Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Louielamson2000 Channel Promote to: Education Societal Networks-Nonprofit Networks--Tham Khảo Hiến Chương 91. Đảng Việt Nam Dân Chủ [Vietnam Democratic Party-VDP] Reference Chapters 91 of Vietnam Democratic Party (VDP)"SOẠN THẢO HIẾN CHƯƠNG 91-NHẬN XÉT THỰC TRẠNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY!? CHỦ NGHĨA XÃ HỘI MƠ HỒ…”. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỚI CNXH NỬA VỜI KHÔNG TƯỞNG...HIẾN CHƯƠNG 91-ĐẢNG VIỆT NAM DÂN CHỦ-CHỦ NGHĨA PHÁT TRIỂN DÂN TỘC YÊU NƯỚC.Tổng Hợp Tuyên Ngôn # 10 Mục Tiêu Của Hiến Chương 91.ĐỌC TÌM HIỂU BA (3) HIẾN CHƯƠNG-TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN... http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_Qu%E1%BB%91c_t%E1... TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948) THE CHARTER-A DECLARATION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS (1948)http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/czechoslovakia/cs_appnd.html English version- Manifesto of Charter 77--MANIFESTO OF CHARTER 77 CZECHOSLOVAKIA (Václav Havel is Architects and Founding Members) (3) HIẾN CHƯƠNG-SOẠN THẢO HIẾN CHƯƠNG 91... REFER AND DRAFTING THE CHARTER 91... (Update April 22, 2013. Posted in Quy Nhon Vietnam)

http://youtube.com/user/louielamson21/about   Louielamson2000 Channel:-: Education Societal Networks http://youtube.com/results?search_query=louielamson2000 Education Nonprofits Networks * 3-24-2013

http://youtube.com/watch?v=oMZ-cYz64CY Watch Movie: ON OUR OWN (1988)

My daughter posted this video movie on Facebook. I have yet watched this full movie. But the title and introduction in first few words of movie: “4 children set out on their own after their mother's death, to avoid being separated by foster care.” Seen to me is lucky for all 4 children of that family, because their children (brother sister) love together, help together and willing devoted for each another, to avoid not separated, not go foster home!
Unfortunate that is not on my family, my children case. It is horrible for my children life. After judges, lawyers in U.S court system. City Charlotte North Carolina ordered...
My children walked out the court room, like walked inside the war zone. Police roundup children outside court house, gave ordered put children in Greyhound bus, for 10 hour trip with they mother, go to place her living with boyfriend, abused my children…
While older kids ran try to escaped, called for they father came to help want to stay with father…
Yes! I think they setup war zone inside my family, and almost destroyed my children life. Yes, I saw judges, lawyers they washed off they hand and walks a ways like nothing happened. All children is victim (sufferer). That is my children story for over 14 years ago 1999-2013. This movie is fiction. But many, many real case in U.S is WORST…
After has been watched half this movie. I have written few lines in Vietnamese language:
  "Con tôi sống đứa mỗi nơi
Buồn cha hận mẹ cuộc đời gian truân.
Muời năm (10) gặp được một lần,
Tình cha con đã dần dần nhạt phai.
Hoa Kỳ (USA) đất nước tương lai !?
Con nuôi con đẻ sòng bài của ai!? ” Feb 25, 2013
http://.youtube.com/watch?v=dkPsG-EeGX4  Vietnam Children at Trash Dump.“Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” (Nguyen Du) Học tập đạo đức Hồ Chí Minh@Hồ Tập Chuong: “Bình Sanh Khảo”
http://youtube.com/watch?v=anQCC4l_xJ0  Video Giòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn- Đối thoại Liên tôn Sửa đổi Hiến pháp.09.03.2013  
ĐA CÓ TRÊN 11.000 NGUỜI KÝ TÊN VÀO TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO Cập nhật ngày 14-3-2013. CHỪNG NÀO CÓ 120.000-12.200.000 NGUỜI KÝ TÊN VÀO TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO CHO NGUỜI DÂN VIỆT NAM?
http://boxitvn.blogspot.com  DANH SÁCH NGUỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 32) (Kiến nghị về sửa đổi hiến pháp 1992 !? Coi chừng cái bẫy trá hình của Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên để mị dân!?)
(BoxitVN). Đa có trên 14.400 nguời ký tên. (Danh sách cập nhật ngày 23 tháng 3-2013) Posted from Trà Vinh Vietnam March 23, 2013.

******************************************************
 QLB "Em xin hứa: Obama sẽ KHÔNG được sang thăm ViệtNam!"

 - Hội nghị Thuợng Đỉnh khối Asean tại Căm-pu-chia cuối năm 2012 đánh dấu một nỗi nhục nhã ê chề của Việt Nam. Tổng Thống Obama tham dự nhung đa không sang tham Việt Nam mà để ngoại truởng Hilary làm thay và ông ta đi Miến Điện... QLB
Bình luận (comment) khi đọc qua bài viết này của “QUAN LÀM BÁO”. My comment vuợt ra ngoài chủ đề của bài viết này.
Barack Obama không nên qua Việt Nam trong chuyến đi đó. Qua để làm gì trong bối cảnh đó. Còn vấn đề Obama thắng Mitt Romney là điều tin chắc… Tôi đa viết những comments truớc đó 3 tháng, sau khi đảng Cộng Hòa quyết định cho Mitt Romney thắng phiếu (gian lận phiếu?) ông Ron Paul. Republican Party I told you so. Only Ron Paul can beat Barack Obama. tôi còn viết thêm "No matter who wins in this election, without Ron Paul! American people are loser. http://youtube.com/watch?v=yVlsFCgMJRI Ron Paul 2013-Character and Leadership! http://youtube.com/watch?v=Bp9cT3C0AUs
Con bão Hurricane Sandy-Super Storm hit East Coast of the United States truớc đó mấy ngày, đó là 1 báo hiệu sự mất mát của nuớc Mỹ. Truớc ngày bầu cử, tôi có gọi qua Skype nói chuyện với con gái, con trai tôi về đề tài.
(Con bão lớn Hurricane Sandy (Super Storm Sandy) đa tàn phá miền đông bắc nuớc Mỹ truớc mấy ngày bầu cử. Hiện tuợng này cảnh báo điềm xấu cho nuớc Mỹ sắp tới)
Cơ hội cho đảng Cộng Hòa thắng cử vào White Houe 2012, đa do chính đảng Cộng Hòa tự phá mình làm thất bại. Ngày nay đảng Cộng Hòa mất uy tín nhiều với nguời dân. Phải chăng ông Ron Paul đa bị Đảng Cộng Hòa bán đứt cho đạo Mormon-Latter Day Saint Movement.  
( http://en.wikipedia.org/wiki/Mormonism) Mormonism các tỷ phú sòng bài, truyền thông, khách sạn, chứng khoán...http://abcnews.go.com/blogs/politics/2013/03/what-mitt-romney-did-not-mention Những vấn đề Mitt Romney không đề cập đến!
Bài học này phe đảng Cộng Hòa biết? Sau khi Mitt Romney đuợc chọn ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Tôi đa viết trên blog youtube-comment: "Mitt Romney following footstep of John Mccain 2008”. Tôi tin chắc Mitt Romney sẽ theo gót chân của John McCain năm 2008. Và đúng vậy, nguời Mỹ đa lựa chọn Barack Obama, đó là một sự lựa chọn đúng. Nay thì mọi việc đa qua rồi. Bốn năm còn lại trong nhiệm kỳ 2 của Tổng Thống Mỹ,  thuờng vẫn đuợc báo chí truyền thông Mỹ (American News-Media) bình luận với câu : "Blind Duck-Vịt Mù ". Ngồi choi xoi nuớc, đi vận động kiếm tiền xây thu viện cho Tổng Thống sau khi nghỉ huu. Vận động (Lobby) cho đảng mình để củng cố lấy thêm ghế Dân biểu, Thuợng viện, Thống đốc...Tổng Thống nhiệm kỳ 2 ngồi choi xoi nuớc!? Tuy nhiên cung có truờng hợp, nhiều vị Tổng Thống Mỹ dã cải tổ, sửa đổi thêm nhiều đạo luật tốt, đem lại phúc lợi cho dân trong nhiệm kỳ 2. Những vị Tổng Thống đó đặt quyền lợi nguời dân, quyền lợi Quốc Gia lên trên chính đảng của họ. Dân chúng Mỹ hãy xem Barack Obama làm những gì trong 4 năm tới!  Chứ không phải là "Vịt Mù" “Blind Duck" như báo chí thuật ngữ.
 Hacker’s cuộc chiến trên không gian ảo! Hackers and Cyberspace War!
 http://youtube.com/watch?v=lkB6Pj14rp8 Espionage: Stealing America's Secrets-CBSNews http://youtube.com/watch?v=n4snr8uLSOg 60 Minutes-Chinese Espionage-Communist Party-Infiltration of U.S. Telecommunications–Huawei (CBCNews)
http://youtube.com/watch?v=IPHHd8YW9EA CBS 60 Minutes: Cyber War: Sabotaging the System 1:2  http://youtube.com/watch?v=dU2XPFoyAR8 Sabotaging the System 1:2  
http://youtube.com/watch?v=4C7vnOXbY5I Chinese Hackers Attack US: The New Cyber Warfare. http://youtube.com/watch?v=Js52FjOsgPA CNBC: The China Thread
http://youtube.com/results?search_query=Hackers+and+Cyber+Space+War
http://rfa.org/vietnamese/in_depth/cyberwar-02212013164708.html Cyber-Whttp://youtube.com/watch?v=GzLsyBrEnOY China Cyber-Warfare with U.S? http://youtube.com/watch?v=tdy6os7LlcY China Cyber-Space Warfare with U.S?
Trở lại vấn đề Obama không qua Việt Nam trong thời gian dự hội nghi Thuợng đỉnh tại Campuchia là cao kiến.
Tương lai Barack Obama nên sang Việt Nam vào thời điểm nào, đó là điều cần tham khảo và đặt đề... 
This comment posted from Cuu Long 2 Hotel Tra Vinh. March 8, 2013.

******************************************************************
“Biểu tình chua từng có tại Vinh Phúc liên quan Chủ tịch tỉnh Phùng Quang Hùng” CauNhatTan
 http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com.au/2013/03/con-re-pho-chu-tich-tinh-vinh-phuc.html Hàng 1.000 nguời biểu tình mang qua tài đến UBT Vinh Phúc
 “Nguời dân phẫn nộ mang quan tài tiến về trụ sở UBND Tỉnh để phản đối CA bao che nguời nhà chủ tịch tỉnh Vinh Phúc giết nguời.” DLB (Published on Mar 17, 2013 )
http://youtube.com/watch?v=lh8mAbkd5A4  Biểu tình ở Vinh Yên Vinh Phúc -Vụ xác nguời duới cống nuớc <>http://youtube.com/user/danlambaotv  http://youtube.com/watch?v=8IRp4IYACQI  Vinh Phúc_ Biểu tình lớn vì con rể chủ tịch tỉnh giết nguời dân
http://rfa.org/vietnamese/in_depth/protest-in-vinhphuc-ml-03172013230559.html  <>“Con quan đánh chết nguời?”  RFA - March 17, 2013

http://youtube.com/watch?v=-Aaf4-6VlpQ 31/1/2013 Nông Dân Duong Nội- Hà Đông giữ đất http://youtube.com/watch?v=TwH5iYVfQGk 31-1-2013 Nông Dân Duong Nội-Hà Đông giữ đất http://youtube.com/watch?v=61w5E1YxFRM  31-1-2013 Nông Dân Duong Nội-Hà Đông giữ đất http://youtube.com/watch?v=lxVlqiOrg50  31-1-2013 Nông Dân Duong Nội-Hà Đông giữ đất.
CauNhatTan: Dân Duong Nội kiên cuờng bẻ gãy đợt phản công mới
http://caunhattan.wordpress.com/2013/01/31/dan-duong-noi-kien-cuong-day-lui-dot-phan-cong-da-binh-chung "Một số hình ảnh do các phóng viên hiện truờng kịp quay: (CauNhatTan)

Danh sách trên 14.410 nguời ký tên kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp 1992 (Xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp-Đoi Đảng Cộng Sản Việt Nam phải chấm dứt vi phạm nhân quyền, đan áp khủng bố, bắt tù đay những nhà bất đồng chứng kiến tại Việt Nam. Vi phạm và đan áp tự do ngôn luận, tự do tôn giáo).
Bộ Luật Hình sự Điều 88 là công cụ của Đảng Cộng Sản Việt Nam, dùng để ngăn cản đuờng phát triển văn hóa tri thức, phản dân chủ. Bộ luật hình sự 88 và điều 4 hiến pháp, vi phạm Hiến Chuong Quốc Tế Nhân Quyền (1948). Đồng thời nó là vu khí của ĐCSVN, dùng Công An Trị độc quyền sinh sát đan áp, trù ém tiêu diệt giới trí thức, và nhiều thành phần tinh hoa khác trong xã hội Việt Nam ngày nay.
http://boxitvn.net (Kiến nghị thứ nhất về Lời nói đầu và về Chuong I. Bỏ điều 4 Hiến pháp, không chấp nhận Đảng CSVN )
Giới văn si trí thức, các quan chức trong bộ máy cầm và Đảng viên Cộng Sản, giới công chức, cựu công chức Đảng Viên Cộng Sản và cán bộ các nghành, giáo viên sinh viên, giới công nông dân, dân oan Việt Nam hãy “ Đứng lên ngửng mắt mà đi, nhìn thẳng vào kẻ thù của nhân dân, đang hãm hại cản đuờng buớc tiến phát triển của dân tộc đất nuớc Việt Nam. Đó là đảng độc tài bất công tham nhung và thối nát, phản dân chủ phản nhân quyền. Đứng lên để đoi lại quyền sống làm nguời đuợc ghi trong bản “ Hiến Chuong Quốc Tế Nhân Quyền 1948” mà Đảng Cộng sản Việt Nam đa cam kết ký.
Những ngày đầu xuân năm hết tết đến, xin đừng bỏ quên hàng trăm ngàn tù nhân luong tâm, tù nhân chính trị, bloggers. Những nguời đa dấn thân, đấu tranh chống độc tài tham nhung bất công, để đoi có dân chủ nhân quyền. Những nguời đa biểu tình phản đối Trung Cộng xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam. (Hoàng Sa-Truờng Sa-Biển Đông). Tất cả họ đang bị Cộng Sản Việt Nam giam cầm tra tấn, hành hạ và khủng bố trong lao tù. Xin hảy nhớ đến họ, gia đinh họ và cùng nhau cầu nguyện cho họ. Vinh Feb 06, 2013http://boxitvn.net  "DANH SÁCH NGUỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 " http://boxitvn.net/bai/44602 "Quyền tự do bất khả phân: Tự do cá nhân, tự do chính trị, tự do kinh tế" http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_Hoa_K%E1%BB%B3 Hiến Pháp Mỹ 17/9/1787
http://quanlambao.blogspot.com/2013/01/tuong-nguyen-trong-vinh-khong-can-ghi.html
 Tuớng Nguyễn Trọng Vinh: Không cần ghi điều 4 vào Hiến pháp <>
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Nh%C3%A2n_quy%E1%BB%81n “Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền” (10-12-1948)http://un.org/News/Press/docs/2006/sc8710.doc.htm Resolution 1674 (2006).

Tham Khảo Hiến Chuong 91. Đảng Việt Nam Dân Chủ [Vietnam Democratic Party-VDP] Reference Chapters 91 of Vietnam Democratic Party (VDP)

Tổng Hợp Tuyên Ngôn # 10 Mục Tiêu Của Hiến Chuong 91.
Mục Tiêu Của Đảng Việt Nam Dân Chủ.
Mời tham dự vào Thành Viên Hiến Chuong 91-Đảng Việt Nam Dân Chủ.
Đảng Việt Nam Dân Chủ, mong muốn sự hợp tác tham gia giúp đỡ của nhiều thành phần khác nhau trong xã hội Việt Nam ngày nay...Thành viên của Đảng Việt Nam Dân Chủ... Mục tiệu của Đảng Việt Nam Dân Chủ... Ý Nguyện và mong muốn... Đảng Việt Nam Dân Chủ đi song-song với Hiến Chuong 91... Giới thiệu tổng hợp về những co bản, và mục tiêu của Đảng Việt Nam Dân Chủ...

ĐỌC TÌM HIỂU BA (3) HIẾN CHUONG-TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Nh%C3%A2n_quy%E1%BB%81n  TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948) THE CHARTER-A DECLARATION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS (1948)http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/czechoslovakia/cs_appnd.html English version- Manifesto Charter 77http://to-quoc01.blogspot.com/2011/05/tuyen-ngon-hien-chuong-77.html
MANIFESTO OF CHARTER 77 CZECHOSLOVAKIA (Václav Havel Architects and Founding Members)
Tuyên Ngôn-Hiến chuong 77 của Tiệp Khắc (Václav Havel là kiến trúc su và các thành viên sáng lập) 
http://louielamson2000.blogspot.com/2012/08/tham-khao-hien-chuong-91-ang-viet-nam_6557.html  THAM KHẢO BA (3) HIẾN CHUONG-SOẠN THẢO HIẾN CHUONG 91.

<><><><><><>

SCENES OF SPRING

In spring, I can smell the air fresh and new,
I can see the many floral colors.
I can hear many of bird songs.
While listening to the cheerful,
Jumping of the birds.
Flying on the trees.
As I watch the tall green,
grass blowing in the breeze,
I feel warming in my shell.
As the wind blows on green sprout leaves,
I saw the cold water ripples on the pond,
shimmer in the warm sunshine.
As I look up on the blue sky in the distance,
A few white clouds are wandering,
over the shadowy mountain.

While looking around me,
I notice everywhere, the rebirth of nature.
From the small new blades of grass,
To the fresh new blossom
To the newly hatched chicks;
In their well-built nest,
Hanging high up in the softly,
blowing branches of the trees.
While their mothers tend,
 helping unending hunger of baby chicks.
Waiting, waiting for their mother come.

So many views of springs eager beginning
Challenges me with new thoughts
and inspires me to be come alive.
Hope for new things to beginning.

Charlotte, North Carolina. Spring 1997

Trở lại phố buồn.

Chiều nay mình cảm thấy buồn
Về thăm Đa Lạt con đuờng năm xua.
Xe lăn bánh duới con mua
Ngôi truờng năm cu lua thua bóng dù.
Chiều nay không có suong mù
Nhìn hồ nuớc đục Đồi Cù đổi thay.
Năm xua cung tháng thu này
Suong mù mây trắng phủ dầy đồi thông.
Cafe [cofee] Thuỷ Tạ thom nồng
Ngắm suong mỗi sáng đen hồng mỗi đem.
Buớc chân rộn rã bậc thềm
Những đôi trai gái môi mềm hôn nhau.

Chiều nay từ giã phố buồn
Mình đi gởi lại phố phuờng vần tho...

Dalat Vietnam 11-26-2005

Phố núi đồi thông.

Ngày xua anh đa một lần
Ghé thăm Đa Lạt vào mùa lập đông.
Ngắm suong thung lung hoa hồng
Lắng nghe gió thổi đồi thông rì rào.
Suong mù lởn vởn trên cao
Duới đuờng hồ nuớc xôn xao tiếng nguời.
Những khuôn mặt những nụ cuời,
Nhiều nguời dạo phố nhìn trời, nuớc mây.
Nhớ không em ở noi này?
Con đuờng sỏi đá ôm đầy ý tho
* * *
Ngày xua phố núi suong mờ,
Duy Tân Đa Lạt bây giờ đổi thay.
Nhà thờ vẫn ở noi này,
Tháp chuông còn đó đem ngày vẫn vang.
Chợ Lồng xua vẫn rộn ràng,
Nguời mua kẻ bán khách hàng vẫn đông.
Hồ Xuân Huong cạnh đồi thông.
Yersin đuờng cu nhìn không thấy nguời.

Dalat Vietnam 11-23-2008

Đồi Cù Đa Lạt Việt Nam.

Đồi Cù Đảng cuớp[hay lấy?] lâu rồi?
Bán cho Tu Bản [Ngoại Quốc] lấy tiền chia nhau.
Đảng quan tham nhung rất giàu,
Dân thì nghèo đói khổ đau nhiều rồi.
Đảng-Quan, bán biển cuớp đồi,
Đồi Cù Đa Lạt không còn của dân.
* * *
Đồi Cù Đảng cuớp lâu rồi
Nguời dân Đa Lạt mất đồi vui choi.
Lâm Đồng dân chúng kêu trời
Đồi Cù Đa Lạt Đảng dời đi đâu?
Ngày xua già trẻ nghèo giàu
Lên thăm Đa Lạt hẹn nhau đồi cù.
Nghỉ hè, nghỉ Tết, Trung Thu.
Học sinh công chức đi du lịch nhiều.
Vui choi tụ tập sớm chiều,
Đồi Cù có trẻ thả diều trên không.
Đồi Cù sân cỏ mênh mông
Hồ trên hồ duới, nuớc trong sạch, lành.
Đồi Cù thoai thoải uốn quanh
Ngôi Truờng Đại Học hình thành tuong lai.
Trải qua lịch sử đuờng dài,
Đồi Cù Đa Lạt đề tài ngày mai..
* * *
Từ ngày Đảng cuớp Đồi Cù
Bán cho Tu bản[Ngoại quốc] chia nhau làm giàu.
Dân Đa Lạt vẫn hỏi nhau?
Khi nào Đảng trả cho tao Đồi Cù?
Đồi Cù Đảng bán lâu rồi
Lâm Đồng Đa Lạt kêu trời, kiện ai?
Trăm ngàn vụ cuớp đất đai
Miền Nam, Miền Bắc kéo dài đau thuong!
Cuớp nhà, cuớp đất, cuớp truờng.
Cuớp vuờn cuớp ruộng cuớp Đuờng Tự Do.
Câu tho ' Độc lập tự do''?
Hòa bình hạnh phúc ấm no phu phàng!
Câu tho "Bạo phát bạo tàn"?
Đồi Cù Đa Lạt Đảng hoàn trả dân!
* * *
Đồi Cù Đa Lạt mất rồi
Nguời dân Đa Lạt kêu trời kiện ai?
Đảng-Quan, tham nhung độc tài.
Đất, vuờn, nhà, ruộng cuớp hoài phải không?
Đồi Cù Đa Lạt Lâm Đồng,
Từ ngày Đảng cuớp dân không đuợc vào.
Kẽm gai, cổng gác, hàng rào,
Đồi Cù Đa Lạt Đảng đao lòng dân.
Kẽm gai, cổng gác đuờng vào.
Đồi Cù Đa Lạt Đảng rào lòng dân.
Đồi Cù dân cung đang cần
Xây truờng Đại Học uom mần tuổi xuân.
Đồi Cù Đa Lạt của dân
Đảng không trả lại dân cần đấu tranh..
Dalat Vietnam 12-2008

7) Nguời xua trở về Đa Lạt

Chiều nay Đa Lạt sắp mua,
Ngoài trời gió nhẹ lua thua nắng tàn.
Cái buồn tho thẩn lang thang.
Hoà Bình, Ấp Sáng, Suối Vàng, Cam Ly.
Ngã năm [5] Đại Học mùa thi,
Cổng truờng nhìn buớc chân đi rộn ràng.
Em về phố biển Nha Trang
Đeo cao đuờng vắng ngổn ngang trong lòng.
Hòn Tre kỷ niệm nhớ không?
Biển xanh sóng nuớc mênh mông đất trời.
Cuộc tình theo gió mây trôi
Nguời đi nguời ở núi đồi nhớ ai?
Cô đon thao thức đem dài
Buồn ôm cái lạnh ở ngoài dầy suong.
Đồi thông Phố Núi Xuân Huong,
Giáo Đuờng Học Viện ngôi truờng ngày xua.
Phố Buồn trời đa đổ mua
Chiều nay Đa Lạt nguời xua trở về…

Dalat VN May 15, 2009
Paris tho và em.

Paris cuối độ thu tàn
Sáng nay thức dậy lá vàng còn roi
Bình minh vừa hé chân trời
Một đem dài đa qua rồi đó em.
Anh đi tìm bạn bè quen
Nguời tình chung thủy anh em xa gần.
Tìm câu tho để ghép vần
Viết lên sự thật, nỗi lòng bâng khuâng?
Trái tim anh đa mấy lần
Tuởng nhu ngừng đập nhung còn đợi em.
Đem nay thao thức duới đen
Nối dòng tho cu gởi em quê nhà.
Hai ngàn [2000] thu đa trôi qua
Đôi mùa thu nữa em chờ đuợc chăng?
Nếu nhu duyên nợ vẫn còn
Bỏ ngày em đứng trông hòn vọng phu.
Nhớ dòng tho cụ Nguyễn Du
{Đoạn Tuờng ai có qua cầu mới hay}

Sáng nay nhìn gió thu bay
Nhớ Paris nhỏ vuờn hoa Ba-Đinh.
Sông Sein tho mộng hữu tình
Lục bình chẳng thấy anh nhìn Tháp canh.
Trời cao không khí trong lành
Chim bồ câu luợn vòng quanh tìm mồi.
Bỗng nghe chuông giục từng hồi,
Tâm tu tho thẩn để rồi nhớ ai?
Trải qua ngày tháng năm dài
Mùa thu Đa Lạt em còn nhớ không?
Nụ hôn dính chặt môi hồng
Tình say mộng đẹp bên dòng suối xanh.
Ráng chiều trải rộng êm đềm
Chuông chùa Thiền viện, vọng chuyền tiếng vang.
Rời Paris nhớ suối Vàng
Anh nhờ mây gió gởi ngàn tiếng tho
Sài-Gòn Hà-Nội đang chờ
Hiến Chuong mở cửa, uớc mo nhân quyền.
Tự-Do dân chủ nối liền
Ba Miền đất nuớc vững bền đấu tranh...

Paris anh đến thu tàn
Hôm nay trời đẹp lá vàng tìm tho...

Paris November 25-26-2000 
9) Trà Vinh Quê em.

Trà Vinh nằm giữa hai sông
Sông Tiền sông Hậu ruộng đồng mênh mông
Ba sắc tộc những cộng đồng
Sống chung dải đất đồng bằng Cửu Long
Niềm tin Chúa Phật trong lòng
Thiện tâm nhân đức tu bằng tâm linh.
* * *
Lần đầu anh đến Trà Vinh                                                                                                                 Càng Long Bình Phú, Bình Minh Châu Thành
Cầu Kè Trà Cú Cầu Ngang                                                                                                              
Ngã ba Trà mẹt đi sang Tân Bình                                                                                                         Bãi Vàng Phuớc Hải Vinh Kim                                                                                                            Tiểu Cần Long Thới Tân Hòa Cầu Quan.                                                                                          Long Toàn Duyên Hải Định An                                                                                                          Hàm Giang Long Vinh Đôn Châu Dân Thành.                                                                                   Biển Đông Hải (Ba Động) Cửa Định An                                                                                             Mùa mùa nuớc đục sóng ngang mui thuyền.                                                                                          Đi lên Tam Ngãi Châu Điền                                                                                                                Hòa Tân Ninh Thới Cồn Cù Lao Dung                                                                                                                                                            Đôi bờ sông nuớc nghìn trùng                                                                                                              Biển xanh sóng gió tận cùng trời mây.                                                                                                Trúc Phuong sinh ở xứ này (Cố Nhạc si Trúc Phuong sinh ở Cầu Ngang)                                                                                                                                                 Tình ca nhạc si đêm ngày vọng vang.                                                                                                        Út Trà Ôn nhớ phím đàn                                                                                                                     Nhớ câu vọng cổ nhạc vàng ngày xưa.                                                                                                                                                                                                                               Cuối tháng muời vẫn còn mưa                                                                                                                     Màu xanh cây lá vẫn chưa đổi vàng.                                                                                                         Chợ chiều Long Hữu Cầu Ngang                                                                                                                                                    Lần đầu anh đến em đang may đồ                                                                                                        Con đường nhựa đá nhấp nhô                                                                                                               Con mưa mây tạnh mới khô mặt đường.                                                                                                Đi qua nhìn những cổng trường                                                                                                          Học sinh tan lớp ra đường dọc ngang.                                                                                                  Đi qua đồng lúa xóm làng                                                                                                                   Nhà tranh đường đất, những hàng dừa xanh.                                                                                   Chùa Khmer đẹp khang trang.                                                                                                           Cổng vàng mái ngói thẳng hàng cây cao.                                                                                         Bước chân lặng lẽ ra vào                                                                                                                       Sư già su trẻ áo vàng quấn vai…
Cập nhật 3-26-2013 (Ghi chú: Viết sửa lại toàn bộ phần duới)
“Thông Hòa Thạnh Phú Truờng An.
Hòa Ân Huyền Hội Mỹ Huê Rạch Bàng
Mỹ Cầm Đức Mỹ Tân An
Phú Cần Tân Hóa Hàm Giang Hiệp Hòa.
Cung Định An, Ao Bà Om,
Nhà thờ Phuớc Hải thăm Chùa Giác Linh.
Ninh Thời cầu phuớc an bình,
Trẻ già, trai gái chung tình uớc mong.
Miếu Bà Chúa Xứ Mỹ Long
Rừng chàm rừng đuớc vẫn mong cò về.
Truờng An kinh rạch con đe
Hai mùa mua nắng đồng quê thanh bình.
Càng Long có những ngôi đinh
Chùa Tàu, Khermer, Việt, tâm tình nguời dân.
Cù lao Long Trị cung gần
Theo sông Láng Thé, xuôi dòng cồn chim.
Cây sen hoa nổi thân chìm
Sống trong bùn nuớc giữ dìn mùi thom.
Nắng mùa suong gió đổi thời,
Bông Sen vẫn đẹp muôn đời nở hoa.
* * *
Tháp đôi Đại Phuớc Nguyệt Hòa,
Nhị Long, Bình Phú, Luong Hòa, Chùa Hang.
Mỹ Hòa Thánh Giá hiên ngang
Long Son, Truờng Thọ, Cầu Ngang Kim Hòa.
Nhị Truờng, Tân Hiệp, Phuớc Hung
Tập Son, Thanh Mỹ, Ngọc Biên, Hùng Hòa.
Đôn Xuân, Long Hữu, Miếu Bà
Minh Thời, Phong Thạnh, nhà Thờ Cầu Quan.
Ngọc Biên, Ngu Lạc, Dân Thành
Sông Cồn Tàu, nối hai dòng sông to.
An Phú Tân phải qua đo
Vuờn cây ăn trái hẹn hò noi đây.
Hiệp Mỹ Đông, Hiệp Mỹ Tây,
Nông truờng Hiệp Thạnh, Rạch Giăng, Bến Chùa.
Chợ Bào Môn, Chợ Cây Đa,
Chợ chiều Long Hữu em về đón anh.
Chợ Son Lang, chợ La Ban
Kênh Quan Chánh Bố, chảy qua Rạch Hầm.
Cầu Ba Si, cầu Mỹ Huê
Nối Liền quốc lộ đi về Vinh Long.
An Phú Tân đến Rạch Giồng
Cò bay mỏi cánh ruộng vuờn bao la.
Hiếu Trung, Song Lộc, Kim Hòa
Đuờng qua Mỹ Chánh, Nhị Truờng, Long Son.
Truờng Long Hòa, Mỹ Long Nam,
Đôn Châu, Ngu Lạc theo đuờng Đại An.
Chùa cò Giồng Lớn, Hàm Giang,
Thăm rừng đuớc ngập, đo sang Cồn Tàu.
* * *
Định An, Thạnh Phú xa nhau?
Vinh Long, Đôn Khánh, Đôn Châu cung gần.
Phú Cần, Tân Hóa, Cầu Quan
Biển Ba Động đến Hàm Giang, Hiệp Hòa.
Năm ba [53] xe chạy nhiều nguời (Quốc lộ 53)
Mỹ Cầm, Phong Thạnh qua đuờng 60 [lộ 60]
Nhìn cô em gái vui cuời,
Tình quê chân thật lòng nguời Hậu Giang.
Cồn dài, rừng đuớc, rừng chàm
Vuờn cây ăn trái, chim đan cồn Nghiêu.
Sông Cổ Chiên nuớc thủy triều
Biển Ba Động nhớ buổi chiều bên em.
Chợ Trà Vinh anh mới quen
Che mua đứng duới mái rèm truớc hiên.
Thăm Chùa Âng, Chùa Vân Niên
Tháp đôi, Cồn Phụng, Ngãi Xuyên, Long Hòa.
Lộ năm Tu [54] đến ngã ba.
Tân Son, Trà Cú, qua Luu Nghiệp Anh.
Mịt mờ những cánh đồng xanh
Lúa ngô, dừa chuối, nhìn quanh ruộng vuờn.
* * *
Trà Vinh còn nhiều ngôi truờng,
Mái tranh sân đất, ngập đuờng nuớc do.
Tuổi tho tập đọc i tờ
Thầy cô nhồi nhét, dạy thờ Marx-Lê. [Lenin]
Truờng An có những con đe
Bên dòng sông, rạch chặn dòng nuớc vô.
Ghé thăm khu vực Đền Hồ
Chiến tranh lịch sử bây giờ hỏi ai?
Ngàn năm văn hiến đuờng dài
Dân còn nghèo khổ, độc tài bất công.
Trà Vinh nằm giữa hai sông
Cha ông khai phá làm nông nhiều đời.
Ba sắc tộc đa một thời
Chiến tranh, bắn giết, nghe lời ngoại bang.
Quốc gia, cộng sản đỏ vàng
Thờ Hồ, Mao, Marx, phu phàng tổ tiên.
Bán dân tộc, bán chủ quyền
Độc tài tham nhung vì quyền lợi riêng.
Hai sông một biển chung thuyền
Trà Vinh nay có lời nguyền gì không?
* * *
Tuợng Đức Mẹ, Miếu Cá Ông,
Cù lao kênh rạch, mênh mông ruộng vuờn.
Trà Vinh cần nhiều ngôi truờng
Thông tin thu viện, xây cầu xe sang.
Nguợc dòng sông đến Cầu Quan,
Ngôi nhà thờ cu chuông vang sớm chiều.
Chuyến xe du lịch khách nhiều,
Cung vừa đậu bến Việt Kiều về quê.
Ôm nhau nuớc mắt tràn trề
Quê cha, quê mẹ nay về thắp huong.
Năm xua đây bãi chiến truờng
Sau ngày bao cấp thành vuờn trái cây.
Bây giờ nhà cửa đang xây
Đầu co mua bán, cung gây nhức đầu?
* * *
Trà Vinh bến cảng chờ tàu
Qua đo Bến Hạ nhà Thờ Cổ Chiên.
Hòa Minh sông nuớc nối liền
Long Hòa, Cồn Phụng, Cồn Bần cù lao.
Đi ra Đáng Đáy, Động Cao
Kinh Quan Chánh Bố (Kinh Láng Sắc) đuờng vào Định An
Vuờn xanh đồng lúa chín vàng
Nguời dân chân thật, tấm lòng thủy chung.
Ở đây có nhiều anh hùng
Quốc gia-Cộng sản sinh cùng mẹ cha.
Trà Vinh chung sống thuận hòa
Nhà thờ, Chùa, Tháp, Ao Bà Om quen.
Trà Vinh quê ngoại quê em
Đẹp tuoi nhu những bông sen giữa hồ.
* * *
Trà Vinh thị xã chín [9] Phuờng
Chùa Âng, bến cảng con đuờng hàng me.
Nghing Ông lễ hội đua ghe
Bạn bè Tàu, Việt, Khmer cùng thuyền.
Sóc Trăng sông nuớc nối liền
Bến Tre bên cạnh sông Tiền Hậu Giang.
Dừa xanh đồng lúa chín vàng
Miền Tây Nam Bộ xóm làng nhớ ai?                                                                                                  Trúc Phuong tình khúc nhiều bài                                                                                                      “Tàu đem năm cu” đuờng dài phân ly.
Út Trà ôn đa ra đi
Phím đan vọng cổ lâm ly chia buồn
"Về Phuong Nam" tìm cuội nguồn
Hôm nay từ giã lòng buồn nặng vai.
Trà Vinh hy vọng tuong lai
Sẽ sinh ra những nhân tài cứu dân.
Giải tán Cộng Sản độc tài
Quang Trung, Nguyễn Trãi đang cần Trà Vinh.
* * *
Vui buồn kỷ niệm mang theo
Buồn oi từ giã nhìn theo bóng nàng
Chiều nay mua nuớc ngập tràn
Con đuờng đi đến Bãi vàng, Cầu Ngang.
Em về bên ngoại an toàn
Cho anh gởi lại muôn vàn nhớ thương.

Tra Vinh Province Vietnam. November 12, 2007


**********************
 Lời giới thiệu nội dung. “Dặm Truờng Của Nam” A Long Of Nam-Introductions

{A Long Path Of Nam} is story of three farm boys Names, Nam, Dung, Hiền growing up in village called Làng-Văn, in the Northern part of Vietnam near Hanoi. Through their childhood life, while attending the village school just before World War II.
In May 1941 Dung left the village to the resistance group called: {Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội} [League for the Independence of Vietnam] at which Ho-Chi-Minh was the leader. Later Dung became a member of the Communist party, in which he went to the Hue City in Central Vietnam and became chief of Intelligence agents, and operator of network as a spy in order to up rise against the South Vietnam Government. Later in 1968, he moved to Saigon, to became a business man, which was a cover for his network organization for money laundering to support Viet Cong (VC) and North Vietnamese Army,  for until the war ended in April 1975.

During World War II Japan occupied South East Asian, as the French Empire in Indochina surrendered and the Japanese occupation of Vietnam started. This caused the death of millions of the people by starvation in the North, especially in Lang-Van, which was ravaged by the Army of Japan. Nam's father and mother were killed and his girl friend that he just newly engaged to was raped and murdered by the Japanese Army. Their village and country were torn apart. Nam soon volunteered for the resistance group, called Nationalist, to fight against the Japanese Army as well as the French Colonialist. Then Vietnamese Nationalist united with Viet-Minh and Nam became Liaison agent for Viet-Minh, which was located in a cave Pac-Bo, the headquarters of Ho-Chi-Minh and General Giap.
Hien went to Hanoi and studied at a School called Truờng Buởi. Hien hope to become a teacher, during that time Hien worked as a waiter in the local restaurant. He also running underground network of Student Patriotism in connection with Allies. During that time Vietnamese Nationalist, Viet Minh, and Allies combined efforts to fight against the Japanese Army. After the end of World War II, Viet Minh and Nationalist marched into Hanoi. Then Ho-Chi-Minh and communist party began to destroy the Vietnamese Nationalist who helped him gain power.
In August 1945, Nam, Hien, and Dung met together for last time in Hanoi, the same day of the last Nguyen Emperors handing over his Imperial seal to Ho-Chi-Minh. After the short time meeting in Hoàn-Kiếm Lake, three of them said good-bye. Dung went to the South, Nam to Cao Bang and Hien stayed in Hanoi. War started over again between Viet Minh and French Army in 12-1946. Later Hien became a young liaison agent to transfer mail, secrets for Viet Minh and Nationalist groups. During one time doing his duties, he was caught by the French Intelligence Army, and interrogated in Hỏa-Lò Hanoi. Later he was transferred to Con-Son Island in South Vietnam as a prisoner.
After Ho Army defeated the French at Điện-Biên-Phủ May 1954. Hien was then released from prison and returned to Lang-Van. In 1970 Hien joined the North Vietnamese Army then went to the South Vietnam. Later 1974 Hien defection to the Saigon Government...
Nam retired from resistance Viet Minh in fall 1954 and ran to the South to become a refugee and start a new life there. He met Lien 1956 and married her in Saigon. Last day fall of Saigon on April 30-1975. Nam fled Vietnam to the United States. Were later he was united with his children...
Dặm Truờng Của Nam {A Long Path of Nam} is a long saga done in poetic form (Luc-Bat; six-eight) that was developed long ago in the spring of 1982. In the Galang Island refugee camp in Indonesia, just a few weeks before I came to the United-States. Of course at that time I only formed four lines of poem in my mind. After I came to United-States I plan to write "Dặm Truờng Của Nam" in next fifteenth years to finish. But unfortunately is not. "Dặm Truờng Của Nam" had sixth chapters.
During the times references, collections information to written this poem. I have researched the history of the Vietnam War as well as my own life's experience to create the characters in this poetry {The Tale Of Kiều} has inspired my young life as well as my day to day life. This poem, in which I have written in the Vietnamese language, is only part one an unfinished manuscript in which I hope to proceeds throughout my life.

Charlotte, North Carolina United States 02-1997.


Dặm Truờng của Nam

Trăm năm trái đất xoay tròn
Đêm qua ngày tới vẫn còn trăng sao.
Cuộc đời như giấc chiêm bao
Tỉnh mơ thức dậy hồn ta rã rời.
Trải qua bao cuộc đổi đời
Bể dâu chìm nổi con người hợp ly.
* * *
Vào năm Đinh Sửu tháng nhì [2-1997]
Mùa đông ở Mỹ tuyết thì đang rơi
Trong nhà lò suởi than vơi
Củi lan bốc cháy tràn hơi lửa nồng. 10
Ngẩn ngơ ngắm cảnh chiều đông
Tuyết rơi phủ trắng đuờng không bóng nguời.
Ngồi bên cửa sổ nhìn trời,
Nhớ về dỉ vãng một thời tuổi xuân.
Bâng khuâng nhẩm đọc mấy vần
Dở xem trang chuyện “Đoạn Truờng Tân Thanh”.
Ngoảnh nhìn quá khứ trôi nhanh
Sử xanh chép lại những trang phu phàng.
* * *
Bảy Lăm [30-4-1975] di tản bỏ làng
Bỏ nhà bỏ nuớc vội vàng ra đi.
Sài Gòn hôm ấy lâm nguy
Bốn phuong Cộng Sản ầm ì tiến vô.
Bên cầu lính Thiệu đổ xô [Cầu Phan Thanh Giản]
Dàn quân tử thủ ra ngoài Hàng Xanh.
Ông Minh [Duong Văn Minh] lên máy Truyền thanh.
Dụ quân, gọi Tuớng phải nhanh đầu hàng
Lệnh cho ngân khố giữ vàng,
Thay quần, đổi áo sắp hàng rời dinh.
Sài Gòn chấn động rùng mình
Nhu đang ở giữa vung sình bùn đen.
Đầy đuờng xe chạy nguời len
Chạy xuôi, chạy nguợc chen nhau đi đầu.
Tắc xi [Taxi] rồ máy qua cầu
Rẽ vô mấy xóm nhà lầu dân sang.
Gọi tên bảo khách sẵn sàng
“Vàng, đô la Mỹ [dollars] hột xoàn mang theo”.
Bạch Đằng tàu lớn nhổ neo
Vội vàng rời bến chạy mau xa bờ.
Đem khuya sông nuớc lặng lờ
Nam nhìn trở lại cứ ngờ chiêm bao.
Trên không phản lực kêu gào
Trực thăng đáp vội bốc ào nguời đi.
Ngày đem Hai Chín Tháng Tu [4-29-1975]
Bỏ tòa Đại Sứ Hoa Kỳ rút nhanh
Ngoài khoi Chiến Hạm ngồi canh
Truớc Dinh Độc Lập xúm quanh chờ hàng.
Bảy lăm [1975] bao chuyện phu phàng
Gặp Nam ngày đó vội vàng chia tay.
* * *
Làng Văn có một cây Bàng
Sống trên trăm tuổi cả làng biết tên.
Nhìn ra đồng lúa xanh rền
Là con đuờng đất đi lên chợ Đao.
Vào làng đuờng rộng cổng cao
Bên đuờng có những cầu ao dãy dừa.
Hai hàng cây Phuợng lua thua
Màu hoa đỏ tím buổi trua mùa hè.
Nắng vàng nhuộm lá cành tre
Sáo con gọi mẹ không nghe trả lời.
Giữa đuờng đám trẻ rong choi
Thả Diều, đánh đáo, vẽ vôi thành hình.
Phía bên phải ngôi đinh làng
Có cây cầu đá uốn mình bắc sang.
Duới hồ sen nở ngổn ngang
Lục Bình từng cụm toả loang quanh đinh.
Nuớc trong nhìn đám cá rình
Đứng trên cầu đá mái đinh ngói nhô.
Ngôi đinh ngói cu tuờng thô
Ở trên đỉnh nóc chim bồ xỉa lông.
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Đinh thom huong khói cúng ông thờ bà.
Cuối làng cổng lớn đi ra
Bờ ao giếng nuớc cây đa chọc trời.
Cành to lá rậm rễ trồi
Cây đa cổ thụ năm rồi bị sâu.
Bên sông là xóm Làng Bầu
thuờng nghe tiếng vọng chuông chầu mỗi đem.
Một dòng chia cắt đôi bên
Sông sâu bến vắng nhiều đem chờ đo.
Bên này cố gắng gọi to
Bên sông gõ mõ nhắn đo sẽ sang.
Hai con đe bọc hai làng
Bên sông làng giáo bên này làng luong.
Đo ngang nối giữa thông thuong
Mỗi lần đông khách vẫn nhuờng nhịn nhau.
Mỗi năm nuớc lu tràn về
Hai làng chung sức đóng kè giữ đe.
Mỗi năm nuớc cạn mùa hè
Trai làng chia nhóm cặp kè hội boi.
Giáng Sinh, Rằm Tết cúng trời
Đám tang, đám cuới vẫn mời gọi nhau.
Năm xua Hung Đạo đánh Tàu
Sông này chặn giặc thắng Tàu giệt Mông.
Bảy Trăm Năm [700] nuớc nguợc ròng
Đo ngang đo dọc vẫn còn dọc ngang...
* * *
Lửa rom cháy vội mau tàn,
Ngồi bên bếp lửa khoi tàn tro ra.
Chiều thu bóng xế bên nhà,
Chim kêu gà gáy, nhạt nhòa nắng hanh.
Khói lam chiều tỏa mong manh
Sau hồi dàn Muớp lá xanh đâm chồi.
Nhà Nam dựng lại năm rồi,
Tuờng xây bằng gạch ngói vừa lợp lên.
Trong nhà kèo cột sửa chêm
Ở hai bên vách bắc thêm cây đa.
Cửa thông nối giữa hai nhà
Phía sau nhà bếp, chuồng gà sân phoi.
Mùa thu vào cuối tháng muời,
Đuờng thôn nhộn nhịp tiếng cuời hát ca.
Mẹ đang dọn dẹp truớc nhà,
Thắp huong, đặt chuối, châm trà chẻ cau.
Mẹ mừng con gái làm dâu,
Chiều nay anh rể qua chầu mẹ cha.
Nam đang nấu nuớc luộc gà
Lửa rom trong bếp tràn ra chân kiềng.
Củi khô mấy bó còn nguyên
Duới chum nuớc lọc ở trên dàn bầu.
Chõng tre nẹp cu đổi màu
Dựa lung bên vách hai đầu bốn chân.
Duới kiềng lửa cháy rần rần
Nồi reo sủi bọt, tay cầm mở vung.
Nuớc sôi lửa tắt khói trùm
cào tro thông gió khói tràn bao quanh.
Đỡ tràng lấy bó chè xanh
Vần nồi com nếp, bắc lên ấm sành.
* * *
Chè xanh hái đọt bẻ cành
Nhận vào đầy ấm nấu bằng lửa rom.
Chè sôi tỏa ngát mùi thom
Lửa rom càng cháy hoi bom nuớc trào.
Ở ngoài đan vịt lao nhao
Tỉa lông đứng duới cầu ao sau vuờn.
Bên nhà chó sủa đuổi gà
chạy quanh trong mấy luống cà truớc sân.
Trở chè đậy ấm nấu ngâm
Mẹ vào trong bếp ngồi gần cạnh Nam.
“ Cha con đi chợ bên làng
Tìm mua một cái chảo gang rán gà.”
Mẹ ngồi thủ thỉ nói ra
kể rằng hồi nhỏ con là mồ côi.
Gặp con ở Phố Hàng Nồi
Không cha không mẹ khóc ngồi truớc sân.
“Hỏi thăm hàng xóm láng giềng
Biết ai hiểu đuợc nỗi niềm tuổi tho.
Nuôi con từ ấy đến giờ
Bằng an khôn lớn cung nhờ bề trên.
Mẹ cầu trời đất tổ tiên
Ông Bà, Chúa, Phật, giúp cho con mình.
Chị con hạnh phúc duyên tình
Lấy chồng Công giáo gia đinh bên sông
Ngày mai đám cuới theo chồng,
Cuộc đời con gái một lần sang ngang.
* * *
Truờng làng ở phía sau làng
Trên đồi nghia địa kế hàng cẩm duong.
Nhìn ra thấy mái nhà truờng
Ngói màu đa cu, vôi tuờng xám nâu.
Duới đồi là cánh đồng màu
Trồng khoai, trồng lúa, ngô, bầu, đậu, dua.
Năm nay đất mới vừa bừa
hãy còn khô cứng phải chờ trời mua.
Truờng này xây dựng năm xua.
Dân làng chung vốn, mộc cua giúp nghề.
Mấy lần mật thám kiểm kê
Tây đoan, lính khố hỏi dò thầy Long?
Thầy Long dạy lớp vở lòng
Giảng bài quốc ngữ vừa xong bảo rằng!
Ba thằng bỏ học đánh khăng
Hôm nay đến trễ phải ăn gậy mà.
Thầy Long ra cửa nhìn qua
Thấy ba đứa trẻ cập kè bên hiên.
Thằng Nam, thằng Dung, thằng Hiền
Ba thằng đánh đáo đổi tiền chia nhau.
Thắng tranh làm chủ đi đầu
Thua thì phải chịu đứng hầu chờ phiên.
Tuổi tho đánh đáo ăn tiền
Giận nhau rồi cung đổi lời làm thân.
* * *
Lớn lên chung lớp chung truờng
Học thầy Long bị nhiều lần béo tai.
Cắt cua, bỏ học trễ hoài
Dở văn, chậm toán, trả bài đứng sau.
Tan truờng rủ bạn chạy mau
Lên đe tụ tập đua nhau thả diều.
Tuổi tho đâu biết gì yêu
Hồn trong nhu chiếc kim thêu mới làm.
Đem trăng chia toán chia hàng
Dung làm Tào Tháo, Hiền làm Khổng Minh.
Núp bên cầu đá cửa đinh
Dàn hai trận giả, rập rình đánh nhau.
Ống bo, ống nứa, mo cau
Cầm tay thay súng bắn nhau tèng tèng.
Mẹ cha đứng đó chờ xem
Nhìn con thắng trận bắt em làm tù.
* * *
Lớn lên thằng Dung bỏ nhà
Đi theo kháng chiến gọi là Việt Minh.
Sống trong mật cứ Hòa Bình
Nó vào nhập đảng, tuyên truyền lừa dân.
Mệnh danh là kháng chiến quân
Tuyên truyền dân chúng đi theo ông Hồ.
Nhiều lần nó vuợt sông Lô
Thái Nguyên Phú Thọ, Ba Vì Đông Anh.
Một ngày Dung ghé Làng Văn
Gặp nguời trong xóm hỏi thăm thằng Hiền.
Thằng Hiền ra phố Tràng Tiền
Thuê nhà trọ ở học làm giáo viên.
Học Truờng Buởi làm kiếm tiền.
Lập ra hội quán tuyên truyền chống Tây.
Ngoại giao liên lạc cô thầy
Truyền đon, viết báo mở quầy bán tranh.
Trong Hà Nội đến ngoại thành
Học sinh Truờng Buởi cung rành thân quen.
Thằng Nam dang dở sách đen
Bỏ quên truờng lớp xa thầy giáo Long.
Sáng khuya gần gui ruộng vuờn
Làm nông cày cuốc vun trồng lúa ngô.
Nắng mua vất vả bốn mùa
Đồng khô ruộng nuớc sớm trua tảo tần.
Sống đời giản dị bình dân
Vẫn mong gặp đuợc tình nhân vợ hiền.
Mỗi năm ra phố Tràng Tiền
Ghế thăm Truờng Buởi, thăm điền Ngọc Son.
Đền thờ Hung Đạo Đại Vuong
Bảy trăm năm [700] truớc tấm guong sáng ngời.
Noi đây oanh liệt một thời
Viết chân vó ngựa giữ dìn Cổ Loa.
Mỗi năn vào tiết tháng ba
Thuờng đi tảo mộ cùng cha bên làng.
Đi ngang đứng ngắm cây Bàng
Về vô Đinh Tổ thắp huong nguyện cầu.
* * *
Tuổi vào yêu gặp một nguời
Tình đầu mộng đẹp yêu đời yêu tho.
Nhiều khi nguời ấy thẫn thờ
Chắc còn bở ngỡ bởi vì mới quen.
Nàng nhu một đóa hoa sen,
Mới vừa chớm nở làm quen bầu trời.
Ngây tho mo mộng yêu đời
Tâm hồn trong trắng nụ cuời bình yên.
Duới đôi má lúm đồng tiền
Mắt buồn vời vợi uu phiền nhớ ai.
Chấm lung phủ mái tóc dài
Tóc nàng đen bóng, kẹp cài hai bên.
Nàng tên Liên ở xóm trên
Học chung truờng cu nhà bên ngôi đinh.
Mỗi khi đi cắt lục bình
Qua nhà nàng vẫn thuờng tình liếc vô.
Mỗi khi hẹn gặp bên hồ
Nàng cuời e thẹn giả vờ hỏi quanh.
Hồ sen nuớc đọng riêu xanh
Hoa sen hồng tím, lá xanh lá vàng.
Bên nhau mà vẫn ngỡ ngàng
Nỗi lòng thuong nhớ mắt cuời ái ân.
Tâm hồn cảm xúc bâng khuâng
Trái tim nhịp đập quay cuồng đam mê.
Chìm trong hoi thở tràn trề
Đôi môi run rẩy vụng về hôn nhau.
Tình đầu mộng đẹp trăng sao
Niếu thành duyên nợ mình oi hãy chờ.
Yêu và hạnh phúc uớc mo
Vợ chồng là chuyện se to đuờng dài.
Tình đầu nhớ mãi nhớ dai
Trong nhu giọt nuớc suong mai giữa trời.
Tình yêu nhân loại con nguời
Tình yêu chồng vợ trọn đời bên nhau.
Hai nguời hứa hẹn trầu cau
Trung thu năm đó kết hôn đợi ngày.
* * *
Đem Rằm tháng bảy [15-7] trăng thanh
Làng Văn nhộn nhịp xúm quanh ngôi đinh.
Trống vang kèn sáo rộn ràng
Khói huong tỏa ngát, thom bình ruợi nho.
Truớc sân trai gái hát hò
Mấy ông bô lão chuyện trò xôn xao.
Chia nhau kéo điếu thuốc lào
Ém hoi nhả khói, hút vào phụt ra.
Trong đinh đen đỏ đen hoa
Trên bàn thờ tổ xôi gà đầy mâm.
Heo quay vàng sém mỡ dầm
Đặt trên khay gỗ cúng thần thờ Tiên.
Bên bàn bà mối cầu duyên
Mấy đôi trai gái lời khuyên hẹn hò.
Trên bàn chén nhỏ chén to
Chè xanh đang nấu trong nồi nuớc reo.
Truớc sân hai nhóm hát chèo
Duới cây cột mỡ trẻ trèo già canh.
Trên cầu mấy chị mấy anh
Tay quàng, tay nắm dạo quanh tỏ tình.
Áo dài thấp thoáng trắng tinh
Ánh trăng phản chiếu lung linh nuớc hồ.
Bên bờ mấy cậu mấy cô
Hò oi, hò hỡi, đua nhau đối lời.
Trung thu trăng sáng đầy trời
Yêu nhau trai gái ngỏ lời duới trăng.
Đem rằm tổ chức mỗi năm
Sinh con đem ấy nhớ trăng nhớ làng.
* * *
Trung thu năm ấy bàng hoàng
Nghe tin quân Nhật chiếm làng Quảng Ninh.
Đông Duong quân Pháp điều đinh
Nhuờng quyền thuộc địa để mình yên thân.
Thế rồi Nhật đến rần rần
Tiến vô Hà Nội chiếm dần Thủ Đô.
Chiếm thành chiếm cả ngoại ô
Làng Văn cung bị Nhật vô vây càn.
Đám quân man rợ hung tàn
Giết nguời hãm hiếp gây nhiều đau thuong.
Đông Duong địa ngục chiến truờng
Á Châu Anh-Mỹ kẹt đuờng thảm thê.
Làng Văn Nhật đóng ngoài đe
Kiểm đo, chặn bến súng kề bên hông.
Làng Bầu ở kế bên sông
Chuông chiều ngung vọng đo không bóng nguời.
Đồng quê im bặt tiếng cuời
Đinh làng Nhật đóng làm noi treo nguời.
Trong khi đất nuớc toi bời
Ông Vua Bảo Đại nhận lời cầu yên.
Mùa thu năm ấy xa Liên
Nhật vào cuớp mất tình duyên hai nguời.
Em đi về với Chúa trời
Xác em gởi lại cho đời giải oan. (Character Lien is Catholic)
* * *
Vào năm Ất Dậu [1945] co hàn
Dân làng chết đói ngổn ngang đầy đuờng.
Nhật gây bao cảnh thảm thuong
Giết cha, hãm mẹ, phá nuong đốt nhà.
Bắt heo đuổi bắn chó gà
Nhật lùa Châu Á vô thành trại giam.
Gây ra bao cảnh điêu tàn
Phố phuờng chìm đắm trong làn đạn bom.
Mỹ-Anh thất thủ đứng nhìn
Pháp và Bảo Đại im lìm trong Dinh.
Việt Nam Cộng Sản hiện hình
Chuong trình hành động do Hồ chủ truong.
Đói nghèo nhờ cậy dân thuờng
Xin ăn xin ở, dân nhuờng phần cho.
Sau khi qua đuợc chuyến đo
Cuớp công cuớp của dở trò gian manh.
Đắp chăn mới biết rận hành
Ớt cay muớp đắng ăn rồi mới hay.
Từ đấu tố đến tù đay
Thủ tiêu trù dập, trò này khắp noi.
Bao nhiêu lý tuởng ở đời
Hiểu về Cộng Sản biết rồi ai vô.
Hồ theo Cộng Sản Liên Xô
Mỹ đua tình báo giúp Hồ dò Mao.
Chiến khu mật cứ Tân Trào
Việt Minh đánh Nhật, Pháp vào Huế xua.
Tình báo Mỹ [OSS] cung không vừa
Giúp Hồ dạy Giáp vẫn chua hiểu rành!?
* * *
Sau ngày Nhật chiếm Làng Văn
Đinh làng đồng lúa, vuờn xanh đổi màu.
Trải qua [1945] nạn đói thuong đau
Chiến tranh Thế Giới [War World II] cung đang chuyển mình.
Việt Nam Nhật Pháp bất bình
Xảy ra đảo chánh, Việt Minh chờ thời
Nguời dân Nam Bắc khắp noi
Công-Nông-Trí Thức một lời quyết tâm.
Đánh Tây đuổi Nhật đổi đời
Dành nền Độc Lập đất trời tổ tiên.
Việt Nam trên khắp Ba Miền
Toàn dân kháng chiến quyên tiền giúp quân.
Việt Minh-Cộng Sản gian thần
Tuyên truyền, lừa đảo tranh phần giết nhau.
Ruớc đuôi Cộng Sản Nga-Tàu,
Đem về đất nuớc đổi màu mị dân.
Chiến tranh, lịch sử xoay vần
Đỏ, xanh, đen, trắng, phải cần chứng minh.
Chiến tranh bạo lực bất bình
Thắng Vua, thua giặc dân tình lầm than.
Việt Nam dân tộc da vàng
Ngàn năm đa chịu muôn vàn khổ đau.
* * *
Mùa thu ấy bỏ xóm làng
Nam đi tình nguyện vào đoàn quốc quân.
Đông Anh, Phú Thọ xa gần
Cao Bằng, Bắc Cạn nhìn tầng mây bay.
Buớc chân suong gió dạn dày
Suối sâu, đeo núi rừng cây mỗi ngày.
Nắng mua thời tiết đổi thay
Sống chung dân tộc Nùng Tày, Muờng, Giao.
Tuổi xuân tràn khí anh hào
Con đuờng cứu nuớc đa vào tâm can.
Thái Nguyên phục kích chặn càn
Phá kho của giặc lấy hàng nuôi dân.
Gạo ngô thực thẩm đang cần
Cứu nguy nạn đói phải cần chuyển nhanh.
Rừng sâu núi hiểm vây quanh
Gian lao khổ cực vẫn không nản lòng.
Chia nhau hạt muối mặn nồng
Vui buồn kể chuyện ruộng đồng năm xua.
Bấy giờ Tuớng Pháp làm ngo
Chiều theo ý Nhật ngồi chờ cầu an.
Quân Anh, quân Mỹ ra hàng
Hạ cờ bỏ súng kinh hoàng lắng nghe.
Nhật Đồng Minh cùng Hít Lo [Hitler]
Đánh Tân Châu Cảng tin nghe rụng rời.
Pháo vô Thuợng Hải rầm trời
Mãn Châu Hoàng Đế nhận lời ký nhanh.
Ma Ni La [Manila-Philippine] Nhật chiếm thành.
Bát Than [BATAAN] Tuớng Mỹ phải đanh bỏ quân.
Nhật vào tàn sát nhân dân
Bắt tù binh Mỹ giết dần ngày đem.
Châu Âu Đức[German] mở gọng kìm
Chiếm Nga,chiếm Pháp bắn vào Lôn Đôn. [London]
Ba Lan [Balan] thảm cảnh đau buồn,
Lò thiêu Do Thái, thiêu nguời thành tro.
Bắc Phi sa mạc Mỹ dò
Tuớng quân Anh-Mỹ hẹn hò gặp nhau.
Tiến quân đổ bộ đánh vào
Cáo già sa mạc [Rommel] phá rào rút quân.
Chiến tranh chiến luợc xoay vần
Phe Đồng Minh Mỹ xích gần bên nhau.
Hải Quân Anh-Mỹ điên đầu
Bởi vì U-BOAT săn tàu chiến Anh.
Phi Líp Pine Nhật tung hoành,
MacArthur rút âm thầm giữa đem.
Giữ lời hứa, ông không quên.
Đem quân tiếp viện gia tăng tàu hàng.
Đồng Minh nay đa sẵn sàng
Không quân oanh tạc mở màn Pháo Tăng.
* * *
Trong khi Đức Nhật cùng phe
Mỹ-Anh bí mật ráp xe [tanks] đóng tàu
NOR-MAN-DY [Normandy] Mỹ cầm đầu
Dàn quân đổ bộ phá tù Châu Âu.
Thái Bình Duong Nhật điên đầu
MID-WAY thua trận chìm tàu biển sâu.
Thế nhung Nhật vẫn cứng đầu
Cố mình bám lấy Bán Cầu Đông Duong.
Đạn bom tàn phá phố phuờng
Giết nguời cuớp của đốt truờng thành than.
Phải nhanh dẹp cảnh điệu tàn
Chiếm hòn đảo Nhật đánh tràn quân sang.
Lệnh cho Vua Nhật Phải Hàng
Rút quân, bỏ súng phục tùng Đồng Minh.
Nhật không chấp nhận điều đinh
Máy bay của Mỹ thình lình thả bom.
Khói bom Nguyên Tử trùm đầu
Làm cho dân Nhật thảm sầu họa mang.
Bấy giờ Nhật chịu đầu hàng
Ký vào văn bản trên tàu hải quân.
Chiến tranh cánh cửa khép dần
Hòa bình cửa mở xoay vần bao lâu?
Á-Âu-Phi-Mỹ-Úc Châu
Vui ngày độc lập hát câu hòa bình.
* * *
Bốn lăm [1945] nuớc Nhật điêu linh
Bị bom Nguyên Tử Đông Kinh phải hàng.
Trung Hoa quân Tuởng vội vàng
Rút ra bán đảo Đai Loan bằng tàu.
Ở trong lục địa thảm sầu
Nhân dân chạy nạn chụm đầu duới bom.
Hồng quân bỏ lối đuờng mòn
Bắc Kinh đồng chí vây tròn đón Mao.
Đông Duong ở Việt Miên Lào
Nhật vừa rút khởi Pháp vào thế chân.
Nhật hàng nộp súng rút quân
Đồng Minh đảm trách chia phần cho nhau.
Việt Minh ra mặt cầm đầu
Ba Miền đất nuớc yêu cầu tự do.
Mỹ đua cố vấn [OSS] thăm dò
Biết rằng Hồ đa học trò Lê Nin.
Việt Nam nay giữa bãi mìn
Những nhà ái quốc Hồ dìm ém sâu.
Thủ tiêu những đảng đối đầu
Bài trừ tôn giáo chặn cầu tự do.
Bỏ về làm ruộng còn lo
Việt Minh ám sát, ghét cho từng nguời.
Bấy giờ ở Đồng Tháp Muời
Nằm vùng Cộng Sản chờ thời tấn công.
Pháp đang đánh chiếm Hải Phòng
Trong Nam tàu chiến vào sông Sài Gòn.
Chiến tranh giải quyết sống còn
Nguời dân gánh chịu nhiều đon đau thuong.
Việt Nam nay bãi chiến truờng
Quốc gia Cộng Sản chia đuờng đánh nhau.
Việt Minh đuợc phía Nga-Tàu
Tiếp thêm vu khí bắc cầu chỉ huy.
Chiến Khu Tam Đảo Ba Vì
Du kích kháng chiến thủ trì nhờ dân.
Quyết tâm bám giữ vùng này
Nối đuờng liên lạc đem ngày tuyển quân.
Tuyên truyền kêu gọi toàn dân
Đứng lên đánh đuổi Thực Dân đến cùng.
Bắc Nam tôn giáo lạnh lùng
Nhóm theo Cộng sản nhóm cùng Thực Dân.
Trong Dinh Bảo Đại Cận Thần
Nghe lời Tuớng Pháp phải cần tuyển binh.
Cờ vàng ba sọc đệ trình
Tiếp tay chống cộng đồng tình với Tây.
Liên Xô mở rộng đuờng rầy [xe lửa]
Trung Hoa cộng sản tiếp tay giúp Hồ.
Mỹ còn nuôi duỡng ông̣ Ngô [Ngô Đi```nh Diệm]
Bàn cờ chiến luợc vẫn chua thành hình.
* * *
Việt Minh cùng Pháp điều đinh,
Chia dành Độc Lập, Hòa Bình Tự Do.
Ba Lê [Paris] Hồ dụ học trò
Kêu gọi đoàn kết, dở trò thủ tiêu.
Bao vây tín nguỡng giáo điều
Âm thần tuyển chọn thật nhiều đảng viên.
Tung ra chiến dịch quyên vàng
Khoi lòng yêu nuớc, lừa nguời hảo tâm.
Hồ kêu gọi đất nuớc cần
Anh em thù bạn xích gần bên nhau.
Hãy đi chung một con tàu
Xây nền độc lập, dân giàu tu do.
Hội đinh chỉ Pháp dằng co
Toàn quyền thống trị trao cho Vua xài.
Miền Nam Hòa Hảo Cao Đai
Chống Tây chống Cộng không xài ngoại xâm.
Một vùng đất, một ông thần
Có đồn có lính có quân hậu cần
Tây Ninh Tòa Thánh Mắt Thần.
Mỗi lần lính Pháp đến gần vội ra.
Bấy giờ ở Phố Đông Ba [Huế]
Si quan của Pháp đứng ra kiểm hàng.
Truớc sân tuyển lính khố vàng
Trong Dinh Bảo Đại kéo màn ái ân.
Trên hang Bắc Pó suong mù
Ông Hồ Tuớng Giáp gật gù nhìn Nam.
Nhận thu gởi mấy gói hàng
Công văn chỉ thị xin vàng của dân.
Gởi Vua Bảo Đại Cận Thần
Vô bung kháng chiến góp phần đấu tranh.
* * *
Mấy ngày ở kế Đông Anh
Điểm quân nhận súng vòng quanh địa bàn
Lệnh về Hà Nội nhận hàng
Rồi qua khu phố Hồng Bàng lãnh tho.
Đem nay duới ánh trăng mờ
Không sao ngủ đuợc cứ chờ sáng mau
Miên man suy nghi trong đầu
Đem khuya trăng lạnh thấm sâu vào mình.
Suong tan gió lạnh rùng mình
Kéo khăn quàng cổ trùm đầu hở chân.
Hai chân co lại cho gần
Hai tay quờ quạng quay mình kiếm chăn
Trong làng mấy mái nhà tranh
Ngọn đen hiu hút giữa canh năm tàn.
Hôm qua quân Nhật đầu hàng
Lệnh trên chỉ thị sẵn sàng rời căn.
Bao năm xa cách Làng Văn
Đem ngày vẫn nhớ mối thù chẳng quên.
Thù nhà nợ nuớc nối liền
Quyết dành Độc Lập mới yên thân này.
Bao năm suong gió dạn dày
Đi theo kháng chiến đem ngày chờ mong.
Sáng nay xuôi nuớc sông Hồng
Trở về tiếp quản giữa lòng Thủ Đô.
Dừng chân bên cạnh bờ hồ,
Nhận ra thằng Dung chuyển đồ đi qua.
Gặp nhau kể chuyện quê nhà,
Trong tình đồng đội còn là đồng huong.
Tuổi tho chung một mái truờng
Dòng sông vuờn ruộng con đuờng Làng Văn.
Bây giờ quân phục màu xanh
Ba lô, súng đạn, chiến tranh hòa bình.
Vì dân vì nuớc non mình
Theo quân kháng chiến Việt Minh trở về
Hai nguời trò chuyện say mê
Tình xua bạn cu lời thề sắt son.
Ba sinh uớc nguyện vẫn còn
Cạn lòng quân tử giữ tròn Nghia-Trung.
* * *
Mấy tuần ở lại Thủ Đô
Dung-Nam tìm đến nhà thăm thằng Hiền.
Gần khu phố cổ Tràng Tiền
Trong căn gách nhỏ cung gần nhà ga.
Gặp nhau tình nghia chan hòa
Chung vui chia sẻ ruợi trà qua đem.
Sáng ngày dạo phố Kim Liên
Ba Đinh, Trúc Bạch, Tràng Tiền, Hồ Guom.
Buớc chân trên một con đuờng
Nắm tay trò chuyện phố phuờng nhìn theo.
Lớn lên trong một xóm nghèo
Đồng quê sông nuớc mái chèo tiếng ru.
Bây giờ Hà Nội vào thu
Nắng vàng rải rác suong mù nhởn nho.
Hồ Hoàn Kiếm nuớc lặng lờ
Rùa đâu chẳng thấy còn chờ gió lên.
* * *
Ba Đinh buổi sáng bình minh,
Mùng hai tháng chín [2-9-1945] công viên đông nguời.
Hồ Chí Minh vẫy tay cuời,
Đọc lời kêu gọi duới trời Thủ Đô.
Nhiều nguời ủng hộ rầm rồ
Lắng nghe giọng nói mo hồ say mê.
Quanh ông mấy đảng cận kề
Bắt tay đồng ý tuyên thề giúp nhau.
Lá cờ đổ máu trên đầu
Của ngày thu ấy giữa bầu trời xanh. 580 Chuong 1 [1923-1945]

Chuong-Chapter [2] 1946-1954
Chuong-Chapter [3] 1955-1963
Chuong-Chapter [4] 1964-1968
Chuong-Chapter [5] 1969-1972
Chuong-Chapter [6] 1973-1975

Charlotte North Carolina 02-1997

Những dòng sông chết ở Việt Nam.
Dead Rivers in Vietnam.

Những dòng sông chết ở Việt nam
Nuớc cống cầu tiêu xổ lan tràn
Sông Tô Lịch nuớc đen ngòm hôi thối.
Sông Sài Gòn Bến Nghé bốc mùi tanh.
* * *
Những dòng sông chết Hà Thành [Hà-Nội]
Kim Nguu, Lữ, Sét đang hành tuổi tho
Việt Nam chờ đến bao giờ!?
Vệ sinh dìn giữ bến bờ sông xua!?
* * *
Những dòng sông chết ở Việt Nam
Rác phân, nuớc độc cung đang tung hành
Dòng sông Thị Vải Long Thành
Chứa nhiều chất độc hôi tanh đen ngòm.
Thị Nghè, Bình Phú, Sài Gòn
Ba Bò [Kênh Ba Bò] Vàm Cỏ không còn nhu xua.
Kênh Đôi, Tàu Hạ, chiều mua.
Sài Gòn ngập nuớc mỗi khi triều cuờng
Nuớc do ô nhiễm ruộng vuờn [môi truờng]
Đồng quê làng xóm phố phuờng lây lan.
Những dòng sông chết Việt Nam
Niếu không xử lý trên đuờng về đâu!?
* * *
Trên khắp nuớc nhiều dòng sông đa chết
Bởi con nguời xã hội hết lòng thuong
Bắc-Nam qua những nẻo đuờng
Mỗi khi đến đó tôi thuờng nhìn xem
Những dòng sông đa thân quen
Hôm nay nhìn lại nuớc đen kinh hoàng...
* * *
Những dòng sông chết Viêt Nam
Bao giờ sống lại an toàn nhu xua!?

Saigon-Vinh 04-2008.

 A Super Store of America-Made in China

Yesterday, I went to “A Super Store of America Made in China?”
While I looked around the store to find a
New light bulb for my bedroom lamp,
I saw many {made in China labels}.
Made in China?
Yes! Distributed from very far to the U.S.A.
I ask myself, why made in China?
Why not made in America?
Then a lady comes to me and asks,
" What would you like to buy?
Shirts, shoe's, Clothes, children's games, Cell phones
Computer's, TV sets, Bicycles, Machine tools?"

" Sir, look around and maybe you'll
find something you like!"
I then answer,
" I am looking for a new light bulb,
and new clothes!"
" Sir, what is your size?
I'll find you your size.
At this store we have low prices and the best buys.
We low price everyday.
We guarantee you will never over-pay,
Sir, we will beat the price
of any other small store around here.
Sir, we accept Visa, MasterCard,
Discover and A Super Club Card.
We also take personal checks.
If you have cash on hand
then it is the easiest way."

I looked a clothing price tag,
and it was my clothing size.
A lady asks, “What is your size?
I will find the right size for you.
We have large sizes, medium sizes,
small sizes and overweight sizes.
Sir, gets the right size and buy now,
Because we just dropped prices today."
I then ask,
" Well, too many things are made in China,
Why not made in America?"
Do you have any products made from Vietnam
that you sell here?"
The lady replies, “some are made Japan, Korea,
Taiwan, but no Vietnamese products around here."

A Super Store of American moved into your old town.
After that day, many old trees on the corner
of the street were cut down.
Roots were dug out, filled in with cement and rocks.
And many small storeowners in the old town
went out of business.
Because small storeowners had been beating, by low prices of
"A Super Store of America" Made in China labors.

Charlotte NC. September 2002
Rewritten in San Jose, CA November 2005

16) Oh! Summer Came

Summer came on Saturday, June twenty-first
A day I was working on rooftop,
To replace new roofer for customers homes.
I listen to a bird's song and write this poem.

Oh! Summer came with hot humid air.
Weather has changed bringing wild fires,
Thunderstorms, twisters, danger floors.
And noisy terrifying hurricanes come.
Summer came, bringing much green color.
Covering the trees, flowers, grass,
shrubs and blessings to all nature.
Summer came with hopes and dreams.
The people go on vacation to the mountains,
For camping, fishing, or to the beaches.
Watch the children roll around on the sands.

Oh! Summer came on one July night
While children are waiting, watching fireworks.
Blasting, crashing, and booming, Flying up into the sky.

Oh! Summer came at night,
while mother father, watching the moonlight Shining on Earth.
As the children play their war games.
Oh! Summer came and time goes by.
Days went; nights came leaving it all behind.
To follow the four seasons.

Charlotte, NC June 21-1997
Rewritten in San Jose, California July 4-2006

18) Place called home...

A place I was born and raised,
I grew in the war-torn land.
Called Vietnam a small country,
like many places on earth.
Half a world far away, from place you were born.

Longs time ago, you and I with many of our young friends.
We went to war fighting in Vietnam.
We fought through hell and doom in my country.
One enemy kills the other as soon as they see them.
The war torn our homeland apart,
And lost many human lives.

A place called an abandoned homeland
While we were fighting in the killing zone.
Many old and young trees were torn down,
After that day you were gone.
After not very long, a new young tree was born.

There was an old cornfield outside my hometown
Long ago this was the battleground,
Where many of your friends went down.
Now it is the playground of a new school.

A place that I felt welcomed me to America;
America, called the freedom land of many generations,
Which came from many nations.
With diversity blessing and rejuvenation,
With American people caring, sharing and love
To believe in this free land to make a home.

America is a beautiful land,
This land had evolved since civil war.
Many generations in the past,
Have given their lives to free this land
And make a better land.

A place I am in America, living in an old town.
While walking at an old school playground,
With my young son.
I met an old man for the first time.
A few words were exchanged between us.
He was an old man and I was a young man,
Both married with families.
We shook hands and said our goodbye,
Becoming new friends.

A home just a few miles outside of the old town,
There is an old farmhouse surrounded by cornfields.
My friends and I do painting and carpentry work,
For a homeowner, my new friend.
The old man whose son my age,
never returned from the place called Vietnam.

A place which welcomes you home,
To the capital of your land in America.
America, hero or not, she welcomes you.
So now in the memory of those,
She has built a memorial.
To honor them back to a place called home.
And hope she won’t forget all men’s she left behind,
As well as war cost for many humans lives from the other sides.

Washington DC 5/ 1997.

20) Vietnam country belongs to whom?

Vietnam belongs to Vietnamese people and their ancestor, or belongs to Ho Chi Minh Communist Party?

BEGINNING, PAST AND PRESENT HISTORY.

Vietnam is a small country,
located under bottom of China.  Above Cambodia, Malaysia, along the Coastal line of South China Sea, on the South Eastern sides, Indochina Peninsula. It is one of the most beautiful lands in South East Asia, it has one of the last remaining rain forest in with the war didn't destroy. Vietnam is a modern name given to an old land named: Au Co, Lac Long-King Hung Vuong. After that Imperials of China given named called Nam Viet. [Nam means South and Viet means people ].Later renaming Vietnam and dividing into three parts, of three main territorial parts known as Tonkin in the North, Annam in the central and Cochin-China in the South. Vietnam its' existence has been around for more then four thousand years .China rules Vietnam for over thousand years dating before Christ. Throughout Vietnam history there has been much territorial fighting.

In 1863, the first French colonized by force recognizing Vietnam as French Indochina called by French Cochin-China below Saigon. Two decades later 1883 the French force took over the central part in Annam. The old Imperial Capital Huế and Đa Nẵng city, then taking the Northern parts know, as Tonkin is Hanoi. That is the beginning of Vietnam "Under western ruled".About fifty millions Vietnamese people populated, with over fifty four different ethnic groups during the Vietnam War.

The religion in the North and Central parts of Vietnam is mostly Confucianism, Buddhism, after Buddhism is Catholicism and many small ethnic groups with their own religions called Tribal belief. In the South there are about seventy percents of the people their Belief Buddhist, also many people following Caodaism. Hoa-Hao organized, Catholic, Champa-Chams people and other ethnic groups in the Central Highlands near Cambodia, Laotian border with their own beliefs.
Confucianism started in the sixth century BC, adopted by Han-Dynasty and was later spread to Vietnam during in the tenth century AD. The religion is based on the family united, the father at the head, who loved, protected and provided for his children. The children who must loved and obeyed their father. This was brought into politics through imperial officials known as Mandarins, who reigned in power during the Han-Dynasty under Imperial, and in order for others to become Mandarins on had to bean Emperors official, and take a test on Confucianism and pass it. These giving the last Mandarin Examination were in Vietnam during 1919 at Tonkin [Nam Dinh]. Since then there have been no examinations.
 
Buddhism was founded by Gautama Buddha Indian Prince in the sixth BC, Indian missionaries and traders carried Gautama Buddha's spiritual teaching over the "SILK ROAD" to China. When Chinese Buddhist monk sought refugee in Vietnam from political dissension, they brought with them the Indian faith into Vietnam in 189 AD. Vietnam became a way station for many, many Buddhist pilgrims and missionaries traveling by sea to both Indian and China. Catholicism formed in Vietnam 1615 through the Vietnam by Portuguese Jesuit missionaries, if it weren't for a particular missionary Alexandra De Rhodes and his persistence to formed Catholic in Vietnam. Through his ties with French merchants and the aid of French court and permission of the Pope, Rhodes was able to influence the young Catholic community in Vietnam. The pressure of this young Catholic Community cased conflict with Trinh and Nguyen War Lords [Trinh in the North, and Nguyen in the South]. The Nguyen in the South became less bound to family ritual and tradition. This begins the case, it made it easier for the French to infiltrated the South and help cement the Catholicism in the South through the merchants. later it spread to the North but not without struggling with Mandarin, Buddhist and the people Anti-Christians up until the Colonization by the French in mid 1800's.Caodaism, it's based on the four religions. Buddhism, Confucianism, Taoism and Christianity, was organized as a religion in 1926. In the South, it is the first religion with no political standing, but did have a large amount of power increasing the movement towards removing the French colonial ruled that used its power in protecting their lands. Cao-Dai has the largest temple located in Tay-Ninh Province near the Cambodian borders. The Hoa-Hao organized with a man named Huynh Pho So founded in 1939, which proceeded in creating a new Buddhist sect. Basically the religion of the roots, is beginning in Hao Hoa village, near the Mekong River in Southern of Vietnam.

Champa is a kingdom of the Anamneses coats near modern Hue-Da Nang, an old Capital founded by India merchants before 100 AD. Before 1044, the Chams people owned the central part of Vietnam below the 17 parallel to the Mekong River. The fighting between the Champa people and Vietnamese people began 1061. In 1471 the Vietnamese conquered and displaced the Champa. The Emperor Le Thanh Tong defeated the Champa people, which caused a great displacement. This newly claimed territory by Emperor Tong began the massacre of the Champa Nation. The Champa Nation is now one of the small minority groups still surviving in Vietnam.] During the French Colonization, they separated Vietnam into three different regions. North, Central, South. They also were dividing and renaming into 61 Provinces. Each province had names Districts, villages, and Hamlets.

On May 7, 1954 the Viet Minh and Nationalists defeated French Army at Dien-Bien-Phu, which ended nearly a century of French Colonial ruled. The French surrendered and removed its army from Vietnam. Ho Chi Minh and his Communist party quickly took over the Government in the North, and endorsed the expanding communist rule of their Marxist Leninist system into North Vietnam. Following the footsteps of  the Soviet and China Communist party. The time had come for new a new hope, and new beginning for the Vietnamese people. That day on July 21, 1954 at Geneva Agreement, which was between the word leaders, recognized Vietnam as an independent nation in which nationwide elections were to choose their leader. This Agreement also divided North and South Vietnam at the 17 parallel [DMZ], located in Ben-Hai river central Vietnam.

In the North Ho Chi Minh placed himself as President. Ho Chi Minh and their following have brought the communism into Vietnam sociality. Which he really knows this system will be disasters for Vietnamese people? Ho Chi Minh and Vietnam communist party had convinced the North of their belief of democracy through communism and the North Vietnamese people backed Ho Chi Minh. In the South Vietnam called "The State of Bao Dai" unpopular government, and their alliance wanted democracy without Communism. At this point the future of Vietnam was unbalanced transition. This caused unification in the formation of new government, which brought new hope for the Vietnamese people through the holding of elections in the next two years. After the Geneva agreement North and South Vietnam agreed to let there people travel and choose a government. At this time about one millions people left their homeland and risked their lives to escaped Ho government to become refugees in the South. There were also about eighty thousand people from the South went to North to follow Ho's government.

In the South, the Deputy Minister was Ngo Dinh Diem,a Catholic Priest, who returning from the U.S., was appointed by Bao Dai Emperor [Bao Dai was the last in Vietnam]. Diem was to become the next in line running for leadership in the South Vietnam backed and supported by the Unites States during the Eisenhower and Kennedy Administrations. After Ngo Dinh Diem won the election in the South, Diem and his brother Ngo Dinh Nhu took over the State Bao Dai Government. Diem-Nhu and his associates quickly installed his royal regime and started to exercise his power in fighting corruption, opposition groups as well as communist in the North. In the Geneva Agreement was between Ho's government, head of State Bao Dai and France. Both France and the world conference leaders believed Ho and communist Vietnam would win the election.
To save South Vietnam from the communist take-over and its government, Ngo Dinh Diem and his government refused to follow Ho Chi Minh or his plan. Diem-Nhu started plans on what needed to be done. At this point Ho and his followers believed only by force would they invasion, called Liberate the South Vietnam. Now a new war begins between Ho and Diem, between communist regimes in the North against democracy society in the South. Ho Chi Minh in the North has been gained support from communist Soviet and China. And the communist parties around the world. Ngo Dinh Diem in the South, with American begins helped for adviser and intervention. The war in Vietnam, although new with new players, begins once again. While Ho’s communist party in the North called Diem and his support is a "Domination of new Colonial rule". Diem in the South believed they fight for their freedom.

In the North Vietnam, three month after the victory of Dien-Bien-Phu, Ho Chi Minh and his communist party called for another revolution. This revolution was called "Land-Social-Education Reform". In the purpose of this revolution was to destroyed, and clean up the old bureaucratic system, as well as to destroy all religions in North Vietnam. Some of had existed for thousands of years. The first land reform in North began in September 1954 at Thai-Nguyen province. It’s gone on around all four corners in the North and central to 17 parallel and continued four to five years later. In this land reform, which Ho Chi Minh and his party used, this was much propaganda in persuading the people that achievement was the main direction for their successful propaganda. Ho called for the seizure of all land from rich and landowners to spread it among the classes and for poor people. But the truth is that Ho's and his communist party took everything from the people under their control. In this land reform, Ho Chi Minh communist party followers caused brothers to come against brothers, children's terrorized against parents, families to go against families and much disruption, and hostility towards the old system as well as causing its backbone to crumble its old society members. During this land reform, millions of innocent people lost their land, homes, and members of their families while being put into prison and publicly executed...
While in the North, there was chaos in the South, the order came by Ngo Dinh Diem-Nhu and his supporters to make a [10/59 law]. Which mean’s to use tactics on those who stood against the Ngo Dinh Diem-Nhu regime, as well as those supported Ho and the communist party in both North and South? In the struggle make peace within their own territories, and their neighbors. Ho Chi Minh and his communist party had created another war legacy. Since the Vietnam War ended, the last American service men got out of Saigon on early morning of April 30, 1975. Ho Chi Minh communist party had stared many wars for their own people after that.

Today we look back into Vietnam throughout the history. For almost seventy years ago, Ho Chi Minh had brought communism and the Marxist Leninist system into Vietnam. Those were the only things left behind for the Vietnamese people and for new generation's to come. Today Vietnam communist government ranks numbers 1-2 were in corruption, in South East Asia. 70% of the people living in the countryside there were the poorest and economically deprived people. The country was going downhill, and the family morals-values no longer existed.
Four million Ho communist party members controlled over eighty millions Vietnamese people by outback laws, or at gunpoint… The corrupted system from top to bottom of the Ho communist government is control by Vietnam Communist Party [VCPSP] Secret Police and Army of Communist Vietnam. The money for taxes paid came from millions of Vietnamese people, and currency from foreigner travels to Vietnam, including Aid & ODA loans from World Banks. Which went into corruptions systems, of high ranking government officers packet.

Today over three million Vietnamese refugees are living around the world. Each year they are sent back into Vietnam. 8-10 billion US Dollars help their families.
That money also went into corruption government packet..
Sixth day from today, that is on April 30-2007. On this day Thirty-two [32] years ago, Ho Army and communist party took over South Vietnam's government in Saigon. After that day many churches, Temples, Schools, and relicts were takes away by the communist regime. They're used by VCP [Vietnam Communist Party], or destroyed. Many priests, monks and Christian leaders were murdered, or put in jail with out trial. Over half a million South Vietnamese Armies and officials were servicing in South Vietnam Government during the wartime. Ho communist party forced many into labor camps. They're treatment was with out a trial for as long as 10 to 15 years. Some of them never returned back home.

Today, more half of a century since Vietnamese people took independent from French Colonial rule. Since then, the Vietnamese people has had been fighting, they try to free themselves and had hoped to make peace. Although, real peace and real freedom was out of reach, they never made it in to in their homeland.

Today inside South Vietnamese Cemetery in Bien Hoa, over 16,000 dead troops from the South Vietnamese Army are buried here all before April 30, 1975. This cemetery is called [Nghia Trang Quan Doi Bien Hoa-VNCH. Has been abandoned and neglected by the Communist Government of Vietnam, since the Vietnam War ended. Army of Communist Vietnam have had despoil and encroach cemetery land they used for business. They also used this cemetery for Army Camp post.
For thousands of years in Vietnam's history, war has been waged over territory from all sides. But, this is the first time in Vietnam's history with only one regime of Communist Vietnam against the dead.
Today Communist Vietnam has been creating war again for the dead in the cemetery, in their homeland, and in their own race…

 April 24, 2007.

23) Lá vàng lá xanh.

Lá xanh lẫn lộn lá vàng,
lá nằm duới đất, lá còn trên cây.
Cuối thu lành lạnh thế này
Gió đua lá rụng phủ đầy vuờn hoa.
Trên cành cây ở sau nhà
Tiếng chim ríu rít tuởng là mùa xuân
Nhung mà đông đa đến gần
Đem dài ngày ngắn chuyển vần thời gian.
Đôi chim rời tổ ra ràng,
Luợn bay trên những lá vàng lá xanh...

Charlotte, North Carolina 11-2001

Cuối Đuờng- End of the road"

Chiều nay đua tiễn một nguời,
giã từ trần thế lìa xa cuộc đời.
Bánh xe cán lá vàng roi,
cổng vào nghia địa nhìn tôi chia buồn.
Bầu trời vang vọng tiếng chuông
Những ngôi mồ cu ngủ yên trong vuờn.
Buớc chân dừng lại cuối đuờng.
Hồn nguời nay đa về noi phuong nào?

To remember Mr. Joseph Lucci in Warrenton, VA.
Quantico National Cemetery in Virginia USA 1995

23) Gởi nguời con gái Tây Đô

Một chiều anh ghé Cần Tho
Cung lâu rồi đó em còn nhớ không?
dòng sông in bóng đôi mình,
Bến Ninh Kiều cung tâm tình mừng vui.
canh chua cá tộ búc mùi
Rau thom hành uớt mặn bùi chua cay.
Khui bia lạnh bọt sủi dầy,
Hoi men bốc vội dâng đầy tràn ly.
Nhìn nhau sao chẳng nói gì?
Em còn e thẹn bởi vì sợ yêu.
Ta nhu Kim Trọng Thúy Kiều,
Sắp xa rồi vẫn dấu niềm uớc mo.
Tình yêu giữ kín trong lòng,
Cả hai chờ đợi chỉ mong một lời
Con tim thổn thức gọi mời,
Men say thực dục nói lời yêu em.
Tình yêu nhu một ngọn đen,
Giữa đem đen tối anh tìm huớng đi.
Thì thầm em bảo cầm ly,
Đem nay mình đa rời xa noi này.
Anh đi về những phuong trời,
Vòng quanh trái đất tìm đời tự do.
Nâng ly mà vẫn dặn dò,
Đừng quên kỷ niệm chuyến đo đem nay.
Rồi em xuống bến chia tay,
Nụ hôn em tặng đắm say tâm hồn.
Gói mình trong bóng hoàng hôn,
Mái chèo khua nhẹ bồn chồn ngẫn ngo.
Trên bờ em đứng thẩn thờ,
Anh xuôi dòng nuớc lặng lờ rời xa.
Đem năm ấy bỏ quê nhà,
Để em ở lại Ninh Kiều Cần Tho.
* * *
Đem nay nằm ngủ anh mo,
Trở về phố cu Cần Tho Ninh Kiều.
Anh đi tìm lại tình yêu,
Ngôi truờng Đại Học sớm chiều đón đua.
Cái Răng, Cái Tắc khóm dừa,
Bến xe chợ củ ngôi đinh thờ Ông.
Vuờn Cau, Cam, Chuối chín vàng,
Trầu Xanh mập lá Nhãn Lồng trái to.
Anh nghe vang vọng câu hò,
Tiếng trong tiếng đục nhỏ to giữa dòng.
Màu xanh nhuộm ánh nắng hồng,
Phà ngang vẫn cú qua sông mỗi ngày.
* * *
Ninh Kiều đón khách đem nay,
Có chàng thi si cầm tay một nguời.
Túi tho gởi lại cho đời,
Cho em và cả đất trời Tây Đô.

Thân tặng những tấm lòng yêu thuong chân thật, của
nguời dân Đồng Bằng sông nuớc Cửu Long Giang.

Charlotte, NC. New year 2002
Rewritten in Hanoi March 20, 2007

TA ĐI TÌM MỘT LÁ CỜ-KỶ NIỆM MỘT NGÀN NĂM [1000] THĂNG LONG.

Trải qua lịch sử ngàn năm
Việt Nam đất nuớc tiếng tăm thăng trầm.
Những gì sự thật công tâm,
Lịch sử không thể dối dân muôn đời.
* * * *
Ta đi tìm những lá cờ
Cuội nguồn lịch sử, qua từng thời gian.
Tìm niền văn hoá Việt Nam,
Dựng nuớc giữ nuớc, một [1000] ngàn năm qua.
Tìm cờ cắm giữa Cổ Loa {Thăng Long}
Ngô Quyền-Hung Đạo hai bà Trung Vuong.
Lý-Lê-Trần-Nguyễn kiên cuờng,
Thắng Mông, đuổi Hán mở đuờng vào Nam.
Đuổi Tàu-Nguyên khỏi Nam-Quan,
Ngày nay ải cu nằm trong đất Tàu.
Cây Ngô Đồng đa đổi màu,
Chứng nhân lịch sử bây giờ hỏi ai…?
* * * *
Hồ Chí Minh nguời cầm đầu
Theo đuôi Cộng Sản chu hầu Marx-Lê. [Lenin]
Dựng lên cờ đỏ sao vàng,
Cuớp công của, các bậc đan ông cha.
Từ phong kiến, Chúa, Vua-Tần. [Tần Thuỷ Hoàng]
Độc tài, Cộng Sản cầm quyền giống nhau.
Lá cờ đỏ giống Cộng Tàu
Sao vàng liềm búa đe đầu dân oan.
* * * *
Việt Minh thắng Pháp đầu hàng
Điện Biên Phủ mất, cờ vàng vào Nam.
Miền Bắc cờ đỏ lan tràn,
Cải cách ruộng đất xóm làng đau thuong.
Nông thôn thành bãi chiến truờng,
Đảng về đấu tố cuớp vuờng ruộng dân.
Ông Hồ nhu một Thánh Thần.
Đảng thần tuợng hoá giết dần TÂM LINH.
Việt Minh Cộng Sản lộ hình
Thủ tiêu các Đảng Đồng Minh một thời.
Cờ vàng Bảo Đại tiếp hoi,
Sài Gòn Hà Nội cuộc choi mở màn.
Cố vấn Mỹ giúp cờ vàng,
Tiếp tay Nhu-Diệm mới vừa lên ngôi.
Sáu muoi [12-1960] xuất hiện cờ mồi,
Nửa xanh nửa đỏ giữa ngôi sao vàng.
Cùng thời cờ Mỹ chuyển sang,
Nửa triệu binh linh giúp quân cờ vàng.
Cờ mồi bị đánh tan hoang,
Chu hầu cờ đỏ chạy sang Nga-Tàu.
Cầu xin vu khí đối đầu,
Nhu Trần Ích Tắc lạy Tàn ngày xua...
Chiến Tranh Lạnh đa đẩy đua,
Hàng triệu dân Việt chết chua hiểu gì.
Gia đinh tan nát phân ly,
Nạn nhân cuộc chiến ra đi không về.
Hận thù QUỐC-CỘNG ê chề,
Hoà giải dân tộc vấn đề đang gây.
* * * *
Cờ Mỹ đang bị sa lầy
Đuợc lệnh Tổng Thống đem ngày rút quân.
Viêt Nam Hoá Mỹ chuyển dần,
Xăng dầu vu khí chia phần hậu phuong.
Cờ vàng bị Mỹ cắt luong,
Cờ mồi cờ đỏ, thời co tiến vào.
LAM SON đuờng Chín [9] Nam Lào,
Cờ vàng lâm trận huớng nào rút nhanh.
Những dòng sông, suối rừng xanh,
Máu xuong đổ thấm vòng quoanh chiến truờng.
Chiến tranh chết chóc bốn phuong, [sửa lại]
Dân lành chịu cảnh đau thuong điêu tàn. [sửa lại]
* * * *
Bảy lăm [30-4-1975] xanh đỏ thắng vàng,
Truớc Dinh Độc Lập cờ hàng đứng yên.
Cờ mồi bị đỏ dẹp liền,
Không còn xuất hiện, mất quyền đuợc bay.
Thành viên của đám cờ này,
Cho đi nghỉ mát đem ngày ngồi trông?
Phe Lê Duẩn-Phạm Văn Đồng,
Thầy chùa thầy bói, bỏ không đuợc xài.
Đám nằm vùng tống ra ngoài,
Quốc Doanh Tôn Giáo Đảng gài ghép dzô.
Sài Gòn bị đổi tên Hồ,
Ruộng vuờn, nhà, đất bị vồ cuớp đi.
Loại quân di tản lâm ly,
Tuớng Kỳ, Đại Sứ bỏ gì đằng sau?
Thoát thân bay vội ra tàu,
Tuớng quân ở lại gặp nhau trong tù.
* * * *
Chiến tranh kết thúc hoà bình,
Nhà tù Cộng Sản hành hình Miền Nam.
Ngăn sông, cách chợ xóm làng [1975-1985]
Bắt từng ký gạo, cấm hàng bán-mua. [1975-1985]
Bắc Nam dân lính bị lừa,
Cờ vàng thua trạn vẫn chờ hồi huong.
Ra đi nhớ những con đuờng,
Đồng quê Thành Phố, ngôi truờng ngày xua.
Bến Tre Đồng Khởi nhiều dừa,
Anh vào tiếp quản [Việt Cộng] em vừa vuợt biên.
Sống bên Mỹ vẫn gởi tiền,
Anh em VÀNG-ĐỎ vẫn nguyền rủa nhau.
Nạn nhân Cộng Sản Nga-Tàu,
Cờ vàng cờ đỏ làm giàu cho ai?
* * * *
Cờ đỏ đập phá tuợng đai
Nghia trang quân đội Biên Hòa, Đồng Nai.
Cố nhân trong những quan tài,
Đang nằm nghỉ đó vẫn hoài uớc mo.
Nghia trang phải đuợc tôn thờ.
TÂM LINH NHÂN ÁI còn chờ bao lâu?
Những nguời lính đa bạc đầu,
Vẫn còn ôm ấp mối sầu oán ân?
* * * *
Ta đi tim những oan hồn,
Chết vì lý tuởng bảo tồn uớc mo.
Hy sinh cho mỗi màu cờ
khổ đau, tủu nhục, còn chờ khai sanh.
Ta đi tìm một màu xanh,
Màu vàng màu đỏ ghi danh làm cờ.
Ba màu chung một nền cờ
Giữa hình TỔ QUỐC để thờ nguời xua.
* * * *
Tôi đi tìm một là cờ
Cho nguời nằm xuống đa chờ bấy lâu…

Tặng những NGUỜI LÍNH nguời dân
đa ngã xuống trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Washington D/C 5-1997
Dalat 7-2009.

SOLDIER AND POET FROM 1961-1974
Nguo`i lính và thi si~ (1961-1974)

A rowdy parade, marches down the street of Saigon, South Vietnam in the summer of 1961. The afternoon’s hot sun and humid air mixed in with the fresh winds all breezes by. The winds were twirling past rows of the tree, beside the Saigon's Catholic Church. The winds were slipping down into the public park on a nearby street, where the parade took place. The gusts spread and scramble into the framework of a few small twisters, toward to the Iron Gate of the President Palace, where this sudden breeze headed for. The street in front of the Presidents Palace has a smooth and fresh breeze. The footsteps of the baths of soldiers echoed on the shiny newly paved road for troops review. On the street side of many places, policemen, and guards stood by to watch the walking people around. While tanks, artillery trucks, anti-aircraft mobiles, armored jeeps, and army trucks passed by. The vibrant music and the explosive sounds from the drums are raised high. The horn blowing rhythmically followed along in the air where jets cut through the blue hues of the afternoon sky. The sound of jets thundered through as the people below enjoyed the cluster of celebration as he though with a sigh.

A man sat in the front seat of his parked car, on the corner of the two connected streets ways between the church, the Palace and the parade. He sat beside his wife, Lan. His son and his daughter sat quietly in back of seats car. The name of this man was Tran Van Chuong. He was a famous doctor, poet, write. He had connections with many other political groups, religious leaders, businessmen, publishing companies, and the newspapers, in all parts of Vietnam. Dr. Chuong had made his family fortune and was wealthy. He was born in the central part of Vietnam, a place called Hong-Linh mountains (99 mountains clustered together)in Ha Tinh Province. This is near the birthplace of famous poet writer Nguyen Du (The Tale of Kieu in the 18th century). Tran Van Chuong grew up in Northern Vietnam. He was self-educated in Hanoi, Paris, New York, and London. He also became a doctor just after World War II ended. He then moved to Saigon in the spring of, 1954.

Sitting in his car silently watching with his arm over his wife's shoulder, he mumbles to himself as his head turns following the action. He asks himself. "How many times has this street been parade on before?" Dr. Chuong had been witnessed in Hanoi parade before. His also saws Army parade in Paris, Berlin, London, Bangkok, Beijing, Tokyo and Saigon today.
In the even of his thoughts, as the flashing hot sun heated the inside extensively, it reflected of his fixated glasses. Dr. Chuong ponder to himself, imagine and try to find some things far more than just a senseless words or thoughts, "Why must we be divided; peace from war, and life from death? Will the nature of reality ever change? Grasping his mind there were just empty space where there should have been a word for it all? He then heard his older son asks him "Dad! I'm confused. There troops and there tanks may smash into the President Palace? Meanwhile behind him his younger daughter Kim-Huong covered up her brother's mouth with replied, "Tuấn Nam, don't joke like that my dear! You are just awful." Tuan Nam looked into his sister's eyes. Holding her hand he spoke gently, "honey! It may be true in the future! But who know the future?" In front seat Dr. Chuong just muttered," it may be true in the future, communists in the North Army may patrol this street and whole the city will change everything. "He thought to himself that it was impossible for his daughter to understand. But his son's outburst did haunt him. As his wife sat beside him and silently witnessed, she said, "Let just watch and enjoy the parade and see what happens next.

The President was a shot man wearing a white suite, standing on his balcony. He and his younger brothers waved their hands to the army troops parade, while the tanks passed by in front of his Palace. This man was a Catholic Priest who has studied lived in America, and his returned to Vietnam. His name is Ngo Dinh Diem.
In May 1954 the Viet Minh army defeated the French troops at Dien Bien Phu. The French surrendered and removed their army from Vietnam, which ended nearly a hundred years of French Colonial rule. Then the Vietnam country began to divide into two separate parts, North and South Vietnam at the 17th Parallel. After Ngo Dinh Diem returned to South Vietnam, he had support from the Eisenhower and Kennedy Administrations during the Cold war blocks. First Diem was server (Deputy Minister) for The State of Bao Dai, unpopular and corruption government in the South Vietnam, (Bao Dai is the last Nguyen Emperor in Vietnam). But after he gained power, his supporter's campaign against Bao Dai Emperor and Diem won the election. Ngo Dinh Diem was to become the first President of the First Republic of South Vietnam". While he was watching the army troops parade on the street, his younger brothers Ngo Dinh Nhu and Madam Nhu also stood beside him. (Ngo Dinh Nhu the President Advisor and chief police of government) On the left and right and behind him, his family circled around him, with wreath of flowers in front of them. The President and his younger brothers Nhu have kept their eyes on the tanks and troops. They ask themselves and mumble, "Some one in this army, in the future may overthrow my regime?" What is in the minds of both of those men? Who will is the next leader to be against me? Tanks or Jets? Will they smash in to this Palace during day or night?"

To be continued in 44 Chapter

Manuscript-Characters and details stories of ‘Soldier And Poet’.’

The Character of Tuan Nam and Doctor Chuong Family...

Tuan Nam was born in Hanoi, Vietnam in 1950. He was the only son of Dr. Tran Van Chuong. In the spring of 1954 Dr. Chuong moved to Saigon City. Tuan Nam Graduated from Vung Tau High School in 1967, and After finishing High School Tuan Nam Decided to enter Vo Bi Da Lat University in South Vietnam, which is equivalent to West Point Army University in the United States of America. The Vo Bi Da Lat University was located in the central Highlands of Vietnam Da Lat city. Three months after entering the Vo Bi Da Lat he left the University and volunteered to join N.L.F (National Liberty Front). In which Nguyen Huu Tho is the leader of N.L.F (Viet-Cong). The reason why Tuan Nam left Võ Bi Dalat Academy School
 of South Vietnam, to join N.F.L, for three reasons. One of them is because his against the Involvement of America troops with The South Vietnam government which is corrupted, and lead the Vietnamese Civil War. Secondly His middle school teacher inspired him to join N.L.F, and lastly because Nguyen Huu Tho (one person that he respects deeply) is head of the Viet-Cong Rebels. After he joined the rebels he changed his name to Tran Van Tu, and he also had a nick name, K12. His family missed him dearly. They believed that he was kidnapped or maybe even killed. After the Tet Offense in 1968, Tuan Nam was requested travel to Hanoi; there he studied to be a Journalists intelligence officer. In May 1969 the government of North Vietnam sent Tuan Nam by train, to the Soviet Union to study at Moscow State University along with many other students in Hanoi. Tuan Nam studied there for four years; he met a lot of friends, and traveled through all of the communist countries in the Eastern communist block during the cold war. During October 1972, Tuan Nam returned to Hanoi, Vietnam. Five months later, on February 1973 he joined a High ranking N.L.F group to help organize a government in the south. At the time they traveled by Truck, through the South Lao and Cambodian border to War Zone C. There destination was the Loc Ninh District, which is the new capital of N.L.F. During his expedition to the south his convoy was attacked by an A-10, F-5 American Bomber on Ho-Chi-Minh trail South of Lao near the Cambodian border. During the attack Tuan Nam got injured and ended up staying at a mobile hospital. So he stayed in the hospital in south of Lao for a month. Although he company left him behind at the mobile hospital. After he recovered they released from the hospital and transferred to the company of the name 559. Then he continued to walk towards the Ho Chi Minh Trail, for almost one month. Afterwards he was transferred to another convoy. Finally on July, 1974 he rode to Loc Ninh, which is the capital of N.L.F. Tuan Nam stayed at the head quarters of N.L.F for two months. Then He was transferred to C130, which is the school that trains for high ranking officers of N.L.F. Tuan Nam became an instructor of the political journalists, and intelligence of warfare, he was also an advisor for the NLF-Viet-Cong… Three months before the Vietnam warended. Tuan Nam defection to the Saigon Government...
SOLDIER AND PEOT FROM 1975-1982
PART TWO (1975-1982)

Tuấn Nam was sitting at the restaurant table across from Dianne
Leigh. She is an English teacher. He shook Dianne hands with friendliness and asked,
“Have you been here long?”
Dianne answered, “No! I have just been here for a few minutes.”
The waitress (restaurant owner), walked to the table, and said “hello.” She waited to take the order. For the first time Dianne was going to eat a Vietnamese lunch with Tuan Nam.
Tuấn Nam asked, “Would you like to eat beef Phỏ or chicken with fried rice?”
Dianne relied, “I would like to have Phỏ, and an ice coffee mix with condensed sweet milk, please,” she said, “that’s my favorite kind.” (Phở bò Cafe sửa đá)
Then Tuấn Nam decided to order the same thing. A litter later the waitress walked toward the table, and placed two coffees cups in the center. Two coffee filters sat on top of two crystal glasses, and hot water from the filter sank into the coffee grinds, and then dropped slowly into the cup. It smashed on top of the white yoke-colored condensed milk, straight to the bottom like a black blanket covered on top of a snowy lake, seen through the glass with two separate layers.
Tuan Nam looked into Dianne’s eyes and smelled the sweet scent of coffee. Soon the waitress came out and spoke with enthusiasm (she speaks English well) “thank you for your patience. The coffee pours slowly, it will take a moment, enjoy your coffee!” As they waited for the coffee, they both took a moment and glanced at their glasses as if they were hypnotized. They both thought quietly, as their minds and souls wandered. Tuan Nam then asked, “Oh! So you know a lot of the Vietnamese language?”
“No! I have studied this language since the past year, and I have been astonished
with the Vietnamese culture!” Tuấn Nam said, “Dianne I will leave this Island for America in the two weeks.” 

SOLDIER AND POET [45-61]
" A tale of city after war". Disastrous memoir of Saigon after war ended 1975-1980

****************************************** 

http://.youtube.com/watch?v=dkPsG-EeGX4  Vietnam Children at Trash Dump. “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” Nguyễn Du-Tale of Kiều                                 http://quanlambao.blogspot.com/2012/07/hot-links-ve-chu-tich-quoc-hoi-nguyen.html http://quanlambao.blogspot.com/2013/03/hay-xem-truong-hoc-que-huong-ong-chi-x.html  http://quanlambao.blogspot.com/search/label/H%E1%BB%92%20S%C6%A0%20NGUY%E1%BB%84N%20SINH%20H%C3%99NG : Nguyễn Sinh Hùng@Thái Hương bò sữa   (Nguyen Du) Học tập đạo đức Hồ Chí Minh@Hồ Tập Chương: “Bình Sanh Khảo

********************************************

Louielamson2000 Channel Promote to: http://youtube.com/user/louielamson21/about - Education Societal Networks-Nonprofit Networks also writing Vietnamese & English Poems...
Quảng bá văn hóa, chính trị, giáo dục, tin học, khoa học, kinh tế...
Làm nghề chính trị.!!!
Chính trị là gì? Phải chăng chính trị là một nghề nghiệp. Làm chính trị là một công việc làm nhu tất cả các nghề nghiệp khác. Nghề làm chính trị phải đuợc nhân dân tin tuởng lựa chọn bầu lên, làm đại diện thay tiếng nói cho họ, và để bảo vệ quyền công dân của họ, theo đúng luật pháp trong bản “Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1948). Công việc này phải thuyết phục đuợc lòng dân qua sự cạnh tranh lành mạng, và cần thiết phải đuợc hợp thức hóa tại Việt Nam. Hiện tại ở Việt Nam chỉ có một Chế độ độc tài đảng trị, do đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền cai trị mị dân. Những gì đa và đang xẩy ra tai Việt Nam hon 60 năm qua! Ngày hôm nay nguời nhân dân Việt Nam đa hiểu biết, và nhận rõ sự thật về Chế độ. Chế độ cai trị mị dân ở Việt Nam là do Chính quyền của một đảng cuớp dựng lên, dùng bạo lực vu lực để cai trị, nó rặp khuôn theo chủ thuyết Công Sản Liên Xô-Trung Quốc. Do Hồ Chí Minh đệ Tam Cộng Sản Quốc Tế mang về thiết lập, trùm bọc lên đầu dân tộc Tổ Quốc Việt Nam. Chế độ Độc tài Đảng trị ở Việt Nam hiện nay, nó không đuợc nhân dân thật sự lựa chọn bầu lên. Đây là Chính quyền phản dân chủ cai trị mị dân. Chính quyền sử dụng hai [2] chữ “chính trị” để mị họa lên, kèm thêm vào chữ “Tội phạm chính trị” “ Phản động, chống đối đảng… để chụp mu vu khống, đan áp khủng bố ghép tội những nguời có quan điểm bất đồng chứng kiến, phản biện tố cáo những tội ác tội phạm sai trái của đảng. “Chống đảng hay chống dân” Việt Nam ngày nay cung còn may mắn, vì nguời dân và nhiều thành phần trí thức khác trong xã hội đa và đang đóng góp ý kiến cho Đảng cộng sản.. Họ thấy rõ những gì sai lầm, phạm tội của đảng, để đảng thay đổi mới và sửa sai… Hình thức đó là soi guong chỉ mắt cho đảng thấy, chống lại những tội phạm sai trái của đảng đối với dân… Chua đến nỗi nhu ở Thế giới Hồi Giáo…Thiết nghi những nguời làm công việc chính trị nên hiểu rằng, niếu nhu nguời dân biểu tình chống lại các chính sách của đảng phái, điều đó cung là theo quy luật, không nguy hiểm, mà còn là tốt cho quốc gia đó. Nhung khi mà các đảng phái chống lại nhân dân, dùng vu luoc Công An-Quân Đội để đan áp tiêu giệt nhân dân đó mới chính là một thảm họa. “ Hèn với giặc ngoại xâm, đối xử tàn ác với dân” đó cung chính là thảm họa về lâu dài cho Chế độ.

“Biểu tình chua từng có tại Vinh Phúc liên quan Chủ tịch tỉnh Phùng Quang Hùng” CauNhatTan
http://chuacuuthenews.wordpress.com/2013/03/19/bieu-tinh-o-vinh-phuc-dan-oan-dung-len-tu-bao-ve-minh Hàng 1.000 nguời biểu tình mang quan tài đến UBT Vinh Phúc
“Nguời dân phẫn nộ mang quan tài tiến về trụ sở UBND Tỉnh để phản đối CA bao che nguời nhà chủ tịch tỉnh Vinh Phúc giết nguời.” DLB (Published on Mar 17, 2013 )
http://youtube.com/watch?v=lh8mAbkd5A4 Biểu tình ở Vinh Yên Vinh Phúc - Vụ xác nguời duới cống nuớc <>http://youtube.com/user/danlambaotv http://youtube.com/watch?v=8IRp4IYACQI Vinh Phúc_ Biểu tình lớn vì con rể chủ tịch tỉnh giết nguời dân. Con quan đánh chết nguời?” RFA - March 17, 2013http://youtube.com/watch?v=-Aaf4-6VlpQ 31/1/2013 Nông Dân Duong Nội- Hà Đông giữ đất http://youtube.com/watch?v=TwH5iYVfQGk 31-1-2013 Nông Dân Duong Nội-Hà Đông giữ đất http://youtube.com/watch?v=61w5E1YxFRM 31-1-2013 Nông Dân Duong Nội-Hà Đông giữ đất http://youtube.com/watch?v=lxVlqiOrg50 31-1-2013 Nông Dân Duong Nội-Hà Đông giữ đất.
CauNhatTan: Dân Duong Nội kiên cuờng bẻ gãy đợt phản công mới

http://caunhattan.wordpress.com/2013/01/31/dan-duong-noi-kien-cuong-day-lui-dot-phan-cong-da-binh-chung  "Một số hình ảnh do các phóng viên hiện truờng kịp quay: (CauNhatTan)

Trở lại vần nghề làm chính trị, công việc làm chính trị!!! Ở Việt Nam thì đa Đảng Cộng Sản độc tài, độc quyền chuyên chế hóa kiểm soát và cai trị lãnh vực này hon 60 năm qua… Chủ truong đó đi đôi với chính sách, phân chia tiêu diệt tôn giáo. Phân chia ra các thành phần giai cấp xét theo lý lịch, kiểm soát hộ khẩu để phân hóa, tha hóa ra các thành phần trong xã hội, đặt duới sự kiểm soát chỉ đạo của đảng… Phải chăng Chế độ chính trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam đang hiện hành là: Chế độ Công An Trị-Công An Giáo. Phải nói bần cùng hóa ngu dân, hon cả thời Vua quan phong kiến xua. Chế đô Cộng sản độc tài, sử dụng ngôn từ “ làm chính trị, tội chính trị, phản động, chống đảng, lật đổ chính quyền…” đó là sở truờng để xuyên tạc vu khống, đan áp và khủng bố nguời dân, khi nguời dân bày tỏ sự bất đồng quan điểm, chỉ trích tố cáo, đấu tranh đoi đảng phải nhận những sai lầm tội phạm do đảng gây ra làm thiệt hại dân.
“ Không có lửa làm sao có khói” Câu tục ngữ ca dao cổ truyền của dân gian Việt nam, mang đậm nét màu sắc, hình thức thực tế, khi nguời ta nói lên câu đó ví nó, để so sanh môt điều gì qua khảo nghiệm. Câu tục ngữ mang tính văn nhân.

Theo trào luu phát triển văn hoa tri thức, phản biện xã hội qua sự cạnh tranh lành mạnh. Nghề làm kinh tế, nghề làm chính trị phải có sản phẩm tốt đẹp bền chắc cho đáp ứng thị truờng yêu cầu của nhân dân. Nguời trình diễn trên màn ảnh khân khấu nghệ thuật, cần phải có nhiều khán giả đến xem. Khán giả, hay độc giả chính là nguời phán xét, quyết định đúng khả năng nghề nghiệp của mình…Ngôn từ chính trị-làm chính trị không thể bị Chính quyền, Chế độ sự dụng nó nhu một công cụ “để bị quy kết là « phản động », « phản cách mạng », « lợi dụng dân chủ để phá hoại định huớng xã hội chủ nghia, làm rối loạn định huớng tu tuởng»…” (from viet.rfi.fr). Những gán ghép mo hồ, để tòa án của chính quyền vu khống ép buộc tội, đan áp bắt tù đối với những nguời cầm viết, bloggers, đang đầu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo.
Hon 60 muoi năm qua. Đảng Cộng Sản Việt Nam đa áp dụng chính sách Công An Trị-Công An Giáo để phân chia giai cấp, phân hóa tôn giáo. Đồng thời dựng lên guồng máy Công An Trị để kiểm soát hộ khẩu, phân chia lý lịch trù ém và kỳ thị nguời công giáo, loại bỏ và tiêu diệt những tầng lớp gọi là Tu sản, Kinh doanh buôn bán, Điền chủ, Quan chức, (giáo si phu) giới tri thức và những thành phần tinh hoa khác của xã hôi cu còn lại. Chế độ độc tài đảng trị thiết lập và áp đặt guồng máy Công An Trị, dùng nhà tù, trại cải tạo để theo dõi, khống chế đời sống nguời dân trong mọi lãnh vực… Công An Của đảng theo dõi từng nguời dân, cán bộ công viên chức. Hai chữ chính trị đuợc gán ghép theo ý đồ riêng của đảng, gieo rắc tâm lí sợ hãi trong tâm trí nguời dân, và toàn xã hội khi nhắc đến chữ chính trị, làm chính trị... Đảng độc tài, độc quyền cai trị mị dân bằng guồng máy Công An Trị. Nó là hàng rào ngăn cản phi chính trị hóa đối với nguời dân.
Vấn đề phổ cập văn hóa trí thức, mở rộng tu duy độc và lập sáng tạo cho các thế hệ trẻ. (Văn hóa giáo dục công dân). Nhu đã nói trên từ ngày Đảng Công Sản Viêt Nam cuớp Chính quyền, thiệt lâp Chế độ độc tài đảng trị cai trị đất nuớc. Các chính sách sai lầm ngăn cảnh con đuờng phi (free) chính trị hóa đối nguời dân, và các thành phần trí thức, đảng phái, tôn giáo… Đảng Cộng Sản Việt Nam đa đua đất nuớc tụt hậu, xuống cấp và băng hoại trong nhiều lãnh vuc. Điều đó đa chứng minh rõ ràng ngày nay. Một Chế độ cại trị phản dân chủ, phi chính trị hóa, hạn chế sự phát triển tu duy sáng tạo về mọi mặt của mỗi con nguời. Đảng Cộng Sản Việt Nam sử dụng thứ vu khí này qua guồng máy Công An Trị-Công An Giáo để cai trị nguời dân.
Nghề làm chính trị cần phải đuợc Chính quyền quảng bá rộng rãi, để cho mọi tầng lớp nguời dân trong xã hội đuợc quyền tham gia. Nhất là những nguời có tài có đức trí, có tâm huyết phục vụ nhân dân. Trong đó phải đề cập đến thế hệ trẻ, học sinh sinh viên, và các thành phần trí thức, kinh doanh, giáo dục khoa hoc, công nông dân... Ở Việt Nam ngày nay trong Chế độ một đảng độc tài, đảng cộng sản Việt Nam dùng bộ máy tuyên truyền, kết hợp cùng guồng máy Công An Trị. Đảng độc quyền cai trị mị dân. Nguời dân khi nghi đến hai chữ chính trị là vấn đề tối kỵ, nhạy cảm. Đảng cấm nói-cấm làm. luôn gieo rắc sự sợ hãi trong lòng dân. Nghề làm chính trị phải có sức thuyết phục nhân dân qua sự cạnh tranh minh bạch, để đem lại lợi ích cho xã hội, trong đó có lợi ích cho gia đinh và cộng đồng. Việt Nam cần phải dân chủ hóa hệ thống chính trị đa đảng, trung cầu dân ý để nguời dân tự lựa chọn. Việt nam cần phải có đảng phái đối lập để cạnh tranh kiểm soát lẫn nhau…

( 900 trăm nhân viên thuộc (CAM-Công An Mạng) Việt Nam, vừa đuợc Hà Nội (thuê muớn) thuyển dụng 2013. Họ lập ra nhiều chi nhánh mạo danh nhu : Giáo dục-Kinh Doanh-Tin học… Liệu nó có tác dụng, hay phản tác dụng về các vấn đề, mà nguời dân và xã hội Việt nam ngày nay. Họ đang cần thiết đoi hỏi phải đổi mới, thay đổi!?)

Mấy ngày qua mình ở Trà Vinh (Cửu Long 2 Hotel). Mỗi lần mở máy laptop vào internet online, để cập nhật xem tin tức, viết sửa đổi và update my blog. Bị 2 lần hacker xóa sạch phần duới của trang web trong khi đang update : Louielamson’s Page-Pickensplan.
http://push.pickensplan.com/profile/LOUIELAMSON2000
Đây là lần đầu tiên Hacker đánh phá trang web kiểu này. Thiết nghi phần mềm virus của hacker, đa gài vào máy này lâu rồi!!! Liệu cài lại windows mới, với phần mềm diệt virus có hiệu quả không? Hay là cung chỉ đuợc vài ngày? Bạn vào có truờng hợp giống mình thì nên làm? (Hacker deleted files today). Tra Vinh Vietnam Feb 27, 2013
http://louielamson2000.blogspot.com <> Search bing http://bing.com
http://www.bing.com/search?q=louielamson2000
http://bing.com/videos/search?q=human+race+evolution&qpvt=human... Science-Philosophy-Theology with the development of Human race evolutionhttp://search.ultrasurf.us/search?q=louielamson2000&c=ultrasurf http://search.aol.com/aol/search?s_it=searchbox.webhome&v_t=comsearch5&q=louielamson2000&s_qt=ac ;*** http://google.com  *** http://twitter.com/louielamson2000
http://linkedin.com/pub/dir/+/Tran-Nguyen
http://facebook.com louielamson.TranNguyen/Facebook

New BlackBerry 10 launch Jan 30, 2013. Điện thoại thông minh mới Blackberry 10
https://twitter.com/download/blackberry?lang=en BlackBerry SmartPhones http://en.wikipedia.org/?title=BlackBerry BlackB...erry Điện Thoại Thông Minh.. http://us.blackberry.com/smartphones.html United States (U.S) BlackBerry Canada (En) Canada (Fr) United Kingdom-BlackBerry Asia-New BlackBerry 10http://youtube.com/watch?v=F4SUGEl4mCc BlackBerry 10 Top 5 Features!http://youtube.com/watch?v=tzxQ2YUjk50 New BlackBerry 10 http://youtube.com/watch?v=JxotDF0pih4 Christopher Smith BlackBerry Jam Americas 2012 Keynote Video. New BlackBerry 10 http://youtube.com/watch?v=4sNvEfyBwKU BB10 CES Demo 2- New Blackberry 10 launchhttp://youtube.com/watch?v=OeitvuuTOg0 BlackBerry 10 Walkthrough-CES 2013-New BlackBerry 10 launch on Jan 30, 2013http://global.blackberry.com/blackberry-10.html New BlackBerry 10 launch.http://cbc.ca/news/technology/story/2013/01/29/technolgoy-rim-blackberry-10.html BlackBerry 10 aims to catch up with competition. New BlackBerry 10 launch Jan 30, 2013. http://youtube.com/watch?v=bcN_3efuVso
Điện thoại thông minh mới Blackberry 10 (Dâu đen 10), ra mắt ngày 30/1/2013

VĂN HÓA-TÌNH YÊU-TÔN GIÁO-SỨC MẠNH NIỀM TIN-QUYỀN LỰC CON NGUỜI. ĐA XÂY DỰNG NÊN NHỮNG KIỆT TÁC ĐỂ ĐỜI CHO NHÂN LOẠI NGÀY NAY...
Milan Cathedral from the beginning built in the 5th Century, and finished in the 20th (1965)
http://youtube.com/watch?v=BnWh2hDF6XI Milan Cathedral, Italyhttp://youtube.com/watch?v=4CgtWA5GZIo Milan: The Fashion and Financial Capital of Italyhttp://youtube.com/watch?v=O61ng_QqC4I The Notre Dame of Paris builds 850 years ago. "The Hunchback of Notre-Dame"http://bing.com/images/search?q=kim+tu+thap+ai+cap&qpvt=kim+tu+
http://bing.com/images/search?q=Angkor+watt+&go&qs=ds Angkor watthttp://en.wikipedia.org/wiki/Milan_Cathedral
http://bing.com/images/search?q=milan+church&qpvt=milan+church
http://notredamedeparis.fr/spip.php?article1560 A way of pilgrimage in Notre-Dame de Paris.http://france24.com/en/20130201-notre-dame-new-bells-anniversary-85

VĂN HÓA CHÂU ÂU-KHOA HỌC MỸ-NGA-ĐỨC-NHẬT-ANH-PHÁP...
Tìm hiểu về văn hóa Nhật-Anh-Mỹ-Châu Âu… Sự tiến hóa của loài nguời-Cái nôi văn hóa của trung tâm nhân loại, bắt đầu xuất phát từ noi đâu? Văn hóa-Khoa học-Thần Học-Triết Học
http://en.wikipedia.org/wiki/Human The cultural cradle of the human race, starting from where? (Human race evolution-Khoa học-Triết học-Thần học) Cultural-Science-Philosophy-Theology. The development of the science with the human groups. The development of the spiritual culture of the human race. The development of theology of religions with the human species. http://en.wikipedia.org/wiki/Human_evolution Tiến bộ phát triển của loài nguời các lãnh vực: Văn hóa,Khoa học,Triết học,Thần học,Tôn giáo,Tâm linhhttp://bing.com/videos/search?q=human+race+evolution&qpvt=human Phát triền khoa hoc của loài nguời. Phát triền văn hóa tâm linh của loài nguời. Phát triền thần học của tôn giáo với loài nguời...
Tại sao những tinh hoa trí thức của nhân loại, đa số sinh sản và phát triển từ Châu Âu (Đức-Pháp-Nga-Anh…) và Mỹ. Nguời Nhật văn hóa Nhật, đất nuớc Nhật, họ đa thu thập học hỏi nghiên cứu, phát minh thêm những tổng hợp tinh hoa khoa học của Châu Âu-Mỹ. Ngày nay nuớc Nhật có nền công nghiệp kỹ nghệ cao, sản xuất xe hoi, các loại máy co khí, máy điện toán, thiết bị y tế, quốc phòng, nông nghiệp, hiện đại thành công đứng trên thế giới.
http://hightechindustryinjapan.blogspot.jp/2012_05_01_archive.html
Châu Âu, Mỹ là cái nôi đa sinh sản và phát triển ra nhiều tinh hoa trí thức, đem lợi ich cho toàn nhân loại. Ngôn ngữ văn hóa, chính trị, kinh tế, khoa học, tin học, y tế, toán học, không gian, quốc phòng…
Phần lớn các nhà khoa học, bác học, toán học, tin học, y học, văn học (nghệ si-nhạc si) triết gia, kinh tế học, chính trị gia...Gọi: “Intellectual Class-Humanities and Cultural of Intellectuals People Thinking” Tầng lớp nguời trí thức ở Châu Âu-Châu Mỹ từ thế kỷ 15,18, 20, 21. ( Văn hóa tri thức tinh hoa nhân loại)
http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectuals "Economic liberal & classical liberal views of intellectuals" Humanities and Cultural Intellectuals People Thinking
Tìm hiểu hệ thống thu viện văn hóa Mỹ, Anh, Nhật, Pháp, Đức, Nga… United States Libraries System-Public Libraries in the United States
http://flavorwire.com/280318/the-25-most-beautiful-public-libraries-in-the-world   James B. Hunt Jr. Library http://lib.ncsu.edu/huntlibrary   *** http://scoop.it/t/when-you-absolutely-positively-have-to-know-ask-a-librarian The 25 Most Beautiful College Libraries in the World-(25 Thu viện ĐH đẹp trên TG) Thu viện nơi lưu trữ văn hóa tri thức-tinh hoa của nhân loại.http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Library_of_Congress Thu Viện Quốc Hội Mỹ-Hệ thống thư viện nơi lưu trữ văn hóa tri thức-tinh hoa của nhân loại.http://bing.com/images/search?q=Th%C6%B0+vi%E1%BB%87n+qu%E1%BB%91c+gia+Hoa+K%E1%BB%B3&qpvt=Th%C6%B0+vi%E1%BB%87n+qu%E1%BB%91c+gia+Hoa+K%E1%BB%B3&FORM=IGRE  Thu viện quốc gia Hoa Kỳhttp://barnesandnoble.com Barnes & Noble. Tiệm sách đứng đầu nuớc Mỹhttp://en.wikipedia.org/wiki/Barnes_%26_Noble#History Barnes & Noble Bookshttp://starbucks.com/coffee Starbucks Coffee of American Cultural-Starbucks http://youtube.com/watch?v=JagNph-q9LU Starbucks cafe điểm giao luu văn hóa, mua và đọc sách báo chí Mỹ. http://youtube.com/watch?v=wA6GM_5mmuo Starbucks & Square Wallet http://chapters.indigo.ca/home Bookstore and Music Toronto Canada http://youtube.com/watch?v=pjNM8drAqG0 (Social Media)http://youtube.com/watch?v=GCwTfBnueFw ABC World News with Diane Sawyer: America and Energy Independence "Use Domestic Oil & Gas Made In America"http://youtube.com/watch?v=hknMemX82hI Car Parts: 'Made in America'?http://youtube.com/watch?v=38MfZ17nT50 ABCNews: What's In Your Home?http://youtube.com/watch?v=OttqMTDIUFw ABCNews: Labor Made in America!?http://youtube.com/watch?v=yGDWAVBrM18 BBC Four-The Curse of Oil-P 1-3
Videos inspire of the people, who has success in business to became the billionaire in America. Learning, working and teaching of the billionaire in America, around the World. (Rich & Poor In America) 'Rich dad Poor dad'
http://youtube.com/watch?v=oYLaN7tbFFY Park Avenue-Money, Power & the American Dream [HD] http://youtube.com/watch?v=Y841tx0LLaw American Dream Part 4 of 4 http://youtube.com/watch?v=hWXKXombMUo Park Avenue - Money, Power & the American Dream Part 1 of 4. http://youtube.com/watch?v=e7xTMYee8AA Why is 46 Million People living in Poverty within the U.S.?http://youtube.com/watch?v=MLI_wDD6dsQ Story American Culture & Society
“The Atlanta Community Food Bank distributes over 35 million pounds of donated grocery products a year to more than 600 nonprofit partner agencies that feed the hungry ”


http://bing.com/search?q=feeding+america+hunger+study+2014&qs=AS&form=QBLH&pq=feeding+america+&sc=8-16&sp=8&sk=AS7 “Feeding hunger America”
http://youtube.com/watch?v=OMcjxe8slYI S.Billionaire: The Chuck Feeney Story
http://youtube.com/watch?v=_4Bk2iT-qFQ The Life Of Steve Jobs (1955-2011)http://youtube.com/watch?v=J0rDFbrhjtI Craig Venter Interview with CBS News
http://youtube.com/watch?v=dK_RnxYdrqU U.S Kids “Hard times generation"
http://youtube.com/watch?v=L2hzRPLVSm4 America "Hard Times Generation"
http://youtube.com/watch?v=CwpdGyIY2fQ American “Unemployment Benefits”
http://youtube.com/watch?v=4ECi6WJpbzE Overdose: The Next Financial Crisis
http://youtube.com/watch?v=AiZyHn_7SUI J. Craig: "New Frontiers of Genomic"
http://youtube.com/watch?v=shkFDPI6kGE Bloom Energy made from sand beach
http://youtube.com/watch?v=5RehT-Do9bs BloomBox Energy with K.R. Sridhar
http://youtube.com/watch?v=s3RlCVtQ6mA Elon Musk-Space Exploration.
http://youtube.com/watch?v=4xinbuOPt7c W.Buffett Interview School Studens
http://youtube.com/watch?v=WstJM_aNSj8 Wall Street: The Speed Traders
http://youtube.com/watch?v=WTQGsr_4DPg High Frequency Trading (Nuts)http://youtube.com/watch?v=mKrteO73UG0 Buffett-Gates go back to School
http://youtube.com/watch?v=mKrteO73UG0 Buffett-Gates go back to School
http://youtube.com/watch?v=xVOn371TCPo Charlie Rose-Warren Buffett
http://youtube.com/watch?v=S27_hIKKT2c Warren Buffett's 10 Ways to Get Richhttp://youtube.com/watch?v=hrj9RnzwxDM Richard Branson & Michael Dell
Never too late to learning. (Think different)
Học tập và làm việc trong thời niên thiếu của các tỷ phú trên thế giới...
Không bao giờ quá muộn để học và tìm hiểu... (chấp nhận sự nghi khác nhau, sự phản biện khác nhau)

Pickensplan- Renewable Energy Independent

1.9 Million American has signed up for the Pickensplan will you?
"More and more Trucks and buses are switching to natural gas ".

http://youtube.com/watch?v=8xta2-ckwyk&NR=1 Boone Pickens at the American Trucking Associations (ATA) Natural Gas Summit in Washington D/C on December 02, 2012
http://youtube.com/watch?NR=1&v=XUHEMt2KEW0&feature=endscreen Governor Bill Graves America Trucking Associations President & CEO “ATA Summit on Natural Gas in Trucking. He explains why natural gas is important to the future of the trucking industry.” (December 02, 2012)
http://youtube.com/watch?v=ezgmLjMMCZY&NR=1&feature=endscreen T. Boone Pickens: 'I've Lost My A-' in Wind Power-The Jobs Are in the Oil and Gas
http://youtube.com/watch?NR=1&v=VhCDK1OCRlc&feature=endscreen "The Science of Success: Lessons from my Father-Charles G. Koch."
Will and when, Charles G. Koch (Koch Industries) & T. Boone Pickens (Pickens Plan) seat down together, to discussion on the issue Renewable Independence Energy for America !?
http://youtube.com/watch?v=uMlIofFsqZM Will and when, Charles G. Koch (Koch Industries) & T. Boone Pickens (Pickens Plan) seat down together, to discussion on the issue Renewable Independence Energy for America!

I have no experience working in the field of Alternative Renewable Energy. I have no experience on marketing, doing business with Wind Energy, Solar Energy, Green Energy, Clean Energy…
But I believe we need to take the subject, advertising and education widely to the American public. This is the long term plans and strategic, to address the source of the Independent Renewable Energy for American people.
Next step need change, transfer 8.5 million of 18-wheelers trucks, engine run on diesel (OPEC oil), and convert 8.5 million engines run on Natural Gas. Use Domestic Natural gas-Production Tax Credit (PTC)
I agreed with Boone Pickens Says: "you get the 8.5 million trucks and fleet vehicles on domestic natural gas," (American Trucking Industry's-American Trucking Associations.) Nov 02, 2012

http://trucking.org/Pages/Home.aspx American Trucking Associations
Error! Hyperlink reference not valid. Federal Highway Administration - U. S Department of Transportation

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Transporta... |http://en.wikipedia.org/wiki/American_Trucking_Association American Trucking Associations
Error! Hyperlink reference not valid. American Trucking Company (ATC)
I think American Trucking Associations (ATA)Trucking Industry’s, need support and help from U.S Government for the new regulations, (PTC-Production Tax Credit ) provides the rules for 18-wheelers trucks, run on natural gas. (PTC)

http://domesticfuel.com/2012/11/01/federal-tax-credit-success
http://youtube.com/user/pickensplan Watch Pickensplan American Renewable Energy

http://youtube.com/watch?v=UOczaEzzxaM B. Pickens Testimony in Congress 7/ 22/ 2008
http://youtube.com/results?search_query=t.boone+pickens+plan+interv Pickens Plan Interviews
http://bing.com/search?q=ATLANTIC+OCEAN Using wind energy, ocean waves, the heat from the Sun for (Renewable Energy) from Atlantic Ocean & Pacific Ocean.
http://bing.com/search?q=+PACIFIC+OCEAN Wind-Waves-Solar Energy- Renewable Energy.

The issues: Renewable Alternative Energy! Will U.S Gov support Production Tax Credit (PTC) for 8.5 million, 18-Wheelers Trucks, run on Domestic Natural Gas?
Think about how much percent of energy, came from sunlight, wind and ocean waves on our earth?! We use sunlight, wind, waves, and transfer into Renewable Sources of Alternative Energy. This can help our World, reduction Environmental Pollution, threatening the living life of Human. (Do the climate change-global warming-caused hurricanes, drought and the variety of all the human species.)
In today World, the Developed Countries are using large amounts of Oil, Gas, Coals, Nuclear power plants, Hydropower Dams…, for Expansion Economic.
I think sooner or later, this issue must proceed. Because according to the needs of Economic Development Worldwide (EDW), also because the oil and gas energy, will be established in the future.
We have Renewable Alternative Energy (Tái tạo năng luợng để thay thế.) Came from the sunlight, wind, waves… So, why don’t we take advantage to use them, for cutback environmental pollution thread to Human life? (Global Warming-Climate Change)

Vâng, thiết nghi rằng có bao nhiêu phần trăm nguồn năng luợng, đến từ ánh sáng mặt trời, gió và biển sóng trên trái đất của chúng ta?
Chúng ta sử dụng ánh sáng mặt trời, gió, sóng, chuyển sang các nguồn năng luợng tái tạo. Điều này có thể giúp thế giới của chúng ta, cắt giảm ô nhiễm môi truờng, đe dọa tới sự sống con nguời. ( đang làm khí hậu thay đổi-toàn cầu nóng lên- gây nên bão lụt, hạn hán và nhiều loại bệnh tất cho loài nguời…)
Trên thế giới ngày hôm nay, các quốc gia phát triển đang sử dụng một luợng lớn dầu, khí đốt, than đá, nhà máy điện hạt nhân, đập thủy điện..., để phát triển mở rộng nền kinh tế.
Tôi nghi rằng sớm hay muộn, vấn đề này phải tiến hành. Bởi vì, theo nhu cầu của kinh tế phát triển trên toàn thế giới (EDW), bởi vì dầu và khí đốt, các nguồn năng khác nó sẽ cạn kiệt đi trong tuong lai.
Buớc tiếp theo cần thay đổi, chuyển 8,5 triệu, xe tải 18-bánh xe, động co chạy bằng diesel (OPEC dầu), thay đổi động co xe tải này, chạy bằng khí đốt tự nhiên. (Sử dụng khí đốt tự nhiên trong nuớc, không sử dụng dầu diesel của OPEC)
Tôi đồng ý với Boone Pickens nói: " ta (American Trucking Associations-ATA) có 8,5 triệu xe tải (18 bánh)
và các đội xe (nghiệp đoàn) vận tải, phải (sửa đổi đầu máy dầu-diese)l thay đầu máy chạy bằng khí đốt (domestic gas) trong nuớc,"
Tôi nghi rằng Hiệp hội vận tải Mỹ (ATA) vận tải đuờng bộ, và các nghiệp đoàn xe tải hạng nặng 18 bánh, cần sự hỗ trợ giúp đỡ từ chính phủ Mỹ cho các quy định mới, cung cấp các quy tắc cho các xe tải 18-bánh, chạy bằng khí tự nhiên. (Natural gas-Domestic gas)
Vâng, chúng tôi có tất cả năng luợng tái tạo đến từ ánh sáng mặt trời, gió, sóng... Vì vậy, tại sao chúng ta không tận dụng, và sử dụng chúng?! Ô nhiễm môi truờng, đe dọa cho cuộc sống con nguời. (Sự hâm nóng lên toàn cầu-khí hậu thay đổi). Posed from Hanoi Vietnam Nov 02, 2012

Một bộ phim ngắn ghi lại công việc của nguời tài xế lái xe vận tải hạng nặng, loại xe truck 18 bánh, chạy qua những đại lộ xuyên liên bang nuớc Mỹ. Cung để biết thêm về hệ thống đuờng giao thông, của ngành công nghiệp vận tải đuờng bộ ở Mỹ-Canada.
http://youtube.com/watch?v=EFoKU7xhsjo Watch short movie about the struggling trucking industry and how it affects you. (Một bộ phim ngắn ghi lại cộng việc vất vả và nguy hiểm, của nguời tài xế lái xe tải 18 bánh, trong ngành công nghiệp vận tải đuờng bộ ở Canada, Hoa Kỳ. Đề tài này nó có ảnh huởng đến đời sống của bạn?

David Philp ghi lại những đoạn phim ngắn, hình ảnh công việc làm ngày đem của một tài xế lái xe tải hạng nặng 18 bánh (18-wheeler Truck). Chở hàng di chuyển khắp nuớc Mỹ và Canada…Cho bạn hiểu biết thêm ngành vận tải giao thông, trên các xa lộ xuyên liên bang Mỹ-Canada. Mình có dịp lái xe đi xuyên qua nuớc Mỹ bốn lần, từ bờ biền phía Tây Thái Bình Duong, sang phía Đông Đại Tấy Duong ( California-Florida-North Carolina) trên 3 xa lộ lớn 10-20-40... Chứng kiến những đoàn xe vận tải 18 bánh chay suốt đem ngày, trên các xa lô 10-20-40. (Highways 10-20-40). Ở những năm 2002-2003-2004-2005. Mời xem những videos duới đây...
http://youtube.com/watch?v=YmgH4Wm-64g The Life of a Trucker-Episode 1
http://youtube.com/watch?v=EFoKU7xhsjo The Life of a Trucker-Episode 4
http://youtube.com/watch?v=ncz3vK9MZEU The Life of a Trucker-Episode 5
http://youtube.com/watch?v=zI2-XHXqupU The Life of a Trucker-Episode 6
http://youtube.com/watch?v=ASixSkxiV4Y The Life of a Trucker-Episode 7
http://youtube.com/watch?v=UWi5ucnhh-Q The Life of a Trucker-Episode 8
http://youtube.com/watch?v=LQ5YuIxg3Ss The Life of a Trucker-Episode 9

The Projects of Laos Hydropower Dams (Xayaburi Dam-Nam Ngum Dam) build on Mekong river-Các dự án của Lào, xây dựng đập thủy điện (Xayaburi Dam ) trên sông Mekong. (Laos Hydropower Dams)
Watch these videos to reviews the subjects, and projects of Laos, build Hydropower Dams on Mekong River!? Xem video này để đánh giá các đối tuợng, và các dự án của Lào, xây dựng đập thủy điện trên sông Mê Kông!? Đánh giá chủ đề và các dự án, đập thủy điện của Lào, xây dựng trên sông Mê Kông !?

http://youtube.com/watch?v=ewFeLw505CE Mekong River in Southeast Asia. http://youtube.com/watch?v=qxf_SBfLBlY Risky Business; the Nam Theun 2Watch this video: “Xayaburi dam construction, June 2012“- “Our Living River: Voices against Xayaburi” -Xem video này: "Xayaburi xây dựng đập, tháng 6 năm 2012"- “Chúng tôi vì sự sống của dòng sông: Lên tiếng nói chống lại Xayaburi"
http://youtube.com/watch?v=ewFeLw505CE “ Lao Dams on Mekong River-Asia”
http://youtube.com/watch?v=QV9OFgDVap4 “Environmentalists protest against http://youtube.com/watch?v=p3uQgyM3Bp0 Xayaburi dam construction2012
http://youtube.com/watch?v=PPrgoUEWW3Q "Dam threatens livelihood
http://youtube.com/watch?v=tMSuB55ePtY "China rejects Mekong drying blame"
http://youtube.com/watch?v=6mKS8YqgZ4c "Damming the Mekong- Xayaburi"
http://youtube.com/watch?v=eWhB9OT2bss "China's and Mekong river"
http://youtube.com/watch?v=VXybaxvxaso Laos build dam on Mekong
http://youtube.com/watch?v=pQBuSYUkDiM Lào xây đập thủy điện trên Mekong
http://youtube.com/watch?v=zcPXjsoHtT8 The subjects of Laos Dams on Mekong
http://youtube.com/watch?v=1zwK9YP046g Laos-Hydropower Dams on Mekong
"Tôi chua có kinh nghiệm làm việc trong lãnh vực, năng luợng tái tạo, năng luợng sạch.Tuy nhiên, tôi đã nghiên cứu và đi du lịch qua nhiều noi, từ bờ biển phía Tây (Đại Tây Duong) đến bờ biển phía Đông (Thái Bình Duong) Hoa Kỳ, và trên thế giới trong hai muoi năm qua. Tôi đa giữ trong tâm trí và suy nghi về vấn đề này?
Thử nghi, có bao nhiêu phần trăm của năng luợng đến từ ánh sáng mặt trời, gió và sóng biển trên trái đất của chúng ta ?
Ánh sáng mặt trời và năng luợng tái tạo, có thể giúp thế giới ngày nay để làm giảm sự nóng lên toàn cầu, và không khí ô nhiễm là thảm họa, đe dọa tới sự sống của loài nguời... Bởi vì trong thế giới ngày nay, chúng ta sử dụng một luợng lớn dầu đốt + khí và loại than cho kinh tế mở rộng trong thế giới ?
Nếu chúng ta có tất cả các năng luợng này đến từ mặt trời, gió và biển sóng...
Vì vậy, tại sao chúng ta không thể sử dụng tất cả các năng luợng tái tạo, để tận dụng lợi thế của chúng ta ?

Will American people continue dependence on foreign oil? If so, I believe American Energy Downturn will be not fixing. Without Energy Independence, Americans will not have future economy goals. Neither for short term or long term…
Will Americans people, Congress, and new President-Elect work with T Boone Pickens Plan to fix this problem?

“It’s never too late to learn, or to fix a problem of your mistaken. It’s only too late when you do nothing, or ignore the problem of your mistaken.
“ Nó không bao giờ quá muộn, để học hỏi sửa chữa những vấn đề bạn đa sai lầm. Nó chỉ quá muộn khi bạn không làm gì, hoặc bỏ qua vấn đề bạn sai lầm.”

Think before you say. Says and write what you believed
Hãy suy nghi truớc khi bạn nói. Nói và viết những gì bạn tin tuởng.

Louielamson2000 is My Pen Name. On My life Journeys .I am try to learn. "Think Different"
Marketing-Research Renewable Energy & Learning Cultural-Politics-Education...Freelance Writing Poetry At:

http://louielamson2000.blogspot.com
http://push.pickensplan.com/profile/LOUIELAMSON2000
http://push.pickensplan.com/photo/2187034:Photo:1865651?page=30
http://push.pickensplan.com/photo/2187034:Photo:1865651/next?contex

***********


POPE JOHN PAUL II -- GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ II.
ENGLISH AND VIETNAMES LANGUAGE.

http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_Paul_II
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gioan_Phaol%C3%B4_II
http://en.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Binh_Khiem NGUYEN BINH KHIEM-SẤM TRẠNG TRÌNH 500 YEARS
http://lysoviet.com/showthread.php?t=688 "Gặp thời, gặp thế, gặp nguời Trời cho mới biết đuợc hay sự tình."
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BB%89nh_Khi%C3%AAm SẤM TRẠNG TRÌNH 500 NĂM TRUỚC-GẠCH LÓT ĐUỜNG TIẾP BUỚC TIÊN TRI...“Vua nào tôi ấy đa bày-Trên đầu bất chính duới nay dấy loàn Ðua nhau bội bạn nghịch vi-Ích gia phi kỷ dân thì khốn thay” http://vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=4582 Sấm Trạng Trình   http://vanaptr.blogspot.com/2012/03/tri-nghiem-sam-ky-trang-trinh-ly-hoc.html http://tientri.net/tien-tri/trang-trinh-nguyen-binh-khiem-va-loi-sam Trạng Trình http://nguoivietquocgia.wordpress.com/2011/03/21/s%E1%BA%A5m-tr%E1%BA%A1ng-trinh Sấm Trạng Trình.“Bao giờ Đá nổi Lông chìm, Đồng khô Hồ cạn Búa Liềm ra tro” Trạng Trình-Nguyễn Bỉnh Khiêm 1491-1585.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_T%E1%BB%99 Nguyễn Trường Tộ 1830-1871. Là danh sĩ, kiến trúc sư, nhà cải cách xã hội Việt Nam ở thế kỷ 19
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_B%E1%BB%99i_Ch%C3%A2u Phan Bội Châu nhà cách mạng Việt Nam-Hồ Chí Minh (Cộng Sản Đệ Tam) bán đứng cụ Phan Bội Châu cho Mật Thám Pháp bao nhiêu tiền?
http://youtube.com/watch?v=T8U-Mzlq7iQ Hồ Chí Minh bán cụ Phan Bội Châu cho mật thám Pháp?
http://tumasic.blogspot.com/2009/12/hcm-ban-dung-phan-boi-chau-cho-mat-tham.html Hồ Chí Minh bán đứng cụ Phan Bội Châu cho mật thám Pháp
http://my.opera.com/communistdevil/blog/2007/09/09/ho-chi-minh-ban- HCM-Phan Boi Chau?http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_%C4%90%E1%BB%A9c_Th%E1%BB%A5 "Hồ Chí Minh và Lâm Đức Thụ bán đứng nhà yêu nuớc Phan Bội Châu năm 1925".
http://youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zTTekIGHBXM  http://2lanthan.wordpress.com/2009/02/09/h%E1%BB%93-chi-minh-la-h%E... Hồ Chí Minh & Hồ Tập Chuong giả thiệt ra sao!? Tham khảo tìm hiểu HCM .
http://bing.com/images/search?q=H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh+Sanh+B%C3%ACnh+Kh%E1%BA%A3o&qpvt=H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh+Sanh+B%C3%ACnh+Kh%E1%BA%A3o&FORM=IGRE  "Hồ Chí Minh Sanh Bình Khảo" http://tdhctct.com/index.php?option=com_content&view=article&id=662:qh-chi-minh-sanh-binh-khoq-&Itemid=105 Hồ Chí Minh Sanh Bình Khảo "(Khảo cứu về cuộc đời Hồ Chí Minh) do tác giả Giáo su Hồ Tuấn Hùng (Đai Loan) dầy công nghiên cứu trong nhiều năm qua..". BBC Vietnamese (Nhận xét về cuốn Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo) http://bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2008/12/081231_hochiminh_book_review.shtml  Những bí mật về HCM?
http://trieunguyen.kilu.de/HoChiMinhBinhSanhKhao.html "Hồ chí Minh sanh bình khảo-Hồ Tập Chương
http://diendanchinhtri.blogspot.ca/2013/02/lay-gi-chung-minh-ho-chi-minh-khong.html
Lê Duẩn đã từng nói với đám đàn em, cấp duới của ông rằng: “ Ta (Công Sản Việt Nam) đánh Mỹ là đánh thuê cho Trung Quốc Liên Xô”.Vậy trong thâm tâm của ông Lê Duẫn, có bao giờ nghi về những bí mật của ông Hồ Chi Minh-Hồ Tập Chuong!? Hồ Chí Minh-Lê Duẩn và Trung Quốc

http://toandanlentieng.blogspot.com/2011/09/le-duan-va-trung-quoc.html Lê Duẩn nói về Trung Quốc. " Ta đánh Mỹ là đánh thuê cho Trung Quốc Liên Xô ". Hồ Chí Minh nói : “Bác có thể sai, trung ương có thể sai, nhưng Mao chủ tịch không bao giờ sai.” Tại sao hững ngày cuối đời của Hồ Chí Minh nằm trên dường bệnh, ông chỉ mong uớc đuợc nguời nữ Y tá Trung Quốc ngồi bên cạnh, hát những bài ca bằng tiếng Trung Hoa? Sự thật về HCM?
http://to-quoc01.blogspot.com/2011/05/tuyen-ngon-hien-chuong-77.html Hồ Chí Minh-Hồ Tập Chương?
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/02/ban-ve-ho-chi-minh-ho-tap-c...
Lăng tẩm xác uớp các nhà độc tài trên thế giới-Lăng tẩm xác uớp Hồ-Mao-Lenin.
http://vietvungvinh.com/2011/index.php?option=com_content&view=  Lăng Hồ Lăng Vua. “Đề tài: Thời báo Ba Lan ’xếp hạng’ Hồ Chí Minh”
http://www.thuvien-it.net/home/forum/forum_posts.asp?TID=17255

Di Sản Hồ Chí Minh-Nhân dân Việt Nam ngày nay lựa chọn giải pháp nào!?

“Diễn biến hòa bình hay bạo lực cách mạng?” Bài viết của nhà văn Hoàng Lại Giang đăng trên QuanLamBao
http://quanlambao.blogspot.com/2013/01/thu-cua-nha-van-hoang-lai-gi... Bài viết với tầm nhìn sâu xa và lòng tâm đắc của tác giả, thật sự quan tâm tới hiện trạng đất nuớc Việt Nam ngày nay. Nhân dân Việt Nam ngày nay lựa chọn giải pháp nào?

Nhân dân Việt Nam lựa chọn gì? Nhân dân Việt Nam ngày nay lựa chọn giải pháp nào?

Hoà bình là sự cần thiết cho một quốc gia để xây dựng phát triển văn hóa tri thức, kinh tế, giáo dục, y tế, công nghệ khoa học…
Điều căn bản là quốc gia đó phải có một nền hiến pháp thật sự dân chủ. Chính phủ quốc hội, tòa án, hệ thống luật pháp của quốc gia, phải do chính nguời dân lựa chọn bầu lên, làm đại diện cho họ để giám sát. Dù đó là đảng phái, hội đoàn, công đoàn hay là hội doanh nghiệp {DN} các tổ chức phi chính phủ, tôn giáo, từ thiện…
Hiến pháp, luật pháp, tòa án của quốc gia đó phải thật sự tôn trọng luật nhân quyền. Tôn trọng tự do ngôn luận, tự do báo chí, phản biện xã hội và luật trung cầu dân ý. Quyền bình đẳng tự do tôn giáo và tín nguỡng của nguời dân, phải đuợc luật pháp, tòa án, nguời thi hành công vụ của chính phủ, tuyệt đối bảo vệ họ, tôn trong đúng theo hiến pháp vì dân phục vụ. Riêng nghành Công An . Lực luợng vu trang quân đội đuợc nguời dân đóng thuế để nuôi duỡng, là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ lãnh thổ quyền lợi của quốc gia. Lực luợng vu trang quân đội phải trung thành với tổ quốc và nhân dân. Tu do ngôn luận tự do báo chí, phản biện xã hội, luật trung cầu dân ý qua sự cạnh tranh minh bạch lành mạnh, là để bài trừ cái xấu, thanh trừng tội phạm tội ác, chống lại độc tài tham nhung bất công phản dân chủ hại dân. Những mục đích trên là đem lại lợi ích để phát triển xã hội, lợi ích cho cộng đồng, cho nguời dân mà họ đuợc quyền có, đuợc ghi rõ trong (Hiến Chuong Quốc Tế Nhân Quyền 1948.) « Tuyên Ngôn về quyền của dân tộc bản địa » “ Dân tộc bản địa”

Vấn đề hòa bình đa nêu lên vài ý so luợc ở trên. Vậy thì! Chiến tranh là sự cần thiết phải có, cho một quốc gia nhu Việt Nam trong tuong lai!? Quyết định đó phải do toàn dân. Nếu có thì khi nào sự cần thiết phải bắt đầu !?

Một cuộc cách mạng đòi tự do nhân quyền dân chủ, hay một cuộc chiến tranh giải phóng cho nguời dân đang làm nô lệ cho đảng, để giải thoát nguời dân ra khỏi sự cai trị của một chế độ độc tài tàn ác, tham nhũng bất công, phản dân chủ phản nhân quyền... Nó xứng đáng vì không ngoài mục đích phải thay đổi mới, để kiến tạo một sự hòa bình, phát triển lâu dài. Sự hòa bình đem lại cho quốc gia một nền hiến pháp thật sự có dân chủ và nhân quyền, tự do độc lập. Dù là hình thức nào, bất bạo động hay bạo động phải đổ máu!!! Còn phải tùy thuộc!!! Đẳng cấp của con nguời khác loài vât, đó là biết suy nghi về cái thiện ác, tội lỗi, sự dày xé luong tâm, cung nhu niềm tin. “Chết vinh còn hon sống nhục”, lựa chọn sự hy sinh lúc cần thiết, để cái chết có giá trị đem lại sự sống cho nguời khác. Chết là một quy luật không ai tránh khỏi. Niếu con nguời phải sống trong một chế độ nhà tù, đầy rẫy sự dối trá, bất công, tàn ác khủng bố bao trùm!!! Gọi là tù ngoài xã hội, tù trong tâm hồn! Sự sống đó có giá phải trả.
Vậy thì khởi sự một cuộc cách mạng để đấu tranh đói nhân quyền, tự do dân chủ cho chính bản thân, gia đinh con cháu và xã hội... Dù bất bạo động hay bạo động chiến tranh, cung không ngoài mục đích, để tìm kiếm một giải pháp cho sự hòa bình lâu dài phát triển tốt đẹp hon truớc. Thiết lập một xã hội thật sự có dân chủ, để xây dựng hòa bình phát triển lâu dài, phải đi qua chiến tranh. Khởi sự chiến tranh là giải pháp ngắn, nó đến rồi đi và sẽ kết thúc theo thời gian.
“ Chiến tranh qua hòa bình trở lại, Bão lụt mỗi mùa lắm cảnh lâm ly” (Huế xua huế nay)
Vây thì để duy trì hòa bình là vấn đề nan dải, cho những đảng phái làm nghề chính trị, và của chính quyền nguời lãnh đạo quốc gia.
http://schoolworkhelper.net/french-revolution-causes-significant-ev... "The French Revolution 1789-Cuộc cách mạng Pháp 1789 "

Nhìn lại lịch sử "Chiến tranh hòa bình" trên thế giới trong thế kỷ 20, 21 và hiện tại. Riêng Việt Nam nguời dân đa nếm đủ mùi vị của chiến tranh. Nhung thiết nghi không phải thế mà nguời dân sợ chiến tranh, bạo động. Chiều dài của lịch sử Việt Nam đa đa chứng minh.
Sau ngày 30-4-1975, Miền Nam là một cái nhà tù khổng lồ, cả nuớc Việt Nam là cái trại cải tạo. Việt Nam ngày nay thực tế ra sao !? Hòa bình hay chiến tranh, giải pháp nào cần thiết !?
Thiết nghi với những nhân vật nhu Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Lenin, Stalin, Mao, Ho Chi Minh, Pot Pot ( Khmer Rouge) Cộng Sản North Korean, Cu Ba, Moammar Gadhafi's…Những nguời này không thể tin họ nói chuyện hòa bình. Chế độ Cộng Sản độc tài, họ không bao giờ thật sự đối thoại và nói chuyện hòa hợp hòa giải, hòa bình đối với kẻ yếu hon họ. Bạo lực chiến tranh của chủ thuyết Cộng Sản, với tham vọng nhuộm đỏ toàn cầu đa đuợc Lenin vạch đuờng chí lối viết ra sách : Thánh Kinh Của Cộng Sản.

Đất nuớc Việt Nam ngày nay trong trạng thái gọi, hòa bình!!! Nguời dân oan đang bị cai trị bởi một chế độ Cộng Sản độc tài độc đảng, tham nhung bất công, vi phạm nhân quyền, phản dân chủ !!! Đất nuớc Việt Nam đang tụt hậu về nhiều mặt. Nền kinh tế đất của nuớc nằm trong tay vài nhóm trùm {Trọc Phú}. Những nhóm này cấu kết với nhóm lợi ích Mafia đỏ đở đầu. Về văn hóa trí thức, giáo dục, khoa học, y tế…, cung bị các nhóm đó đầu co chế tài, kiếm soát. Lợi ích của các nhóm quan chức Tuớng lãnh trong phe Công An, phe Quân Đội cung bị các nhóm này cúng quả, trao qua tay đồng chí X? Hố sâu cách biệt giàu nghèo, gia tăng trong xã hội Việt Nam.
Dân oan bị chính quyền (Công An) cuỡng chiếm cuớp đất ruộng vuờn, bị đan áp trù dập, theo luật rừng xã hội đen mỗi ngày gia tăng. Nguời nông dân nghèo, công nhân lao động [nô lệ] rẻ tiền, họ là thành phần chịu thiệt thòi nhất, họ bị các nhà chủ thầu ngoại quốc vắt kiết hệ sức lao động, cả về thể xác lẫn tinh thần. Những nguời công nhân làm nghề dày da may mặc, và nhiều nhành nghề lao động khác nhu ở Trà Vinh, Long An, ngoại ô Sài Gòn, khu công nghiệp Biên Hòa, Bình Duong, Khu Công Nghiệp TP Vinh, Hải Duong, Hải Phòng… Công nhân lao động trẻ Việt Nam làm việc cho các công ty Trung Quốc, Đai Loan, Đại Hàn…Nghe qua lời tâm sự của nguời công nhân kể chuyện: "chúng em là những đan gà công nghiệp, nhốt làm việc trong lồng mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 8-9 giờ đem, luong mỗi tháng chua tới 2 triệu VND ($100 dollar). Họ làm việc bảy ngày mỗi tuần, với đồng luong mỗi tháng rẻ mạt…
Đa số họ là những giới trẻ, nam nữ sinh sau 1975-1980-1990… Trong chế độ Cộng sản Việt Nam ngày nay, tầng lớp công nhân lao động, dân oan, nông dân, họ và gia đinh họ là thành phần chịu nhiều sự thiệt thòi…

Những năm tháng gần đậy, giới kinh doanh tu nhân {DNVN} Việt Nam bị phá sản, sập nghiệp thua lỗ nhiều, lý do nhu thế nào vào đọc trang QUAN LÀM BÁO, DÂN LÀM BÁO, DÂN LẦM THAN, DÂN LÊN TIẾNG, BOXITVN, HOLAM.VNWEBLOGS, CẦU NHẬT TÂN, BIỂN ĐÔNG, BÁO LỀ TRÁI…
Giới Doanh Nghiệp Tu Nhân Việt Nam, họ tao ra rất nhiều công ăn việc làm cho nhiều thành phần trong xã hội, có những nguời tạo dựng lên co nghiệp từ hai bàn tay trắng, rồi bị cuớp mất trở thành trắng tay chỉ qua đem!!! Có nhiều lý do đua đến, nhung không ít các Doanh Nghiệp bị các đám Trọc Phú, Mafia đỏ, đen, chèn ép, đầu co, cuớp giật thanh toán...

Vấn đề hệ thống ngân hàng quốc doanh (NHNN), chính quyền quản lý yếu kém, thiếu minh bach, nay chuyển sang cổ phần hóa, bị các Trọc Phú, các nhóm lợi ích thừa co “ Đục nuớc béo cò” xâu xé nhau tranh dành quyền lợi… Chính những đám này, nhóm này đa cày xé nát nền kinh tế Việt Nam trong gần 7 năm qua… Nạn tham nhung, lừa đảo, rửa tiền, Việt Nam đồng lạm pháp, tiền lãi suất gia tăng, vật giá gia tăng, nợ xấu gia tăng theo tiền bôi tron dự án, bay vào túi các quan quyền tham nhung Việt Nam. Tham nhung có hệ thống từ Làng Xã, Huyện, Tỉnh lên đến Trung Uong… Dịch vụ buôn bán nhà đất, thổi phồng nhu bong bỏng, nhà đất ở Hà Nội Việt Nam đắt nhất hành tinh…Bởi vậy ở Việt Nam ngày nay mới có đại họa cuớp đất, cuớp ruộng vuờn của nhân dân, dân oan là nghề làm giàu nhu trúng số độc đắc…
Cuớp đất của dân thì phải là chính quyền, những quan chức có quyền và tiền…
Với khẩu hiệu “Ăn nhiều không ăn ít-Cán bộ đảng viên quan quyền sống để mà ăn, ăn nhiều sống lâu để làm quản giáo nhân dân… Sống để ăn chứ không phải ăn để sống…Tiếp vào đoạn này, cần viết sửa lại…

Khoảng 6 tháng truớc, trên trang web của BBC Vietnamese, có đăng một bài viết của nhà lý luân gia Marxist, Ông Lữ Phuong với chủ đề : Ai xây "Chủ nghia tu bản man rợ" ở VN? ( Thiết nghi phải chi ai xây chủ nghia tu bản văn minh nhu ở Mỹ, thì quá tốt cho nguời dân Việt Nam)

Ngày nay Đảng Cộng Sản Viêt Nam vẫn hô hào khẩu hiệu, theo Chủ nghia Marx Lenin + Tu tuởng HCM, tiến lên XHCN!? Phát triển kinh tế thị truờng theo đuờng lối XHCN! Đọc qua cái tên gọi thấy mo hồ, rồi hỏi mấy ông cựu chiến binh dân Hải Phòng, từng là cán bộ đảng viên, từng làm thuyền truởng lái tàu không số năm xua… Ông bạn tôi chỉ có lắc đầu cung không hiểu. Ông nói: “Tôi cung chỉ là một nạn nhân, bạn bè cùng thế hệ tuổi của tôi là những đan lừa, chúng tôi là công cụ làm bia đỡ đạn cho Đảng Cộng Sản Viêt Nam xâm chiếm Miền Nam, bắn giết gây đau thuong tan nát cho nhiều gia đinh nguời anh em cùng dòng máu Việt Nam. Ông bạn tôi nói trong ngẹn ngào đau khổ, "tôi chở vợ tôi đi chùa cầu Phật, còn tôi chỉ đứng ngoài nhìn vào, tôi nghi vì bàn tay tôi đa có dính máu, máu của nguời anh em bên kia trận chiến, đa cho tôi đuợc sống ngày hôm nay, tuy nhiên trong thân thể tôi vẫn nhiều viết thuong đau nhức, đau ở trên đầu, đau ở cổ, lung, cột sống, chân tay. Nhung thua ông, cái đau nhiều nhất vẫn là ở hai con mắt của tôi ... Nhung tôi không có tội, kẻ có tội là ông Hồ, ông Duẩn và Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tôi cung chỉ là một nạn nhân". Hỏi về vấn đề Biển đông, Hoàng Sa-Truờng Sa, những kinh nghiệm của ông từng là một vị thuyền truởng lái tàu, chở hàng đi xuyên biển đông Á Châu, gần 20 năm sau ngày chiến tranh kết thúc. Ông chỉ lắc đầu không trả lời…
http://dackien.wordpress.com/2013/02/25/vai-loi-voi-tbt-dcs-vn-nguy...
Liệu Công An Hà Nội có tìm cách trù dập, bắt Nguyễn Đắc Kiên vào trại tâm thần ?
http://quanlambao.blogspot.com/2013/02/bao-nhieu-nguoi-viet-ve-dan-...
Bao nhiêu nguời Viết về dân chủ bị vào trại tâm thần? ( Ông Hồng Quang-Nguyen Duc D bị nhốt 777 ngày đem trong xà lim nhà tù Cộng Sản Hà Nội. Cộng thêm thời gian ông bị giam giữ sống và chứng kiến trong 2 trại tâm thần ở Hà Nội (B14-Cầu Biêu)

Ông Hồng Quang (Nguyễn Đức D) năm nay đa hon 80 tuổi ở Hà Nội. Ông nghiên cứu và giải mã về trống đồng, lịch vạn niên (Truờng xuân), ông học chữ Tàu, hiểu biết chữ nôm. Ông đa có một thời gian, từng dịch giải những tài liệu riêng cho Tuớng Võ Nguyên Giáp...Ông Hồng Quang theo Việt Minh Cộng Sản từ năm 17 tuối...Tiếp

Vấn đề chiến tranh và hòa bình, giải pháp lựa chọn của mỗi nguời dân, mỗi nguời lính chua hẳn giống nhau... Nếu xảy ra chiến tranh ở Việt Nam trong-tuong lai! Tôi tin chắc một điều: Nguời dân trên toàn cõi Việt Nam, không còn tin những gì của Đảng CSVN tuyên truyền nữa. Họ có thể nghe vào tai rồi bỏ ra. Họ sẽ không chứa chấp, giúp đỡ ủng hộ các thành phần Cán bộ, Công An, Quân đội nhu truớc đây trong cuộc Chiến Tranh Vietnam 1945-1954-1975... Đó là thực tế không thể thay đổi...

Nhớ câu nói của một vị Tuớng Mỹ:"Chiến tranh sẽ tạo ra những anh hùng hào kiệt-Patton-Mỹ ".Nhung theo tôi: Chiến tranh sẽ tạo ra nhiều tên đồ tể-sát nhân, đem đến những thảm hoạ cho nhân loại. Dẫn chứng Hitller của Đức. Staline của Nga. Mao của Trung Cộng “Mao's Bloody Revolution” Hô Chí Minh của Việt Nam…
Chế độ diệt chủng Pol Pot-Khmer Đỏ của xứ Chùa Tháp-Campuchia... Vậy thì giải pháp chiến tranh là cần thiết, để ngăn chặn sự diệt chung và để kiến tạo sự hòa bình.

Việt Nam hiện tại ở trong trạng thái gọi hòa bình. Sự hòa bình trong giả tạo, hòa bình trong trong ung thu và nhiều loại bệnh tật, nhà tù có nhiều, Công An quản giáo rải khắp noi, ðể theo dõi canh chừng, từng nguời dân và gieo rắc sự sợ hãi…Nhiều nguời nói rằng, đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ lèo lái con thuyền của đảng, đi theo giống Bắc Triều Tiên, Cu Ba. Nhu ông Tổng Bí Thu Trọng đa rao giảng phải tiến nhanh lên XHCN…

Nhung Ông Lữ Phuong, nhà lý luận gia Marxist cho rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay không hề “liên quan” gì tới Chủ nghia Marx, mà chỉ đang “lợi dụng” chủ thuyết này trong việc xây dựng một thứ "chủ nghia tu bản man rợ, rừng rú." Nghe qua cuộc trả lời cuộc phỏng vấn của phóng viên đai BBC. Ông Lữ Phuong đa phân tích rõ, nêu lên cái cốt lõi nguồn gốc tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế.., nạn tham nhung bất công bóc lột nguời dân, ở Việt Nam ngày nay…

Trong năm nay, qua những lần gặp gỡ nguời dân, chính Ông Chủ Tịch Nuớc Truong Tân Sang, đa phải thừa nhận qua câu nói, “ Một con sâu đa nguy hiểm rồi, một bầy sâu, là chết cái nuớc này”.
Bảy [7] năm truớc, sau chuyến về thăm Viêt Nam lần đầu tiên, trở về Mỹ tôi có viết bài tho: “Đan sâu của Đảng”. Phải chăng nó cung trùng hợp với ý nghi của Ông Sang ngày nay? “Một con sâu, một bầy sâu?”
Phải chăng đất nuớc và nhân dân Việt Nam ngày, nay đang cai trị bởi “một bầy sâu”. Ông Truong Tấn Sang đa phát biểu…

Vậy thì cuộc chiến tranh chống lại “một bầy sâu”, để kiến tạo hòa bình, nó thật nan giải và phức tạp, cho 90 triệu dân Việt Nam… From Hai Phong December 28, 2012

Di Sản Cụ Hồ-Trồng Cây Trồng Nguời: Lăng Hồ lăng Vua

Cố Đô Huế có Lăng Vua
Chôn sâu dấu kín vẫn thua Lăng Hồ.{ Lăng Hồ Chí Minh }.
Lăng Hồ chiếm đất Thủ Đô,
Tốn tiền canh giữ tốn tiền thuế dân.
Thuế dân đóng trả nợ nần
Dân cần truờng học tự do nhân quyền
Lăng Hồ đe ém tổ tiên
Phản văn hóa phản cổ truyền Việt Nam…

Hon 60 năm qua chế độ Công An trị của đảng Công sản Việt Nam, tìm mọi thủ đoạn muu kế để gieo rắc sự sợ hãi vào từng con nguời. Họ áp đặt một hệ thống tuyên truyền khủng khiếp, họ thần thánh hóa nhân vật ông Hồ Chí Minh!? Đạo đức của ông Hồ Chí Minh nhu một ông Thánh, không có vợ con. Họ tuyên truyền tẩy não, nhồi sọ vào đầu từng đứa trẻ từ khi còn học mẫu giáo, thắt cổ bằng khăn quàng đỏ... Tâm hồn của tuổi ấu tho, đẹp nhất là sự vô tu và niềm mo uớc…Sự nhồi nhét ép buộc, tẩy não và nhồi sọ vào đầu trẻ tho, những gì quá tải, sẽ ảnh huởng… Từ một một thiếu niên lên thanh niên, bắt học tập vào đoàn, vào đảng. Suốt ngày đem bị nhồi sọ, học thờ Marx, Lenin, Hồ Chí Minh, đa làm cho con nguời đó biến dạng, từ lối suy nghi…Gần đây dân chúng ở Hồng Kong, họ phản đối đạo luật nhồi sọ này do đảng Cộng Sản Trung Quốc áp đặt vào sách giáo khoa. Gần nửa triệu nguời dân Hồng Kong đa xuống đuờng biểu tình để phản đối đạo luật này.

Ở Việt Nam, có nền văn hóa truyền thống tốt đẹp lâu đời của nguời dân, đa bị Đảng Cộng Sản phân hóa, hủy giệt hầu nhu toàn bô gần 60 năm qua. Chứng minh cụ thể cho vấn đề trên đó là: Cải cách ruộng đất ở Miền Bắc từ 1953 ở Thái Nguyên, đến 1954-1956…
Ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, đa phát động chiến dich tuyền truyền, xúi dục toàn dân đấu tố triệt hạ lẫn nhau, dân nghèo đấu tố nguời giàu có ruộng đất, co sở buôn bán… Nhung mà cái tàn nhẫn nhất là, chúng xúi dục con cháu đấu tố cha mẹ, ông bà. Chúng xúi dục anh chị em đấu tố nhau, vợ đấu tố chồng, xóm giềng làng xóm đấu tố nhau, gây ra thành kẻ thù.
Chúng đập phá chiếm đoạt đền thờ, văn miếu, chùa chiền, di tích văn hóa, nhà thờ, ném tuợng Phập, tuợng Chúa, tuợng thần thánh xuống hồ, ao. Những noi thờ phuợng của dân, nhu đinh làng làm chổ đấu tố xứ bắn nguời, sau lấy làm kho hợp tác xã [HTX], đua trâu bò đến…
Ông Truờng Chinh còn lôi cả cha đẻ ra, để xỉ nhục đấu tố…

Năm 1954-1955, có gần một triệu nguời bỏ Miền Bắc chay vào Nam Tỵ Nạn. Đây là di sản mà ông Hồ, và đảng Cộng Sản Việt Nam để lại sau ngày thực dân Pháp rút khỏi Miền Bắc. Di sản đó tính đến nay đa gần 60 năm.
Những thế hệ sinh ra sau 4-1975, sau chiến tranh, dù ở họ Miền Bắc, Miền Trung, Miền Tây Nam Bộ. Họ không trực tiếp liên quan đến chiến tranh, chứng kiến những sự đau thuong mất mát, của bên thua cuộc. Mặc dù có thể những bậc cha mẹ họ, ông bà chú bác, anh chi của họ là nguời trong cuộc. Dù sao đi nữa thì những Di Sản, Hậu Quả của ông Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam để lại, có ảnh huởng về nhân quả, họa báo hành đến nhiều đời con cháu, chắt của họ. Những gì đa và đang xảy ra trên đất nuớc Việt Nam ngày nay!!! Nó là một sự chứng minh có sức thuyết phục rõ ràng.

Riêng ở Miền Nam sau ngày chiến tranh kết thúc (Sau ngày Cộng Sản chiếm Miền Nam). Đến nay đa hon 37 năm trôi qua. Dân Miền Nam đa sống và trải nghiệm mùi vị Cộng Sản. Những gì ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản đa thuc hành, cai tri dân Miền Bắc. Đuợc Lê Duân, Lê Đức Thọ cùng đám Cộng Sản Miền Nam, rập khuôn lại, họ đua và áp dụng cho dân chúng Miền Nam sau 4-1975-1985, đến ngày nay.

Lịch sử là bài học của quá khứ để tham khảo, nhận xét, theo khách quan cho trung thuc... Ở Việt Nam ngày nay, di sản của ông Hồ Chí Minh đang đuợc đảng Cộng Sản Việt Nam lập khuôn, áp đặt lại những gì họ đa cai trị mị dân trong gần 60 năm qua. Cai tri duới một chế độ Công An trị, bằng nhà tù, đan áp, bằng độc tài sắt máu, tham nhung bất công. Di sản của ông Hồ Chí Minh để lại ngày nay. Một chế độ đang vi phạm nghiêm trong về luật nhân quyền, phản dân chủ. Độc tài đi đôi với tham nhung có hệ thống, đang gia tăng sự bất công vô cảm trong xã hội, văn hóa đạo đức xuống cấp đang ngăn cản mọi ngả đuờng đi lên của nguời dân Việt Nam .

Xã hội Việt Nam ngày đang bị xuống cấp, tụt hậu về nhiều mặt. Nền Văn hóa, Giáo dục, Y tế , Nông nghiệp, môi truờng ô nhiễm xuống cấp và băng hoại, nạn vô cảm và gian dối trong đủ điều. Đó là di sản cụ Hồ, di sản của Đảng Cộng Sản Việt Nam để lại, 60 muoi năm qua!!!

Học tập đạo đức Hồ Chí Minh theo châm ngôn “Trồng cậy-Trồng nguời”
Trồng cây ai cung biết trồng
Trồng nguời Đảng dạy lấy chồng Đai Loan.
Khổ thân con cháu Bác Hồ
Xuất khẩu lao động Nam Hàn nó chê!

Di sản cụ Hồ!!! Hậu quả để lại cho một đất nuớc Việt Nam ngày nay là:
Làm thuê ( xuất khẩu lao động-nô lệ ) rải khắp toàn cầu. Kiếm tiền nuôi Đảng làm giàu Mafia…
http://thongtinberlin.de/tailieu/suthatvehochiminh.htm Sự thật về Hồ Chí Minh

(TÀI LIỆU TỪ INTERNET)
“Một nền chính trị nhằm phát triển con nguời phải lấy tình liên đới làm phương tiện và kiểu mẫu”. Tại sao người ta có thể từ khước quyền tham gia chính trị của những con nguời có đủ khả năng, có đủ thiện chí vì lợi ích của quốc gia, vì lợi ích của cộng đồng? Tại sao vậy? Chẳng lẽ vì dựa vào lý lịch chính trị? Chẳng lẽ vì nguời ấy là nguời Công Giáo? Khi nguời ta phân biệt nhu thế là nguời ta đa tuớc mất cái quyền của con nguời sống trong tình liên đới."

Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha viết tiếp: “Kết quả hoạt động của chính trị mang tính liên đới, kết quả mà mọi nguời uớc mong nhung chua đạt đuợc, chính là hòa bình.” Ngài nhấn mạnh: “Các tín hữu Giáo Dân không thể khoanh tay ngồi nhìn nhu kẻ bàng quan luời biếng truớc những gì phá hoại hay tổn thương hòa bình, như vũ lực và chiến tranh, tra tấn hay khủng bố, trại tập trung, quân sự hóa chính trị, thi đua võ trang, đe dọa nguyên tử… Ngược lại, là môn đệ của Đức Giêsu Kitô – Vua hòa bình, các tín hữu Giáo Dân phải nhận lãnh bổn phận làm nguời kiến tạo hòa bình bằng cuộc sống trở về với Chúa và bằng các hoạt động vì sự thật, vì tự do, vì công bình, vì bác ái; đó là những nền tảng vững chắc của hòa bình.”.

TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948).

Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam đã vi phạm những điều luật gì, trong bản: Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1948)?
Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam phải có trách nhiệm tuân thủ, và thực sự thi hành đúng theo những điều lệ mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đã cam kết ký.

ĐỌC THAM KHẢO TÀI LIỆU TỔNG HỢP CỦA BẢN: Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1948)

( Tài liệu này lấy từ Internet )
Công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền này nhu một tiêu chuẩn thực hiện chung cho tất cả các dân tộc và quốc gia, sao cho mỗi cá nhân và đoàn thể xã hội luôn nhớ tới bản tuyên ngôn này, nỗ lực phát huy sự tôn trọng các quyền tự do này bằng học vấn và giáo dục, và bằng những biện pháp huy tiến trên bình diện quốc gia và quốc tế, bảo đảm sự thừa nhận và thực thi trên toàn cầu các quyền tự do này cho các dân tộc thuộc các quốc gia hội viên hay thuộc các lãnh thỗ bị giám hộ.

Điều 1: Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợi, có lý trí và lương tri, và phải đối xử với nhau trong tình bác ái.

Điều 2: Ai cũng đuợc huởng những quyền tự do ghi trong bản Tuyên Ngôn này không phân biệt đối xử vì bất cứ lý do nào, như chủng tộc, màu da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hay quan niệm, nguồn gốc dân tộc hay xã hội, tài sản, dòng dõi hay bất cứ thân trạng nào khác.Ngoài ra không đựợc phân biệt về quy chế chính trị, pháp lý hay quốc tế của quốc gia hay lãnh thổ mà nguời đó trực thuộc, dù là nuớc độc lập, bị giám hộ, mất chủ quyền hay bị hạn chế chủ quyền.

Điều 3: Ai cũng có quyền đuợc sống, tự do, và an toàn thân thể.

Điều 4: Không ai có thể bị bắt làm nô lệ hay nô dịch; chế độ nô lệ và sự mua bán nô lệ duới mọi hình thức đều bị cấm chỉ.

Điều 5: Không ai có thể bị tra tấn hay bị những hình phạt hoặc những đối xử tàn ác, vô nhân đạo, làm hạ thấp nhân phẩm.

Điều 6: Ai cũng có quyền đuợc công nhận là con nguời truớc pháp luật bất cứ tại đâu.

Điều 7: Mọi nguời đều bình đẳng truớc pháp luật và đuợc pháp luật bảo vệ bình đẳng không kỳ thị. Mọi nguời đều đuợc bảo vệ chống lại mọi kỳ thị hay xúi giục kỳ thị trái với Tuyên Ngôn này.

Điều 8: Ai cũng có quyền yêu cầu tòa án quốc gia có thẩm quyền can thiệp chống lại những hành động vi phạm những quyền căn bản đuợc hiến pháp và luật pháp thừa nhận.

Điều 9: Không ai có thể bị bắt giữ, giam cầm hay luu đầy một cách độc đoán.

Điều 10: Ai cũng có quyền, trên căn bản hoàn toàn bình đẳng, đuợc một toà án độc lập và vô tư xét xử một cách công khai và công bằng để phán xử về những quyền lợi và nghiã vụ của mình, hay về những tội trạng hình sự mà mình bị cáo buộc.

Điều 11:
1. Bị cáo về một tội hình sự được suy đoán là vô tội cho đến khi có đủ bằng chứng phạm pháp trong một phiên xử công khai với đầy đủ bảo đảm cần thiết cho quyền biện hộ.
2. Không ai có thể bị kết án về một tội hình sự do những điều mình đa làm hay không làm, nếu những điều ấy không cấu thành tội hình sự chiếu theo luật pháp quốc gia hay luật pháp quốc tế hiện hành; mà cung không bị tuyên phạt một hình phạt nặng hon hình phạt đuợc áp dụng trong thời gian phạm pháp.

Điều 12: Không ai có thể bị xâm phạm một cách độc đoán vào đời tu, gia đinh, nhà ở, thu tín, hay bị xúc phạm đến danh dự hay thanh danh. Ai cung có quyền đuợc luật pháp bảo vệ chống lại những xâm phạm ấy.

Điều 13:
1. Ai cũng có quyền tự do đi lại và cu trú trong quản hạt quốc gia.
2. Ai cung có quyền rời khỏi bất cứ quốc gia nào, kể cả quốc gia của mình, và có quyền hồi huong.

Điều 14: 1. Khi bị đàn áp, ai cũng có quyền tìm nơi tị nạn và được huởng quyền tị nạn tại các quốc gia khác.
2. Quyền này không đuợc viện dẫn trong truờng hợp sự truy tố thực sự chỉ căn cứ vào những tội trạng không có tính cách chính trị hay vào những hành động trái với mục đích và tôn chỉ của Liên Hiệp Quốc.

Điều 15:
1. Ai cũng có quyền có quốc tịch.
2. Không ai có thể bị tuớc quốc tịch hay tuớc quyền thay đổi quốc tịch một cách độc đoán.

Điều 16:
1. Đến tuổi thành hôn, thanh niên nam nữ có quyền kết hôn và lập gia đinh mà không bị ngăn cấm vì lý do chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo. Họ có quyền bình đẳng khi kết hôn, trong thời gian hôn thú cung nhu khi ly hôn.
2. Hôn thú chỉ có giá trị nếu có sự thuận tình hoàn toàn tự do của những nguời kết hôn.
3. Gia đinh là đon vị tự nhiên và căn bản của xã hội, và phải đuợc xã hội và quốc gia bảo vệ.

Điều 17:
1. Ai cũng có quyền sở hữu, hoặc riêng tu hoặc hùn hiệp với nguời khác.
2. Không ai có thể bị tuớc đoạt tài sản một cách độc đoán.

Điều 18: Ai cũng có quyền tự do tu tuởng, tự do luong tâm và tự do tôn giáo; quyền này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín nguỡng và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín nguỡng qua sự giảng dạy, hành đạo, thờ phụng và nghi lễ, hoặc riêng mình hoặc với nguời khác, tại noi công cộng hay tại nhà riêng.

Điều 19: Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phuong tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia.

Điều 20:
1. Ai cũng có quyền tự do hội họp và lập hội có tính cách hoà bình.
2. Không ai bị bắt buộc phải gia nhập một hội đoàn.

Điều 21:
1. Ai cũng có quyền tham gia chính quyền của quốc gia mình, hoặc trực tiếp hoặc qua các đại biểu do mình tự do lựa chọn.
2. Ai cũng có quyền bình đẳng tham gia công vụ trong nuớc.
3. Ý NGUYỆN CỦA QUỐC DÂN PHẢI ĐƯỢC COI LÀ CĂN BẢN CỦA MỌI QUYỀN LỰC QUỐC GIA;
Ý NGUYỆN NÀY PHẢI ĐƯỢC BIỂU LỘ QUA NHỮNG CUỘC TUYỂN CỬ CÓ ĐỊNH KỲ VÀ TRUNG THỰC, THEO PHƯƠNG THỨC PHỔ THÔNG ĐẦU PHIẾU KÍN, HAY THEO THỦ TỤC TUYỂN CỬ TỰ DO TƯƠNG TỰ.

Điều 22: Với tư cách là một thành viên của xã hội, ai cũng có quyền đựợc huởng an sinh xã hội, cũng như có quyền đoi đuợc huởng những quyền kinh tế, xã hội và văn hoá cần thiết cho nhân phẩm và sự tự do phát huy cá tính của mình, nhờ những nỗ lực quốc gia, sự hợp tác quốc tế, và theo cách tổ chức cùng tài nguyên của quốc gia.

Điều 23
1. Ai cũng có quyền đuợc làm việc, đuợc tự do lựa chọn việc làm, đuợc huởng những điều kiện làm việc công bằng và thuận lợi và đuợc bảo vệ chống thất nghiệp.
2. Cùng làm việc ngang nhau, mọi nguời đuợc trả luong ngang nhau, không phân biệt đối xử.
3. Nguời làm việc đuợc trả lương tương xứng và công bằng, đủ để bảo đảm cho bản thân và gia đình một đời sống xứng đáng với nhân phẩm, và nếu cần, sẽ đuợc bổ sung bằng những biện pháp bảo trợ xã hội khác.
4. Ai cũng có quyền thành lập nghiệp đoàn hay gia nhập nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình.

Điều 24: Ai cũng có quyền nghỉ ngoi và giải trí, đuợc huởng sự hạn định hợp lý số giờ làm việc và những ngày nghỉ định kỳ có trả lương.

Điều 25:
1. Ai cũng có quyền đuợc huởng một mức sống khả quan về phuonng diện sức khỏe và an lạc cho bản thân và gia đình kể cả thức ăn, quần áo, nhà ở, y tế và những dịch vụ cần thiết; ai cũng có quyền đuợc huởng an sinh xã hội trong truờng hợp thất nghiệp, đau ốm, tật nguyền, góa phụ, già yếu, hay thiếu phuong kế sinh nhai do những hoàn cảnh ngoài ý muốn.
2. Sản phụ và trẻ em đuợc đặc biệt săn sóc và giúp đỡ. Tất cả các con, dầu là chính thức hay ngoại hôn, đều đuợc huởng bảo trợ xã hội nhu nhau.

Điều 26:
1. Ai cũng có quyền đuợc huởng giáo dục. Giáo dục phải đuợc miễn phí ít nhất ở cấp so đẳng và căn bản. Giáo dục so đẳng có tính cách cuỡng bách. Giáo dục kỹ thuật và chuyên nghiệp phải đuợc phổ cập. Giáo dục cao đẳng phải đuợc phổ cập cho mọi sinh viên trên căn bản bình đẳng, lấy thành tích làm tiêu chuẩn.
2. Giáo dục phải nhằm phát huy đầy đủ nhân cách, tăng cuờng sự tôn trọng nhân quyền và những quyền tự do căn bản; phải đề cao sự thông cảm, bao dung và hữu nghị giữa các quốc gia, các cộng đồng sắc tộc hay tôn giáo, đồng thời yểm trợ những hoạt động của Liên Hiệp Quốc trong việc duy trì hoà bình.
3. Cha mẹ có quyền uu tiên lựa chọn giáo dục cho các con.

Điều 27:
1. Ai cũng có quyền tự do tham gia vào đời sống văn hoá của cộng đồng, thuởng ngoạn nghệ thuật, đuợc huởng các tiến bộ khoa học và lợi ích của những tiến bộ ấy.
2. Ai cũng đuợc bảo vệ bởi những quyền lợi tinh thần và vật chất phát sinh từ những sản phẩm khoa học, văn học hay nghệ thuật của mình.

Điều 28: Ai cũng có quyền đuợc huởng một trật tự xã hội và trật tự quốc tế trong đó những quyền tự do ghi trong bản Tuyên Ngôn này có thể đuợc thực hiện đầy đủ.

Điều 29:
1. Ai cũng có nghiã vụ đối với cộng đồng trong đó nhân cách của mình có thể đuợc phát triển một cách tự do và đầy đủ.
2. Trong khi hành xử những quyền tự do của mình, ai cung phải chịu những giới hạn do luật pháp đặt ra ngõ hầu những quyền tự do của nguời khác cung đuợc thừa nhận và tôn trọng, những đoi hỏi chính đáng về đạo lý, trật tự công cộng và an lạc chung trong một xã hội dân chủ cung đuợc thỏa mãn.
3. Trong mọi truờng hợp, những quyền tự do này không thể hành xử trái với những mục tiêu và tôn chỉ của Liên Hiệp Quốc.

Điều 30: Không một điều khoản nào trong Tuyên Ngôn này có thể giải thích để cho phép một quốc gia, một đoàn thể, hay một cá nhân nào đuợc quyền hoạt động hay làm những hành vi nhằm tiêu hủy những quyền tự do liệt kê trong Tuyên Ngôn này.

(Phỏng theo bản dịch của Trung Tâm Việt Nam Về Nhân Quyền
với sự tu chính của Ủy Ban Luật Gia Bảo Vệ Nhân Quyền.)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Nh%C3%A2n_quy%E1%BB%81n


Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền (1948). Cộng sản Việt Nam ký kết http://vietnamhumanrights.net/viet/vintbill.htm Luật quốc tế nhân quyền http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2n_quy%E1%BB%81n Quốc tế nhân quyền http://bing.com/search?q=qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+nh%C3%A2n+quy%E1%BB%81n Tham khảo Hiến Chương Quốc tế nhân quyền http://youthforhumanrights.org Bảo vệ nhân quyền cho tuổi trẻ
 http://louielamson2000.blogspot.com/2012/08/tham-khao-hien-chuong-91-ang-viet-nam_6557.html  Đọc tham khảo ba (3) Hiến Chương.
“Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền” ( Ngày 10 tháng 12-1948) “ Trang này đuợc sửa đổi lần cuối lúc 00:26, ngày 13 tháng 2 năm 2013.”
http://un.org/en/documents/udhr/ The Universal Declaration of Human Right http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights Human Right Chapter
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2n_quy%E1%BB%81n Quốc tế Nhân quyền “ Trang này đuợc sửa đổi lần cuối lúc 21:37, ngày 25 tháng 2 năm 2013.”
http://un.org/News/Press/docs/2006/sc8710.doc.htm Resolution 1674 (2006). http://youtube.com/watch?v=BH5OIXRfkEIThư của HĐGMVN nhận định và góp ý sửa đổi Hiến pháp
http://anhbasam04.wordpress.com/2013/03/14/sinh-vien-nong-dan-ha-tinh-duoc-neu-trong-ban-kien-nghi-sua-doi-hien-phap-1992-tren-mot-so-trang-mang-xa-hoi-phan-lon-la-danh-sach-gia-mao

Kiến nghị Hiến pháp bỏ Điều 4. “Ha`ng trăm trí thúc đa~ ký tên va`o một bản kiến nghị vê` sủa đổi Hiến pháp 92, hiện đang luu ha`nh trên mạng internet. ” (BBC Vietnamese). "KIẾN NGHỊ VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 "Kiến nghị thứ nhất về Lời nói đầu và về Chuong I". Bỏ điều 4 Hiến pháp, không chấp nhận Đảng CSVN "là lực luợng lãnh đạo nhà nước và xã hội"

Giới văn sĩ trí thức, các quan chức trong bộ máy cầm quyền Hà Nội, giới công chức, cựu công chức đảng viên Cộng sản và cán bộ các nghành. Giáo viên sinh viên, giới công nông dân, dân oan Việt Nam hãy “ Đứng lên ngửng mắt mà đi, nhìn thẳng vào kẻ thù của nhân dân, đang hãm hại cản đuờng buớc tiến phát triển của dân tộc đất nuớc Việt Nam. Đó là đảng độc tài bất công tham nhung và thối nát, phản dân chủ phản nhân quyền. Đứng lên để đoi lại quyền sống làm nguời đuợc ghi trong bản “ Hiến Chuong Quốc Tế Nhân Quyền 1948” mà Đảng Cộng sản Việt Nam đa cam kết ký.

Những ngày đầu xuân năm hết tết đến, xin đừng bỏ quên hàng trăm ngàn tù nhân luong tâm, tù nhân chính trị, bloggers. Những nguời đa dấn thân, đấu tranh chống độc tài tham nhung bất công, để đoi có dân chủ nhân quyền. Những nguời đa biểu tình phản đối Trung Cộng xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam. (Hoàng Sa-Truờng Sa-Biển Đông). Tất cả họ đang bị Cộng Sản Việt Nam giam cầm tra tấn, hành hạ và khủng bố trong lao tù.  Xin hảy nhớ đến họ, gia đinh họ và cùng nhau cầu nguyện cho họ. Vinh Feb 06, 2013

Núi Chung mất đất nuôi bò
(Nhà thờ Hùng khều-Thái Hương)
http://youtube.com/watch?v=dkPsG-EeGX4 “Những điều trông thấy mà đau đớn” http://quanlambao.blogspot.com/2012/07/hot-links-ve-chu-tich-quoc-hoi-nguyen.html http://quanlambao.blogspot.com/2013/03/hay-xem-truong-hoc-que-huong-ong-chi-x.html  http://quanlambao.blogspot.com/search/label/H%E1%BB%92%20S%C6%A0%20NGUY%E1%BB%84N%20SINH%20H%C3%99NG : Nguyễn Sinh Hùng@Thái Hương bò sữaHùng khều xây cái nhà thờ
Thái Hương bò sữa đang chờ mở kho.
Lâu nay dân chúng hỏi dò
Thái Hương sữa nước nuôi bò ở đâu?
Bên kia biên giới Cộng Tàu (Red Communist China)
Trẻ con chết bệnh điên đầu mẹ cha.
* * *
Hùng khều xây cái nhà thờ
Thái Hương bò sữa bao giờ đóng kho?!
Núi Chung mất đất nuôi bò
Sông Lam nước lụt thiếu đò chở dân.
Học sinh chân đất đầu trần
Vùng sâu miền núi mất phần cơm trưa.
Thái Hương bò sữa dư thừa
Nhà thờ ngàn tỷ đang chờ khởi công.
* * *
Hùng khều xây cái nhà thờ
Dân nghèo xứ Nghệ (Nghệ-Tinh) đang chờ làm phu.
Học sinh miền núi mịt mù
Nhà tranh vách nứa không dù che mưa.
Học về không có cơm trưa
Tiền chùa Chủ tịch lấy đưa xây nhà
Thuế dân đảng cướp làm quà
Xây nhà thờ lớn để mà làm chi?!

Vinh 2-2013.

Ghi chú: Hùng khều có nghĩa là khều nhiều. Ngoại giao nhiều mới lên đuợc Chủ Tịch Quốc Hội. ( Nguyễn Sinh Hùng ngày còn làm Phó Thủ tuớng. Truớc khi lên xe rời khách sạn Cửu Long 2 Hotel Tra Vinh, vất tàn thuốc lá trên tay xuống đất, rồi lấy chân khều đạp lên. Hình ảnh này không mấy làm đẹp mắt, truớc nhiều người )
“ Hùng khều” bí danh từ Trà Vinh.

Posted from Tra Vinh Mar 25, 2013


http://boxitvn.net/bai/44588 
http://boxitvn.net/bai/44614 "DANH SÁCH NGUỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 " http://boxitvn.net/bai/44602 "Quyền tự do bất khả phân: Tự do cá nhân, tự do chính trị, tự do kinh tế"
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_Hoa_K%E1%BB%B3 Hiến Pháp Mỹ 17/9/1787
http://boxitvn.net Danh sách trên 14.400 nguời ký tên kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp 1992 (xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp)

http://thanhnienconggiao.blogspot.com/2013/01/tuong-nguyen-trong-vinh-khong-can-ghi.html Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Không cần ghi điều 4 vào Hiến pháp http://rfa.org/vietnamese/in_depth/the-draft-of-changing-constituti... (Dự thảo hiến pháp: Thử thách sự sống còn của chế độ)

Trọng Lú đi Tây?

Xem kìa Trọng Lú tuyên truyền
Tay do mắt híp, răng nghiền cổ co?
Giáo Hoàng liếc mắt thăm dò
Việt Nam Cộng Sản dở trò gì đây ?
Đầu năm Trọng Lú đi Tây
Tuyên truyền chém gió xứ nầy ai nghe ?
Nhìn qua video cảnh ông Nguyễn Phú Trọng, (Trọng Lú) vào gặp Bố Già Công Giáo (Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI). Liên tuởng nghi tới mấy ông Tây Ba Lô, đứng xem biểu diễn, ở trong rạp múa rối nuớc Thăng Long-Hà Nội.

Ban Công Lý và Hòa Bình Giáo phận Vinh phản đối bản án phi pháp và bất công
21/01/13 6:13 AM

HTTP://NUVUONGCONGLY.NET/CONG-LY/BCLHBGP_VINHPDOI

Phát xuất từ niềm tin Kitô giáo và trách nhiệm công dân với uớc nguyện góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng một đất nuớc phát triển vững bền, dân chủ và nhân ái, cùng với những nguời yêu chuộng công lý và hòa bình, tự do và dân chủ, bình đẳng và bác ái, chúng tôi phản đối các quyết định trên của TAND tỉnh Nghệ An và các quyết định tuong tự, đồng thời kêu gọi nhà cầm quyền tôn trọng sự thật và xem xét lại bản án trong phiên tòa phúc thẩm, trả tự do cho những nạn nhân của các quyết định vi hiến và bất công đó.
Ngày 08/01/2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ an đa mở phiên tòa so thẩm xét xử 14 thanh niên Công giáo và Tin lành về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại điều 79 Bộ luật Hình sự. Đây là một bản án bị du luận và những nguời yêu chuộng công lý cho là phi pháp và bất công vì không minh bạch từ đầu đến cuối. Ban Công lý và Hòa bình giáo phận Vinh bày tỏ quan ngại và lặp lại những quan điểm đa khẳng định truớc đây, đồng thời nhấn mạnh thêm một vài điểm sau:
1. Việc công dân tham gia hoạt động đảng phái, bày tỏ lập truờng quan điểm chính kiến chính trị là quyền của một nguời dân bình thuờng đuợc luật pháp quốc tế bảo đảm.
Để đảm bảo tính hiệu lực trên phạm vi Quốc tế, Điều 30 Tuyên ngôn Nhân quyền quy định: “Không đuợc diễn giải bất kỳ điều khoản nào trong bản Tuyên ngôn này theo huớng ngầm ý cho phép bất kỳ quốc gia, nhóm nguời hoặc cá nhân nào đuợc quyền tham gia vào bất cứ hoạt động hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm mục đích phá hoại bất kỳ quyền hoặc tự do nào nêu trong bản Tuyên ngôn này”. Theo đó, Nhà nuớc không thể dựa vào các yếu tố quốc gia, dân tộc, tôn giáo, văn hoá truyền thống, các điều kiện lịch sử, chính trị, xã hội, v.v… để tùy tiện diễn giải dẫn đến phủ nhận tính phổ quát của quyền con nguời – kết quả của nhận thức chung, mục đích chung, nguyện vọng chung của tất cả mọi cá nhân trong xã hội về quyền con nguời; Nhà nuớc cung không thể viện vào các điều kiện đặc thù của quốc gia, khu vực hay dân tộc để áp đặt ý thức hệ lên trên quyền con nguời. Khoản 1 Điều 6 Luật ký kết, tham gia và thực hiện Điều uớc Quốc tế của Việt Nam đuợc Quốc Hội thông qua ngày 14/6/2005 quy định: “trong truờng hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều uớc quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghia Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều uớc quốc tế”. Nghia là Nhà nuớc đa thừa nhận giá trị pháp lý của luật Quốc tế lớn hon luật quốc gia. Đây cung là nguyên tắc nhất quán của luật quốc tế.
2. Quyết định của TAND Nghệ An đa đi nguợc Hiến pháp Việt Nam hiện hành
Điều 69 Hiến pháp Việt Nam năm 1992 cung khẳng định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền đuợc thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình”. Nhu vậy, những thanh niên này cung có quyền tham gia hay thành lập các tổ chức, kể cả các đảng phái chính trị. Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ an cáo buộc 14 thanh niên Công giáo và Tin lành tham gia Đảng Việt Tân nhằm lật đổ chính quyền Nhà nuớc Việt Nam là thiếu luận cứ và luận chứng xác đáng. TAND tỉnh Nghệ an cáo buộc họ có hành vi tham gia các khóa huấn luyện về “đấu tranh bất bạo động”, kỹ năng thuyết phục nguời khác tham gia vào đảng Việt Tân, kỹ năng tuyên truyền về tự do, dân chủ và nhân quyền cho nguời khác và tìm hiểu, tham gia vào đảng Việt Tân, là chua đủ các yếu tố cấu thành tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại điều 79 Bộ luật Hình sự. Mặt khác, đấu tranh bất bạo động là hình thức đấu tranh hòa bình, phi bạo lực nhằm mục đích thay đổi đất nuớc, xã hội theo chiều huớng tự do, dân chủ và tiến bộ hon là trách nhiệm của mọi công dân truớc vận mạng của đất nuớc. Hình thức này đuợc cộng đồng quốc tế tuyệt đối ủng hộ. Những thanh niên này tham gia các hoạt động xã hội để phát huy quyền làm chủ của công dân, nhằm xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh là điều hợp hiến.
3. Tiến trình tố tụng thiếu minh bạch và sai pháp luật tố tụng
Trong khi đó, các co quan Tu pháp đa không tuân thủ quy định của Luật Tố tụng hình sự về quy trình tố tụng từ công đoạn bắt nguời, điều tra, truy tố, xét xử. Trên thực tế, có những nguời bị bắt vào ngày 30, 31/7/2011 nhung lệnh bắt lại ghi ngày 02/8/2011. Sự chênh lệch về khoảng thời gian chính thức bị bắt so với lệnh bắt không có một văn bản nào nói rõ về việc này. Khi các bị cáo khai ở phiên tòa mới lộ ra là không có lệnh bắt, lệnh tạm giữ. Đó là những việc làm tùy tiện, xem thuờng pháp luật, coi rẻ nhân phẩm và sinh mạng con nguời của các co quan tu pháp. Hon nữa, bản cáo trạng của đại diện Viện kiểm sát đa không chứng minh đuợc những thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Trong thực tế, 14 thanh niên này cung không có hành vi bạo động, tàng trữ vu khí để thực hiện âm muu lật đổ chính quyền. Nếu nói cấu thành “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” là cấu thành tội phạm cắt xén, nghia là chỉ cần có hành động biểu hiện ý định phạm tội thì tội phạm đa ở thời điểm hoàn thành, không cần tính đến hành vi nguy hiểm cho xã hội, hậu quả nguy hiểm cho xã hội và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả thiệt hại từ hành vi đó, phải chăng đó cung là một kiểu lý luận vòng vo, áp đặt đa gây nên bao mối oan sai cho nhiều nguời? Điều 79 quy định “Nguời nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì…”, nhung nhu thế nào là tham gia, làm những việc gì, thực hiện những hành vi gì thì bị coi là “tham gia”. Cung không có văn bản nào huớng dẫn cụ thể về điều luật này. Ngoài ra, Hồ so đa không thu thập đuợc những tôn chỉ mục đích, hiến chuong, điều lệ của đảng Việt Tân mà nói rằng đảng Việt Tân là một tổ chức khủng bố, một đảng phản động thì chua đuợc đầy đủ và thiếu tính thuyết phục.
Chúng tôi thấy cần nhắc lại quan điểm của Công đồng Vatican II về vai trò và sứ mệnh của Giáo Hội Công Giáo đối với xã hội trần thế: “Do sứ vụ và thẩm quyền, Giáo Hội hoàn toàn không thể hòa lẫn vào một cộng đồng chính trị, và cung không hề bị ràng buộc vào bất cứ hệ thống chính trị nào”; “Trong khi rao giảng chân lý Tin Mừng, khi dùng giáo lý và chứng tá đời sống các Kitô hữu để soi sáng mọi linh vực của sinh hoạt con nguời, Giáo Hội vẫn luôn tôn trọng và cổ vu cho tự do cung nhu trách nhiệm của các công dân trong phạm vi chính trị” (GS, số 76). Thật vậy, Giáo Hội không thể và không phải thay thế nhà nuớc, nhung Giáo Hội cung không thể và không phải đứng bên lề của cuộc đấu tranh cho công lý.
Đất nuớc đang buớc vào giai đoạn chuyển mình, những tác động của nó phát xuất từ thực tiễn đời sống xã hội, từ tâm nguyện của nguời dân, từ những khát vọng có một đời sống công bằng, tự do, dân chủ. Đó là những giá trị chân chính mà nhân loại tiến bộ ghi nhận, kết quả đấu tranh lâu dài và gian khổ của con nguời trong tiến trình lịch sử phát triển xã hội. Chẳng lẽ Nhà nuớc Việt Nam lại phủ nhận những giá trị mà cộng đồng quốc tế đang cổ võ và đang tâm chà đạp lên những quyền tự do căn bản của con nguời?
Phát xuất từ niềm tin Kitô giáo và trách nhiệm công dân với uớc nguyện góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng một đất nuớc phát triển vững bền, dân chủ và nhân ái, cùng với những nguời yêu chuộng công lý và hòa bình, tự do và dân chủ, bình đẳng và bác ái, chúng tôi phản đối các quyết định trên của TAND tỉnh Nghệ An và các quyết định tuong tự, đồng thời kêu gọi nhà cầm quyền tôn trọng sự thật và xem xét lại bản án trong phiên tòa phúc thẩm, trả tự do cho những nạn nhân của các quyết định vi hiến và bất công đó.
Ban Công Lý Hòa Bình Giáo phận Vinh
Nguồn: GPVO


http://boxitvn.blogspot.com/2012/12/loi-keu-goi-thuc-thi-quyen-con-nguoi-tml -... LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGUỜI THEO HIẾN PHÁP TẠI VIỆT NAM <> HỦY BỎ ĐIỀU BỘ LUẬT 88 Chính Quyền Cộng Sản Hà Nội: " Khủng bố, trấn áp xung quanh phiên xử 3 Blogger CLB Nhà Báo Tự Do " . December 28, 2012. Vietnam Communist trial 3 blogger in Saigon.
http://youtube.com/watch?v=X_tBndleuVU December 28, 2012. Vietnam Communist trial 3 blogger in Saigon.

“DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ? Bài viết của nhà văn
http://tiengnoidanchu.wordpress.com/2013/01/08/dien-bien-hoa-binh-hay-bao-luc-cach-mang  Hoàng Lại Giang đăng trên QuanLamBao ”

http://chimbaobao.com/?p=7095
http://quanlambao.blogspot.com/2013/01/thu-cua-nha-van-hoang-lai-gi... Bài viết với tầm nhìn sâu xa và lòng tâm đắc của tác giả, thật sự quan tâm tới hiện trạng đất nuớc Việt Nam ngày nay. Nhân dân Việt Nam ngày nay lựa chọn giải pháp nào !?

BORIS YELTSIN NÓI: “ CỘNG SẢN KHÔNG THỂ THAY ĐỔI MÀ PHẢI DẸP BỎ ! ”

COMMUNIST IS A DEADLY VIRUS LIES WAITING INSIDE HUMAN HEART!!
CỘNG SẢN LÀ LOÀI VI TRÙNG CHẾT NGUỜI NẰM CHỜ TRONG TIM CON NGUỜI!!

Từ “ phản động” và đề tài : Con Vẹt con Khỉ khác nhau !? ( Lenin muốn bộ óc của con nguời phải đuợc cải huấn, biến đổi sự cảm nhận, và lối suy nghi giống nhu con Vẹt, con Khỉ, sau khi đuợc Cán bộ đảng Cộng sản huấn luyện, nhồi sọ, tẩy não và chỉ huy theo mệnh lệnh...) . Đề tài này đuợc Lenin trao đổi, chỉ thị cho các nhà bác học, nhà tu tuởng triết học Nga, văn hào Nga… Phải nghiên cứu ra đuợc phuong thức để thực hành… Phải chăng Adolf Hitler và Heinrich Himmler SS, và các nhà bác học Đức. Họ đa sử dụng ý tuởng phuong thức của Lenin, để chế ra loại khí độc giết nguời hàng loạt, sử dụng trong các lò thiêu, giết 6-7 triệu dân Do Thái, trong chiến tranh Thế Giới thứ II-1939-1945... Còn tiếp về đề tài này…

Từ “ phản động” đuợc những loại nguời nào, và ai thuờng hay sử dụng ?!
Phản biện-Tranh luận-Tranh đấu bị quy thành “ phản động ” duới chế độ Cộng Sản độc tài!?

NHÂN VẬT VÀ TRUYỆN-THỔ PHỈ ĐẢNG CUỚP VIỆT NAM 37 NĂM SAU VẪN GIỐNG XUA!!!
NGUỜI LÍNH VÀ THI SI ” 1974-1975-1980...
{ A TALE OF SAIGON CITY AFTER THE WAR ENDED 1975-1980-"A tale of Saigon city after war" [ Disastrous memoir of Saigon after war ended 1975-1980...]
NHỮNG NHÂN VẬT CÓ THẬT TRONG 2 CHUONG CÂU CHUYỆN…
1) A TALE OF SAIGON CITY AFTER THE WAR ENDED 1975-1980... NHỮNG CÂU CHUYỆN Ở TP SÀI GÒN SAU NGAY CHIẾN TRANH KẾT THÚC 1975-1980..
2) LOOK LIKE TWO TWIN SISTER SAME!? “TRÔNG GIỐNG NHU HAI CHI EM SINH ĐÔI!? ( Viết sửa lại )

ĐẢNG CUỚP THỔ PHỈ VIỆT NAM TỪ 1945-1954-1975 ĐẾN NGÀY NAY 2012. ĐANG ĐUA ĐẤT NUỚC VÀ NGUỜI DÂN VIẾT NAM, ĐẾN ĐUỜNG CÙNG CỦA SỰ TỤT HẬU BĂNG HOẠI VỀ VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KINH TẾ…THẢM HỌA TÀN PHÁ VỀ MÔI TRUỜNG SINH THÁI Ô NHIỄM, TẠO RA MỘT XÃ HỘI ĐẦY RẪY SỰ BẤT CÔNG, ĐẠO ĐỨC SỐNG CON NGUỜI XUỐNG CẤP VÀ BĂNG HOẠI. LUNG LOẠN TÔN GIÁO, KHỦNG KHOẢNG NIỀM TIN SỰ SỐNG CON NGUỜI…

ĐẢNG CUỚP CỘNG SẢN VIỆT NAM, NGÀY NAY ĐÃ LỘ RÕ NGUYÊN HÌNH CHO TOÀN DÂN VIỆT NAM VÀ CẢ THẾ GIỚI NHẬN DIỆN RA!!?? ĐẢNG CUỚP THỔ PHỈ!!?? ĐẢNG CUỚP THỔ PHỈ 60 MUOI NĂM TỪ 1954 Ở MIỀN BẮC VN, 37 NĂM Ở MIỀN NAM TỪ THÁNG 4-1975 ĐẾN NAY VẪN THẾ…BẢN CHẤT THỔ PHỈ VẪN LÀ THỔ PHỈ!! KHỈ VẪN LÀ KHỈ!! THỔ PHỈ TỪ RỪNG XANH HANG ĐỘNG, TRÀN XUỐNG ĐỒNG BẰNG, VÀO THÀNH PHỐ CUỚP NHÀ CUỚP ĐẤT, CUỚP RUÔNG VUỜN HÃM HẠI DÂN LÀNH, CHÚNG VO VÉT CỦA DÂN, HÚT XUONG MÁU THỊT CỦA NGUỜI DÂN MIỀN NAM MỘT CÁCH TÀN BẠO, NHIỀU NGUỜI CẦM BÚT TỪNG CÓ THỜI GIAN CHỨNG KIẾN, {NHÂN CHỨNG SỐNG-SAU NGÀY CỘNG SẢN CHIẾM MIỀN NAM}.

“ NGUỜI LÍNH VÀ THI SI ” 1974-1975-1980...

A TALE OF SAIGON CITY AFTER THE WAR ENDED [1975-1980]. Disastrous memoir of Saigon after war ended 1975-1980...
NHỮNG NHÂN VẬT CÓ THẬT TRONG 2 CHUONG CÂU CHUYỆN…XEM VIDEO ĐẢNG CUỚP CỘNG SẢN VN. TRẢ THÙ HÈN HẠ, TÀN PHÁ MỒ MẢ NGUỜI QUÁ CỐ, Ở NGHIA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA. (Hình ảnh Nghia trang QĐBH 1994)
http://youtube.com/watch?v=ZufxFbLH5BE Communist Vietnam Destroyed "South Vietnam National Military Cemetery" Cộng Sản Việt Nam-Tàn Phá Nghia Trang Quân Đội Biên Hòa. (Hình ảnh Nghia trang QĐBH 1994)http://youtube.com/watch?v=S3Y7_74jmD8&feature=related CSVN Giam Cầm Cải Tạo, Ly-Tán Dân Miền Nam…Communists Vietnam, Separatists and Imprisoned Southern Vietnamese people after war...http://youtube.com/watch?v=E2aNisIPiY8 Tội ác của CS Việt Nam.http://youtube.com/watch?v=ubKcDJCvSHI CSVN-Tàn Phá Nghia Trang Quân ĐBH
NHÀ TÙ VÀ TỘI ÁC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, ĐỐI VỚI NHÂN DÂN VIỆT NAM… Trại giam cổng trời-Tội ác của Cộng Sản.

http://youtube.com/watch?v=JJ4kHqkbgBA Trại Giam Cổng Trời P 1
http://youtube.com/watch?v=XexIA1H8Ytw Trại giam Cổng Trời P 2
http://youtube.com/watch?v=4JLmrckxpYo Trại Giam Cổng Trời P 3
http://youtube.com/watch?v=RpEMzjzkfTw Nguyễn Chí Thiện: Hoa Địa Ngục http://youtube.com/watch?v=E9XcHpBAL7A Nguyễn Chí Thiện phát biểu về chế độ Cộng Sản Miền Bắc-Nhà Tho Nguyễn Chí Thiện "The Flowers of Hell"
http://youtube.com/watch?v=Nq28V6e37-s&feature=relmfu Hoa Địa Ngục
http://youtube.com/watch?v=2CGlcmkatmw&feature=related Long Trời Lở đất
http://youtube.com/watch?v=2v-Lqg6gkuM&feature=related Nguyễn Chí Thiện
http://youtube.com/watch?v=YCL_OoDv8Kk&feature=related NCT-Hoa Địa Ngục
http://youtube.com/watch?v=leQ-7G6LEjk CA Hà Nội đao phá mồ dân
WATCH THIS VIDEO. VIETNAMESE POLICE, DIG UP AND SMASHED TOMBS OF DEAD PEOPLE, IN HANOI..TERRIBLE. XEM CÔNG AN NHÂN DÂN ĐAO, ĐẬP PHÁ MỒ MẢ NGUỜI CHẾT. KHỦNG KHIẾP...

"THE SOVIET STORY". CRIMES OF COMMUNISN (COMMUNIST) AND BLOODY WAR AGAINST HUMANITY “TỘI ÁC CỦA CHỦ NGHIA CỘNG SẢN, GÂY CHIẾN TRANH ĐẪM MÁU ĐỐI NHÂN LOẠI!” TỘI ÁC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (HỒ CHÍ MINH) ĐỐI VỚI NHÂN DÂN VIỆT NAM TỪ 1945-1954-1975-1980-2012. TẬP PHIM TÀI LIỆU: CÂU CHUYỆN XÔ VIẾT: "THE SOVIET STORY" (Tội ác của Cộng Sản )

http://youtube.com/watch?v=AwpFwgVmkp4 Câu Chuyện Xô Viết 1/8
http://youtube.com/watch?v=uN0pvlEqLOc Câu Chuyện Xô Viết 2/8
http://youtube.com/watch?v=cS8Or6DUXvY Câu Chuyện Xô Viết 3/8
http://youtube.com/watch?v=FZNl9i7_mio Câu Chuyện Xô Viết 4/8
http://youtube.com/watch?v=TXia9Av1584 Câu Chuyện Xô Viết 5/8
http://youtube.com/watch?v=rBCY433aHz4 Câu Chuyện Xô Viết 6/8
http://youtube.com/watch?v=jz-5i-OTk7Q Câu Chuyện Xô Viết 7/7
http://youtube.com/watch?v=pPIDyVybDW8 Câu Chuyện Xô Viết 8/8

1) A Tale of Saigon city after the war ended from 1975-1980... Những câu chuyện ở Thành Phố Sài Gòn, sau ngày chiến tranh kết thúc từ 1975-1980…
2) Look like two twin sister same!? “Trông giốn nhu hai chi em sinh đôi”!?
Nhân vật hai chị em giống nhau, nhìn qua tuởng nhu sinh đôi. Nguời chị lớn hon em 3 tuổi làm Bác si, cô em gái vừa học xong Duợc si. Nguời mẹ và nguời chị hiểu rõ bản chất của đám quân thổ phỉ cộng sản, trong ánh mắt nghi ngờ sợ hãi và thù hận… Hai me con nhìn nhau, gợi nhớ lại những hình ảnh bỏ Hà Nội, dắt nhau rời bến tàu Đồ Son-Hải Phòng, di cu vào Nam (Đa Nẵng-Vung Tàu) năm 1954-1955…
(Hàng Cỏ, Ba Đinh Phố cổ xua
Sân ga kỷ niệm buổi chiều mua
Chuyến tàu năm cu khi rời bến
Bãi biển Đồ Son đến Vung Tàu…
Cô em gái khờ dại mê muội, yêu một tên Y Tá cán bộ Công Sản… Tình tiết, diễn biễn của các nhân vật trong câu chuyện đa xảy ra, là thảm cảnh, bi cảnh cho gia đinh của hai chị em… Đó là một báo hiệu đau thuong, mất mát và bất hạnh cho nguời dân Miền Nam. Sau ngày chiến tranh kết thúc 4-1975
http://maps.com/ref_map.aspx?pid=11336 50 Y Communist Vietnamese Crimeshttp://ngothelinh.tripod.com/50_years_communist_crimes.html Tội Ác Cộng Sảnhttp://talawas.org/talaDB/showFile.php?res=6221&rb=08 "Giải khăn-Huế" (1969)http://youtube.com/watch?v=BhU4gb2vI84 Giải khăn sô cho Huế -P1-Nhã Ca.http://youtube.com/watch?v=kRfmwRaoWYw Giải khăn sô cho Huế P2
“Chính sách mị dân, và ngu dân của CSVN đa thành công, đối với nguời dân Miền Nam trong chiến tranh… Sau khi hòa bình, bộ mặt thật của ĐCSVN lại một lần nữa hiện rõ, nhu những gì họ đa làm ở Miền Bắc, trong cuộc (Cải Cách Ruộng Đất) từ 1954-1956-1958… Ở TP Sài Gòn, vào những ngày đầu tháng 5-1975…
“Những đám quân bộ đội chính quy Bắc Việt, đám du kích gọi (Việt Cộng) từ rừng sâu tràn vào TP… Tệ hại hon gọi là đám 30-4, đám VC nằm vùng, nhìn chúng với những khuôn mặt non choẹt, hai cặp mắt vênh váo, cử chỉ hống hách, một tay cầm điếu thuốt lá đang hút dở, một tay cầm khấu súng AK 47 chia vào đoàn nguời, đoàn xe đang bắt dừng lại kiểm soát trên QL1 A, QL 4, QL 14, TL 10, TL 15…
Từ Sài Gòn ra vùng ngoại ô, đi Miền Trung, Miền Tây, Miền Đông, … Nhìn những tên lính đó, nghi đến những du kích quân Khờ Me Đỏ-Căm Phu Chia (The Khmer Rouge-Cambodia) (Pol Pot and khmer Rouge). Những đám lính, Bộ đội Bắc Kỳ, Nam nữ nhiều loại thành phần khác nhau, đua nhau tràn vào Sài Gòn, tràn vào Miền Nam, nhanh tay vo vét cuớp của nguời dân Miền Nam, chúng nó tịch thu nhà cửa, tài sản…
Cha đón tết trong tù cải tạo (1975-1976)
Bảy lăm (1975) năm đã hết rồi
Nhà con chẳng thấy có nồi bánh chưng
Lạnh bàn trống bếp mắt sưng ( Gió rừng vùng kinh tế mới )
Mẹ con ôm mặt khóc rưng từng hồi
Nhớ cha tù chốn núi đồi
Tết trong ngục tối đang ngồi ngáp hơi.
Khổ đau không nói nên lời
Lao tù Cộng Sản muôn đời không quên…
"Hận thù Cộng sản muôn đời khó quên"
( Cha đón tết trong tù cải tạo, Mẹ ở nhà hết gạo nuôi con... )
http://quehuongngaymai.com/forums/showthread.php?t=184309&p Bên T Cuộc
(Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trông thấy mà đau đớn lòng) Nguyễn Du
https://sites.google.com/site/hoikysite/thoi-cua-thanh-than Thời CThánh Thầnhttp://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspxtid=2qtqv3m3237nvn0nqnnn2n31 Thời của thánh thần-Hoàng Minh Tường http://diendantheky.net/2012/12/huy-uc-vi-sao-toi-viet.html " Bên Thắng Cuộc " http://bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/12/121220_binh_luan_ve_ben. Bên T Cuộc<> http://quanlambao.blogspot.com/2012/12/ben-thang-cuoc-chuong-ii-cai... Bên thắng cuộc–Chuong II: Cải tạo–Phần–Ngụy quyền, Ngụy quân "Huy Đức-Vì sao tôi viết? "http://youtube.com/watch?v=GqBo7TWgLe4 Phỏng Vân Cựu Thiếu Tuớng QLVNCH Trần Văn Khôi P1. "Những ngày cuối cùng tháng 4 năm 1975 "http://youtube.com/watch?v=cfefzbirKMw&list PV Cựu Thiếu Tuớng QLVNCH Trần Văn Khôi P2. "Những ngày cuối cùng tháng 4/1975 -Tuớng Trần V Khôi"http://youtube.com/watch?v=ueZqxKYof4s&list PV Cựu Thiếu Tuớng QLVNCH Trần Văn Khôi P3. "Những ngày cuối cùng tháng 4/1975"http://youtube.com/watch?v=vKpswWEg-MQ Cựu TT VNCH Nguyễn Văn Thiệuhttp://youtube.com/watch?v=FMTpDHju-PU Chuyện kể 30.04.1975 của phi cônghttp://www.youtube.com/watch?v=RAAo-ievY5g Vuợt Sóng-phim về 2 triệu nguời Việt chết trên biển “ Vuợt Sóng (tựa tiếng Anh: Journey from the Fall-Hành trình từ sự sụp đổ) là một bộ phim độc lập của đạo diễn nguời Mỹ gốc Việt Trần Hàm và nhà sản xuất Nguyễn Lâm về cảnh ngộ của những thuyền nhân và những tù nhân trong trại cải tạo tại Việt Nam sau sự kiện 30 tháng 4, 1975. Phim bắt đầu trình chiếu tại bốn thành phố tại Hoa Kỳ (Westminster, Garden Grove, San Jose, California, và Thành phố New York) từ ngày 23 tháng 3 năm 2007 và mở rộng ra ít nhất 20 rạp toàn quốc vào những tuần sau đó.” http://youtube.com/watch?v=r-jqH1REBF4 MIỀN TRUNG: DI TẢN BUỒN 1975... http://youtube.com/watch?v=66m4xLveTaY Tiểu Sử của năm (5) Vị Tuớng trong QLVNCH. Đa Tử Tiết truớc và sau ngày 30-4-1975. http://youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=-jD_noY1BzE Phỏng Vấn Cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu-Phần 1-4 -HNC ... http://youtube.com/watch?v=m4eUqTcu8e4 Phỏng Vấn ông Nguyễn Văn Thiệu-Cố Tổng Thống VNCHhttp://youtube.com/watch?v=8WbjutYpUPs Tội Ác của Đảng Cộng Sản Viêt Nam (1954-1975-2012...)
Ngày nay đã 37 năm trôi qua, những nguời lính đó, những du kích quân trẻ ngày xua, nay họ trở thành vai vế, gọi là các bậc làm cha me, ông bà của thế hệ con cháu họ, nhung con cháu của họ nó không hiểu biết gì về sự thật, của lịch trong cuộc chiến tranh Việt Nam 1954-1975. Gọi là cuộc chiến Quốc Gia-Cộng Sản…
Ngày nay nhìn lại những đám nguời đó ở Việt Nam, họ có gì thay đổi..? Không thể vo đua cả nắm, để chỉ trích…Vì trong đa số những nguời lính đó, gọi là (Bộ Đội Cụ Hồ) họ rất đau khổ và hối hận, và thù hận nữa… Vì họ đa bị ĐCS tuyên truyền lừa gạt, để họ tình nguyện vào cuộc chiến xâm chiếm Miền Nam, gây ra bao nhiêu đau thuong, tội ác…Phần vì họ bị áp lực, bắp phải đi…Ngày hôm nay có nhiều nguời lính cựu chiến binh Miền Bắc, cung đang là nạn nhân đau khổ nhu Đoàn Văn Vuong ở Tiên Lãng-Hải Phòng. Dân Oan Văn Giang-Hung Yên…
http://music.vietfun.com/trview.php?ID=6148&cat=15&qlfont=16 Thời của Thánh Thần- Hoàng Minh Tuờng <> http://tuanvannguyen.blogspot.com/2008/10/thi-ca-thnh-thn.html Thời của Thánh Thần-Hoàng Minh Tuờng
Nhung không thể phủ nhận rằng, có nhiều nguời trong đám lính quân cán đó, nay họ là những Tú Ông –Tú Bà, đang làm quan chức ở trong nhiểu nghành nghề…Trong đó có cả nghề mua quan, bán chức, tham nhung, cuớp ruộng đất vuờn của nông dân, dân oan để mở sòng bài sân Golf, bất động sản, khách sạn làm nghề buôn bán ma túy gái mãi dâm, Trung tâm ăn choi theo lối sống xa hoa… Ăn hút xuong máu của các thế hệ trẻ… Bọn này giàu có do tham nhung, bóc lột tàn tệ của sức lao nguời công nhân, và buôn bán phụ nữ trẻ em, xuất khẩu lao động (nô lệ) ra nuớc ngoài…Chúng nó giàu có lên, không phài do làm ăn luong thiện, cạnh tranh lành mạnh, trải qua vất vả khó khăn để tạo nên từ hai bàn tay trắng… Chúng nó giàu có do cuớp đất ruộng vuờn của nguời nông dân, đục khoét bán tài nguyên đất nuớc, rút ruột tiền thuê dân, ăn chận, ăn bứt tiền cho vay của các nuớc phát triển, giúp đỡ dân nghèo Việt Nam, nhu vốn ODB…
http://yourviet.blogspot.com/2012/09/vietnam-corruption-in-vietnam-... Vietnam Corruption Ranking http://bing.com/search?q=Vietnam+Corruption+Ranking ( Việt Nam tham nhung xếp hạng !? )
Con cái cháu chắt chúng sinh ra, gởi đi Tây-Mỹ học rồi cung vậy…Chúng trở về Việt Nam, cung giống nhu mèo mả gà đồng về làng vào nhà dân... Cha mẹ xua gia nhập vào Thổ Phỉ Đảng Cuớp. Nay con học trở về cung vào làm nghề Đảng Cuớp Thổ Phỉ…Chúng có nhiều tiền của, nhiều biệt thự nhà lầu xe hoi, lấy tiền từ tham nhung, bòn rút xuong máu tiền thuế của dân…Với danh xung Đại Gia Này, Đại Gia nọ… Nhung nhìn vào bộ mặt, và bản chất của nó, thấy bần bạc, bèo keo kiệt vô nhân đức, sống vô cảm với nguời dân làm công nghèo khổ, kiếm từng đồng cắc…Bạn thử nghi, khi nghe câu chuyện này. Chuyện nguời bảo vệ của chủ một vuờn cafe ở Buôn Mê Thuột, để cho đan chó cắn xé xác một phụ nữ, nhặt hạt cafe cho đến khi phụ nữ chết... Đọc xem câu chuyện>>
http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/phap-luat/2010/03/3ba1940b/ (Rẫy ông Thành 507) Câu chuyện này báo chí đăng lên… http://google.com/search?hl=en&site=&source=hp&q=r%E1%B... (Rẫy ông Thành 507)
Ngày nay dù chúng nó có mang đầy mâm cổ vật quý báu, tiền vàng đi vô chùa, vô nhà thờ cấu tài, cầu phuớc cầu đức, cầu an. Họ thật tâm làm phuớc giúp cho nguời nghèo hay trục lợi.!?


Bác si Y tá là những nguời học làm nghề thầy thuốc, chữa bệnh gọi: “Luong Y Kiêm Từ Mẫu- Đức Thiện Mỹ ”. Y khoa gắn liền với khoa hoc, để nghiên cứu phát triển về đời sống, bảo vệ sức khẻo cho con nguời. Nghề kinh doanh nào cung vậy, kiếm lợi nhuận làm ăn luong thiện và minh bạch để phát triển.
Nghề Y Tá Bác si, Duợc si rất cần thiết cho xã hội..Nhung nó vẫn là một nghề làm kinh doanh, cần phải có lợi nhuận để phát triển và duy trì sự tồn tại. Nghề để đảm bảo nuôi sống vợ con gia đinh. Và di nhiên là phải phát triển để làm giàu có, phúc lợi cho xã hội.

Ở Việt Nam trong thời gian gần đây, cái tên nick name (Y Tá), đuợc các trang mạng Internet báo lề trái, gọi ông Thủ Tuớng Nguyễn Tấn Dung là Y Tá, bởi vì trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Ông Nguyễn Tấn Dung là một Y Tá, từng phục vụ trong quân đôi Cộng Sản, thuờng gọi là (Việt Cộng). Cái tên Y Tá-Thủ Tuớng Nguyễn Tấn Dung thời gian qua, đa làm cho nguời dân ở Việt Nam, và Thế Giới hiểu biết thêm về con nguời, thân thế của ông rõ ràng hon…
Riêng nhân vật tên Thiếu Úy Y Tá, của Quân đội chính quy Cộng Sản Bắc Việt, trong câu truyện "Nguời Lính Và Thi Si 1975-1980" tôi đề cập tới, nằm ngoại lệ và khác biệt…(Viết sửa lại)
Đoạn phim tài liệu chiến tranh Việt Nam-Sụp đổ của chính quyền Sài Gòn 4-1975

http://youtube.com/watch?v=hz276uryS4s Vietnam War: Fall of Saigon (1975)
Việt Nam-10 ngàn ngày chiến tranh-Cộng sản Hà Nội xậy dựng 1 xã hội du kích (VC) ở Miền Nam

http://youtube.com/watch?v=XsW3q0oWhxM Vietnam-The Ten Thousand Day War "The Guerilla Society" Episode 1
http://youtube.com/watch?v=bHNeb2K46ss Episode 3
http://youtube.com/watch?v=oNaseLLswuU Episode 4
http://youtube.com/watch?v=1ULeMaPwtxU Episode 5
http://youtube.com/watch?v=ZSbFjtalzm0 Episode 6
http://youtube.com/watch?v=HEygzd5LCbI Episode 9
http://youtube.com/watch?v=N-UqfO1f7LQ Episode 16 "Frontline America"
PBS DOC FILM (VIETNAM WAR HISTORY 1954-1975) Phim tài liệu chiến tranh Việt Nam 1954-1975.

“The night of April 29, 1975, the Capital Saigon felt as though it were shaking. The peoples knew there was doom, and waiting silently inside their homes, on the streets and everywhere for something to happen. The night slowly passed, minute by minute, which felt like hours, as the Marshall Law settled in, the Southern troops moved towards to the Capital Saigon to protect it, during this times the mass exodus inside the Capital of South Vietnam began… “ (Soldiers and Poet)

PBS DOC FILM (VIETNAM WAR HISTORY 1954-1975) Phim tài liệu chiến tranh Việt Nam 1954-1975.

http://bing.com/search?q=%2bPBS+DOC+FILM+VIETNAM+WAR+HISTORY+1954-1975
Xem nhiều đoạn phim tài liệu chiến tranh Việt Nam 1954-1975. Su sụp đổ của chính quyền Sài Gòn VNCH ngày 30-4-1975.

http://bing.com/videos/search?q=PBS+DOC+FILM+(VIETNAM+WAR+HISTORY)

Nhắn gởi về em

Em ạ từ ngày tháng tư đen (30-4-1975)
Bảy lăm(1975) anh dang dở sách đèn
Bỏ quên kỷ niệm con đường cũ
Để mấy hàng cây đứng lặng chờ.
* * *
Anh tủi anh buồn trong bơ vơ
Đêm ra đi xa thật bất ngờ
Bỏ quê bỏ nước vì sự sống
Bỏ lại mẹ cha vội xuống tàu.
* * *
Cũng đã lâu rồi ta xa nhau
Lần cuối gặp em đứng bên cầu
Bức thư trao vội trong ngày ấy
Giữa buổi chiều mưa Phố Thị-Nghè.
* * *
Em ạ thời gian đã phôi pha
Bao nhiêu năm xa cách quê nhà
Anh đi tìm cuộc đời yên phận
Quên lãng tình xưa bỏ bạn bè.
* * *
Anh ở bên này vẫn lắng nghe
Những tiếng kêu than thở khò khè
Tiếng cha tiếng mẹ già rên rỉ
Xích nặng còng lưng Búa đảng đè.
* * *
Em ạ mùa hè Mỹ nóng ghê
Mùa đông tuyết phủ lạnh tái tê
Mùa xuân hoa nở chờ ong bướm
Đợi mãi rồi hoa rụng lá vàng.
* * *
Đâu những dòng thơ viết dở dang
Hai lăm năm qua giữa [25] điêu tàn
Sài Gòn hôm ấy trời ảm đạm
Sấm sét rồi mưa nước ngập bờ.
* * *
Em ạ đêm rồi anh nằm mơ
Anh về thăm lại đất Cần Thơ
Khi qua Mỹ-Thuận xe dừng đó
Sông rộng nhìn quanh đợi chuyến phà.
* * *
Anh bỗng giật mình tưởng nhớ ra
Bao nhiêu kỷ niệm ở quê nhà
Những lần xuôi ngược ngày xưa ấy
Qua những dòng sông những xóm làng.
* * *
Năm tháng trôi qua thật phũ phàng
Sau ngày Cộng Sản chiếm Miền Nam
Dân nghèo đói khổ đầy tội ác
Tổ Quốc lầm than đảng độc tài.
* * *
Bao năm trôi qua chặng đường dài
Quê cha quê mẹ hỏi còn ai
Đau thương em chịu nhiều bất hạnh
Không một ngày xuân vui có em.
* * *
Em ạ đêm dài phải rạng đông
Sẽ có bình minh ấm nắng hồng
Em ơi làm chủ ngày xuân tới
Dân chủ tự do hết độc tài.
* * *
Anh viết bài thơ gởi về em
Ngòi bút lần đưa dưới ánh đèn
Sài Gòn có lẽ trời sắp sáng
Nửa trái đất tròn vẫn còn xoay.
* * *
Anh ước mơ sao có một ngày
Quê cha quê mẹ phải đổi thay
Không còn cộng sản trên nước Việt
Bầu cử tự do có nhân quyền.
* * *
Nhớ lại năm xưa trên chiếc thuyền
Bỏ nhà bỏ nước phải vượt biên
Ra đi không một lời từ giã
Chỉ thấy trùng dương tối mịt mờ.
* * *
Anh biết quê hương vẫn đợi chờ
Mong ngày trở lại tiếp bài thơ
Thắp hương cầu nguyện hồn tử sĩ
Vì nước quên thân đã bỏ mình.
* * *
Em ạ đêm này viết làm thơ
Bút nghiêng mực thấm dưới đèn mờ.
Tâm tư đao bới từng kỷ niệm
Nhắn gởi về em để thỏa lòng.

Charlotte, NC. USA. April, 2001.
Final Rewriting Tra Vinh March 31, 2013.

TRONG TRUYỆN “ CUỐN THEO CHIỀU GIÓ - MARGARET MITCHELL’S ” NHÂN VẬT. SCARLETT O’HARA!!! DÙNG NGÔN TỪ CHUỞI RỦA ĐÁM LÍNH MIỀN BẮC YANKEE- {Yankee soldiers in the North}. The United States Civil War 1861-1864}.. Thực ra Quân Lính Miền Yankee của Lincoln, vào đánh chiếm Miền Nam xong rồi trở về quê quán cu .. Họ không tràn vào cuớp bóc tài sản, xâm chiếm ruộng đất và di nguời vào đồng hóa Miền Nam nhu Thổ Phỉ Cộng Sản VN đa làm sau 4-1975... Nhu Ông Võ Văn Kiệt đa từng nói sau 4-1975 ở Miền Nam!!?? Nhân vật 2 chị em: Trông giống nhau nhu hai chi em sinh đôi” trong truyện “ Nguời Lính và Thi Si-Soldier and Poet. Nhân vật nguời chị Bác Si, đa nguyền rủa đám dân Bắc Kỳ {Phụ Nữ + Đan Ông}
Đã cấu kết với đám dân du kích 30-4... VC nằm vùng!!!, Thổ Phỉ rừng xanh vo vét cuớp đoạt của cải dân Miền Nam duới thời Lê Duẩn!!! Nhân vật câu truyện đuợc mô tả bộ mặt thật của tên Y Tá Bắc Kỳ {cấp bập Thiếu Úy} Nguời chị gái Bác Si chuởi tên Y Tá, đã hãm hại cô em gái duợc sỹ vừa mới học xong!. Hình ảnh và nhân vật trong câu chuyện này liên tuởng đến những gì đa và đang xảy ra tại Việt Nam ngày hôm nay… (Viết sửa lại)

NGÔN NGỮ-THÀNH NGỮ MÀ NGUỜI VIỆT NAM NGÀY NAY THUỜNG NÓI CÂU: “ CHẤP NHẬN SỐNG CHUNG VỚI LU ”. VÂNG, SỐNG CHUNG VỚI LU ĐỄ HIỂU BIẾT VỀ LU, VÀ CUNG LÀ ĐỄ HỌC HỎI THÊM VÌ NGUYÊN NHÂN NÀO GÂY RA LU!!!
CÓ THỂ SỐNG CHUNG VỚI LU, HAY SỐNG CHUNG VỚI ĐÁM THỔ PHỈ-ĐẢNG CUỚP LỪA DÂN!!?? HẢI TẶC CUỚP BIỂN!!?? NHUNG KHÔNG THỂ SỐNG CHUNG VỚI RẮN RẾT, LOÀI SÂU ĐỘC, CÁ SẤU, CHÓ SÓI, HỔ ĐÓI VÀ ĐÁM ĐỈA HÚT MÁU!!! NGUỜI DÂN OAN Ở VIỆT NAM NGÀY NAY ĐANG SỐNG TRONG TRẠNG HUỐNG NÀO!? (Viết sửa lại)

VỪA QUA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ÁP DỤNG LUẬT THỔ PHỈ RỪNG, TRONG VỤ XỬ ÁN BỎ TÙ 3 NHÀ BLOGGERS TẠI SÀI GÒN!!! NÓ LÀ CÁI TÁT ĐÁNH VÀO MẶT CÁC NHÀ NGOẠI GIAO TÂY PHUONG-MỸ, CHÂU ÂU!? MÀ TUONG LAI HỘI ĐỒNG LHQ VỀ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM, PHẢI ĐỐI ĐẦU VỚI THỰC TRẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, ĐANG GIA TĂNG VI PHẠM NHÂN QUYỀN TỒI TỆ. ĐAN ÁP KHỦNG BỐ, BẮT TÙ ĐAY CÁC NHÀ BẤT ĐỒNG CHỨNG KIÊN TRONG NUỚC. ĐAN ÁP, BÓP CHẾT TỰ DO NGÔN LUẬN, TỰ DO BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY…( viết thêm và sửa lại)

THE UN HUMAN RIGHTS COUNCIL HAS THE RIGHT TO OPPOSE THE MEASURE, OF Hanoi REGIME [COMMUNIST OF VIETNAM ], TO TAKE ACTIONS, STOP ALL CASE IMMEDIATELY HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OF COMMUNIST IN VIETNAM, REPRESSION AND RELIGIOUS PERSECUTION OF DISSIDENTS IN VIETNAM TO WITNESS. Xem Video
http://youtube.com/watch?v=Yu9cick1p6k&feature=related
Nông Dân Oan Văn Giang-Ecopark Bị Chính Quyền Công An+Quân Đội Cuỡng Chế

http://youtube.com/watch?v=gX19RBEiZyc Dân Oan Văn Giang bị cướp mất đât
http://youtube.com/watch?v=KIOxhwNIrEw Dân Oan Văn Giang bị cướp mất đất
http://youtube.com/watch?v=85gT0xsCgaM Cuỡng chế đất tại TP Hà Tĩnh 1
http://youtube.com/watch?v=mKAYB3Ur-B8 Cuỡng chế đất nhà tại Hà Tĩnh 2
http://youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8cToeNDI-gs 21/12/2012 Dân biểu tình chống thu hồi đất-Kim Son-Đông Triều-Quảng Ninh."Cưỡng chế đất có đụng độ ỏ Quảng Ninh" (BBC)

“ THỈNH NGUYỆN THƯ PHẢN ĐỐI CS VIỆT NAM GIA NHẬP HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC ”

VẤN ĐỀ NÀY CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MỘT BẰNG CHỨNG CỤ THỂ, VỀ VỤ VIỆC SAU ĐÂY:
Sự cố vụ việc, đóng cửa Viện Nghiên Cứu Độc lập IDS là bước lùi-tục hậu cho đất nước Việt Nam. Chính Quyền Cộng Sản Hà Nội ra quyết định đóng cửa IDS là một mất mát lớn, cho giới nghiên cứu trí thức Hà Nội Việt Nam.
Điều này không khác gì Mao Trạch Đông đã từng nói và làm, cách đây gần 50 năm qua, trong thời kỳ gọi là cuộc cách mạng văn hóa. Mao Trạch Đông gọi "Trí thức là cục!? Ngày nay ở Việt Nam, anh Y tá Ba Dũng đang học theo ông Mao!? Vấn đề này có liên quan đến bài bình luận của tôi khi đọc bài "Những giả thuyết ngây thơ "Alan Phan
Nghĩ đến đề tài: VIỆT NAM TRÊN CON ĐƯỜNG CHẮP VÁ** If-nếuVietnam không thay đổi, để cho người dân thật sự có Tự do dân chủ-Nhân Quyền-Tự do ngôn luận.Tự do tôn giáo, phát triển tư duy độc lập sáng tạo.Xóa bỏ giải thể Cộng sản búa liềm- Chủ thuyết tà giáo Marx Lenin phản nhân loại… Xã hội văn hóa Việt Nam còn xuốn cấp và tục hậu đường dài…

HỌC MIẾN ĐIỆN, MÙA XUÂN Á RẬP, ĐỂ THAY ĐỔI THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ THỔ PHỈ-THAM NHŨNG ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ, THIẾU VĂN HÓA-VÔ VĂN HÓA!!! TOÀN DÂN PHẢI ĐOÀN KẾT ĐỨNG DẬY LÀM CUỘC CÁCH MẠNG-KÊU GỌI TRƯNG CẦU DÂN Ý…
Phải  xóa bỏ thủ tục: KIỂM SOÁT LÝ LỊCH-PHÂN CHIA-ĐÈ ÉM-KỲ THỊ THÀNH PHẦN GIAI CẤP, CON CHÁU CỦA CÁC CÔNGDÂN VNCH..[ĐCSVN HIỆN NAY ĐỐI XỬ VỚI VIỆT KIỀU NHU CON BÒ SỮA, ĐCSVN CHỈ DÙNG ĐỂ HÚT SỮA, NHU HÚT XUONG MÁU CỦA DÂN OAN Ở VIỆT NAM !?]. (Viết sửa lại)

PHẢI Nâng cấp giáo dục dân trí, văn hóa, tôn giáo đạo đức sống tình người. Hòa hợp dân tộc bằng cách nào!? Phải chăng bản chất và con nguời của Đảng Cộng Sản Việt Nam, không thể nói chuyện hòa giải dân tộc được?! Phát triển nền kinh tế trí thức cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ ô nhiễm môi trường có quy hoạch... Nếu Việt Nam không thực hiện và giải quyết những vấn đề căn bản trên, thì 50-100 năm sau không thể nào theo kịp các nước như Thailand-Malaysia-Korean-Taiwan.

Thậm chí VN là bãi xả rác của TRUNG CỘNG, và các nước phát triển. Việt Nam Cộng Sản cũng chỉ loanh quoanh trong tụt hậu, chắp vá theo CNXH nửa vời không tưởng... CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG RẺ TIỀN Ở VIỆT NAM NGÀY NAY  ĐANG LÀM CÔNG CỤ NÔ LỆ CHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM! QUA TAY CÁC CAI CHỦ THẦU TU BẢN NGOẠI QUỐC TRÊN THẾ GIỚI,  VẮT KIỆT SỨC LAO ĐỘNG TRÍ TUỆ, CỦA NHIỀU THẾ HỆ TRẺ TRONG TƯƠNG LAI.

Tổng Thống Boris Yeltsin nói: “Cộng sản không thể thay đổi mà phải dẹp bỏ”

Di sản Hồ Chí Minh-Di sản Đảng cướp. "Việt Nam tham nhùng anh hùng
Đạo đức xuống cấp bần cùng hóa dân…“ (Đàn sâu của đảng)

Việt Nam Thủ Tướng đám này
Lớp năm [5] văn hóa mặt dày mắt sâu !?
Cử Nhân Luật học ở đâu !?
U Minh, Rạch Sỏi bên Lào hay Miên !?
Năm xưa bán bến lấy vàng (Công An Rạch Giá Kiên Giang bán bến cho tàu vượt biên ở những năm 1980's... Thế kỷ truớc)
Nay làm Thủ Tướng đô (dollars-gold) vàng đầy kho.
Cà Mau, Rạch Giá thiếu bò (Công An cưỡng chiếm giở trò cướp đêm)
Biển đông Trung Cộng lưỡi bò liếm vô.
Đây là di sản cụ Hồ
Di sản Đảng cướp tội đồ hại dân…
Khủng bố, trấn áp xung quanh phiên xử 3 Blogger CLB Nhà Báo Tự Do

http://youtube.com/watch?v=2ukv2m_i4l8 "Cuỡng chế, giải tỏa đất đai ở Kim Son-Đông Triều-Quảng Ninh 21/12/2012"
http://youtube.com/watch?v=8cToeNDI-gs "21/12/2012 Dân biểu tình chống thu hồi đất-Kim Son-Đông Triều-Quảng Ninh" ( BBC Vietnamese )
http://youtube.com/watch?v=KWTAIdnwzSk "Fortenberry Voices Concern for Human Rights Violations in Vietnam " Thế giới cần theo dõi, đua Vietnam vào danh sách vi phạm Nhân Quyền...
Phải chăng luật chống tham nhung của chính quyền Cộng Sản Việt Nam ngày nay, so sánh giống nhu chuyện cuời chủ nhà bảo đan mèo, chúng mày phải canh giữ miếng thịt mỡ cho tao, cấm ăn nha. ( Câu chuyện đan chuột canh giữ thùng gạo khi chủ nhà đi vắng)

http://youtube.com/watch?v=leQ-7G6LEjk CA đao phá mồ mả của dân Hà Nội http://www.youtube.com/watch?v=CgCGI9A2EbE (Công An Hà Nội đao mả nhân dân)
Xem hình ảnh Công An CSVN man rợ quá. Lính trung thành nhất của Thủ Tuớng Ba Dung, (Công An Nhân Dân) đang làm nhiệm vụ đao mồ mả của dân, bảo vệ nhân dân? Học tập đạo đức Hồ Chí Minh!

http://gocnhinalan.com/bai-cua-khach/lai-chuyen-nguoi-va-ta.html Văn Hóa & Luật Pháp ở Nhật.
Xem qua cảnh Công An Cộng Sản Việt Nam, áo vàng áo xanh đao phá mồ mả của dân, chặn đuờng đón bắt xe dân để ăn tiền hối lộ, vung luới cá đuổi bắt bắt xe máy của dân ở ngoài đuờng, thấy mà ngao ngán. Xem những videos trên Youtube-Google, thấy sự nhếch nhác, quá bôi bác của ngành Công An Nhân Dân Việt Nam, đối xử quá tồi tệ với nguời dân. Công An gì mà làm nhiệm vụ nhu dzậy.
Bạn đọc qua bài: Lại chuyện “nguời” và “ta”. Thử hỏi văn hóa & luật rừng của Việt Nam, làm sao để nguời dân ý thức thực thi !? 100-200 năm nữa, Việt Nam có thể đuợc như Nhật Bản ngày nay.

Hacker deleted files March 25, 2013.


**********************************
http://en.wikipedia.org/wiki/UltraSurf Read who is UltraSurf !?
http://appladdin.com/ultrasurf Cài vào PC, Laptop của bạn phần mềm (Software) UltraSurf để vuợt tuờng lửa
Nhân dân Hà Nội@Sài Gòn Việt Nam biểu tình chống: CỘNG SẢN TRUNG QUỐC LẤN CHIẾM + XÂM LUỢC LÃNH THỔ VIỆT NAM. NGÀY 09/12/2012. Công An Cộng Sản Việt Nam đan áp nguời biểu tình.
http://youtube.com/watch?v=QtmUQTtQDrw Sài Gòn biểu tình chống TQ 09/12/2012.
Dân Nam nhớ lấy câu này, Độc tài tham nhũng cướp ngày cướp đêm... “Đỏ như máu đen như than, gian ác thâm độc như đám Cộng sản Tàu bành trướng-Cộng sản Việt bán nước”

(CauNhatTan-CAM?)
http://caunhattan.wordpress.com/2012/12/13/hoang-trung-hai-giup-trung-quoc-chiem-vi-tri-yet-hau-cua-viet-nam (Hoàng Trung Hải giúp Trung Quốc chiếm vị trí yết hầu của Việt Nam) 13/12/2012 Câ`u Nhật Tân
" Bản chất của vấn đề mà ai cũng nhận ra ở đây là: với mưu sâu kế hiểm, Trung Quốc chỉ cần bỏ ra rất ít tiền mua quan chức chóp bu Việt Nam và đã làm chủ ngay đuợc một vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng hạng nhất của nuớc ta.
Vũng Áng (Kỳ Anh tỉnh Hà Tinh) là khu vực nuớc sâu nằm ở cửa phía Nam vịnh Bắc Bộ. Từ đây, có thể khống chế tàu thuyền ra vào cảng Hải Phòng cũng như giao thông đuờng biển với toàn miền Bắc, tiếp cận thuận lợi các mục tiêu phòng thủ chiến luợc trên Biển Đông nhu đảo Cồn Cỏ, Hòn Mê, Hòn Khói … Vị trí này nằm ở chân núi Hoành Son dọc Quốc lộ 1, vị trí yết hầu của cả nuớc, có thể chia cắt giao thông Bắc – Nam.
Năm 2007, “tập đoàn” Formosa quốc tịch Đai Loan (hiện đa sang nhuợng toàn bộ cổ phần cho Trung Quốc) tiếp cận các quan đầu tỉnh của Hà Tinh nhằm thôn tính vị trí đắc địa này phục vụ muu đồ chiến luợc lâu dài. Họ vẽ ra 1 dự án đầu tu 100% vốn nuớc ngoài lên đến 23 tỉ USD, cộng với khoản lót tay hậu hi nhằm làm mờ mắt các quan to.
Ngày 16/1/2008, UBND tỉnh Hà Tinh gửi Tờ trình 102/UBND-CN2 lên Thủ tuớng Chính phủ xin Chính phủ cho phép Hà Tinh thực hiện dự án khủng này. Trong khi “nhà đầu tu” chua thực hiện các thủ tục theo Luật Đầu tu để có tu cách pháp nhân thì ông Phó Thủ tuớng gốc Tàu Hoàng Trung Hải đa nhanh chóng đuợc Thủ tuớng phân công ký thay cả Chính phủ và Thủ tuớng cho phép Hà Tinh thực hiện dự án trên (Quyết định 323/Ttg-QHQT ngày 4/3/2008). Luu ý là chỉ trong vòng 1 tháng ruỡi từ 16/1 đến 4/3/2008 (trừ thời gian nghỉ Tết gần nửa tháng), các Bộ, Ban Ngành chức năng của Việt Nam đa nhanh nhảu hoàn tất mọi đánh giá, báo cáo khả thi, kể cả đánh giá môi truờng, đánh giá an ninh quốc phòng, thẩm định dự án để “phụ họa” thuyết phục Thủ tuớng đồng ý cho phép Hà Tinh thực hiện ngay dự án trên. Tu cách pháp nhân của “nhà đầu tu” cung đuợc các co quan trung uong và địa phuong thần tốc hoàn thiện “giúp”. Nhiều thủ tục pháp lý của “nhà đầu tu” còn chua thực hiện sau khi Hoàng Trung Hải ký quyết định phê duyệt “dự án đầu tu”.
Cần nói rõ rằng quyết định do Hoàng Trung Hải ký, mọi văn bản thẩm định của các Bộ, Ngành liên quan “phụ họa” cho dự án này là hoàn toàn trái pháp luật và làm khống vì đều đuợc ký khi “nhà đầu tu” chua có tu cách pháp nhân.
Có đuợc sự bảo kê nói trên, Võ Kim Cự (Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tinh) đa hào phóng ra quyết định cấp ngay 33km2 đất chiến luợc an ninh quốc phòng khu vực cảng Vung Áng (Kỳ Anh, Hà Tinh) cho “tập đoàn” Formosa thuê trong 70 năm. Ngay lập tức, hàng chục nghìn công nhân Trung Quốc đuợc “nhà đầu tu” đua ùn ùn sang Vung Áng. Chúng sinh con đẻ cái, chúng kết hôn với con gái địa phuong và làm nhà làm cửa, định cu ngay tại chỗ. Nhiều ”khu dân cu” Trung Quốc mọc lên nhan nhản quanh Vung Áng. Oái ăm thay, chính chỗ này, 33.000 dân Hà Tinh chính gốc lại bị đẩy đi duới cái tên “tái định cu” để đến noi xa xôi và khó khăn hon nhiều lập nghiệp từ đầu. Chính quyền Trung uong và địa phuong còn ra nhiều chính sách trái pháp luật khác nhằm uu đai về thuế, về chính sách nhập khẩu hàng hóa cho “nhà đầu tu” để họ gần nhu huởng tự do tuyệt đối trên mảnh đất mà nay đã thành Vuong quốc Vung Áng của riêng họ.
Sau khi chính quyền đa dành hàng nghìn tỉ đồng ngân sách để làm hạ tầng phục vụ “nhà đầu tu”, chi cho di dân tái định cu, gần 5 năm đa trôi qua, nguời dân địa phuong chua thấy tỉ đô la nào đuợc “nhà đầu tu” rót vào Vung Áng, cung chua thấy “nhà đầu tu” giải quyết công ăn việc làm gì cho dân địa phuong. Các hạng mục chính về đầu tu đều chua đuợc triển khai. Điều ai cung nhận ra là “nhà đầu tu”, nay toàn bộ đa thuộc về Trung Quốc, ngang nhiên chiếm đuợc hẳn 1 khu vực cảng nuớc sâu chiến luợc trọng yếu của Việt Nam, chiếm đuợc 33km2 ở khu vực yết hầu của nuớc ta. Bên trong và xung quanh khu vực này, hiện có hàng chục nghìn nguời Trung Quốc định cu với nhiều “khu dân cu” mọc lên rất náo nhiệt. Điều dễ nhận ra nữa là hon 33.000 dân địa phuong sinh sống tại đây từ bao đời đa bị chính quyền tỉnh Hà Tinh dùng công an cuỡng bức đi chỗ khác xa xôi, hẻo lánh, khó khăn hon nhiều.
Bản chất của vấn đề mà ai cung nhận ra ở đây là: với muu sâu kế hiểm, Trung Quốc chỉ cần bỏ ra rất ít tiền mua quan chức chóp bu Việt Nam và đã làm chủ ngay đuợc một vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng hạng nhất của nuớc ta. " (Cầu Nhật Tân)
http://youtube.com/watch?v=p0CMlleLWr0 Cảng Vung Áng, Kỳ Anh, Hà Tinh
http://youtube.com/watch?v=FCsGRnsx6Ow Cháy KCN Vung Áng-Kỳ Anh-HT
http://youtube.com/watch?v=LzvSxMCWNbI Nguy Co Khai Thác Boxit tại VN
http://youtube.com/watch?v=8JS4VZbCWj8 Trung Quốc xâm chiếm Biển Đông http://youtube.com/watch?v=UshBxOUfCbM Công nhân TQ đánh hội đồng dân http://youtube.com/watch?v=W-CDMSOGaRY The South China Sea:)
http://youtube.com/watch?v=pG225dz89TY TQ lấn chiếm Biển Đông của VN http://youtube.com/watch?v=W-CDMSOGaRY (The South China Sea: )
http://youtube.com/watch?v=pG225dz89TY TQ Bành Truớng chiếm Biển Đông.

Asian Nations need keep eyes watch on Communist China, threatened with encroachment and expansion in South China Sea. (On the issue in South China sea disputed by China Communist today). Especially with Vietnam. ( VOA News: "80 maps demonstrates the Paracel Islands-Spratly Islands doesn't belong to China" (80 bản đồ cổ chứng tỏ Hoàng Sa-Truờng Sa không thuộc về Trung Quốc)
American people need understands, how much Communist China got benefited from U.S Wars since 1991. [First & Second U.S war in Iraq-1991-2003]. Afghanistan-Al-Qaeda Terrorist Wars!
Watch video on Youtube " Understanding the China/US Economic Relationship-Richard Wolff ”
http://youtube.com/watch?v=t-mUVkmlBSA (China/US Economic Relationship)
Communist China a larger lender [Creditor] OF U.S DEBT, over one haft Trillions dollars.
American people also need to known China is bigger thread for U.S in Economy & National Security. Because "China Hackers Stealing U.S. Secrets, Jobs- ABC " watch on Youtube video.
http://youtube.com/watch?v=x6RRv96C9kY (China Hackers Stealing U.S. Secrets, Jobs). Video của đai truyền hình Mỹ ABC News, đua ra những chứng cớ mỗi năm Mỹ mất khoảng $ 250 billion US dollar (250 tỷ dollars) do nạn tin tặc Trung Quốc, ăn cắp tài liệu bí mật Hoa Kỳ, ăn cắp qua Internet các bản quyền sáng chế ra các sản phẩm công nghệ cao. Mất công ăn việc làm cho công dân Mỹ, các công ty Hoa Kỳ. Trung Cộng ăn cắp các tài liệu bản quyền, nghiên cứu của Mỹ về kỹ thuật, kinh tế, tin học kỹ nghê cao.
http://youtube.com/watch?v=iqz1QgraG_o Cyber Espionage: The Chinese Threat-Stealing the Secrets of Corporate America .
http://youtube.com/watch?v=sJkRKy6itiA Cyber Espionage: The Chinese Threat U.S? http://youtube.com/watch?v=sQ5FWOhL0nc U.S. defense secrets stolen in cyber attacks http://youtube.com/watch?v=aI53xbq7Tvs China Communist Threat to U.S!?

Today China Communist Control South China Sea. Panama Cana. Iraq Oil &Persian gulf oil?
http://youtube.com/watch?v=6z3luJ9zWMQ Biểu tình chống TQ 9/12/ 2012
http://youtube.com/watch?v=8JS4VZbCWj8 TQ Bành Truớng Chiếm Biển Đông
http://youtube.com/watch?v=9zYUQeI-YFo B.T chống TQ xâm luợc
http://youtube.com/watch?v=Qp1MKKmrFKo HN BT chống TQ xâm luợc 09/12/2012
http://youtube.com/watch?v=D5kqyoIGYu4 Biểu tình chống TQ 9/12/2012 .
http://youtube.com/watch?v=LvIK5mD_daY BT chống TC xâm luợc 09/12/2012
http://youtube.com/watch?v=bElSlMcDpuc Dân Hà Nội Biểu Tình Chống Trung Quốc Lấn Chiếm + Xâm Luợc Hoàng Sa-Truờng Sa VN. Ngày 09/12/2012.
http://youtube.com/watch?v=QtmUQTtQDrw Sài Gòn biểu tình chống TQ-XL
RFA Phóng vấn BS Huỳnh Tấn Mẫm vấn đề nguời dân Sài Gòn biểu tình chống Trung Quốc ngày 09/12/2012. BBC Phỏng vấn Ông Hồ Ngọc Nhuận, ở Sài Gòn biểu tình chống Trung Quốc ngày 09/12/2012.
http://rfa.org/vietnamese/in_depth/hum-right-in-vn-12102012073923.html RFA Phỏng vấn GS Tuong Lai: Vì sao lại ngăn chặn lòng yêu nuớc?
http://youtube.com/watch?v=34Joumj_DMM Dân Sài Gòn biểu tình chống TQ lấn chiếm-xâm luợc lãnh thổ Việt Nam ngày 9/12/2012.
http://youtube.com/watch?v=chQMqtN5u_0 Nhân dân Sài Gòn (Miền Nam) Biểu tình chống: "CỘNG SẢN TRUNG QUỐC LẤN CHIẾM + XÂM LUỢC LÃNH THỔ VIỆT NAM NGÀY 09/12/2012.
http://youtube.com/watch?v=6z3luJ9zWMQ Nguời dân Sài Gòn Biểu Tình Chống Trung Quốc Lấn Chiếm + Xâm Luợc Hoàng Sa-Truờng Sa VN. Ngày 09/12/2012.
http://youtube.com/results?search_query=ha+noi+bieu+tinh+chong+trun... Nhân dân Hà Nội (Miền Bắc) biểu tình chống: " CỘNG SẢN TRUNG QUỐC LẤN CHIẾM + XÂM LUỢC LÃNH THỔ VIỆT NAM... "
http://youtube.com/results?search_query=Sai+gon+bieu+tinh+chong+tru... Nhân dân Sài Gòn (Miền Nam) Biểu tình chống: "CỘNG SẢN TRUNG QUỐC LẤN CHIẾM + XÂM LUỢC LÃNH THỔ VIỆT NAM..."
http://youtube.com/watch?v=r-jwlwv8-Ow 80 bản đồ chứng tỏ T.Sa-H. Sa không thuộc TQ
“ Đỏ nhu máu đen nhu than, gian ác thâm độc nhu bọn Đại Hán Bành Truớng Cộng Sản Tàu, (Trung Quốc) ở thế kỷ 20, 21 " . Nhân dân Việt Nam nên nhớ lấy câu thành ngữ này.
Thâm độc gian ác nham hiễm nhu Cộng Sản Tàu. ( Đồng ám chỉ đám Vua Chúa Tuớng lãnh nguời Tàu-China truớc đây). Ám chỉ đám Tàu Hán Bành Truớng@Mao Cộng Sản Bành Truớng-Chủ Nghia Cộng Sản Bành Truớng.” Khi đối diện làm ăn kinh doanh, thuong luợng, ngoại giao với họ là phải coi chừng, nhìn truớc sau xem xét kỹ. ( Xin lỗi không ám chỉ nguời Việt gốc Tàu chân chính yêu nuớc, ở Việt Nam hay Hải Ngoại. Hoặc nguời Tàu ở Trung Hoa chân chính, tôn trọng chủ quyền và nhân quyền Việt Nam. ( Câu này dành cho đám Đại Hán Tàu bành truớng & Cộng Sản Tàu bành truớng, chia chác với Công Sản Việt Nam).
Hãy nhìn lại chặng đuờng dài của lịch sử quá khứ, giữa Việt Nam -Trung Quốc!? Để đánh giá, phân tích và thừa nhận một cách trung thuc rằng: Đa mấy ngàn năm qua, dân Việt Nam sống bên cạnh nuớc Trung Quốc (Tàu Hán). Dân Việt Nam vẫn không khá nổi...Vẫn!!! Vẫn? Vẫn? Vẫn tụt hậu. Đa đến lúc nguời dân Việt Nam hãy can đảm ngững mặt nhìn lên, để xem các nuớc láng giềng ở Đông Nam Á, nhu Nhật Bản-Nam Hàn-Thái Lan-Singapore-Đai Loan… Đồng Minh Của Mỹ & Đồng Minh với khối; Liên Minh Châu Âu. ( Alliance with the European Union )
Hai Phong Vietnam December 09, 2012

*************************

Marx-Lenin chủ thuyết cộng sản thờ ma giáo, tà giáo. Biểu tượng cờ búa liềm thờ thần chết quỷ Sa-tăng?
“Ác ma Mars trong lời tiên tri” (QLB) ) “ Búa liềm đàn áp xich xiềng”
http://quanlambao.blogspot.com/2013/04/ac-ma-mars-trong-loi-tien-tri.html

Ảnh: Bakunin, Marx và Proudhon đều để chung một kiểu tóc và kiểu râu—đặc trưng điển hình thành viên giáo hội Sa-tăng của Joanna Southcott vào thế kỷ 19.
Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công. Tuyên truyền bịa đặt rợp trời dậy đất thông qua truyền thông hiện đại đã lan khắp mọi ngõ ngách trên thế giới; chỉ tính riêng tại Trung Quốc, đã có hàng trăm triệu người chịu độc hại từ lừa dối, trên phạm vi thế giới số người bị đầu độc còn lớn hơn nữa. Trong lời tiên tri nổi tiếng về “tháng 7 năm 1999″ (Các Thế Kỷ X, Khổ 72), Nostradamus viết (“Mars” ở trong khổ thơ là chỉ Marx):

Vào năm 1999, tháng 7,
Để Đại vương Angoulmois phục sinh,
Đại vương Khủng bố sẽ từ trên trời xuống,
Đến thời trước và sau khi Mars thống trị thiên hạ,
Nói là để có cuộc sống hạnh phúc cho mọi người.
Khi ấy, người ta quan sát thấy trong Thái Dương hệ, trật tự sắp xếp các hành tinh có hình cây thập tự. Đối với con người ngày nay, thì gần như không ai biết rốt cuộc là sự việc gì. Mười hai năm đã trôi qua, con người dường như đã quên mất rồi, có người cho rằng chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp thiên văn mà thôi. Tuy nhiên, đứng từ góc độ chiêm tinh học mà xét, hàm nghĩa chân chính của nó lại là tử vong! Vào thời Châu Âu cổ đại, thập tự giá là một loại dụng cụ tra tấn. Ngày xưa người ta đem tội nhân trói vào thập tự giá, đóng đinh hoặc thiêu chết, coi như hình phạt tử hình. Do đó hàm nghĩa thực sự của nó chính là “tử vong”. Xét từ ý nghĩa chiêm tinh học, sự xuất hiện cây thập tự giá lớn trong Thái Dương hệ đại biểu sự chết chóc to lớn! Đây là điều không còn nghi ngờ gì nữa, sự thật chắc chắn — nhân loại đang đối diện một tai họa lớn chưa từng có!!

1. Ác ma Mars trong lời tiên tri

Vào thời niên thiếu, Marx là một giáo đồ Cơ Đốc; nhưng sau khi vào đại học, ông ta gia nhập giáo hội Sa-tăng (Satanist Church) do Joanna Southcott chủ trì, và trở thành một thành viên của giáo phái ma quỷ. Giáo hội Sa-tăng lấy một ngôi sao năm cánh đặt ngược làm ký hiệu. Người Trung Quốc ngày nay không nghĩ đến đó, rằng vì sao đảng cộng sản TQ sùng bái ngôi sao năm cánh như vậy, giống như tôn thờ thần linh vậy. Đó không phải là tượng trưng cho chủ nghĩa dân tộc hay chủ nghĩa yêu nước, bởi vì “Tuyên ngôn của đảng cộng sản” tuyên bố: “Phải thủ tiêu dân tộc, không đề xướng chủ nghĩa yêu nước”. Sa-tăng giáo sùng bái ngôi sao năm cánh, và lấy ngôi sao năm cánh làm biểu tượng.

Ảnh: Giáo hội Sa-tăng (Satanist Church).
Marx không phải là người vô thần. Giáo hội Sa-tăng tin vào sự tồn tại của Thần, chỉ là họ thù hận Thần, muốn vượt qua Thần, leo lên trên cả Thần (ít nhất là ngồi ngang hàng với Thần). Do đó rất nhiều tác phẩm thơ ca của Marx đều phản đối Thần, sùng bái Sa-tăng. Thơ ca là một hình thức văn nghệ đặc thù, có thể biểu đạt thế giới nội tâm tác giả một cách chân thật nhất. Marx trong một số tác phẩm như “Câu ma chú của kẻ tuyệt vọng” (Invocation of One in Despair), “Sự kiêu ngạo của con người” (Human Pride), kịch bản “Oulanem”, v.v. đều sung mãn khát vọng hủy diệt nhân loại, thậm chí kịch bản “Oulanem” còn công khai thừa nhận: “Và để hủy diệt, chỉ có thể là hủy diệt!”.

Cả đời Marx viết được hơn 100 cuốn sách, thế nhưng chỉ có 13 quyển được xuất bản. Tuyệt đại đa số đều được thu gom và cất giữ tại viện nghiên cứu Marx ở Moscow, chứ không công bố ra ngoài. Điều mà chúng ta biết chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi; một bộ phận nhỏ, mà đã khiến người Trung Quốc trợn mắt kinh ngạc.

Ảnh: Cờ của Sa-tăng giáo (ký hiệu ngôi sao năm cánh đảo ngược).
Hai chữ “Sa-tăng” này, đối với người Trung Quốc, là không hề bỡ ngỡ. “Sa-tăng” (Tát Đán) chính là ma quỷ hoặc ác ma, trong văn hóa truyền thống Trung Quốc mang ý xấu, chỉ các sinh linh làm hại nhân loại. Giáo hội Sa-tăng tuyên truyền thù hận đối với Thần, và bởi vì họ tin Thượng Đế đã sáng tạo ra nhân loại, nên các thành viên Sa-tăng giáo mang đầy thù hận đối với nhân loại. Các tác phẩm thơ ca của Marx đã biểu đạt vô cùng minh xác điều này (như “Ta không còn lại gì ngoài thù hận!” trong “Câu ma chú của kẻ tuyệt vọng” hay “Ngay khi ta siết chặt vĩnh hằng và hét lên, Câu nguyền rủa thật lớn vào tai con người.” trong “Oulanem”, v.v.) Marx đã thừa nhận “Sa-tăng cấp cho ông ta một thanh kiếm, lại cấp ấn ký cho ông ta”.

Marx là một tín đồ Sa-tăng giáo, đây là sự thật không còn nghi ngờ gì nữa. Từ sinh hoạt, công tác, tính cách, gia đình, bạn bè đến thư từ cá nhân của Marx đều chứng tỏ sự thật kinh ngạc ấy.

Mikhail Bakunin (một người Nga theo chủ nghĩa vô chính phủ, cùng Marx sáng lập “quốc tế thứ nhất”, cũng là một giáo đồ Sa-tăng), người từng có thời là bạn thân của Marx, nói:

“Người ta nhất định phải sùng bái Marx. Người ta ít nhất cũng phải sợ ông ta để có được sự khoan dung của ông ta. Marx là người tự đại cực độ, tự đại đến mức ghê tởm và điên cuồng”.

Sau khi gặp Marx, Engels đã miêu tả cảm tưởng về Marx như sau:

“Ai là người theo đuổi mục tiêu dã man? Một con người đen tối đến từ Trier (nơi Marx sinh ra), một con quái vật đích thực. Ông ta không đi, cũng không chạy; ông ta dùng gót chân, nhảy lên một cách điên cuồng, tưởng như muốn chộp lấy cả bầu trời và vứt xuống đất. Ông ta duỗi hai tay ra không trung, với nắm đấm tà ác; sự cuồng nộ của ông ta rất bất bình thường, giống như hàng vạn ma quỷ đang chiếm hữu ông ta từ râu tóc”.

Sau khi Marx chết không lâu, người hầu gái cũ của Marx là Helen Demuth kể lại: “Ông ta (Marx) là một người rất kính sợ thần. Khi mắc trọng bệnh, ông ta một mình trong căn phòng, đầu cuốn dây băng và cầu khấn trước ngọn nến đang cháy”.

2. Khởi nguyên của đảng cộng sản

Do phong tỏa thông tin và sự khác biệt ngôn ngữ, tuyệt đại đa số người Trung Quốc đều cho rằng Marx là người sáng lập chủ nghĩa cộng sản. Kỳ thực Marx không phải người khởi xướng chủ nghĩa cộng sản, mà khởi nguyên thực sự của đảng cộng sản bắt nguồn từ một tổ chức bí mật ở Châu Âu — hội Illuminati (Quang Chiếu bang). Để giúp con người thế gian triệt để nhận rõ bộ mặt chân thực của ma giáo cộng sản, chúng ta nhất định phải đem khởi nguyên thực sự của nó ra phơi bày. Đối với hầu hết người Trung Quốc, có thể nói đây là một bí mật cực lớn bị che đậy trong một thời gian rất dài — khởi nguyên của đảng cộng sản và nguồn gốc ký hiệu của nó.

Ngày 1 tháng 5 năm 1776, giáo sư luật Adam Weishaupt (1748-1830) thuộc trường đại học Ingolstadt ở Bavaria, miền Nam nước Đức thành lập một tổ chức cực kỳ bí mật mang tính khuynh đảo chính trị — hộiIlluminati (Order of Illuminati). Weishaupt là một nhân vật thuộc phái Machiavelli — không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, do vậy “không từ thủ đoạn” là một đặc điểm cơ bản của hội Illuminati. Lừa dối và dọa nạt cũng trở thành thủ đoạn cơ bản để đạt mục đích.

Ảnh: Adam Weishaupt, người sáng lập hội Illuminati.
Hội kín Illuminati, từ khi thành lập đã là tà ác; từ tôn chỉ lập hội của nó, chúng ta có thể rút ra kết luận này. Cương lĩnh lập hội của Illuminati là: xóa bỏ tài sản tư hữu và quyền thừa kế (tức “cộng sản”); xóa bỏ hôn nhân gia đình và luân lý đạo đức (tức “cộng thê”); xóa bỏ tất cả tín ngưỡng tôn giáo, dùng một “tân tôn giáo” thay thế (tôn giáo mới này dựa trên vô thần luận và chủ nghĩa duy vật); xóa bỏ quốc gia, dùng chủ nghĩa quốc tế thay thế chủ nghĩa yêu nước; cuối cùng xóa bỏ hết thảy trật tự xã hội bằng cách mạng thế giới, và thay thế bằng một trật tự thế giới mới (New World Order) do hội Illuminati khống chế, hoàn toàn độc tài, không có nhân quyền và đạo đức, hơn nữa còn thiết lập một hệ thống mật vụ không đâu không có.

Vì sao nói hội Illuminati là tà ác? Bởi vì nó ngay từ đầu đã phản đối đạo đức truyền thống của nhân loại, phá hoại luân lý và hôn nhân gia đình, lại còn tuyên bố là kẻ thù của tất cả tôn giáo chính thống. Ngay từ khi thành lập, nó đã được định trước là một ma giáo họa loạn thế gian con người.

Ảnh: Biểu tượng hội Fabian (Fabian Society).
Hội Fabian (Fabian Society) thành lập năm 1884 là một tổ chức phân chi của hội Illuminati, từng trợ giúp Lenin, gọi Lenin là “người Fabian vĩ đại nhất”. Biểu tượng của hội này là một con sói đen khoác da một con cừu trắng. Hình tượng sói khoác da cừu này đã phản ánh đặc điểm lừa dối của chủ nghĩa cộng sản hiện đại mà hội Illuminati sáng lập. Bang chủ Weishaupt của Illuminati nói với những người thân tín rằng phải tận sức dùng nghệ thuật lừa dối, nghệ thuật ngụy trang bản thân, nghệ thuật trinh sát người khác và nghệ thuật theo dõi tư tưởng người khác. Ông ta còn dạy thủ hạ cụ thể phải lừa dối như thế nào. Để đánh lừa bên ngoài, hội Illuminati khoác lên hình ảnh của một tổ chức từ thiện, tuyên bố mục đích là khiến nhân loại trở thành một “đại gia đình hạnh phúc và phồn vinh” (giống như tấm "da cừu”), nhờ đó thu hút rất nhiều phần tử trí thức, quan viên chính phủ và nhân viên thần chức trong tôn giáo, v.v., khiến họ ngộ nhận đây là một tổ chức đơn thuần mang tính từ thiện của Cơ Đốc giáo. Sau này đảng cộng sản vận dụng lừa dối và ngụy trang còn khéo léo hơn nữa.

Để che đậy và không để người ta nghi ngờ, hội Illuminati thâm nhập và khống chế hội Tam Điểm(Freemasonry), đồng thời phát triển trong đó. Bởi vậy hội Illuminati là một tổ chức bí mật ký sinh vào hội Tam Điểm thần bí. Hội Illuminati và hội Tam Điểm hỗ trợ nhau độc lập; hội Illuminati không phải là hội Tam Điểm, mà chỉ lấy nó làm công cụ che đậy và phát triển trong đó. Vào lúc đại cách mạng Pháp bắt đầu, nước Pháp có tổng cộng 282 hội quán Tam Điểm (lodge), trong đó 266 hội quán bị hội Illuminati khống chế. Hội Tam Điểm Đức cũng bị hội Illuminati lật đổ triệt để. Sau đó hội Illuminati còn phát triển thâm nhập vào rất nhiều quốc gia như Áo, Pháp, Hà Lan, Anh quốc, Bỉ, Ý, Thụy Sĩ, Hungary, Nga, thậm chí cả Mỹ, v.v. Tới tận ngày nay nó vẫn tồn tại theo một loại hình thức nào đó, nhưng vượt khỏi phạm vi thảo luận của bài viết này.

Hội viên Illuminati được phân nghiêm ngặt thành các đẳng cấp (xem sơ đồ dưới đây), đại khái phân thành ba loại lớn: sơ cấp (Nursery), trung cấp (Freemasonry – Tam Điểm), cao cấp (Mysteries). Mỗi loại lại phân thành các đẳng cấp khác nhau. Hai loại lớn ở bên ngoài (sơ cấp và trung cấp) tương tự “da cừu”, trong đó hội viên chỉ được biết rằng hội “vì một đại gia đình hạnh phúc của toàn nhân loại”. Chỉ có tiến nhập vào cấp bậc “thần bí” (Mysteries), hội viên mới dần dần được nói cho mục đích thật sự. Điều này cho thấy hội Illuminati vô cùng thận trọng, bởi vì nó biết rằng bản thân nó là tà ác. Thực sự tiến vào được loại cao cấp chỉ là thiểu số, còn đối với các nhân viên bên ngoài chiếm đại đa số mà không biết mục đích thật sự, Weishaupt nói, một mặt họ có thể hư trương thanh thế, mặt khác có thể làm bia đỡ đạn. “Thống nhất chiến tuyến” của đảng cộng sản cũng tương tự như thế.

Ảnh: Tháng 7 năm 1782, sau khi người lãnh đạo hội Tam Điểm các nước triệu tập đại hội bí mật tại ngoại ô Frankfurt, Đức, ý đồ kết cấu tổ chức đẳng cấp cơ bản của hội Illuminati đã được đưa ra.
Ảnh hưởng và thâm nhập của hội Illuminati đối với thế giới là tương đối rộng rãi, nhưng cực kỳ kín đáo. Đại cách mạng Pháp thế kỷ 18, cuộc vận động chủ nghĩa xã hội không tưởng thế kỷ 19, phong trào cộng sản thế kỷ 20, Công xã Paris, Bolshevik của Lenin, chủ nghĩa xã hội Fabian, và các cuộc vận động mang tính cách mạng lật đổ khác đều do hội Illuminati thao túng sau hậu trường.

“Tuyên ngôn của đảng cộng sản” không phải nguyên tác của Marx, mà lấy văn kiện cơ sở của Đồng minh những người cộng sản để chỉnh lý thành; tư tưởng và quan điểm chủ yếu của nó đều đã có sẵn, đều là của hội Illuminati (“Đồng minh những người cộng sản” là một tổ chức phân chi của hội Illuminati). “Hội Tam Điểm Đại Đông phương”, “Câu lạc bộ Jacobin”, “Hội bình đẳng” của Babeuf, “Đồng minh những người lưu vong”, “Đồng minh những người chính nghĩa”, “Đồng minh những người cộng sản” đều có chung một manh mối. Manh mối này đủ để chứng minh rằng: hội Illuminati đã sáng lập chủ nghĩa cộng sản hiện đại (đảng cộng sản).

Trong thời kỳ đại cách mạng Pháp, Mirabeau (1749-1791) khi ấy là một hội viên Illuminati ở Pháp, được Weishaupt giao trọng trách đưa hội Illuminati thâm nhập nước Pháp và phát triển tại Pháp. Sau đó, hội Illuminati thông qua “Hội Tam Điểm Đại Đông phương” bị khống chế để thành lập “Câu lạc bộ Jacobin”. Còn Robespierre (1758-1794) cũng là một hội viên Illuminati, được Weishaupt bổ nhiệm làm lãnh tụ Jacobin. Đây là người gây ra thời thống trị khủng bố (Reign of Terror) của phái Jacobin trong cách mạng Pháp.

Người ta chỉ biết rằng Babeuf đã lập ra một tổ chức bí mật gọi là “Hội bình đẳng” để tìm kiếm “chủ nghĩa xã hội không tưởng”. Nhưng tình huống chân thực là: Babeuf là một người được Mirabeau phát triển để gia nhập hội Illuminati, sau đó vâng mệnh hội Illuminati để tổ chức “Hội bình đẳng”. Trong thẩm phán trước khi lên đoạn đầu đài, Babeuf đã công khai thừa nhận mình chẳng qua chỉ là thuộc hạ của một tổ chức đứng đằng sau (hội Illuminati). Tư tưởng chủ nghĩa cộng sản mà Babeuf tuyên truyền đều đến từ hội Illuminati, mục đích là sau này đặt định cơ sở lý luận cho “Tuyên ngôn của đảng cộng sản”.

“Câu lạc bộ Jacobin”, “Hội bình đẳng” của Babeuf, “Đồng minh những người lưu vong”, “Đồng minh những người chính nghĩa”, “Đồng minh những người cộng sản” thực ra đều là các tổ chức phân chi của hội Illuminati. “Đồng minh những người lưu vong” là do Jacobin biến đổi thành, sau đó các phần tử cấp tiến trong đó tổ chức nên “Đồng minh những người chính nghĩa”, còn “Đồng minh những người chính nghĩa” sau này lại đổi tên thành “Đồng minh những người cộng sản”.

Mirabeau, Robespierre, Babeuf, Bonner Rorty đều là những nhân vật mang tính đại biểu. Marx gọi Mirabeau là “sư tử dũng mãnh của cách mạng”, gọi Babeuf là một người đặt nền móng cho “chính đảng chân chính của chủ nghĩa cộng sản”. Còn Lenin đem tượng lãnh tụ Jacobin Robespierre thờ cúng ngay trong điện Kremlin. Hội Illuminati vì sao chọn Marx làm người chắp bút? Hay là nhắm trúng tư tưởng Sa-tăng giáo của Marx: thù hận đối với Thần và nhân loại? Đây chính là điều hội Illuminati cần. Bởi vì sự xuất hiện của họ là để hủy diệt nhân loại.

3. Nguồn gốc ký hiệu của đảng cộng sản

Trong quá trình thành lập chính quyền, ĐCSTQ mang theo một đặc trưng tương đối điển hình: màu đỏ Xô Viết, hồng quân, hồng kỳ, sao năm cánh đỏ, búa liềm (biểu tượng của đảng). Những đặc trưng này (ký hiệu, phù hiệu, xưng hô) dường như không thể tìm ra xuất xứ và nguồn gốc từ văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Quốc. ĐCSTQ đã thừa nhận mình là tôn giáo ngoại lai. Kể từ khi thành lập, nó đã đi theo lý luận và thực tiễn của Liên Xô, dựa vào sự nâng đỡ của Liên Xô để lớn lên. Do vậy các ký hiệu, tên gọi này đều đến từ Liên Xô.

Ảnh: Đảng huy của Liên Xô cũ.

Ảnh: Biểu tượng của Sa-tăng giáo.

Ảnh: Biểu tượng của Sa-tăng giáo.

Ảnh: Sao năm cánh ngược, ký hiệu Sa-tăng trên cờ đoàn của ĐCSTQ.
Huy hiệu đảng của Liên Xô cũ là do một ngôi sao năm cánh màu đỏ và búa liềm hợp thành (xem hình bên trên). Ngôi sao năm cánh màu đỏ đối với người Trung Quốc không còn xa lạ gì, ĐCSTQ từng tuyên truyền là nó rất “thần thánh”. Búa liềm là đảng huy của đảng cộng sản. Như đã nói ở trước, đảng cộng sản bắt nguồn từ hội Illuminati, với Marx giữ chức chắp bút, khởi thảo “Tuyên ngôn của đảng cộng sản” dựa trên văn kiện cơ sở của hội Illuminati. Còn Liên Xô thực hiện lý luận này, thành lập một tổ chức như vậy, hoặc có thể nói là lập ra một chính quyền như vậy. Còn “sao năm cánh đỏ” và “búa liềm” lại có một nguồn gốc thực sự khác với điều người ta nghĩ.

Đảng cộng sản tuyên truyền rằng: “Cờ đảng búa liềm của đảng cộng sản đại biểu công nhân và nông dân, cái búa đại biểu công nhân, còn cái liềm đại biểu nông dân”. Thế nhưng hàm nghĩa thực sự của chúng lại không phải như vậy. Như trước đã nói, hội Illuminati thâm nhập và khống chế hội Tam Điểm, dùng hội Tam Điểm để che chở, do vậy búa liềm trong cờ đảng thực sự đến từ hội Tam Điểm. Trong nghi thức của hội Tam Điểm, “đại sư thợ đá” (Master Mason) tay cầm một chiếc búa, bởi vì búa là công cụ lao động của thợ đá. Kỳ thực, từ “đồng chí” xưng hô giữa những người cộng sản là đến từ hội Tam Điểm, giữa các hội viên cấp 2 của hội Tam Điểm gọi nhau là “đồng chí” (comrade).

Marx xúi giục công nhân bạo động đoạt chính quyền, Lenin nói thành lập chính đảng của “giai cấp công nhân”, đều là dựa vào công nhân, căn bản không đề cập đến nông dân. Nông dân là Mao Trạch Đông đề cập đến “nông thôn bao vây thành thị”, còn đảng huy là đã có từ thời Liên Xô rồi, do đó liềm căn bản không đại biểu cho nông dân. Như vậy liềm đại biểu điều gì? Liềm cũng bắt nguồn từ hội Tam Điểm, đại biểu sự hủy diệt. Trong văn hóa đại chúng của Tây phương, Thần Chết mang theo một lưỡi hái; liềm thực sự đại biểu hủy diệt, đại biểu cái chết.

Ảnh: Thần Chết tay cầm lưỡi hái.
Đảng huy của Liên Xô và ký hiệu Sa-tăng là rất giống nhau. Từ mấy bức hình chúng ta có thể so sánh, ngoài ra còn phát hiện một điểm: “sao năm cánh đỏ” là của giáo hội Sa-tăng, còn “búa liềm” là của hội Illuminati (Tam Điểm). Đây chính là sự kết hợp giữa ma giáo Sa-tăng và hắc bang Illuminati.

Nếu như nói Liên Xô cũ là một tổ chức phân chi của hội Illuminati, thì như vậy ĐCSTQ chính là kế thừa của phân chi này. Đảng kỳ, đảng huy, quốc kỳ, quốc huy và các loại huy chương của ĐCSTQ đều do các biểu tượng của Liên Xô diễn hóa thành. Chỉ là “sao năm cánh” và “búa liềm” được tách nhau ra. Ký hiệu “sao năm cánh ngược” của Sa-tăng xuất hiện trên đoàn kỳ của ĐCSTQ, trở thành biểu tượng của đoàn. Còn “búa liềm” được sử dụng đơn lẻ, trở thành biểu tượng của đảng.

Ngoài ra, ngày mùng 1 tháng 5 hàng năm được gọi là ngày “Quốc tế Lao động”, tuy nhiên chỉ ở quốc gia cộng sản mới thực thi ngày lễ này (ngày Lao Động ở Mỹ là ngày thứ Hai đầu tiên vào tháng 9 hàng năm). Đảng cộng sản giải thích rằng, ngày 1/5 (May Day) bắt nguồn từ cuộc bãi công lớn của công nhân tại Chicago, Mỹ vào ngày 1 tháng 5 năm 1886. Tháng 7 năm 1889, “quốc tế thứ hai” để kỷ niệm ngày này đã tuyên bố ngày 1/5 hàng năm là ngày Quốc tế Lao Động thế giới. Tuy nhiên lý do thực sự là hội Illuminati thành lập ngày 1 tháng 5 năm 1776, ngày “1/5″ thực ra là đảng cộng sản chúc mừng ngày thành lập hội Illuminati. Thế nhưng không thể công khai nói ra lý do này, do đó cộng sản quốc tế mới mượn cớ nêu trên, tức là dùng một lý do khác để che đậy lý do thật sự.

Thực ra, nguyên tắc tổ chức và nghi thức vào đảng của đảng cộng sản cũng đến từ hội Illuminati. Hội Illuminati có kết cấu tổ chức và quân sự hóa hình kim tự tháp, và kể từ khi nhập hội, phải phát thề độc: đem sinh tử giao cấp cho tổ chức, phục tùng thượng cấp vô điều kiện, trung thành với tổ chức;… bảo mật nghiêm ngặt, nếu tiết lộ sẽ chịu trừng phạt nghiêm trọng; định kỳ báo cáo tư tưởng với cấp trên, v.v. Đảng viên cộng sản khi vào đảng cũng phải phát thề độc, thề đem mạng sống giao cấp cho chủ nghĩa cộng sản; trung thành vô hạn với đảng; phục tùng thượng cấp, giữ kín cơ mật của đảng, vĩnh viễn không phản bội đảng. Nguyên tắc tổ chức của đảng cộng sản có rất nhiều là lấy từ hội quy của Illuminati.

Nhưng chỉ có một điểm đặc thù: ĐCSTQ tăng cường nghi thức vào đoàn và vào đội, hơn nữa còn bắt trẻ em phát thề độc gia nhập đoàn thanh niên và đội thiếu niên. Ký hiệu của đội thiếu niên là một bó đuốc và một ngôi sao năm cánh hợp thành (bó đuốc ẩn dụ mồi lửa, tức thế hệ sau). Điều này đại biểu ĐCSTQ khiến trẻ em hiến thân cho ma giáo cộng sản “bất cứ lúc nào”.

Ảnh: Thiếu niên bị bắt buộc đeo khăn quàng đỏ.

Ảnh: Nghi thức tuyên thệ vào đảng của ĐCSTQ.
Sau khi tuyên thệ vào đoàn, thanh niên coi như đã tuyên thệ gia nhập ma giáo Sa-tăng; sau khi phát thệ trước đảng kỳ, người ta chính là đã thề đem sinh mệnh giao cấp cho ma quỷ.

Bài viết tới đây, hết thảy đều đã quá rõ ràng. Thực ra, người viết có thể viết được bài này cũng tuyệt không phải là ngẫu nhiên.

Tham khảo tư liệu:
1. Von Richard Wurmbrand, Marx and Satan, Living Sacrifice Book Co (December 1986).
2. David Allen Rivera, Final Warning: A History of the New World Order, Conspiracy (February 2004).
3. Gerald B. Winrod, Adam Weishaupt: A Human Devil (California, 1969)
4. Abbe Barreul, Code of the Illuminati, part III of Memoirs Illustrating the History of Jacobinism (New York, 1799)
5. John Robison, Proof of a Conspiracy Against all the Religions and Governments of Europe (New York, 1798)
6. Mark Dice, The Illuminati: Facts & Fictions (The Resistance, San Diego, CA, 2009)
7. Nesta H. Webster, Secret Societies and Subversive Movements (General Books, Memphis, Tennessee, Reprint 2010)
8. Nesta H. Webster, World Revolution: The Plot against Civilization (Boston, 1921).
9. Nesta H. Webster, French Revolution
London (1920)
10. Judth Miller, Occult Theocracy (1933)

Xem thêm các bài viết về Karl Marx tại
www.karlmarxleaks.com

Chairman Congress Vietnam Communist Party Nguyễn Sinh Hùng Build Family Church cost thousands billions (VND) at Chung mountain, Nam Đan Nghe-An Province. While many villages school in Vietnam had no money to replace bamboo school house in poorest areas for children…
Read Vietnamese Articles: “Ăn com với dế mèn, ốc sên, cào cào, châu chấu ... là hậu quả của chính Điều 4 Hiến Pháp! “ (QLB) “Xót xa nhìn trẻ mầm non ăn com với… dế mèn ” (Dântrí)
 
http://youtube.com/watch?v=dkPsG-EeGX4 Vietnam children at Trash Dump http://quanlambao.blogspot.com/2012/07/hot-links-ve-chu-tich-quoc-hoi-nguyen.html http://quanlambao.blogspot.com/2013/03/hay-xem-truong-hoc-que-huong-ong-chi-x.html Trường học từ thiện xây bỏ hoang-Rạch Giá Kiên Giang

http://youtube.com/watch?v=fpYuc2gs2bk "Đại Họa Mất Nuớc" vào Trung Cộng
http://youtube.com/watch?v=9ojZ9y3pwQ8 Việt Nam Tôi Đâu?-Anh Là Ai?http://youtube.com/watch?v=xp6fk2vIzO8 Trả Ta Sông Núi-Nguyệt Ánh-Việt D
http://youtube.com/watch?v=ZySwLPcBuxw Hát cho ngày Sài Gòn quật khởi
http://youtube.com/watch?v=eZtz9-f6cKg Một chút quà cho quê huong-K.Ly
http://youtube.com/watch?v=YUVUOSy03_I Sài Gòn niềm nhớ không tên-K.Ly
http://youtube.com/watch?v=TbiC359yXV0 T.Tâm Asia Entertainment DVD 71
http://youtube.com/watch?v=YcDOSQzBMwY Asia Entertainment DVD 71
http://youtube.com/watch?v=TfSWAsatq4s T.T Asia Entertainment DVD 71
http://youtube.com/watch?v=AO9Yd852xQI TK Nam Lộc-Nguời di tản buồn-K.L
http://youtube.com/watch?v=HU5zHiGIuMs Ngô T. Miên: Em còn nhớ mùa xuân

*****************************************

Search for Renewable Energy, with High-Technology Companies around the world in 21Th Century.

TÌM KIẾM NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY, VỚI CÁC CÔNG TY NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ CAO CỦA THẾ KỶ 21.
http://domesticfuel.com/2012/11/01/federal-tax-credit-success U.S Government support-Production Tax Credit (PTC) for 8.5 million, 18-Wheelers Trucks, run on (Domestic Natural Gas) http://pickensplan.com                                                                                         http://windturbines.net
http://windenergy.com
http://energy.siemens.com/entry/energy/us/en
http://windenergysystemsllc.com
http://solarenergy.net
http://solarenergy.org
http://solarenergy.com
http://greenenergysolutions.com.au/index.php
http://owec.com
http://ecowavepower.com
http://energy.ca.gov/oceanenergy/index.html
http://usatourist.com/english/index.html
http://travelchannel.co.uk
http://australian.com
http://europeanworldtravel.com
http://imagetours.com
http://affordabletours.com/Europe
https://pathmotion.com/career-discovery/job/senior-economic-advisor
http://bing.com/search?q=Economics+Education&FORM=R5FD1
http://fte.org Foundation for Teaching Economics 
http://rdwolff.info Richard Wolf D. Professor Economic
http://www.bing.com/search?q=http%3A%2F%2Fbrightscope.com%2Ffinancial-planning%2Ffirm+&go=&qs=bs&form=QBRE American Economic Firm

LOUIELAMSON2000 GLOBAL NETWORK LINKS :
http://geovisite.com/en TRACKING INTERNET USERS IP ADDRESS & LOCATIONS ON GLOBAL-THEO DÕI ĐỊA CHỈ IP NGUỜI DÙNG INTERNET TRÊN TOÀN CẦU. http://timeanddate.com/worldclock WORLD CLOCK TIMES-MỐI GIỜ THẾ GIỚI http://upge.wn.com/louielamson2000 WORLDNEWS 7/24 http://louielamson2000.blogspot.com ĐỌC CÁC ĐỀ TÀI http://twitter.com/louielamson2000
http://vn.linkedin.com
http://facebook.com
http://xanga.com
http://louielamsontran.xanga.com/weblog
http://push.pickensplan.com/photo/2187034:Photo:1865651?page=30 ĐỌC CÁC ĐỀ TÀI-TẾT Ở TRONG TÙ 2012. http://search.aol.com/aol/search?s_it=searchbox.webhome&v_t=comsearch50ct13&q=louielamson2000&s_qt=ac  AOL Search
SEARCH BING-GOOD THINGS BRING FOR YOUR LIFE-USE MICROSOFT TRANSLATIONS LANGUAGES-SỬ DỤNG MICROSOFT DỊCH NGÔN NGỮ
http://bing.com - http://education.com -http://microsofttranslator.com - http://msn.com http://microsoft.com/en-us/translator/developers.aspx
http://youtube.com/watch?v=ZImohBzSRDU Steve Jobs & Bill Gates at D5 Conference
Steve Jobs and Bill Gates is two Great Partners (Great Relationship) from the begining, start in 1975-1976. Steve Jobs và Bill Gates là hai đối tác mối quan hệ tuyệt vời từ đầu, khởi đầu năm 1975-1976...
"HP" is name of Hewlett and Packard. Computer Electronics Companies.
http://shopping.hp.com/en_US/home-office/-/products/Laptops/Laptops
http://hp.com Hewlett Packard Computer http://apple.com Apple Computer http://ibm.com/us/en IBM Computer http://gateway.com/worldwide Gateway Worldwide Connections http://us.gateway.com/gw/en/US/content/home
http://hp.com HP is Hewlett-Packard http://webopedia.com/TERM/H/HP.html
http://dell.com Who is Michael Dell? http://usspost.com/tag/dell-inc/
http://usspost.com/michael-dell-dishwasher-restaurant-72058
Our life today can survive without Internet network .!? With no internet today, the world what will be like?
Samsung lost over 1 billion US dollar for Apple’s. This is healthy hiking competition over U.S court battle for Apple?
http://edition.cnn.com/2012/08/24/tech/mobile/apple-samsung-verdict (APPLE I)
http://youtube.com/watch?v=9UeuWONWO2E - Facebook is overpriced?-If Facebook start $14 buck a shares, may have a change.
http://youtube.com/watch?v=J1glriB54oE An evening with Nat King Cole http://youtube.com/watch?v=i2uYb6bMKyI Maurizio Polini-Mozart Piano
http://youtube.com/watch?v=aHv35cEyOlQ Mozart-Clarinet Concerto-I Allegro
Soloist: Sharon Kam/Czech Philharmonic Orchestra/Conducted by: Manfred Honeck

Astonishing Players! Music like this can lead the way for human thinker, make our soul peaceful and relax. Maurizio Pollini nhạc si nguời Ý- Italian choi Piano nổi tiếng. http://youtube.com/watch?v=4Tr0otuiQuU Beethoven Moonlight Sonata No: 14 http://youtube.com/watch?v=vQVeaIHWWck Beethoven Moonlight Sonata No: 14 http://youtube.com/watch?v=5-MT5zeY6CU Moonlight Sonata No: 14
Ánh trăng dòng nhạc-Sonata No: 14 bản nhạc nổi tiếng của Beethoven. Âm nhạc nhu thế này có thể dẫn đuờng cho các nhà tu tuởng, làm thay đổi sự suy nghi của con nguời, làm cho linh hồn của chúng ta hòa bình và thu giãn.
http://sovacopiano.com Làm từ thiện xã hội –Tỏ lòng nhân ái chia sẽ cho nguời nghèo khổ, tàn tật kém may mắn. http://thegioituthien.com/directory/tu-thien-o-viet-nam/ha-noi/quy-... Từ thiện xã hội –Những tấm lòng nhân ái chia sẽ cho nguời nghèo khổ, tàn tật kém may mắn. http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95n_th%E1%BA%A5t_nh%C3%A2n_m%E (Tổn thất nhân mạng trong Chiến tranh Việt Nam). Việt Nam trong cuộc chiến Quốc Gia-Cộng Sản -http://thuongbinh.blogspot.com/2008/06/cau-chuyen-nguoi-thuong-binh -Số phận nguời lính thương phế binh VNCH.

Great speech of Steve Jobs: ''You've got to find what you love,''
http://youtube.com/watch?v=Hd_ptbiPoXM Steve Jobs speech at Stanford University http://youtube.com/watch?v=OC3qFtgeogE BBC Documentary: Steve Jobs Billionhttp://youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc Steven Jobs Speech 2005
“Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma -which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. (Steve Jobs).

BING.COM CHUYỂN DỊCH
Bài phát biểu tuyệt vời của Steve Jobs: ''Bạn đa có để tìm thấy những gì bạn yêu thích,''

"Thời gian sống của bạn là giới hạn, do đó bạn không thể lãng phí nó, sống cuộc sống của nguời khác. Không bị mắc kẹt bởi thuyết nào đó, sống với kết quả theo sự suy nghi của nguời khác. Không để cho tiếng ồn của ý kiến của nguời khác, rút ra khỏi tiếng nói nội tâm của riêng bạn. Và quan trọng nhất, bạn có can đảm để làm theo trái tim của bạn và trực giác. Họ bằng cách nào đó, đa biết những gì bạn thực sự muốn trở thành. Tất cả mọi thứ khác là phụ." (Steve Jobs)

(1) Cựu Tổng Thống Liên-Xô, Putin nói :
Kẻ nào tin những gì Cộng Sản nói, là không có cái đầu.
Kẻ nào làm theo lời của Cộng Sản, là không có trái tim.

(2) Cựu Tổng Thống Liên-Xô, Boris Yeltsin nói :
Cộng Sản không thể nào thay đổi, mà phải dẹp bỏ

(3) Cựu Tổng bí thư đảng Cộng Sản liên-Xô, Gorbachev nói:
Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà thú nhận rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.

COMMUNIST IS A DEADLY VIRUS LIES WAITING INSIDE HUMAN HEART!!
CỘNG SẢN LÀ LOÀI VI TRÙNG GIẾT NGUỜI NẰM CHỜ TRONG TIM NGUỜI!

Tham Khảo Hiến Chuong 91. Đảng Việt Nam Dân Chủ [Vietnam Democratic Party-VDP]
Reference Chapters 91 of Vietnam Democratic Party (VDP)
Tham khảo soạn thảo Hiến Chương 91. Nhận xét thực trạng xã hội việt nam ngày nay, dưới sự cai trị của Đảng cộng sản Việt Nam. Chủ nghĩa xã hội mơ hồ, nửa vời không tưởng!?
“Một con sâu-Một bầy sâu” (Trương Tấn Sang)
“Độc tài đảng trị, đi đôi với hệ thống luật pháp (luật rừng) tham nhũng bất công, phản dân chủ vi phạm nhân quyền. Đảng Cộng Sản Việt Nam đang đưa đất nước tụt hậu và xuống cấp, trên toàn diện mọi lãnh vực trong xã hội.” (Nhận xét thực trạng xã hội Việt Nam ngày nay”
Hiến chương 91-Đảng Việt Nam dân chủ. Chủ nghĩa phát triển dân tộc yêu nước. Dựa vào toàn dân làm sức mạnh cho cuộc cách mạng “Tự do-Dân chủ-Nhân quyền cho Việt Nam”
Đối đầu tranh luận trực tiếp với Đảng cộng sản Việt Nam, về những vấn đề tụt hậu xuống cấp của đất nước hiện nay, do Đảng cộng sản chịu trách nhiệm gây ra.
Tôn trong và bình đẳng các tôn giáo. (Tôn giáo khác tà giáo, mê tín dị đoan). Tôn giáo chuẩn mực là nền móng tốt của một xã hội, tạo cho con người sống có văn hóa, đạo đức và bác ái, bứt đi sự bất công.
Tôn giáo chuẩn mực, văn hóa sống chuẩn mực phải có một Hiến pháp chuẩn mực và Luật pháp chuẩn mực. Luật pháp đó phải được xây dựng trên nền móng của một xã hội thật sự dân chủ. (Hiến pháp phục vu dân-Luất pháp phục vụ dân)

http://louielamson2000.blogspot.com/2012/08/tham-khao-hien-chuong-91-ang-viet-nam_6557.html Đọc tham khảo ba (3) Hiến Chương.

Louielamson2000 Global Webs Links:

http://weather.com 2013-2014 Hurricane season in Atlantic Ocean http://weather.com/weather/hurricanecentral/tracker Hurricane Tracker
http://cyclocane.com Interactive Hurricane/Typhoon Tracking Map-Global Weather Tracking Map http://nhc.noaa.gov Tracking Hurricane in Atlantic Ocean, Tropical-Cyclone in Pacific Ocean-Bản đồ theo dõi thời tiết toàn cầu: Theo dõi các con bão Đại Tây Duong, bão và gió xoáy Thái Bình Duong...
http://takepart.com/article/2012/11/16/look-why-so-many-kids-us-are "U.S Kids Dropping Out" http://nasa.gov/mission_pages/hurricanes/main
http://hurricane.terrapin.com                                                                           http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww
http://tsunami.geo.ed.ac.uk/local-bin/quakes/mapscript/home.pl
http://redcross.org/about-us/careers
http://wipo.int/portal
http://educationnation.com
http://takepart.com
http://spacex.com
http://nasa.gov
http://space.com
http://spacedaily.com
http://hubblesite.org
http://educationusa.state.gov
http://university-list.net/rank.htm
http://studentsfirst.org
http://pen-international.org
http://pen.org
http://ups.com
http://skype.com
http://voith.com
http://awea.org
http://iea.org
http://nyse.com
http://marketwatch.com
http://nasdaq.net
http://dowjones.com                                                                                                  http://bloomberg.com
http://guardian.co.uk
http://telegraph.co.uk
http://reuters.com
http://rt.com
http://dw.de
http://msn.com
http://aol.com
http://ask.com
http://npr.org
http://atimes.com
http://ibtimes.co.uk
www.afp.com/en/news
http://bbc.com/news
http://france24.com/en
http://boeing.com
http://bombardier.com
http://airbus.com/en
http://msnbc.com
http://cnbc.com
http://pbs.org
http://abcnews.com
http://www.jobcorps.gov/home.aspx
http://forgivestudentloandebt.com
http://antiwar.com
http://washingtonpost.com
http://nytimes.com
http://latimes.com
http://press.org
http://economist.com
http://theage.com.au
http://theaustralian.com.au
http://spiegel.de/international
http://romereports.com
http://newsweek.com
http://politico.com
http://theepochtimes.com
http://www3.nhk.or.jp/daily/english
http://financialstability.gov
https://www.cia.gov Central Intelligence Agency (CIA) http://dia.mil/ Defense Intelligence Agency (DIA) http://wikileaks.org Wikileak https://wefightcensorship.org Cybercensorship Worldwide http://ifex.org The global network-The dangerous threat for Freedom Expression http://amnesty.org/en/news/viet-nam-acquit-songwriters-who-face-20 Amnesty International-Vietnam Communist Regime, Jails Two Dissident Songwriters for Up to 10 Years http://myantiwar.org/view/243388.html VN Jails Two Songwriters-Human Rights Violations http://ibtimes.co.uk/articles/399745/20121030/vietnam-songwrite Vietnam Human Rights.http://bbc.co.uk/news/world-asia-20133840 “Vietnam jails two dissident songwriters”

HANOI REGIME CAMPAIGN ATTACKING & CRACKDOWN WEB BLOGGERS. "Vietnam Dissident Bloggers Warn: We Fight on despite 20-year Jail Threat "
CHÍNH QUYỀN HÀ NỘI MỞ CHIẾN DỊCH TẤN CÔNG VÀ ĐÀN ÁP CÁC TRANG WEBS, BLOGGERS
http://bing.com/search?q=vuot+tuong+lua&qs=n&form=QBRE Vượt tường lửa http://hoilatraloi.blogspot.com/2010/03/cach-vuot-tuong-lua.html Vượt tường lửa http://ultrasurf.us/business Vuợt tuờng lửa cài UltraSurf 12.03 vào laptop-PC http://indcatholicnews.com/news.php?viewStory=20803 HANOI REGIME-ARMED FORCES THREATS "CRACKDOWN ON CATHOLIC CHURCH"http://youtube.com/watch?v=Yu9cick1p6k
Nông dân oan Văn Giang-Ecopark bị Chính quyền Công An+Quân đội cưỡng chế cướp đất…
http://youtube.com/watch?v=gX19RBEiZyc Nông dân Văn Giang mất đât http://youtube.com/watch?v=KIOxhwNIrEw Nông dân Văn Giang-Ecopark http://youtube.com/watch?v=85gT0xsCgaM Cuỡng chế đất nhà tại TP H-Tinh 1 http://youtube.com/watch?v=mKAYB3Ur-B8 Cuỡng chế đất nhà tại Hà Tinh 2
Trạng Trình Sấm Ký (Giang Nam nổi trận mạt thù) “Luật rừng đảng cướp lừa dân”.
Chính Quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam cướp đất của dân oan-dân nghèo. Còn gì cướp nữa của dân!
http://bing.com/search?q=dan+oan+van+giang Dân Oan Văn Giang-Ecopark http://youtube.com/watch?v=k4Br05Xaoo4 Cuớp Đất Dân Oan Văn Giang-Ecopark http://youtube.com/watch?v=Yu9cick1p6k CQ Cuớp Đất Dân Văn Giang-Ecopark http://bing.com/search?q=dan+oan+con+dau+da+nang Dân oan Cồn Dầu ĐN http://bing.com/search?q=dan+oan+doan+van+vuong-tien+lang+hai+phong Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam cưỡng chiếm, cướp đất vườn đầm cá Đoàn Văn Vươn.

The Vietnamese Communist in Violation of International Human Rights Law-Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam vi Phạm Luật Nhân Quyền Quốc Tế.

http://youtube.com/watch?v=Y8kl0my59l4
http://fathernguyenvanly.blogspot.com Freedom Dissident Catholic Priest Nguyen V Ly http://vietnamhumanrightsdefenders.wordpress.com/2012/08/24/vietnam... http://freelequocquan.blogspot.com Vietnam: Attack on human rights lawyer.LQ.Quan http://chhv.wordpress.com Đoi CSVN trả tự do CHHV-Free Activist Dissident Cu Huy Ha Vu http://vi.wordpress.com/tag/cu-huy-ha-vu Freedom for Activist Dissident Cu Huy Ha Vu http://dcctvnnet.wordpress.com/2010/11/13/hrw-release-legal-activis Đoi CS Trả Tự Do CHHV http://bing.com/search?q=cu+huy+ha+vu+blog&qs=AS Free Dissident Cu Huy Ha Vu http://caulacbonhabaotudo.wordpress.com Đòi CSVN Trả Tự Do-Free Blogger Nguyen Van Hai http://taphongtan.wordpress.com Đoi CSVN Trả Tự Do-Free Blogger Ta Phong Tan http://hrw.org/news/2011/09/14/vietnamese-writers-honored-commitmen.VN Human Rights? https://hrw.org/languages?lang=vi Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam vi phạm nhân quyền gia tăng. http://hrw.org/news/2012/04/16/vietnam-immediately-release-rights-bloggersVietnam: Immediately Release Rights Bloggers
Cộng Sản Việt Nam Vi Phạm Luật Nhân Quyền Quốc Tế-Vietnam Communist Violations Of International Human Rights Law. Hanoi regime has Persecution and Imprisonment of many Activist Dissidents.
http://appladdin.com/ultrasurf Vuợt tuờng lửa, vào trang website này.

Watched Fireworks Celebrations New Year's 2013

http://www.youtube.com/watch?v=VNU9jYGpnjw 2012 Sydney New Year's Eve http://youtube.com/watch?v=OrpbdLd-4wg New York Fireworks NewYear 2013 http://youtube.com/watch?v=jx9jcUtQjQ4 Fireworks from Dubai-New Year 2013 http://www.youtube.com/watch?v=Ihz8ycpXnIo NewYork Fireworks N.Year 2013 http://youtube.com/watch?v=1O4_1HuHx7w New Year Fireworks 2013 photos http://youtube.com/watch?v=ZIQKFNlTJQY Paris Fireworks New Year 2013 http://youtube.com/watch?v=cOIgw8k6ijw Fireworks from Paris New Year 2013 http://youtube.com/watch?v=7Rm-2_I5ogg Fireworks Sydney,London,NewYork http://youtube.com/watch?v=59wc52whtUE Sydney Harbor Fireworks NY 2013 http://youtube.com/watch?v=4e8vfRTsFU4 London Fireworks-New Year 2013 http://timeanddate.com/worldclock World clock times-Mối giờ TP trên Thế giới
http://boxitvn.blogspot.com *** http://boxitvn.net
Đã có trên 8.000 nguời ký tên vào tuyên bố công dân tự do. Cập nhật ngày 21-3-2013. CHỪNG NÀO CÓ 120.000-12.200.000 NGUỜI KÝ TÊN VÀO TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO CHO NGUỜI DÂN VIỆT NAM.
DANH SÁCH NGUỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 32) (BoxitVN). Đã có trên 14.400 nguời ký tên.
Kiến nghị về sửa đổi hiến pháp 1992 !? Coi chừng cái bẫy trá hình của ĐCSVN dựng lên để mị dân. Danh sách trên 14.400 người ký tên kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp 1992. đòi xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp-Đòi Đảng Cộng Sản Việt Nam phải chấm dứt vi phạm nhân quyền, đàn áp khủng bố, sách nhiễu trù dập, bắt tù đày những nhà đấu tranh đòi nhân quyền tự do,  bất đồng chứng kiến với chính quyền tại Việt Nam. Cộng sản Việt Nam vi phạm và đàn áp tự do ngôn luận, tự do tôn giáo…


http://tintuchangngayonline.com/2013/03/hoi-ong-giam-muc-viet-nam-nhan-inh-va.html Hội Đồng Giám Mục Việt Nam lên tiếng, tuyên bố về sửa đổi Hiến Pháp 1992.
http://youtube.com/watch?v=anQCC4l_xJ0 Video Giòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn- Đối thoại Liên tôn Sửa đổi Hiến pháp.09.03.2013
http://youtube.com/watch?v=BH5OIXRfkEI
Bộ luật hình sự điều 88 là công cụ của Đảng Cộng Sản Việt Nam, dùng để ngăn cản đường phát triển văn hóa tri thức, phản dân chủ. Bộ luật hình sự 88 và điều 4 Hiến Pháp vi phạm Hiến Chương Quốc Tế Nhân Quyền (1948). Đồng thời nó là vũ khí sắt máu của ĐCSVN, dùng Công An Trị độc quyền sinh sát đàn áp, trù ém tiêu diệt giới trí thức, và nhiều thành phần tinh hoa khác trong xã hội Việt Nam ngày nay.

http://saigon4saigon.blogspot.com “Always Love Saigon” Sài Gòn mưa nắng hai mùa. “Bỏ quên kỷ niệm con đường cũ Để mấy hàng cây đứng đợi chờ…                 
http://youtube.com/watch?v=48BwNet953w Sài Gòn ơi…
http://youtube.com/user/louielamson21 Louielamson2000 Channel:-: Education Societal Networks http://youtube.com/results?search_query=louielamson2000 Education Nonprofits Networks * 3-24-2013                                                                                                                     http://youtube.com/user/louielamson21/about 
http://bbc.co.uk/vietnamese
http://viet.rfi.fr
http://boxitvn.net                                                                                          http://karlmarxleaks.com                                                                                         http://chimbaobao.com/?p=7095

http://dackien.wordpress.com
http://gocnhinalan.com
http://nuvuongcongly.net
http://voanews.com/vietnamese
http://rfa.org/vietnamese
http://ttngbt.blogspot.com
http://nhucaytrevn.blogspot.com
http://saigonbao.info
http://saigonbao.com
http://tinhue.com
http://dcvonline.net
http://danluan.org
http://danchimviet.info
http://bacaytruc.com
http://quenhacarolina.com
http://baocalitoday.com
http://x-cafevn.org
http://sbtn.net
http://vietbao.com
http://nguoi-viet.com
http://vietinfo.eu
http://nguoilotgach.blogspot.com
http://huynhngocchenh.blogspot.com
http://lamtamnhu.blogspot.com
http://to-quoc.blogspot.com
http://quechoa.vn
http://biendong.net
http://boxitvn.blogspot.com
http://niemtin.free.fr
http://letrai.net
http://holam.vnweblogs.com
http://caunhattan.wordpress.com
http://quanlambao.blogspot.com
http://danlambaovn.blogspot.com
http://danlamthan.wordpress.com
http://danlentieng.wordpress.com
http://vietnamlambao.blogspot.com
http://newosin.wordpress.com
http://tapchithegioimoi.com
http://changevietnam.wordpress.com                                                                   http://danoan2012.blogspot.com                                                                                                                 http://phamvietdao4.blogspot.com
http://www.conghoa.com/am-nhac
http://champaka.info
http://khmerkrom.org
http://nguoicham.com
http://mhro.org
http://bpsos.org
http://conggiaovietnam.net
http://hdgmvietnam.org
http://vietcatholic.net
http://chuacuuthe.com
http://giaophanvinh.net
http://tgphanoi.org
http://tgpsaigon.net
http://lamhong.org
http://giaoxuthaiha.org
http://hdgmvietnam.org
http://tonggiaophanhanoi.org
http://gphaiphong.org
http://giaophandanang.org
http://giaophannhatrang.org
http://giaophanvinhlong.net
http://gpbanmethuot.vn
http://giaophankontum.com
http://gpkontum.wordpress.com
http://tonggiaophanhue.net
http://phatviet.com
http://hoahao.org
http://giaohatbotda.net
http://caotraonhanban.org
http://nguyenthaihocfoundation.org
http://freedomforvietnam.wordpress.com                                                                                     http://conglyvahoabinh.org/?p=3351 Công lý cho Đoàn Văn Vươn-Tiên Lãng HP

http://tiengnoidanchu.wordpress.com/tag/hoang-xuan-phu ''Hai tử huyệt của chế độ-Hiến pháp 1946 không đề cập đến đất đai.'' GS Hoàng Xuân Phú. http://luongtamconggiaovietnam.blogspot.com/2012/10/uc-hy-nguyen-van-thuan-thap-ai-benh.html Cố Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận “ Thập đại bệnh” http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com
Di sản văn hóa đạo đức, học tập theo guong(trồng cây trồng người) của Hồ Chí Minh & Đảng Cộng Sản Việt Nam, để lại cho nhiều thế hệ tuong lai!?
Các cháu ngoan cổ khăn quoàng đỏ, học bác Hồ trong đỏ ngoài xanh... Học sinh sinh Việt Nam ngày nay học về hai bác điều gì !? Sống học tập theo guong Bác Mao!? Sống học tập theo guong Bác Hồ!?
Mời các cháu đọc cuốn sách viết về Bác Mao của tác giả Pierre Lunel: “Mao Trạch Đông và hàng ngàn thê thiếp (P.1-2-3)
http://blog.yahoo.com/_6R4OZRSUPCPER2SGCIK2WRMF7A/articles/1021696 Mao Trạch Đông và hàng ngàn thê thiếp ( P.1-2-3)

http://chuyenthuongngayohuyen.blogspot.com/2012/09/tinh-duc-doi-tra-va-chinh-tri.html “Mao Trạch Đông và hàng ngàn thê thiếp”                                                                                                                                                          
http://quanlambao.blogspot.dk/2013/01/mao-trach-ong-va-hang-ngan-thiep-p1.html Mao Trạch Đông và hàng ngàn thê thiếp (P.1-2-3) Tác giả: Pierre Lunel http://thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=17039 "Tình dục, dối trá và chính trị" của Pierre Lunel.                
http://vietinfo.eu/cung-suy-ngam/ban-ve-ho-chi-minh--ho-tap-chuong.html Hồ Chí Minh-Hồ Tập Chương?
http://8406news.com/D_1-2_2-80_4-1433/ban-ve-ho-chi-minh-ho-tap-chuong.html Hồ Chí Minh-Hồ Tập Chương (thật giả ra sao?) 
http://thongtinberlin.de/tailieu/suthatvehochiminh.htm Phim TL: Sự Thật Về Hồ Chí Minh-DVD. Những sự thật người dân Việt Nam chưa hề biết về Hồ Chí Minh?
Hanoi regime-Vietnam Communist: Attack on Human rights lawyer Lê Quoc Quan
http://vietnamhumanrightsdefenders.wordpress.com Luật sư Lê Quốc Quân http://khoinguontrithucvn.wordpress.com/2012/12/09/viet-cho-nguoi-anh-em
Viết cho nguời anh em bị bắt-Dân Sài Gòn biểu tình chống CSTQ lấn chiếm-xâm lược lãnh thổ Việt Nam ngày 09/12/2012
Giáo dục ở Nhật Bản-Giáo dục Việt Nam “ Việt Nam biển bạc rừng vàng”
Viêt Nam biển bạc rừng vàng, Câu thơ lục bát rõ ràng thấy chưa !? Việt Nam biển bạc rừng vàng, Câu thơ lục bát phũ phàng dối dân. Việt Nam biển bạc rừng vàng, Câu thơ lục bát đảng lừa dối dân...

http://sunflowermission.org Sunflower Mission-Build New Schools in Vietnam-Xây nhà trường giúp cho học sinh nghèo Việt Nam. Từ thiện phải đút lót (tiền bôi trơn-hối lộ) bao nhiêu cho chính quyền địa phương?

http://ttngbt.blogspot.com Dân chủ-Nhân Quyền-Tự Do                                            http://viet.rfi.fr/viet-nam/20121105-chinh-quyen-gia-tang-dan-ap-nhung-tieng-noi-phan-doi-trung-quoc PV Nhà Thơ-Hoàng Hưng
http://ntuongthuy.blogspot.com/2012/11/thu-khan-cua-144-nhan-si-tri-thuc-kinh_2.html 144 nhà Trí Thức VN
http://diendanctm.blogspot.com/ Thỉnh nguyện thư trí thức VN gởi ông Truong Tấn Sang http://nguoilotgach.blogspot.fr/2012/11/nong-thu-khan-cua-144-nhan-si-tri-thuc.html T.nguyện thư http://queme.net/eng/thichquangdo.php Dissidents Thich Q. Do-VN Buddhist Monk Thích Quảng Độ http://nguyenchithien.webs.com Nguyễn Chí Thiện: Hoa Địa Ngục " The Flowers of Hell "http://voatiengviet.com/audio/audio/222783.html Việt Nam vi phạm nhân quyền.
http://vietnamhumanrightsdefenders.wordpress.com/2012/10/10/u-n-secretary-general-and-world-leaders-please-prevent-vietnamese-communist-government-from-joining-un-human-rights-council THỈNH NGUYỆN THƯ, KÝ TÊN NGĂN CHẶN CSVN XIN GIA NHẬP HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC (2014)
http://youtube.com/watch?v=KWTAIdnwzSk (Human Rights Violations in Vietnam) http://youtube.com/watch?v=rNkhvFlnYcc Vietnam Human Rights Violations http://vietnamhumanrightscommitte.wordpress.com Vietnam Human Rights Violations http://khoi8406vn.blogspot.com Tự Do Nhân Quyền-VN Human Rights Violations
http://vnhrnet.org Tự-Do Nhân Quyền cho Vieunam-VN Human Rights Violations http://hrw.org/asia/vietnam Freedom Human Rights for VN-CSVN vi phạm nhân quyền http://vietnamhumanrights.net Cộng Sản Việt Nam vi phạm Nhân Quyền.
http://youtube.com/watch?v=-HdqqjyYYUE Bùi Tín nói về sự thật Hồ Chí Minh http://youtube.com/watch?v=HrNsg-Tq8h4 CỰU ĐẠI TÁ CỘNG SẢN BÙI TÍN-DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN. ÔNG BÙI TÍN. CỰU ĐẠI TÁ CỘNG SẢN VIỆT NAM, NÓI VỀ MAO TRẠCH ĐÔNG CÓ LIÊN QUAN TỚI ÔNG HỒ CHÍ MINH, VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. TỪ 1945-1954 -1970 CỦA ĐẢNG CƯỚP LỪA DÂN...
http://youtube.com/watch?v=bxqCX63TDKs P1-Ông Bùi Tín nói về Hồ Chí Minh http://youtube.com/watch?v=g4XDp-Fx0mA P2-Ông Bùi Tín nói về Hồ Chí Minh http://youtube.com/watch?v=bHcOIGR3Pps P3-Ông Bùi Tín nói về Hồ Chí Minh http://youtube.com/watch?v=3fyURdVyQvc P4-Ông Bùi Tín nói về Hồ Chí Minh http://youtube.com/watch?v=N6o5ruzEWEw Film : Sự thật về Hồ Chí Minh http://voatiengviet.com/section/bui-tin-blog-page/2708.html B.Tín nói về HCM http://vinaquehuongtoi.blogspot.com/2012/01/chan-dung-ho-chi-minh.html
CRIMES OF COMMUNISN AND BLOODY WAR AGAINST HUMANITY-TỘI ÁC CỦA CHỦ NGHIA CỘNG SẢN, GÂY CHIẾN TRANH ĐẪM MÁU ĐỐI NHÂN LOẠI! TỘI ÁC CỦA CSVN THẢM SÁT NGUỜI DÂN HUẾ 1968..

http://youtube.com/watch?v=m5vhQu_l2Mk TỘI ÁC CỦA ĐCSVN & HCM TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT! 1954-1956 MIỀN BẮC. MIỀN NAM SAU 4-1975...
Xem Phỏng Vấn Nhà văn Nhã Ca tác phẩm: Giải khăn sô cho Huế 1969

http://youtube.com/watch?v=BhU4gb2vI84 Giải khăn sô cho Huế P1-(1969) http://youtube.com/watch?v=BhU4gb2vI84 Giải khăn sô cho Huế P2-Nhã Ca http://youtube.com/watch?v=EQeR3UCSOUY Tet 1968-Hue Massacre 1968? http://youtube.com/watch?v=kYpaTVrE4Uk Ai đa thảm sát đồng bào Huế 1968? http://youtube.com/watch?v=UnekEInRINQ Tội ác của Cộng Sản Việt Nam http://youtube.com/watch?v=7UMZrkgMG0I Tội ác Công Sản VN-Huế 1968 http://youtube.com/watch?v=DWFkArRMfSw Sự thật về Hồ Chí Minh?
http://youtube.com/watch?v=fpYuc2gs2bk Xem DVD " Đại Họa Mất Nước "
http://youtube.com/results?search_query=+H%E1%BA%A3i+Chi%E1%BA%BFn+Tru%E1%BB%9Dng+Sa+19-01-1974-Tr%E1%BA%ADn+h%E1%BA%A3i+chi%E1%BA%BFn+gi%E1%BB%AFa+HQVNCH+v%E1%BB%9Bi+Trung+C%E1%BB%99ng.
Hải Chiến Trường Sa 19-01-1974-Trận hải chiến giữa HQVNCH với Trung Cộng
http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=2445&s=45f57d5b04489abd8fce351a601a4268  “Ngược dòng lịch sử- Tìm hiểu về trận hải chiến Hoàng Sa 1974”
Hải Chiến Truờng Sa ngày 19-01-1974.
http://youtube.com/watch?v=Os_39fe09RQ Hải Chiến Trường Sa Phần 1 http://youtube.com/watch?v=LDyKotB3tgw Hải Chiến Trường Sa Phần 2 http://youtube.com/watch?v=PifK5WsyDKM Hải Chiến Trường Sa Phần 3
http://youtube.com/watch?v=ir1u1ClJtk0 Hải Chiến Trường Sa Phần 4
http://youtube.com/watch?v=LDyKotB3tgw Hải Chiến Trường Sa 1974 P2 http://youtube.com/watch?v=ay9yqc4GbYM Hải Chiến Hoàng Sa 19-01-1974 http://youtube.com/watch?v=vLQcfxaIbns Hải Chiến Trường Sa 19-01-1974 http://youtube.com/watch?v=munnVp7dUoU TQ chiếm Trường Sa 1988
http://youtube.com/watch?v=ECbhcqdIN5g Chiến Tranh Việt-Trung 1979 http://youtube.com/watch?v=7gaNCdSu62k China Vietnam War 1979 French Ar. http://youtube.com/watch?v=PpzZS4q8Br4 Sự Kiện Hoàng Sa-Trường Sa http://youtube.com/watch?v=HNqRhOSEzRQ TQ CSVN-Hải Chiến TS 1988 http://youtube.com/watch?v=-PYHpBhjqgk T.Quốc có thể chiếm Hà Nội trong... http://youtube.com/watch?v=eEBkpsCwsDY Chiến tranh Việt Trung năm 1979 http://youtube.com/watch?v=xEL257wQg2g Trung Quốc chuẩn bị trừng trị VN. http://youtube.com/watch?v=f6Glm2n-R5E Ngu dân Việt Nam lạy hải quân TQ http://truehochiminh.com Tài liệu sự thật về HCM làm tay sai Quốc Tế Cộng Sản http://vietlist.us/SUB_VietHistory/VNHistory_11.shtml Sự thật lịch sử Việt Nam http://boxitvn.blogspot.com Thảm họa bùn đỏ-Bauxite is disaster for Vietnamese people. Bô xít tàn phá Tây Nguyên-Tổ tiên nguời Thuợng (Dân tôc Bản địa) sẽ nguyền rủa ai?

Quê Hương người Thượng [Hmong & Dân tộc Bản địa] điêu tàn,
Núi rừng sông suối bản làng tan hoang.
Tây Nguyên Bauxite Tàu (China Communist) sang
Núi rừng đào bán kiếm vàng kiếm nhôm.
Nạn nhân bùn đỏ [Bô xít] ai ôm?
Tổ Tiên người Thượng [Dân tộc Bản địa] ngàn năm hận thù.
Tây Nguyên Bô Xít [Bauxite] thế nào?
Việt-Tàu Cộng Sản cài vào khắp nơi.
Quê Huong người Thượng tơi bời
Tổ tiên văn hóa muôn đời giệt vong… 12-2011

http://youtube.com/watch?v=LzvSxMCWNbI CSVN tàn phá Tây Nguyên..Thảm họa bùn đỏ tại Tây Nguyên! Exploitation of bauxite is disaster for Vietnamese people in Central Highland... http://youtube.com/watch?v=AsU7s1avp8A Tổ Tiên Nguời Thuợng Điêu Tàn. CSVN đang khai phá Bauxite Tây Nguyên
http://youtube.com/watch?v=pmoj9ORNR54 Cộng Sản VN bán đất khai thác bauxite cho Tàu Cộng, tàn phá Tây Nguyên. Exploitation of bauxite is disaster for Vietnamese people in Central Highland...
http://youtube.com/watch?v=BdL6uF3VZTU Quê hương nguời Thượng điêu tàn. Vì khai thác bauxite ở Tây Nguyên, thảm họa bauxite tiếp theo!? Will bauxite disaster in Vietnam next? http://youtube.com/watch?v=BdL6uF3VZTU Công nhân TQ ở mỏ bôxit Tân Rai (LĐ) http://ft.com/intl/cms/s/2/a651f90c-8b5d-11e0-8c09-00144feab49a.html VINASHIN@VINALINES & VIETNAM COMMUNIST BANKING SYSTEM SINKS-NỢ CHÌM !? http://transparency.org/cpi2012/results Communist Vietnam's corruption record, rapid growth in the last 10 year Vietnam corruption ranked 123/176.
http://bbc.co.uk/vietnamese/business/2013/01/130110_vietnam_economic_freedom_ranking.shtml Việt Nam “Thiếu tự do kinh tế” xếp hạng cùng gần cuối bảng, 140/177. (BBC Vietnamese)

 http://bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/01/130110_nguyen_ba_thanh_pledge.shtml Ông Thanh dọa “ hốt liền, không nói nhiều” BBC Vietnamese. Thanh ra Hà Nội “hốt liền”
Nguyễn Bá Thanh, trong vai chính đạo diễn phim: “ Bố Già & Tứ Quỷ Gian Hùng Việt Nam” Nguyễn Bá Thanh dọa chống tham nhung phải “ hốt liền, không nói nhiều” không để nguội, hốt liền nhốt dzô mô!!! Nguyễn Bá Thanh nói Ngân Hàng-Đóng tàu Việt Nam Vinashin “vừa ăn vừa phá”. Ăn nhiều béo quá, phá chuồng chui ra, ôm vàng đô-la (dollars) chuyển qua Thụy Si, hô hào chống Mỹ, Tứ quỷ gian hùng.
http://youtube.com/watch?v=0nRhO9A4A6I Nguyễn Bá Thanh “Hốt liền”
http://quanlambao.blogspot.com/2013/03/tran-chien-ba-ba-sap-en-man-hap-dan.html “Trận chiến Thanh-Dũng chống tham nhũng”
Thanh ra Hà Nội: “Hốt liền” hay chia bài!?

Vỉa hè Hà Nội xì xào
Thanh ra Hà Nội Dũng vào Hà Tiên?
Hai anh chia bến chung thuyền
Đô La (dollars) nhiều tỷ cầm quyền mị dân?

Mấy ngày đài báo ồn ào
Thanh ra Hà Nội Dũng vào Trà Vinh ?
Trầm Bê tê giác trong dinh
Hai sừng bị mất âm binh ém thầy.
http://bing.com/images/search?q=Tr%E1%BA%A7m+B%C3%AA+m%E1%BA%A5t+s%E1%BB%ABng+T%C3%AA+gi%C3%A1c+&qpvt=Tr%E1%BA%A7m+B%C3%AA+m%E1%BA%A5t+s%E1%BB%ABng+T%C3%AA+gi%C3%A1c+&FORM=IGRE  Trầm Bê mất sừng Tê giác-Trầm Bê xây chùa làm từ thiện” http://bing.com/images/search?q=Dinh+Tr%E1%BA%A7m+B%C3%AA&qs=n&form=QBIR&pq=dinh+tr%E1%BA%A7m+b%C3%AA&sc=0-8&sp=-1&sk= Dinh nhà Trầm Bê mất 2 sùng tê giác
Dũng vào đem Tướng giải vây
Công An Quân Đội tụi bay sẵn sàng !?
Trầm Bê thâu tóm Ngân Hàng
http://quanlambao.blogspot.com/2013/03/sex-con-ai-thao-chay-khoi-nh-phuong-nam.html  Trầm Bê làm từ thiện“CHA CON TRẦM BÊ ĐÃ 'ĂN CẮP' 757 TỶ ĐỒNG CỦA SACOMBANK” QLB
Trầm Bê Kinh Doanh ở Mỹ : “ Trầm Bê mua khu thương mại Vallco ở Cupertino, cạnh San Jose, với giá 64 triệu đôla trả tiền mặt.” BBC
Sa Com Băng (SacomBank) phải vội vàng bàn giao.
Liên hoan chờ đón Dũng vào
Thanh ra Hà Nội hô hào “ hốt liền”
Tham nhũng hệ thống giây chuyền
Xương sống của đảng tuyên truyền lừa ai
Dũng Thanh ai chủ sòng bài
Thanh ra Hà Nội chia bài đỏ đen…

Đà Nẵng sắp xây phố Tàu
Bình Duong- Hà Nội treo cờ sáu (6) sao. (Phố Tàu Bình Duong. Cảng Vung Áng, Kỳ Anh-Hà Tinh)
Hải Phòng dân chúng xôn xao
Chìm xuồng cái vụ đầm ao năm rồi (Công An Quân Đội trinh sát, triển khai kế hoạch đánh chiếm đầm ông Đoàn Văn Vuon. Đại Ca Công An Hải Phòng nói chuyện, vụ Đoàn Văn Vuon-Tiên Lãng HP. Ngày 5 tháng 1-2012, giống như chiến dịch "Mùa Xuân Đại Thắng" 1975 của Văn Tiến Dũng)
Thanh ra Hà Nội “hốt liền”
Phòng chống tham nhũng hay ngồi canh đê
Có đi rồi sẽ có về
Thanh ra Hà Nội chủ đề nay mai…

Đà Nẵng bán đất làm giàu
Nghe tin dân nói Phố Tàu sắp xây
Thanh ra Hà Nội đợt nầy
Theo sau sư phụ đẩy cày đầu năm
Đà Nẵng bán đất làm ăn
Làm giàu bán đất gia tăng mỗi ngày
Quán bars khách sạn mở dày
Phật to Chùa lớn ăn mày tránh xa.
Sòng bài lớn của China.
(Biển Đà Nẵng gọi China beach. Một sòng bài lớn của Trung Quốc, nằm kế bên khu biệt thự sang trong của Nguyễn Bá Thanh). Bàn cờ Thanh-Dung: Độc chiêu trong ba ván cờ!? Khẩu chiến chống tham nhung của Bá Thanh-Ba Dung ở Việt Nam!?
Nguyển Bá Thanh có phải dùng một lúc hai chiêu để khống chế Ba Dung, nhu Truong Phi (Tam Quốc Chí) trận chiến trên cầu Truờng Bản. Triệu Tử Long phá vây cứu A Đẩu, trong trận Đại chiến Xích Bích (Tam Quốc)!? Hay Thanh-Dung cung chỉ đóng tuồng? Kéo màn xong ngồi cùng nhau ăn nhậu lẫu dê!?
"Tam anh Lú Bá Tư"!? Phải tìm đến Gia Cát Luợng (Khổng Minh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_C%C3%A1t_L%C6%B0%E1%BB%A3ng). Phải chi Bá Thanh leo lên núi quan sát, gài bẫy giăng luới, lặng lẽ rình nhử mồi rồi mới hốt. "hốt liền" chém gió, hốt kiểu này hoi sớm. Tào Man thuộc loại gian hùng thủ đoạn đầy mình, xuất thân từ xứ b*** biền rừng núi, bán bến bán nguời, dùng nhiều bùa ngãi là tay không phải vừa...
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_B%E1%BA%A3n Trận Trường Bản –Tam Quốc Chí http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_X%C3%ADch_B%C3%ADch Trận Chiến Xích Bích "TQC"
Cồn Dầu cuớp đất dân oan tù đay...
Quán Bar nhộn nhịp đem ngày
Tiệm sách Thu viện trung bày ở đâu !?
Sông Hằng có mấy cái cầu !?
Nhà truờng giáo dục đảng thầu ra sao !?...

Thanh ra Hà Nội đợt này
Giúp cho su phụ đi cày đầu năm !?
Trồng dâu không phải nuôi tằm
Nuôi đàn sâu đảng ăn nằm ngày đêm.
Thanh đi Đà Nẵng dân êm !?
Cồn Dầu, Hòa Khánh, biển đêm Sơn Trà !?
Hoàng Sa địa khu Tam Sa. “Tam Sa là thành phố mới nhất của Trung Quốc-Chính quyền Trung Quốc truớc đó đã tuyên bố thành lập hội đồng thành phố Tam Sa đặt trụ sở trên đảo Vĩnh Hưng mà Việt Nam gọi là đảo Phú Lâm” trích từ VOAtiengviet
Trung Quốc Cộng Sản chiến lược thâu tóm xâm chiếm Biển Đông (Hoàng Sa-Trường Sa), qua nhiều giai đoạn trong nửa thế kỷ. Trung Cộng chiến lược bành trướng, lấn chiếm Hoàng Sa-Trường Sa, và Biển Đông của Việt Nam…
Video ghi lại cảnh Hoàng Sa bị TQ đánh chiếm. "Trung Quốc đã quyết định chiếm 80% vùng biển này" http://toquoc.vn/Sites/vi-vn/details/7/ho-so-quoc-te/110763/trung-q TQ chiếm Biển Đông http://www.tinbiendong.com/nd5/detail/kho-tu-lieu-ho-so-bien-dong/t Trung Quốc bành trướng lấn chiếm biển Đông, Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam. http://danchuvietnam.wordpress.com/2009/09/30/hinh-%e1%ba%a3nh-quan... Hình ảnh quân đội TQ chiếm đóng Hoàng Sa của VN. "Trung Quốc đã quyết định chiếm 80% vùng biển này" http://nghiencuubiendong.vn/gallery-bn-hinh-nh?func=detail&id=78 Đề tài nghiên cứu biển đông... http://bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/01/130112_china_disputed_m TQ thâu tóm Biển đông
Quảng Nam, Quảng Ngãi dân choa biết rồi.
Thanh ra Hà Nội tìm mồi !? (đứng hay ngồi !?)
Phòng chống tham nhung bên nồi lẫu dê !?
Có đi rồi cung có về
Thanh ra Hà Nội chủ đề nay mai !?
Posted from Hai Phong Vietnam Jan 11, 2013

Nền kinh tế Việt Nam, ( Vietnam’s Economy ) thị truờng chứng khoán (Stock Market) và hệ thống nhà Băng ( Banking System) ở Việt Nam ngày nay bị thâu tóm, thao túng, điều hành và kiểm soát do mấy đám TRỌC PHÚ cỡ nhu Trầm Bê ?!
Những đám (TRỌC PHÚ) này đuợc phe Công An + Quân Đội uu đai che chở và bảo hộ, qua co chế luật rừng của Chính Phủ !?
Những lợi ích của mấy đám TRỌC PHÚ này, là điểm trung gian, để làm ăn móc nối với các tập đoàn QUỐC DOANH của đảng, đuợc độc quyền đầu co tham nhung, làm lung loạn nền kinh tế Việt Nam ?!
Phải chăng mấy đám TRỌC PHÚ này, so sánh giống nhu nhân vật NGHỊ HÁCH trong tiểu thuyết “ Giông Tố” của Vu Trọng Phụng !?
Việt Nam Thủ Tuớng vá tàu (Đảng Cộng Sản)
Truờng, đuờng, cầu, cống…, cung thầu vá luôn.
Xi măng giả trộn làm đuờng
Cột tre thay sắt dựng suờn bê tông
Dân oan bị cuớp đất trồng
Đan sâu tham nhung phá đồng lúa non…

Từ “ phản động” và đề tài : Con Vẹt con Khỉ khác nhau !? ( Lenin muốn bộ óc của con nguời phải đuợc cải huấn, biến đổi sự cảm nhận, và lối suy nghi giống nhu con Vẹt, con Khỉ, sau khi đuợc cán bộ đảng Cộng sản huấn luyện, nhồi sọ, tẩy não và chỉ huy theo mệnh lệnh..) . Đề tài này đuợc Lenin trao đổi, chỉ thị cho các nhà bác học, nhà tu tuởng triết học Nga, văn hào Nga… Phải nghiên cứu ra đuợc phuong thức để thực hành… Phải chăng Adolf Hitler và Heinrich Himmler SS, và các nhà bác học Đức. Họ đa sử dụng ý tuởng phuong thức của Lenin, để chế ra loại khí độc giết nguời hàng loạt, sử dụng trong các lò thiêu, giết 6-7 triệu dân Do Thái, trong chiến tranh Thế Giới thứ II-1939-1945... Còn tiếp về đề tài này…

Từ “ phản động” đuợc những loại nguời nào, và ai thuờng hay sử dụng ?!
Phản biện-Tranh luận-Tranh đấu bị quy thành “ phản động ” duới chế độ Cộng Sản độc tài!?

Ở Việt Nam mấy tuần qua, từ ngày đại hội kín của ĐCSVN TU6 khai mạc. Nguời dân Việt, ở trong lẫn ngoài nuớc. Họ phán đoán, chờ đợi và huy vọng những gì xảy ra sau vở tuồng hạ màn kết thúc…Có lẽ tâm lý của họ, nhu đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về cho kẹo…
Truớc và trong thời gian “ Hụi kín đảng họp” có một [1] vaì tờ báo mạng (Internet), gọi báo lề trái.: Quân Làm Báo, Dân Làm Báo, Cầu Nhật Tân…Đưa lên những tin tuởng như đùa, nhung rồi có thật. Sau vụ Công An bắt bố già Kiên đầu bạc ở Hà Nội…Tin này được QLB phát tán truyền đi, tường thuật về một phi vụ bất ngờ, như chuyện Lý Tống cướp máy bay, rải truyền đơn chống cộng xuống Sài Gòn năm xua… Trang web Quan Làm Báo đuợc nguời dân truy cập nhiều, theo dõi tin tức, giống nhu cảnh dân Hà Nội ngồi quanh Hồ Guom, chờ đón pháo đêm giao thừa… Quân Làm Báo năm nay đuợc mùa trúng số…Trong khi đó đám làng báo lề phải của đảng, bị ế ảm như cảnh chợ chiều cuối tháng tư… Còn tiếp..10-24-2012

Suy thoái kinh tế ở Việt Nam, ngân hàng tham nhũng, và cuộc khủng hoảng nợ xấu cho vay...
(Các con nợ không trả lại cho các chủ nợ khoản nợ)
Hầu nhu toàn bộ nền kinh tế Việt Nam, ( Vietnam’s Economy ) thị truờng chứng khoán (Stock Market) và hệ thống nhà Băng ( Banking System) ở Việt Nam ngày nay, đa bị thâu tóm, thao túng, điều hành và kiểm soát do mấy đám TRỌC PHÚ cỡ nhu Trầm Bê ?!
Những đám (TRỌC PHÚ) này đuợc phe Công An + Quân Đội uu đai che chở và bảo hộ, qua co chế luật rừng của Chính Phủ !?
Những lợi ích của mấy đám TRỌC PHÚ này, là điểm trung gian, để làm ăn móc nối với các tập đoàn QUỐC DOANH của đảng, đuợc độc quyền đầu co và tham nhung, làm lung loạn nền kinh tế Việt Nam ?!
Phải chăng mấy đám TRỌC PHÚ này, so sánh giống nhu nhân vật NGHỊ HÁCH trong tiểu thuyết “ Giông Tố” của Vu Trọng Phụng?

1) Việt Nam là một quốc gia tham nhũng nhất trên thế giới ngày nay!?
2) Tại sao bị nhiều hư hỏng, (Tham Nhung) trong hệ thống Ngân Hàng Việt Nam ngày hôm nay!?
3) Bạn có nên đổ tiền của bạn để đầu tư, và làm kinh doanh với với Cộng Sản độc tài tham nhũng ở Việt Nam!? KHÔNG!? KHÔNG !? KHÔNG !? TẠI SAO KHÔNG..!? ĐỌC "VIỆT NAM HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THAM NHUNG" TÌM KIẾM THEO
WWW.BING.COM...http://transparency.org/cpi2012/results Communist Vietnam's corruption record, rapid growth in the last ten (10) year ? ! Vietnam corruption ranked 123/176.
Việt Nam Cộng Sản, kỷ lục tham nhung tăng truởng nhanh trong muời (10) năm qua ?! Việt Nam tham nhung phân hạng 123/176. Năm tới Việt Nam có thể thành công (vuợt kế hoạch chỉ tiêu) lên 154-175 !? " Việt Nam tham nhung anh hùng- Đạo đức xuống cấp bần cùng hóa dân… “Đan sâu của đảng”

Vietnam Economic Downturn, Banking Corruption, and BAD LOANS Debts Crisis...
(The debtor no pay back for creditor debts)
1) Vietnam is a Most Corruption Country in Today World!?
2) How much corrupted, (Corruption) in Vietnam Banking System today!?"
3) Do you dump your money to invest, and doing business with Communist Dictatorial Corruption in Vietnam!? NO!? NO!? NO!? WHY NO..!? READ “VIETNAM BANKING SYSTEM CORRUPTION” SEARCH BY
WWW.BING.COM
http://eastasiaforum.org/2013/04/08/beyond-vietnams-banking-crisis http://bing.com/news/search?q=vietnam+banking+system+corruption... VN Trafficking Woman and Children http://censorship-paradise.com/en Don't

CHÍNH SÁCH CUỠNG CHIẾM, CUỚP ĐẤT RUỘNG VUỜN CỦA CHÍN QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI NGUỜI DÂN OAN…
http://youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8cToeNDI-gs 21/12/2012 Dân biểu tình chống thu hồi đất-Kim Son-Đông Triều-Quảng Ninh. http://youtube.com/results?search_query=doan+van+vuon-tien+l%C3%A3n... Đoàn Văn Vuong- Vụ cuỡng chiếm đất đầm cá, Tiên Lãng Hải Phòng… http://youtube.com/watch?v=WGnUyQ6wESs Đoàn Văn Vuon-Tiên Lãng HP http://youtube.com/watch?v=Y2ILRETTeAo CA đánh nguời-Văn Giang http://youtube.com/watch?v=qFBwfuCczGY CA đan áp Dân dã man tại HN http://youtube.com/watch?v=CbTMEJV-9z0 Cuỡng chế: ác độc-tàn bạo-dã man http://youtube.com/watch?v=hGZkEKZFdm4 CA cuỡng chế nhà dân ở Hà Nội http://youtube.com/watch?v=4SOAPmLk9i8 Nỗi thống khổ nhân dân Vung Tàu. http://youtube.com/watch?v=m9fbHkVJ7Q0 CA Việt Nam đối với nguời dân http://youtube.com/results?search_query=dan+oan+Ecopark+van+giang
Chính quyền CSVN cuớp đất của dân oan Văn Giang HY, xây khu Ecopark cho nhóm lợi ích nào ?
http://youtube.com/results?search_query=van+giang+ecopark&oq=va...
Chính quyền CSVN cuớp đất dân oan Văn Giang xây khu Ecopark, cuớp com áo sự sống của dân nghèo cho lợi ích nhóm...
http://youtube.com/watch?v=7gy0IW2BNlc Chinh Q Tỉnh Bạc Liêu cuớp dất dân http://youtube.com/watch?v=oQbjfpzSXL8 CA đánh Giáo dân Cồn Dầu-Đa Nẵng http://youtube.com/watch?v=obevMUtpBmU Công An cuớp quan tài ở Cồn Dầu http://youtube.com/watch?v=QWAq3-FEzcg CA cuớp đất dân oan tại Nha Trang http://youtube.com/watch?v=m9fbHkVJ7Q0 Công An Việt Nam đối với nguời dân http://youtube.com/watch?v=aR8t4e60DIU Toà Linh Muc bị đánh trọng thuong http://youtube.com/watch?v=7d3a1pVhFjw CA đến Thái Hà mùng 6 tết làm gì http://youtube.com/watch?v=XYn8ygS1jX0 Giáo dân Cồn Dầu bị cộng sản sát hại http://youtube.com/watch?v=IN_QGhLrN8o Công An nhân dân giết nhân dân http://youtube.com/watch?v=bEg0cOdMiy0 Vụ đan áp ở Muờng Nhé thực hu ra.. http://vinaquehuongtoi.blogspot.com/2012/02/video-nha-ong-vuon-bi-pha-sach-ot-sach.html Vụ án Đoàn Văn Vươn-Chính Quyền Tiên Lãng HP cướp đầm cá dân

Xem videos Công An nhân dân đối xử tồi tệ với người dân-vì dân phục vụ!!
http://youtube.com/watch?v=Gx1c_0itqjc CA HN đạp vào mặt nguời biểu tình http://youtube.com/watch?v=nYQFOPI0bxQ CA Đan Áp Cuớp Đất Dân http://youtube.com/watch?v=lXjMino8qYU CA SG-Phá nhà cuớp đất của dân http://youtube.com/watch?v=iD98x4ZmiME Công An giao thông lại đánh dân http://youtube.com/watch?v=NK3U_A6rxEE CA đan áp nguời biểu tình yêu nuớc http://youtube.com/watch?v=nZkvZZgA4rw Chinh Q Trãng Bom cuớp đất dân http://youtube.com/watch?v=gvz2_O-R2_c Cuớp đất dân bán cho Cty Đai Loan http://youtube.com/watch?v=gW-BKttQbZw CA Quân Đội cuỡng chế nhân dân http://youtube.com/watch?v=-RfbqjvuI80 CA đan áp cuớp đất dân oan (P1 ) http://youtube.com/watch?v=rJehpgySoFM CA đan áp cuớp đất dân oan (P 2) http://youtube.com/watch?v=leQ-7G6LEjk UBND Hoàng mai phá mộ của dân http://youtube.com/watch?v=K8anfw2JkA8 CA đánh dân cuớp vuờn của dân http://youtube.com/watch?v=5ajMPgxnVeg CA đánh đập 2 nhà báo của VOV http://youtube.com/watch?v=H3ovQ7a6nrg CA tàn phá mồ mả tại La Duong http://youtube.com/watch?v=z-XaIblDvEQ CA trói 2 nữ dân oan bằng xích chó http://youtube.com/watch?v=leQ-7G6LEjk CA đao phá mồ mả của dân Hà Nội.
WATCH THIS VIDEO. VIETNAMESE POLICE, DIG UP AND SMASHED TOMBS OF DEAD PEOPLE, IN HANOI..TERRIBLE. XEM CÔNG AN NHÂN DÂN ĐAO, ĐẬP PHÁ MỒ MẢ NGUỜI CHẾT. KHỦNG KHIẾP.

Con đi bộ đội làm gì?

Bảo vệ tham nhũng Hoàng Sa cho Tàu-China
Làm thuê [nô lệ] rải khắp TOÀN CẦU-

Kiếm tiền NUÔI ĐẢNG làm giầu MAFIA.
"ANH-CHỊ-EM-CON-CHÁU ĐI NGHIA VỤ LÀM GÌ?


VIỆT NAM NẠN BUÔN BÁN PHỤ NỮ, XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG LÀM CÔNG (NÔ LỆ) RA NUỚC NGOÀI?

http://voatiengviet.com/audio/audio/70898.html GT dân chủ-Nhân quyền Châu A 2011 http://youtube.com/watch?v=ET5NyVPCR8Y “CÂU CHUYỆN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẠI JORDAN” http://youtube.com/results?search_query=vietnam+xuat+khau+lao+dong Việt Nam xuất khẩu lao động [Nô Lệ] ra nuớc ngoài. Việt Nam nan buôn bán phụ nữ trẻ em ra nuớc ngoài http://youtube.com/watch?v=q7R09DHHomI Viet Nam Trafficking Human http://youtube.com/watch?v=MbXi1_8jvCI Việt Nam buôn bán phụ nữ 
http://youtube.com/watch?v=anGJNXvLdCo VN tệ nạn buôn bán phụ nữ
http://youtube.com/watch?v=xfuI4NnKBwg TQ lập làng công nhân ở Hải Phòng 1 http://youtube.com/watch?v=FDV86wfy5Zs TQ lập làng công nhân ở Hải Phòng 2 http://youtube.com/results?search_query=vietnam+buon+ban+phu+nu+tre VN buôn bán PN http://gvnet.com/humantrafficking/Vietnam.htm
http://asianews.it/index.php?l=en&art=4351 VN Trafficking woman,children for slave trade? http://lotsofessays.com/viewpaper/1711254.html Vietnamese Trafficking Woman-Children for Slave Trade?
Writers of American and Vietnamese, Authors of Poetry and Literature Books
Những tác phẩm tho văn của tác giả nguời Việt Nam và tác giả nguời.
American’s Famous Writers. American songs writers and singers
Những bản tình ca tuyệt vời, sang tác của các nhạc si ca si Mỹ

http://youtube.com/watch?v=iLi_osYNsOU Richard Marx-Right Here Waiting http://youtube.com/watch?v=J1glriB54oE An Evening With Nat King Cole http://youtube.com/watch?v=Vq8gIQ41wgA Richard Marx- Right Here Waiting http://youtube.com/watch?v=82zt5Fk5YTc The Godfather-Andy Williams
http://youtube.com/watch?v=7jEaIDqHl74 Love Story-Andy Williams
http://youtube.com/watch?v=yi2AX14eRbk All T girls I loved before-W Nelson http://youtube.com/watch?v=C21G2OkHEYo John Denver-Annie's Song
http://youtube.com/watch?v=QPtGuSVO9eA Leaving On A Jet Plane-J.Denver http://youtube.com/watch?v=NKdknYaSHgE J.Denver & C Elliot-Leaving on http://youtube.com/watch?v=MWzeInQaUk4 John Denver-Country Roads (lyrics) http://youtube.com/watch?v=3JWTaaS7LdU I Will Always Love You-WHouston http://youtube.com/watch?v=oyQdCJwJZck W Houston -I Will Always Love You http://youtube.com/watch?v=l61kKhbAHeo to all the girls I loved before
http://youtube.com/watch?v=51tvZnkn5V8 To all the girls I loved before- Lyrics http://youtube.com/watch?v=5A1KZKksGKE Andy Williams-Love Story
http://youtube.com/watch?v=ZxEazBfPVFg Love Story (Where Do I Begin?) http://youtube.com/watch?v=J1_cNvFjQNM Richard Clayderman 2012
http://youtube.com/watch?v=tOifaUXPk4g To All the girls I l’ve loved before http://youtube.com/watch?v=MOpMvhdFllA Best Of Anne Murray songs
http://youtube.com/watch?v=WF477pY2eFQ A Murray-Just another woman in http://youtube.com/watch?v=QrOdxw5CHX8 You need my-Anne Murray http://www.youtube.com/watch?v=iLi_osYNsOU Waiting for you-R.Marx
http://youtube.com/watch?v=QhBj1FS5sXY Right Here Waiting-Sungha Jung http://youtube.com/watch?v=o7dyJIEUNLU Piano-Right here waiting for you http://youtube.com/watch?v=0ZzkuPwYXMc Piano-Right here waiting for you. http://youtube.com/watch?v=PDZcqBgCS74 Lionel Richie-Hello
http://youtube.com/watch?v=9Q0Eyw3l3XM Imagine Live-John Lennon–72 http://youtube.com/watch?v=XLgYAHHkPFs John Lennon-Imagine
http://youtube.com/watch?v=O4_ghOG9JQM Stand by me-John Lennon
http://youtube.com/watch?v=n7P5jWu9JLo Stand by me-Cartoon
http://youtube.com/watch?v=NrLkTZrPZA4 Elton John-Sacrifice
http://youtube.com/watch?v=lFYBLwb3I84 Can you feel the love tonight
http://youtube.com/watch?v=_Efz3s7QiM8 Elton John-Candle in the wind

Những tình Khúc sống mãi với thời gian, của các nhạc si Miền Nam truớc 1974.
http://youtube.com/watch?v=DXv5efrpGM8 Chiếc Lá Cuối Cùng-Si Phú

http://youtube.com/watch?v=qjPBKvQm6X4 Mùa Thu Không Trở Lại-S.Phú http://youtube.com/watch?v=jYxAy_SIdt8 Nhìn Những Mùa Thu Đi-Lệ Thu http://youtube.com/watch?v=eBzYvS2ovbQ Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em-S.Phú http://youtube.com/watch?v=_xW8WTQ4vi0 Hà Nội Ngày Tháng Cu-Ngọc Hạ http://www.youtube.com/watch?v=PI8zTfcxcK8 Mắt Biếc–Ngô Thùy Miên-SPhú http://youtube.com/watch?v=nBwXYy64GZ0 Tuyết trắng-Sỹ Phú
http://youtube.com/watch?v=HbjELNvrqBY Trần Thiện Thanh-Biển Mặn
http://youtube.com/watch?v=PZKKDO0C84I Tạ Từ trong đem-Từ Đó em buồn http://youtube.com/watch?v=MzW56rku_38 TCS: Nhìn những mùa thu đi-Elvis http://youtube.com/watch?v=hIxO50QhLP8 Vu Đ Nghiêm: Gọi Nguời Yêu Dấu http://youtube.com/watch?v=Ytmx-QWVsv0 LK Thành Phố Buồn-Lam Phuong http://youtube.com/watch?v=6IjM71pmXLc Trúc P-Chuyến Tàu Hoàng Hôn http://youtube.com/watch?v=vo3yRfKTG3g LK Nỗi buồn hoa phuợng
http://youtube.com/watch?v=cNVZ-JuBbhI Tuổi Học Trò-Tình cu truờng xua http://youtube.com/watch?v=su9jp03_QFI Truờng cu tình xua- Tâm Đoan http://www.youtube.com/watch?v=S-UD6MeNILw Biển Mặn-Trần T Thanh http://youtube.com/watch?v=g4DSbgKOFm4 Những tiếng hát thần tuợng
http://youtube.com/watch?v=7zEfLrbZ9ZI DVD Cố NS Trúc Phuong-Cuộc đời http://youtube.com/watch?v=p0A33-O9vKI Trả Lại Ngày Tháng Cu-Trúc Phuong http://youtube.com/watch?v=5uAtGSfd9yY Trúc Phuong cuộc đời sự nghiệp ST http://youtube.com/watch?v=pZSYOV2ASjk Trúc Phuong: Tàu Đem Năm Cu http://youtube.com/watch?v=razPS6c5X_0 Lam Phuong: Cuộc đời-Sự nghiệp ST http://youtube.com/watch?v=Oinre3AD5Us NS Thanh Son-Cuộc Đời Sáng Tác. http://youtube.com/watch?v=h2ha9NP0UEA Nỗi Buồn Hoa Phuợng-Thanh Son http://youtube.com/watch?v=lurrRPc_gr8 Áo Mới Cà Mau-Nhạc Si Thanh Son http://youtube.com/watch?v=ATHzVcV0ES4 Áo mới Cà Mau-Thanh Ngân http://youtube.com/watch?v=BhrrGSpf1RU Mùa Hoa Anh Đao-Thanh Son-NLan http://youtube.com/watch?v=H0tv3uH2wAM T.N Ngân-Tôi đua em sang sông http://youtube.com/watch?v=zPQmGwtuZt0 NNgân-Cho vừa lòng em-N.Quỳnh http://youtube.com/watch?v=XIzwsuyFsdk Xuân nay con không về-T.L Ngân http://www.youtube.com/watch?v=Ik7HHq8lQgQ Qua con mê-Trịnh Lâm Ngân http://youtube.com/watch?v=Zf2x-HfJwKc Lệ Đá-Tuởng Nhớ NS Trần Trịnh http://www.youtube.com/watch?v=dHQMpUsMMbk Lệ Đá (1968)-Trần Trịnh http://youtube.com/watch?v=lv3ZKERU-Ns Lệ Đá-Trần Trịnh ra đi 10-2012 http://youtube.com/watch?v=yzH6VYfItog Paris By Night 19-TC Phạm Duy http://youtube.com/watch?v=1Nq3mMe9mOo Muời năm tình cu -Trần Q Nam http://youtube.com/watch?v=3iOlSmNHbfA Nhật Truờng-Trần Thiện Thanh http://youtube.com/watch?v=nGQECDtVSUk Duy Khánh-Cuộc đời-Dòng nhạc http://youtube.com/watch?v=GEg9rGiYwRo Duy Khánh-Xin anh giữ trọn tình quê. http://youtube.com/watch?v=pPxpFJzx7EY Nhạc si Duy Khánh - Đem bo vo http://youtube.com/watch?v=k7GV1fKGGwk Duy Khánh-Giữa lòng Mien Trung. http://youtube.com/watch?v=zwMHVTqFXq8 Thanh Tuyền & Chế Linh-Ngày xua http://youtube.com/watch?v=cHXuq8xMrFQ Ngày xua anh nói-Q.Le & Mai T.Vân http://youtube.com/watch?v=siEcXZwRZLQ Chiều mua biên giới-Nguyễn V Đông http://youtube.com/watch?v=YUf_D6kNsrQ Asia Entertainment DVD 70
http://youtube.com/watch?v=9ojZ9y3pwQ8 Viet Khang-Viet Nam tôi đâu? http://youtube.com/watch?v=xp6fk2vIzO8 Trả Ta Sông Núi-Nguyệt Ánh
http://youtube.com/watch?v=T2_hEZSGF4g Em vẫn mo một ngày về-Ng. Ánh http://youtube.com/watch?v=JbvEPwLSTTk Em vẫn mo một ngày về-Ngọc Ánh http://youtube.com/watch?v=ZySwLPcBuxw Hát Cho Ngày Sài Gòn Quật Khởi http://youtube.com/watch?v=7mDaAT6-Z1k Mua Saigon còn buồn không em http://youtube.com/watch?v=eZtz9-f6cKg Một Chút Quà Cho Quê Huong-K.Ly http://youtube.com/watch?v=_viic0vcmj8 Saigon oi vinh biệt
http://youtube.com/watch?v=76vDBIREs20 Sài Gòn vinh biệt-Hồ H. Yến
http://youtube.com/watch?v=Z9Ombxx8aFI Si Phú-Em còn nhớ mùa xuân-NTM http://youtube.com/watch?v=EWkRQ78E5Yw NT Miên-Em còn nhớ mùa xuân http://youtube.com/watch?v=HU5zHiGIuMs Em còn nhớ mùa xuân-Si Phú http://youtube.com/watch?v=V6gnRvumDiA Silent Night
http://youtube.com/watch?v=UrZ5jzlkKhg Andy Williams-Silent Night
http://youtube.com/watch?v=q9VhCuh_UR0 Barbra Streisand-Christmas songs http://youtube.com/watch?v=vs0J9Fhx9wI Bee Gees-Barbra Streisand & B.Gibb http://youtube.com/watch?v=IX6AKNzeZ40 Barbra Streisand-Woman In Love http://www.youtube.com/watch?v=tmXYMjCsXAo B.Streisand-Woman in Love http://youtube.com/watch?v=Nl9WMIPzd6w Andrea Bocelli-Time to say goodbye http://youtube.com/watch?v=nzVClfnSZao Silent Night-Nat King Cole "All is calm http://youtube.com/watch?v=T4uP32mnAjY Nat King Cole-O Holy Night
http://youtube.com/watch?v=UN8oLGBNXpE You'll find that life is still worth.. http://youtube.com/watch?v=eN6v8MSWfRw Audrey Hepburn's Smile-NK Cole http://youtube.com/watch?v=BCZF3C868so Andrea Bocelli-Silent Night
http://youtube.com/watch?v=toXGQWckydQ Ng.Vu "Bài Thánh Ca Buồn" http://youtube.com/watch?v=T5AhcAw8-Iw Lá Thu Trần Thế: Trầm T Thiêng http://youtube.com/watch?v=u_pnGyrzxEM Tình nguời ngoại đạo-Elvis Ph http://youtube.com/watch?v=U2j6gGTxZ3Y Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu http://youtube.com/watch?v=zPQmGwtuZt0 Nhật Ngân-Cho vừa lòng em-NQ http://youtube.com/watch?v=mOkudU0yaBM Cho vừa lòng em-Tam Đoan http://youtube.com/watch?v=B2wFR6_4IQQ LK Bài cuối cho nguời tình
http://youtube.com/watch?v=J4B83C0pBhk Lâu đai tinh ái-Dalena-A.Khoa http://youtube.com/watch?v=Agk1rvHz5bE Dalena, Anh Khoa-Du âm
http://youtube.com/watch?v=KRKDeTWC0IM Về Đây Nghe Em:NNNgạn- K.Ly http://youtube.com/watch?v=Y1YZ6hei2bI Tình Khúc Chiều Mua-Nguyen Anh 9 http://youtube.com/watch?v=8I2Jrv9NXlY Hai Mùa Noel-Tâm Đoan
http://youtube.com/watch?v=N4VRvnlnhnU Bài không tên cuối cùng-Vu T An http://youtube.com/watch?v=hyY36DJmIcs Silent Night lyrics-Christmas Song http://youtube.com/watch?v=j3yzH861MDY Secrets of the Pros: Autumn Leaves http://youtube.com/watch?v=ApBHtlSad2g Within Temptation-Frozen-Piano http://youtube.com/watch?v=K_kjc71r7c0 "A Christmas Carol"Charles Dickens http://youtube.com/watch?v=Tr1ghncto1k William Shakespeare Set For Chart- Success: “William Shakespeare with some Famous Quotes!”
"Love all, trust a few, do wrong to none."
"Speak low, if you speak love."
“What is the city but the people"
"Neither a borrower nor a lender be; For loan oft loses both itself and friend, and borrowing dulls the edge of husbandry".[Hamlet] [Friends and Friendship] "A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still, gently allows you to grow".
http://william-shakespeare.info/william-shakespeare-quotes.htm (William Shakespeare 1564-1616) "It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves." (Destiny, Stars, Ourselves) W.Shakes

GREAT WRITERS OF WORLD LITERATURE AND POETRY-CÁC NHÀ VĂN LỚN CỦA THẾ GIỚI VĂN HỌC .

http://internal.org/Robert_Frost American Poet Robert Frost "The Road Not Taken"
http://hollywoodnews.com Tin tức điện ảnh Hollygood Mỹ-Films giải thuởng Oscar http://hollywoodchannel.com-http://hollywood.com/?CMP=BAC-MivaHPNet IHFilm http://channel5.com/shows/inside-hollywood What inside of Hollywood film
http://geni.com/projects/Authors-of-Great-Literature/475
http://bing.com/search?q=Famous+American+Writers+List&FORM=QSRE2
http://thefamouspeople.com/writers.php
http://ascensiongateway.com/quotes/people/authors/american-authors
http://thanglong.ece.jhu.edu/Kieu/kieu.html Tho Truyện Kiều-Nguyễn Du http://vietkiosk.com/thovan/nguyendu/nguyendu.html Truyện Kiều-Tale of Kieu

http://love-poems.me.uk/a_american%20poets.htm
http://akoot.com
http://loc.gov/poetry/about.html
http://americanwriters.org
http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=25194 HỒI KÝ CỦA LM. CAO VĂN LUẬN: BÊN DÒNG LỊCH SỬ 1940-1965: "ĐỌC THAM KHẢO VĂN HỌC MIỀN NAM TRUỚC 1975"

http://tusach.vietnhim.com/showthread.php?t=781 Văn học Miền Nam 1975 http://truyenhay.blogspot.com/2007/04/ma-h-la-phan-nht-nam.html Mùa hè đỏ lửa http://thuvienaudio.net/diendan/viewtopic.php?f=12&t=2984&s Mùa Hè Đỏ Lửa http://letungchau.blogspot.com/2009/12/ai-lo-kinh-hoang-quang-tri-1 ĐLK Hoàng
Đại Lộ Kinh Hoàng 1972-Cuộc chiến Quảng Trị-Thừa Thiên Huế năm 1972. http://tranlucsaigon.wordpress.com/2011/04/23/d%E1%BA%A1i-l%E1%BB%9 ĐLKH http://ngothelinh.tripod.com/DaiLoKinhHoang.html Đại Lộ KH 1972-Tội ác của CSVN http://letungchau.blogspot.com/2010/09/uong-i-khong-en-hoi-ky-cua-x XVu-ĐĐKĐ http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=27518 Đuờng Đi Không Đến-XV http://talawas.org/talaDB/showFile.php?res=6221&rb=08 Giải khăn sô cho Huế (1969) http://namviet.net/blogv/he-thong-giao-duc-tai-mien-nam-truoc-nam-1975 Giáo dục ở Miền Nam truớc 1975 (Education in South Vietnam before 1975). Hệ thống Giáo Dục Miền Nam truớc 75. http://vonga1.wordpress.com/2012/09/14/he-thong-giao-duc-tai-mien-n Giáo dục http://chuvananbc.com/DacSanCVA2011/pages/06_NghiVeNenGDVN.html GDMN http://vcomtech.net/vn/index.php?option=com_content&view=articl Giáo dục của Miền Nam truớc 1975
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Vietnam (Education in South Vietnam before 1975) http://music.vietfun.com/trview.php?cat=15&ID=6635 “Bên giòng lịch sử 1940-1965" http://e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=38149 “Bên giòng lịch sử 1940-1965" http://vietsuky.wordpress.com/ben-giong-lich-su CVL "Bên giòng lịch sử 1940-1965" http://diendannguoidanvietnam.com/index.php?option=com_content BGLS 1940-1965 http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn0nqnvn3n3 BGLS 1940 http://nguyenchithien.webs.com Nguyen C Thien:Hoa đia nguc-The Flowers of Hell http://youtube.com/watch?v=RpEMzjzkfTw Nguyễn C Thiện-The Flowers of Hell
http://bon-phuong.blogspot.com/2012/10/nha-tho-nguyen-chi-thien-nam Hoa Đ ngục http://ngoclinhvugia.wordpress.com/2012/10/09/bao-my-viet-ve-cai-ch Hoa địa ngục
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_Nam_%28nh%C3%A0_v%C4%83n%29   Nhà văn Sơn Nam- Ông già đi bộ “ Sơn Nam-Một Mảnh Tình Riêng” “ Hương Rừng Cà Mau” http://gocnhinalan.com/bai-cua-khach/son-nam-nha-van-miet-vuon.html "H.R Cà Mau" http://chimviet.free.fr/quehuong/sonnam/camau00.htm Son Nam: Huong rừng Cà Mau http://truyenviet.com/truyen-danh-nhan/131-danh-nhan-viet-nam-khac Một Mảnh Tình Riêng http://music.vietfun.com/trview.php?cat=13&ID=1822 Son Nam: Huong Rừng Cà-Mau
I have written few lines in my Vietnamese poem, to remember the Author Son Nam.
Son Nam is one of most writers in short stories, and nonfiction in Vietnam 20th Century. He passed away on August 13, 2008.
Tôi viết vài dòng thơ tiếng, để nhớ tác giả Sơn Nam. Sơn Nam là một nhà văn nổi tiếng viết truyện ngắn, và tiểu thuyết ở Việt Nam trong Thế Kỷ 20. Ông qua đời ngày 13 -8 -2008.

Son Nam “Một mảnh tình riêng”
Văn chương ngôn ngữ nợ duyên cuộc đời.
Tuổi già tần tảo khắp nơi
Người dân Nam Bộ muôn đời nhớ ông...
* * *
Một đời lặn lội nghiệp văn chương
Sông nước đồng quê đến phố phường.
Son Nam ngòi bút ươm mầm sống
Dải đất Miền Tây xứ miệt vườn...
* * *
Ông già Nam Bộ ra đi [Nhà văn Son Nam]
Vẫn còn để lại những gì nhớ thương
Bút văn gởi lại ruộng vườn
Ông già Nam Bộ trên đường qui tiên…

http://bing.com/images/search?q=nh%c3%a0+v%c4%83n+s%c6%a1n+nam Hình ảnh của nhà văn Son Nam
This comment posed on Youtube on August-2008
From Hanoi October 16, 2012.


http://en.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Binh_Khiem Nguyen Binh Khiem-Sấm Trạng Trình http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BB%89nh_Khi%C3%AAm Sấm Trạng Trình 500 trăm năm truớc-Gạch lót đuờng tiếp buớc tiên tri... “Bao giờ Đá nổi Lông chìm, Đồng khô Hồ cạn Búa Liềm ra tro” http://samtrangtrinh.blogspot.com/2012/05/sam-trang-trinh-bach-van-thi-tap-chu.html Long vĩ xà đầu http://nguoivietquocgia.wordpress.com/2011/03/21/s%e1%ba%a5m-tr%e1% "Vua nào tôi ấy đa bày-Trên đầu bất chính dưới nay dấy loàn Ðua nhau bội bạn nghịch vi-Ích gia phi kỷ dân thì khốn thay” Trạng Trình-Nguyễn Bỉnh Khiêm 1491-1585 http://vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=4582 Sấm Trạng Trình: “ Thử đối chiếu sấm Trạng Trình với những biến cố đã và đang xảy ra” http://en.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Truong_To Nguyễn Trường Tộ 1830-1871 http://quankhoasu.blogspot.com/2012/03/tu-lieu-ve-nguyen-truong-to-nha-cai.html      Nguyễn Trường Tộ
http://quankhoasu.blogspot.com/2012/03/tu-lieu-ve-nguyen-truong-to-nha-cai.html Danh sĩ, kiến trúc sư, nhà cải cách xã hội VN ở thế kỷ 19.
http://hobieuchanh.com/main.html Hồ Bửu Chánh "Ngọn cỏ gió đua-Cay đắng mùi đời"
Cửu Long (Mekong River) sông nuớc đồng xanh-Văn Hồ Bửu Chánh nay thành ca dao...

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A1ch_Lam Thạch Lam "Gió Đầu Mùa"
Phố Cổ Hà Thành:

Người dân Phố Cổ Hà Thành (Hà-Nội)
Thức khuya dậy sớm rất rành thời gian
Ngày xưa Phố cổ là làng
Bây giờ Phố cổ quán hàng bán mua.
Cây đa giếng nước đình chùa
Dân cư văn hóa bốn mùa ra sao?

Louielamson2000
Thạch Lam viết: "Đối với tôi, văn chuong không phải là một cách đem đến cho nguời đọc sự thoát ly hay sự quên, trái lại, văn chuong là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, làm cho lòng nguời đuợc thêm trong sạch và phong phú hon". “Sự thành thực chua đủ cho nghệ thuật. Có thể, nhung một nhà văn không thành thực không bao giờ trở nên một nhà văn giá trị. Không phải cứ thành thực là trở nên một nghệ si. Nhung một nghệ si không thành thực chỉ là một nguời thợ khéo tay thôi."
Thiết nghi đám văn hóa bồi bút, làng báo chí làm công cụ tuyên truyền mị dân của đảng CSVN ngày nay suy nghi gì!? Sau khi họ đọc qua những dòng viết của Thạch Lam, hon 100 năm về truớc. Đứng lên ngửng mặt mà đi, Cúi đầu nhắm mắt làm chi nên nguời. Hanoi 10-2012.

http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_Tr%E1%BB%8Dng_Ph%E1%BB%A5ng GTố http://vnthuquan.net/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=753 Vu Trọng Phụng “Vỡ đe" http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_T%E1%BA%A5t_T%E1%BB%91 Liều chõng http://diendan.zing.vn/showthread.php/2756237-Toan-tap-Tieu-thuyet- NTTố-Tắt đen   
http://gio-o.com/ThoTinhNam1975.html Tác giả thơ tình Miền Nam"Lính Mà Em" Lý Thụy Ý  http://lexuanquang.org/post/3168 “Lính mà em” http://danlambaovn.blogspot.com.au/2012/12/bai-tho-linh-ma-em-cua-pham-tien-duat.html Bài thơ “Lính mà em” của Phạm Tiến Duật hay của Lý Thụy Ý?
http://ngoclinhvugia.wordpress.com/2011/03/11/nh%E1%BA%ADt-ky-r%E1%BB%93ng-r%E1%BA%AFn-tr%E1%BA%A7n-d%E1%BB%99 NK. Trần Độ “Rồng rắn”    
http://suthat-toiac.blogspot.com/2008/09/nht-k-rng-rn-trn.html Trần Độ hiểu sự thật về đảng Cộng sản?  Chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của vài người, nhưng là cơn ác mộng của nhân loại” Victor Hugo.
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4nnn3n4n31n343tq83a3q3m3237nvn Trần Độ:Rồng rắn là ai?                                                    
http://youtube.com/watch?v=zAnVjkmVp6o Thi pháp Nguyễn Bính-Lỡ buớc sang ngang http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%C3%ADnh Nguyễn Bính "Cây bàng cuối thu” http://youtube.com/watch?v=W-408Q9z13w Lỡ bước sang ngang
http://vnthuquan.net/tho/tho.aspx?id=50&thisi=Nguy%E1%BB%85n%20 Nguyễn Bính: Bóng nguời trên sân ga. “Những cuộc chia lìa khởi từ đây-Cây đàn sum họp đứt từng giây. http://youtube.com/watch?v=vbLCVeuJiYI Tương tư- Nguyễn Bính 
 http://youtube.com/watch?v=NSLrzjZE-18 Cô Hàng Xóm-Thơ Nguyễn Bính http://youtube.com/watch?v=D4cPz83yaLU Hành Phuong Nam-Nguyễn Bính
https://sites.google.com/site/hoikysite/thoi-cua-thanh-than Thời của thánh thần http://tuanvannguyen.blogspot.com/2008/10/thi-ca-thnh-thn.html Thời CT thần http://music.vietfun.com/trview.php?ID=6148&cat=15&qlfont=16 Thời Của T thần http://buingoctan.wordpress.com Bùi Ngọc Tấn:Chuyện kể năm 2000-Biển & chim bói cá http://vi.wikipedia.org/wiki/Chuy%E1%BB%87n_k%E1%BB%83_n%C4%83m_2000 http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1nmntn31n343tq83a3q3m3237nvn Chuyện kể năm 2000
http://tuanvannguyen.blogspot.com/2009/04/bui-ngoc-tan-va-bien-va-chim-boi-ca.html Biển và chim bói cá
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%AAm_gi%E1%BB%AFa_ban_ng%C3%A0y  Đêm Giữa Ban Ngày-Vũ Thư Hiên
http://bodoilambao.wordpress.com/tag/dem-giua-ban-ngay Đêm Giữa Ban Ngày <><> http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4nqntn31n343tq83a3q3m3237nvn
http://scribd.com/doc/24431699/%C4%90%E1%BB%89nh-Cao-Choi-L%E1%BB%8Di-D%C6%B0%C6%A1ng-Thu-H%C6%B0%C6%A1ng “ Đỉnh cao chói lọi” DTH http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnvn0n0nnn31n343tq83a3q3m3237nvn Đỉnh cao chói lọi-Duong Thu Huong                                                                           
http://bon-phuong.blogspot.com/2012/12/ben-thang-cuoc-phan-i-mien-nam-chuong-i.html “Bên thắng cuộc”
http://saigonecho.com/news/index.php/cd-viet/xay-dung-cd-viet/1378-ben-th-ng-cu-c “Bên thắng cuộc”
http://quanlambao.blogspot.se/2012/12/ben-thang-cuoc-chuong-ii-cai-tao-phan-1.html  Bên Thắng Cuộc
http://quehuongngaymai.com/forums/showthread.php?t=184309 Bên thắng cuộc-HD http://thomasviet.wordpress.com/2010/08/31/tohai_tragiavinhquang "Hồi ký của một thằng hèn" (Nhiều cái còn hèn, còn nhục hon nữa đa biến không ít nguời trong chúng tôi thành những kẻ suốt đời “ăn giả”, “viết giả”. Nhạc si Tô Hải
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_H%E1%BA%A3i (Tiểu sử nhạc si Tô Hải)
http://to-hai.blogspot.com Tóm lại là tất cả chúng tôi đều sống giả, sống bằng cái đầu và trái tim của nguời khác. Điều đáng trách là chính tôi, một nạn nhân, đồng thời cung là một tội đồ, có lúc không phải là không “cuồng tín” để bị mê hoặc, nhung chủ yếu vẫn là kẻ cố bám lấy cuộc sống, cố nuốt mọi cục phân thối hoắc để tồn tại mà vẫn làm ra vẻ tuoi cuời… Vì hèn nhát, vì cực kỳ hèn nhát, vâng, đúng là vậy.
Chúng tôi, cả một lớp văn nghệ si thời ấy đa hèn nhu thế, hèn nhát trong xử thế, hèn nhát cả trong sáng tác. Tô Hải ) "Đứng lên ngửng mặt mà đi-Cúi đầu ngắm mắt làm chi nên nguời. Louielamson”
http://bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/01/130125_phong_van_nha_van_y_ban.shtml "Nhà văn Y Ban nói về Hội nhà văn VN" Giải thuởng cho xin-Chia chác hàng năm...

Frane Newspapers

http://lefigaro.fr
http://lemonde.fr
http://www.globish.com
http://languages-remy.blogspot.com
http://english-grammar-lessons.com
http://allpoetry.com "I Carry My Home On My Back"

A long path on my Journeys with poetry.
Dặm truờng của Nam! "Người lính và thi si "
A long path of Nam! " Soldier and poet "

RA ĐI TÌM MINH CHÚA "GO FIND INTELLIGENT LORD"

Ra đi ôm một gia tài
Hai bàn tay trắng đường dài dấn thân.
Qua bao bể khổ phong trần
Sáu mươi tuổi [60] vẫn phong trần dấn thân...
Ra đi tìm Minh Chúa... (Go find Intelligent Lord)

“ Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao” Nguyễn Du

TÌNH YÊU LÀ GÌ !? WHAT ABOUT LOVE!?
TÌNH YÊU ĐỀ TÀI MUÔN THUỞ CHO VĂN NHÂN THI CA VIẾT HOÀI !?

Tình yêu êm ái nhẹ nhàng
Âm thần nhu lá thu vàng rụng rơi
Nhu mây như gió trên trời
Lang thang phiêu bạt di dời khắp nơi.
Tình yêu tồn tại muôn đời
Là nguồn hạnh phúc loài người bốn phương.
Tình Yêu Địa Ngục-Thiên Đường
Đề tài nhân loại văn chương viết hoài...

Mưa Biển-Rain Sea

Mưa rơi trên biển đêm nay
Nước mưa, nước biển mặn cay mũi mồm
Chân trời khuất bóng hoàng hôn
Biển xanh mờ mịt mưa tuôn trên đầu.
Ánh đèn soi sáng đêm thâu
Đứng nhìn sóng nước lấn sâu vào bờ.
Mưa rơi từ nãy đến giờ
Một mình tắm biển đang chờ tạnh mưa.
Con còng đào cát dưới mưa
Hàng dừa hứng gió đu đưa lá cành.
Ngày mai trời sẽ trong xanh
Nắng vàng gió mát biển xanh nhớ gì ?!

Nha Trang Vietnam August 27, 2012
This poem translated by Andrew Ross Nguyen. But, need rewrite for better English version.

Rain Sea-Mưa biển

Rain on the beach tonight
Rain water, sea water salty spicy nose mouth
Sunset horizon absent
Dim blue sea rain poured on top
Lights illuminate the night recording
Watched the waves push deep into the waters.
Rain falls from to that moment
Alone bathing awaiting rain stops yet!
Alone beach waiting stopped yet!
Cuffs digging sand in the rain
Wind (swinging) drag on coconut row leafs-stems.
Tomorrow's sky will blue and green
Wind sunshine cool blue sea remember what ?

August 27, 2012

A Pen Life

Born to write not an easy life
But I am must try.
Day and night, every time I write,
My pen crosses the paper,
I find a new word.

Born to write;
sometimes a tear drops from my eyes,
While I write.
And then each word written,
I begin to cry.

Born to write;
that which is my life from the beginning.
I start to think and begin a new thought.
Then I try to write at anytime,
anywhere, about anything.
There’s no limit,
Until the time I quit to submit my writing.

Born to write I try to get the words down.
The more I write, the prouder I become;
But at other times I can’t find the word.
Stop there, I am to try again.

Charlotte, North Carolina Fall 1997

A Power Pen

A power pen in my hand,
I will write about love
I will write about peace,
for all human life, and human nature.

A power pen in my hand,
I will write and spell each word.
I will go from A to B.
And see things from beginning to end.

A power pen in my hand,
I will measure and check the blueprint.
Then I will cut lumber,
and start carpentry work.
To build a new schools and house.

A power pen in my hand,
Now with my tape measure
I will find out, how deep to dig the holes.
To plan this young trees
upon this new, grand landscape.

A power pen in my hand,
I will paint a blue color
While listening to my favorite love song.

A power pen in my hand,
I will rewrite history,
Rewrite the blue print.
Rewrite carpentry and the landscape,
Of another time.

Charlotte, North Carolina 5/1997.
Rewritten in Santa Ana, California Feb-2005

Về lại thăm Vinh.

Lâu rồi về lại thăm Vinh
Quê hương xứ Nghệ ngôi đinh làng xưa.
Tháng mười [10-2005] sau bão lụt mưa
Miền Trung Miền Bắc vẫn chưa phục hồi.
Chập chờn hình ảnh quanh tôi
Cố hương di vãng và nơi sinh thành.
Ruộng vườn ngô lúa đồng xanh
Sông Lam Hồng Lĩnh màu xanh núi đồi.
Cầu xây phà cũ đâu rồi
Cổng Thành Vinh vẫn nhìn trời đất quay
Chiến tranh tàn phá nơi này
Cải cách đấu tố những ngày tuổi thơ.
Bao năm kỷ niệm phai mờ
Dẫu quên quá khứ bây giờ hồi sinh.

Lâu rồi về lại thăm Vinh
Quê hương Nghệ-Tinh địa linh nhân hào.
Cửa Lò gió biển xôn xao
Phi lao bãi cát rì rào thở than
Nghi Xuân rộn rã tiếng đàn
Nàng Kiều lưu lạc về làng quê xưa
Con trâu vẫn kéo cày bừa
Thi đua khẩu hiệu đảng [ĐCSVN] lừa dối dân.
Mác-Lê [Lenin] đảng đội trên đầu
Tổ tiên quốc đạo đảng đầu độc ghê!!!
Lâu rồi nhìn cánh đồng quê
Hưng Đông Hưng Thái con đê Nam Đàn.
Thăm khu nghĩa địa trường làng
Cây Đa giếng nước tìm hàng bạch dương
Gió thu thổi nhẹ mặt đường
Hòa trong lớp bụi cổng trường Phố Vinh.

Lâu rồi về lại thăm Vinh
Tổ tiên sông núi tâm linh con người...

Vinh 10-2005

Núi Chung mất đất nuôi bò
(Nhà thờ Hùng khều-Thái Hương)
http://youtube.com/watch?v=dkPsG-EeGX4 “Những điều trông thấy mà đau" http://quanlambao.blogspot.com/2012/07/hot-links-ve-chu-tich-quoc-hoi-nguyen.html http://quanlambao.blogspot.com/2013/03/hay-xem-truong-hoc-que-huong-ong-chi-x.html  http://quanlambao.blogspot.com/search/label/H%E1%BB%92%20S%C6%A0%20NGUY%E1%BB%84N%20SINH%20H%C3%99NG : Nguyễn Sinh Hùng@Thái Hương bò sữa

Hùng khều xây cái nhà thờ
Thái Hương bò sữa đang chờ mở kho.
Lâu nay dân chúng hỏi dò
Thái Hương sữa nước nuôi bò ở đâu?
Bên kia biên giới Cộng Tàu (Red Communist China)
Trẻ con chết bệnh điên đầu mẹ cha.
* * *
Hùng khều xây cái nhà thờ
Thái Hương bò sữa bao giờ đóng kho?!
Núi Chung mất đất nuôi bò
Sông Lam nước lụt thiếu đò chở dân.
Học sinh chân đất đầu trần
Vùng sâu miền núi mất phần cơm trưa.
Thái Hương bò sữa dư thừa
Nhà thờ ngàn tỷ đang chờ khởi công.
* * *
Hùng khều xây cái nhà thờ
Dân nghèo xứ Nghệ (Nghệ-Tinh) đang chờ làm phu.
Học sinh miền núi mịt mù
Nhà tranh vách nứa không dù che mưa.
Học về không có cơm trưa
Tiền chùa Chủ tịch lấy đưa xây nhà
Thuế dân đảng cướp làm quà
Xây nhà thờ lớn để mà làm chi?!

Vinh 2-2013.

Ghi chú: Hùng khều có nghia là khều nhiều. Ngoại giao nhiều mới lên đuợc Chủ Tịch Quốc Hội. ( Nguyễn Sinh Hùng ngày còn làm Phó Thủ tuớng. Truớc khi lên xe rời khách sạn Cửu Long 2 Hotel Tra Vinh, vất tàn thuốc lá trên tay xuống đất, rồi lấy chân khều đạp lên… Hình ảnh này không mấy làm đẹp mắt, trước nhiều người..)
“ Hùng khều” bí danh từ Trà Vinh.

Posted from Tra Vinh Mar 25, 2013

Trở lại phố buồn.

Chiều nay mình cảm thấy buồn
Về thăm Đà Lạt con đường năm xưa
Xe lăn bánh dưới con mưa
Ngôi trường năm cũ lưa thưa bóng dù.
Chiều nay không có sương mù
Nhìn hồ nước đục Đồi Cù đổi thay
Năm xưa cũng tháng thu này
Sương mù mây trắng phủ dầy đồi thông.
Cafe [cofee] Thuỷ Tạ thơm nồng
Ngắm sương mỗi sáng đèn hồng mỗi đêm
Bước chân rộn rã bậc thềm
Những đôi trai gái môi mềm hôn nhau.
Chiều nay từ giã phố buồn
Mình đi gởi lại phố phường vần thơ...

Dalat Vietnam 11-26-2005

Phố núi đồi thông.

Ngày xưa anh đã một lần
Lên thăm Đà Lạt vào mùa lập đông
Ngắm sương thung lũng hoa hồng
Lắng nghe gió thổi đồi thông rì rào.
Sương mù lởn vởn trên cao
Dưới đường hồ nước xôn xao tiếng người.
Những khuôn mặt những nụ cười
Nhiều người dạo phố nhìn trời nước mây
Nhớ không em ở nơi này
Con đường sỏi đá ôm đầy ý thơ…
* * *
Ngày xưa phố núi sương mờ
Duy Tân Đà Lạt bây giờ đổi thay
Nhà thờ vẫn ở nơi này
Tháp chuông còn đó đêm ngày vẫn vang.
Chợ Lồng xưa vẫn rộn ràng
Người mua kẻ bán khách hàng vẫn đông
Hồ Xuân Hương cạnh đồi thông
Yersin đuờng cũ nhìn không thấy người...

Dalat Vietnam 11-23-2008

Cúng Giải Nobel!? Cozy The Nobel Prize?!

Mỗi năm cúng giải Nobel
Chủ thầu mua bán chạy theo thị trường
Năm nào tôn giáo cản đuờng
Chính anh chính chị chịu nhường phần cho.
Năm nay thế giới đang lo
Mấy phe tôn giáo nhắm cò nhìn nhau
Palestine, Do Thái [Israel] đụng đầu
Tanks fires bombs blast, phá cầu phá towns.
Kẽm gai lô cốt hàng rào
Phân chia đất Chúa, tường, hào, hố sâu.
Trăm năm [100 years] cúng giải bỏ thầu
Nobel chẵng lẽ cúi đầu làm ngơ !?
* * *
Chiến tranh khủng bố đang chờ
Hòa bình ảo ảnh bên bờ vực sâu
Trắng đen lẫn lộn đổi màu
Luật tòa, Thẩm phán nhức đầu ngày đêm.
UN, Red Cross trùm mền
Chiến tranh khủng bố còn xiềng trăm năm![100 years]
Nobel kiếm chỗ để nằm
Đựợc không như kiếp con tằm nhả tơ.

Châu Âu chơi một bàn cờ
Người mua kẻ bán ngồi chờ mở kho
Đầu cơ Anh-Mỹ thăm dò
Thị trường chứng khoán mở lò chiến tranh.
Dollar giảm giá tung hoành
Giàu nghèo ngăn cách tranh dành đức tin
Trẻ thơ sống giữa bãi mìn
Tù ngoài xã hội tù trong tâm hồn.
Giải nào cúng để bảo tồn!?
* * *
Mỗi năm cúng giải {Nobel} bỏ thầu
Cúng qua bái lại trên đầu trái bomb...

Huntington Beach California USA.
October 13, 2003
POSED IN HANOI VIETNAM OCTOBER 14, 2012

Hackers cuộc chiến trên không gian ảo! Hackers and Cyberspace War!
http://youtube.com/watch?v=lkB6Pj14rp8 Espionage: Stealing America's Secrets-CBSNews http://youtube.com/watch?v=n4snr8uLSOg 60 Minutes-Chinese Espionage-Communist Party-Infiltration of U.S. Telecommunications–Huawei (CBCNews)

http://youtube.com/watch?v=IPHHd8YW9EA CBS 60 Minutes: Cyber War: Sabotaging the System 1:2 http://youtube.com/watch?v=dU2XPFoyAR8 CBS Sabotaging the System 1:2 http://youtube.com/watch?v=4C7vnOXbY5I Chinese Hackers Attack US: Cyber Warfare <> http://youtube.com/watch?v=Js52FjOsgPA CNBC-Cyber Espionage: The Chinese Threat. T. Quốc chiến tranh mạng với Mỹ?
http://youtube.com/results?search_query=Hackers+and+Cyber+Space+War
http://rfa.org/vietnamese/in_depth/cyberwar-02212013164708.html Cyber-Warfare

http://youtube.com/watch?v=GzLsyBrEnOY China Cyber-Warfare with U.S? http://youtube.com/watch?v=tdy6os7LlcY China Cyber-Space Warfare with U.S? http://youtube.com/watch?v=PsAPTEN-oW4 China Cyber-Warfare with U.S

Hackers Deleted Profiles on March 25, 2013.
Update April 22, 201. Posted from Quy Nhon VietnamKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét