tự do chính trị, tự do kinh tế" http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_Hoa_K%E1%BB%B3 Hiến Pháp Mỹ 17/9/1787
http://boxitvn.net Danh sách trên 14.400 nguời ký tên kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp 1992 (xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp)
Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Không cần ghi điều 4 vào Hiến pháp  http://thanhnienconggiao.blogspot.com/2013/01/tuong-nguyen-trong-vinh-khong-can-ghi.html   (Dự thảo hiến pháp: Thử thách sự sống còn của chế độ)

Trọng Lú đi Tây?

Xem kìa Trọng Lú tuyên truyền
Tay do mắt híp, răng nghiền cổ co?
Giáo Hoàng liếc mắt thăm dò
Việt Nam Cộng Sản dở trò gì đây ?
Đầu năm Trọng Lú đi Tây
Tuyên truyền chém gió xứ nầy ai nghe ?
Nhìn qua video cảnh ông Nguyễn Phú Trọng, (Trọng Lú) vào gặp Bố Già Công Giáo (Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI). Liên tuởng nghi tới mấy ông Tây Ba Lô, đứng xem biểu diễn, ở trong rạp múa rối nuớc Thăng Long-Hà Nội.

Ban Công Lý và Hòa Bình Giáo phận Vinh phản đối bản án phi pháp và bất công
21/01/13 6:13 AM
HTTP://NUVUONGCONGLY.NET/CONG-LY/BCLHBGP_VINHPDOI

Phát xuất từ niềm tin Kitô giáo và trách nhiệm công dân với uớc nguyện góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng một đất nuớc phát triển vững bền, dân chủ và nhân ái, cùng với những nguời yêu chuộng công lý và hòa bình, tự do và dân chủ, bình đẳng và bác ái, chúng tôi phản đối các quyết định trên của TAND tỉnh Nghệ An và các quyết định tuong tự, đồng thời kêu gọi nhà cầm quyền tôn trọng sự thật và xem xét lại bản án trong phiên tòa phúc thẩm, trả tự do cho những nạn nhân của các quyết định vi hiến và bất công đó.
Ngày 08/01/2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ an đa mở phiên tòa so thẩm xét xử 14 thanh niên Công giáo và Tin lành về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại điều 79 Bộ luật Hình sự. Đây là một bản án bị du luận và những nguời yêu chuộng công lý cho là phi pháp và bất công vì không minh bạch từ đầu đến cuối. Ban Công lý và Hòa bình giáo phận Vinh bày tỏ quan ngại và lặp lại những quan điểm đa khẳng định truớc đây, đồng thời nhấn mạnh thêm một vài điểm sau:
1. Việc công dân tham gia hoạt động đảng phái, bày tỏ lập truờng quan điểm chính kiến chính trị là quyền của một nguời dân bình thuờng đuợc luật pháp quốc tế bảo đảm.
Để đảm bảo tính hiệu lực trên phạm vi Quốc tế, Điều 30 Tuyên ngôn Nhân quyền quy định: “Không đuợc diễn giải bất kỳ điều khoản nào trong bản Tuyên ngôn này theo huớng ngầm ý cho phép bất kỳ quốc gia, nhóm nguời hoặc cá nhân nào đuợc quyền tham gia vào bất cứ hoạt động hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm mục đích phá hoại bất kỳ quyền hoặc tự do nào nêu trong bản Tuyên ngôn này”. Theo đó, Nhà nuớc không thể dựa vào các yếu tố quốc gia, dân tộc, tôn giáo, văn hoá truyền thống, các điều kiện lịch sử, chính trị, xã hội, v.v… để tùy tiện diễn giải dẫn đến phủ nhận tính phổ quát của quyền con nguời – kết quả của nhận thức chung, mục đích chung, nguyện vọng chung của tất cả mọi cá nhân trong xã hội về quyền con nguời; Nhà nuớc cung không thể viện vào các điều kiện đặc thù của quốc gia, khu vực hay dân tộc để áp đặt ý thức hệ lên trên quyền con nguời. Khoản 1 Điều 6 Luật ký kết, tham gia và thực hiện Điều uớc Quốc tế của Việt Nam đuợc Quốc Hội thông qua ngày 14/6/2005 quy định: “trong truờng hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều uớc quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghia Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều uớc quốc tế”. Nghia là Nhà nuớc đa thừa nhận giá trị pháp lý của luật Quốc tế lớn hon luật quốc gia. Đây cung là nguyên tắc nhất quán của luật quốc tế.
2. Quyết định của TAND Nghệ An đa đi nguợc Hiến pháp Việt Nam hiện hành
Điều 69 Hiến pháp Việt Nam năm 1992 cung khẳng định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền đuợc thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình”. Nhu vậy, những thanh niên này cung có quyền tham gia hay thành lập các tổ chức, kể cả các đảng phái chính trị. Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ an cáo buộc 14 thanh niên Công giáo và Tin lành tham gia Đảng Việt Tân nhằm lật đổ chính quyền Nhà nuớc Việt Nam là thiếu luận cứ và luận chứng xác đáng. TAND tỉnh Nghệ an cáo buộc họ có hành vi tham gia các khóa huấn luyện về “đấu tranh bất bạo động”, kỹ năng thuyết phục nguời khác tham gia vào đảng Việt Tân, kỹ năng tuyên truyền về tự do, dân chủ và nhân quyền cho nguời khác và tìm hiểu, tham gia vào đảng Việt Tân, là chua đủ các yếu tố cấu thành tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại điều 79 Bộ luật Hình sự. Mặt khác, đấu tranh bất bạo động là hình thức đấu tranh hòa bình, phi bạo lực nhằm mục đích thay đổi đất nuớc, xã hội theo chiều huớng tự do, dân chủ và tiến bộ hon là trách nhiệm của mọi công dân truớc vận mạng của đất nuớc. Hình thức này đuợc cộng đồng quốc tế tuyệt đối ủng hộ. Những thanh niên này tham gia các hoạt động xã hội để phát huy quyền làm chủ của công dân, nhằm xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh là điều hợp hiến.
3. Tiến trình tố tụng thiếu minh bạch và sai pháp luật tố tụng
Trong khi đó, các co quan Tu pháp đa không tuân thủ quy định của Luật Tố tụng hình sự về quy trình tố tụng từ công đoạn bắt nguời, điều tra, truy tố, xét xử. Trên thực tế, có những nguời bị bắt vào ngày 30, 31/7/2011 nhung lệnh bắt lại ghi ngày 02/8/2011. Sự chênh lệch về khoảng thời gian chính thức bị bắt so với lệnh bắt không có một văn bản nào nói rõ về việc này. Khi các bị cáo khai ở phiên tòa mới lộ ra là không có lệnh bắt, lệnh tạm giữ. Đó là những việc làm tùy tiện, xem thuờng pháp luật, coi rẻ nhân phẩm và sinh mạng con nguời của các co quan tu pháp. Hon nữa, bản cáo trạng của đại diện Viện kiểm sát đa không chứng minh đuợc những thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Trong thực tế, 14 thanh niên này cung không có hành vi bạo động, tàng trữ vu khí để thực hiện âm muu lật đổ chính quyền. Nếu nói cấu thành “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” là cấu thành tội phạm cắt xén, nghia là chỉ cần có hành động biểu hiện ý định phạm tội thì tội phạm đa ở thời điểm hoàn thành, không cần tính đến hành vi nguy hiểm cho xã hội, hậu quả nguy hiểm cho xã hội và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả thiệt hại từ hành vi đó, phải chăng đó cung là một kiểu lý luận vòng vo, áp đặt đa gây nên bao mối oan sai cho nhiều nguời? Điều 79 quy định “Nguời nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì…”, nhung nhu thế nào là tham gia, làm những việc gì, thực hiện những hành vi gì thì bị coi là “tham gia”. Cung không có văn bản nào huớng dẫn cụ thể về điều luật này. Ngoài ra, Hồ so đa không thu thập đuợc những tôn chỉ mục đích, hiến chuong, điều lệ của đảng Việt Tân mà nói rằng đảng Việt Tân là một tổ chức khủng bố, một đảng phản động thì chua đuợc đầy đủ và thiếu tính thuyết phục.
Chúng tôi thấy cần nhắc lại quan điểm của Công đồng Vatican II về vai trò và sứ mệnh của Giáo Hội Công Giáo đối với xã hội trần thế: “Do sứ vụ và thẩm quyền, Giáo Hội hoàn toàn không thể hòa lẫn vào một cộng đồng chính trị, và cung không hề bị ràng buộc vào bất cứ hệ thống chính trị nào”; “Trong khi rao giảng chân lý Tin Mừng, khi dùng giáo lý và chứng tá đời sống các Kitô hữu để soi sáng mọi linh vực của sinh hoạt con nguời, Giáo Hội vẫn luôn tôn trọng và cổ vu cho tự do cung nhu trách nhiệm của các công dân trong phạm vi chính trị” (GS, số 76). Thật vậy, Giáo Hội không thể và không phải thay thế nhà nuớc, nhung Giáo Hội cũng không thể và không phải đứng bên lề của cuộc đấu tranh cho công lý.
Đất nước đang bước vào giai đoạn chuyển mình, những tác động của nó phát xuất từ thực tiễn đời sống xã hội, từ tâm nguyện của nguời dân, từ những khát vọng có một đời sống công bằng, tự do, dân chủ. Đó là những giá trị chân chính mà nhân loại tiến bộ ghi nhận, kết quả đấu tranh lâu dài và gian khổ của con nguời trong tiến trình lịch sử phát triển xã hội. Chẳng lẽ Nhà nuớc Việt Nam lại phủ nhận những giá trị mà cộng đồng quốc tế đang cổ võ và đang tâm chà đạp lên những quyền tự do căn bản của con nguời?
Phát xuất từ niềm tin Kitô giáo và trách nhiệm công dân với uớc nguyện góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng một đất nuớc phát triển vững bền, dân chủ và nhân ái, cùng với những nguời yêu chuộng công lý và hòa bình, tự do và dân chủ, bình đẳng và bác ái, chúng tôi phản đối các quyết định trên của TAND tỉnh Nghệ An và các quyết định tuong tự, đồng thời kêu gọi nhà cầm quyền tôn trọng sự thật và xem xét lại bản án trong phiên tòa phúc thẩm, trả tự do cho những nạn nhân của các quyết định vi hiến và bất công đó.
Ban Công Lý Hòa Bình Giáo phận Vinh
Nguồn: GPVO
LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI THEO HIẾN PHÁP TẠI VIỆT NAM <> HỦY BỎ ĐIỀU BỘ LUẬT 88 Chính Quyền Cộng Sản Hà Nội: " Khủng bố, trấn áp xung quanh phiên xử 3 Blogger CLB Nhà Báo Tự Do " . December 28, 2012. Vietnam Communist trial 3 blogger in Saigon.
http://youtube.com/watch?v=X_tBndleuVU December 28, 2012. Vietnam Communist trial 3 blogger in Saigon.

“DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ? Bài viết của nhà văn
http://tiengnoidanchu.wordpress.com/2013/01/08/dien-bien-hoa-binh-h...
http://ngoclinhvugia.wordpress.com/2013/01/07/dien-bien-hoa-binh-hay-bao-luc-cach-mang-hoang-lai-giang/  ... Bài viết với tầm nhìn sâu xa và lòng tâm đắc của tác giả, thật sự quan tâm tới hiện trạng đất nuớc Việt Nam ngày nay. Nhân dân Việt Nam ngày nay lựa chọn giải pháp nào !?

BORIS YELTSIN NÓI: “ CỘNG SẢN KHÔNG THỂ THAY ĐỔI MÀ PHẢI DẸP BỎ ! ”
COMMUNIST IS A DEADLY VIRUS LIES WAITING INSIDE HUMAN HEART!!
CỘNG SẢN LÀ LOÀI VI TRÙNG CHẾT NGUỜI NẰM CHỜ TRONG TIM CON NGUỜI!!

Từ “ phản động” và đề tài : Con Vẹt con Khỉ khác nhau !? ( Lenin muốn bộ óc của con nguời phải đuợc cải huấn, biến đổi sự cảm nhận, và lối suy nghĩ giống nhu con Vẹt, con Khỉ, sau khi được Cán bộ đảng Cộng sản huấn luyện, nhồi sọ, tẩy não và chỉ huy theo mệnh lệnh...) . Đề tài này đuợc Lenin trao đổi, chỉ thị cho các nhà bác học, nhà tu tuởng triết học Nga, văn hào Nga… Phải nghiên cứu ra đuợc phuong thức để thực hành… Phải chăng Adolf Hitler và Heinrich Himmler SS, và các nhà bác học Đức. Họ đa sử dụng ý tuởng phuong thức của Lenin, để chế ra loại khí độc giết nguời hàng loạt, sử dụng trong các lò thiêu, giết 6-7 triệu dân Do Thái, trong chiến tranh Thế Giới thứ II-1939-1945... Còn tiếp về đề tài này…

Từ “ phản động” đuợc những loại nguời nào, và ai thuờng hay sử dụng ?!
Phản biện-Tranh luận-Tranh đấu bị quy thành “ phản động ” duới chế độ Cộng Sản độc tài!?

NHÂN VẬT VÀ TRUYỆN-THỔ PHỈ ĐẢNG CUỚP VIỆT NAM 37 NĂM SAU VẪN GIỐNG XUA!!!
NGUỜI LÍNH VÀ THI SI ” 1974-1975-1980...
{ A TALE OF SAIGON CITY AFTER THE WAR ENDED 1975-1980-"A tale of Saigon city after war" [ Disastrous memoir of Saigon after war ended 1975-1980...]
NHỮNG NHÂN VẬT CÓ THẬT TRONG 2 CHUONG CÂU CHUYỆN…
1) A TALE OF SAIGON CITY AFTER THE WAR ENDED 1975-1980... NHỮNG CÂU CHUYỆN Ở TP SÀI GÒN SAU NGAY CHIẾN TRANH KẾT THÚC 1975-1980..
2) LOOK LIKE TWO TWIN SISTER SAME!? “TRÔNG GIỐNG NHU HAI CHI EM SINH ĐÔI!? ( Viết sửa lại )

ĐẢNG CUỚP THỔ PHỈ VIỆT NAM TỪ 1945-1954-1975 ĐẾN NGÀY NAY 2012. ĐANG ĐUA ĐẤT NUỚC VÀ NGUỜI DÂN VIẾT NAM, ĐẾN ĐUỜNG CÙNG CỦA SỰ TỤT HẬU BĂNG HOẠI VỀ VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KINH TẾ…THẢM HỌA TÀN PHÁ VỀ MÔI TRUỜNG SINH THÁI Ô NHIỄM, TẠO RA MỘT XÃ HỘI ĐẦY RẪY SỰ BẤT CÔNG, ĐẠO ĐỨC SỐNG CON NGUỜI XUỐNG CẤP VÀ BĂNG HOẠI. LUNG LOẠN TÔN GIÁO, KHỦNG KHOẢNG NIỀM TIN SỰ SỐNG CON NGUỜI…

ĐẢNG CUỚP CỘNG SẢN VIỆT NAM, NGÀY NAY ĐÃ LỘ RÕ NGUYÊN HÌNH CHO TOÀN DÂN VIỆT NAM VÀ CẢ THẾ GIỚI NHẬN DIỆN RA!!?? ĐẢNG CUỚP THỔ PHỈ!!?? ĐẢNG CUỚP THỔ PHỈ 60 MUOI NĂM TỪ 1954 Ở MIỀN BẮC VN, 37 NĂM Ở MIỀN NAM TỪ THÁNG 4-1975 ĐẾN NAY VẪN THẾ…BẢN CHẤT THỔ PHỈ VẪN LÀ THỔ PHỈ!! KHỈ VẪN LÀ KHỈ!! THỔ PHỈ TỪ RỪNG XANH HANG ĐỘNG, TRÀN XUỐNG ĐỒNG BẰNG, VÀO THÀNH PHỐ CUỚP NHÀ CUỚP ĐẤT, CUỚP RUÔNG VUỜN HÃM HẠI DÂN LÀNH, CHÚNG VO VÉT CỦA DÂN, HÚT XUONG MÁU THỊT CỦA NGUỜI DÂN MIỀN NAM MỘT CÁCH TÀN BẠO, NHIỀU NGUỜI CẦM BÚT TỪNG CÓ THỜI GIAN CHỨNG KIẾN, {NHÂN CHỨNG SỐNG-SAU NGÀY CỘNG SẢN CHIẾM MIỀN NAM}.

“ NGUỜI LÍNH VÀ THI SI ” 1974-1975-1980...

A TALE OF SAIGON CITY AFTER THE WAR ENDED [1975-1980]. Disastrous memoir of Saigon after war ended 1975-1980...
NHỮNG NHÂN VẬT CÓ THẬT TRONG 2 CHUONG CÂU CHUYỆN…XEM VIDEO ĐẢNG CUỚP CỘNG SẢN VN. TRẢ THÙ HÈN HẠ, TÀN PHÁ MỒ MẢ NGUỜI QUÁ CỐ, Ở NGHIA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA. (Hình ảnh Nghia trang QĐBH 1994)
http://youtube.com/watch?v=ZufxFbLH5BE Communist Vietnam Destroyed "South Vietnam National Military Cemetery" Cộng Sản Việt Nam-Tàn Phá Nghia Trang Quân Đội Biên Hòa. (Hình ảnh Nghia trang QĐBH 1994)
http://youtube.com/watch?v=S3Y7_74jmD8&feature=related CSVN Giam Cầm Cải Tạo, Ly-Tán Dân Miền Nam…Communists Vietnam, Separatists and Imprisoned Southern Vietnamese people after war...
http://youtube.com/watch?v=E2aNisIPiY8 Tội ác của CS Việt Nam.
http://youtube.com/watch?v=ubKcDJCvSHI CSVN-Tàn Phá Nghia Trang Quân ĐBH
NHÀ TÙ VÀ TỘI ÁC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, ĐỐI VỚI NHÂN DÂN VIỆT NAM… Trại giam cổng trời-Tội ác của Cộng Sản.
http://youtube.com/watch?v=JJ4kHqkbgBA Trại Giam Cổng Trời P 1
http://youtube.com/watch?v=XexIA1H8Ytw Trại giam Cổng Trời P 2
http://youtube.com/watch?v=4JLmrckxpYo Trại Giam Cổng Trời P 3
http://youtube.com/watch?v=RpEMzjzkfTw Nguyễn Chí Thiện: Hoa Địa Ngục http://youtube.com/watch?v=E9XcHpBAL7A Nguyễn Chí Thiện phát biểu về chế độ Cộng Sản Miền Bắc-Nhà Tho Nguyễn Chí Thiện "The Flowers of Hell"
http://youtube.com/watch?v=Nq28V6e37-s&feature=relmfu Hoa Địa Ngục
http://youtube.com/watch?v=2CGlcmkatmw&feature=related Long Trời Lở đất
http://youtube.com/watch?v=2v-Lqg6gkuM&feature=related Nguyễn Chí Thiện
http://youtube.com/watch?v=YCL_OoDv8Kk&feature=related NCT-Hoa Địa Ngục
http://youtube.com/watch?v=leQ-7G6LEjk CA Hà Nội đao phá mồ dân
WATCH THIS VIDEO. VIETNAMESE POLICE, DIG UP AND SMASHED TOMBS OF DEAD PEOPLE, IN HANOI..TERRIBLE. XEM CÔNG AN NHÂN DÂN ĐAO, ĐẬP PHÁ MỒ MẢ NGUỜI CHẾT. KHỦNG KHIẾP...

"THE SOVIET STORY". CRIMES OF COMMUNISN (COMMUNIST) AND BLOODY WAR AGAINST HUMANITY “TỘI ÁC CỦA CHỦ NGHIA CỘNG SẢN, GÂY CHIẾN TRANH ĐẪM MÁU ĐỐI NHÂN LOẠI!” TỘI ÁC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (HỒ CHÍ MINH) ĐỐI VỚI NHÂN DÂN VIỆT NAM TỪ 1945-1954-1975-1980-2012. TẬP PHIM TÀI LIỆU: CÂU CHUYỆN XÔ VIẾT: "THE SOVIET STORY" (Tội ác của Cộng Sản )
http://youtube.com/watch?v=AwpFwgVmkp4 Câu Chuyện Xô Viết 1/8
http://youtube.com/watch?v=uN0pvlEqLOc Câu Chuyện Xô Viết 2/8
http://youtube.com/watch?v=cS8Or6DUXvY Câu Chuyện Xô Viết 3/8
http://youtube.com/watch?v=FZNl9i7_mio Câu Chuyện Xô Viết 4/8
http://youtube.com/watch?v=TXia9Av1584 Câu Chuyện Xô Viết 5/8
http://youtube.com/watch?v=rBCY433aHz4 Câu Chuyện Xô Viết 6/8
http://youtube.com/watch?v=jz-5i-OTk7Q Câu Chuyện Xô Viết 7/7
http://youtube.com/watch?v=pPIDyVybDW8 Câu Chuyện Xô Viết 8/8

1) A Tale of Saigon city after the war ended from 1975-1980... Những câu chuyện ở Thành Phố Sài Gòn, sau ngày chiến tranh kết thúc từ 1975-1980…
2) Look like two twin sister same!? “Trông giốn nhu hai chi em sinh đôi”!?
Nhân vật hai chị em giống nhau, nhìn qua tuởng nhu sinh đôi. Nguời chị lớn hon em 3 tuổi làm Bác si, cô em gái vừa học xong Duợc si. Nguời mẹ và nguời chị hiểu rõ bản chất của đám quân thổ phỉ cộng sản, trong ánh mắt nghi ngờ sợ hãi và thù hận… Hai me con nhìn nhau, gợi nhớ lại những hình ảnh bỏ Hà Nội, dắt nhau rời bến tàu Đồ Son-Hải Phòng, di cu vào Nam (Đa Nẵng-Vung Tàu) năm 1954-1955…
(Hàng Cỏ, Ba Đình Phố cổ xưa
Sân ga kỷ niệm buổi chiều mưa
Chuyến tàu năm cũ khi rời bến
Bãi biển Đồ Sơn đến Vũng Tàu…
Cô em gái khờ dại mê muội, yêu một tên Y Tá cán bộ Công Sản… Tình tiết, diễn biễn của các nhân vật trong câu chuyện đa xảy ra, là thảm cảnh, bi cảnh cho gia đinh của hai chị em… Đó là một báo hiệu đau thuong, mất mát và bất hạnh cho nguời dân Miền Nam. Sau ngày chiến tranh kết thúc 4-1975
http://maps.com/ref_map.aspx?pid=11336 50 Y Communist Vietnamese Crimes
http://ngothelinh.tripod.com/50_years_communist_crimes.html Tội Ác Cộng Sản
http://talawas.org/talaDB/showFile.php?res=6221&rb=08 "Giải khăn-Huế" (1969)
http://youtube.com/watch?v=BhU4gb2vI84 Giải khăn sô cho Huế -P1-Nhã Ca.
http://youtube.com/watch?v=kRfmwRaoWYw Giải khăn sô cho Huế P2
“Chính sách mị dân, và ngu dân của CSVN đa thành công, đối với nguời dân Miền Nam trong chiến tranh… Sau khi hòa bình, bộ mặt thật của ĐCSVN lại một lần nữa hiện rõ, nhu những gì họ đa làm ở Miền Bắc, trong cuộc (Cải Cách Ruộng Đất) từ 1954-1956-1958… Ở TP Sài Gòn, vào những ngày đầu tháng 5-1975…
“Những đám quân bộ đội chính quy Bắc Việt, đám du kích gọi (Việt Cộng) từ rừng sâu tràn vào TP… Tệ hại hon gọi là đám 30-4, đám VC nằm vùng, nhìn chúng với những khuôn mặt non choẹt, hai cặp mắt vênh váo, cử chỉ hống hách, một tay cầm điếu thuốt lá đang hút dở, một tay cầm khấu súng AK 47 chia vào đoàn nguời, đoàn xe đang bắt dừng lại kiểm soát trên QL1 A, QL 4, QL 14, TL 10, TL 15…
Từ Sài Gòn ra vùng ngoại ô, đi Miền Trung, Miền Tây, Miền Đông, … Nhìn những tên lính đó, nghi đến những du kích quân Khờ Me Đỏ-Căm Phu Chia (The Khmer Rouge-Cambodia) (Pol Pot and khmer Rouge). Những đám lính, Bộ đội Bắc Kỳ, Nam nữ nhiều loại thành phần khác nhau, đua nhau tràn vào Sài Gòn, tràn vào Miền Nam, nhanh tay vo vét cuớp của nguời dân Miền Nam, chúng nó tịch thu nhà cửa, tài sản…
Cha đón tết trong tù cải tạo (1975-1976)
Bảy lăm (1975) năm đã hết rồi
Nhà con chẳng thấy có nồi bánh chưng
Lạnh bàn trống bếp mắt sưng ( Gió rừng vùng kinh tế mới )
Mẹ con ôm mặt khóc rưng từng hồi
Nhớ cha tù chốn núi đồi
Tết trong ngục tối đang ngồi ngáp hơi.
Khổ đau không nói nên lời
Lao tù Cộng Sản muôn đời không quên…
"Hận thù Cộng sản muôn đời khó quên"
( Cha đón tết trong tù cải tạo, Mẹ ở nhà hết gạo nuôi con... )

http://quehuongngaymai.com/forums/showthread.php?t=184309&p Bên T Cuộc
(Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trông thấy mà đau đớn lòng) Nguyễn Du
https://sites.google.com/site/hoikysite/thoi-cua-thanh-than Thời CThánh Thần
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspxtid=2qtqv3m3237nvn0nqnnn2n31 Thời của thánh thần-Hoàng Minh Tường http://diendantheky.net/2012/12/huy-uc-vi-sao-toi-viet.html " Bên Thắng Cuộc " http://bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/12/121220_binh_luan_ve_ben. Bên T Cuộc<>   
Bên thắng cuộc–Chuong II: Cải tạo–Phần–Ngụy quyền, Ngụy quân "Huy Đức-Vì sao tôi viết? "
http://youtube.com/watch?v=GqBo7TWgLe4 Phỏng Vân Cựu Thiếu Tuớng QLVNCH Trần Văn Khôi P1. "Những ngày cuối cùng tháng 4 năm 1975 "
http://youtube.com/watch?v=cfefzbirKMw&list PV Cựu Thiếu Tuớng QLVNCH Trần Văn Khôi P2. "Những ngày cuối cùng tháng 4/1975 -Tuớng Trần V Khôi"
http://youtube.com/watch?v=ueZqxKYof4s&list PV Cựu Thiếu Tuớng QLVNCH Trần Văn Khôi P3. "Những ngày cuối cùng tháng 4/1975"
http://youtube.com/watch?v=vKpswWEg-MQ Cựu TT VNCH Nguyễn Văn Thiệu
http://youtube.com/watch?v=FMTpDHju-PU Chuyện kể 30.04.1975 của phi công
http://www.youtube.com/watch?v=RAAo-ievY5g Vuợt Sóng-phim về 2 triệu nguời Việt chết trên biển “ Vuợt Sóng (tựa tiếng Anh: Journey from the Fall-Hành trình từ sự sụp đổ) là một bộ phim độc lập của đạo diễn nguời Mỹ gốc Việt Trần Hàm và nhà sản xuất Nguyễn Lâm về cảnh ngộ của những thuyền nhân và những tù nhân trong trại cải tạo tại Việt Nam sau sự kiện 30 tháng 4, 1975. Phim bắt đầu trình chiếu tại bốn thành phố tại Hoa Kỳ (Westminster, Garden Grove, San Jose, California, và Thành phố New York) từ ngày 23 tháng 3 năm 2007 và mở rộng ra ít nhất 20 rạp toàn quốc vào những tuần sau đó.” http://youtube.com/watch?v=r-jqH1REBF4 MIỀN TRUNG: DI TẢN BUỒN 1975... http://youtube.com/watch?v=66m4xLveTaY Tiểu Sử của năm (5) Vị Tuớng trong QLVNCH. Đa Tử Tiết truớc và sau ngày 30-4-1975. http://youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=-jD_noY1BzE Phỏng Vấn Cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu-Phần 1-4 -HNC ... http://youtube.com/watch?v=m4eUqTcu8e4 Phỏng Vấn ông Nguyễn Văn Thiệu-Cố Tổng Thống VNCH
http://youtube.com/watch?v=8WbjutYpUPs Tội Ác của Đảng Cộng Sản Viêt Nam (1954-1975-2012...)
Ngày nay đã 37 năm trôi qua, những nguời lính đó, những du kích quân trẻ ngày xua, nay họ trở thành vai vế, gọi là các bậc làm cha me, ông bà của thế hệ con cháu họ, nhung con cháu của họ nó không hiểu biết gì về sự thật, của lịch trong cuộc chiến tranh Việt Nam 1954-1975. Gọi là cuộc chiến Quốc Gia-Cộng Sản…
Ngày nay nhìn lại những đám nguời đó ở Việt Nam, họ có gì thay đổi..? Không thể vo đua cả nắm, để chỉ trích…Vì trong đa số những nguời lính đó, gọi là (Bộ Đội Cụ Hồ) họ rất đau khổ và hối hận, và thù hận nữa… Vì họ đa bị ĐCS tuyên truyền lừa gạt, để họ tình nguyện vào cuộc chiến xâm chiếm Miền Nam, gây ra bao nhiêu đau thuong, tội ác…Phần vì họ bị áp lực, bắp phải đi…Ngày hôm nay có nhiều nguời lính cựu chiến binh Miền Bắc, cung đang là nạn nhân đau khổ nhu Đoàn Văn Vuong ở Tiên Lãng-Hải Phòng. Dân Oan Văn Giang-Hung Yên…
http://music.vietfun.com/trview.php?ID=6148&cat=15&qlfont=16 Thời của Thánh Thần- Hoàng Minh Tuờng <> http://tuanvannguyen.blogspot.com/2008/10/thi-ca-thnh-thn.html Thời của Thánh Thần-Hoàng Minh Tuờng
Nhung không thể phủ nhận rằng, có nhiều nguời trong đám lính quân cán đó, nay họ là những Tú Ông –Tú Bà, đang làm quan chức ở trong nhiểu nghành nghề…Trong đó có cả nghề mua quan, bán chức, tham nhung, cuớp ruộng đất vuờn của nông dân, dân oan để mở sòng bài sân Golf, bất động sản, khách sạn làm nghề buôn bán ma túy gái mãi dâm, Trung tâm ăn choi theo lối sống xa hoa… Ăn hút xuong máu của các thế hệ trẻ… Bọn này giàu có do tham nhung, bóc lột tàn tệ của sức lao nguời công nhân, và buôn bán phụ nữ trẻ em, xuất khẩu lao động (nô lệ) ra nuớc ngoài…Chúng nó giàu có lên, không phài do làm ăn luong thiện, cạnh tranh lành mạnh, trải qua vất vả khó khăn để tạo nên từ hai bàn tay trắng… Chúng nó giàu có do cuớp đất ruộng vuờn của nguời nông dân, đục khoét bán tài nguyên đất nuớc, rút ruột tiền thuê dân, ăn chận, ăn bứt tiền cho vay của các nuớc phát triển, giúp đỡ dân nghèo Việt Nam, nhu vốn ODB…
http://bing.com/search?q=Vietnam+Corruption+Ranking ( Việt Nam tham nhung xếp hạng !? )
Con cái cháu chắt chúng sinh ra, gởi đi Tây-Mỹ học rồi cung vậy…Chúng trở về Việt Nam, cung giống nhu mèo mả gà đồng về làng vào nhà dân... Cha mẹ xua gia nhập vào Thổ Phỉ Đảng Cuớp. Nay con học trở về cung vào làm nghề Đảng Cuớp Thổ Phỉ…Chúng có nhiều tiền của, nhiều biệt thự nhà lầu xe hoi, lấy tiền từ tham nhung, bòn rút xuong máu tiền thuế của dân…Với danh xung Đại Gia Này, Đại Gia nọ… Nhung nhìn vào bộ mặt, và bản chất của nó, thấy bần bạc, bèo keo kiệt vô nhân đức, sống vô cảm với nguời dân làm công nghèo khổ, kiếm từng đồng cắc…Bạn thử nghi, khi nghe câu chuyện này. Chuyện nguời bảo vệ của chủ một vuờn cafe ở Buôn Mê Thuột, để cho đan chó cắn xé xác một phụ nữ, nhặt hạt cafe cho đến khi phụ nữ chết... Đọc xem câu chuyện>>
(Rẫy ông Thành 507)
Ngày nay dù chúng nó có mang đầy mâm cổ vật quý báu, tiền vàng đi vô chùa, vô nhà thờ cấu tài, cầu phuớc cầu đức, cầu an… Họ thật tâm làm phước giúp cho nguời nghèo, phải chăng đa quá muộn hay vô nghĩa" Ăn nhiều chúng mật hon heo, Để cho dân phải đói nghèo như ri... http://tiin.vn/chuyen-muc/thien/tre-ngheo-mien-nui-bo-hoc-vao-rung-sau-chat-dot-kiem-tien.html 
Học sinh nghèo miền núi Quảng Ngãi

Bác sĩ Y tá là những người học làm nghề thầy thuốc, chữa bệnh gọi: “Lương Y Kiêm Từ Mẫu- Đức Thiện Mỹ ”. Y khoa gắn liền với khoa hoc, để nghiên cứu phát triển về đời sống, bảo vệ sức khẻo cho con nguời. Nghề kinh doanh nào cung vậy, kiếm lợi nhuận làm ăn luong thiện và minh bạch để phát triển.
Nghề Y Tá Bác si, Duợc si rất cần thiết cho xã hội..Nhung nó vẫn là một nghề làm kinh doanh, cần phải có lợi nhuận để phát triển và duy trì sự tồn tại. Nghề để đảm bảo nuôi sống vợ con gia đinh. Và di nhiên là phải phát triển để làm giàu có, phúc lợi cho xã hội.

Ở Việt Nam trong thời gian gần đây, cái tên nick name (Y Tá), đuợc các trang mạng Internet báo lề trái, gọi ông Thủ Tuớng Nguyễn Tấn Dung là Y Tá, bởi vì trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Ông Nguyễn Tấn Dung là một Y Tá, từng phục vụ trong quân đôi Cộng Sản, thuờng gọi là (Việt Cộng). Cái tên Y Tá-Thủ Tuớng Nguyễn Tấn Dung thời gian qua, đa làm cho nguời dân ở Việt Nam, và Thế Giới hiểu biết thêm về con nguời, thân thế của ông rõ ràng hon…
Riêng nhân vật tên Thiếu Úy Y Tá, của Quân đội chính quy Cộng Sản Bắc Việt, trong câu truyện "Nguời Lính Và Thi Si 1975-1980" tôi đề cập tới, nằm ngoại lệ và khác biệt…(Viết sửa lại)
Đoạn phim tài liệu chiến tranh Việt Nam-Sụp đổ của chính quyền Sài Gòn 4-1975
http://youtube.com/watch?v=hz276uryS4s Vietnam War: Fall of Saigon (1975)
Việt Nam-10 ngàn ngày chiến tranh-Cộng sản Hà Nội xậy dựng 1 xã hội du kích (VC) ở Miền Nam
http://youtube.com/watch?v=XsW3q0oWhxM Vietnam-The Ten Thousand Day War "The Guerilla Society" Episode 1 http://youtube.com/watch?v=bHNeb2K46ss Episode 3 http://youtube.com/watch?v=oNaseLLswuU Episode 4 http://youtube.com/watch?v=1ULeMaPwtxU Episode 5
http://youtube.com/watch?v=ZSbFjtalzm0 Episode 6 http://youtube.com/watch?v=HEygzd5LCbI Episode 9 http://youtube.com/watch?v=N-UqfO1f7LQ Episode 16 "Frontline America"
PBS DOC FILM (VIETNAM WAR HISTORY 1954-1975) Phim tài liệu chiến tranh Việt Nam 1954-1975.

“The night of April 29, 1975, the Capital Saigon felt as though it were shaking. The peoples knew there was doom, and waiting silently inside their homes, on the streets and everywhere for something to happen. The night slowly passed, minute by minute, which felt like hours, as the Marshall Law settled in, the Southern troops moved towards to the Capital Saigon to protect it, during this times the mass exodus inside the Capital of South Vietnam began… “ (Soldiers and Poet)

PBS DOC FILM (VIETNAM WAR HISTORY 1954-1975) Phim tài liệu chiến tranh Việt Nam 1954-1975.
http://bing.com/search?q=%2bPBS+DOC+FILM+VIETNAM+WAR+HISTORY+1954-1975
Xem nhiều đoạn phim tài liệu chiến tranh Việt Nam 1954-1975. Su sụp đổ của chính quyền Sài Gòn VNCH ngày 30-4-1975.
http://bing.com/videos/search?q=PBS+DOC+FILM+(VIETNAM+WAR+HISTORY)

Nhắn gởi về em

Em ạ từ ngày tháng tư đen (30-4-1975)
Bảy lăm(1975) anh dang dở sách đèn
Bỏ quên kỷ niệm con đường cũ
Để mấy hàng cây đứng lặng chờ.
* * *
Anh tủi anh buồn trong bơ vơ
Đêm ra đi xa thật bất ngờ
Bỏ quê bỏ nước vì sự sống
Bỏ lại mẹ cha vội xuống tàu.
* * *
Cũng đã lâu rồi ta xa nhau
Lần cuối gặp em đứng bên cầu
Bức thư trao vội trong ngày ấy
Giữa buổi chiều mưa Phố Thị-Nghè.
* * *
Em ạ thời gian đã phôi pha
Bao nhiêu năm xa cách quê nhà
Anh đi tìm cuộc đời yên phận
Quên lãng tình xưa bỏ bạn bè.
* * *
Anh ở bên này vẫn lắng nghe
Những tiếng kêu than thở khò khè
Tiếng cha tiếng mẹ già rên rỉ
Xích nặng còng lưng Búa đảng đè.
* * *
Em ạ mùa hè Mỹ nóng ghê
Mùa đông tuyết phủ lạnh tái tê
Mùa xuân hoa nở chờ ong bướm
Đợi mãi rồi hoa rụng lá vàng.
* * *
Đâu những dòng thơ viết dở dang
Hai lăm năm qua giữa [25] điêu tàn
Sài Gòn hôm ấy trời ảm đạm
Sấm sét rồi mưa nước ngập bờ.
* * *
Em ạ đêm rồi anh nằm mơ
Anh về thăm lại đất Cần Thơ
Khi qua Mỹ-Thuận xe dừng đó
Sông rộng nhìn quanh đợi chuyến phà.
* * *
Anh bỗng giật mình tưởng nhớ ra
Bao nhiêu kỷ niệm ở quê nhà
Những lần xuôi ngược ngày xưa ấy
Qua những dòng sông những xóm làng.
* * *
Năm tháng trôi qua thật phũ phàng
Sau ngày Cộng Sản chiếm Miền Nam
Dân nghèo đói khổ đầy tội ác
Tổ Quốc lầm than đảng độc tài.
* * *
Bao năm trôi qua chặng đường dài
Quê cha quê mẹ hỏi còn ai
Đau thương em chịu nhiều bất hạnh
Không một ngày xuân vui có em.
* * *
Em ạ đêm dài phải rạng đông
Sẽ có bình minh ấm nắng hồng
Em ơi làm chủ ngày xuân tới
Dân chủ tự do hết độc tài.
* * *
Anh viết bài thơ gởi về em
Ngòi bút lần đưa dưới ánh đèn
Sài Gòn có lẽ trời sắp sáng
Nửa trái đất tròn vẫn còn xoay.
* * *
Anh ước mơ sao có một ngày
Quê cha quê mẹ phải đổi thay
Không còn cộng sản trên nước Việt
Bầu cử tự do có nhân quyền.
* * *
Nhớ lại năm xưa trên chiếc thuyền
Bỏ nhà bỏ nước phải vượt biên
Ra đi không một lời từ giã
Chỉ thấy trùng dương tối mịt mờ.
* * *
Anh biết quê hương vẫn đợi chờ
Mong ngày trở lại tiếp bài thơ
Thắp hương cầu nguyện hồn tử sĩ
Vì nước quên thân đã bỏ mình.
* * *
Em ạ đêm này viết làm thơ
Bút nghiêng mực thấm dưới đèn mờ.
Tâm tư đao bới từng kỷ niệm
Nhắn gởi về em để thỏa lòng.

Charlotte, NC. USA. April, 2001.
Final Rewriting Tra Vinh March 31, 2013.

TRONG TRUYỆN “ CUỐN THEO CHIỀU GIÓ - MARGARET MITCHELL’S ” NHÂN VẬT. SCARLETT O’HARA!!! DÙNG NGÔN TỪ CHUỞI RỦA ĐÁM LÍNH MIỀN BẮC YANKEE- {Yankee soldiers in the North}. The United States Civil War 1861-1864}.. Thực ra Quân Lính Miền Yankee của Lincoln, vào đánh chiếm Miền Nam xong rồi trở về quê quán cu .. Họ không tràn vào cuớp bóc tài sản, xâm chiếm ruộng đất và di nguời vào đồng hóa Miền Nam nhu Thổ Phỉ Cộng Sản VN đa làm sau 4-1975... Nhu Ông Võ Văn Kiệt đa từng nói sau 4-1975 ở Miền Nam!!?? Nhân vật 2 chị em: Trông giống nhau nhu hai chi em sinh đôi” trong truyện “ Nguời Lính và Thi Si-Soldier and Poet. Nhân vật nguời chị Bác Si, đa nguyền rủa đám dân Bắc Kỳ {Phụ Nữ + Đan Ông}
Đã cấu kết với đám dân du kích 30-4... VC nằm vùng!!!, Thổ Phỉ rừng xanh vo vét cuớp đoạt của cải dân Miền Nam duới thời Lê Duẩn!!! Nhân vật câu truyện đuợc mô tả bộ mặt thật của tên Y Tá Bắc Kỳ {cấp bập Thiếu Úy} Nguời chị gái Bác Si chuởi tên Y Tá, đã hãm hại cô em gái duợc sỹ vừa mới học xong!. Hình ảnh và nhân vật trong câu chuyện này liên tuởng đến những gì đa và đang xảy ra tại Việt Nam ngày hôm nay… (Viết sửa lại)

NGÔN NGỮ-THÀNH NGỮ MÀ NGUỜI VIỆT NAM NGÀY NAY THUỜNG NÓI CÂU: “ CHẤP NHẬN SỐNG CHUNG VỚI LU ”. VÂNG, SỐNG CHUNG VỚI LU ĐỄ HIỂU BIẾT VỀ LU, VÀ CUNG LÀ ĐỄ HỌC HỎI THÊM VÌ NGUYÊN NHÂN NÀO GÂY RA LU!!!
CÓ THỂ SỐNG CHUNG VỚI LU, HAY SỐNG CHUNG VỚI ĐÁM THỔ PHỈ-ĐẢNG CUỚP LỪA DÂN!!?? HẢI TẶC CUỚP BIỂN!!?? NHUNG KHÔNG THỂ SỐNG CHUNG VỚI RẮN RẾT, LOÀI SÂU ĐỘC, CÁ SẤU, CHÓ SÓI, HỔ ĐÓI VÀ ĐÁM ĐỈA HÚT MÁU!!! NGUỜI DÂN OAN Ở VIỆT NAM NGÀY NAY ĐANG SỐNG TRONG TRẠNG HUỐNG NÀO!? (Viết sửa lại)

VỪA QUA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ÁP DỤNG LUẬT THỔ PHỈ RỪNG, TRONG VỤ XỬ ÁN BỎ TÙ 3 NHÀ BLOGGERS TẠI SÀI GÒN!!! NÓ LÀ CÁI TÁT ĐÁNH VÀO MẶT CÁC NHÀ NGOẠI GIAO TÂY PHUONG-MỸ, CHÂU ÂU!? MÀ TUONG LAI HỘI ĐỒNG LHQ VỀ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM, PHẢI ĐỐI ĐẦU VỚI THỰC TRẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, ĐANG GIA TĂNG VI PHẠM NHÂN QUYỀN TỒI TỆ. ĐAN ÁP KHỦNG BỐ, BẮT TÙ ĐAY CÁC NHÀ BẤT ĐỒNG CHỨNG KIÊN TRONG NUỚC. ĐAN ÁP, BÓP CHẾT TỰ DO NGÔN LUẬN, TỰ DO BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY…( viết thêm và sửa lại)

THE UN HUMAN RIGHTS COUNCIL HAS THE RIGHT TO OPPOSE THE MEASURE, OF Hanoi REGIME [COMMUNIST OF VIETNAM ], TO TAKE ACTIONS, STOP ALL CASE IMMEDIATELY HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OF COMMUNIST IN VIETNAM, REPRESSION AND RELIGIOUS PERSECUTION OF DISSIDENTS IN VIETNAM TO WITNESS. Xem Video
http://youtube.com/watch?v=Yu9cick1p6k&feature=related
Nông Dân Oan Văn Giang-Ecopark Bị Chính Quyền Công An+Quân Đội Cuỡng Chế
http://youtube.com/watch?v=gX19RBEiZyc Dân Oan Văn Giang bị cướp mất đât
http://youtube.com/watch?v=KIOxhwNIrEw Dân Oan Văn Giang bị cướp mất đất
http://youtube.com/watch?v=85gT0xsCgaM Cuỡng chế đất tại TP Hà Tĩnh 1
http://youtube.com/watch?v=mKAYB3Ur-B8 Cuỡng chế đất nhà tại Hà Tĩnh 2
http://youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8cToeNDI-gs 21/12/2012 Dân biểu tình chống thu hồi đất-Kim Son-Đông Triều-Quảng Ninh."Cưỡng chế đất có đụng độ ỏ Quảng Ninh" (BBC)

“ THỈNH NGUYỆN THƯ PHẢN ĐỐI CS VIỆT NAM GIA NHẬP HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC ”

VẤN ĐỀ NÀY CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MỘT BẰNG CHỨNG CỤ THỂ, VỀ VỤ VIỆC SAU ĐÂY:
Sự cố vụ việc, đóng cửa Viện Nghiên Cứu Độc lập IDS là bước lùi-tục hậu cho đất nước Việt Nam. Chính Quyền Cộng Sản Hà Nội ra quyết định đóng cửa IDS là một mất mát lớn, cho giới nghiên cứu trí thức Hà Nội Việt Nam.
Điều này không khác gì Mao Trạch Đông đã từng nói và làm, cách đây gần 50 năm qua, trong thời kỳ gọi là cuộc cách mạng văn hóa. Mao Trạch Đông gọi "Trí thức là cục!? Ngày nay ở Việt Nam, anh Y tá Ba Dũng đang học theo ông Mao!? Vấn đề này có liên quan đến bài bình luận của tôi khi đọc bài "Những giả thuyết ngây thơ "Alan Phan
Nghĩ đến đề tài: VIỆT NAM TRÊN CON ĐƯỜNG CHẮP VÁ** If-nếuVietnam không thay đổi, để cho người dân thật sự có Tự do dân chủ-Nhân Quyền-Tự do ngôn luận.Tự do tôn giáo, phát triển tư duy độc lập sáng tạo.Xóa bỏ giải thể Cộng sản búa liềm- Chủ thuyết tà giáo Marx Lenin phản nhân loại… Xã hội văn hóa Việt Nam còn xuốn cấp và tục hậu đường dài…

HỌC MIẾN ĐIỆN, MÙA XUÂN Á RẬP, ĐỂ THAY ĐỔI THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ THỔ PHỈ-THAM NHŨNG ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ, THIẾU VĂN HÓA-VÔ VĂN HÓA!!! TOÀN DÂN PHẢI ĐOÀN KẾT ĐỨNG DẬY LÀM CUỘC CÁCH MẠNG-KÊU GỌI TRƯNG CẦU DÂN Ý…
Phải xóa bỏ thủ tục: KIỂM SOÁT LÝ LỊCH-PHÂN CHIA-ĐÈ ÉM-KỲ THỊ THÀNH PHẦN GIAI CẤP, CON CHÁU CỦA CÁC CÔNGDÂN VNCH..[ĐCSVN HIỆN NAY ĐỐI XỬ VỚI VIỆT KIỀU NHU CON BÒ SỮA, ĐCSVN CHỈ DÙNG ĐỂ HÚT SỮA, NHU HÚT XUONG MÁU CỦA DÂN OAN Ở VIỆT NAM !?]. (Viết sửa lại)

PHẢI Nâng cấp giáo dục dân trí, văn hóa, tôn giáo đạo đức sống tình người. Hòa hợp dân tộc bằng cách nào!? Phải chăng bản chất và con nguời của Đảng Cộng Sản Việt Nam, không thể nói chuyện hòa giải dân tộc được?! Phát triển nền kinh tế trí thức cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ ô nhiễm môi trường có quy hoạch... Nếu Việt Nam không thực hiện và giải quyết những vấn đề căn bản trên, thì 50-100 năm sau không thể nào theo kịp các nước như Thailand-Malaysia-Korean-Taiwan.
Thậm chí VN là bãi xả rác của TRUNG CỘNG, và các nước phát triển. Việt Nam Cộng Sản cũng chỉ loanh quoanh trong tụt hậu, chắp vá theo CNXH nửa vời không tưởng... CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG RẺ TIỀN Ở VIỆT NAM NGÀY NAY ĐANG LÀM CÔNG CỤ NÔ LỆ CHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM! QUA TAY CÁC CAI CHỦ THẦU TU BẢN NGOẠI QUỐC TRÊN THẾ GIỚI, VẮT KIỆT SỨC LAO ĐỘNG TRÍ TUỆ, CỦA NHIỀU THẾ HỆ TRẺ TRONG TƯƠNG LAI.

Tổng Thống Boris Yeltsin nói: “Cộng sản không thể thay đổi mà phải dẹp bỏ”

Di sản Hồ Chí Minh-Di sản Đảng cướp. "Việt Nam tham nhùng anh hùng
Đạo đức xuống cấp bần cùng hóa dân…“ (Đàn sâu của đảng)

Việt Nam Thủ Tướng đám này
Lớp năm [5] văn hóa mặt dày mắt sâu !?
Cử Nhân Luật học ở đâu !?
U Minh, Rạch Sỏi bên Lào hay Miên !?
Năm xưa bán bến lấy vàng (Công An Rạch Giá Kiên Giang bán bến cho tàu vượt biên ở những năm 1980's... Thế kỷ truớc)
Nay làm Thủ Tướng đô (dollars-gold) vàng đầy kho.
Cà Mau, Rạch Giá thiếu bò (Công An cưỡng chiếm giở trò cướp đêm)
Biển đông Trung Cộng lưỡi bò liếm vô.
Đây là di sản cụ Hồ
Di sản Đảng cướp tội đồ hại dân…
Khủng bố, trấn áp xung quanh phiên xử 3 Blogger CLB Nhà Báo Tự Do
http://youtube.com/watch?v=2ukv2m_i4l8 "Cuỡng chế, giải tỏa đất đai ở Kim Son-Đông Triều-Quảng Ninh 21/12/2012" http://youtube.com/watch?v=8cToeNDI-gs "21/12/2012 Dân biểu tình chống thu hồi đất-Kim Son-Đông Triều-Quảng Ninh" ( BBC Vietnamese )
http://youtube.com/watch?v=KWTAIdnwzSk "Fortenberry Voices Concern for Human Rights Violations in Vietnam " Thế giới cần theo dõi, đua Vietnam vào danh sách vi phạm Nhân Quyền...
Phải chăng luật chống tham nhung của chính quyền Cộng Sản Việt Nam ngày nay, so sánh giống nhu chuyện cuời chủ nhà bảo đan mèo, chúng mày phải canh giữ miếng thịt mỡ cho tao, cấm ăn nha. ( Câu chuyện đan chuột canh giữ thùng gạo khi chủ nhà đi vắng)
http://youtube.com/watch?v=leQ-7G6LEjk CA đao phá mồ mả của dân Hà Nội http://www.youtube.com/watch?v=CgCGI9A2EbE (Công An Hà Nội đao mả nhân dân)
Xem hình ảnh Công An CSVN man rợ quá. Lính trung thành nhất của Thủ Tuớng Ba Dung, (Công An Nhân Dân) đang làm nhiệm vụ đao mồ mả của dân, bảo vệ nhân dân? Học tập đạo đức Hồ Chí Minh!
http://gocnhinalan.com/bai-cua-khach/lai-chuyen-nguoi-va-ta.html Văn Hóa & Luật Pháp ở Nhật.
Xem qua cảnh Công An Cộng Sản Việt Nam, áo vàng áo xanh đao phá mồ mả của dân, chặn đuờng đón bắt xe dân để ăn tiền hối lộ, vung luới cá đuổi bắt bắt xe máy của dân ở ngoài đuờng, thấy mà ngao ngán. Xem những videos trên Youtube-Google, thấy sự nhếch nhác, quá bôi bác của ngành Công An Nhân Dân Việt Nam, đối xử quá tồi tệ với nguời dân. Công An gì mà làm nhiệm vụ nhu dzậy.
Bạn đọc qua bài: Lại chuyện “nguời” và “ta”. Thử hỏi văn hóa & luật rừng của Việt Nam, làm sao để nguời dân ý thức thực thi !? 100-200 năm nữa, Việt Nam có thể đuợc như Nhật Bản ngày nay.

Hacker deleted files March 25, 2013. (Hacker deleted files August 06, 2013)

<><><><><><> 

http://economics.about.com/od/beyondeconomics/a/review.htm Reviewing The American Economic System

LOUIELAMSON2000 GLOBAL NETWORK LINKS :http://geovisite.com/en TRACKING INTERNET USERS IP ADDRESS & LOCATIONS ON GLOBAL-THEO DÕI ĐỊA CHỈ IP NGUỜI DÙNG INTERNET TRÊN TOÀN CẦU. http://timeanddate.com/worldclock WORLD CLOCK TIMES-MỐI GIỜ THẾ GIỚI http://upge.wn.com/louielamson2000 WORLDNEWS 7/24 http://louielamson2000.blogspot.com ĐỌC CÁC ĐỀ TÀI http://twitter.com/louielamson2000
http://vn.linkedin.com
http://facebook.com
http://xanga.com
http://louielamsontran.xanga.com/weblog
http://search.aol.com/aol/search?s_it=searchbox.webhome&v_t=comsearch50ct13&q=louielamson2000&s_qt=ac AOL Search SEARCH BING-GOOD THINGS BRING FOR YOUR LIFE-USE MICROSOFT TRANSLATIONS LANGUAGES-SỬ DỤNG MICROSOFT DỊCH NGÔN NGỮ http://bing.com - http://education.com -http://microsofttranslator.com - http://msn.com http://microsoft.com/en-us/translator/developers.aspx
http://youtube.com/watch?v=ZImohBzSRDU Steve Jobs & Bill Gates at D5 Conference
Steve Jobs and Bill Gates is two Great Partners (Great Relationship) from the begining, start in 1975-1976. Steve Jobs và Bill Gates là hai đối tác mối quan hệ tuyệt vời từ đầu, khởi đầu năm 1975-1976...
"HP" is name of Hewlett and Packard. Computer Electronics Companies.
http://shopping.hp.com/en_US/home-office/-/products/Laptops/Laptops
http://hp.com Hewlett Packard Computer http://apple.com Apple Computer http://ibm.com/us/en IBM Computer http://gateway.com/worldwide Gateway Worldwide Connections http://us.gateway.com/gw/en/US/content/home
http://hp.com HP is Hewlett-Packard http://webopedia.com/TERM/H/HP.html
http://dell.com Who is Michael Dell? http://usspost.com/tag/dell-inc/
http://usspost.com/michael-dell-dishwasher-restaurant-72058
Our life today can survive without Internet network .!? With no internet today, the world what will be like?
Samsung lost over 1 billion US dollar for Apple’s. This is healthy hiking competition over U.S court battle for Apple!
http://edition.cnn.com/2012/08/24/tech/mobile/apple-samsung-verdict....... (APPLE I) http://youtube.com/watch?v=9UeuWONWO2E - Facebook is overpriced?-If Facebook start $14 buck a shares, may have a change.
http://youtube.com/watch?v=J1glriB54oE An evening with Nat King Cole http://youtube.com/watch?v=i2uYb6bMKyI Maurizio Polini-Mozart Piano
Astonishing Players! Music like this can lead the way for human thinker, make our soul peaceful and relax. Maurizio Pollini nhạc si nguời Ý- Italian choi Piano nổi tiếng.
http://youtube.com/watch?v=4Tr0otuiQuU Beethoven Moonlight Sonata No: 14 http://youtube.com/watch?v=vQVeaIHWWck Beethoven Moonlight Sonata No: 14 http://youtube.com/watch?v=5-MT5zeY6CU Moonlight Sonata No: 14
Ánh trăng dòng nhạc-Sonata No: 14 bản nhạc nổi tiếng của Beethoven. Âm nhạc nhu thế này có thể dẫn đuờng cho các nhà tu tuởng, làm thay đổi sự suy nghi của con nguời, làm cho linh hồn của chúng ta hòa bình và thu giãn.
http://sovacopiano.com Làm từ thiện xã hội –Tỏ lòng nhân ái chia sẽ cho nguời nghèo khổ, tàn tật kém may mắn. http://thegioituthien.com/directory/tu-thien-o-viet-nam/ha-noi/quy-... Từ thiện xã hội –Những tấm lòng nhân ái chia sẽ cho nguời nghèo khổ, tàn tật kém may mắn. http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95n_th%E1%BA%A5t_nh%C3%A2n_m%E (Tổn thất nhân mạng trong Chiến tranh Việt Nam). Việt Nam trong cuộc chiến Quốc Gia-Cộng Sản -http://thuongbinh.blogspot.com/2008/06/cau-chuyen-nguoi-thuong-binh... -Số phận nguời lính thuong phế binh VNCH.

Great speech of Steve Jobs: ''You've got to find what you love,''
http://youtube.com/watch?v=Hd_ptbiPoXM Steve Jobs speech at Stanford University http://youtube.com/watch?v=OC3qFtgeogE BBC Documentary: Steve Jobs Billion
http://youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc Steven Jobs Speech 2005
“Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma -which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. (Steve Jobs).

BING.COM CHUYỂN DỊCH
Bài phát biểu tuyệt vời của Steve Jobs: ''Bạn phải có quyết tâm để tìm thấy những gì bạn yêu thích,''

"Thời gian sống của bạn là giới hạn, do đó bạn không thể lãng phí nó, sống cuộc sống của người khác. Không bị mắc kẹt bởi thuyết nào đó, sống với kết quả theo sự suy nghĩ của người khác. Không để cho tiếng ồn của ý kiến của người khác, cản trở khỏi tiếng nói nội tâm của riêng bạn. Và quan trọng nhất, bạn có can đảm để làm theo trái tim của bạn và trực giác. Bằng cách nào đó, bạn đã biết những gì bạn thực sự muốn trở thành. Tất cả mọi thứ khác là phụ." (Steve Jobs)

(1) Cựu Tổng Thống Liên-Xô, Putin nói :
Kẻ nào tin những gì Cộng Sản nói, là không có cái đầu.
Kẻ nào làm theo lời của Cộng Sản, là không có trái tim.

(2) Cựu Tổng Thống Liên-Xô, Boris Yeltsin nói :
Cộng Sản không thể nào thay đổi, mà phải dẹp bỏ

(3) Cựu Tổng bí thư đảng Cộng Sản liên-Xô, Gorbachev nói:
Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà thú nhận rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.

COMMUNIST IS A DEADLY VIRUS LIES WAITING INSIDE HUMAN HEART!!
CỘNG SẢN LÀ LOÀI VI TRÙNG GIẾT NGUỜI NẰM CHỜ TRONG TIM NGUỜI!

Tham Khảo Hiến Chương 91. Đảng Việt Nam Dân Chủ [Vietnam Democratic Party-VDP]
Reference Chapters 91 of Vietnam Democratic Party (VDP)
Tham khảo soạn thảo Hiến Chương 91. Nhận xét thực trạng xã hội việt nam ngày nay, dưới sự cai trị của Đảng cộng sản Việt Nam. Chủ nghĩa xã hội mơ hồ, nửa vời không tưởng!?
“Một con sâu-Một bầy sâu” (Trương Tấn Sang)
“Độc tài đảng trị, đi đôi với hệ thống luật pháp (luật rừng) tham nhũng bất công, phản dân chủ vi phạm nhân quyền. Đảng Cộng Sản Việt Nam đang đưa đất nước tụt hậu và xuống cấp, trên toàn diện mọi lãnh vực trong xã hội.” (Nhận xét thực trạng xã hội Việt Nam ngày nay”
Hiến chương 91-Đảng Việt Nam dân chủ. Chủ nghĩa phát triển dân tộc yêu nước. Dựa vào toàn dân làm sức mạnh cho cuộc cách mạng “Tự do-Dân chủ-Nhân quyền cho Việt Nam”
Đối đầu tranh luận trực tiếp với Đảng cộng sản Việt Nam, về những vấn đề tụt hậu xuống cấp của đất nước hiện nay, do Đảng cộng sản chịu trách nhiệm gây ra.
Tôn trong và bình đẳng các tôn giáo. (Tôn giáo khác tà giáo, mê tín dị đoan). Tôn giáo chuẩn mực là nền móng tốt của một xã hội, tạo cho con người sống có văn hóa, đạo đức và bác ái, bứt đi sự bất công.
Tôn giáo chuẩn mực, văn hóa sống chuẩn mực phải có một Hiến pháp chuẩn mực và Luật pháp chuẩn mực. Luật pháp đó phải được xây dựng trên nền móng của một xã hội thật sự dân chủ. (Hiến pháp phục vu dân-Luất pháp phục vụ dân)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Nh%C3%A2n_quy%E1%BB%81n Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1948). Cộng sản Việt Nam ký kết http://vietnamhumanrights.net/viet/vintbill.htm Luật quốc tế nhân quyền http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2n_quy%E1%BB%81n Quốc tế nhân quyền.
http://bing.com/search?q=qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+nh%C3%A2n+quy%E1%BB%81n  Tham khảo Hiến Chương Quốc tế nhân quyền http://youthforhumanrights.org Bảo vệ nhân quyền cho tuổi trẻ.
http://louielamson2000.blogspot.com/2012/08/tham-khao-hien-chuong-91-ang-viet-nam_6557.html Đọc tham khảo ba (3) Hiến Chương.

Louielamson2000 Global Webs Links:
http://weather.com 2013-2014 Hurricane season in Atlantic Ocean http://weather.com/weather/hurricanecentral/tracker Hurricane Tracker http://cyclocane.com Interactive Hurricane/Typhoon Tracking Map-Global Weather Tracking Map http://nhc.noaa.gov Tracking Hurricane in Atlantic Ocean, Tropical-Cyclone in Pacific Ocean-Bản đồ theo dõi thời tiết toàn cầu: Theo dõi các con bão Đại Tây Duong, bão và gió xoáy Thái Bình Duong...http://takepart.com/article/2012/11/16/look-why-so-many-kids-us-are "U.S Kids Dropping Out" http://nasa.gov/mission_pages/hurricanes/main
http://hurricane.terrapin.com
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww
http://tsunami.geo.ed.ac.uk/local-bin/quakes/mapscript/home.pl
http://redcross.org/about-us/careers
http://wipo.int/portal
http://educationnation.com
http://takepart.com
http://spacex.com
http://nasa.gov
http://space.com
http://spacedaily.com
http://hubblesite.org
http://educationusa.state.gov
http://university-list.net/rank.htm
http://studentsfirst.org
http://pen-international.org
http://pen.org
http://ups.com
http://skype.com
http://voith.com
http://awea.org
http://iea.org
http://nyse.com
http://marketwatch.com
http://nasdaq.net
http://dowjones.com
http://bloomberg.com
http://guardian.co.uk
http://telegraph.co.uk
http://reuters.com
http://rt.com
http://dw.de
http://msn.com
http://aol.com
http://ask.com
http://npr.org
http://atimes.com
http://ibtimes.co.uk
www.afp.com/en/news
http://bbc.com/news
http://france24.com/en
http://boeing.com
http://bombardier.com
http://airbus.com/en
http://msnbc.com
http://cnbc.com
http://pbs.org
http://abcnews.com
http://jobcorps.gov/home.aspx
http://forgivestudentloandebt.com
http://antiwar.com
http://washingtonpost.com
http://nytimes.com
http://latimes.com
http://press.org
http://economist.com
http://theage.com.au
http://theaustralian.com.au
http://spiegel.de/international
http://romereports.com
http://newsweek.com
http://politico.com
http://theepochtimes.com
http://www3.nhk.or.jp/daily/english
http://financialstability.gov
https://www.cia.gov Central Intelligence Agency (CIA) http://dia.mil/ Defense Intelligence Agency (DIA) http://wikileaks.org Wikileak https://wefightcensorship.org Cybercensorship Worldwide http://ifex.org The global network-The dangerous threat for Freedom Expression http://amnesty.org/en/news/viet-nam-acquit-songwriters-who-face-20 Amnesty International-Vietnam Communist Regime, Jails Two Dissident Songwriters for Up to 10 Years http://myantiwar.org/view/243388.html VN Jails Two Songwriters-Human Rights Violations http://ibtimes.co.uk/articles/399745/20121030/vietnam-songwrite Vietnam Human Rights.
http://bbc.co.uk/news/world-asia-20133840 “Vietnam jails two dissident songwriters”

HANOI REGIME CAMPAIGN ATTACKING & CRACKDOWN WEB BLOGGERS. "Vietnam Dissident Bloggers Warn: We Fight on despite 20-year Jail Threat "
CHÍNH QUYỀN HÀ NỘI MỞ CHIẾN DỊCH TẤN CÔNG VÀ ĐÀN ÁP CÁC TRANG WEBS, BLOGGERS
http://bing.com/search?q=vuot+tuong+lua&qs=n&form=QBRE Vượt tường lửa http://hoilatraloi.blogspot.com/2010/03/cach-vuot-tuong-lua.html Vượt tường lửa http://ultrasurf.us/business Vuợt tuờng lửa cài UltraSurf 12.03 vào laptop-PC http://indcatholicnews.com/news.php?viewStory=20803 HANOI REGIME-ARMED FORCES THREATS "CRACKDOWN ON CATHOLIC CHURCH"
http://youtube.com/watch?v=Yu9cick1p6k
Nông dân oan Văn Giang-Ecopark bị Chính quyền Công An+Quân đội cưỡng chế cướp đất…
http://youtube.com/watch?v=gX19RBEiZyc Nông dân Văn Giang mất đât http://youtube.com/watch?v=KIOxhwNIrEw Nông dân Văn Giang-Ecopark http://youtube.com/watch?v=85gT0xsCgaM Cuỡng chế đất nhà tại TP H-Tinh 1 http://youtube.com/watch?v=mKAYB3Ur-B8 Cuỡng chế đất nhà tại Hà Tinh 2
Trạng Trình Sấm Ký (Giang Nam nổi trận mạt thù) “Luật rừng đảng cướp lừa dân”.
Chính Quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam cướp đất của dân oan-dân nghèo. Còn gì cướp nữa của dân!
http://bing.com/search?q=dan+oan+van+giang Dân Oan Văn Giang-Ecopark http://youtube.com/watch?v=k4Br05Xaoo4 Cuớp Đất Dân Oan Văn Giang-Ecopark http://youtube.com/watch?v=Yu9cick1p6k CQ Cuớp Đất Dân Văn Giang-Ecopark http://bing.com/search?q=dan+oan+con+dau+da+nang Dân oan Cồn Dầu ĐN http://bing.com/search?q=dan+oan+doan+van+vuong-tien+lang+hai+phong Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam cưỡng chiếm, cướp đất vườn đầm cá Đoàn Văn Vươn.

The Vietnamese Communist in Violation of International Human Rights Law-Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam vi Phạm Luật Nhân Quyền Quốc Tế.
http://youtube.com/watch?v=Y8kl0my59l4
http://fathernguyenvanly.blogspot.com Freedom Dissident Catholic Priest Nguyen V Ly http://vietnamhumanrightsdefenders.wordpress.com/2012/08/24/vietnam... http://freelequocquan.blogspot.com Vietnam: Attack on human rights lawyer.LQ.Quan http://chhv.wordpress.com Đoi CSVN trả tự do CHHV-Free Activist Dissident Cu Huy Ha Vu http://vi.wordpress.com/tag/cu-huy-ha-vu Freedom for Activist Dissident Cu Huy Ha Vu http://dcctvnnet.wordpress.com/2010/11/13/hrw-release-legal-activis Đoi CS Trả Tự Do CHHV http://bing.com/search?q=cu+huy+ha+vu+blog&qs=AS Free Dissident Cu Huy Ha Vu http://caulacbonhabaotudo.wordpress.com Đòi CSVN Trả Tự Do-Free Blogger Nguyen Van Hai http://taphongtan.wordpress.com Đoi CSVN Trả Tự Do-Free Blogger Ta Phong Tan http://hrw.org/news/2011/09/14/vietnamese-writers-honored-commitmen.VN Human Rights? https://hrw.org/languages?lang=vi Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam vi phạm nhân quyền gia tăng. http://hrw.org/news/2012/04/16/vietnam-immediately-release-rights-b... “Vietnam: Immediately Release Rights Bloggers”
Cộng Sản Việt Nam Vi Phạm Luật Nhân Quyền Quốc Tế-Vietnam Communist Violations Of International Human Rights Law. Hanoi regime has Persecution and Imprisonment of many Activist Dissidents.
Watched Fireworks Celebrations New Year's 2013
http://www.youtube.com/watch?v=VNU9jYGpnjw 2012 Sydney New Year's Eve http://youtube.com/watch?v=OrpbdLd-4wg New York Fireworks NewYear 2013 http://youtube.com/watch?v=jx9jcUtQjQ4 Fireworks from Dubai-New Year 2013 http://www.youtube.com/watch?v=Ihz8ycpXnIo NewYork Fireworks N.Year 2013 http://youtube.com/watch?v=1O4_1HuHx7w New Year Fireworks 2013 photos http://youtube.com/watch?v=ZIQKFNlTJQY Paris Fireworks New Year 2013 http://youtube.com/watch?v=cOIgw8k6ijw Fireworks from Paris New Year 2013 http://youtube.com/watch?v=7Rm-2_I5ogg Fireworks Sydney,London,NewYork http://youtube.com/watch?v=59wc52whtUE Sydney Harbor Fireworks NY 2013 http://youtube.com/watch?v=4e8vfRTsFU4 London Fireworks-New Year 2013
 http://timeanddate.com/worldclock World clock times-Mối giờ TP trên Thế giới

http://boxitvn.blogspot.com <><> http://boxitvn.net
Đã có trên 8.000 nguời ký tên vào tuyên bố công dân tự do. Cập nhật ngày 21-3-2013. CHỪNG NÀO CÓ 120.000-12.200.000 NGUỜI KÝ TÊN VÀO TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO CHO NGUỜI DÂN VIỆT NAM.
DANH SÁCH NGUỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 32) (BoxitVN). Đã có trên 14.400 nguời ký tên.
Kiến nghị về sửa đổi hiến pháp 1992 !? Coi chừng cái bẫy trá hình của ĐCSVN dựng lên để mị dân. Danh sách trên 14.400 người ký tên kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp 1992. đòi xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp-Đòi Đảng Cộng Sản Việt Nam phải chấm dứt vi phạm nhân quyền, đàn áp khủng bố, sách nhiễu trù dập, bắt tù đày những nhà đấu tranh đòi nhân quyền tự do, bất đồng chứng kiến với chính quyền tại Việt Nam. Cộng sản Việt Nam vi phạm và đàn áp tự do ngôn luận, tự do tôn giáo…
http://tintuchangngayonline.com/2013/03/hoi-ong-giam-muc-viet-nam-n... Hội Đồng Giám Mục Việt Nam lên tiếng, tuyên bố về sửa đổi Hiến Pháp 1992.
http://youtube.com/watch?v=anQCC4l_xJ0 Video Giòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn- Đối thoại Liên tôn Sửa đổi Hiến pháp.09.03.2013 http://youtube.com/watch?v=BH5OIXRfkEI
Bộ luật hình sự điều 88 là công cụ của Đảng Cộng Sản Việt Nam, dùng để ngăn cản đường phát triển văn hóa tri thức, phản dân chủ. Bộ luật hình sự 88 và điều 4 Hiến Pháp vi phạm Hiến Chương Quốc Tế Nhân Quyền (1948). Đồng thời nó là vũ khí sắt máu của ĐCSVN, dùng Công An Trị độc quyền sinh sát đàn áp, trù ém tiêu diệt giới trí thức, và nhiều thành phần tinh hoa khác trong xã hội Việt Nam ngày nay.
http://saigon4saigon.blogspot.com “Always Love Saigon” Sài Gòn mưa nắng hai mùa. “Bỏ quên kỷ niệm con đường cũ Để mấy hàng cây đứng đợi chờ… http://youtube.com/watch?v=48BwNet953w Sài Gòn ơi—Always Love Saigon…
http://youtube.com/louielamson21 Louielamson2000 Channel:-: Education Societal Networks http://youtube.com/results?search_query=louielamson2000 Education Nonprofits Networks * 3-24-2013
http://appladdin.com/ultrasurf Vựợt Tường Lửa-Tải phầm mềm WEB này cài vào PC…

ỦNG HỘ MẠNG LƯỚI BLOGGER VIỆT NAM  TUYÊN BỐ 258—SUPPORT VIETNAMESE BLGGERS NETWORK # 258. http://youtube.com/louielamson21
http://phamthanhnghien.blogspot.com
http://bolapquechoa.blogspot.com
http://nhathuyen.com Văn Hóa-Văn Học-Văn Chương Việt Nam ngày nay?
http://vanbutvietnamhaingoai.com Đề tài như lá mùa thu –Văn Bút Hải Ngoại viết tương lai?
http://buudoan.com     
http://danhsach.congsanvietnam.info DANH SÁCH TRÊN 300 CÁN BỘ CỘNG SẢN CÓ TÀI SẢN VÀI TRĂM TRIỆU MỸ KIM.
http://huynhngocchenh.blogspot.com/2013/09/nghi-lan-quan-nhan-ngay-khai-giang.html#more  Hình ảnh của nền giáo dục VN đương đại.
ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ CỦA NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM NGÀY NAY!
Câu thơ so sánh.

“Học sinh miền núi mịt mù
Nhà tranh vách nứa không dù che mưa.
Học về không có cơm trưa
Tiền chùa Chủ tịch lấy
đưa xây nhà”

“Núi Chung mất
đất nuôi bò
Sông Lam nước lụt thiếu
đò chở dân.
Học sinh chân
đất đầu trần
Vùng sâu miền núi mất phần cơm trưa.
Thái Huong bò sữa dư thừa
Nhà thờ ngàn tỷ
đang chờ khởi công.”
Chủ Tịch Quốc Hội—Nguyễn Sinh Hùng xây nhà thờ họ trên khắp Ba Miền.

“Núi Chung (Nam
Đàn-Nghệ An) mất đất nuôi bò--
Xây nhà ngàn tỉ (Nhà thờ họ Nguyễn Sinh Hùng) học trò như ri? ”
http://louielamson2000.blogspot.com/2012/08/tham-khao-hien-chuong-91-ang-viet-nam_6557.html THAM KHẢO TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948) HIẾN CHƯƠNG 77- HIẾN CHƯƠNG 2000.
http://youtube.com/user/louielamson21/videos Xem Các Videos--Tham Khảo
http://youtube.com/watch?v=ZbpQHAO0Ryw Việt Nam Đảng Cướp Mị dân
http://youtube.com/watch?v=-Cpga5wNVSc  60 Năm Đảng Cướp Lừa Dân-Hại Dân
http://youtube.com/watch?v=gl863E8enF4 “Trại nô lệ’ Người Việt ở Moscow
http://youtube.com/watch?v=jV6wbqakVDk  Chính Quyền CSVN cướp đất dân (1)
http://youtube.com/watch?v=mEvZBkO_3m0  Chính Quyền CSVN cướp đất dân (2)
http://youtube.com/watch?v=OFZa28e-uxE Đảng Cướp Đất Nhà Dân Hà Nôi
http://youtube.com/watch?v=PNlBgUwnRbU Ô Nhiễm Khủng Khiếp Ở Trung Cộng—TQ Hôm Nay Là Ngày Mai Việt Nam?
http://youtube.com/watch?v=7hBQsN8VGEw   Karl Marx Leaks-Bóng Ma Đảng CS.
http://viet.rfi.fr/viet-nam/20130828-quan-an-hai-ngan-dong-cho-nguoi-ngheo-o-sai-gon “QUÁN ĂN HAI NGÀN ĐỒNG” NỤ CƯỜI CHIA SẺ CHO NGƯỜI NGHÈO SÀI SÒN.
GÓC NHÌN ALAN: TRANG WEB CÁC BẠN TRẺ Ở VIỆT NAM NÊN ĐỌC, THAM KHẢO:
1) http://gocnhinalan.com/bai-cua-khach/7-con-cn-bit-trong-kinh-doanh.html 7 con số cần biết trong kinh doanh -- Giá trị suốt đời của mỗi khách hang
2) http://gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/nhng-tin-phi-php-cho-nn-kinh-ngm.html Những Số Tiền Phi Pháp Cho Nền Kinh Tế Ngầm
3) http://gocnhinalan.com/bai-cua-khach/vit-nam-bit-ch-ra-ho-cht-cho-thc-phm-khng-cn-tq-2.html Việt Nam đã biết chế ra hoá chất độc hại cho thực phẩm; không cần TQ
4) http://gocnhinalan.com/bai-cua-khach/thc-phm-vit-nam-fda.html Thực Phẩm Việt Nam và FDA Mỹ -- Có 25 loại thực phẩm Việt Nam cấm nhập Mỹ.
10) http://gocnhinalan.com/bai-cua-khach/nhiu-ngi-vit-nht-cp-vt.html Người Việt ở Nhật bị kỳ thị vì ăn cắp vặt
11) http://gocnhinalan.com/bai-cua-khach/tham-lam-cm-hn-nht.html Tham Lam, Vô Cảm Và Hèn Nhát
13) http://gocnhinalan.com/bai-cua-khach/son-nam-nha-van-miet-vuon.html Sơn Nam “Một mảnh tình riêng”
14) http://gocnhinalan.com/bai-tieng-viet/buon-me-thuot-mot-chut-gi-de-nho.html Ban Mê Thuột--Cao Nguyên đất đỏ sương mờ. “Mưa bùn nhão nhoẹt nắng khô bụi mù”
  
 Hackers Deleted Profiles on August 06, 2013--Hai Phong Viet Nam Aug 06, 2013

 http://timeanddate.com/worldclock World Clock Times-Xem Mối Giờ Trên Thế Giới
http://youtube.com/user/louielamson21/about
http://bbc.co.uk/vietnamese
http://viet.rfi.fr
http://boxitvn.net
http://karlmarxleaks.com
http://chimbaobao.com/?p=7095
http://dackien.wordpress.com
http://gocnhinalan.com
http://nuvuongcongly.net
http://voanews.com/vietnamese
http://rfa.org/vietnamese
http://ttngbt.blogspot.com
http://nhucaytrevn.blogspot.com
http://saigonbao.info
http://saigonbao.com
http://tinhue.com
http://dcvonline.net
http://danluan.org
http://danchimviet.info
http://bacaytruc.com
http://quenhacarolina.com
http://baocalitoday.com
http://x-cafevn.org
http://sbtn.net
http://vietbao.com
http://nguoi-viet.com
http://vietinfo.eu
http://nguoilotgach.blogspot.com
http://huynhngocchenh.blogspot.com
http://lamtamnhu.blogspot.com
http://to-quoc.blogspot.com
http://biendong.net
http://boxitvn.blogspot.com
http://niemtin.free.fr
http://letrai.net
http://holam.vnweblogs.com
http://caunhattan.wordpress.com
http://quanlambao.blogspot.com
http://danlambaovn.blogspot.com
http://danlamthan.wordpress.com
http://danlentieng.wordpress.com
http://vietnamlambao.blogspot.com
http://newosin.wordpress.com
http://tapchithegioimoi.com
http://changevietnam.wordpress.com
http://danoan2012.blogspot.com
http://www.conghoa.com/am-nhac
http://champaka.info
http://khmerkrom.org
http://nguoicham.com
http://mhro.org
http://bpsos.org
http://conggiaovietnam.net
http://hdgmvietnam.org
http://vietcatholic.net
http://chuacuuthe.com
http://giaophanvinh.net
http://tgphanoi.org
http://tgpsaigon.net
http://lamhong.org
http://giaoxuthaiha.org
http://hdgmvietnam.org
http://tonggiaophanhanoi.org
http://gphaiphong.org
http://giaophandanang.org
http://giaophannhatrang.org
http://giaophanvinhlong.net
http://gpbanmethuot.vn
http://giaophankontum.com
http://gpkontum.wordpress.com
http://tonggiaophanhue.net
http://phatviet.com
http://hoahao.org
http://giaohatbotda.net
http://caotraonhanban.org
http://nguyenthaihocfoundation.org
http://freedomforvietnam.wordpress.com
http://thanhnienconggiao.blogspot.com
http://conglyvahoabinh.org/?p=3351 Công lý cho Đoàn Văn Vươn-Tiên Lãng HP
http://tiengnoidanchu.wordpress.com/tag/hoang-xuan-phu ''Hai tử huyệt của chế độ-Hiến pháp 1946 không đề cập đến đất đai.'' GS Hoàng Xuân Phú.
http://luongtamconggiaovietnam.blogspot.com/2012/10/uc-hy-nguyen-van-thuan-thap-ai-benh.html Cố Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận “ Thập đại bệnh” http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com
Di sản văn hóa đạo đức, học tập theo gương(trồng cây trồng người) của Hồ Chí Minh & Đảng Cộng Sản Việt Nam, để lại cho nhiều thế hệ tương lai!?
Các cháu ngoan cổ khăn quoàng đỏ, học bác Hồ trong đỏ ngoài xanh... Học sinh sinh Việt Nam ngày nay học về hai bác điều gì !? Sống học tập theo gương Bác Mao!? Sống học tập theo gương Bác Hồ!?
Mời các cháu đọc cuốn sách viết về Bác Mao của tác giả Pierre Lunel: “Mao Trạch Đông và hàng ngàn thê thiếp (P.1-2-3) http://vietinfo.eu/nhan-vat/mao-trach-dong-va-hang-ngan-the-thiep-1.html Mao Trạch Đông và hàng ngàn thê thiếp ( P.1-2-3)
 “Mao Trạch Đông và hàng ngàn thê thiếp”
http://quanlambao-vn.com/article.php?id=168&cat_id=35 Mao Trạch Đông và hàng ngàn thê thiếp (P.1-2-3) Tác giả: Pierre Lunel http://thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=17039 "Tình dục, dối trá và chính trị" của Pierre Lunel. http://vietinfo.eu/cung-suy-ngam/ban-ve-ho-chi-minh--ho-tap-chuong.html
 Hồ Chí Minh-Hồ Tập Chương!?  http://youtube.com/watch?v=cWMcrGOVcHg
Nhân chứng Bùi Tín nói về vợ con ông Hồ Chí Minh - Hồ Tập Chương là Hồ Chí Minh? http://youtube.com/watch?v=U8-fSNmRxDg Lịch Sử Chính Xác Sự Thật Về Bác Hồ http://dantynan75.blogspot.com/2013/05/ho-chi-minh-la-tau-o-ten-that-la-ho-tap.html Hồ Chí Minh-Hồ Tập Chương? 
 http://chauxuannguyen.org/2013/02/24/ban-ve-ho-chi-minh-ho-tap-chuong  Hồ Chí Minh-Hồ Tập Chương (thật giả ra sao!?)
http://thongtinberlin.de/tailieu/suthatvehochiminh.htm Phim TL: Sự Thật Về Hồ Chí Minh-DVD. Những sự thật người dân Việt Nam chưa hề biết về Hồ Chí Minh!?

Hanoi regime-Vietnam Communist: Attack on Human rights lawyer Lê Quoc Quan
http://vietnamhumanrightsdefenders.wordpress.com Luật sư Lê Quốc Quân
http://khoinguontrithucvn.wordpress.com/2012/12/09/viet-cho-nguoi-anh-em
Viết cho nguời anh em bị bắt-Dân Sài Gòn biểu tình chống CSTQ lấn chiếm-xâm lược lãnh thổ Việt Nam ngày 09/12/2012
Giáo dục ở Nhật Bản-Giáo dục Việt Nam “ Việt Nam biển bạc rừng vàng”
Viêt Nam biển bạc rừng vàng, Câu thơ lục bát rõ ràng thấy chưa !? Việt Nam biển bạc rừng vàng, Câu thơ lục bát phũ phàng dối dân. Việt Nam biển bạc rừng vàng, Câu thơ lục bát đảng lừa dối dân...
http://sunflowermission.org Sunflower Mission-Build New Schools in Vietnam-Xây nhà trường giúp cho học sinh nghèo Việt Nam. Từ thiện phải đút lót (tiền bôi trơn-hối lộ) bao nhiêu cho chính quyền địa phương?

http://ttngbt.blogspot.com Dân chủ-Nhân Quyền-Tự Do http://viet.rfi.fr/viet-nam/20121105-chinh-quyen-gia-tang-dan-ap-nhung-tieng-noi-phan-doi-trung-quoc
PV Nhà Thơ-Hoàng Hưng
http://ntuongthuy.blogspot.com/2012/11/thu-khan-cua-144-nhan-si-tri... 144 nhà Trí Thức VN http://diendanctm.blogspot.com/ Thỉnh nguyện thư trí thức VN gởi ông Truong Tấn Sang http://ntuongthuy.blogspot.com/2012/11/thu-khan-cua-144-nhan-si-tri-thuc-kinh_2.html T.nguyện thư http://queme.net/eng/thichquangdo.php Dissidents Thich Q. Do-VN Buddhist Monk Thích Quảng Độ http://nguyenchithien.webs.com Nguyễn Chí Thiện: Hoa Địa Ngục " The Flowers of Hell "
http://voatiengviet.com/audio/audio/222783.html Việt Nam vi phạm nhân quyền.
http://vietnamhumanrightsdefenders.wordpress.com/2012/10/10 THỈNH NGUYỆN THƯ, KÝ TÊN NGĂN CHẶN CSVN XIN GIA NHẬP HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC (2014) http://youtube.com/watch?v=KWTAIdnwzSk (Human Rights Violations in Vietnam) http://youtube.com/watch?v=rNkhvFlnYcc Vietnam Human Rights Violations http://vietnamhumanrightscommitte.wordpress.com Vietnam Human Rights Violations http://khoi8406vn.blogspot.com Tự Do Nhân Quyền-VN Human Rights Violations http://vnhrnet.org Tự-Do Nhân Quyền cho Vieunam-VN Human Rights Violations http://hrw.org/asia/vietnam Freedom Human Rights for VN-CSVN vi phạm nhân quyền http://vietnamhumanrights.net Cộng Sản Việt Nam vi phạm Nhân Quyền.
http://youtube.com/watch?v=-HdqqjyYYUE Bùi Tín nói về sự thật Hồ Chí Minh http://youtube.com/watch?v=HrNsg-Tq8h4 CỰU ĐẠI TÁ CỘNG SẢN BÙI TÍN-DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN. ÔNG BÙI TÍN. CỰU ĐẠI TÁ CỘNG SẢN VIỆT NAM, NÓI VỀ MAO TRẠCH ĐÔNG CÓ LIÊN QUAN TỚI ÔNG HỒ CHÍ MINH, VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. TỪ 1945-1954 -1970 CỦA ĐẢNG CƯỚP LỪA DÂN...
http://youtube.com/watch?v=bxqCX63TDKs P1-Ông Bùi Tín nói về Hồ Chí Minh http://youtube.com/watch?v=g4XDp-Fx0mA P2-Ông Bùi Tín nói về Hồ Chí Minh http://youtube.com/watch?v=bHcOIGR3Pps P3-Ông Bùi Tín nói về Hồ Chí Minh http://youtube.com/watch?v=3fyURdVyQvc P4-Ông Bùi Tín nói về Hồ Chí Minh http://youtube.com/watch?v=N6o5ruzEWEw Film : Sự thật về Hồ Chí Minh http://voatiengviet.com/section/bui-tin-blog-page/2708.html B.Tín nói về HCM http://vinaquehuongtoi.blogspot.com/2012/01/chan-dung-ho-chi-minh.html
CRIMES OF COMMUNISN AND BLOODY WAR AGAINST HUMANITY-TỘI ÁC CỦA CHỦ NGHIA CỘNG SẢN, GÂY CHIẾN TRANH ĐẪM MÁU ĐỐI NHÂN LOẠI! TỘI ÁC CỦA CSVN THẢM SÁT NGUỜI DÂN HUẾ 1968..
http://youtube.com/watch?v=m5vhQu_l2Mk TỘI ÁC CỦA ĐCSVN & HCM TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT! 1954-1956 MIỀN BẮC. MIỀN NAM SAU 4-1975...
Xem Phỏng Vấn Nhà văn Nhã Ca tác phẩm: Giải khăn sô cho Huế 1969
http://youtube.com/watch?v=BhU4gb2vI84 Giải khăn sô cho Huế P1-(1969) http://youtube.com/watch?v=BhU4gb2vI84 Giải khăn sô cho Huế P2-Nhã Ca http://youtube.com/watch?v=EQeR3UCSOUY Tet 1968-Hue Massacre 1968? http://youtube.com/watch?v=kYpaTVrE4Uk Ai đa thảm sát đồng bào Huế 1968? http://youtube.com/watch?v=UnekEInRINQ Tội ác của Cộng Sản Việt Nam http://youtube.com/watch?v=7UMZrkgMG0I Tội ác Công Sản VN-Huế 1968 http://youtube.com/watch?v=DWFkArRMfSw Sự thật về Hồ Chí Minh? http://youtube.com/watch?v=fpYuc2gs2bk Xem DVD " Đại Họa Mất Nước "
http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=2445&s=45f57d5b04489abd8fce351a601a4268  “Ngược dòng lịch sử- Tìm hiểu về trận hải chiến Hoàng Sa 1974”
Hải Chiến Truờng Sa ngày 19-01-1974.
http://youtube.com/watch?v=Os_39fe09RQ Hải Chiến Trường Sa Phần 1 http://youtube.com/watch?v=LDyKotB3tgw Hải Chiến Trường Sa Phần 2 http://youtube.com/watch?v=PifK5WsyDKM Hải Chiến Trường Sa Phần 3 http://youtube.com/watch?v=ir1u1ClJtk0 Hải Chiến Trường Sa Phần 4 http://youtube.com/watch?v=LDyKotB3tgw Hải Chiến Trường Sa 1974 P2 http://youtube.com/watch?v=ay9yqc4GbYM Hải Chiến Hoàng Sa 19-01-1974 http://youtube.com/watch?v=vLQcfxaIbns Hải Chiến Trường Sa 19-01-1974 http://youtube.com/watch?v=munnVp7dUoU TQ chiếm Trường Sa 1988 http://youtube.com/watch?v=ECbhcqdIN5g Chiến Tranh Việt-Trung 1979 http://youtube.com/watch?v=7gaNCdSu62k China Vietnam War 1979 French Ar. http://youtube.com/watch?v=PpzZS4q8Br4 Sự Kiện Hoàng Sa-Trường Sa http://youtube.com/watch?v=HNqRhOSEzRQ TQ CSVN-Hải Chiến TS 1988 http://youtube.com/watch?v=-PYHpBhjqgk T.Quốc có thể chiếm Hà Nội trong... http://youtube.com/watch?v=eEBkpsCwsDY Chiến tranh Việt Trung năm 1979 http://youtube.com/watch?v=xEL257wQg2g Trung Quốc chuẩn bị trừng trị VN. http://youtube.com/watch?v=f6Glm2n-R5E Ngu dân Việt Nam lạy hải quân TQ http://truehochiminh.com Tài liệu sự thật về HCM làm tay sai Quốc Tế Cộng Sản http://vietlist.us/SUB_VietHistory/VNHistory_11.shtml Sự thật lịch sử Việt Nam http://boxitvn.blogspot.com Thảm họa bùn đỏ-Bauxite is disaster for Vietnamese people. Bô xít tàn phá Tây Nguyên-Tổ tiên nguời Thuợng (Dân tôc Bản địa) sẽ nguyền rủa ai?

Quê Hương người Thượng [Hmong & Dân tộc Bản địa] điêu tàn,
Núi rừng sông suối bản làng tan hoang.
Tây Nguyên Bauxite Tàu (China Communist) sang
Núi rừng đào bán kiếm vàng kiếm nhôm.
Nạn nhân bùn đỏ [Bô xít] ai ôm?
Tổ Tiên người Thượng [Dân tộc Bản địa] ngàn năm hận thù.
Tây Nguyên Bô Xít [Bauxite] thế nào?
Việt-Tàu Cộng Sản cài vào khắp nơi.
Quê Huong người Thượng tơi bời
Tổ tiên văn hóa muôn đời giệt vong… 12-2011
http://youtube.com/watch?v=LzvSxMCWNbI CSVN tàn phá Tây Nguyên..Thảm họa bùn đỏ tại Tây Nguyên! Exploitation of bauxite is disaster for Vietnamese people in Central Highland... http://youtube.com/watch?v=AsU7s1avp8A Tổ Tiên Nguời Thuợng Điêu Tàn. CSVN đang khai phá Bauxite Tây Nguyên http://youtube.com/watch?v=pmoj9ORNR54 Cộng Sản VN bán đất khai thác bauxite cho Tàu Cộng, tàn phá Tây Nguyên. Exploitation of bauxite is disaster for Vietnamese people in Central Highland... http://youtube.com/watch?v=BdL6uF3VZTU Quê hương nguời Thượng điêu tàn. Vì khai thác bauxite ở Tây Nguyên, thảm họa bauxite tiếp theo!? Will bauxite disaster in Vietnam next? http://youtube.com/watch?v=BdL6uF3VZTU Công nhân TQ ở mỏ bôxit Tân Rai (LĐ) http://ft.com/intl/cms/s/2/a651f90c-8b5d-11e0-8c09-00144feab49a.html VINASHIN@VINALINES & VIETNAM COMMUNIST BANKING SYSTEM SINKS-NỢ CHÌM !? http://transparency.org/cpi2012/results Communist Vietnam's corruption record, rapid growth in the last 10 year Vietnam corruption ranked 123/176.
http://bbc.co.uk/vietnamese/business/2013/01/130110_vietnam_economic_freedom_ranking.shtml  Việt Nam “Thiếu tự do kinh tế” xếp hạng cùng gần cuối bảng, 140/177. (BBC Vietnamese)
Ông Thanh dọa “ hốt liền, không nói nhiều” BBC Vietnamese. Thanh ra Hà Nội “hốt liền”
Nguyễn Bá Thanh, trong vai chính đạo diễn phim: “ Bố Già & Tứ Quỷ Gian Hùng Việt Nam” Nguyễn Bá Thanh dọa chống tham nhũng phải “ hốt liền, không nói nhiều” không để nguội, hốt liền nhốt dzô mô!!! Nguyễn Bá Thanh nói Ngân Hàng-Đóng tàu Việt Nam Vinashin “vừa ăn vừa phá”. Ăn nhiều béo quá, phá chuồng chui ra, ôm vàng đô-la (dollars) chuyển qua Thụy Sĩ, hô hào chống Mỹ, Tứ quỷ gian hùng.
http://youtube.com/watch?v=0nRhO9A4A6I Nguyễn Bá Thanh “Hốt liền”
http://quanlambao.blogspot.com/2013/03/tran-chien-ba-ba-sap-en-man-hap-dan.html “Trận chiến Thanh-Dũng chống tham nhũng”
Thanh ra Hà Nội: “Hốt liền” hay chia bài!?

Vỉa hè Hà Nội xì xào
Thanh ra Hà Nội Dũng vào Hà Tiên?
Hai anh chia bến chung thuyền
Đô La (dollars) nhiều tỷ cầm quyền mị dân?

Mấy ngày đài báo ồn ào
Thanh ra Hà Nội Dũng vào Trà Vinh ?
Trầm Bê Tê Giác Trong Dinh
Hai Sừng Bị Mất Âm Binh Ém Thầy.
http://bing.com/images/search?q=Tr%E1%BA%A7m+B%C3%AA+m%E1%BA%A5t+s%E1%BB%ABng+T%C3%AA+gi%C3%A1c+&qpvt=Tr%E1%BA%A7m+B%C3%AA+m%E1%BA%A5t+s%E1%BB%ABng+T%C3%AA+gi%C3%A1c+&FORM=IGRE
“Trầm Bê mất sừng Tê giác-Trầm Bê xây chùa làm từ thiện” http://bing.com/images/search?q=Dinh+Tr%E1%BA%A7m+B%C3%AA&qs=n&form=QBIR&pq=dinh+tr%E1%BA%A7m+b%C3%AA
 (Dinh nhà Trầm Bê mất 2 sùng tê giác)
Dũng Vào Đem Tướng Giải Vây
Công An Quân Đội Tụi Bay Sẵn Sàng!
Trầm Bê thâu tóm Ngân Hàng
http://quanlambao.blogspot.com/2013/03/sex-con-ai-thao-chay-khoi-nh-phuong-nam.html Trầm Bê làm từ thiện“CHA CON TRẦM BÊ ĐÃ 'ĂN CẮP' 757 TỶ ĐỒNG CỦA SACOMBANK” QLB
http://ttxva.org/tram-be-va-dang-ai-la-dai-giahttp://bbc.co.uk/viet...
Trầm Bê Kinh Doanh ở Mỹ : “ Trầm Bê mua khu thương mại Vallco ở Cupertino, cạnh San Jose, với giá 64 triệu đôla trả tiền mặt.” BBC
Sa Com Băng (SacomBank) phải vội vàng bàn giao.
Liên hoan chờ đón Dũng vào
Thanh ra Hà Nội hô hào “ hốt liền”
Tham nhũng hệ thống giây chuyền
Xương sống của đảng tuyên truyền lừa ai
Dũng Thanh ai chủ sòng bài
Thanh ra Hà Nội chia bài đỏ đen…

Đà Nẵng sắp xây phố Tàu
Bình Duong- Hà Nội treo cờ sáu (6) sao. (Phố Tàu Bình Duong. Cảng Vung Áng, Kỳ Anh-Hà Tinh)
Hải Phòng dân chúng xôn xao
Chìm xuồng cái vụ đầm ao năm rồi (Công An Quân Đội trinh sát, triển khai kế hoạch đánh chiếm đầm ông Đoàn Văn Vuon. Đại Ca Công An Hải Phòng nói chuyện, vụ Đoàn Văn Vuon-Tiên Lãng HP. Ngày 5 tháng 1-2012, giống như chiến dịch "Mùa Xuân Đại Thắng" 1975 của Văn Tiến Dũng)
Thanh ra Hà Nội “hốt liền”
Phòng chống tham nhũng hay ngồi canh đê
Có đi rồi sẽ có về
Thanh ra Hà Nội chủ đề nay mai…

Đà Nẵng bán đất làm giàu
Nghe tin dân nói Phố Tàu sắp xây
Thanh ra Hà Nội đợt nầy
Theo sau sư phụ đẩy cày đầu năm
Đà Nẵng bán đất làm ăn
Làm giàu bán đất gia tăng mỗi ngày
Quán bars khách sạn mở dày
Phật to Chùa lớn ăn mày tránh xa.
Sòng bài lớn của China.
(Biển Đà Nẵng gọi China beach. Một sòng bài lớn của Trung Quốc, nằm kế bên khu biệt thự sang trong của Nguyễn Bá Thanh). Bàn cờ Thanh-Dung: Độc chiêu trong ba ván cờ!? Khẩu chiến chống tham nhung của Bá Thanh-Ba Dung ở Việt Nam!?
Nguyển Bá Thanh có phải dùng một lúc hai chiêu để khống chế Ba Dung, nhu Truong Phi (Tam Quốc Chí) trận chiến trên cầu Truờng Bản. Triệu Tử Long phá vây cứu A Đẩu, trong trận Đại chiến Xích Bích (Tam Quốc)!? Hay Thanh-Dung cung chỉ đóng tuồng? Kéo màn xong ngồi cùng nhau ăn nhậu lẫu dê!?
"Tam anh Lú Bá Tư"!? Phải tìm đến Gia Cát Luợng (Khổng Minh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_C%C3%A1t_L%C6%B0%E1%BB%A3ng). Phải chi Bá Thanh leo lên núi quan sát, gài bẫy giăng luới, lặng lẽ rình nhử mồi rồi mới hốt. "hốt liền" chém gió, hốt kiểu này hoi sớm. Tào Man thuộc loại gian hùng thủ đoạn đầy mình, xuất thân từ xứ b*** biền rừng núi, bán bến bán nguời, dùng nhiều bùa ngãi là tay không phải vừa...
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_B%E1%BA%A3n Trận Trường Bản –Tam Quốc Chí http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_X%C3%ADch_B%C3%ADch Trận Chiến Xích Bích "TQC"
Cồn Dầu cướp đất dân oan tù đày...
Quán Bar nhộn nhịp đêm ngày
Tiệm sách Thư viện trưng bày ở đâu?
Sông Hằng có mấy cái cầu !?
Trường lớp giáo dục đảng thầu ra sao?

Thanh ra Hà Nội đợt này
Giúp cho sư phụ đi cày đầu năm?
Trồng dâu không phải nuôi tằm
Nuôi đàn sâu đảng ăn nằm ngày đêm.
Thanh đi Đà Nẵng dân êm
Cồn Dầu, Hòa Khánh, biển đêm Sơn Trà?
Hoàng Sa địa khu Tam Sa. “Tam Sa là thành phố mới nhất của Trung Quốc-Chính quyền Trung Quốc trước đó đã tuyên bố thành lập hội đồng thành phố Tam Sa đặt trụ sở trên đảo Vĩnh Hưng mà Việt Nam gọi là đảo Phú Lâm” trích từ VOAtiengviet
Trung Quốc Cộng Sản chiến lược thâu tóm xâm chiếm Biển Đông (Hoàng Sa-Trường Sa), qua nhiều giai đoạn trong nửa thế kỷ. Trung Cộng chiến lược bành trướng, lấn chiếm Hoàng Sa-Trường Sa, và Biển Đông của Việt Nam…
http://miscellaneous-land.over-blog.net/article-trung-qu-c-dung-v-l-c-chi-m-ong-hoang-sa-va-tr-ng-sa-89986791.html
Video ghi lại cảnh Hoàng Sa bị TQ đánh chiếm. "Trung Quốc đã quyết định chiếm 80% vùng biển này"
http://toquoc.vn/Sites/vi-vn/details/7/ho-so-quoc-te/110763/trung-q TQ chiếm Biển Đông.Trung Quốc bành trướng lấn chiếm biển Đông, Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam. http://danchuvietnam.wordpress.com/2009/09/30/hinh-%E1%BA%A3nh-quan-d%E1%BB%99i-tq-chi%E1%BA%BFm-dong-hoang-sa-c%E1%BB%A7a-vn/
 Hình ảnh quân đội TQ chiếm đóng Hoàng Sa của VN. "Trung Quốc đã quyết định chiếm 80% vùng biển này" http://nghiencuubiendong.vn/gallery-bn-hinh-nh?func=detail&id=78 Đề tài nghiên cứu biển đông... http://bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/01/130112_china_disputed_m TQ thâu tóm Biển đông
Quảng Nam, Quảng Ngãi dân choa biết rồi.
Thanh ra Hà Nội tìm mồi !? (đứng hay ngồi !?)
Phòng chống tham nhung bên nồi lẫu dê !?
Có đi rồi cung có về
Thanh ra Hà Nội chủ đề nay mai !?
Posted from Hai Phong Vietnam Jan 11, 2013

Nền kinh tế Việt Nam, ( Vietnam’s Economy ) thị truờng chứng khoán (Stock Market) và hệ thống nhà Băng ( Banking System) ở Việt Nam ngày nay bị thâu tóm, thao túng, điều hành và kiểm soát do mấy đám TRỌC PHÚ cỡ nhu Trầm Bê ?!
Những đám (TRỌC PHÚ) này đuợc phe Công An + Quân Đội uu đai che chở và bảo hộ, qua co chế luật rừng của Chính Phủ !?
Những lợi ích của mấy đám TRỌC PHÚ này, là điểm trung gian, để làm ăn móc nối với các tập đoàn QUỐC DOANH của đảng, đuợc độc quyền đầu co tham nhung, làm lung loạn nền kinh tế Việt Nam ?!
Phải chăng mấy đám TRỌC PHÚ này, so sánh giống nhu nhân vật NGHỊ HÁCH trong tiểu thuyết “ Giông Tố” của Vu Trọng Phụng !?
Việt Nam Thủ Tuớng vá tàu (Đảng Cộng Sản)
Truờng, đuờng, cầu, cống…, cung thầu vá luôn.
Xi măng giả trộn làm đuờng
Cột tre thay sắt dựng suờn bê tông
Dân oan bị cuớp đất trồng
Đan sâu tham nhung phá đồng lúa non…

Từ “ phản động” và đề tài : Con Vẹt con Khỉ khác nhau !? ( Lenin muốn bộ óc của con nguời phải đuợc cải huấn, biến đổi sự cảm nhận, và lối suy nghi giống nhu con Vẹt, con Khỉ, sau khi đuợc cán bộ đảng Cộng sản huấn luyện, nhồi sọ, tẩy não và chỉ huy theo mệnh lệnh..) . Đề tài này đuợc Lenin trao đổi, chỉ thị cho các nhà bác học, nhà tu tuởng triết học Nga, văn hào Nga… Phải nghiên cứu ra đuợc phuong thức để thực hành… Phải chăng Adolf Hitler và Heinrich Himmler SS, và các nhà bác học Đức. Họ đa sử dụng ý tuởng phuong thức của Lenin, để chế ra loại khí độc giết nguời hàng loạt, sử dụng trong các lò thiêu, giết 6-7 triệu dân Do Thái, trong chiến tranh Thế Giới thứ II-1939-1945... Còn tiếp về đề tài này…

Từ “ phản động” đuợc những loại nguời nào, và ai thuờng hay sử dụng ?!
Phản biện-Tranh luận-Tranh đấu bị quy thành “ phản động ” duới chế độ Cộng Sản độc tài!?

Ở Việt Nam mấy tuần qua, từ ngày đại hội kín của ĐCSVN TU6 khai mạc. Nguời dân Việt, ở trong lẫn ngoài nuớc. Họ phán đoán, chờ đợi và huy vọng những gì xảy ra sau vở tuồng hạ màn kết thúc…Có lẽ tâm lý của họ, nhu đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về cho kẹo…
Truớc và trong thời gian “ Hụi kín đảng họp” có một [1] vaì tờ báo mạng (Internet), gọi báo lề trái.: Quân Làm Báo, Dân Làm Báo, Cầu Nhật Tân…Đưa lên những tin tuởng như đùa, nhung rồi có thật. Sau vụ Công An bắt bố già Kiên đầu bạc ở Hà Nội…Tin này được QLB phát tán truyền đi, tường thuật về một phi vụ bất ngờ, như chuyện Lý Tống cướp máy bay, rải truyền đơn chống cộng xuống Sài Gòn năm xua… Trang web Quan Làm Báo đuợc nguời dân truy cập nhiều, theo dõi tin tức, giống nhu cảnh dân Hà Nội ngồi quanh Hồ Guom, chờ đón pháo đêm giao thừa… Quân Làm Báo năm nay đuợc mùa trúng số…Trong khi đó đám làng báo lề phải của đảng, bị ế ảm như cảnh chợ chiều cuối tháng tư… Còn tiếp..10-24-2012

Suy thoái kinh tế ở Việt Nam, ngân hàng tham nhũng, và cuộc khủng hoảng nợ xấu cho vay...
(Các con nợ không trả lại cho các chủ nợ khoản nợ)
Hầu nhu toàn bộ nền kinh tế Việt Nam, ( Vietnam’s Economy ) thị truờng chứng khoán (Stock Market) và hệ thống nhà Băng ( Banking System) ở Việt Nam ngày nay, đa bị thâu tóm, thao túng, điều hành và kiểm soát do mấy đám TRỌC PHÚ cỡ nhu Trầm Bê ?!
Những đám (TRỌC PHÚ) này đuợc phe Công An + Quân Đội uu đai che chở và bảo hộ, qua co chế luật rừng của Chính Phủ !?
Những lợi ích của mấy đám TRỌC PHÚ này, là điểm trung gian, để làm ăn móc nối với các tập đoàn QUỐC DOANH của đảng, đuợc độc quyền đầu co và tham nhung, làm lung loạn nền kinh tế Việt Nam ?!
Phải chăng mấy đám TRỌC PHÚ này, so sánh giống nhu nhân vật NGHỊ HÁCH trong tiểu thuyết “ Giông Tố” của Vu Trọng Phụng?

1) Việt Nam là một quốc gia tham nhũng nhất trên thế giới ngày nay!?
2) Tại sao bị nhiều hư hỏng, (Tham Nhung) trong hệ thống Ngân Hàng Việt Nam ngày hôm nay!?
3) Bạn có nên đổ tiền của bạn để đầu tư, và làm kinh doanh với với Cộng Sản độc tài tham nhũng ở Việt Nam!? KHÔNG!? KHÔNG !? KHÔNG !? TẠI SAO KHÔNG..!? ĐỌC "VIỆT NAM HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THAM NHUNG" TÌM KIẾM THEO
WWW.BING.COM...
http://transparency.org/cpi2012/results Communist Vietnam's corruption record, rapid growth in the last ten (10) year ? ! Vietnam corruption ranked 123/176.
Việt Nam Cộng Sản, kỷ lục tham nhung tăng truởng nhanh trong muời (10) năm qua ?! Việt Nam tham nhung phân hạng 123/176. Năm tới Việt Nam có thể thành công (vuợt kế hoạch chỉ tiêu) lên 154-175 !? " Việt Nam tham nhung anh hùng- Đạo đức xuống cấp bần cùng hóa dân… “Đan sâu của đảng”

Vietnam Economic Downturn, Banking Corruption, and BAD LOANS Debts Crisis...
(The debtor no pay back for creditor debts)
1) Vietnam is a Most Corruption Country in Today World!?
2) How much corrupted, (Corruption) in Vietnam Banking System today!?"
3) Do you dump your money to invest, and doing business with Communist Dictatorial Corruption in Vietnam!? NO!? NO!? NO!? WHY NO..!? READ “VIETNAM BANKING SYSTEM CORRUPTION” SEARCH BY
WWW.BING.COM
http://eastasiaforum.org/2013/04/08/beyond-vietnams-banking-crisis
VN Trafficking Woman and Children http://censorship-paradise.com/en Don't

CHÍNH SÁCH CUỠNG CHIẾM, CUỚP ĐẤT RUỘNG VUỜN CỦA CHÍN QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI NGUỜI DÂN OAN…
http://youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8cToeNDI-gs 21/12/2012 Dân b Biểu tình chống thu hồi đất-Kim Son-Đông Triều-Quảng Ninh.
Đoàn Văn Vươn - Vụ cuỡng chiếm đất đầm cá, Tiên Lãng Hải Phòng http://youtube.com/watch?v=WGnUyQ6wESs Đoàn Văn Vươn-Tiên Lãng HP http://youtube.com/watch?v=Y2ILRETTeAo CA đánh người-Văn Giang http://youtube.com/watch?v=qFBwfuCczGY CA đàn áp Dân dã man tại HN http://youtube.com/watch?v=CbTMEJV-9z0 Cuỡng chế: ác độc-tàn bạo-dã man http://youtube.com/watch?v=hGZkEKZFdm4 CA cuỡng chế nhà dân ở Hà Nội http://youtube.com/watch?v=4SOAPmLk9i8 Nỗi thống khổ nhân dân Vung Tàu. http://youtube.com/watch?v=m9fbHkVJ7Q0 CA Việt Nam đối với nguời dân
http://youtube.com/results?search_query=dan+oan+Ecopark+van+giang
Chính quyền CSVN cướp đất của dân oan Văn Giang HY, xây khu Ecopark cho nhóm lợi ích nào ?
http://youtube.com/results?search_query=van+giang+ecopark&oq=va
Chính quyền CSVN cuớp đất dân oan Văn Giang xây khu Ecopark, cuớp com áo sự sống của dân nghèo cho lợi ích nhóm...
http://youtube.com/watch?v=7gy0IW2BNlc Chinh Q Tỉnh Bạc Liêu cuớp dất dân http://youtube.com/watch?v=oQbjfpzSXL8 CA đánh Giáo dân Cồn Dầu-Đa Nẵng http://youtube.com/watch?v=obevMUtpBmU Công An cuớp quan tài ở Cồn Dầu http://youtube.com/watch?v=QWAq3-FEzcg CA cuớp đất dân oan tại Nha Trang http://youtube.com/watch?v=m9fbHkVJ7Q0 Công An Việt Nam đối với nguời dân http://youtube.com/watch?v=aR8t4e60DIU Toà Linh Muc bị đánh trọng thuong http://youtube.com/watch?v=7d3a1pVhFjw CA đến Thái Hà mùng 6 tết làm gì http://youtube.com/watch?v=XYn8ygS1jX0 Giáo dân Cồn Dầu bị cộng sản sát hại http://youtube.com/watch?v=IN_QGhLrN8o Công An nhân dân giết nhân dân http://youtube.com/watch?v=bEg0cOdMiy0 Vụ đàn áp ở Mường Nhé thực hư..?
http://vinaquehuongtoi.blogspot.com/2012/02/video-nha-ong-vuon-bi-pha-sach-ot-sach.html Vụ án Đoàn Văn Vươn-Chính Quyền Tiên Lãng HP cướp đầm cá dân

Xem videos Công An nhân dân đối xử tồi tệ với người dân-vì dân phục vụ.
http://youtube.com/watch?v=Gx1c_0itqjc CA HN đạp vào mặt người biểu tình http://youtube.com/watch?v=nYQFOPI0bxQ CA Đàn Áp Cướp Đất Dân http://youtube.com/watch?v=lXjMino8qYU CA SG-Phá nhà cướp đất của dân http://youtube.com/watch?v=iD98x4ZmiME Công An giao thông lại đánh dân http://youtube.com/watch?v=NK3U_A6rxEE CA đàn áp nguời biểu tình yêu nuớc http://youtube.com/watch?v=nZkvZZgA4rw Chinh Q Trãng Bom cướp đất dân http://youtube.com/watch?v=gvz2_O-R2_c Cuớp đất dân bán cho Cty Đai Loan http://youtube.com/watch?v=gW-BKttQbZw CA Quân Đội cuỡng chế nhân dân http://youtube.com/watch?v=-RfbqjvuI80 CA đàn áp cướp đất dân oan (P1 ) http://youtube.com/watch?v=rJehpgySoFM CA đàn áp cuớp đất dân oan (P 2) http://youtube.com/watch?v=leQ-7G6LEjk UBND Hoàng mai phá mộ của dân http://youtube.com/watch?v=K8anfw2JkA8 CA đánh dân cuớp vuờn của dân http://youtube.com/watch?v=5ajMPgxnVeg CA đánh đập 2 nhà báo của VOV http://youtube.com/watch?v=H3ovQ7a6nrg CA tàn phá mồ mả tại La Duong http://youtube.com/watch?v=z-XaIblDvEQ CA trói 2 nữ dân oan bằng xích chó http://youtube.com/watch?v=leQ-7G6LEjk CA đao phá mồ mả của dân Hà Nội.
WATCH THIS VIDEO. VIETNAMESE POLICE, DIG UP AND SMASHED TOMBS OF DEAD PEOPLE, IN HANOI..TERRIBLE. XEM CÔNG AN NHÂN DÂN ĐAO, ĐẬP PHÁ MỒ MẢ NGUỜI CHẾT. KHỦNG KHIẾP...

Con đi BỘ ĐỘI làm gì? Bảo vệ THAM NHŨNG Hoàng Sa cho Tàu-China
Làm thuê [nô lệ] rải khắp TOÀN CẦU-Kiếm tiền NUÔI ĐẢNG làm giầu MAFIA.
"ANH-CHỊ-EM-CON-CHÁU ĐI NGHĨA VỤ LÀM GÌ?
VIỆT NAM NẠN BUÔN BÁN PHỤ NỮ, XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG LÀM CÔNG (NÔ LỆ) RA NUỚC NGOÀI!?
http://voatiengviet.com/audio/audio/70898.html GT dân chủ-Nhân quyền Châu A 2011 http://youtube.com/watch?v=ET5NyVPCR8Y “CÂU CHUYỆN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẠI JORDAN”
http://youtube.com/watch?v=PIIR8yI71UA  Người Việt lao động nô lệ ở Moscow
 http://youtube.com/results?search_query=vietnam+xuat+khau+lao+dong Việt Nam xuất khẩu lao động [Nô Lệ] ra nuớc ngoài. Việt Nam nan buôn bán phụ nữ trẻ em ra nuớc ngoài http://youtube.com/watch?v=q7R09DHHomI Viet Nam Trafficking Human http://youtube.com/watch?v=MbXi1_8jvCI Việt Nam buôn bán phụ nữ http://youtube.com/watch?v=anGJNXvLdCo VN tệ nạn buôn bán phụ nữ http://youtube.com/watch?v=xfuI4NnKBwg TQ lập làng công nhân ở Hải Phòng 1 http://youtube.com/watch?v=FDV86wfy5Zs TQ lập làng công nhân ở Hải Phòng 2 http://youtube.com/results?search_query=vietnam+buon+ban+phu+nu+tre VN buôn bán PN http://gvnet.com/humantrafficking/Vietnam.htm
http://asianews.it/index.php?l=en&art=4351 VN Trafficking woman,children for slave trade? http://lotsofessays.com/viewpaper/1711254.html Vietnamese Trafficking Woman-Children for Slave Trade?
<><><><><><><><>
Writers of American and Vietnamese, Authors of Poetry and Literature Books
Những tác phẩm tho văn của tác giả nguời Việt Nam và tác giả nguời.
American’s Famous Writers. American songs writers and singers
Những bản tình ca tuyệt vời, sang tác của các nhạc si ca si Mỹ
http://youtube.com/watch?v=iLi_osYNsOU Richard Marx-Right Here Waiting http://youtube.com/watch?v=J1glriB54oE An Evening With Nat King Cole http://youtube.com/watch?v=Vq8gIQ41wgA Richard Marx- Right Here Waiting http://youtube.com/watch?v=82zt5Fk5YTc The Godfather-Andy Williams http://youtube.com/watch?v=7jEaIDqHl74 Love Story-Andy Williams http://youtube.com/watch?v=yi2AX14eRbk All T girls I loved before-W Nelson http://youtube.com/watch?v=C21G2OkHEYo John Denver-Annie's Song http://youtube.com/watch?v=QPtGuSVO9eA Leaving On A Jet Plane-J.Denver http://youtube.com/watch?v=NKdknYaSHgE J.Denver & C Elliot-Leaving on http://youtube.com/watch?v=MWzeInQaUk4 John Denver-Country Roads (lyrics) http://youtube.com/watch?v=3JWTaaS7LdU I Will Always Love You-WHouston http://youtube.com/watch?v=oyQdCJwJZck W Houston -I Will Always Love You http://youtube.com/watch?v=l61kKhbAHeo to all the girls I loved before http://youtube.com/watch?v=51tvZnkn5V8 To all the girls I loved before- Lyrics http://youtube.com/watch?v=5A1KZKksGKE Andy Williams-Love Story http://youtube.com/watch?v=ZxEazBfPVFg Love Story (Where Do I Begin?) http://youtube.com/watch?v=J1_cNvFjQNM Richard Clayderman 2012 http://youtube.com/watch?v=tOifaUXPk4g To All the girls I l’ve loved before http://youtube.com/watch?v=MOpMvhdFllA Best Of Anne Murray songs http://youtube.com/watch?v=WF477pY2eFQ A Murray-Just another woman in http://youtube.com/watch?v=QrOdxw5CHX8 You need my-Anne Murray http://www.youtube.com/watch?v=iLi_osYNsOU Waiting for you-R.Marx http://youtube.com/watch?v=QhBj1FS5sXY Right Here Waiting-Sungha Jung http://youtube.com/watch?v=o7dyJIEUNLU Piano-Right here waiting for you http://youtube.com/watch?v=0ZzkuPwYXMc Piano-Right here waiting for you. http://youtube.com/watch?v=PDZcqBgCS74 Lionel Richie-Hello http://youtube.com/watch?v=9Q0Eyw3l3XM Imagine Live-John Lennon–72 http://youtube.com/watch?v=XLgYAHHkPFs John Lennon-Imagine http://youtube.com/watch?v=O4_ghOG9JQM Stand by me-John Lennon http://youtube.com/watch?v=n7P5jWu9JLo Stand by me-Cartoon http://youtube.com/watch?v=NrLkTZrPZA4 Elton John-Sacrifice http://youtube.com/watch?v=lFYBLwb3I84 Can you feel the love tonight http://youtube.com/watch?v=_Efz3s7QiM8 Elton John-Candle in the wind

Những tình Khúc sống mãi với thời gian, của các nhạc si Miền Nam truớc 1974.
http://youtube.com/watch?v=DXv5efrpGM8 Chiếc Lá Cuối Cùng-Si Phú http://youtube.com/watch?v=qjPBKvQm6X4 Mùa Thu Không Trở Lại-S.Phú http://youtube.com/watch?v=jYxAy_SIdt8 Nhìn Những Mùa Thu Đi-Lệ Thu http://youtube.com/watch?v=eBzYvS2ovbQ Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em-S.Phú http://youtube.com/watch?v=_xW8WTQ4vi0 Hà Nội Ngày Tháng Cu-Ngọc Hạ http://www.youtube.com/watch?v=PI8zTfcxcK8 Mắt Biếc–Ngô Thùy Miên-SPhú http://youtube.com/watch?v=nBwXYy64GZ0 Tuyết trắng-Sỹ Phú http://youtube.com/watch?v=HbjELNvrqBY Trần Thiện Thanh-Biển Mặn http://youtube.com/watch?v=PZKKDO0C84I Tạ Từ trong đem-Từ Đó em buồn http://youtube.com/watch?v=MzW56rku_38 TCS: Nhìn những mùa thu đi-Elvis http://youtube.com/watch?v=hIxO50QhLP8 Vu Đ Nghiêm: Gọi Nguời Yêu Dấu http://youtube.com/watch?v=Ytmx-QWVsv0 LK Thành Phố Buồn-Lam Phuong http://youtube.com/watch?v=6IjM71pmXLc Trúc P-Chuyến Tàu Hoàng Hôn http://youtube.com/watch?v=vo3yRfKTG3g LK Nỗi buồn hoa phuợng http://youtube.com/watch?v=cNVZ-JuBbhI Tuổi Học Trò-Tình cu truờng xua http://youtube.com/watch?v=su9jp03_QFI Truờng cu tình xua- Tâm Đoan http://www.youtube.com/watch?v=S-UD6MeNILw Biển Mặn-Trần T Thanh http://youtube.com/watch?v=g4DSbgKOFm4 Những tiếng hát thần tuợng http://youtube.com/watch?v=7zEfLrbZ9ZI DVD Cố NS Trúc Phuong-Cuộc đời http://youtube.com/watch?v=p0A33-O9vKI Trả Lại Ngày Tháng Cu-Trúc Phuong http://youtube.com/watch?v=5uAtGSfd9yY Trúc Phuong cuộc đời sự nghiệp ST http://youtube.com/watch?v=pZSYOV2ASjk Trúc Phuong: Tàu Đem Năm Cu http://youtube.com/watch?v=razPS6c5X_0 Lam Phuong: Cuộc đời-Sự nghiệp ST http://youtube.com/watch?v=Oinre3AD5Us NS Thanh Son-Cuộc Đời Sáng Tác. http://youtube.com/watch?v=h2ha9NP0UEA Nỗi Buồn Hoa Phuợng-Thanh Son http://youtube.com/watch?v=lurrRPc_gr8 Áo Mới Cà Mau-Nhạc Si Thanh Son http://youtube.com/watch?v=ATHzVcV0ES4 Áo mới Cà Mau-Thanh Ngân http://youtube.com/watch?v=BhrrGSpf1RU Mùa Hoa Anh Đao-Thanh Son-NLan http://youtube.com/watch?v=H0tv3uH2wAM T.N Ngân-Tôi đua em sang sông http://youtube.com/watch?v=zPQmGwtuZt0 NNgân-Cho vừa lòng em-N.Quỳnh http://youtube.com/watch?v=XIzwsuyFsdk Xuân nay con không về-T.L Ngân http://www.youtube.com/watch?v=Ik7HHq8lQgQ Qua con mê-Trịnh Lâm Ngân http://youtube.com/watch?v=Zf2x-HfJwKc Lệ Đá-Tuởng Nhớ NS Trần Trịnh http://www.youtube.com/watch?v=dHQMpUsMMbk Lệ Đá (1968)-Trần Trịnh http://youtube.com/watch?v=lv3ZKERU-Ns Lệ Đá-Trần Trịnh ra đi 10-2012 http://youtube.com/watch?v=yzH6VYfItog Paris By Night 19-TC Phạm Duy http://youtube.com/watch?v=1Nq3mMe9mOo Muời năm tình cu -Trần Q Nam http://youtube.com/watch?v=3iOlSmNHbfA Nhật Truờng-Trần Thiện Thanh http://youtube.com/watch?v=nGQECDtVSUk Duy Khánh-Cuộc đời-Dòng nhạc http://youtube.com/watch?v=GEg9rGiYwRo Duy Khánh-Xin anh giữ trọn tình quê. http://youtube.com/watch?v=pPxpFJzx7EY Nhạc si Duy Khánh - Đem bo vo http://youtube.com/watch?v=k7GV1fKGGwk Duy Khánh-Giữa lòng Mien Trung. http://youtube.com/watch?v=zwMHVTqFXq8 Thanh Tuyền & Chế Linh-Ngày xua http://youtube.com/watch?v=cHXuq8xMrFQ Ngày xua anh nói-Q.Le & Mai T.Vân http://youtube.com/watch?v=siEcXZwRZLQ Chiều mua biên giới-Nguyễn V Đông http://youtube.com/watch?v=YUf_D6kNsrQ Asia Entertainment DVD 70 http://youtube.com/watch?v=9ojZ9y3pwQ8 Viet Khang-Viet Nam tôi đâu? http://youtube.com/watch?v=xp6fk2vIzO8 Trả Ta Sông Núi-Nguyệt Ánh http://youtube.com/watch?v=T2_hEZSGF4g Em vẫn mo một ngày về-Ng. Ánh http://youtube.com/watch?v=JbvEPwLSTTk Em vẫn mo một ngày về-Ngọc Ánh http://youtube.com/watch?v=ZySwLPcBuxw Hát Cho Ngày Sài Gòn Quật Khởi http://youtube.com/watch?v=7mDaAT6-Z1k Mua Saigon còn buồn không em http://youtube.com/watch?v=eZtz9-f6cKg Một Chút Quà Cho Quê Huong-K.Ly http://youtube.com/watch?v=_viic0vcmj8 Saigon oi vinh biệt http://www.youtube.com/watch?v=76vDBIREs20 Sài Gòn vinh biệt-Hồ H. Yến http://youtube.com/watch?v=Z9Ombxx8aFI Si Phú-Em còn nhớ mùa xuân-NTM http://youtube.com/watch?v=EWkRQ78E5Yw NT Miên-Em còn nhớ mùa xuân http://youtube.com/watch?v=HU5zHiGIuMs Em còn nhớ mùa xuân-Si Phú http://youtube.com/watch?v=V6gnRvumDiA Silent Night http://youtube.com/watch?v=UrZ5jzlkKhg Andy Williams-Silent Night http://youtube.com/watch?v=q9VhCuh_UR0 Barbra Streisand-Christmas songs http://youtube.com/watch?v=vs0J9Fhx9wI Bee Gees-Barbra Streisand & B.Gibb http://youtube.com/watch?v=IX6AKNzeZ40 Barbra Streisand-Woman In Love http://www.youtube.com/watch?v=tmXYMjCsXAo B.Streisand-Woman in Love http://youtube.com/watch?v=Nl9WMIPzd6w Andrea Bocelli-Time to say goodbye http://youtube.com/watch?v=nzVClfnSZao Silent Night-Nat King Cole "All is calm http://youtube.com/watch?v=T4uP32mnAjY Nat King Cole-O Holy Night http://youtube.com/watch?v=UN8oLGBNXpE You'll find that life is still worth.. http://youtube.com/watch?v=eN6v8MSWfRw Audrey Hepburn's Smile-NK Cole http://youtube.com/watch?v=BCZF3C868so Andrea Bocelli-Silent Night http://youtube.com/watch?v=toXGQWckydQ Ng.Vu "Bài Thánh Ca Buồn" http://youtube.com/watch?v=T5AhcAw8-Iw Lá Thu Trần Thế: Trầm T Thiêng http://youtube.com/watch?v=u_pnGyrzxEM Tình nguời ngoại đạo-Elvis Ph http://youtube.com/watch?v=U2j6gGTxZ3Y Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu http://youtube.com/watch?v=zPQmGwtuZt0 Nhật Ngân-Cho vừa lòng em-NQ http://youtube.com/watch?v=mOkudU0yaBM Cho vừa lòng em-Tam Đoan http://youtube.com/watch?v=B2wFR6_4IQQ LK Bài cuối cho nguời tình http://youtube.com/watch?v=J4B83C0pBhk Lâu đai tinh ái-Dalena-A.Khoa http://youtube.com/watch?v=Agk1rvHz5bE Dalena, Anh Khoa-Du âm http://youtube.com/watch?v=KRKDeTWC0IM Về Đây Nghe Em:NNNgạn- K.Ly http://youtube.com/watch?v=Y1YZ6hei2bI Tình Khúc Chiều Mua-Nguyen Anh 9 http://youtube.com/watch?v=8I2Jrv9NXlY Hai Mùa Noel-Tâm Đoan http://youtube.com/watch?v=N4VRvnlnhnU Bài không tên cuối cùng-Vu T An http://youtube.com/watch?v=hyY36DJmIcs Silent Night lyrics-Christmas Song http://youtube.com/watch?v=j3yzH861MDY Secrets of the Pros: Autumn Leaves http://youtube.com/watch?v=ApBHtlSad2g Within Temptation-Frozen-Piano http://youtube.com/watch?v=K_kjc71r7c0 "A Christmas Carol"Charles Dickens http://youtube.com/watch?v=Tr1ghncto1k William Shakespeare Set For Chart- Success: “William Shakespeare with some Famous Quotes!”
"Love all, trust a few, do wrong to none."
"Speak low, if you speak love."
“What is the city but the people"
"Neither a borrower nor a lender be; For loan oft loses both itself and friend, and borrowing dulls the edge of husbandry".[Hamlet] [Friends and Friendship] "A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still, gently allows you to grow".
http://william-shakespeare.info/william-shakespeare-quotes.htm (William Shakespeare 1564-1616) "It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves." (Destiny, Stars, Ourselves) W.Shakes

GREAT WRITERS OF WORLD LITERATURE AND POETRY-CÁC NHÀ VĂN LỚN CỦA THẾ GIỚI VĂN HỌC ...
http://internal.org/Robert_Frost American Poet Robert Frost "The Road Not Taken"
http://hollywoodnews.com Tin tức điện ảnh Hollygood Mỹ-Films giải thuởng Oscar http://hollywoodchannel.com-http://hollywood.com/?CMP=BAC-MivaHPNet IHFilm http://channel5.com/shows/inside-hollywood What inside of Hollywood film
http://geni.com/projects/Authors-of-Great-Literature/475
http://bing.com/search?q=Famous+American+Writers+List&FORM=QSRE2
http://thefamouspeople.com/writers.php
http://ascensiongateway.com/quotes/people/authors/american-authors
http://thanglong.ece.jhu.edu/Kieu/kieu.html Tho Truyện Kiều-Nguyễn Du http://vietkiosk.com/thovan/nguyendu/nguyendu.html Truyện Kiều-Tale of Kieu http://love-poems.me.uk/a_american%20poets.htm
http://akoot.com
http://loc.gov/poetry/about.html
http://americanwriters.org
http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=25194 HỒI KÝ CỦA LM. CAO VĂN LUẬN: BÊN DÒNG LỊCH SỬ 1940-1965: "ĐỌC THAM KHẢO VĂN HỌC MIỀN NAM TRƯỚC 1975"
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_xu%C3%A2n_-_h%C3%A8_1972  Mùa Hè Đỏ -- Hình Ảnh Đại Lộ Kinh Hoàng Quảng Trị 1972.
Đại Lô Kinh Hoàng- Quảng Trị 1972—Tội Ác Cộng Sản..
http://youtube.com/watch?v=qCnh-RkqYx8  Phim Đại Lộ Kinh Hoàng.
http://youtube.com/watch?v=YvK6yoYgo_4  Video Đại Lô Kinh Hoàng.
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_l%E1%BB%99_Kinh_Ho%C3%A0ng  Đại Lộ Kinh Hoàng-Tội Ác Công Sản Việt Nam (1972)
http://tranlucsaigon.wordpress.com/2011/04/23/d%E1%BA%A1i-l%E1%BB%99-kinh-hoang/  Đại Lộ Kinh Hoàng 1972-Cuộc chiến Quảng Trị-Thừa Thiên Huế năm 1972. http://ngothelinh.tripod.com/DaiLoKinhHoang.html Đại Lộ KH 1972-Tội ác của CSVN
http://namkyluctinh.org/xuanvu/xvu-duongdikhongden.htm  Xuân Vũ-HK Vượt Trường Sơn
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Vietnam Education System in South Vietnam before 1975.  
http://vietamreview.net/Hoa_Dia_Nguc.html Hoa Địa Ngục-Nguyễn Chí Thiện
http://ngoclinhvugia.wordpress.com/2012/10/09/bao-my-viet-ve-cai-chet-cua-nha-tho-nguyen-chi-thien-los-angeles-times-new-york-times The Flowers of Hell-
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_Nam_%28nh%C3%A0_v%C4%83n%29 Nhà văn Sơn Nam-Ông già đi bộ “Sơn Nam-Một Mảnh Tình Riêng” “ Hương Rừng Cà Mau” http://gocnhinalan.com/bai-cua-khach/son-nam-nha-van-miet-vuon.html "H.R Cà Mau" http://chimviet.free.fr/quehuong/sonnam/camau00.htm Sơn Nam: Hương Rừng Cà Mau http://truyenviet.com/truyen-danh-nhan/131-danh-nhan-viet-nam-khac Một Mảnh Tình Riêng http://music.vietfun.com/trview.php?cat=13&ID=1822 Son Nam: Huong Rừng Cà-Mau
I have written few lines in my Vietnamese poem, to remember the Author Son Nam.
Son Nam is one of most writers in short stories, and nonfiction in Vietnam 20th Century. He passed away on August 13, 2008.
Tôi viết vài dòng thơ tiếng, để nhớ tác giả Sơn Nam. Sơn Nam là một nhà văn nổi tiếng viết truyện ngắn, và tiểu thuyết ở Việt Nam trong Thế Kỷ 20. Ông qua đời ngày 13 -8 -2008.

Son Nam “Một mảnh tình riêng”
Văn chương ngôn ngữ nợ duyên cuộc đời.
Tuổi già tần tảo khắp nơi
Người dân Nam Bộ muôn đời nhớ ông...
* * *
Một đời lặn lội nghiệp văn chương
Sông nước đồng quê đến phố phường.
Son Nam ngòi bút ươm mầm sống
Dải đất Miền Tây xứ miệt vườn...
* * *
Ông già Nam Bộ ra đi [Nhà văn Son Nam]
Vẫn còn để lại những gì nhớ thương
Bút văn gởi lại ruộng vườn
Ông già Nam Bộ trên đường qui tiên…
http://bing.com/images/search?q=nh%c3%a0+v%c4%83n+s%c6%a1n+nam Hình ảnh của nhà văn Sơn Nam
This comment posed on Youtube on August-2008
From Hanoi October 16, 2012.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Binh_Khiem Nguyễn Bỉnh Khiêm-Sấm Trạng Trình http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BB%89nh_Khi%C3%AAm Sấm Trạng Trình 500 trăm năm truớc-Gạch lót đuờng tiếp bước tiên tri... “Bao giờ Đá nổi Lông chìm, Đồng khô Hồ cạn Búa Liềm ra tro”
http://daovang.free.fr/TimHieuSamTrangTrinh.html Sấm Trạnh Trình-Long Vĩ Xà Đầu
http://danchuahiepthong.wordpress.com/2013/04/02/co-phai-sam-trang-trinh-dang-ung-nghiem/ Sấm Trạnh Trình "Vua nào tôi ấy đa bày-Trên đầu bất chính dưới nay dấy loàn Ðua nhau bội bạn nghịch vi-Ích gia phi kỷ dân thì khốn thay” Trạng Trình-Nguyễn Bỉnh Khiêm 1491-1585 http://vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=4582 Sấm Trạng Trình: “ Thử đối chiếu sấm Trạng Trình với những biến cố đã và đang xảy ra”
Sấm Trạnh Trình…
http://en.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Truong_To Nguyễn Trường Tộ 1830-1871.
 Nguyễn Trường Tộ Danh sĩ, kiến trúc sư, nhà cải cách xã hội VN ở thế kỷ 19. http://hobieuchanh.com/main.html Hồ Bửu Chánh "Ngọn cỏ gió đua-Cay đắng mùi đời"
Cửu Long (Mekong River) sông nuớc đồng xanh-Văn Hồ Bửu Chánh nay thành ca dao...
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A1ch_Lam Thạch Lam "Gió Đầu Mùa"
Phố Cổ Hà Thành:
Người dân Phố Cổ Hà Thành (Hà-Nội)
Thức khuya dậy sớm rất rành thời gian
Ngày xưa Phố cổ là làng
Bây giờ Phố cổ quán hàng bán mua.
Cây đa giếng nước đình chùa
Dân cư văn hóa bốn mùa ra sao?  
Thạch Lam viết: "Đối với tôi, văn chương không phải là một cách đem đến cho nguời đọc sự thoát ly hay sự quên, trái lại, văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hon". “Sự thành thực chưa đủ cho nghệ thuật. Có thể, nhưng một nhà văn không thành thực không bao giờ trở nên một nhà văn giá trị. Không phải cứ thành thực là trở nên một nghệ sĩ. Nhưng một nghệ si không thành thực chỉ là một người thợ khéo tay thôi."
Thiết nghĩ đám văn hóa bồi bút, làng báo chí làm công cụ tuyên truyền mị dân của đảng CSVN ngày nay suy nghĩ gì? Sau khi họ đọc qua những dòng viết của Thạch Lam, hơn 100 năm về trước.
Đứng lên ngửng mặt mà đi
Cúi đầu nhắm mắt làm chi nên người. Hanoi 10-2012.
http://trieuxuan.info/?pg=tpdetail&id=9095&catid=6  Giông Tố-Vũ Trọng Phụng
http://youtube.com/watch?v=rztd3yIbzbU  Phim Giông Tố-Vũ Trọng Phụng
http://vnthuquan.net/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=753&AspxAutoDetectCookieSupport=1 Tác Giả & Tác Phẩm Truyện Ngắn--Vũ Trọng Phụng
 http://diendan.zing.vn/showthread.php/2756237-Toan-tap-Tieu-thuyet- NTTố-Tắt đèn http://gio-o.com/ThoTinhNam1975.html Tác giả thơ tình Miền Nam"Lính Mà Em" Lý Thụy Ý http://lexuanquang.org/post/3168 “Lính mà em” http://danlambaovn.blogspot.com.au/2012/12/bai-tho-linh-ma-em-cua-p... Bài thơ “Lính mà em” của Phạm Tiến Duật hay của Lý Thụy Ý?
http://thica.net/category/tat-ca/kien-giang Hoa trắng thôi cài trên áo tím-Kiên Giang
“Lâu quá không về thăm xóm đạo
Từ ngày binh lửa cháy quê hương
Khói bom che lấp chân trời cũ
Che cả người thương nóc giáo đường…
 “Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím - Kiên Giang”
Từ lúc giặc ruồng vô xóm đạo
Anh làm chiến sĩ giữ quê hương
Giữ màu áo tím, cành hoa trắng
Giữ cả trường xưa, nóc giáo đường

Giặc chiếm lầu chuông xây ổ súng
Súng gầm rung đổ gạch nhà thờ
Anh đem gạch nát, xây tường lủng
Chiếm lại lầu chuông, giết kẽ thù

Nhưng rồi người bạn đồng song ấy
Đã chết hiên ngang dưới bóng cờ
Chuông đổ ban chiều, hồi vĩnh biệt
Tiễn anh ra khỏi cổng nhà thờ…”
ttp://to-hai.blogspot.de/2012/04 Nhạc sĩ Tô Hải: “Hồi ký của một thằng hèn”
http://suthat-toiac.blogspot.com/2008/09/nht-k-rng-rn-trn.html Trần Độ hiểu sự thật về đảng Cộng sản? “Chủ Nghĩa Cộng Sản là giấc mơ của vài người, nhưng là cơn ác mộng của nhân loại” Victor Hugo.
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4nnn3n4n31n343tq83a3q3m3237nvn Trần Độ: “Rồng rắn” là ai? http://youtube.com/watch?v=zAnVjkmVp6o Thi pháp Nguyễn Bính-Lỡ buớc sang ngang. http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%C3%ADnh Nguyễn Bính "Cây bàng cuối thu” http://youtube.com/watch?v=W-408Q9z13w Lỡ bước sang ngang http://vnthuquan.net/tho/tho.aspx?id=50&thisi=Nguy%E1%BB%85n%20 Nguyễn Bính: Bóng nguời trên sân ga. “Những cuộc chia lìa khởi từ đây-Cây đàn sum họp đứt từng giây. http://youtube.com/watch?v=vbLCVeuJiYI Tương tư- Nguyễn Bính <> http://youtube.com/watch?v=NSLrzjZE-18 Cô Hàng Xóm-Thơ Nguyễn Bính <> http://youtube.com/watch?v=D4cPz83yaLU Hành Phuong Nam-Nguyễn Bính
https://sites.google.com/site/hoikysite/thoi-cua-thanh-than Thời của thánh thần
http://tuanvannguyen.blogspot.com/2008/10/thi-ca-thnh-thn.html Thời CT thần http://music.vietfun.com/trview.php?ID=6148&cat=15&qlfont=16 Thời Của T thần http://buingoctan.wordpress.com Bùi Ngọc Tấn:Chuyện kể năm 2000-Biển & chim bói cá http://vi.wikipedia.org/wiki/Chuy%E1%BB%87n_k%E1%BB%83_n%C4%83m_2000 http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1nmntn31n34... Chuyện kể năm 2000 http://tuanvannguyen.blogspot.com/2009/04/bui-ngoc-tan-va-bien-va-c... Biển và chim bói cá http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%AAm_gi%E1%BB%AFa_ban_ng%C3%A0y Đêm Giữa Ban Ngày-Vũ Thư Hiên http://bodoilambao.wordpress.com/tag/dem-giua-ban-ngay Đêm Giữa Ban Ngày <><>
 Bên Thắng Cuộc http://quehuongngaymai.com/forums/showthread.php?t=184309 Bên thắng cuộc-HD http://thomasviet.wordpress.com/2010/08/31/tohai_tragiavinhquang "Hồi ký của một thằng hèn" (Nhiều cái còn hèn, còn nhục hon nữa đa biến không ít nguời trong chúng tôi thành những kẻ suốt đời “ăn giả”, “viết giả”… Nhạc si Tô Hải http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_H%E1%BA%A3i (Tiểu sử nhạc si Tô Hải) http://to-hai.blogspot.com Tóm lại là tất cả chúng tôi đều sống giả, sống bằng cái đầu và trái tim của người khác. Điều đáng trách là chính tôi, một nạn nhân, đồng thời cũng là một tội đồ, có lúc không phải là không “cuồng tín” để bị mê hoặc, nhưng chủ yếu vẫn là kẻ cố bám lấy cuộc sống, cố nuốt mọi cục phân thối hoắc để tồn tại mà vẫn làm ra vẻ tươi cười… Vì hèn nhát, vì cực kỳ hèn nhát, vâng, đúng là vậy.
Chúng tôi, cả một lớp văn nghệ sĩ thời ấy đã hèn như thế, hèn nhát trong xử thế, hèn nhát cả trong sáng tác. Tô Hải ) "Đứng lên ngửng mặt mà đi-Cúi đầu ngắm mắt làm chi nên người. Louielamson”
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/01/130125_phong_van_nha_van_y_ban.shtml "Nhà văn Y Ban nói về Hội nhà văn VN" Giải thuởng cho xin-Chia chác hàng năm...

Frane Newspapers
http://lefigaro.fr
http://lemonde.fr
http://www.globish.com
http://languages-remy.blogspot.com
http://english-grammar-lessons.com
http://allpoetry.com "I Carry My Home On My Back"

A long path on my Journeys with poetry.
Dặm truờng của Nam! "Người lính và thi si "
A long path of Nam! " Soldier and poet "

RA ĐI TÌM MINH CHÚA "GO FIND INTELLIGENT LORD"

Ra đi ôm một gia tài
Hai bàn tay trắng đường dài dấn thân.
Qua bao bể khổ phong trần
Sáu mươi tuổi [60] vẫn phong trần dấn thân...
Ra đi tìm Minh Chúa... (Go find Intelligent Lord)

“ Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao” Nguyễn Du

TÌNH YÊU LÀ GÌ !? WHAT ABOUT LOVE!?
TÌNH YÊU ĐỀ TÀI MUÔN THUỞ CHO VĂN NHÂN THI CA VIẾT HOÀI !?

Tình yêu êm ái nhẹ nhàng
Âm thần nhu lá thu vàng rụng rơi
Nhu mây như gió trên trời
Lang thang phiêu bạt di dời khắp nơi.
Tình yêu tồn tại muôn đời
Là nguồn hạnh phúc loài người bốn phương.
Tình Yêu Địa Ngục-Thiên Đường
Đề tài nhân loại văn chương viết hoài...

Mưa Biển-Rain Sea

Mưa rơi trên biển đêm nay
Nước mưa, nước biển mặn cay mũi mồm
Chân trời khuất bóng hoàng hôn
Biển xanh mờ mịt mưa tuôn trên đầu.
Ánh đèn soi sáng đêm thâu
Đứng nhìn sóng nước lấn sâu vào bờ.
Mưa rơi từ nãy đến giờ
Một mình tắm biển đang chờ tạnh mưa.
Con còng đào cát dưới mưa
Hàng dừa hứng gió đu đưa lá cành.
Ngày mai trời sẽ trong xanh
Nắng vàng gió mát biển xanh nhớ gì ?!

Nha Trang Vietnam August 27, 2012
This poem translated by Andrew Ross Nguyen. But, need rewrite for better English version.

Rain Sea-Mưa biển

Rain on the beach tonight
Rain water, sea water salty spicy nose mouth
Sunset horizon absent
Dim blue sea rain poured on top
Lights illuminate the night recording
Watched the waves push deep into the waters.
Rain falls from to that moment
Alone bathing awaiting rain stops yet!
Alone beach waiting stopped yet!
Cuffs digging sand in the rain
Wind (swinging) drag on coconut row leafs-stems.
Tomorrow's sky will blue and green
Wind sunshine cool blue sea remember what ?

August 27, 2012

A Pen Life

Born to write not an easy life
But I am must try.
Day and night, every time I write,
My pen crosses the paper,
I find a new word.

Born to write;
sometimes a tear drops from my eyes,
While I write.
And then each word written,
I begin to cry.

Born to write;
that which is my life from the beginning.
I start to think and begin a new thought.
Then I try to write at anytime,
anywhere, about anything.
There’s no limit,
Until the time I quit to submit my writing.

Born to write I try to get the words down.
The more I write, the prouder I become;
But at other times I can’t find the word.
Stop there, I am to try again.

Charlotte, North Carolina Fall 1997

A Power Pen

A power pen in my hand,
I will write about love
I will write about peace,
for all human life, and human nature.

A power pen in my hand,
I will write and spell each word.
I will go from A to B.
And see things from beginning to end.

A power pen in my hand,
I will measure and check the blueprint.
Then I will cut lumber,
and start carpentry work.
To build a new schools and house.

A power pen in my hand,
Now with my tape measure
I will find out, how deep to dig the holes.
To plan this young trees
upon this new, grand landscape.

A power pen in my hand,
I will paint a blue color
While listening to my favorite love song.

A power pen in my hand,
I will rewrite history,
Rewrite the blue print.
Rewrite carpentry and the landscape,
Of another time.

Charlotte, North Carolina 5/1997.
Rewritten in Santa Ana, California Feb-2005

Về lại thăm Vinh.

Lâu rồi về lại thăm Vinh
Quê hương xứ Nghệ ngôi đinh làng xưa.
Tháng mười [10-2005] sau bão lụt mưa
Miền Trung Miền Bắc vẫn chưa phục hồi.
Chập chờn hình ảnh quanh tôi
Cố hương di vãng và nơi sinh thành.
Ruộng vườn ngô lúa đồng xanh
Sông Lam Hồng Lĩnh màu xanh núi đồi.
Cầu xây phà cũ đâu rồi
Cổng Thành Vinh vẫn nhìn trời đất quay
Chiến tranh tàn phá nơi này
Cải cách đấu tố những ngày tuổi thơ.
Bao năm kỷ niệm phai mờ
Dẫu quên quá khứ bây giờ hồi sinh.

Lâu rồi về lại thăm Vinh
Quê hương Nghệ-Tinh địa linh nhân hào.
Cửa Lò gió biển xôn xao
Phi lao bãi cát rì rào thở than
Nghi Xuân rộn rã tiếng đàn
Nàng Kiều lưu lạc về làng quê xưa
Con trâu vẫn kéo cày bừa
Thi đua khẩu hiệu đảng [ĐCSVN] lừa dối dân.
Mác-Lê [Lenin] đảng đội trên đầu
Tổ tiên quốc đạo đảng đầu độc ghê!!!
Lâu rồi nhìn cánh đồng quê
Hưng Đông Hưng Thái con đê Nam Đàn.
Thăm khu nghĩa địa trường làng
Cây Đa giếng nước tìm hàng bạch dương
Gió thu thổi nhẹ mặt đường
Hòa trong lớp bụi cổng trường Phố Vinh.

Lâu rồi về lại thăm Vinh
Tổ tiên sông núi tâm linh con người...

Vinh 10-2005

Núi Chung mất đất nuôi bò
(Nhà thờ Hùng khều-Thái Hương)
http://youtube.com/watch?v=dkPsG-EeGX4 “Những điều trông thấy mà đau"
Nguyễn Sinh Hùng@Thái Hương bò sữa

Hùng khều xây cái nhà thờ
Thái Hương bò sữa đang chờ mở kho.
Lâu nay dân chúng hỏi dò
Thái Hương sữa nước nuôi bò ở đâu?
Bên kia biên giới Cộng Tàu (Red Communist China)
Trẻ con chết bệnh điên đầu mẹ cha.
* * *
Hùng khều xây cái nhà thờ
Thái Hương bò sữa bao giờ đóng kho?!
Núi Chung mất đất nuôi bò
Sông Lam nước lụt thiếu đò chở dân.
Học sinh chân đất đầu trần
Vùng sâu miền núi mất phần cơm trưa.
Thái Hương bò sữa dư thừa
Nhà thờ ngàn tỷ đang chờ khởi công.
* * *
Hùng khều xây cái nhà thờ
Dân nghèo xứ Nghệ (Nghệ-Tinh) đang chờ làm phu.
Học sinh miền núi mịt mù
Nhà tranh vách nứa không dù che mưa.
Học về không có cơm trưa
Tiền chùa Chủ tịch lấy đưa xây nhà
Thuế dân đảng cướp làm quà
Xây nhà thờ lớn để mà làm chi?!

Vinh 2-2013.

Ghi chú: Hùng khều có nghĩa là khều nhiều. Ngoại giao nhiều mới lên đuợc Chủ Tịch Quốc Hội. ( Nguyễn Sinh Hùng ngày còn làm Phó Thủ Tướng. Trước khi lên xe rời khách sạn Cửu Long 2 Hotel Tra Vinh, vất tàn thuốc lá trên tay xuống đất, rồi lấy chân khều đạp lên… Hình ảnh này không mấy làm đẹp mắt, trước nhiều người..)
“ Hùng khều” bí danh từ Trà Vinh.

Posted from Tra Vinh Mar 25, 2013

Trở lại phố buồn.

Chiều nay mình cảm thấy buồn
Về thăm Đà Lạt con đường năm xưa
Xe lăn bánh dưới con mưa
Ngôi trường năm cũ lưa thưa bóng dù.
Chiều nay không có sương mù
Nhìn hồ nước đục Đồi Cù đổi thay
Năm xưa cũng tháng thu này
Sương mù mây trắng phủ dầy đồi thông.
Cafe [cofee] Thuỷ Tạ thơm nồng
Ngắm sương mỗi sáng đèn hồng mỗi đêm
Bước chân rộn rã bậc thềm
Những đôi trai gái môi mềm hôn nhau.
Chiều nay từ giã phố buồn
Mình đi gởi lại phố phường vần thơ...

Dalat Vietnam 11-26-2005

Phố núi đồi thông.

Ngày xưa anh đã một lần
Lên thăm Đà Lạt vào mùa lập đông
Ngắm sương thung lũng hoa hồng
Lắng nghe gió thổi đồi thông rì rào.
Sương mù lởn vởn trên cao
Dưới đường hồ nước xôn xao tiếng người.
Những khuôn mặt những nụ cười
Nhiều người dạo phố nhìn trời nước mây
Nhớ không em ở nơi này
Con đường sỏi đá ôm đầy ý thơ…
* * *
Ngày xưa phố núi sương mờ
Duy Tân Đà Lạt bây giờ đổi thay
Nhà thờ vẫn ở nơi này
Tháp chuông còn đó đêm ngày vẫn vang.
Chợ Lồng xưa vẫn rộn ràng
Người mua kẻ bán khách hàng vẫn đông
Hồ Xuân Hương cạnh đồi thông
Yersin đuờng cũ nhìn không thấy người...

Dalat Vietnam 11-23-2008

Cúng Giải Nobel!? Cozy The Nobel Prize?!

Mỗi năm cúng giải Nobel
Chủ thầu mua bán chạy theo thị trường
Năm nào tôn giáo cản đuờng
Chính anh chính chị chịu nhường phần cho.
Năm nay thế giới đang lo
Mấy phe tôn giáo nhắm cò nhìn nhau
Palestine, Do Thái [Israel] đụng đầu
Tanks fires bombs blast, phá cầu phá towns.
Kẽm gai lô cốt hàng rào
Phân chia đất Chúa, tường, hào, hố sâu.
Trăm năm [100 years] cúng giải bỏ thầu
Nobel chẵng lẽ cúi đầu làm ngơ !?
* * *
Chiến tranh khủng bố đang chờ
Hòa bình ảo ảnh bên bờ vực sâu
Trắng đen lẫn lộn đổi màu
Luật tòa, Thẩm phán nhức đầu ngày đêm.
UN, Red Cross trùm mền
Chiến tranh khủng bố còn xiềng trăm năm![100 years]
Nobel kiếm chỗ để nằm
Đựợc không như kiếp con tằm nhả tơ.

Châu Âu chơi một bàn cờ
Người mua kẻ bán ngồi chờ mở kho
Đầu cơ Anh-Mỹ thăm dò
Thị trường chứng khoán mở lò chiến tranh.
Dollar giảm giá tung hoành
Giàu nghèo ngăn cách tranh dành đức tin
Trẻ thơ sống giữa bãi mìn
Tù ngoài xã hội tù trong tâm hồn.
Giải nào cúng để bảo tồn!?
* * *
Mỗi năm cúng giải {Nobel} bỏ thầu
Cúng qua bái lại trên đầu trái bomb...

Huntington Beach California USA.
October 13, 2003
POSED IN HANOI VIETNAM OCTOBER 14, 2012

Hackers cuộc chiến trên không gian ảo! Hackers and Cyberspace War!

http://youtube.com/watch?v=lkB6Pj14rp8 Espionage: Stealing America's Secrets-CBSNews http://youtube.com/watch?v=n4snr8uLSOg 60 Minutes-Chinese Espionage-Communist Party-Infiltration of U.S. Telecommunications–Huawei (CBCNews) http://youtube.com/watch?v=IPHHd8YW9EA CBS 60 Minutes: Cyber War: Sabotaging the System 1:2 http://youtube.com/watch?v=dU2XPFoyAR8 CBS Sabotaging the System 1:2 http://youtube.com/watch?v=4C7vnOXbY5I Chinese Hackers Attack US: Cyber Warfare <> http://youtube.com/watch?v=Js52FjOsgPA CNBC-Cyber Espionage: The Chinese Threat. T. Quốc chiến tranh mạng với Mỹ?!
http://youtube.com/results?search_query=Hackers+and+Cyber+Space+War
http://rfa.org/vietnamese/in_depth/cyberwar-02212013164708.html Cyber-W
http://youtube.com/watch?v=GzLsyBrEnOY China Cyber-Warfare with U.S? http://youtube.com/watch?v=tdy6os7LlcY China Cyber-Space Warfare with U.S? http://youtube.com/watch?v=PsAPTEN-oW4 China Cyber-Warfare with U.S

Hackers Deleted Profiles on August 06, 2013.
Update April 19, 201. Posted from Quy Nhon Vietnam
(This site deleted by hacker August 06, 2013)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét