Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

RAUL CASTRO-TRỌNG LÚ GẶP Ở VIỆT NAM-“Hai cha con ba Dũng giết chết 400 ngàn DN tư nhân và làm 2 triệu người dân mất chén cơm manh áo như thế nào ??? ”-ĐỌC QUA MỘT SỐ BÀI TRÊN TRANG WEBSITE : http://quanlambao.blogspot.co.uk--HỐI LỘ, ĐÁNH BẠC & ĂN CẮP TIỀN CỦA NHÂN DÂN - ĐÓ LÀ THỦ ĐOẠN CỦA CÁC NHÓM LỢI ÍCH TẠI VIỆT NAM.CHÂN DUNG NGUYỄN TẤN DŨNG-CÁC MAFIA VIỆT NAM .. LIÊN HIỆP QUỐC TUYÊN BỐ "Tự do cho truy cập Internet là một Nhân Quyền..

ĐỌC QUA NHỮNG BÀI TRÊN TRANG WEBSITE : http://quanlambao.blogspot.co.uk/


1) Hai cha con ba Dũng giết chết 400 ngàn DN tư nhân và làm 2 triệu người dân mất chén cơm manh áo như thế nào ???
 MỜI TRANH LUẬN 'TIẾNG NÓI TỪ NGUỜI TRONG CUỘC' VỀ CON ĐUỜNG ...


Khi chế độ độc tài chấm dứt...  Ngày chế độ độc tài toàn trị chấm dứt, bối cảnh...

Louielamson2000 comment:

Đây không phải là một đề tài đơn giản!  "Cưỡi gựa Xem Hoa"

Phải nói là rất phức tạp sau thời kỳ hậu Công Sản!?
Ở VN ngày nay chưa có một đảng phái nào, có khả năng để đối đầu giải thể Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ngoại trừ chính trong ĐCSVN.

Cũng đừng quyên rằng, ĐCSVN đang dùng nhiều thủ đoạn để phân hóa, chia rẽ ở trong từng con người với con người, ở trong từng gia đình làng xóm, phe nhóm, doanh nghiệp, tập đoàn! Và cả trong các Tôn Giáo! Công An Giáo kiểm soát và kiềm chế toàn xã hội, bằng quyền tiền, áp lực kinh tế... "Cộng Sản Việt Nam Kinh Doanh Tôn Giáo"

Xã hội CSVN ngày nay khác với những chế độ độc tài ở Châu Phi và A rập.. (Cộng Sản + Độc Tài, nó còn khủng khiếp hơn cả Độc Tài nữa..)

Đàng Cộng Sản Việt Nam phân hóa Công Giáo, chia rẽ Phật Giáo, đầu độc và làm thoái hóa xuống cấp một cách trầm nền Giáo Dục ở Việt Nam…

Thiết Nghĩ Đảng Cộng Sản Việt Nam hiểu, biết và thấy những điều đó rất rõ!?

Ngay cả những Đảng viên trẻ trong hàng ngũ ĐCSVN, đã nhận thức ra sự thật, mà chính bản thân họ muốn thay đổi, phải thay đổi!!

Sự cản trở lớn cho vấn đề Dân Chủ Hóa Việt Nam là gì???
Tiến trình nó sẽ đi theo hướng nào???
Chủ nghĩa gì???
Lộ trình của một xã hội hậu Cộng Sản trong tương ở Việt Nam ra sao???

Có thể 70% người dân Việt Nam ngày nay, họ đã nhận ra rõ bộ mắt thật về Đảng Cộng Sản là gì rồi ???
Đây là một cuộc chiến tranh ý thức hệ, cần truyền bá tư duy “ Tự Do -Dân Chủ-Nhân Quyền…” tiếp sức cùng toàn dân trí Việt Nam...
<><><><><><>

1) http://quanlambao.blogspot.com/search/label/GI%C3%81O%20D%E1%BB%A4C#axzz20KWXTGEu
GIÁO DỤC-
2) http://quanlambao.blogspot.com/2012/07/hoi-lo-anh-bac-cap-tien-cua-nhan-dan-o.html#axzz20KWXTGEu
HỐI LỘ, ĐÁNH BẠC & ĂN CẮP TIỀN CỦA NHÂN DÂN - ĐÓ LÀ THỦ ĐOẠN CỦA CÁC NHÓM LỢI ÍCH TẠI VIỆT NAM

http://quanlambao.blogspot.com/search/label/C%C3%81C%20MAFIA%20VI%E1%BB%86T%20NAM#axzz20KWXTGEu
3 ) NHÓM LỢI ÍCH & MƯU ĐỒ THÂU TÓM TÀI CHÍNH TIẾN ĐẾN CHÍNH TRỊ
http://quanlambao.blogspot.com/2012/07/nhin-khach-quan-bien-chung-ve-tham.html?utm_source=BP_recent#axzz20QH7igTz --NHÌN KHÁCH QUAN, BIỆN CHỨNG VỀ THAM NHŨNG !!!

4) VIETCOMBANK -MỘT MẮT XÍCH TRONG NHÓM TỘI PHẠM THÂU TÓM!
http://quanlambao.blogspot.com/2012/07/thong-oc-binh-tiep-tuc-tiep-tay-cho-bo.html#axzz20KWXTGEu
5) THỐNG ĐỐC BÌNH TIẾP TỤC TIẾP TAY CHO BỐ GIÀ NGUYỄN ĐỨC KIÊN!
http://quanlambao.blogspot.com/search/label/CH%C3%82N%20DUNG%20NGUY%E1%BB%84N%20T%E1%BA%A4N%20D%C5%A8NG#axzz20KWXTGEu
6) CHÂN DUNG NGUYỄN TẤN DŨNG (61)
http://quanlambao.blogspot.com/search/label/C%C3%81C%20MAFIA%20VI%E1%BB%86T%20NAM#axzz20KWXTGEu
8) CÁC MAFIA VIỆT NAM (80)

Nhận xét & bình luận qua các bài.

Gia đình cha con Ba Dũng giàu nhất Á Châu ngày nay? Bao nhiêu Tỷ dollar

Tiền quyền của gia đình cha con Ba Dũng, và đám đàn em Mafia & Tư Bản đỏ ở Viêt Nam “ ĐANG CÀY NÁT NỀN KINH TẾ VIET NAM.

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN!? KHẨU HIỆU MƠ HỒ CỦA ĐCSVN, ĐI VỀ ĐÂU TRONG NHỮNG NĂM TỚI?

Nhìn lại từng bước đi của cha con Ba Dũng và đám đàn em trong gần 12 năm qua! 2000-2012

Ba Dũng và đám đệ tử đàn em, đã làm mất đi lòng tin của các nhà Đầu Tư ở cả trong lẫn ngoài nước rồi. Để lại hậu quả về lạm phát, nợ xấu, thiếu minh bạch, thao túng tham nhũng, lũng loạn cạnh tranh, và tàn phá môi trường sinh thái xanh sạch.

Hình ảnh của hệ thống tài chánh, Ngân Hàng ở Việt Nam hiện nay, giống như nồi xuôi đậu đen nấu quá lửa, cháy khét bốc mùi!

Mỗi năm Việt Kiều Mỹ, Hoải ngoại gởi về Việt Nam trên 10 tỷ dollar, qua hệ thống đường dây Kinh Tài của Công Sản VN. Số tiền đó rơi rớt vào túi của ai?

Hiện nay phe Công An + Quân Đội Viêt Nam, đang gồng mình xây dựng vòng lá chắn, để bảo vệ sóng gió cho con tàu của cha con Ba Dũng, và đám đàn em cầm lái!?

Cha con Ba Dũng thí đi 400 ngàn DN Việt Nam cho phá sản, để Cứu đỡ cho ai? Cứu đỡ cho con tàu Vinahin@Vinalines, khỏi chìm để kéo vào U Nỏi tái tạo!?

<><><><><>

RAUL CASTRO-TRONG LÚ GẶP Ở VIỆT NAM.

Việt Nam học tập Cu-Ba
Castro-khăn gói đường xa giảng bài!
Cu-Ba thiếu gạo đói dài
Tư Sang-Trọng lú xin ngài hiểu cho!
Việt Nam Cộng Sản đang lo
Cu-Ba còn thiếu trâu cày bác ơi!

Cu-Ba nghèo đói thiếu trâu
Việt Nam Trọng lú gật đầu đi theo!
Con tàu Cộng Sản đứt neo
Castro-Trọng lú chống chèo ra sao?
Việt Nam dân chúng kêu gào
Nhân Quyền-Dân Chủ phong trào đang lan!
Độc tài Cộng Sản bạo tàn
Bất công tham nhũng lan tràn khắp nơi!
Cu-Ba xa khuất chân trời
Việt Nam Trọng lú nhận lời đi theo...

CU-BA CỘNG SẢN ĐÓI NGHÈO!
VIỆT NAM DÂN TRÍ? ĐÓI NGHÈO ĐANG KÊU!?
TƯ SANG-BA DŨNG-HÙNG KHỀU!
BÙ NHÌN QUỐC HỘI AI CHIỀU CU-BA!?

Hai Phong VN July 10, 2012

<><><><><><>

Freedom for Internet Access is a Human Right.


United Nations Says. " You have the right to freedom of expression on the Internet. United Nations Says Internet Access is a Human Right". July 06, 2012.

In Vietnam today, Vietnam Communist (Hanoi Regime) has blocked internet, Access to worldwide websites: blogspot.com, and other webs links. This action of Hanoi Regime, has Damaging Business Marketing. Especially for (Foreign) who user blogspot.com, to help the Vietnamese people on Educational, Scientific, Culture, Economics, Health program, Charitable Organization to help poor peoples in Vietnam...

Vietnamese Language Translate:
Tự do cho truy cập Internet là một Nhân Quyền
Liên Hiệp Quốc nói. "Bạn có quyền tự do ngôn luận trên Internet-- Liên Hiệp Quốc nói truy cập internet là một nhân quyền.". Ngày 06 tháng 7 năm 2012.

Ở Việt Nam hiện nay, Cộng sản Việt Nam (Chính quyền Hà Nội) đã chặn truy cập internet, vào các trang web: blogspot.com, và các web khác liên kết. Hành động này của Chính quyền Hà Nội, đã làm thiệt hại, hư hỏng về mảnh Kinh doanh tiếp thị-[Business-Marketing]. Đặc biệt là cho những người sử dụng mạng blogspot.com. Hành xử này đã làm ảnh hưởng xấu tới các tổ chức, và cá nhân đang làm việc tại Việt Nam. Trong những lãnh vực thiện nguyện, giúp đỡ nhân dân Việt Nam về Giáo dục, Văn hóa, Khoa học, Kinh tế, chương trình Y tế, Tổ chức từ thiện để giúp đỡ người dân nghèo tại Việt Nam ...
Websites links:
http://www.theaustralian.com.au/australian-it/un-human-rights-council-backs-i.  .. (AFP
July 06, 2012 7:47AM)
http://www.google.com.vn/#q=internet+access+is+a+human+right+the+united+natio...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét