Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

http://push.pickensplan.com/photo/2187034:Photo:1865651?page=29

TRÍ THỨC, TƯ DUY, ĐỘC LẬP SÁNG TẠO. CẦN SỰ PHẢN BIỆN CỦA NHIỀU TẦNG LỚP NHÂN DÂN. Vụ việc đóng cửa Viện Nghiên Cứu Độc lập IDS, là một bước lùi tục hậu cho đất nước Việt Nam. Chính Quyền Cộng Sản Hà Nội (T Tướng thù vặt) ra quyết định đóng cửa IDS là một mất mát to lớn, cho giới nghiên cứu trí thức Việt Nam. Sau khi các nhà trí thức Hà Nội, phản biện về dự án khai thác Bauxite ở Tây Nguyên. Nhân Cơ-Đắk Nông.Tân Rai-Lâm Đồng, do Trung Quốc chủ thầu. Điều này không khác gì Mao Trạch Đông đã từng nói và làm, trong cuộc cách mang văn hóa 1966-1976. Mao gọi Trí thức là cục gì? Ngày nay ĐCSVN cũng học theo Ông Mao? So sánh giữa hai vấn đề, nó giống nhau? "Những giả thuyết ngây thơ" Alan Phan "Việt Nam trên con đường chắp vá" Tiếp theo: ĐỌC CÁC ĐỀ TÀI.
<><><><><><>

U.S ECONOMY 2012-2014, IS GET BETTER OR WORST?
Peter Schiff: The Economy is Not Recovering, It's Getting Sicker. Peter Schiff, I agreed. I left America on Sept 09, 2008. Almost 4 year ago. On my trip over 16 hours fight. From San Francisco to Hong Kong, Saigon Vietnam. On the air, I can heard reverberation like Earthquakes hit America, shaking in my head. I saw images collapsed of the buildings, Banks, Houses, Wall Street...Event on airplane, I am closed my eyes try to slept. Few day later, month later, a year later. The worst Economy Crisis hit all over United States. Today, since Barack Obama Elected! U.S Economy get better or worst?

http://www.youtube.com/watch?v=SFaiofWC6cE&feature=my_favorites...

"A tale of city after war" [Disastrous memoir of Saigon after war ended 1975-1980]

ĐỀ TÀI:  2012 NĂM MỚI CHUYỆN CŨ CHUYỆN MỚI…

1] THƯƠNG HIỆU ĐẠI GIA-ĐẠI CA Ở VIỆT NAM…

2] ĐẢNG CỘNG SẢN KINH DOANH TÔN GIÁO, PHÂN HÓA VÀ CHIA RẼ TÔN GIÁO. PHÂN HÓA ĐẠO PHÁP THỜ ÔNG BÀ TỔ TIÊN..

Đại gia tên gọi người giàu
Đại Ca Y Tá vá tàu “ Vinashin” ra sao?
Cu-Ba, Bình Nhưỡng “ Bắc Triều Tiên” ồn ào.
Đại Ca Trọng lú kêu gào đầu tư!
Mác-Lê “Marx-Lenin” Thế Giới bài trừ
Việt Nam Cộng Sản chần chừ bao lâu!
Dũng, Hùng Trọng lú phe Tàu? China…
Tư Sang liềm búa đối đầu theo ai?
Yến em [Yến Long-An] (Đặng Thị Hoàng Yến) sắp đấu võ đài!
Tư Sang Quốc Hội trong ngoài chờ xem!
“ Đại Ca to khỏe đứng ngoài chờ xem”
Đại ca Y Tá cầm đèn
Đàn em Nội Vụ thổi kèn phản công!
Yến em nay đã bỏ chồng [xa chồng cũ lâu]
Mà sao Đảng vẫn cứ lồng em dzô!?
Cụ Hồ cũng có nhiều bồ!
Vợ con không biết ở mô mà tìm!
Còn em Quốc Hội phả nhìn!
Đấu thầu, Tân Tạo hơn nghìn tỷ dư…
*   *   *   *
Đại gia thương hiệu nhiều tiền
Đại Ca Y Tá, tiền, quyền bao nhiêu?
CHỐNG THAM NHŨNG PHÁT NHƯ DIỀU!
Tư Sang Trọng lú còn nhiều độc chiêu…

Đại Ca Y Tá vá tàu [Vinashin] “ Vá Cầu, vá Đường, vá Trường…
Con cháu trả nợ làm giàu cho ai!!!

“ ĐẦU NĂM 2012-TRÂU CÀY KÉO ANH TƯ SANG”

Tư Sang to khỏe thế này, Đầu năm anh đã đi cày với Trâu!
Đầu năm anh đã đi cày! Con Trâu to khỏe thế này kéo anh…

Đại Ca…. Đại Gia …. Thương Hiệu ở Việt Nam ngày nay…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét